Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 38 (wymagana jest wersja nexo minimum 38)
 • [nexo] Poprawiony problem importowania zdjęć z towarów Subiekta
 • Poprawki związane ze stabilnością

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.40.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Sello 1.40.1 współpracuje z Subiektem nexo w wersji minimalnej 38. Oznacza to, że do poprawnej pracy obu programów należy zainstalować odpowiednie wersje:

 • Subiekt nexo 37 – Sello 1.40.0
 • Subiekt nexo 38 – Sello 1.40.1

Sello 1.40.0

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano obsługę nowego typu zdarzenia w zamówieniach Allegro – automatyczne anulowanie zamówienia
 • Poprawiony problem z wyborem kategorii, które zostały przeniesione do innego poddrzewa w serwisie Allegro
 • W danych aukcji dodano pole zawierające identyfikator cennika hurtowego, dzięki czemu aktualizacja aukcji starą metodą nie będzie usuwać tego cennika z ofert w Allegro. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert trwających.

Aukcje

 • Na liście aukcji dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z informacją o tym, czy oferta zawiera cennik hurtowy

Inne

 • Dodano mechanizm ankiet anonimowych
 • Poprawki problemu z niepoprawnymi znakami, które mogą się pojawić przy różnych synchronizacjach
 • Poprawki w działaniu biblioteki przetwarzającej format JSON
 • Poprawki związane z aktualizacją bibliotek do obsługi formatu JSON

Parametry

 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość wyboru zestawu dokumentów tworzonych dla klientów bez NIPu

Towary

 • W zmianach zbiorczych symbolu dodano możliwość skorzystania z tagów oraz licznika do nadawania symboli wg własnych kryteriów

Transakcje

 • Dodano filtr transakcji z dostawą typu Smart!
 • Dodano funkcję kopiowania do schowka numerów dokumentów z dolnej zakładki DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu myszą
 • Dodano możliwość filtrowania po nowych typach dokumentów (PA+FSd)

Wiadomości

 • Linki z maili otwierają się teraz w domyślnej przeglądarce
 • Poprawiono renderowanie tabeli z towarami w tekstowych wersjach wiadomości (znikające pozycje)

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano możliwość ustawienia sposobu pozyskiwania punktu odbioru dla odbiorcy w konfiguracji serwisu WzA

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawka synchronizacji stanów dla dużych baz towarowych
 • Dodano możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia paragonów imiennych wraz z fakturą detaliczną dla klientów bez NIPu
 • Dodano możliwość ustawienia w towarze jednostki sprzedaży towaru z Subiekta jeśli ta jest inna niż domyślna jednostka
 • Poprawiono działanie funkcji Utwórz dokumenty w przypadku tworzenia PA + FSd
 • Poprawki fiskalizacji paragonu przy tworzeniu paragonu z fakturą detaliczną
 • Poprawki konfiguracji listy płatności dla FSd

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.40

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Sello 1.40.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych


Uwaga! Otrzymaliśmy zgłoszenia o problemach z aktualizacją bazy danych do nowej wersji programu. Problem występuje tylko na niektórych konfiguracjach systemów. Jeśli napotkasz problem z aktualizacją bazy danych zajrzyj do Rozwiązania na naszym forum.

NOWOŚCI I ZMIANY

PARAGON IMIENNY + FAKTURA DETALICZNA

Dodaliśmy możliwość tworzenia zestawu Paragon imienny + Faktura detaliczna.

Automatyczną zmianę typu dokumentu (FS, PA+FSd, PAi+FSd) w transakcji gdy klient wybrał fakturę bez NIPu należy skonfigurować w parametrach zewnętrznego systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Wybór typu dokumentu dla klientów bez nipu

EKSPORT TOWARÓW DO SUBIEKTA

W module towarów dodaliśmy możliwość eksportowania wybranych towarów do systemu Subiekt. Funkcja dostępna jest z menu kontekstowego myszy.

Eksport towarów do Subiekta

Wybranie tej funkcji otwiera okno z parametrami eksportu. Można określić kiedy dodawanie towaru zostanie pominięte, jaką cechę nadać takiemu towarowi (domyślnie Sello dodaje cechę Import z Sello), oraz wybrać funkcję, która spowoduje wygenerowanie przyjęcia wewnętrznego PW na domyślnym magazynie wybranych w konfiguracji systemu sprzedaży. Przy dużej liczbie jednocześnie eksportowanych towarów Sello będzie wystawiać wiele dokumentów PW ze względów wydajnościowych.

Eksport towarów z Sello do Subiekta

Dzięki dodaniu eksportu towarów do Subiekta otworzyliśmy możliwość rozpoczęcia pracy z Sello oraz Subiektem począwszy od zaimportowania istniejących ofert z Allegro. Oferty trwające można przekształcić na towary Sello a te wyeksportować do Subiekta, dzięki czemu odpada dość dużo żmudnej pracy polegającej na tworzeniu towarów w Subiekcie zupełnie od nowa.

JEDNOSTKA SPRZEDAŻY W SUBIEKCIE A SELLO

W towarach Sello dodaliśmy nową opcję (obok jednostki domyślnej) umożliwiającą wybranie jednostki sprzedaży jako tej, która będzie synchronizowana do Sello z Subiekta.

Jednostka sprzedaży w towarze

FILTR SMART! W TRANSAKCJACH

W module transakcji dodaliśmy filtr przesyłek typu Smart!. Podobny istnieje już w paczkach.

Filtr Allegro Smart!

CENNIKI HURTOWE

Dodaliśmy w bazie pole zapamiętujące wybrany cennik hurtowy. Dzięki temu korzystając ze starej metody aktualizacji ofert trwających, cenniki hurtowe dodane w ofercie z poziomu Allegro nie będą usuwane. Warunkiem jest pobranie pełnych danych ofert. Dodatkowo, pojawiła się nowa kolumna mówiąca o tym, czy do oferty jest przypisany cennik hurtowy.

Cennik hurtowy Allegro

ANKIETY

W związku z pracami nad Sello NX chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na temat potrzeb, działania różnych funkcji w Sello, mechanizmów, oczekiwań w stosunku do tego jakie funkcje powinno mieć Sello i jak powinno działać aby sprostać Waszym oczekiwaniom i zapewnić jeszcze lepsze wsparcie Waszej sprzedaży.

W tym celu dodaliśmy mechanizm anonimowych ankiet. Będą się one pojawia na stronie startowej w postaci banera informującego o nowej ankiecie. Nie będzie żadnych wyskakujących okienek, bo też ich nie lubimy. Ale mamy do Was ogromną prośbę abyście poświęcili chwilę swojego czasu na wypełnienie ankiet. Co do zasady chcemy poznać zdanie wszystkich użytkowników, więc ankiety będą się pojawiać dla każdego zalogowanego użytkownika Sello.

Po wypełnieniu ankiety można ukryć baner na stronie startowej. Pojawi się on ponownie gdy opublikujemy nową ankietę.

Ankieta

Miej swój wkład w rozwój programu! Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne.

KONFIGURACJA PUNKTU ODBIORU DLA WzA

Dla niektórych kurierów Allegro zwraca inny identyfikator punktu odbioru przez klienta niż wymaga tego serwis WzA i dalej kurier. Dlatego w oknie konfiguracji synchronizacji Wysyłam z Allegro udostępniliśmy możliwość podania tego identyfikatora przy użyciu tagów Sello.

Punkt odbioru przez klienta konfiguracja Wysyłam z Allegro w Sello

Domyślna wartość jest taka jak była do tej pory, czyli identyfikator punktu odbioru wybrany przez klienta pobierany jest z adresu punktu odbioru, w skrócie: [Paczka::PunktOdbioru::Id]. Dla istniejących i działających dostaw nie trzeba nic tutaj modyfikować. Dla kurierów niedziałających można pozyskać identyfikator np z pola [Paczka::PunktOdbioru::Nazwa].

KOPIOWANIE NUMERU DOKUMENTU DO SCHOWKA

W dolnej zakładce DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu w numer dokumentu, zostanie on skopiowany do schowka.

Kopiowanie do schowka numeru dokumentu

Sello 1.39.1

Aktualizacja 1.39.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 37.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 37 (wymagana jest wersja nexo minimum 37)

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.39.1

Aktualizacja 1.39.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 37.

Sello 1.39.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.39.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.39.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Sello 1.39.1 współpracuje z Subiektem nexo w wersji minimalnej 37.


Uwaga! Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące zamykania się aplikacji przy próbie utworzenia dokumentów. W praktyce problem występuje przy próbie wyświetlania okienka systemu Subiekt nexo z poziomu Sello, a więc przy tworzeniu dokumentu z widocznym okienkiem. Tymczasowym obejściem jest tworzenie dokumentów z wykorzystaniem funkcji Dokumenty końcowe – które nie wyświetlają okna dokumentu podczas jego tworzenia, albo wyłączenie w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY wyświetlania okna przy ręcznym tworzeniu.


Inne rozwiązanie problemu zaprezentowane jest tutaj.


Po ponad 15 latach prac nad rozwojem Sello 1.X.X z nieskrywaną radością mam przyjemność ogłosić rozpoczęcie prac nad zupełnie nowym wydaniem programu.

Sello NX

Projekt, o roboczej nazwie Sello NX, pozwoli Wam – użytkownikom – rozwinąć skrzydła, wejść na nowe rynki sprzedaży; skorzystać z nowych integracji, możliwości; jeszcze lepiej dostosować Sello do własnych potrzeb; zrealizować wyszukane scenariusze pracy, które do tej pory były trudne w realizacji ze względu na dość zamkniętą architekturę programu.

Skąd taka decyzja?

Duży wpływ na podjęcie takiej decyzji miała wizja rozwoju programu na lata następne. Sello 1 jest już programem dojrzałym, opartym na dość wiekowej technologii – jak na dzisiejsze standardy – która z biegiem czasu będzie się już tylko starzeć. To z kolei powoduje konieczność pokonywania kolejnych, trudniejszych barier, które pojawiają się wraz z rozwojem świata cyfrowego.

Chcielibyśmy zaoferować Wam bardziej nowoczesny program, o dużo większych możliwościach, otwarty na modyfikacje i łatwy w utrzymaniu dla nas – co przekłada się głównie na tempo wprowadzania nowości.

Zespół

Nasz zespół projektowy został powiększony o nowych, doświadczonych programistów oraz testerów. Zebrane przez te wszystkie lata doświadczenia związane z bezpośrednim kontaktem z Wami, cenne sugestie, dyskusje na forum Sello, pozwalają nam uczynić nowe wydanie Sello jeszcze lepszym, zachowując dobre rozwiązania znane z Sello 1.

Czy mogę pomóc?

Oczywiście! Na pewnym, dość wczesnym etapie projektowym, zaprosimy zainteresowanych użytkowników do współpracy na zasadzie konsultacji pewnych nowych rozwiązań przyjętych w programie. Zaczynając prace nad zupełnie nowym projektem, na niektóre zagadnienia i rozwiązania można spojrzeć zupełnie inaczej. Chcielibyśmy poznać Wasze opinie, przedyskutować z Wami nową wizję, nowe rozwiązania, pomysły. W końcu osoby zaangażowane w rozwój będą otrzymywać także wcześniejszy dostęp do aplikacji, aby mogły zapoznać się z działaniem zaproponowanych rozwiązań i mieć realny wpływ na to, co ostatecznie znajdzie się w programie Sello NX. Ogłosimy to w osobnym komunikacie.

Ponadto planujemy poznać Wasze potrzeby i zdanie na różne tematy, zagadnienia, wykorzystane mechanizmy za pomocą krótkich ankiet, które będą się okresowo pojawiać. Z góry prosimy o poświęcenie chwili na ich wypełnianie.

Dodatkowo można przystąpić także do programu polepszania jakości programów InsERT, zezwalając na przesyłanie do nas informacji telemetrycznych dotyczących wykorzystania Sello 1. Gorąco zachęcam do włączenia tych funkcji (Ustawienia > Parametry > Moja Firma > zakładka INNE). Dzięki temu nowe rozwiązania projektowane dla Sello NX będą uwzględniać także i Twoje potrzeby.

Kilka słów technicznych

Sello NX bazować będzie na platformie nexo, w związku z czym Sello będzie natywnie współpracować i rozszerzać możliwości Subiekta nexo oraz Gestora nexo. Nie zapominamy natomiast o użytkownikach platformy GT, którzy stanowią istotną część użytkowników Sello i tutaj wykorzystany zostanie nowy synchronizator, znany z Sello 1, wzbogacony o nowe możliwości i dostosowany do nowej platformy.
Innymi słowy, Sello NX będzie współpracować z Subiektem GT/Navireo na zasadach podobnych jak dotychczas i nie będzie wymagało zmiany Subiekta GT na Subiekta nexo. Z Subiektem nexo natomiast zasady te się nieco zmienią.

Będzie również możliwa praca na samym tylko Sello – bo tak również pracuje część użytkowników Sello 1.

Co będzie teraz z Sello 1?

W związku z tym, że cały nasz dotychczasowy zespół jest zaangażowany w prace nad Sello NX, rozwój obecnego programu zostaje ograniczony tylko do niezbędnych i krytycznych poprawek związanych np. z wymogami serwisu Allegro czy obsługiwanych integracji z kurierami. Postaramy się również dodawać ewentualne mniejsze usprawnienia, które w naszej ocenie będą konieczne i pozwolą zaadresować bieżące problemy.

W ostatnich wersjach programu skupiliśmy się na dostarczeniu funkcji, których brak dość mocno wpływał na komfort i szybkość pracy, m.in.:

 • Nowy, lepszy synchronizator Subiekta
 • Wystawianie FSd dla osób fizycznych
 • Automatyczne wznawianie ofert
 • Nowy sposób aktualizacji ofert
 • Nowa autoryzacja kont w Allegro
 • Wsparcie dla produktyzacji w Allegro

Oczywiście nie wszystkie zaplanowane wcześniej zagadnienia zostały zrealizowane, część musieliśmy porzucić – a właściwie odłożyć, bo zostaną zrealizowane w nowym Sello NX.

W najbliższej wersji 1.40 będzie dostępna również nowa możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta GT oraz Subiekta nexo.

Co będzie dalej z Sello 1?

Sello NX traktujemy jako kontynuację programu Sello, nie jako zupełnie odrębny, nowy produkt z innej linii. W związku z tym, po publicznym wydaniu Sello NX, ogłosimy termin zakończenia wsparcia dla Sello 1. Termin ten będzie kompromisem pomiędzy postępującą migracją a naszymi możliwościami dalszego zapewnienia wsparcia dla wersji Sello 1.

Możliwość bezproblemowej aktualizacji z Sello 1 do Sello NX jest jednym z naszych priorytetów. Jest to też dla nas niemałe wyzwanie.

Bardzo nam zależy, aby nowe Sello NX było dla Was nie tyle alternatywą, co kolejną, bardzo dużą i od dawna wyczekiwaną aktualizacją Sello – opartą o nowocześniejszą platformę, zaopatrzoną w szereg zaawansowanych funkcji, zwłaszcza związanych z automatyzacją sprzedaży, ale też wsparciem dla nowych platform handlowych, takich jak np. Amazon, EBAY, a także sklepów internetowych oraz dla nowych kurierów.

Kiedy można się spodziewać pierwszej publicznej wersji Sello NX? Raczej nie wcześniej niż pod koniec roku 2023. O postępie prac i terminach będziemy informować a już niebawem ogłosimy „nabór” dla osób chcących uczestniczyć w tworzeniu nowego programu.

//ST++


Do 30 września w serwisie Allegro należy zaktualizować warunki zwrotów. Jeśli warunki nie zostały jeszcze dostosowane do nowych wytycznych, prosimy to zrobić czym prędzej. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Allegro, jeśli warunki nie zostaną zaktualizowane to od 1 października:

 • nie będzie możliwości wystawienia nowych ofert ze starymi warunkami
 • nie będzie możliwości edycji ofert, w której warunki zwrotu nie są zaktualizowane

Problemy z serwerem licencji

Dnia 02.09.2021 (czwartek) odnotowujemy problemy z działaniem serwera licencji Sello.

Problem z dostępem do serwera licencji może objawiać się błędem Nie można porozumieć się z serwerem. Błędna odpowiedź SOAP z serwera lub też błędem 503 Service Unavailable przy próbie dodawania nowego konta lub przedłużania licencji.

Aktualnie trwają prace naprawcze. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość.


13:40 Aktualizacja: Problem został usunięty.


Sello 1.39.0

Pobieranie stanów z wielu magazynów Subiekta, wystawianie faktur detalicznych, przedsprzedaż na Allegro oraz kolejne duża porcja poprawek nowego synchronizatora Subiekta. Oto co przynosi nowa wersja Sello 1.39.

Allegro

 • Dodano aktualizowania ilości sztuk przed wznowieniem oferty, aby wyeliminować błędy związane z zerową liczbą sztuk w ofertach wyprzedanych przez Allegro
 • Dodano obsługę nowych statusów zamówienia Allegro: DO ODBIORU oraz ODEBRANE, ustawianych automatycznie według stanu transakcji w Sello
 • Dodano obsługę pola przedsprzedaż przy wysyłaniu i pobieraniu pełnych danych oferty
 • Dodano obsługę produktowych specyfikacji Tecdoc oraz pola „pasuje do” przy wystawianiu oferty z produktem w kategoriach motoryzacyjnych
 • W oknie danych konta dodano możliwość ustawienia domyślnych wartości dla ofert: polityka zwrotów, reklamacje, gwarancje, cennik dostaw

Aukcje

 • Dodano automatyczne ustawianie domyślnych wartości dla ofert: polityka zwrotów, reklamacje, gwarancje, cennik dostaw przy zmianie konta w oknie aukcji i wystawianiu aukcji na inne konto
 • Dodano zbiorczą możliwość ustawienia przedsprzedaży dla ofert przygotowanych i trwających (Uwaga. Tylko stary mechanizm aktualizacji ofert trwających)
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Przedsprzedaż – domyślnie ukrytą (Ctrl+Shift+K aby włączyć)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce WYSYŁKA dodano pola ustawiania przedsprzedaży

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem ze zbyt długim czasem odświeżania plakietek ze zmianami oczekującymi w ofertach po synchronizacji towarów

Słowniki

 • Dodano nowych dostawców Allegro w słowniku dostawców: Allegro, CNEExpress, Chukou1, PickPack, WanbExpress
 • Poprawki w słowniku dostaw Sello związane z pojawieniem się nowych dostaw Allegro
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro

Towary

 • Poprawki pola edycji jednostki miar w oknie towaru

Transakcje

 • Dodano automatyczne ustawianie dokumentów PA+FSd dla klientów bez NIPu chcących fakturę
 • W oknie transakcji dodano informację czy kupujący zażądał faktury

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z generowaniem przesyłek dla usługi Punkty Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawiony problem z synchronizacją stanu minimalnego bez ustawionej jednostki miar
 • [GT] Poprawki komunikatów zwracanych z systemu Subiekt
 • [nexo] Poprawiono problem blokady zamówienia po usunięciu dokumentu końcowego
 • [nexo] Usunięto nadmiarowy (niepotrzebny) błąd zwracany przy pierwszej synchronizacji towarów
 • Dodano możliwość pobierania stanów z wielu magazynów Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów PA+FSd
 • Dodano obsługę dodatkowych faktur detalicznych do paragonów, dla klientów nie posiadających NIPu
 • Dodano odświeżanie listy paczek po utworzeniu dokumentu (kolumna z symbolem dokumentu)
 • Dodano synchronizację stanu minimalnego z Subiekta do Sello
 • Importowanie nazwy pełnej z kontrahentów przy imporcie ZK do Sello
 • Poprawiona aktualizacja zamówień po zmianach w transakcji
 • Poprawiono problem skracania nazwy kontrahenta przy imporcie zamówień
 • Poprawiony komunikat przy synchronizacji powielonych grup towarów
 • Poprawiony problem z blokadą zamówienia przy nieudanym wystawieniu dokumentu końcowego – np przez brak stanów
 • Poprawiony problem z brakiem możliwości wystawienia nowego dokumentu po anulowaniu tworzenia poprzedniego
 • Poprawiony problem z importowaniem ZK gdy po przeliczeniu ilości sztuk wychodzi wartość 0
 • Poprawki interfejsu w oknie konfiguracji zewnętrznego systemu sprzedaży
 • Poprawki komunikatów zewnętrznego systemu sprzedaży
 • Poprawki związane z zaokrągleniami wartości dokumentu przy doliczeniach do transakcji
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro

Dodatkowe informacje o wersji