Sello 1.37.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane z konwersją bazy danych, punktami odbioru, oraz konfiguracją serwisu Wysyłam z Allegro.

Inne

 • Poprawiony problem w obsłudze pul zadań do wykonania

Konwersja bazy danych

 • Poprawiony problem z długim czasem aktualizacji bazy danych do wersji 1.37

Paczki

 • Poprawiony problem z zapisaniem paczek z dostawą do punktu odbioru, utworzonych w wersjach wcześniejszych

Parametry

 • Poprawiony problem z mieszaniem tagów w polu referencji w oknie konfiguracji Wysyłam z Allegro
 • W konfiguracji Wysyłam z Allegro dodano brakujące pole z identyfikatorem punktu nadania

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawione wartości domyślne dla rozmiaru paczki. W już skonfigurowanych ustawieniach dla WzA należy przywrócić wartość domyślną w polach Wysokość, Szerokość, Głębokość.
 • [WzA] Poprawiony problem z brakiem umów własnych w konfiguracji parametrów. Uwaga! Konieczne jest wejście i ponowne wybranie usługi WzA dla skonfigurowanych już dostaw.

Wydruki

 • Dodane pola odwołujące się do danych punktu odbioru: PunktOdbioru_Nazwa, PunktOdbioru_Id, PunktOdbioru_Adres, PunktOdbioru_KodPocztowy, PunktOdbioru_Miasto

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane z konwersją bazy danych, punktami odbioru, oraz konfiguracją serwisu Wysyłam z Allegro.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

ZAWIESZAJĄCA SIĘ AKTUALIZACJA

Poprawiliśmy problem z zawieszającą się aktualizacją do wersji 1.37. Zawieszenie mogło wystąpić przy dużej liczbie paczek (liczonej w dziesiątkach tysięcy).

PUNKT ODBIORU

Poprawka usuwa także problem z zapisywaniem paczek (w tym pobieranie statusów z serwisu InPost), które nie posiadają wypełnionego punktu odbioru.

Na wydrukach dodane zostały nowe pola zawierające dane punktu odbioru.

WYSYŁAM Z ALLEGRO

W konfiguracji Wysyłam z Allegro dodane zostało brakujące pole z identyfikatorem punktu nadania przesyłki.

Poprawiony został również problem z brakiem własnych umów.

Uwaga! Jeśli dostawy WzA zostały już zdefiniowane, przy kolejnym wejściu w okno konfiguracji należy ponownie ustawić wybraną usługę dostawy, gdyż zmienił się sposób zapisu tych usług.

Pełna lista zmian


Sello 1.37.0

Nowa wersja programu dostarcza między innymi funkcję automatycznego wznawiania ofert i obsługę serwisu Wysyłam z Allegro, dzięki której można nadawać za pomocą Sello przesyłki w wielu różnych serwisach kurierskich.

Allegro

 • Dodana obsługa uprawnień w API Allegro
 • Poprawiony problem ze zmianami zbiorczymi EANu
 • Poprawki mechanizmu aktywacji ofert zakończonych

Aukcje

 • Dodana możliwość automatycznego wznawiania aukcji zakończonych gdy towar pojawi się na stanie
 • Dodana możliwość wyboru danych importowanych do aukcji Sello z produktu Allegro
 • Dodana możliwość wyboru konta, na które powielane są aukcje
 • Dodana zbiorcza możliwość oznaczenia wznawiania w aukcjach
 • Dodany filtr DOSTĘPNOŚĆ, umożliwiający filtrowanie aukcji według stanu funkcji automatycznego zakończenia i wznowienia
 • Funkcja przeliczania stanów uwzględnia teraz wznawianie aukcji zakończonych
 • Funkcja przeliczania stanów została dodana do menu w aukcjach zakończonych
 • Podczas powielania aukcji zachowywana jest teraz informacja o wybranym produkcie
 • Poprawiony problem z liczbą sztuk na aukcji wyprzedanej do 0. Pozostawała tam wartość 1.
 • Poprawiony problem z obsługą pól Marka oraz Producent w szablonach
 • Poprawki wyszukiwania produktów Allegro przy wklejaniu treści ze schowka
 • W aukcjach zakończonych dodana możliwość zmiany cen
 • W oknie aukcji dodana została możliwość włączenia automatycznego wznawiania dla aukcji powiązanej z towarem
 • Zmieniono wygląd ikon oraz dodano nowe, związane z automatycznym wznawianiem w kolumnie Zakończenie aukcji

Inne

 • Poprawki wyświetlania długich błędów w podglądach szczegółów

Instalacja

 • Poprawki instalatora programu

Konwersja bazy danych

 • Dotychczas używane szablony domyślne wiadomości zostały powielone i ustawione w parametrach wiadomości automatycznych. Stare szablony zostały nadpisane nowymi.

Moduł diagnostyczny

 • Poprawiony problem z zadaniem generowania listy zaległych transakcji do wysyłania przypomnień o zaległych transakcjach

Paczki

 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów paczki
 • Dodane zostało śledzenie zmian rozmiarów paczki w historii
 • Dodano nowe pole z adresem punktu odbioru. Zmieniono nazwę adresu wysyłki na dane odbiorcy
 • Dodany wpis w historii paczki informujący o zmianie statusu wysłania numeru nadawczego do Allegro
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii paczki
 • Poprawki wizualne w oknie paczki
 • Rozszerzono sposób zapisywania zmian adresów w historii paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodana została informacja o wadze oraz rozmiarze paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany link do przesyłek utworzonych w serwisie Wysyłam z Allegro
 • Wymiary w cm dodane zostały do kolumny Rozmiar, obok gabarytów dla paczkomatów

Parametry

 • Dodany parametr umożliwiający wyłączenie kopiowania punktu odbioru do notatek w transakcji
 • Usunięta została opcja ustawiania adresu punktu odbioru w adresie wysyłkowym – w związku z dodaniem osobnego pola przechowującego adres punktu odbioru

Słowniki

 • Dodano nowe okno parametrów synchronizacji z serwisem Wysyłam z Allegro

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane zostały nowe tagi z kategorii [Towar::RozmiarPaczki]
 • Dodano nową kategorię tagów [Transakcja::PunktOdbioru] oraz [Paczka::PunktOdbioru]
 • Kategorie tagów [Transakcja::AdresWysylkowy] i [Transakcja::AdresDokumentowy] zamieniono na [Transakcja::Odbiorca] i [Transakcja::Nabywca]. Stare, zapisane w szablonach wersje nadal będą działać, ale nie będą już dostępne do wyboru z listy tagów. Analogiczna zmiana dotyczy tagów dla Paczek.

Towary

 • Dodana zbiorcza zmiana rozmiarów paczki dla towarów
 • Dodane kolumny z wysokością, szerokością oraz głębokością opakowania/paczki (domyślnie ukryte)
 • Dodane nowe pola określające rozmiary towaru/przesyłki:
 • W dolnej zakładce szczegółów dodana masa towaru oraz rozmiar

Transakcje

 • Dodana obsługa nowej możliwości zmiany adresu dostawy przez kupującego w Allegro po dokonaniu zakupu (gdy status zamówienia to Gotowe do przetwarzania)
 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów transakcji
 • Dodane zostało nowe pole z punktem odbioru. Adres wysyłkowy został zmieniony na dane odbiorcy, adres dokumentowy na dane nabywcy
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii transakcji
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów przy tworzeniu paczek
 • Rozszerzono sposób zapisu zmian adresów w historii transakcji

Wiadomości

 • Dodana możliwość powielania szablonów wiadomości w związku z zablokowaniem możliwości edycji szablonów domyślnych
 • Dodane nowe kolumny w szablonach wiadomości: autor, data utworzenia, data modyfikacji
 • Dodany nowy szablon wiadomości z informacją o opóźnieniu wysyłki
 • Zablokowana została możliwości edycji domyślnych szablonów wiadomości, gdyż są one teraz aktualizowane wraz z wersją programu
 • Zmienione zostały wzory szablonów wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia nadania kurierem z paczkomatu
 • [InPost] Dostosowanie synchronizatora ShipX do obsługi punktów odbioru definiowanych w nowych polach adresowych paczki
 • Dodana obsługa serwisu Wysyłam z Allegro

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37

Nowa wersja programu dostarcza między innymi funkcję automatycznego wznawiania ofert i obsługę serwisu Wysyłam z Allegro, dzięki której można nadawać za pomocą Sello przesyłki w wielu różnych serwisach kurierskich.

Sello 1.37.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Uwaga! W wersji 1.37.0 wykryty została problem, który na bazach z dużą liczbą paczek, liczoną w dziesiątkach tysięcy może bardzo wydłużyć czas aktualizacji bazy, wykonywanej przy pierwszym uruchomieniu. Sugerujemy wstrzymać się z instalacją do czasu opublikowania poprawki 1.37.1.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

AUTOMATYCZNE WZNAWIANIE OFERT

W aukcjach dodaliśmy możliwość oznaczenia wznowienia automatycznego aukcji, jeśli stan bądź liczba dostępnych będzie powyżej ustawionego progu. Funkcja wznawiania działa w powiązaniu z funkcją zamykania (jest jakby jej rozszerzeniem), stąd progi na których działa są takie same.

Automatyczne wznawianie ofert w zależności od stanu towaru

Funkcja ta działa tak jak dotychczasowe kończenie aukcji, zatem w momencie gdy zmienia się w Sello stan/liczba dostępnych sztuk towaru powiązanego z aukcją, przeliczane są stany na aukcjach z tym towarem. Wraz z przeliczeniem odbywa się wygenerowanie zmiany oczekującej na wysłanie powodującej zakończenie lub wznowienie aukcji.

Również wywołanie ręczne funkcji przelicz stany na aukcjach z poziomu aukcji zakończonych bądź towaru może spowodować wznowienie aukcji, jeśli stan towaru będzie na to wskazywał.

Funkcja przelicz stany, umożliwiająca zakończenie i wznowienie ofert w Allegro

Funkcja przelicz stany pojawiła się również w zakładce AUKCJE ZAKOŃCZONE.

Oczywiście, zmianę tego ustawienia można dokonać za pomocą okna zmian zbiorczych dla wielu ofert, zarówno trwających jak i zakończonych.

Trzeba mieć jednak świadomość tego, że zbyt stare aukcje są w Allegro przenoszone do archiwum i ich wznowienie może nie być możliwe. Wtedy należy je wystawić ponownie.

Zmianie uległy również ikonki, symbolizujące wybraną opcję zakończenia oraz zakończenia ze wznowieniem.

Ikony zakończenia i wznowienia ofert Allegro w Sello

W związku z czym zajdzie konieczność przestawienia nowej kolumny z końca listy na wybrane miejsce (Ctrl+Shift+K).

FILTRY AUKCJI Z OPCJĄ ZAKOŃCZENIA/WZNAWIANIA

Aby usprawnić zarządzanie zakończeniem i wznawianiem aukcji dodaliśmy filtr DOSTĘPNOŚĆ.

Filtrowanie aukcji ze wznawianiem

ODBIÓR W PUNKCIE – NOWE POLE ADRESOWE

W transakcjach oraz paczkach dodaliśmy nowe pole adresowe (uproszczone), w którym od teraz pojawiać się będzie adres punktu odbioru wybrany przez kupującego.

Pole z punktem odbioru w transakcji

Wprowadzenie nowego pola adresowego było konieczne, ze względu na różne wymagania dostawców, gdzie niektórzy wymagają danych odbiorcy oraz adresu punktu odbioru. Dotychczasowe adresy wysyłkowe w transakcji i paczce zmieniły swoją nazwę na DANE ODBIORCY, tak aby nie kolidowało to z punktem odbioru, który jest w takim wypadku adresem wysyłki.

Niestety, ale rozwiązania zewnętrzne, korzystające z danych adresowych transakcji czy paczki, będą musiały zostać poddane modyfikacjom. W razie pytań prosimy autorów o kontakt z nami.

W związku z tymi zmianami, z parametrów wysyłania i odbierania, zakładka TRANSAKCJE, usunięta została opcja sterująca tym, czy adres punktu odbioru jest wstawiany do adresu wysyłkowego czy nie. Dodaliśmy tam opcję umożliwiającą usunięcie adresu punktu odbioru z notatek.

TAGI DLA ADRESU PUNKTU ODBIORU

Dodaliśmy również tagi, umożliwiające dostęp do adresu punktu odbioru.

Tagi Sello

Równocześnie zmianie uległy tagi [Transakcja::AdresWysylkowy] i [Transakcja::AdresDokumentowy] na [Transakcja::DaneOdbiorcy] i [Transakcja::Dane nabywcy]. Analogicznie dla paczek. Stare tagi, użyte np w szablonach wiadomości będą nadal działać, ale nie będą dostępne z drzewka i menu.

WYSYŁAM Z ALLEGRO

Dodaliśmy obsługę nowego serwisu umożliwiającego tworzenie paczek w systemach kurierskich. Mowa o nowej usłudze Wysyłam z Allegro.

Aktualna lista wspieranych dostawców dostępna jest w serwisie wysylam.allegro.pl. W serwisie tym należy zalogować się za pomocą każdego używanego konta Allegro, aby aktywować usługę. Niektóre dostawy są obsługiwane poprzez umowę pomiędzy Allegro a kurierem, niektóre należy skonfigurować na własną umowę w serwisie.

Aktywowanie i skonfigurowanie usługi pozwala podłączyć ją w Sello, na zasadzie podobnej do obsługi np. Api ShipX InPostu w dostawie Sello.

Po kliknięciu w przycisk Konfiguracja Sello dla każdego konta Allegro pobierze informacje o tym, jakie usługi są skonfigurowane w serwisie Wysyłam z Allegro (w skrócie WzA).

Istotną różnicą w stosunku do InPost ShipX jest to, że obsługa serwisu realizowana jest w kontekście konta Allegro. Dlatego ważne jest, aby aktywować usługę WzA na każdym koncie – inaczej Sello nie będzie w stanie stworzyć przesyłki dla transakcji pochodzącej z konta, na którym usługa WzA nie jest aktywowana i skonfigurowana. Pojawi się odpowiednie ostrzeżenie przy zapisywaniu ustawień w dostawie Sello.

Okno konfiguracji, nieco bardziej rozbudowane niż dotychczas. Daliśmy po prostu możliwość ustawienia każdego parametru według własnego uznania. Domyślnie pola uzupełnione są wartościami branymi z danych podmiotu.

Przy konfiguracji należy koniecznie zwrócić uwagę jaką usługę z dostępnych w WzA łączymy z dostawą Sello – dlatego w nagłówku okna konfiguracji pojawia się nazwa aktualnie konfigurowanego dostawcy oraz dostawy Sello.

W polu Usługa dostawy pojawią się wszystkie dostępne umowy Allegro, oraz umowy własne, skonfigurowane w usłudze WzA. Należy wskazać właściwą dla konfigurowanej dostawy.

Usługi dostaw mają różne opcje dodatkowe, które należy wybrać wedle uznania.

Ważne, aby uzupełnić wartościami dane przesyłki jak wysokość, szerokość, głębokość oraz masę. Tych danych wymaga Allegro do utworzenia przesyłki kurierskiej. Domyślnie podane są tutaj nowe pola z towaru Rozmiar paczki, które określają domyślną wielkość paczki dla serwisu WzA.

Utworzenie przesyłki w serwisie Wysyłam z Allegro jest podobne jak dla API ShipX InPostu, w menu Wyślij/Odbierz > dostawcy paczek > Wyślij.

W procesie tworzenia przesyłek w WzA wystąpią dwie różnice:

 1. Generowaniem przesyłek zajmuje się moduł paczek, ale synchronizacją moduł aukcji – wynika to z faktu, że serwis WzA obsługiwany jest przez API Allegro. Dlatego też pasek postępu tworzenia nowych paczek będzie widoczny na dolnym pasku Serwisy aukcyjne.
 2. Utworzenie przesyłek jest dwuetapowe. Przesyłki po wysłaniu otrzymują status Wysłano zlecenie utworzenia przesyłki i najpierw przetwarzane są przez API Allegro. Pobranie danych paczek zwróci po chwili status informujący o tym czy dane przesłane do serwisu WzA są poprawne. Dopiero po przejściu tego procesu serwis WzA będzie próbował utworzyć przesyłki w wybranych serwisie kurierskim.

Do czasu aż przesyłka nie zostanie utworzona w serwisie kurierskim, w Sello nie będzie numeru nadawczego a statusy zwracane z WzA będą odnosić się do zlecenia utworzenia, np: Przetwarzanie zlecenia utworzenia przesyłki, Zlecenie utworzenia w realizacji, Zlecenie utworzenia częściowo poprawne, Odrzucono zlecenie utworzenia przesyłki. Ostatni z wymienionych statusów oznacza, że dane przekazane do serwisu są niepoprawne a paczka zostanie oznaczona na czerwono wraz z podaniem przyczyny w dolnym podglądzie paczki.

Po poprawieniu danych w Sello, należy skorzystać z funkcji Utwórz ponownie w serwisie kuriera dostępnej pod prawym klawiszem w module paczek i wysłać paczki jeszcze raz.

Analogicznie sytuacja ma się z anulowaniem przesyłki już utworzonej.

ROZMIAR PACZKI W TOWARZE

W towarze dodane zostały trzy nowe pola, umożliwiające podanie domyślnego rozmiaru paczki. Pola te można wykorzystać do automatycznego uzupełniania rozmiaru przesyłki dla serwisu Wysyłam z Allegro. Pamiętać należy jednak, że Sello nie wyliczy wielkości paczki z więcej niż jednym towarem, dlatego należy taką wielkość zmienić w paczce na etapie pakowania i ważenia, przed wysłaniem jej danych do serwisu WzA.

Rozmiar paczki w towarze

Oczywiście, pola te można zmieniać również zbiorczo. Rozmiary dodaliśmy również w dolnym podglądzie towaru oraz paczki jak i pojawiły się w towarze nowe kolumny z każdym rozmiarem, a w paczce pojawiają się one w formacie skróconym w polu Rozmiar. Pola te są domyślnie ukryte, więc należy je włączyć w konfiguracji kolumn Ctrl+Shift+K.

POWIELANIE AUKCJI NA INNE KONTA

W oknie powielania aukcji dodana została możliwość wyboru, na jakie konto mają zostać powielone aukcje. Powinno to ułatwić wystawianie tych samych ofert na różnych kontach.

Wystawianie oferty na innym koncie Allegro

Należy jednak pamiętać, że w powielonych aukcjach na inne konto należy za pomocą zmian zbiorczych (Ctrl+B) ustawić odpowiedni dla konta cennika dostaw oraz warunki zwrotów, reklamacji i gwarancje.

WYBÓR DANYCH PRODUKTU DO PRZENIESIENIA

W oknie wyszukiwania produktu dodaliśmy możliwość wybrania, które dane produktu mają zostać przeniesione do aukcji.

Wybór danych przenoszonych z produktu Allegro do aukcji Sello

NOWE SZABLONY WIADOMOŚCI

Wraz z instalacją Sello, w bazie dodawane są domyślne szablony wiadomości zdefiniowane przez nas. Można je było dowolnie edytować i dodawać własne. W tej wersji zmieniliśmy nieco podejście i szablony dostarczane przez nas nie będą edycyjne. W przypadku chęci zmiany danych w takim szablonie należy go powielić. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości sprawnie podmieniać domyślne szablony, poprawiać w nich ewentualne błędy, czy rozszerzać ich możliwości.

Wszystkie potencjalnie zmodyfikowane szablony istniejące w bazach użytkowników zostaną podczas aktualizacji bazy skopiowane wraz z dopiskiem przy ich nazwie „(stary)”.

Szablony wiadomości zostały nieco zmienione graficznie, zwiększona została czcionka, dodane zostały bloki, które w zależności od tego czy wysyłka jest na adres odbiorcy czy na punkt odbioru, dodają odpowiedni blok (punkt odbioru), jak również różnicują treść, np:

 • Towary przygotowujemy do odbioru.
 • Towary przygotowujemy do wysyłki.

w zależności od sposobu dostawy/odbioru.

W niektórych szablonach pojawiły się również przyciski ułatwiające kupującemu przejście do zaległego zamówienia:

czy też do oceny sprzedawcy bądź zakupionych produktów:

MODUŁ SYNCHRONIZACJI Z SUBIEKTEM 2.0

W poprzedniej wersji informowaliśmy o planowanym rozpoczęciu testów nowego modułu we współpracy z wybranymi użytkownikami Sello. Testy te trwają od około miesiąca. Od osób testujących zebraliśmy wiele sugestii i zostały one zrealizowane, znalezione problemy wyeliminowane. Wersja ta, określona przez nas jako wersja alfa, nie nadawała się jeszcze do użytku przez szersze grono użytkowników. Wraz z wersją 1.37, betatesterzy otrzymają nową wersję modułu synchronizacji z Subiektem oznaczoną jako beta, a więc coś co już jest bliżej finalnej wersji synchronizatora. Od przebiegu dalszych testów zależy, kiedy udostępnimy nowy synchronizator szerszemu gronu użytkowników oraz, kiedy finalnie nowy moduł zastąpi stary.

To tylko najważniejsze nowości i zmiany w programie. Zobacz pełną listę zmian.


Sello 1.36.0

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Do parametrów specyficznych dodana została informacja, czy jest wykorzystywany do opisu produktu Allegro. Parametry takie są oznaczone kolorem niebieskim. Wymaga aktualizacji parametrów z serwisu.
 • Dodana obsługa parametrów niejednoznacznych (Marka inna) z możliwością podania własnej wartości
 • Dodana obsługa pola ze stawką VAT oraz ceną netto w ofercie
 • Dodane funkcje związane z produktyzacją ofert w Allegro
 • Dodane pola NIP oraz email przy dodawaniu nowego konta z Allegro
 • Dodane zostało pobieranie dodatkowych informacji dotyczących obsługi produktów w kategoriach (wymaga aktualizacji drzewa kategorii)
 • Dodano obsługę powiązania towaru Allegro z aukcją Sello (pobieranie, aktualizacja oferty)
 • Poprawione zgłaszanie błędów podczas próby pobrania nieistniejących już w Allegro ofert
 • Poprawiony problem z wysyłaniem numeru przesyłek do Allegro dla operatora UPS
 • Usunięto kolejną porcję nieużywanego już kodu

Aukcje

 • Dodane zostało zapamiętywanie wybranych opcji w oknie wystawiania ponownego aukcji
 • Dodany został filtr cech towaru użytego w aukcji
 • Dodana funkcja wznawiania zakończonych ofert
 • Dodane ostrzeżenie o zmianie konta na nieaktywne w oknie aukcji
 • Dodany został filtr kategorii aukcji
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranych opcji w oknie powielania/wznawiania aukcji
 • Dodana została aktualizacja atrybutów specyficznych dla kategorii przy pobieraniu danych aukcji w przypadku gdy serwis Allegro zwróci parametr nieistniejący w słowniku zapisanym w bazie Sello
 • Dodana informacja o sposobie edycji oferty trwającej
 • EAN z zakładki PODSTAWOWE w oknie edycji aukcji jest teraz wykorzystywany do uzupełniania nowego parametru specyficznego typu GTIN
 • Zmodyfikowane zostało okno wystawiania ponownego aukcji. Służy ono teraz także do wznawiania aukcji.
 • Dodana została możliwość filtrowania aukcji po oczekującej zmianie typu „Wznowienie aukcji”
 • Dodana została możliwość wykonywania zmian zbiorczych w ofertach zakońocznych (istniejących w serwisie) w związku z dodaniem funkcji wznawiania ofert
 • Na zakładce ZAKOŃCZONE dodana została kolumna ze statusem synchronizacji w serwisie, w związku z możliwością wznawiania ofert
 • Dodana została możliwość anulowania zmian oczekujących z menu kontekstowego w zakładce ZAKOŃCZONE
 • Dodana kolumna z informacją o powiązaniu aukcji z produktem Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodane nowe pole z możliwością wyboru produktu Allegro
 • Dodany filtr umożliwiający wyszukiwanie aukcji powiązanych z produktami Allegro
 • Dodane okno wyszukiwania produktów w Allegro na podstawie EANu, nazwy towaru, tytułu aukcji
 • Dodany filtr stanu towarów w module aukcji
 • Dodana możliwość wypełnienia nowej aukcji danymi produktu Allegro
 • Na liście aukcji dodane kolumny (domyślnie ukryte) stawka VAT oraz cena netto
 • Dodana możliwość ustawienia w aukcji stawki VAT (na zakładce Dostawa i płatności)
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT
 • Dodano kolumnę ze statusem synchronizacji z serwisem w zakładce WSZYSTKIE

Inne

 • Zmieniona została biblioteka użyta do przetwarzania danych typu JSON – nowe kolejki zadań, synchronizacja z Allegro, InPost itp. w związku z ograniczeniami poprzednio używanej.

Instalacja

 • Poprawki w instalatorze programu

Interfejs graficzny

 • Dodane zostało pole statusu wykonywania zadań systemowych obok przycisku raportu
 • Poprawiono czytelność treści błędów prezentowanych w czerwonym pasku w dolnym oknie szczegółów
 • Zmieniony został sposób prezentacji filtrów list w głównych modułach

Konwersja bazy danych

 • Konwersja bazy danych usuwa wszystkie zmiany oczekujące (niewysłane) z aukcji zakończonych – jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania wznawiania ofert

Moduł diagnostyczny

 • Dodane czyszczenie nieudanych zadań pobierania transakcji zapisanych w bazie
 • Moduł diagnostyczny przepisany został na nowy mechanizm kolejkowania zadań, wykorzystywany już w module aukcji
 • Zadania wykonywane przez moduł diagnostyczny zostały dostosowane do nowego mechanizmu kolejkowania zadań

Paczki

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych paczki (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Poprawiony problem wyliczania wartości pobrania dla paczek z wieloma sztukami tego samego towaru

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodana została możliwość ustawienia domyślnie aktywowanego pola w edytowanej transakcji. Dostępny wybór to: pole Dotyczy, pole klienta, lista towarów

Słowniki

 • W słowniku dostawców zaktualizowana została lista operatorów przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych transakcji (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Dodano normalizację numerów telefonów pobieranych z Allegro. Z numeru telefonu usuwane są spacje, kreski oraz nawiasy.
 • Dodany został mechanizm wykrywania nieważnych danych w transakcji przy aktualizacji statusu zamówienia w Allegro. W przypadku gdy w Sello jest pobrana starsza wersja zamówienia (kupujący dokonał zmian w międzyczasie), transakcja zostanie podświetlona na czerwono.
 • Na liście transakcji dodana została kolumna z numerem płatności (domyślnie ukryta)
 • Poprawiony problem z wysyłaniem błędnego statusu dla transakcji grupowych po ich pobraniu
 • W oknie zmian zbiorczych domyślnym stanem dla zmiany stanu transakcji jest teraz „w trakcie realizacji”
 • Zmienione zostało ograniczenie daty utworzenia transakcji dla aktualizacji statusów zamówienia w Allegro z 30 do 90 dni

Wiadomości

 • Dla transakcji grupowych pobieranych z serwisu nie są już generowane osobno wiadomości automatyczne „Nowa transakcja”, tylko jedna wiadomość dla zdarzenia „Grupowanie transakcji”
 • Poprawiony problem z usuwaniem polskich znaków z tematu wiadomości przy odpisywaniu oraz przekazywaniu dalej

Wydruki

 • Dodane zostało pole Paczka_AukcjaSygnatura na wydrukach

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.36

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Sello 1.36.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.36.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

PRODUKTYZACJA

W związku z transformacją serwisu Allegro na model produktowy oraz z planowanym pojawieniem się od 1 września wymogu posiadania 1% ofert powiązanych z produktami Allegro (w wybranych kategoriach), obsługa produktów pojawiła się w Sello.

W oknie aukcji, dodaliśmy nowe pole: Produkt

Produkt Allegro w Sello

Będziemy trzymać się tej nazwy w odróżnieniu od towaru Sello, który jest nazwą towaru z kartoteki Sello/Subiekta.

Aktualnie z poziomu programu można wskazać produkt tylko dla aukcji przygotowanych, wybierając link Wybierz, znajdujący się obok pola z produktem (lub klikając dwa razy w pole z nazwą produktu). Pole to jest tylko do odczytu i zawiera nazwę wybranego produktu.

Spowoduje to wyświetlenie okna wyszukiwarki produktów Allegro.

Wyszukiwanie produktów Allegro w Sello

Okno to jest zrealizowane w nieco innej technologii niż pozostałe okna w programie, więc gdyby wystąpiły z nim jakieś problemy – prosimy o ich zgłoszenie na forum.

W oknie dostępne są 3 pola wyszukiwania, które domyślnie wypełnione są wartościami wczytanymi z aukcji, GTIN (EAN), Towar oraz Tytuł. W zależności od tego wg jakiego ciągu znaków chcemy wyszukiwać produkt w Allegro, należy kliknąć w odpowiedni przycisk SZUKAJ.

Wyszukiwane frazy można edytować lub wpisywać ręcznie, z zastrzeżeniem, że w polu GTIN należy wpisać/wkleić kod produktu EAN, ISBN itp. zaś w polach Towar lub tytuł można wpisywać tekst – przy czym nie ma znaczenia w które z tych dwóch pól tekst zostanie wpisany. Wyszukiwany jest on tak samo – istotne aby wybrać odpowiedni przycisk SZUKAJ skojarzony z polem, lub po prostu nacisnąć klawisz ENTER.

Lista znalezionych produktów pojawi się poniżej. Na samym dole tej listy pojawi się również przycisk do wczytania kolejnej partii 30 produktów spełniających podane kryteria. Liczbę produktów można również zawęzić wybierając po lewej filtr kategorii. W nawiasie podana jest liczba znalezionych w kategorii produktów.

Nie mogę znaleźć produktu. Co zrobić?
Jeśli wyszukiwanie odbywa się po frazie tekstowej, warto zacząć od usunięcia zbędnych słów z okna wyszukiwania, ograniczając je do minimum pozwalającego skojarzyć je z produktem Allegro.

Możliwe też, że wskazanego produktu jeszcze nie ma w bazie produktów Allegro. Dodawanie sugestii produktów jest możliwe obecnie przez serwis Allegro.

WCZYTYWANIE DANYCH PRODUKTU DO AUKCJI

Kliknięcie w przycisk WYBIERZ znajdujący się w katalogu produktów spowoduje przypisanie do aukcji tego produktu. Dodatkowo Sello zapyta, czy uzupełnić dane w aukcji na podstawie danych tego produktu. I tak, zaktualizowane zostaną:

 • Tytuł
 • EAN
 • Kategoria
 • Parametry specyficzne (produktowe)
 • Zdjęcia
 • Opis

Oczywiście, jeśli te dane będą dla produktu dostępne – bo nie zawsze są.

Na uwagę zasługuje fakt, że w parametrach specyficznych pojawiło się rozróżnienie na parametry ofertowe (związane z konkretną ofertą) oraz produktowe (związane z wybranym produktem). Te ostatnie będą automatycznie uzupełnione. W zakładce SPECYFICZNE są one oznaczone kolorem niebieskim (może być wymagane zaktualizowanie specyficznych).

Większość parametrów produktowych jest uzupełniona z produktu Allegro, parametry (wymagane) ofertowe, czyli czarne i pogrubione, należy uzupełnić ręcznie.

Przy wyborze produktu Sello doczyta sobie drzewo kategorii, zaktualizuje słownik parametrów specyficznych, uzupełni je, pobierze zdjęcia. Należy sprawdzić i ewentualnie dodać opis, gdyż w wielu produktach nie ma tego opisu dostępnego.

Aukcje powiązane z produktem oznaczone są na liście aukcji nową ikonką a kolumnie PA (Produkt Allegro).

Ikona oznaczająca produkt Allegro

Jeśli aukcje wystawione w Allegro mają już powiązanie z produktem wykonane np przez serwis Allegro, należy pobrać pełne dane ofert trwających, aby informacja o produktach pojawiła się w aukcjach Sello.

NOWY WYGLĄD FILTRÓW

Odmieniliśmy nieco wygląd oraz działanie filtrów głównych modułów, jednocześnie robiąc w nich porządek.

Nowe filtry grida

Ich nazwy zostały skrócone do pojedynczych fraz, poprawiona została czytelność oraz widoczność wybranego filtra. Dodatkowo przyciskiem x można wyłączyć filtr bez konieczności wybierania odpowiedniej pozycji na liście wartości filtra.

Położenie podobnych filtrów w kolejnych modułach zostało ujednolicone aby łatwiej je było znaleźć.

PARAMETRY SPECYFICZNE NIEJEDNOZNACZNE

W niektórych kategoriach Allegro pojawiła się konieczność podania własnej wartości parametru specyficznego dla Marki lub Producenta.

Parametr specyficzny niejednoznaczny

Wybranie wartości Inny w takim parametrze skutkuje pojawieniem się dodatkowego pola, w którym można podać jego wartość tekstowo.

STAWKA VAT ORAZ CENY NETTO

W aukcjach pojawiła się możliwość podania stawki VAT, na podstawie której Allegro wylicza ceny netto sprzedawanego przedmiotu.

Stawka VAT dla aukcji

Stawkę można podać w przypadku wybrania faktury VAT, jako wystawianego dokumentu. Oczywiście stawki można ustawić zbiorczo (Ctrl+B), zarówno na aukcjach przygotowanych jak i trwających.

Na liście aukcji stawkę VAT oraz cenę netto można wyświetlić dodając do widoku ukryte domyślnie kolumny Stawka VAT i Cena netto (Ctrl+Shift+K).

WZNAWIANIE OFERT ZAKOŃCZONYCH

W menu kontekstowym oraz w funkcjach po lewej stronie w zakładce AUKCJI ZAKOŃCZONYCH pojawiła się funkcja Zaplanuj wznowienie (Ctrl+Shift+W).

Wznawianie ofert Allegro

Wybranie jej spowoduje dodanie do aukcji Sello zmiany oczekującej Aktywowanie oferty, którą należy wysłać za pomocą standardowego mechanizmu aktualizowania ofert w serwisie. Po jej wybraniu pojawi się zmodyfikowane okno funkcji Wystaw ponownie, umożliwiające zaktualizowanie danych w Sello przed wznowieniem, oraz ustawienie stanu i ceny na podstawie aktualnych danych w Sello.

Okno to dodatkowo zapamiętuje ostatni dokonany wybór.

Przypominamy jednak, że Allegro dopuszcza wznawianie ofert nie starszych niż pewien okres czasu (obecnie dwa miesiące od zakończenia). Po tym czasie próba wznowienia oferty zakończy się błędem zwróconym z serwisu Allegro. W takim wypadku należy skorzystać z istniejącej już wcześniej w Sello funkcji Wystaw ponownie.

ZMIANY ZBIORCZE W OFERTACH ZAKOŃCZONYCH

W związku z udostępnieniem możliwości wznawiania ofert, dodaliśmy też możliwość aktualizowania ofert zakończonych. Działa to identycznie jak zmiany zbiorcze w ofertach trwających. Dzięki temu przed wznowieniem ofert można dokonać na nich zmian w serwisie Allegro.

Wraz z tą możliwością, dodane zostały filtry oraz kolumny umożliwiające sprawne zarządzanie zmianami w ofertach „wysłanych”.

Jednocześnie, podczas aktualizacji bazy danych do nowej wersji usuwane są wszystkie dotychczasowe istniejące zmiany oczekujące z aukcji zakończonych – tak aby nie spowodowały one niezamierzonej aktualizacji tych ofert.

FILTR KATEGORII I TOWARÓW W AUKCJACH

W module aukcji dodaliśmy filtr kategorii, który powinien ułatwić zarządzanie zbiorczymi zmianami w aukcjach trwających.

Filtr kategorii Allegro

Dodane zostały również filtry związane z towarami w aukcjach: cechy oraz stan towaru.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

W trakcie pobierania pełnych danych ofert z Allegro może się zdarzyć, że w ofercie znajdą się nowe parametry specyficzne dodane w serwisie, które nie są zapisane w konfiguracji parametrów w bazie Sello. Takie parametry do tej pory były pomijane i aby je pobrać z serwisu, należało najpierw ręcznie wywołać funkcję aktualizacji parametrów specyficznych. Nowa wersja Sello pobiera automatycznie te parametry podczas pobierania ofert, gdy stwierdzi obecność nowego parametru w danej ofercie.

ZMIANY W PARAMETRZE GTIN (EAN, ISBN)

Ostatnie zmiany w serwisie Allegro spowodowały konieczność uzupełniania kodów GTIN w parametrach specyficznych oferty – w odróżnieniu do sytuacji wcześniejszej, gdzie kod EAN mógł być podawany na zakładce PODSTAWOWE w oknie aukcji. Wpisanie tego kodu w pole EAN powoduje błąd przy wysyłaniu/aktualizacji oferty.

W wersji 1.36 oba pola mogą być używane ponownie, z tym, że priorytet ma pole specyficzne. Jeśli będzie ono puste to Sello wykorzysta zawartość pola EAN z zakładki PODSTAWOWE. Dzięki temu wczytując towar do aukcji jest to pole uzupełniane EANem i nie ma już konieczności przepisywania go do parametru specyficznego. Warto jednak zwrócić uwagę, czy w takiej sytuacji pole specyficzne EAN pozostaje puste.

WYMIANA WEWNĘTRZNYCH MECHANIZMÓW (technicznie)

(Nie)stety byliśmy zmuszeni wymienić cały mechanizm wspierający pracę z formatem JSON – jest on mocno używany w nowych synchronizatorach, kolejkach zadań, synchronizacji z Allegro, InPost itp. Używana przez nas biblioteka zewnętrzna została wymieniona na całkiem inną – ma to związek z ograniczeniami poprzedniej biblioteki na które natknęliśmy się w związku ze zbliżającym się wdrożeniem nowego synchronizatora z Subiektami.

NOWY SYNCHRONIZATOR SUBIEKTA

Długo wyczekiwana ogromna nowość, zarówno z punktu widzenia działania, jak i nowych możliwości oraz funkcji. W wersji 1.36 jest ona już zaimplementowana praktycznie w całości, ale jeszcze trwają ostatnie szlify przed rozpoczęciem betatestów z udziałem użytkowników. Moduł ten jest zbyt skomplikowany i ważny aby oddać go bez takich testów szerszemu gronu użytkowników. Dlatego też w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy takie testy – prawdopodobnie dostarczając też wybranym użytkownikom doszlifowaną wersję programu.

Czy można dołączyć do grupy betatesterów?

Tak, chociaż staramy się kontrolować liczbę użytkowników w niej będących tak abyśmy mogli w miarę sprawnie reagować na wczesne problemy. Chęć uczestnictwa w betatestach nowych wersji można przesłać do nas na forum, aczkolwiek nie jest to równoznaczne z udzieleniem dostępu. Skorzystamy z tego gdy będziemy potrzebować szerszych testów. Dobrze też, aby zgłaszały się raczej osoby doświadczone, które będą sobie w stanie poradzić w razie wystąpienia problemów z działaniem nowych funkcji.

BARDZIEJ CZYTELNE INFORMACJE O PROBLEMACH

Staramy się uczulić Was, użytkowników, na fakt, że pojawiające się w Sello „czerwone błędy” nie są błędami programu. Staramy się, aby wszelkie występujący konflikty oraz problemy występujące podczas pracy z serwisami zewnętrznymi były przedstawione w sposób jak najbardziej czytelny.

Idea jest zatem taka, aby pomóc Wam zorientować się co jest nie tak i odpowiednio zareagować na sytuację i dany problem usunąć. Nie sposób jednak przewidzieć każdego możliwego problemu i odpowiednio go opisać. W wielu przypadkach informacje w treści błędów są zwracane z serwisów zewnętrznych, na których czytelność wpływu nie mamy.

W wersji 1.36 wprowadziliśmy lekką zmianę sposobu prezentacji tych błędów w dolnej zakładce szczegóły, tak aby wyraźniej było widać treść samego błędu a informacja odnośnie aktualnie wykonywanego zadania została oddzielona. Powinno to przyczynić się do szybszej i łatwiejszej diagnozy problemu.

Informacja o błędach synchronizacji

Zmiana dość kosmetyczna, ale pozwala od razu dostrzec przyczynę problemu.

MODUŁ DIAGNOSTYCZNY WERSJA 2.0

Moduł diagnostyczny jest to fragment programu odpowiedzialny za wykonywanie różnych operacji cyklicznie w tle. Są to operacje typu:

 • pobieranie aktualności z naszej strony (ważne informacje)
 • sprawdzanie nowej wersji programu
 • wyszukiwanie uszkodzeń w bazie danych
 • analiza ilości wolnego miejsca w bazach darmowych
 • zwalnianie w bazie nieużywanych zasobów, jak zdjęcia, stare wpisy w raporcie, itp

W nowej wersji moduł ten oraz wszystkie jego podzadania zostały przepisane od nowa, tak aby działały w oparciu o nowy system kolejkowania zadań. Daje to nam większą elastyczność i łatwość dodawania kolejnych zadań diagnostycznych/systemowych. W związku z tym obok przycisku RAPORT pojawiła się nowa ikonka powiązana właśnie z tym modułem. Aktywność modułu diagnostycznego będzie sygnalizowana za jej pomocą a ewentualne problemy z wykonywaniem zadań systemowych będą zgłaszane w raporcie po jej kliknięciu.

Ikona modułu diagnostycznego

Uruchomienie wszystkich operacji diagnostycznych jest możliwe (tak jak poprzednio) ze strony startowej w sekcji WAŻNE INFORMACJE. W takim przypadku zostanie wyświetlony dodatkowo pasek postępu z możliwością anulowania.

WYSZUKIWANIE PO ADRESIE TRANSAKCJI I PACZKI

W transakcjach oraz paczkach dodaliśmy wyszukiwanie i filtrowanie danych (F7/F8) uwzględniające dane adresowe wpisane w adresach wysyłkowych i dokumentowych.

Wyszukiwanie danych adresowych

Wyszukiwanie danych odbywa się po polach:

 • imię i nazwisko
 • firma
 • NIP
 • adres linia 1 i 2
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • numer telefonu
 • adres email (bez symbolu @)

Aby wyszukiwanie numerów telefonów było łatwiejsze, podczas ich pobierania z Allegro są one normalizowane (usuwane są spacje, myślniki itp).

AKTYWACJA WYBRANEGO POLA W TRANSAKCJI

W związku z różnymi potrzebami, w parametrach użytkownika na zakładce Transakcje, dodaliśmy możliwość wyboru pola, które ma być aktywowane po wejściu w edycję transakcji. Każdy użytkownik programu może wybrać niezależnie od innych, na którym polu ustawi się kursor po otwarciu tego okna.

Aktywacja pola przy edycji transakcji

Ewentualne inne potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać na forum.

ZAMÓWIENIA ANULOWANE I WYKRYWANIE KOLIZJI

Pobieranie transakcji z Allegro jest procesem cyklicznym. Może dojść do sytuacji, że kupujący anuluje zamówienie w momencie, gdy sprzedawca zacznie je przetwarzać. Aby tego typu sytuacje wyeliminować (na nasze zgłoszenie) Allegro wprowadziło mechanizm umożliwiający wykrywanie takich sytuacji.

W momencie gdy sprzedawca zacznie przetwarzać transakcję: zmieni jej stan, utworzy paczkę itp. w zamówieniu Allegro aktualizowany jest status tego zamówienia. Wraz z aktualizacją statusu Sello wysyła do Allegro informację o wersji zamówienia, które aktualnie posiada sprzedawca. Jeśli wersja sprzedawcy i ta znajdująca się w Allegro różnią się, Allegro zwróci błąd, który spowoduje oznaczenie transakcji na czerwono, wraz z informacją o tym, że w serwisie jest aktualniejsza wersja danych zamówienia i należy ją do Sello pobrać.

Kiedy sytuacja może wystąpić?

Każda zmiana zamówienia przez kupującego powoduje aktualizację jego wersji. Jeśli sprzedawca nie ma najnowszej wersji zamówienia to przy próbie ustawienia statusu otrzyma odpowiedni błąd. Dzięki temu sprzedawca dowie się o tym, że kupujący coś zmienił chwilę po wykonaniu w Sello jakiejś czynności związanej z przetwarzaniem transakcji bądź paczki.

Oczywiście, jeśli transakcje pobierane są dość często to tego sytuacji będzie mniej, bo zmiany wprowadzane przez kupującego będą aktualizować transakcję w Sello. Chodzi o wyłapanie sytuacji, gdy kupujący zmieni coś pomiędzy kolejnymi synchronizacjami transakcji.

Dodatkowo, aktualizacja statusu zamówienia została opóźniona o 10s po edycji transakcji – w związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o problemach jakie ta funkcja może powodować przy tworzeniu paczek. Prosimy o informację zwrotną od osób, które ten problem miały, czy rozwiązanie pomogło.

MNIEJ WIADOMOŚCI AUTOMATYCZNYCH DLA GRUP

Zamówienia Allegro z wieloma produktami generują dość dużo wiadomości – zwłaszcza z podziękowaniami za nową transakcję, gdyż do każdego zakupu jest generowana taka wiadomość. W tej wersji wprowadziliśmy zmianę, która polega na tym, że nie są generowane i wysyłane powiadomienia o nowej transakcji dla transakcji składowych grupowego zamówienia, natomiast wysyłane jest jedno powiadomienie o zgrupowaniu transakcji. Dzięki temu kupujący otrzyma w takim przypadku 1 maila zamiast wielu. Powiadomienia o zakupie pojedynczych transakcji będą nadal generowane, jeśli kupujący dokonuje osobnych zakupów (nie poprzez koszyk).

Prosimy uwzględnić to w treści swoich wiadomości automatycznych wysyłanych na zdarzenie Grupowanie transakcji / transakcja grupowa.


Prace serwisowe na serwerach

28.07.2020 (wtorek) od godziny 20:00 na naszych serwerach będą przeprowadzane prace serwisowe.

W związku z tym nie będą dostępne usługi serwera licencji Sello oraz płatności. Prace mogą potrwać kilka godzin.

Za utrudnienia przepraszamy.


Sello 1.35.1

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Sello 1.35.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.35.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

AKTUALIZACJA TRANSAKCJI

Poprawki dotyczą aktualizacji typu dokumentu, jeśli kupujący zmieni zdanie i zrezygnuje z faktury, oraz aktualizacji typu dokumentu w grupach transakcji.

OPÓŹNIONA ZMIANA STATUSU ZAMÓWIENIA W ALLEGRO

Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących tworzenia paczek przy włączonej funkcji wysyłania statusu zamówienia do Allegro. W aktualizacji tej dodaliśmy opóźnienie wysyłania tego statusu o 10 sekund (po zapisaniu transakcji). Prosimy o zweryfikowanie i informację, czy problem z tworzeniem paczek ustąpił.

Pełna lista zmian


Sello 1.35.1

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Aukcje

 • Ograniczenie wysokości pola specyficznego z wieloma wartościami (powyżej 10) do 5 linii

Transakcje

 • Dodano opóźnienie aktualizacji statusu zamówienia w Allegro o 10 sekund po zaktualizowaniu transakcji
 • Poprawiono problem z brakiem aktualizacji typu dokumentu z FS do wartości domyślnej, gdy kupujący zaktualizuje zamówienie w Allegro wyłączając chęć otrzymania faktury
 • Poprawiony problem ze zmianą typu dokumentu w grupach transakcji, gdy kupujący zmieni dane w zamówieniu

System sprzedaży

 • Poprawki związane ze współpracą Sello z Subiektem nexo 31

Dodatkowe informacje o wersji


Przygotuj się na zmiany w polu EAN

29 czerwca 2020 serwis Allegro wprowadza nowy sposób obsługi pola EAN. Jeśli z tego pola korzystasz, zajrzyj koniecznie.

Sello EAN ISBN ISSN GTIN

Obecnie EAN znajduje się w wśród pól podstawowych oferty i w Sello można go uzupełnić na zakładce PODSTAWOWE. 29 czerwca 2020 serwis Allegro udostępni globalny numer jednostki handlowej GTIN w ramach parametrów specyficznych dla kategorii. W zależności od kategorii, GTIN może wystąpić w postaci różnych parametrów:

 • EAN
 • ISBN
 • ISSN

Tym samym obecne pole EAN stanie się polem tylko do odczytu. Nie należy w nim umieszczać kodu EAN towaru, gdyż próba wystawienia bądź aktualizacji oferty trwającej ze zmianą tego pola spowoduje zwrócenie błędu, informującego, że pole EAN jest tylko do odczytu.

Kod EAN, ISBN, ISSN należy umieścić w odpowiednim parametrze specyficznym.

CO NALEŻY ZROBIĆ W SELLO?

Począwszy od 29 czerwca należy zaktualizować parametry specyficzne z używanych kategorii, korzystając z menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu.

Synchronizacja parametrów kategorii z Allegro w Sello

Po zakończeniu tego procesu, w aukcjach na zakładce SPECYFICZNE powinny pojawić się pola EAN (ISBN, ISSN).

Jednocześnie, wraz z aktywacją pól GTIN, Allegro przepisze kody EAN do odpowiednich parametrów specyficznych. Należy zatem w drugim kroku zaktualizować aukcje w Sello, pobierając pełne dane aukcji. Można tego dokonać zarówno przez menu Wyślij/Odbierz > Serwisy aukcyjne > Odbierz zaznaczając oferty trwające oraz pełne dane jak i wybierając pobranie pełnych danych aukcji z menu kontekstowego myszy w module aukcji.

Pobranie tych danych spowoduje, że przepisany kod EAN pojawi się też w parametrach specyficznych.

Parametry specyficzne GTIN w Sello

Od tego momentu kody należy wpisywać tylko w te pola.

Jako, że pole EAN jest automatycznie uzupełniane w przypadku wczytywania do aukcji Sello towaru, należy po wygenerowaniu aukcji skorzystać z okna zmian zbiorczych (Ctrl+B) i ustawić odpowiedni parametr specyficzny GTIN na pożądaną wartość.

Ustawienie kodu EAN za pomocą zmian zbiorczych

Podobnie, można posłużyć się oknem zmian zbiorczych aby kod GTIN uzupełnić w ofertach trwających.

Dodatkowo może zajść potrzeba usunięcia kodu EAN z pola EAN na zakładce PODSTAWOWE w aukcji. To również można wykonać dla wielu ofert jednocześnie przy użyciu okna zmian zbiorczych.

W najbliższej aktualizacji 1.35.1 pojawi się poprawka wielkości pola typu GTIN w parametrach specyficznych, gdyż Allegro dopuszcza w tym polu aż 100 niezależnych wartości – co w Sello powoduje rozciągnięcie tego pola do 100 wierszy.