Sello 1.35.0

W wersji 1.35 pojawiło się kilka nowych funkcji, które adresują problemy zgłaszane nam na forum w ostatnim czasie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem tych nowości oraz do aktualizacji programu.

Allegro

 • Dodana funkcja aktualizacji stanu zamówienia w Allegro na podstawie stanu transakcji oraz paczki
 • Dodane zostało anulowanie wszystkich oczekujących zmian gdy aukcja staje się zakończona
 • Dodany został mechanizm monitorowania zleconych do serwisu Allegro operacji
 • Poprawka automatycznego odświeżania tokena autoryzującego
 • Poprawki związane z występowaniem błędu Zadanie zostało anulowane
 • Refaktoryzacja kodu związanego z wysyłkami w aukcjach oraz cennikami dostaw

Aukcje

 • Dodano kolumnę z autorem zmiany wprowadzanej do aukcji
 • Dodano monitorowanie zlecenia aktywacji wystawianej aukcji/oferty
 • Poprawiono problem ze znikaniem sekcji PASUJE DO z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiono problem ze znikaniem usług dodatkowych z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiony problem ze znikaniem zmian cen oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających przy aplikowaniu innych zmian
 • Poprawka związana z przełączeniem źródła szablonu opisu w szablonie aukcji na opis własny z możliwością edycji – edytor pozostawał nadal tylko do odczytu
 • Stare, nieaktualne szablony opisów HTML zastąpione zostały nowymi, zgodnymi z nowym opisem Allegro
 • Zablokowana została możliwość zapisywania aukcji oraz szablonów z opisem HTML

Grid

 • Dodane zostały tooltipy dla kolumn zawierających dane tekstowe o stałej treści

Inne

 • Poprawiony problem z ustawianiem serwera z linii poleceń
 • Poprawki w odświeżaniu etykiety z liczbą błędów przy usuwaniu transakcji

Paczki

 • Dodana została możliwość wyliczania domyślnego gabarytu paczki na podstawie towaru
 • Poprawiony został problem z tworzeniem paczek pobraniowych zbiorczo przy wyborze generowania paczek na podstawie liczby sztuk wyliczonych przez serwis Allegro

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodana została możliwość wyłączenia automatycznego grupowania transakcji
 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodany został parametr umożliwiający wyłączenie aktualizacji stanów zamówienia w Allegro

Raport

 • Poprawki w działaniu mechanizmu „Pokaż rozwiązanie”

Słowniki

 • Dodana weryfikacja powiązań dostaw (jedna dostawa Allegro może być powiązana tylko z jedną dostawą Sello) przy zapisywaniu konfiguracji dostawy
 • Dodano mapowania dostaw Allegro na dostawy Sello w nowych bazach
 • Dodano pole własne towaru gabaryt_paczkomat, w które można wpisać domyślny dla towaru gabaryt dla paczkomatu
 • Lista dostępnych dostaw Allegro do powiązania z dostawami Sello jest teraz filtrowana po typie płatności (z góry, za pobraniem). Niepoprawne powiązania są usuwane przy zapisywaniu konfiguracji dostawy Sello.
 • Lista sposobów wysyłki w cenniku dostaw została posortowana dla lepszej czytelności
 • Poprawki czytelności listy dostaw, dodana kolumna z listą powiązanych dostaw Allegro
 • Poprawki grupowania w menu powiązywania dostaw Allegro z dostawami Sello
 • Rozbudowana została struktura danych pobieranych dla dostaw Allegro. Wymagana jest aktualizacja słownika dostaw z Allegro.
 • W konfiguracji dostawy API ShipX dodano możliwość zdefiniowania źródła pobierania gabarytu z towarów paczki. Domyślnie jest to pole własne gabaryt_paczkomat
 • W oknie edycji cennika dodane zostało ostrzeżenie o brakujących powiązaniach dostaw Allegro z dostawami Sello

Transakcje

 • Dodana została funkcja „Aktualizuj status zamówienia w serwisie” w menu kontekstowym transakcji
 • Dodane zostało usuwanie notatek zawierających dane punktu odbioru po rezygnacji kupującego z odbioru w punkcie
 • Dodano możliwość filtrowania transakcji po statusie zamówienia w serwisie – anulowane przez kupującego
 • Dodano obsługę nowego statusu zamówień Allegro – anulowana przez kupującego
 • Poprawiony problem niewłaściwych godzin zakupu oraz płatności transakcji
 • Poprawiony problem z przenoszeniem cech przypisanych aukcjom do grup transakcji
 • W transakcjach dodają się teraz usługi dodatkowe jako towary jednorazowe

Wiadomości

 • Dodano obsługę tagów w polu załączników przy wysyłaniu korespondencji masowej (mailingu)

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Zaktualizowane zostały statusy przesyłek wyświetlane w kolumnie status w module PACZKI

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki związane z dublowaniem dokumentów ZK
 • Usługi dodatkowe z transakcji dodają się teraz na dokumentach jako usługi jednorazowe

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.35 do pobrania

W wersji 1.35 pojawiło się kilka nowych funkcji, które adresują problemy zgłaszane nam na forum w ostatnim czasie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem tych nowości oraz do aktualizacji programu.

Sello 1.35.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.35.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

MONITOROWANIE ZADAŃ ZLECONYCH SERWISOWI ALLEGRO

Wystawianie oraz zakończenie ofert w Allegro odbywa się na zasadzie zlecenia wysłanego do serwisu. Oznacza to, że oferta nie jest wystawiana oraz kończona w momencie gdy Sello wyśle odpowiednie polecenie do serwisu, ale sama zmiana statusu oferty realizowana jest z opóźnieniem. Do tej pory Sello nie monitorowało czy udało się wystawić lub zakończyć ofertę, co prowadziło do nieporozumień.

W wersji 1.35 dodaliśmy mechanizm, który co minutę sprawdza status wykonania zleceń aktywowania bądź zakończenia oferty. Dzieje się to automatycznie.

Opis działania funkcji na przykładzie zakończenia oferty: po wysłaniu do serwisu zmiany oczekującej Zakończenie oferty, aukcja w Sello przenoszona jest do zakładki ZAKOŃCZONE – nie oznacza to jednak fizycznego zakończenia, gdyż do Allegro zostało wysłane jedynie zlecenie zakończenia. Na liście ZMIAN aukcji widnieje wtedy status Zlecono zakończenie oferty.

Status zlecenia zakończenia oferty w Allegro

Co minutę Sello będzie następnie odpytywać serwis Allegro czy udało się wykonać zlecenie. Jeśli tak, status zmieni się odpowiednio na Oferta została zakończona.

Wykonanie zlecenia zakończenia oferty Allegro w Sello

Gdyby zdarzyło się, że serwis z jakiegoś powodu odrzucił zlecenie zakończenia, Sello doda odpowiednią informację o błędzie do tej aukcji i pobierze jej aktualne dane, przywracając ją z powrotem do TRWAJĄCYCH.

ZMIANY W WYSTAWIANIU AUKCJI

Monitorowanie zleconych zadań również zostało zastosowane do procesu wystawiania aukcji, w związku z czym została dodana nowa (specjalna) zmiana Aktywowanie oferty. Zmiana ta jest dodawana automatycznie na listę zmian oczekujących po prawidłowym wysłaniu aukcji do Allegro. Zmiana ta nie jest wykonywana przez Sello przy tradycyjnym wysyłaniu zmian do serwisu, tylko przy wyborze wysłania aukcji. Dzięki temu ona również jest monitorowana i jeśli zawiedzie, aukcja wróci z powrotem do zakładki PRZYGOTOWANE z przypisanym błędem zwróconym z serwisu Allegro oraz podświetleniem na czerwono.

CZYTAJ BŁĘDY ZE ZROZUMIENIEM

Przypominamy, że pojawienie się czerwonego podświetlenia nie świadczy o źle działającym programie, tylko ma ułatwić Państwu zareagowanie na pojawiające się, z różnych względów problemy, których wykluczyć się nie da. Każdy taki błąd ma dokładnie opisane zadanie jakie było wykonywane przez program (poniżej pogrubione) np:

Wysyłanie oferty „Kolorowe klocki drewniane 2kg” na konto Sello1 na Allegro.pl: Oferta zawiera nieprawidłowe dane
– Numer EAN jest niepoprawny

W dalszej części treści zawiera informację o tym co poszło nie tak, w tym wypadku serwis zwrócił informację o nieprawidłowym numerze EAN dodanym do oferty. Błędy te automatycznie są przypisywane do aukcji, transakcji itp aby ułatwić znalezienie problematycznej aukcji czy transakcji. Również z poziomu okna raportu można przejść wprost do aukcji klikając dwukrotnie na wierszu z błędem.

ZAMÓWIENIA ANULOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO

Dodaliśmy obsługę nowości w Allegro, która daje kupującemu możliwość anulowania zamówienia. Kupujący może anulować zamówienie pod pewnymi warunkami (opisane w informacji od Allegro). Anulowane przez kupującego zamówienia przyjmą w Sello nowy stan.

Kupujący anulował zamówienie w Allegro

Zamówienie może być anulowane przed jak i po dokonaniu płatności. Sello nie podejmuje żadnych dodatkowych działań w związku z anulowaniem zamówienia. W zależności od warunków należy w Sello anulować transakcję oraz podjąć inne konieczne kroki aby wycofać zamówienie (np. zwrócić kupującemu wpłatę, anulować/usunąć stworzone paczki).

AKTUALIZACJA STATUSU ZAMÓWIENIA W ALLEGRO

Jednym z kryteriów uniemożliwiających kupującemu anulowanie zamówienia jest ustawienie w nim statusu w realizacji. Dodaliśmy do Sello funkcję aktualizacji tych statusów w Allegro na podstawie stanów transakcji oraz paczki w Sello. Poniżej przestawione statusy dostępne w Allegro:

Statusy zamówienia w Allegro

Sello automatycznie ustawia statusy w oparciu o poniższe dane przy każdej zmianie statusu transakcji bądź informacji o paczkach:

 • nowe – transakcja w stanie nowa
 • w realizacji – transakcja w stanie w trakcie realizacji i nie jest jeszcze żadna paczka utworzona albo nie są spakowane wszystkie towary
 • do wysłania – transakcja w trakcie realizacji i wszystkie towary są już w paczkach
 • wysłane – transakcja w trakcie realizacji i paczki zostały oznaczone jako wysłane lub transakcja w stanie zakończonym.
 • anulowana – transakcja anulowana

Należy tutaj wspomnieć, że zamówienie anulowane przez kupującego nie ma przełożenia na anulowanie zamówienia przez sprzedawcę. Są to dwa niezależne statusy. Po anulowaniu zamówienia przez kupującego, sprzedawca powinien anulować transakcję w Sello, co spowoduje ustawienie takiego statusu w Allegro w zamówieniach.

Kupujący zatem straci możliwość anulowania zamówienia, gdy w Sello transakcja zmieni status, lub zostanie wygenerowana paczka.

Uwaga! Możliwa jest sytuacja, gdy anulowanie oraz zmiana stanu transakcji nastąpią w tym samym czasie (uwzględniając czas potrzebny na synchronizację). Może to doprowadzić do powstania błędnej sytuacji. O tym fakcie poinformowaliśmy Allegro i dodali oni pewne rozwiązanie tego problemu – będzie ono zaimplementowane w najbliższej aktualizacji.

Status transakcji można również wysłać korzystając z funkcji Aktualizuj status zamówienia w serwisie dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy.

Aktualizuj status zamówienia w serwisie Allegro

ZADANIE ZOSTAŁO ANULOWANE

Udało nam się znaleźć przyczynę powstawania błędów, które często uniemożliwiały wymianę danych z serwisem Allegro. Błąd ten powstawał w skutek pojawienia się innych błędów podczas transmisji danych. Z racji dość trudnego sposobu powtórzenia tego błędu na zawołanie prosimy o informację, czy liczba błędów tego typu zmniejszyła się, zniknęły one całkowicie, czy może nadal pojawiają się.

ODŚWIEŻANIE TOKENA

Aktualizacja zawiera także poprawki automatycznego odświeżania tokena, gdyż znaleźliśmy scenariusze w których mogło dochodzi do problemów z jego odświeżeniem – tym samym konieczny był restart programu bądź ponowna autoryzacja konta.

NOWE SZABLONY OPISÓW

Świat opisów Allegro zmienił się już dawno, ale w związku z licznymi zmianami w programie nie było nigdy czasu na dostosowanie wbudowanych opisów aukcji do nowych standardów Allegro. W tej aktualizacji usunęliśmy stare szablony Sello i zastąpiliśmy je nowymi.

Nowe szablony opisów aukcji

Dzięki nim szybciej przygotujesz aukcję do wystawienia. Szablony są przygotowane z użyciem tagu [Towar::Opis] oraz domyślnej wartości „Lorem ipsum”. Jeśli szablon będzie wykorzystany dla aukcji z towarem, to zostanie użyty jego opis. Jeśli aukcja nie będzie miała towaru to wystarczy podmienić domyślne teksty na własne, opisujące sprzedawany przedmiot.

ZNIKANIE USŁUG DODATKOWYCH I PASUJE DO

Aktualizacja ofert Allegro ma to do siebie, że nie ma możliwości przesłania i zaktualizowania tylko jednego pola w definicji oferty. Tym samym wysyłając np. zmianę parametru specyficznego Sello musi skonstruować i przesłać strukturę całej oferty ze wszystkimi polami oraz ze zmienionym jednym polem. Powoduje to dość przykry w skutkach efekt, czyli usuwanie z oferty wszelkich pól, które nie są obsługiwane przez program w danej chwili. Takich pól jest kilka, między innymi są to usługi dodatkowe oraz pasuje do.

W wersji 1.35 dodaliśmy te pola w bazie danych i Sello przechowuje ich wartości pobrane z serwisu a przy aktualizacji ofert są one również przesyłane do Allegro, dzięki czemu nie znikają z oferty. W samym programie nie ma ich obsługi, nie można tych pól edytować póki co. Istotne jest, aby pobrać dane aukcji z Allegro aby te pola zostały uzupełnione, przed wysyłaniem zmian.

USŁUGI DODATKOWE W TRANSAKCJACH

Wybrane przez kupującego usługi dodatkowe, typu zapakowanie na prezent, wniesienie czy montaż są teraz dodawane do transakcji jako towary jednorazowe.

Usługi dodatkowe w transakcji

Dalej, do Subiekta przenoszone są na dokument jako usługi jednorazowe.

GABARYT PACZKOMATU USTALANY W TOWARZE

Do tej pory gabaryt domyślny, ustawiany w paczce był definiowany w parametrach połączenia z serwisem InPost ShipX. W wielu przypadkach jednak lepiej byłoby ten gabaryt ustawić w samym towarze, tak aby domyślnie w paczce ustawiał się gabaryt związany bezpośrednio z towarem, który się w niej znajduje.

Rozwiązaniem tego zagadnienia jest wprowadzenie do Sello pola własnego dla towaru, którego zawartość jest brana pod uwagę przy ustalaniu gabarytu w paczce. Oczywiście funkcja taka nie zawsze ustawi właściwy gabaryt, zwłaszcza jeśli w paczce towarów jest więcej lub są one różne, ale dla większości pojedynczych zakupów powinna być pomocna.

Pole własne, automatycznie dodane do słownika pól własnych o nazwie gabaryt_paczkomat, można ustawić w towarze dla jednego jak i wielu towarów korzystając ze zmian zbiorczych (Ctrl+B) w towarach.

Pole własne gabaryt_paczkomat w towarze Sello

Wartość tego pola musi zawierać się w pojedynczych oznaczeniach gabarytu, czyli A, B, C, ewentualnie małe litery a, b, c. Inne wartości zostaną zignorowane i będzie wzięty pod uwagę domyślny gabaryt z konfiguracji dostawy, tak jak do tej pory.

Zastosowanie pola własnego daje jeszcze jedną korzyść: jego wartość może być wyliczana na podstawie innych tagów oraz modyfikatorów Sello. W związku z tym, jeśli przykładowo w nazwie towaru znajduje się jakieś oznaczenie wpływające na wielkość paczki, można to wykorzystać i w polu gabaryt_paczkomat podać np. wartość:

[Towar::Nazwa | contains=`duży`|then=`B`|else=`A`]

W przypadku gdy w nazwie towaru pojawi się słowo duży tag zwróci wartość B, jeśli nie to A.

Sello domyślnie będzie szukać w towarze pola własnego o nazwie gabaryt_paczkomat, aczkolwiek to również można zmienić, w oknie konfiguracji dostawy obok gabarytu domyślnego dla dostawy.

Szablon gabarytu dla paczkomatów

Gabaryt domyślny będzie brany pod uwagę gdy w towarze nie zostanie znaleziona poprawna wartość zdefiniowana w polu szablon gabarytu.

Jeśli w tej chwili gabaryty są np. zapisane w polach własnych Subiekta, to można tutaj podmienić szablon gabarytu tak aby wskazywał pole własne zewnętrzne.

Jeśli w paczce znajdzie się więcej różnych towarów, to Sello wyliczy gabaryt dla każdego towaru z osobna i ustawi się gabaryt największy.

DOSTAWY SELLO – DOSTAWY ALLEGRO

Właściwe powiązanie dostaw Sello z dostawami Allegro jest konieczne do poprawnego pobierania transakcji. Sprawia ono sporo trudności. Główne problemy związane są z wielokrotnym przypisaniem tej samej dostawy Allegro do różnych dostaw Sello lub też powiązaniem dostawy pobraniowej z dostawą płatną z góry (i na odwrót).

Aby temu zaradzić dodaliśmy kilka weryfikacji podczas edycji dostawy.

Na liście dostępnych dostaw Allegro pojawią się tylko dostawy płatne z góry bądź też za pobraniem, zgodnie z typem dostawy Sello (strzałka).

Filtrowanie dostaw Allegro ze względu na typ płatności

Ograniczy to długą listę dostaw tylko do tych, które w danej dostawie mogą być wybrane.

W przypadku próby zapisania niewłaściwej konfiguracji, wyświetlony zostanie błąd, z podaniem nazw dostaw Allegro oraz Sello, których to dotyczy.

Próba powielenia powiązania dostawy Allegro z dostawą Sello

W powyższym przypadku dostawa Allegro o nazwie Kurier InPost jest już powiązana z dostawą Sello o nazwie Przesyłka kurierska – produkcja.

Sello samo nie zmieni istniejących konfiguracji, więc jeśli są wątpliwości czy konfiguracja jest wykonana poprawnie wystarczy kolejno wejść w okna edycji dostaw i zapisać je przyciskiem OK (Enter).

Aby powyższy mechanizm zadziałał trzeba pobrać z serwisu słownik dostaw, który uzupełni w Sello dodatkowe informacje o dostawach Allegro – proces ten rozpocznie się automatycznie po pierwszym uruchomieniu Sello.

Jeszcze jednym ułatwieniem w znalezieniu ewentualnych błędnych powiązań są zmiany na liście w słowniku dostaw Sello, gdzie zamiast informacji o powiązaniu (tak; tak, więcej niż jedna) dodaliśmy wypisane te powiązania po przecinku.

Lista dostaw Sello wraz z powiązaniami dostaw Allegro

Pozwoli to bez wchodzenia w dostawę zweryfikować jakie dostawy Allegro są powiązane, oraz czy z dostawami pobraniowymi są powiązane tylko pobrania.

To tylko ważniejsze zmiany i nowości w programie, pełna lista zmian dostępna jest tutaj.


Planujemy dodać w Sello funkcję ustalania domyślnych gabarytów dla Paczkomatów w zależności od towaru. Zapraszamy do krótkiej ankiety i wyrażenia swojej opinii odnośnie zaprezentowanych przez nas rozwiązań.

Konsultacje Sello

Na naszym forum możesz zapoznać się z zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami, zagłosować na jedno z nich oraz wyrazić swoją opinię, potrzebę, ewentualnie zaproponować swoje własne rozwiązanie.

Zapraszamy: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/19086-gabaryty-paczki-ustawiane-w-towarze-konsultacje/


Tutorial dotyczący konfiguracji Sello

Udostępniliśmy tutorial, w którym omówione zostały pierwsze kroki związane z konfiguracją programu i przygotowaniem go do pracy.

jak rozpocząc pracę z Sello poradnik tutorial

Tutorial można znaleźć pod adresem: https://tutoriale.insert.com.pl/sello/jak-rozpoczac-prace-z-sello-konfiguracja/jak-rozpoczac-prace-z-sello/

Jego lekturę polecamy zwłaszcza początkującym oraz nowym użytkownikom Sello. Porusza on tematy, które najczęściej stwarzają problem w początkowych etapach pracy, pomoże skonfigurować istotne dla dalszej obsługi programu ustawienia.

Polecamy również inne tutoriale związane z programami firmy InsERT tutoriale.insert.com.pl


Sello 1.34.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane ze zgłoszonymi problemami wersji 1.34.0 oraz obsługę Subiekta nexo 30.

Allegro

 • Poprawione błędne wyliczanie czasu wykonania operacji w logach Allegro
 • Skrócony został znacznie czas wysyłania zdjęć (zwłaszcza dużych) do serwisu przy wystawianiu oferty

Aukcje

 • Poprawiony problem z usuwaniem wszystkich parametrów specyficznych przy zmianach zbiorczych pojedynczego parametru w aukcjach przygotowanych

Inne

 • Wyłączony został mechanizm rozpoznawania adresów IP (wprowadzony w wersji 1.34.0), który stwarzał problemy na wielu systemach z połączeniem do bazy danych

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodane poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 30

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.34.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane ze zgłoszonymi problemami wersji 1.34.0 oraz obsługę Subiekta nexo 30.

Sello 1.34.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.34.1

Aktualizacja nie wymaga konwersji bazy danych z wersji wcześniejszej.

Przypominamy, że od wersji 1.34 instalację nowej wersji można rozpocząć automatycznie, klikając na czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu ekranu. Informacja ta pojawia się na różnych systemach w nieco innym czasie.

INFORMACJE O WERSJI

PROBLEM Z ŁĄCZENIEM DO BAZY

Wyłączyliśmy mechanizm wprowadzony w wersji 1.34.0, który w zamierzeniu miał wyeliminować problemy związane z uzyskiwaniem adresu IP na podstawie nazwy komputera. W niektórych środowiskach Windows funkcja ta działa dość wolno, powodując problemy podczas pracy Sello.
Niestety rozwiązanie okazało się powodować więcej problemów, zatem w tej aktualizacji zostało wyłączone. Za utrudnienia spowodowane problemami z połączeniem przepraszamy.

SZYBSZE WYSTAWIANIE AUKCJI

Znacząco przyspieszyliśmy wysyłanie zdjęć (zwłaszcza dużych) do Allegro podczas wystawiania/aktualizacji aukcji.

OBSŁUGA SUBIEKTA NEXO 30

Dodaliśmy również poprawki umożliwiające pracę Sello z Subiektem nexo 30.

Pełna lista zmian


Subiekt nexo 30 i Sello

Informujemy, że do poprawnej współpracy Sello z Subiektem nexo 30 będzie konieczna instalacja Sello 1.34.1, która pojawi się w najbliższych dniach.

Prosimy wstrzymać się z instalacją Subiekta nexo 30, jeśli jest to możliwe.

Pojawienie się wersji 1.34.1 zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.


Sello 1.34.0

Najnowsza wersja przynosi wiele oczekiwanych od dłuższego czasu zmian, m.in. automatycznie grupowanie, zmiany zbiorcze parametrów specyficznych, wykorzystanie tagów oraz pól własnych towaru w parametrach specyficznych oferty. Nowa wersja jest konieczna do zainstalowania, gdyż zawiera kolejne poprawki związane z wycofywaniem starego API Allegro!

Allegro

 • Dostosowany został sposób dodawania konta Allegro w Sello do możliwości nowego API Allegro. Dodawanie konta w Sello jest inicjowane autoryzacją w Allegro a nie odwrotnie, jak było do tej pory
 • Poprawiona obsługa zbyt długiej sygnatury, która uniemożliwiała wysłanie oferty
 • Usunięty został całkowicie kod starego synchronizatora Allegro, tym samym Sello nie jest już zależne od starego API Allegro.
 • Zmieniono sposób aktualizacji aukcji zapisanych w bazie po wysłaniu zmian do serwisu. Nowa metoda aktualizuje wszystkie pola w aukcji na podstawie danych z serwisu

Aukcje

 • Dodana funkcja aktualizacji aukcji przed zastosowaniem zmian zbiorczych
 • Dodana funkcja umożliwiająca aktualizację ofert przed powieleniem (wystaw ponownie)
 • Dodana możliwość zbiorczej zmiany parametrów specyficznych z wykorzystaniem tagów
 • Dodana obsługa tagów dla parametrów specyficznych w szablonach aukcji
 • Dodana zbiorcza zmiana parametrów specyficznych dla ofert trwających
 • Dodane czyszczenie tytułu aukcji z niedozwolonych znaków tabulacji oraz nowej linii przy wysyłaniu/aktualizacji
 • Dodane zbiorcze generowanie parametrów specyficznych w ofertach przygotowanych oraz trwających na podstawie szablonu przypisanego do towaru oraz wybranego szablonu
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania tagów w parametrach specyficznych szablonów aukcji
 • Na listach tagów oraz w drzewie tagów pola własne towaru, pola własne zewnętrzne towaru, pola własne podmiotu oraz liczniki są teraz sortowane alfabetycznie po nazwie
 • Poprawiona zbiorcza aktualizacja parametrów specyficznych – ustawiane były parametry nieistniejące w kategoriach
 • Poprawiony problem z aktualizacją niedostępnych już w serwisie ofert zakończonych, wiszących w Sello jako trwające
 • Poprawiony problem z dodawaniem tagów towarowych w oknie opisu aukcji (mogło występować na niektórych systemach)
 • Poprawiony problem z zapisywaniem ofert, w przypadku gdy w bazie występują powielone kategorie
 • Poprawiony problem z zapisywaniem parametrów specyficznych zakresowych

Grid

 • W każdym module dodano filtr umożliwiający wyświetlenie wierszy zawierających błąd
 • Zmieniona została domyślna widoczność kolumny z miniaturką w towarach oraz w aukcjach na widoczną

Inne

 • Dodana zbiorcza możliwość dodawania, usuwania oraz edycji znaczników notatek dla aukcji oraz transakcji
 • Zablokowana została możliwość zmiany konta istniejącego w programie na inne

Instalacja

 • Dodana możliwość uruchomienia aktualizacji programu po kliknięciu w dymek informujący o dostępności nowszej wersji w prawym dolnym rogu okna programu
 • Poprawki w instalatorze programu

Paczki

 • Dodany filtr paczek Smart!
 • W podglądzie szczegółów paczki dodano e-mail z adresu wysyłkowego paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany został odnośnik do zamówienia Allegro związanego z paczką

Parametry

 • Zmieniony został mechanizm łączenia do bazy danych po nazwie komputera hosta w celu wyeliminowania problemu z rozwijaniem adresu IP w trakcie działania programu.

Raport

 • Dodany przycisk wyświetlający rozwiązanie znanych błędów w oknie raportu

Słowniki

 • Poprawione usuwanie z cennika nieużywanej dostawy przy imporcie cenników z Allegro

Strona główna

 • Na wykresach słupkowych dodane zostało wyróżnienie weekendów
 • Usunięty problem z błędnymi skryptami JavaScript podczas korzystania z okna podglądu nowości i ważnych informacji

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane dwa nowe modyfikatory: replace_many oraz map, ułatwiające przetwarzanie wartości pól własnych towarów na parametry specyficzne słownikowe Allegro

Transakcje

 • Dodane automatyczne grupowanie transakcji podczas pobierania ich z serwisu Allegro
 • Dodano podświetlanie transakcji na czerwono (dodanie błędu) w sytuacji gdy kupujący dokona płatności dla transakcji anulowanej
 • Dostawy nieaktywne nie są od teraz uwzględniane przy wiązaniu dostaw Allegro -> dostawy Sello
 • Odnośniki do strony zwrotu prowizji zostały zamienione na Wyszukaj w ZAMÓWIENIA, skąd można wywołać akcję zwrotu prowizji
 • W menu OPCJE w oknie transakcji dodano nowe funkcje, umożliwiające otwarcie zamówienia w serwisie Allegro, skopiowania numeru zamówienia oraz numeru płatności
 • W oknie edycji transakcji zmieniony został układ adresów na trójkolumnowy, tak aby w najmniejszym oknie były widoczne wszystkie pola adresu, w tym NIP oraz adres e-mail
 • Zmienione zostały warunki aktualizacji transakcji przy pobieraniu danych z serwisu
 • Zmieniono sposób pomijania aktualizacji transakcji. Transakcje przestają być aktualizować gdy osiągną status Gotowa do przetwarzania a nie jak dotąd, gdy są zakończone. Jednocześnie, znacznik wyłączający synchronizację na zakładce CECHY nie będzie już automatycznie oznaczany po zakończeniu transakcji – pozostaje on do dyspozycji użytkownika.

Uprawnienia

 • Zmienione treści komunikatów o braku uprawnień.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawiony problem z działaniem parametrów tworzenia dokumentów

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.34 do pobrania

Najnowsza wersja przynosi wiele oczekiwanych od dłuższego czasu zmian, m.in. automatycznie grupowanie, zmiany zbiorcze parametrów specyficznych, wykorzystanie tagów oraz pól własnych towaru w parametrach specyficznych oferty. Nowa wersja jest konieczna do zainstalowania, gdyż zawiera kolejne poprawki związane z wycofywaniem starego API Allegro!

Sello 1.34.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.34.0

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie danych

Pełna lista zmian

NOWOŚCI I ZMIANY

AUTOMATYCZNE GRUPOWANIE TRANSAKCJI

Dodaliśmy automatyczne grupowanie transakcji według zamówienia w serwisie Allegro. Grupowanie następuje w momencie pobierania i zapisywania transakcji z serwisu, więc w programie pojawia się od razu grupa transakcji – jeśli klient zgrupował te towary w jednym zamówieniu.

Pojawienie się od razu grupy niesie ze sobą pewne konsekwencje (pozytywne), mianowicie w Subiekcie nie będą się już pojawiać zamówienia na poszczególne transakcje składowe, lecz od razu będą to zamówienia grupowe.

BARDZIEJ INTELIGENTNA AKTUALIZACJA TRANSAKCJI ISTNIEJĄCYCH

W wersjach wcześniejszych w transakcjach zakończonych była automatycznie wyłączana synchronizacja na zakładce CECHY. Od tej wersji znacznik ten nie będzie się włączał automatycznie, pozostaje on do dyspozycji użytkownika.

W Allegro występują różne zdarzenia związane z zamówieniem, które są przez Sello odbierane powodując aktualizację transakcji. Te zdarzenia to np. wypełnienie formularza, opłacenie zamówienia, dodanie numeru przesyłki do zamówienia. Do tej pory każde takie zdarzenie powodowało aktualizację transakcji w Sello i pojawianie się ostrzeżeń dla transakcji zakończonych o wyłączonej synchronizacji na zakładce CECHY.

Wersja 1.34 wnosi tutaj również zmiany. Mianowicie, jeśli pojawi się jakieś zdarzenie w Allegro dla transakcji, które są już w Sello oznaczone jako gotowe do przetwarzania to takie zdarzenia nie będą już aktualizować transakcji. Innymi słowy transakcja przestaje się aktualizować jeśli jej status to gotowa do przetwarzania.

Oczywiście, jeśli z jakiegoś powodu zajdzie potrzeba zaktualizowania danych w transakcji, można to zrobić poprzez wywołanie funkcji Pobierz dane transakcji z menu kontekstowego myszy.

Pobierz dane transakcji Allegro

Dodatkowo, jeśli transakcja w Sello została anulowana, przez wzgląd na brak płatności od kupującego a klient po tym fakcie zapłaci za transakcję, zostanie ona oznaczona na czerwono, wraz z informacją o pojawieniu się nowej płatności. Można wtedy zmienić status transakcji z powrotem na W trakcie realizacji, pobrać dane związane z płatnością i dokończyć transakcję.

ZMIANY W ZWROTACH PROWIZJI

Allegro usunęło stronę służącą do obsługi zwrotów prowizji, zamiast tego odpowiednia funkcja pojawiła się w menu AKCJE na liście ZAMÓWIEŃ. W związku z tym, w podglądzie szczegółów aukcji oraz transakcji w Sello zniknęły linki do usuniętej strony a pojawiły się nowe Wyszukaj w ZAMÓWIENIA, które otwierają przeglądarkę na stronie zamówień, wyszukując odpowiednio konkretnego zamówienia lub oferty.

Link do zamówienia Allegro

LOGOWANIE I AUTORYZACJA

W wersji 1.34 całkowicie pozbyliśmy się starego kodu synchronizatora Allegro. W związku z tym zaszły pewne zmiany w procesie dodawania i autoryzacji kont. Od teraz Sello nie wymaga już podania hasła do konta Allegro.

Sam proces dodawania konta został odwrócony, czyli najpierw następuje zalogowanie się na konto do Allegro następnie dopiero jego dodanie do Sello. Uniemożliwia to również zmianę konta w Sello na inne oraz dodanie drugi raz tego samego konta.

Zmienione okno dodawania i autoryzacji konta Allegro

Zmiany te również umożliwiają dalszą pracę z Sello, gdyż autoryzacja i dodanie konta na starszych wersjach nie jest już możliwa (usunięcie ze starego API Allegro funkcji używanej przez wcześniejsze wersje Sello – 30 marca 2020).

AKTUALIZACJA AUKCJI PRZED ZMIANAMI ZBIORCZYMI

Mechanizm aktualizacji ofert w serwisie Allegro wymaga aby w Sello były pobrane pełne oraz świeże dane ofert. W przeciwnym wypadku wysłanie jednej zmiany może nadpisać inne zmiany naniesione na ofertę poza Sello. Przy dokonywaniu zmian w ofertach trwających dodaliśmy możliwość wcześniejszej aktualizacji tych ofert i wykonania zmian na świeżych danych. Po wybraniu zmian do przeprowadzenia Sello zapyta czy zaktualizować wcześniej dane tych ofert.

Aktualizacja danych aukcji w Sello

W razie potwierdzenia przystąpi do pobierania danych wybranych ofert. Proces ten musi zostać ukończony przed rozpoczęciem generowania zmian zbiorczych, w razie potrzeby można go przerwać. Sello powróci wtedy do wykonywania zmian zbiorczych.

Pasek postępu pobierania ofert przed dokonaniem zmian w ofertach trwających

Uwaga! Sello aktualizuje wszystkie pola aukcji, prócz opisu oraz zdjęć – gdyż pobieranie dodatkowych danych wydłużyłoby istotnie proces. Jeśli zatem zachodzi potrzeba pobrania opisów i zdjęć należy wykonać standardowe pobieranie pełnych danych np. z menu kontekstowego myszy.

AKTUALIZACJA AUKCJI PO WYSŁANIU ZMIAN OCZEKUJĄCYCH

Po wysłaniu zmian dla ofert trwających Sello podmieniało w aukcji zapisanej pojedynczą zmienianą wartość, aby ta była już widoczna w programie. Od wersji 1.34 po wysłaniu zmian aktualizowane są wszystkie dane aukcji zapisane w Sello, tak więc nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy część pól jest zaktualizowana a część nie.

AKTUALIZACJA PRZED POWIELENIEM

Funkcję zaktualizowania aukcji dodaliśmy również w oknie Wystaw ponownie. W tym przypadku Sello pobierze pełne dane aukcji trwającej bądź zakończonej (wraz ze zdjęciami) i na jej podstawie dopiero zostanie wygenerowana nowa aukcja.

Aktualizacja danych aukcji przed powieleniem

PARAMETRY SPECYFICZNE I TAGI

To jedna z dłużej wyczekiwanych funkcji, która pozwoli sprawniej wykorzystywać pola własne towaru do uzupełniania pól specyficznych w ofertach.

Tagi i pola własne w szablonie aukcji Allegro

W polach z tagami po prawej stronie można umieszczać dowolne wartości, nie tylko tagi. Istotne jest, aby po ewentualnym przetworzeniu tagów w polu tym pojawiła się wartość, która może być wykorzystana w polu specyficznym.
Jeśli wartość ta będzie pusta, zostanie użyta wartość domyślna zdefiniowana po lewej stronie (tak jak dotychczasowo).

Obsługa tagów niesie ze sobą oczywiście wszystkie dobrodziejstwa w postaci łączenia, zagnieżdżania tagów jak i używania modyfikatorów. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z możliwościami jakie dają modyfikatory tagów, polecamy zapoznanie się z pomocą (klawisz F1, słowo kluczowe tag lub szablony).

Przy korzystaniu z tagów i pól własnych istotne jest, aby w polach specyficznych zawierających dane liczbowe pojawiła się liczba. Przykładowo pole Liczba rdzeni dla kategorii procesory nie może zawierać słów, bo nie zostaną takie dane zapisane, lub w szczególności Allegro zwróci błąd przy próbie wystawienia oferty z takimi wartościami. Tutaj należy albo dostosować wartości w polach własnych towarów, albo skorzystać z pomocy modyfikatorów aby te wartości przetworzyć na odpowiedni format.

Tutaj większego problemu nie ma i wykorzystanie tagów w polach tekstowych i liczbowych wydaje się oczywiste. Co jednak zrobić w przypadku parametrów specyficznych słownikowych?

PARAMETRY SPECYFICZNE TYPU LISTA WYBIERANA

Najlepszym przykładem niech będzie parametr STAN, który znajduje się w wielu kategoriach i ma on różne wartości:

Parametry specyficzne lista rozwijana

Aby Sello poprawnie przypisało pole własne do tego parametru, wartość tego pola musi odpowiadać tekstowo jednej z wartości parametru. Jeśli zatem w polu własnym [Towar::PW::stan] będzie znajdować się wartość nowy, to zostanie ona poprawnie ustawiona w parametrze STAN. Nie są tutaj uwzględniane wielkości liter.

Co jeśli nie wszystkie nazwy znajdą swoje odzwierciedlenie? Wtedy na ratunek przychodzą modyfikatory tagów. I tak, jeśli w polu własnym znajduje się wartość nowa (nie nowy), to nie zostanie ona dopasowana. Można jednak skorzystać z modyfikatora replace i podmienić ewentualną wartość nowa na nowy np tak:

[Towar::PW::stan | replace=`nowa==nowy`]

Jest to tylko jedna z możliwości, wszystko zależy od konkretnego przypadku i sposobu zapisania wartości w polach własnych towaru.

PARAMETRY SPECYFICZNE TYPU WIELOKROTNEGO WYBORU

Tutaj dobrym przykładem jest pole kolor w kategorii Buty damskie.

Parametry specyficzne lista wielokrotnego wyboru

W tym przypadku parametr kolor może zawierać wiele różnych wartości. Aby zaznaczyć wiele wartości dla jednego parametru w polu z tagami należy wstawić wartości dopasowane tekstowo (jak wyżej) i dodatkowo rozdzielić je znakiem średnika. Czyli aby zaznaczyć tak jak powyżej, w wyniku rozwinięcia tagów musi powstać wartość: czerń;odcienie niebieskiego.

Jeśli w polu własnym znajdują się dobre wartości ale oddzielone są np. przecinkiem, należy skorzystać z modyfikatora replace i zamienić przecinek na średnik.

[Towar::PW::kolor | replace=`,==;`]

PARAMETRY ZAKRESOWE

Ostatni typ parametrów które należy omówić, to parametry zakresowe, np. zakres temperatur.

Parametr zakresowy specyficzny dla kategorii

Aby zapisać taką wartość należy wygenerować tekst w postaci oddzielonej myślnikiem, czyli 20-80. W przypadku wartości przecinkowych można je podawać z kropką bądź z przecinkiem, np. 20,5-36.6.

ZBIORCZA ZMIANA TAGÓW W SZABLONACH

Dodaliśmy funkcję zbiorczego ustawiania odpowiednich tagów oraz wartości domyślnych dla specyficznych, aby ułatwić zarządzenia dużą liczbą szablonów.

NOWE MODYFIKATORY

Dla ułatwienia dopasowywania wartości pól własnych do wartości parametrów w Allegro dodaliśmy dwa nowe modyfikatory:

replace_many – rozszerzenie istniejącego modyfikatora replace, który przyjmuje listę wartości do podmiany. Modyfikator wyszukuje kolejne fragmenty w wartości tagu i podmienia je na nowe.

[Towar::PW::material | replace_many=`natur==naturalna;lic==licowa`]

map – działa podobnie do replace_many, ale operuje na całych wartościach tagów (czyli zamienia jedna wartość na inną). Istotna jest również różnica w zapisie, która składa się z dwóch list wartości, oddzielonych znakiem przypisania =>.

 [Towar::PW::stan | map=`nowa;używka;zwrot=>nowy;używany;po zwrocie`] 

Często używane mapy, można zdefiniować np w polu własnym globalnym [Podmiot::PW::mapa_kolorów], w której znajdzie się długa lista wartości, np:

biały;czarny;zielony;niebieski=>biel;czerń;odcienie zielonego;odcienie niebieskiego

Zaś w samym tagu pola specyficznego można użyć odwołania:

[Towar::PW::kolor | map=`[Podmiot::PW::mapa_kolorow]`]

Dzięki temu gdy zajdzie potrzeba zmiany, bądź dodania nowej wartości koloru, wystarczy zmodyfikować wartość w polu własnym globalnym, zamiast we wszystkich szablonach, które mogłyby tego pola używać.

ZBIORCZA ZMIANA PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH W OFERTACH TRWAJĄCYCH

To kolejna nowość, która pozwoli ustawić brakujące parametry w ofertach trwających. Przypominamy, że niedługo wiele parametrów stanie się obowiązkowych na Allegro i należy je do tego czasu uzupełnić aby móc aktualizować i wystawiać oferty.

W oknie zmian zbiorczych dla ofert trwających pojawiła się zakładka SPECYFICZNE, dzięki której można uzupełnić parametry zbiorczo w wielu aukcjach jednocześnie.

Dodatkowo, zmiany zbiorcze również obsługują pola z tagami, więc wartości te można od razu pobrać z towarów!

Zmiany zbiorcze parametrów specyficznych Allegro z wykorzystaniem tagów i modyfikatorów

Tutaj zasada działania jest identyczna jak w szablonach, z tym, że tagi są rozwijane od razu po zastosowaniu zmian zbiorczych.

Przy okazji w pierwszym przykładzie pokazane, jak z wartości pola własnego frakcja zawierającego np. średnią, pojedynczą wartość 20, stworzyć dwie wartości dla parametru zakresowego (odejmując i dodając wartość 10, za pomocą modyfikatorów matematycznych sub i add).

ZBIORCZE GENEROWANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH Z SZABLONÓW

Podobnie jak z opisem, dodaliśmy możliwość wygenerowania wartości parametrów specyficznych po zaktualizowaniu szablonów lub towarów.

W oknie zmian zbiorczych jest do tego odpowiednia funkcja, która może generować zmiany dla ofert trwających jak i zmieniać wartości w ofertach przygotowanych na podstawie aktualnych danych towaru i ustawień w wybranym szablonie, bądź też szablonie domyślnym przypisanym do towaru.

Zbiorcze generowanie parametrów specyficznych w aukcjach Allegro

FILTRY BŁĘDÓW WE WSZYSTKICH MODUŁACH

W ostatnim czasie wprowadziliśmy kolorowanie aukcji, transakcji, paczek w przypadku gdy wystąpią w nich jakieś błędy wymagające interwencji użytkownika. Niestety czasami trudno odnaleźć te elementy na dużych listach, stąd w każdej z nich dodaliśmy filtr umożliwiający odnalezienie tych podświetlonych elementów.

Przypominamy, że błędy można wyczyścić skrótem klawiszowym Ctrl+Shift+C, lub odpowiednią funkcją wywołaną z menu kontekstowego Wyczyść błędy aukcji/transakcji/paczki.

ZBIORCZE DODAWANIE I EDYCJA NOTATEK

Notatki używane są przez Was do wielu różnych celów, ale brakowało zbiorczego zarządzania nimi.

Zbiorcza zmiana notatek w Sello

Działanie funkcji dostępnych w oknie jest dość oczywiste. Jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że notatki pochodzą z różnych obiektów. Przykładowo transakcje mogą zawierać notatki z aukcji oraz z paczek. Zmiany zbiorcze notatek w module transakcji będą działać tylko na notatkach przypisanych do transakcji. Notatki przypisane do aukcji, ale widoczne w transakcji nie zostaną zmodyfikowane.

ŁATWIEJSZA AKTUALIZACJA PROGRAMU

Po opublikowaniu nowej wersji, Sello informuje o tym zaczerwieniając numer wersji w prawym dolnym rogu okna. Kliknięcie w czerwony dymek, który pojawia się po kliknięciu w numer wersji, spowoduje uruchomienie instalatora, który pobierze najnowszą wersję i uruchomi proces instalacji.

ZOBACZ ROZWIĄZANIE – TERAZ W OKNIE RAPORTU

Dynamicznie pojawiające się rozwiązania błędów przypisanych do aukcji, transakcji czy paczki są teraz również dostępne z poziomu okna raportu.

Staramy się, aby treści błędów wyświetlane przez program pozwalały określić przyczynę i pomóc w naprawieniu sytuacji. Niestety wiele błędów jest też od nas niezależnych (np. te zwrócone z serwisu Allegro, serwerów pocztowych czy dostawców paczek). Nie wszędzie jest też zaimplementowane już oznaczanie elementów na czerwono, do tego część błędów może być związana z pobieraniem danych, więc nie bardzo jest do czego przypiąć dany błąd – pojawia się one wtedy tylko w raporcie.

Błędy i problemy, które powtarzają się widocznie częściej, co do których mamy przesłanki, mówiące o tym, że ich rozwiązanie nie jest trywialne możemy dynamicznie dodać do listy rozwiązań. Wtedy obok błędu pojawia się czerwony przycisk z ikonka żarówki, który kieruje wprost do wątku na naszym forum w którym dany problem został poruszony i przedstawione jest rozwiązanie.


Sello 1.33.2

Poprawki kilku istotnych problemów, w tym poprawiony problem z powracającym błędem 403 Forbidden oraz powielania aukcji na innych kontach w programie.

Allegro

 • Dodane ignorowanie zdarzeń związanych ze zmianą stanu przesyłki, które wpływały na pojawianie się ostrzeżeń dla transakcji zakończonych
 • Poprawiony powracający błąd Forbidden 403 występujący w sytuacji wysyłania oraz aktualizacji aukcji z różnych kont wraz z wysyłaniem zdjęć do serwisu Allegro. Miał on również wpływ na powielanie aukcji na innych kontach.
 • Poprawiony problem obsługi przedawnionych zdjęć przy wysyłaniu i aktualizacji ofert

Transakcje

 • Poprawiony problem z ustawianiem opiekuna transakcji na podstawie opiekuna aukcji

Wiadomości

 • Zmiana wersji zewnętrznej biblioteki obsługującej wiadomości e-mail wspierającej obsługę protokołów TLS 1.1 oraz TLS 1.2

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawka w działaniu parametru aktualizacji adresów kontrahenta

Dodatkowe informacje o wersji