Praca na wielu kontach jednocześnie

Sello obsługuje wiele kont z serwisu aukcyjnego w jednej bazie danych. Umożliwia to spójną obsługę wszystkich aukcji oraz transakcji bez konieczności zmiany profilu. Aktualnie wybrane konto jest zawsze widoczne w polu Konto.


 • Serwis aukcyjny Allegro.pl
 • Subiekt GT, Subiekt nexo
 • Serwery pocztowe POP3/SMTP
 • Serwisy kurierskie:
  • InPost (w tym obsługa Paczkomaty InPost, Kurier InPost oraz Allegro Paczkomaty InPost)
  • Wysyłam z Allegro (wszyscy dostępni kurierzy w usłudze)

 • Pobieranie informacji o towarach i ich stanach z systemu sprzedaży do Sello. Możliwość wskazania wybranego magazynu i poziomu cen.
 • Tworzenie dokumentów wstępnych dla towarów powiązanych z systemem sprzedaży (zamówienie od klienta z możliwością rezerwacji towarów).
 • Możliwość realizacji zamówienia poprzez dokument końcowy (FS – Faktura sprzedaży, PA – Paragon, PAI – Paragon imienny).
 • Aktualizacja zamówienia po zmianie listy towarów w transakcji.
 • Wprowadzanie klientów do bazy danych Subiekta GT/Subiekta nexo.
 • Przestrzeganie uprawnień użytkowników systemu sprzedaży.
 • Możliwość dodawania kosztów wysyłki jako pozycji na dokumencie.
 • Możliwość dodania notatek na dokumencie według szablonu przy wykorzystaniu tagów Sello.
 • Możliwość importowania zamówień z Subiekta GT według wybranych kryteriów i tworzenia z nich transakcji – obsługa zamówień ze sklepów internetowych spiętych z Subiektem.

Szablony i tagi Sello

 • Szablony aukcji, opisów aukcji, wiadomości, załączników do wiadomości, nazwy transakcji dodanych ręcznie, uwag na dokumencie sprzedaży, pól na etykietach adresowych kurierów i wiele innych.
 • Wszystkie szablony obsługują tagi Sello, które umożliwiają dostęp do danych klienta, podstawowych danych towaru, pól własnych towaru, transakcji, aukcji, podmiotu, sprzedawcy, zalogowanego użytkownika, liczników własnych itd.
 • Zaawansowane modyfikatory wartości tagów – możliwość wpływania na ostateczny wygląd i zawartość danych tagu.
 • Modyfikatory warunkowe – uzależnienie treści od warunków zewnętrznych.
 • Modyfikatory matematyczne – pozwalające przeprowadzać operacje matematyczne na wartościach liczbowych
 • Możliwość wpływania na sposób prezentacji danych.
 • Dostęp do nieograniczonej liczby pól własnych w towarze, pól własnych podmiotu, liczników własnych, pól własnych Subiekta.
 • Wielopoziomowe zagnieżdżanie tagów.

Kartoteka klientów

 • Automatyczne tworzenie kontrahentów w systemie sprzedaży (przy tworzeniu dokumentów dla transakcji).
 • Łatwy podgląd wiadomości od klienta, transakcji, paczek, towarów oraz aukcji, na których klient kupił towar.
 • Cechy oraz grupy klientów, po których można filtrować.
 • Mailing – wysyłanie wiadomości do określonych klientów.
 • Dodawanie klientów ręcznie.
 • Otwarty eksport danych klientów do wybranego formatu.
 • Anonimizacja danych klienta zgodnie z art. 17 RODO.

Kartoteka towarów

 • Zarządzanie towarami niezależnie od aukcji.
 • Synchronizacja towarów z systemu sprzedaży Subiekt GT oraz Subiekt nexo.
 • Dodawanie towarów ręcznie.
 • Dodawanie towarów na podstawie aukcji.
 • Pola własne towaru – bez ograniczeń ilościowych.
 • Dostęp do pól własnych Subiekta (podstawowych i rozszerzonych).
 • Miniaturka zdjęcia towaru widoczna na liście towarów.
 • Łatwy podgląd aukcji, na których wystawiony był towar, transakcji, paczek oraz klientów, którzy kupili wybrany towar.
 • Filtrowanie towarów po stanie, statusie wystawienia w serwisie aukcyjnym, itp.
 • Wystawianie wybranych towarów na aukcji przy użyciu szablonu aukcji.
 • Zmiany zbiorcze wielu parametrów towaru jednocześnie.
 • Cechy oraz grupy towarowe, umożliwiające filtrowanie towarów.

Wiadomości e-mail

 • Automatyczne wiązanie wiadomości z aukcją, transakcją, klientem.
 • Obsługa rozszerzonych adresów maskowanych Allegro
 • Szybkie tworzenie wiadomości do klientów, również z wykorzystaniem szablonów wiadomości.
 • Wiadomości automatyczne, generowane po zdarzeniach w programie, np. rejestracja wpłaty od klienta czy wysłanie paczki.
 • Obsługa załączników do wiadomości
 • Szablony załączników umożliwiające automatyczne dodawanie plików według zdefiniowanych kryteriów.
 • Mailing – wysyłka jednej wiadomości do wielu użytkowników.
 • Tagi Sello np. [Transakcja::DaneOdbiorcy], [Transakcja::DoZaplaty].
 • Reguły wiadomości.
 • Przypisywanie wiadomości do grup a następnie filtrowanie
  wiadomości po grupach.
 • Wykorzystanie szablonów przy tworzeniu i odpisywaniu na
  wiadomość.

Paczki

 • Tworzenie wielu paczek do jednej transakcji.
 • Tworzenie tylu paczek ile wyliczył serwis Allegro na podstawie zakupionych towarów oraz cenników.
 • Obsługa różnych dostawców pocztowych i różnych typów przesyłek dla danego dostawcy.
 • Możliwość ustalania gabarytu paczki dla Paczkomatów InPost na podstawie gabarytu przypisanego zakupionym towarom
 • Zbiorcza obsługa paczek poprzez listy wysyłkowe.
 • Wydruki magazynowe.
 • Wydruki dokumentów pocztowych, listów przewozowych.
 • Edytor wydruków.
 • Wysyłanie numerów paczek do serwisu Allegro
 • Obsługa pul numerów wysyłkowych otrzymanych od Poczty Polskiej oraz ich wydruk w postaci kodu kreskowego.
 • Wiadomości automatyczne o zdefiniowanej treści po zdarzeniach
  typu: utworzenie paczki, oznaczenie jako wysłanej, płatnej z góry i za
  pobraniem.
 • Automatyczne tworzenie paczki po przejściu transakcji w określony stan.
 • Historia zmian w paczce.
 • Notatki przenoszone na dokumenty sprzedaży, wydruki.
 • Łatwy podgląd wiadomości podpiętych do paczki.
 • Synchronizacja paczek z serwisami kurierskimi: InPost ShipX, Wysyłam z Allegro
 • Śledzenie statusu przesyłek w serwisach kurierskich.
 • Ręczne lub automatyczne nadawanie wagi paczce wyliczanej z towarów.
 • Możliwość zablokowania paczek przed wysłaniem.
 • Wysłanie wiadomości do odbiorców wybranych paczek (mailing).
 • Otwarty eksport danych do wybranego formatu.

Transakcje

 • Odpowiednik zamówienia.
 • Automatyczne grupowanie zakupów
 • Elastyczna zmiana listy towarów, ceny za przesyłkę itp.
 • Transakcje dodawane ręcznie (zamówienia telefoniczne)
 • Importowanie zamówień z systemu sprzedaży Subiekt (sklep internetowy, vendero).
 • Obsługa zamówień Allegro anulowanych przez kupującego
 • Ustawianie statusów zamówienia w Allegro na podstawie stanu transakcji w programie
 • Łatwe i szybkie dodawanie towaru z kartoteki dzięki wyszukiwarce
  InsTYNKT.
 • Grupowanie transakcji według: zamówień Allegro, klienta oraz
  dowolnie.
 • Gromadzenie wszystkich ustaleń z klientem dzięki:
  • podpiętym do transakcji wiadomościom e-mail;
  • łatwo dostępnym notatkom do transakcji.
 • Wystawianie i modyfikacja dokumentów w Subiekcie GT oraz Subiekcie nexo.
 • Automatyczne lub ręcznie tworzenie zamówień (z rezerwacją) w systemie sprzedaży.
 • Pojedyncze lub zbiorcze tworzenie dokumentów sprzedaży.
 • Oddzielny adres wysyłki, punktu odbioru oraz nabywcy na dokumencie.
 • Historia zmian w transakcji.
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości o zdefiniowanej treści dla zdarzeń typu: nowa transakcja, zgrupowanie, rejestracja wpłaty itp.
 • Możliwość zdefiniowana domyślnych parametrów transakcji, takich jak sposób wysyłki czy forma płatności.
 • Notatki do transakcji przenoszone na dokumenty sprzedaży, wydruki
  oraz paczki.
 • Nadawanie cech, po których można filtrować transakcje.
 • Łatwy podgląd wiadomości podpiętych do transakcji, listy towarów,
  paczek oraz dokumentów wystawionych w systemie sprzedaży.
 • Wysłanie wiadomości do wybranych transakcji (mailing).
 • Ręczne, automatyczne oraz zbiorcze tworzenie paczek do
  transakcji.
 • Zmiany zbiorcze wielu parametrów transakcji jednocześnie.

Aukcje

 • Wystawianie ofert powiązanych z produktami Allegro.
 • Tworzenie produktów w Allegro
 • Automatyczne zamykanie i wznawianie ofert w zależności od stanu towaru .
 • Obsługa tagów ofertowych Allegro
 • Edytor graficzny oraz tekstowy (język Markdown) dla opisów.
 • Automatyczne czyszczenie opisów towarów i dostosowanie ich do wymogów Allegro.
 • Pobieranie i obsługa aukcji wystawionych poza Sello.
 • Szyfrowanie komunikacji (TLS 1.2)
 • Przygotowywanie jednolitych aukcji z wykorzystaniem szablonów.
 • Dynamiczna aktualizacja parametrów specyficznych dla kategorii.
 • Wystawianie aukcji o zaplanowanej porze.
 • Śledzenie przebiegu wszystkich aukcji (również z wielu kont
  na serwisach aukcyjnych) w jednym miejscu.
 • Zbiorcza aktualizacja aukcji trwających oraz zakończonych (w tym modyfikacja opisów, zdjęć, parametrów specyficznych).
 • Zarządzanie oraz śledzenie zmian dokonywanych w aukcjach
  trwających.
 • Automatyczne pilnowanie stanów przy sprzedaży wielokanałowej.
 • Zmiana cen towarów w zależności od cen w kartotece towarów lub
  przy użyciu wygodnego okna zmiany cen.
 • Możliwość wykorzystania pól własnych towaru w opisach oraz parametrach specyficznych aukcji.
 • Miniaturki towarów na liście aukcji.
 • Zmiany zbiorcze wielu parametrów aukcji jednocześnie.
 • Notatki do aukcji widoczne również w transakcjach.
 • Szybki dostęp do wszystkich zmian wykonanych w aukcji trwającej,
  wiadomości podpiętych do aukcji, transakcji, komentarzy oraz klientów, którzy kupili na danej aukcji.
 • Szybkie wyszukiwanie i dodawanie towaru w oparciu o wyszukiwarkę InsTYNKT.