Synchronizator Subiekta 2.0

Nowy synchronizator Subiekta jest już w Sello dostępny od dłuższego czasu. W wersji 1.38 wprowadziliśmy zmiany sposobu włączenia nowego synchronizatora. Upewnij się, że pracujesz na nowej wersji synchronizatora.

Nowy synchronizator Sello Subiekt

Aktualnie domyślnym synchronizatorem Sello-Subiekt jest jeszcze stary synchronizator, ale zmienimy to w najbliższym czasie. W wersji 1.38 zmieniliśmy sposób uruchamiania nowego synchronizatora i aktualnie można to zrobić prościej, w parametrach zewnętrznego systemu sprzedaży.

Nowy synchronizator Sello Subiekt

Prosimy o sprawdzenie tego parametru w swoich systemach i przełączenie się na nowy synchronizator. Parametr zmienia działanie na wszystkich komputerach, na których jest używane Sello podłączone do tej samej bazy danych. Po zmianie parametru należy zrestartować wszystkie programy Sello na tych komputerach. Parametr jest dostępny na wersjach Sello 1.38+.

Jest to ważne, ponieważ w chwili obecnej jest jeszcze wybór i gdyby występowały jakieś problemy prosimy o ich zgłaszanie na forum Sello. W jednej z najbliższych wersji wyłączymy stary synchronizator a nie chcemy dopuścić do sytuacji aby spowodowało to problemy z działaniem synchronizacji na linii Sello – Subiekt u Państwa.

Nowy synchronizator jest używany przez 30% użytkowników Subiekta GT. Lepiej jest w przypadku użytkowników Subiekta nexo, gdzie odsetek ten wynosi ponad 60%. Nadal są to jednak wartości dość niskie.

Przypominamy, że nowy synchronizator rozwiązuje wiele problemów synchronizacji, jak również dodawane są w nim kolejne nowe możliwości. Poprzednia wersja nie jest już od długiego czasu rozwijana oraz nie są w niej poprawiane błędy i problemy.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do sprawdzenia jaki synchronizator jest używany i przełączenia się na nową wersję.


Sello 1.38.1

Współpraca z Subiektem nexo 35, obsługa jednostek miar w towarze i import zamówień dla kontrahentów jednorazowych to podstawowe nowości w wersji 1.38.1.

Sello 1.38.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.38.1

Uwaga! Aktualizacja przeprowadza konwersję bazy danych z 1.38.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO 35

Wersja zawiera niezbędne poprawki do współpracy z Subiektem nexo 35.

IMPORT ZAMÓWIEŃ DLA KONTRAHENTÓW JEDNORAZOWYCH

Dodaliśmy obsługę kontrahentów jednorazowych przy imporcie zamówień z Subiekta. Oczywiście dotyczy to nowego synchronizatora.

JEDNOSTKI MIAR

Zniesione zostało ograniczone nowego synchronizatora do konieczności ustawienia w Subiekcie jednostki miar sztuka. W zamian za to, można posługiwać się jednostkami domyślnymi dla towaru.

Dodatkowo w towarze Sello pojawiło się nowe pole, umożliwiające wybór jednostki miar, jaką wskazany towar ma synchronizować z Subiekta i może być ona różna od jednostki podstawowej towaru Subiekta.

Dokumenty wystawiane przez Sello będą uwzględniały jednostkę wybraną w towarze w Sello.

WZNAWIANIE OFERT

W pewnych scenariuszach automatyczne wznowienie oferty mogło nie zadziałać zgodnie z założeniami gdyż działający równolegle mechanizm aktualizacji stanu w ofercie powodował usuwanie zmiany oczekującej typu wznowienie oferty. Efekty mogły być tutaj bardzo różne. Prosimy o informację czy poprawki rozwiązały problem wznawiania.


Subiekt nexo 35

Informujemy, że do poprawnej pracy Sello z Subiektem nexo 35 wymagana będzie wersja Sello 1.38.1. Wersja ta pojawi się kilka dni po wypuszczeniu Subiekta nexo.

Subiekt nexo

Zalecamy wstrzymać się z instalacja nowej wersji Subiekta nexo 35, do momentu publikacji Sello 1.38.1. Planowany termin wypuszczenia wersji Sello to 20 kwietnia 2021. Termin ten może ulec zmianie.


Prace serwisowe na serwerach

W najbliższy piątek tj. 2.04.2021 pomiędzy godzinami 15-16 na serwerach, z których korzysta Sello, będą wykonywane prace serwisowe.

W tym czasie mogą nie być dostępne usługi weryfikacji i zakupu licencji.

Za utrudnienia przepraszamy.


Sello 1.38

Aktualizacja 1.38 to bardzo dużo nowości i usprawnień. Tagi ofertowe, nowy sposób aktualizacji ofert trwających, dodawanie produktów Allegro, nowa metoda autoryzacji kont, zmiany zbiorcze opisów i zdjęć, płatności odroczone i kolejne poprawki synchronizatora Subiekta to tylko część zmian jakie przygotowaliśmy.

Sello 1.38.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.38.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

AUTOMATYCZNE WZNAWIANIE OFERT

O ile Sello w poprzedniej wersji potrafiło wygenerować zmianę oczekującą typu wznowienie oferty po powrocie towaru na stan o tyle zmiana ta nie była automatycznie wysyłana. W tej wersji zmiany typu wznowienie oferty będą automatycznie wysyłane – o ile automatyczne wysyłanie zmian jest włączone. Warto na to zwrócić uwagę, aby nie aktywować przypadkiem niechcianych ofert.

WzA I WŁASNE UMOWY

Dodaliśmy obsługę własnych umów WzA. W związku z tym konieczne jest ponowne skonfigurowanie usług w ramach dostaw synchronizowanych z serwisem WzA.

Umowy własne jak i usługi Allegro są dodawane w kontekście konta Allegro. Zatem ta sama umowa podpięta pod dwa różne konta Allegro to są dwie różne usługi. Aby nie konfigurować w Sello wszystkich powiązań dostawy dla transakcji z konkretnego konta z usługami WzA przyjęliśmy uproszczenie, polegające na tym, że umowy o takiej samej nazwie oznaczają tę samą usługę do wyboru w Sello. Oczywiście pod uwagę brana jest także firma kurierska. Ewentualnych zmian w nazewnictwie umów własnych można dokonać w serwisie WzA logując się przy użyciu odpowiedniego konta.

TAGI OFERTOWE

Dodaliśmy obsługę tagów ofertowych, za pomocą których posegregujesz dodatkowo własne oferty i stworzysz niezależne kategorie dla kupujących. Warto dodać, że tagi ofertowe w Allegro są dostępne obecnie tylko dla posiadaczy abonamentu.

Tagi ofertowe w oknie aukcji Allegro

Sello umożliwia pobranie listy tagów zdefiniowanych w serwisie Allegro. Aby tego dokonać, zaznacz odpowiedni parametr w oknie pobierania parametrów z serwisu (Menu Sello -> Narzędzia -> Synchronizuj parametry z serwisu).

Pobieranie dostępnych tagów ofertowych z Allegro

W szablonach aukcji prócz możliwości wyboru tagów ofertowych z listy, jest też możliwość skorzystania z tagów Sello aby na ich podstawie dodawać w ofercie tagi ofertowe.

Szablon aukcji Allegro z tagami ofertowymi

W polu tagowym Sello (po prawej stronie) możesz wpisać ręcznie nazwę tagu ofertowego, lub odwołać się np. do pola istniejącego w towarze. Wielokrotne wartości oddziel średnikiem, np: Balsam;regeneracja;[Towar::Grupa].

Uwaga. Aby Sello poprawnie oznaczyło oferty tagami, musisz podać ich nazwy zdefiniowane w serwisie Allegro. Z poziomu Sello nie dodasz nowych tagów ofertowych.

Zarówno dla szablonów jak i aukcji dodaliśmy także zmiany zbiorcze umożliwiające zarządzanie tagami do nich przypisanymi na podobnej zasadzie.

Dodany został także filtr tagów (TAG) w module aukcji. Tagi ofertowe przypisane są do poszczególnych kont Allegro, dla uproszczenia w filtrze Sello są one widoczne z każdego z nich, a jeśli ich nazwy się powtarzają to wyświetlone są tylko raz. Dlatego po tej samej nazwie tagu ofertowego można wyfiltrować oferty z różnych kont – pomimo, że fizycznie są to różne tagi i mają inne identyfikatory.

POBIERANIE I WYSYŁANIE TAGÓW

Tagi ofertowe w Allegro nie należą do struktury oferty, co oznacza, że w procesie pobierania i wysyłania ich do serwisu Sello wykonuje te operacje w osobnych krokach. Dla przykładu, pobierając pełne dane oferty Sello wykona dwa niezależne zadania: pobranie danych oferty i pobranie tagów przypisanych do oferty. To dodatkowe zadanie może nieco wpłynąć na czas ogólnej synchronizacji i dla optymalizacji jest wykonywane tylko jeśli na danym koncie Allegro są zdefiniowane jakieś tagi ofertowe.

NOWY SPOSÓB AKTUALIZACJI OFERT W ALLEGRO (BETA)

Nowy sposób aktualizacji ofert umożliwia przesyłanie tylko wybranych pól do serwisu, tych które ulegają zmianie. Poprzedni mechanizm aktualizacji wymagał przesyłania całej struktury oferty aby zaktualizować pojedyncze pole – co wymuszało konieczność posiadania świeżych danych oferty w Sello. Powodowało to liczne problemy, chociażby z nadpisywaniem zmian wykonanych przez serwis i niezsynchronizowanych do Sello.

Różnice pomiędzy metodami aktualizacji ofert w Allegro

Nowa metoda przesyła tylko zmienione fragmenty aukcji, przy czym pola typu opis, zdjęcia i parametry specyficzne muszą być nadal przesłane w całości. Innymi słowy dodanie lub zmiana jednego parametru specyficznego wymaga przesłania wszystkich parametrów specyficznych – jest to założenie mechanizmu, z którego korzysta Allegro.

Metoda „łatania” oferty w ten sposób jest aktualnie w fazie BETA w serwisie Allegro, ale postanowiliśmy dodać ją do Sello już teraz, gdyż eliminuje ona wiele problemów. Na wypadek natomiast problemów z działaniem nowej metody, która jest domyślnie włączona, w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE w sekcji PARAMETRY SYNCHRONIZACJI dodaliśmy możliwość przywrócenia starego mechanizmu. Należy to traktować raczej jako rozwiązanie awaryjne niż domyślny sposób aktualizacji.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Dodaliśmy w aukcjach Sello informację o tym, czy dana aukcja zawiera załączniki i jakie zawiera. Z poziomu Sello nie ma obecnie możliwości ich dodania, ale informacja o nich jest już dostępna, zarówno na liście aukcji w postaci kolumny:

Załącznik do oferty widoczny na liście aukcji

jak również ich listę widoczną w szczegółach aukcji na dolnej zakładce oraz w oknie edycji aukcji na zakładce ZDJĘCIA. Z poziomu Sello nie ma możliwości dodania załączników ani pobrania ich dla oferty z serwisu, gdyż możliwości ich obsługi z poprzez API Allegro są dość ograniczone i nie wszystkie scenariusze w Sello dało by się dostępnymi metodami obsłużyć. Najważniejszy jest fakt posiadania samej informacji oraz tego, że nie będą one usuwane z oferty podczas jej aktualizacji – co stanowiło duży problem i konieczność ich przywracania przez serwis Allegro.

POŁĄCZONE KONTA ALLEGRO I LINKI DO OFERT

W przypadku połączenia kilku kont w Allegro istnieje możliwość przełączania się pomiędzy nimi na liście ofert oraz zamówień. Przy otwieraniu tych zakładek z poziomu Sello będą również te konta odpowiednio ustawiane.

AUTORYZACJA KONT ALLEGRO NA ZEWNĘTRZNEJ PRZEGLĄDARCE

Autoryzację kont, którą okresowo trzeba przeprowadzić bądź też wykonywać podczas dodawania nowych kont do Sello do tej pory obsługiwaliśmy z użyciem komponentów systemowych Windows, bazujących na przeglądarce Internet Explorer. Ich użycie sprowadza się do wyświetlenia strony logowania Allegro w celu udzielenia autoryzacji.

Niestety (?) serwisy porzucają wsparcie dla przestarzałych przeglądarek i okno logowania do Allegro wyświetlone przy użyciu komponentów Internet Explorer (11) coraz częściej przestaje działać prawidłowo – co uniemożliwia przeprowadzenie autoryzacji z Sello.

W związku z tym sprawdziliśmy 2 inne rozwiązania i zdecydowaliśmy się dodać autoryzację z wykorzystaniem zewnętrznej przeglądarki, domyślnej na danym komputerze. A więc w momencie ponownej autoryzacji z Sello otwarta zostanie strona logowania do Allegro w przeglądarce Firefox, Chrome, Edge, Opera, itp, gdzie po zalogowaniu się nastąpi przekierowanie na stronę www.sello.pl a program Sello pod spodem dokona autoryzacji.

Aby ten sposób zadziałał na środowisku desktopowym, konieczne jest chwilowe utworzenie przez Sello serwera TCP nasłuchującego na porcie 53110. Zatem gdyby wystąpiły problemy z nową autoryzacją, proszę się upewnić, że port ten nie jest blokowany przez firewall lub nie jest wykorzystywany przez inne oprogramowanie.

Na wszelki wypadek, zostawiliśmy także możliwość autoryzacji starą metodą – która przez wzgląd na specyfikę jest nieco szybsza, bo nie wymaga angażowania dodatkowych okien przeglądarki.

Okno autoryzacji konta Allegro w Sello

DODAWANIE PRODUKTÓW ALLEGRO

Produktyzacja w serwisie Allegro postępuje i coraz większe są wymagania dotyczące ilości powiązanych ofert z produktami. Aby ułatwić proces wystawiania ofert, dodaliśmy możliwość tworzenia nowych produktów w bazie Allegro – a w zasadzie zgłaszania propozycji nowych produktów.

Dodawanie sugestii nowego produktu na podstawie danych aukcji

Funkcja ta przesyła do Allegro propozycję nowego produktu bazując na danych aktualnie edytowanej aukcji. Po jej wybraniu pojawi się okno umożliwiające podanie sugerowanej nazwy, podsumowanie wybranej kategorii, wybór dołączanych zdjęć oraz opisu.

Parametry dodawania sugestii produktu Allegro

Prócz danych tutaj wyszczególnionych przesyłane są również parametry specyficzne, w tym EAN (GTIN), na podstawie których Allegro będzie identyfikować nowy produkt.

Warto zadbać o prawidłowe wypełnienie parametrów specyficznych, dodanie opisu czy zdjęcia zanim zgłoszenie zostanie wysłane do Allegro, ponieważ edycja raz zgłoszonego produktu nie jest możliwa. Stąd też przed dodaniem produktu zalecamy zaktualizować definicję parametrów specyficznych, korzystając z odpowiedniej funkcji w oknie parametrów.

Jeśli Allegro przyjmie definicję nowego produktu to zostanie on automatycznie ustawiony w aukcji i z nią powiązany.

Sama automatyczna akceptacja produktu, nie oznacza, że nigdy się on nie zmieni lub nie zostanie usunięty przez moderatorów Allegro. Pozwoli jednak wystawić ofertę powiązaną z produktem.

W razie, gdy automatyczny mechanizm weryfikacji po stronie Allegro stwierdzi, że podany produkt już jest dodany w bazie Allegro, zwróci odpowiedni błąd o tym informujący. Wtedy należy wybrać produkt, korzystając z wyszukiwarki dostępnej już w Sello wcześniej.

ZMIANY ZBIORCZE OPISÓW

Dodaliśmy możliwość zbiorczego dodawania nowych sekcji w opisie ofert przygotowanych jak i trwających.

Zbiorcze dodawnie opisów Allegro markdown sekcje tagi Sello

Pole to obsługuje uproszczony język Markdown i umożliwia wykorzystanie tagów Sello. W pierwszej kolejności przetwarzane są tagi Sello, co daje możliwość generowania za ich pomocą nowych sekcji w opisie (—). Przetwarzanie kodu Markdown na sekcję i html zrozumiały przez Allegro wykonywane jest na końcu.

ZMIANA ZBIORCZA PARAMETRÓW Z WŁASNĄ WARTOŚCIĄ

Wśród parametrów specyficznych w oknie zmian zbiorczych można teraz odnaleźć dodatkowe parametry określające własną wartość.

własna wartość parametru specyficznego

Parametr z dopiskiem podaj wartość jest dostępny tylko dla parametrów obsługujących wartości własne i może być zastosowany jeśli główny parametr zostanie ustawiony jako niejednoznaczny (np. inny w przykładzie powyżej).

CZARNE TŁO W ZDJĘCIACH

W polu ze zdjęciami dodaliśmy obsługę przezroczystości plików PNG oraz parametr umożliwiający wyświetlenie przezroczystości lub jej ukrycie – domyślnie z białym tłem.

Przezroczystość obrazka PNG

Do tej pory miniaturki plików PNG prezentowane w towarach czy aukcjach były wyświetlane na czarnym tle – co miało związek z ich konwersją do pliku JPG. Dlatego już dodane miniaturki zapisane jako obraz bez przezroczystości z czarnym tłem nadal będzie wyświetlany w takiej postaci.

Aby temu zaradzić, w oknie zmian zbiorczych na zakładce ZDJĘCIA dodaliśmy funkcję Odśwież podglądy, która z pełnych zdjęć ponownie wygeneruje miniaturki (z przezroczystością) dla zaznaczonych towarów czy aukcji.

ZBIORCZA ZMIANA KOLEJNOŚCI ZDJĘĆ

W oknie zmian zbiorczych zdjęć aukcji i towarów dodaliśmy możliwość zbiorczego ustawiania pozycji dla wybranego zdjęcia.

Zbiorcza zmiana kolejności zdjęć

Po zaznaczeniu wybranych aukcji lub towarów i przesunięciu np zdjęcia kostki Rubika zostanie ono przesunięte we wszystkich zaznaczonych aukcjach/towarach – o ile będzie w nich istniało.

Dzięki temu można w podobny sposób dodać nowe zdjęcie lub usunąć z wielu ofert/towarów jednocześnie, a następnie przesunąć np na pozycję 3.

ARCHIWIZACJA ZMIAN DLA AUKCJI TRWAJĄCYCH

Duża liczba zmian w ofertach trwających (zwłaszcza częsta zmiana stanu) przez długi okres czasu dość znacząco spowalnia działanie mechanizmu aktualizacji ofert. Wprowadziliśmy rozwiązanie polegające na okresowym przenoszeniu zmian wysłanych ponad 2 miesiące temu do archiwum.

Z punktu widzenia programu i operacji na aukcjach zmiany te są usuwane i niedostępne z poziomu programu. Umieszczane one są w osobnej tabeli w bazie danych, na wypadek gdyby te dane były do czegoś jeszcze potrzebne. W chwili obecnej z programu nie ma do nich wglądu, gdyby zaistniała taka potrzeba, odpowiednią funkcję dorobimy. W razie nagłej potrzeby zajrzenia do archiwum prosimy o kontakt, udostępnimy skrypt SQL pozwalający przejrzeć te dane dla wybranej aukcji.

PŁATNOŚCI ODROCZONE ALLEGRO

Nowy sposób rozliczania płatności B2B w Allegro jest teraz również obsługiwany w Sello. Wymaga on podpisania umowy faktoringu z firmą wskazaną przez serwis Allegro, więc wystąpić może tylko w sytuacjach ściśle określonych. Wystawianie faktur dla klientów biznesowych odbywa się na innych zasadach i wymaga przesłania poprzez zamówienie Allegro faktury z cesją płatności na operatora. Te kroki należy wykonać niezależnie od Sello. Natomiast w Sello dodane zostały nowe typy płatności, nowy operator płatności, filtry, ikonki pozwalające wychwycić transakcje tego typu.

Płatność odroczona Allegro faktoring

BLOKADA TWORZENIA PUSTYCH PACZEK

Przy ręcznym tworzeniu paczek dodaliśmy blokadę uniemożliwiającą dodanie paczki, na której wszystkie pozycje mają 0 sztuk. Paczki tego typu utworzone omyłkowo mogły nie zostać zauważone na magazynie i być ponownie wysłane.

Na wypadek gdyby ta funkcja nie była pożądana, można ją wyłączyć w Parametrach paczek – nowym oknie parametrów w USTAWIENIACH.

SYNCHRONIZATOR SUBIEKTA 2.0

Nieustannie trwają prace nad stabilizacją nowego synchronizatora Sello-Subiekt. Dziękujemy bardzo za zgłaszane do nas problemy, w tej wersji zaadresowaliśmy sporo z nich, podobnie jak w poprawkach do wersji 1.37.

Pierwszą sprawą jest zmiana sposobu uruchomienia nowego synchronizatora. Z konieczności stosowania wpisów w rejestrze na każdym komputerze zrezygnowaliśmy i stosownego wyboru synchronizatora można teraz dokonać w parametrach systemu sprzedaży. Dzięki temu każdy komputer działający na jednej bazie będzie posługiwał się tym samym synchronizatorem.

Możliwe niepożądane działanie starego synchronizatora w połączeniu z nowym zostało w ten sposób wyeliminowane – a powodowało sporo zamieszania.

Poprawiony został m.in. problem powielania się kontrahenta w przypadku wystąpienia błędu przy tworzeniu dokumentu.

CZYSZCZENIE BAZY ZA POMOCĄ PROGRAMU SERWISOWEGO

Mechanizm wyliczania zajętego miejsca w bazie oraz czyszczenia danych został w dużej mierze przepisany od nowa. Wyeliminowane zostały także zgłoszone nam problemy. Zmieniliśmy również opisy w oknie, aby było ono nieco bardziej czytelne. Pojawiły się również nowe opcje czyszczenia danych.

Poprawiony został także problem przy uruchamianiu logowania komunikacji z Allegro.

To tylko najważniejsze zmiany i nowości jakie wprowadziliśmy w tej aktualizacji. Aby zobaczyć wszystkie zmiany zajrzyj do listy zmian.


Sello 1.37.6

Szybka poprawka problemu z koniecznością posiadania Sfery do Subiekta GT, jaki powstał w aktualizacji 1.37.5

Sello 1.37.6

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.6

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

Aktualizacja wycofuje jedną z poprawek wersji 1.37.5, która wymusiła posiadanie Sfery do Subiekta GT i miała związek ze zniesieniem konieczności posiadania uprawnienia do zmiany magazynów przez użytkownika w Subiekcie.

Problem ten zostanie naprawiony z uwzględnieniem ograniczeń Sferycznych w wersji 1.38.

Pełna lista zmian


Sello 1.37.5

Pierwsza porcja poprawek związanych z nowym synchronizatorem Subiekta 2.0 dla publicznej wersji.

Sello 1.37.5

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.5

Uwaga. W wersji 1.37.5 z włączonym nowym synchronizatorem pojawił się problem braku licencji Sfery. Poprawiony w wersji 1.37.6

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

ZMIANY ZWIĄZANE Z EAN W ALLEGRO

W związku ze zmianą obsługi pola EAN w Allegro dodaliśmy odpowiednie poprawki w Sello. Od 1 marca 2021 Allegro nie zwraca pola EAN w dotychczasowy sposób, co wpłynie np. na brak możliwości pobrania EANu przy wyborze produktu Allegro w aukcji.

29 marca 2021 dotychczasowe pole EAN zostanie usunięte ze struktury danych, więc posiadanie wersji Sello 1.37.5 będzie konieczne aby móc w pełni korzystać dalej z Allegro.

MODUŁ SYNCHRONIZACJI Z SUBIEKTEM 2.0

Dziękujemy wszystkim, którzy już przełączyli się na nowy synchronizator. Zgłoszone przez Was problemy zostały zaadresowane w tej aktualizacji i prosimy o ich weryfikację.

Samych poprawek dotyczących nowego synchronizatora jest ponad 20. Ich listę można znaleźć poniżej.

Pełna lista zmian


TLS 1.2 w serwisach Sello

W związku z aktualizacją naszej infrastruktury serwerowej, na której pracują serwisy wykorzystywane przez Sello informujemy, że od poniedziałku 1 marca 2021 wyłączona zostanie obsługa protokołów szyfrowania starszych niż TLS 1.2.

Sello tls 1.2

Dotyczy to następujących serwisów:

  • serwer licencji (wykorzystywany m.in. przy uruchamianiu programu)
  • serwer płatności (dokonywanie zakupu licencji poprzez program)
  • nowości oraz ważne informacje na stronie startowej programu

W chwili obecnej Sello jest przystosowane do obsługi protokołu TLS 1.2, który jest standardem w komunikacji internetowej. Obecnie niemal 100% odwołań do naszych serwisów jest wykonywanych z użyciem protokołu minimum TLS 1.2, ale odnotowujemy też przypadki łączenia się poprzez protokół TLS 1.0, którego nie można uznać za bezpieczny.

Wyłączenie starszych protokołów nie powinno spowodować żadnych odczuwalnych różnic w działaniu programu, nie są też potrzebne żadne dodatkowe działania*.

* dodatkowe działania są wymagane na starszych systemach, już nie wspieranych przez Sello (dla przypomnienia wymagamy minimum Windows 7) oraz na tych, gdzie z jakiegoś powodu obsługa TLS 1.2 nie jest włączona. Włączyć ją można w Opcjach internetowych w panelu sterowania na zakładce zaawansowane zaznaczając opcję Użyj szyfrowania TLS 1.2.

opcje internetowe tls

Systemy, które nie wspierają protokołu szyfrowania TLS 1.2 (np. Windows XP) nie będą mogły połączyć się z serwerem licencji i praca z programem nie będzie możliwa.

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem prosimy o kontakt poprzez forum użytkowników.


Nowy synchronizator Subiekta 2.0

Publikujemy informacje o tym jak uruchomić w Sello nowy moduł synchronizacji z Subiektem. Jest to pierwsze publiczne wydanie tego synchronizatora.

Informacje dotyczące nowego synchronizatora, które warto przeczytać, dostępne są na naszym forum: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/22430-nowy-synchronizator-subiekta-20/

Obecnie włączenie nowego modułu jest dobrowolne, ale w jednej z najbliższych aktualizacji stanie się on jedynym dostępnym modułem synchronizacji z Subiektem – dlatego zachęcamy do przejścia na niego dobrowolnie w niedługim czasie. Pomoże to wyeliminować szybciej problemy, które można napotkać w związku z pewnymi różnicami pomiędzy nowym a starym synchronizatorem, jak również szybciej ustabilizować nowy synchronizator (usunąć ewentualne błędy, które wynikają z zupełnie nowego kodu tego modułu).


Sello 1.37.4

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Sello 1.37.4

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.4

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

MODUŁ SYNCHRONIZACJI Z SUBIEKTEM 2.0

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Włączenie nowego modułu będzie początkowo dobrowolne. O tym co będzie dalej zdecydujemy na podstawie zwrotnych informacji od kolejnych użytkowników, którzy zdecydują się przełączyć na nowy synchronizator.

O tym jak uruchomić nowy synchronizator oraz z czym się wiąże ta zmiana poinformujemy w osobnym komunikacie.

Pełna lista zmian