Strona główna
O programie
PobierzKup
Dodatki
Forum

Nowości

Wersja 1.17.2 (2014/12/08)

Allegro

 • Dodano obsługę nowego czasu trwania aukcji sklepowej – Do wyczerpania.
 • Dodano osbsługę nowych sposobów wysyłki Allegro Paczkomaty InPost oraz Allegro Polecone InPost.
 • Na listach rozwijanych z wyborem czasu trwania aukcji pojawiają się teraz tylko wartości dla danego typu aukcji (KT lub sklepowa).
 • Poprawiono mylący opis opcji wznawiania aukcji sklepowej pod ikonką informacyjną.
 • W oknie ponownego wystawiania aukcji w sklepie dodano listę wyboru czasu trwania aukcji: 30 dni oraz Do wyczerpania.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów o stanie zerowym w Subiekcie nexo.

Wersja 1.17.0 (2014/08/28)

Wersja 1.17.0 przynosi duże zmiany w mechanizmie automatycznego pobierania danych. Prosimy zapoznać się z opisem zmian, gdyż wymagane są ponowne ustawienia parametrów pobierania i wysyłania danych.

Allegro

 • Poprawiono błąd przy wystawianiu aukcji z wybraną dużą liczbą pól w atrybutach specyficznych.

Aukcje

 • Dodano przywracanie powiązania aukcji z cennikiem dostaw przy pobieraniu aukcji powielonych.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne na liście szablonów aukcji w oknie zmian zbiorczych.
 • Poprawiono nieprawidłową nazwę kolumny z ilością towaru na aukcji.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutów specyficznych w oknie zmian zbiorczych w sytuacji posiadania wielu kont aukcyjnych.
 • Poprawiono zduplikowane wartości w oknie zmian zbiorczych dla Opcji wyróżniających oraz Płatności w przypadku posiadania więcej niż jednego konta.

eBay

 • Poprawiono błąd zapisywania szablonu aukcji.

Grid

 • Dodano rozwijaną listę ostatnich wyszukiwań w oknie wyszukiwania na listach (Ctrl+F).
 • Poprawiono działanie filtru miesiąca i daty w filtrach modułów.

Inne

 • Dodano nowy tag [Inne::NowaLinia] na potrzeby szablonu pola uwag na dokumencie.
 • Dodano nowy tag [Transakcja::NotatkiDoDokumentu].
 • Okna raportu z wykonania operacji zbiorczej zastąpiono dymkami w przypadku powodzenia operacji. Okno raportu pojawia się w przypadku wystąpienia błędu.

Instalacja

 • Usunięto plik Statusy.dll w związku z likwidacją Strefy Sello.

Konwersja bazy danych

 • Dodano numer wersji do której aktualnie trwa konwersja bazy w oknie postępu aktualizacji bazy danych.

Okno aplikacji

 • Dodano menu kontekstowe do sekcji podglądów szczegółów w modułach.
 • Usunięto linki oraz przyciski do synchronizacji i zarządzania Strefą Sello z parametrów, okna synchronizacji, transakcji oraz podglądu szczegółów.

Paczki

 • Dodano możliwość wpisania do paczki adresu z transakcji (nowa pozycja w menu Zmień adres).
 • Zwiększono precyzję zapisu wagi w paczce do 3 miejsc po przecinku (pojedyncze gramy).

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia aktualizacji adresu dostawy w kontrahencie.
 • Dodano parametry aktualizacji adresu wysyłkowego w paczce przy zmianie adresu w transakcji (parametry transakcji).
 • Zmieniono oraz dodano wiele nowych możliwości konfiguracji synchronizacji automatycznej w Parametrach wysyłania i odbierania. Zalecamy przejrzenie i ustawienie wg własnych potrzeb nowego mechanizmu synchronizacji.

Pomoc

 • Dodano brakujący temat pomocy dla okna wyboru systemu sprzedaży.
 • Usunięto informacje nt. Strefy Sello.

Strefa Sello

 • Usunięto obsługę Strefy Sello.

Towary

 • Dodano filtr: "w aukcjach przygotowanych" z wartościami "tak", "nie", "tak, gotowe do wystawienia", "tak, niegotowe do wystawienia".
 • Dodano filtr: "z opisem" o wartościach "tak", "nie".
 • Dodano filtr: "ze zdjęciem" o wartościach "tak", "nie".
 • Dodano pytanie o usunięcia pola własnego z towaru.
 • Poprawiono odświeżanie listy pól własnych do dodania.
 • Zmieniono układ filtrów przez wzgląd na pojawienie się nowych filtrów.

Transakcje

 • Dodano możliwość aktualizacji adresu wysyłki w utworzonych paczkach przy edycji adresu w transakcji.
 • Dodano możliwość edycji wagi towarów na pozycjach w transakcji.
 • Dodano wagę towarów wyliczaną z towarów w transakcji.
 • Poprawiono błąd z sumowaniem dopłat do formularzy pozakupowych.
 • Poprawiono wyświetlanie w transakcji adresów punktów odbioru wybranych w formularzu pozakupowym.
 • Przy usuwaniu transakcji nie są już usuwane wiadomości powiązane z transakcją.
 • Przy wybieraniu towaru w oknie transakcji wciśnięcie klawisza Enter pwooduje dodanie towaru na listę.

Wiadomości

 • Poprawiono błąd wklejania treści ze schowka na systemie Windows XP.
 • Poprawiono podpinanie wiadomości do transakcji w przypadku gdy wiadomości zostały odebrane przed odebraniem transakcji.
 • Poprawiono problem błędnie wyświetlanej tabeli z listą towarów we wiadomościach na niektórych klientach pocztowych.
 • Poprawiono problem wklejania polskich znaków do treści wiadomości na systemie Windows XP.
 • Poprawiono złą w treści wiadomości przy jej przekazywaniu dalej.
 • Usunięto szablon wiadomości dla utworzenia strony w Strefie Sello (dotyczy nowych baz).

Współpraca z serwisami

 • Rozbudowano możliwości mechanizmu synchronizacji automatycznej.
 • Zmieniono domyślny sposób pobierania danych. Teraz podstawową opcją jest pobieranie transakcji oraz formularzy na podstawie dziennika zdarzeń. Pełne dane są pobierane jako opcja dodatkowa.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano aktualizację adresu dostawy w kontrahencie przy wystawianiu dokumentu.
 • Dodano możliwość edycji szablonu pola Uwagi na dokumencie w parametrach systemu sprzedaży na zakładce Dokumenty.
 • Poprawki współpracy z Subiektem nexo 2.0. Jednocześnie jest to wymagana wersja Subiekta nexo do współpracy z Sello.
 • Poprawiono błędnie wstawianą wartość dokumentu oraz pozycji w przypadku gdy transakcja źródłowa była w walucie obcej, przeliczonej na PLN.

Wydruki

 • Poprawiono błąd braku oznaczania listy wysyłkowej jako wydrukowanej w sytuacji gdy jest ona drukowana od razu po utworzeniu z paczek.

Wersja 1.16.1 (2014/05/19)

Wersja 1.16.1 zawiera przede wszystkim poprawki i usprawnienia związane z wprowadzonymi w wersji 1.16.0 polami własnymi towarów.

Aukcje

 • Dodano możliwość powiązania szablonu aukcji z szablonem opisu.
 • Dodano zbiorczą możliwość przypisania do szablonów aukcji szablonu opisu.
 • Na liście szablonów aukcji dodano kolumnę z powiązanym szablonem opisu.

Grid

 • Dodano możliwość filtrowania i wyszukiwania towarów w oknie wyboru towarów (F7/F8).

Inne

 • Poprawiono błąd zakładania danych demo.

Słowniki

 • Poprawiono błąd dodawania pól własnych w bazie z danymi demo.

Towary

 • Poprawiono bład zapisu wartości pola własnego do złego pola.
 • Poprawiono błąd dodawania pustych pól własnych.
 • Poprawiono błąd odświeżania listy pól własnych przy edycji.
 • Poprawiono błąd w edycji niewłaściwego pola własnego towaru.
 • Poprawiono błąd wpisywania polskich znaków w polu własnym.

Transakcje

 • Poprawiono działanie menu na liście towarów w transakcji.
 • W oknie zbiorczego dodawania towarów do transakcji przywrócono możliwość wyszukiwania.

Wersja 1.16.0 (2014/05/05)

Wersja 1.16.0 to przede wszystkim obsługa nowego serwera webApi Allegro oraz pola własne w towarach. Są to dwie największe nowości w tej wersji, aczkolwiek nie zabrakło też innych ciekawych nowości i poprawek zgłoszonych problemów.

Allegro

 • Dodano możliwość posortowania wartości atrybutów specyficznych alfabetycznie.
 • Dodano obsługę nowego Sandboxa Allegro (serwis testowy). Obsługa starego serwisu testowego testwebapi nie jest już wspierana.
 • Poprawiono błąd synchronizacji aukcji trwających objawiający się błędem zapisu z nieprawidłową ceną minimalną.
 • Poprawiono błąd synchronizacji aukcji w sytuacji uszkodzonego (niepełnego) kodu z identyfikatorem towaru powiązanego.
 • Poprawiono linki w szczegółach podglądu prowadzące m.in. do strony zwrotu prowizji.
 • Zmiany związane z przejściem na obsługę nowego serwera webApi Allegro.

Aukcje

 • Dodano filtr w stanie: "liczba ofert różna od liczby transakcji", aby ułatwić wyszukiwanie brakujących transakcji. Filtr pokazuje tylko aukcje, których data zakończenia jest nie starsza, niż miesiąc.
 • Dodano możliwość ustawienia szablonów opisów jako nieaktywne.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany wielu linii jednocześnie (dotyczy kodu HTML).
 • Dodano obsługę pól własnych towarów do szablonów aukcji.
 • Przy synchronizacji z serwisem aukcyjnym w dolnym pasku pojawiają się dodatkowe informacje o aktualnie wykonywanym zadaniu.

Eksport

 • Dodano skrót klawiszowy wywołujący okno eksportu paczek (Ctrl+T).

Grid

 • Dodano podsumowania list głównych w modułach.

Inne

 • Poprawiono problem z wstawianiem do transakcji i paczki notatki domyślnej.
 • Poprawiono błąd wystepujący na niektórych systemach z pustym polem GUID wymaganym przy eksporcie paczek oraz powiązywaniem towarów z aukcji wznowionych przez serwis Allegro.

Klienci

 • Poprawki wizualne w oknie edycji klienta.

Paczki

 • Dodano możliwość dodawania do listy towarów jednocześnie wielu towarów z kartoteki.

Parametry

 • Dodano możliwość zdefiniowana domyślnej wartości gabarytu w parametrach połączenia z serwisem paczkomaty.pl.
 • Poprawki wizualne okna parametrów połączenia z Subiektem nexo.

Pomoc

 • Uzupełniono pomoc o brakujące tematy związane z polami własnymi.

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z uruchamianiem programu serwisowego.

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano kolumnę Dostawa aktywna.
 • Zablokowano możliwość dodania do słownika pól własnych o tych samych nazwach.
 • Dodano słownik z nazwami pól własnych towaru.
 • Poprawiono błąd zapisywania zbyt długiej nazwy w cenniku dostaw.

Towary

 • Dodano możliwość zmiany znaków nowej linii na znacznik HTML <br> dla każdego pola własnego osobno.
 • Poprawiono błąd przy dodwaniu pól własnych do towaru.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany pól własnych w towarach.
 • Dodano obsługę pól własnych do towarów.
 • Poprawiono błędnie sumowaną liczbę sztuk w transakcjach na liście towarów.

Transakcje

 • Dodano możliwość dodawania do listy towarów jednocześnie wielu towarów z kartoteki.
 • Usunięto pojawiające się okno z pytaniem o usunięcie dokumentów dla transakcji anulowanych przy pobieraniu formularzy pozakupowych.

Wiadomości

 • Dodano wiadomość automatyczną wysyłaną przy zmianie typu płatności transakcji "z góry" na "za pobraniem".

Współpraca z serwisami

 • Usunięto blokadę drukowania etykiet przed zaakceptowaniem przesyłki przez serwis kuriera K-EX.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano możliwość ręcznego powiązania klienta z podmiotem InsERT nexo w oknie edycji klienta.
 • Dodano możliwość uruchomienia Subiekta nexo z menu Sello.
 • Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentów z wybraną opcją tworzenia dokumentów w Subiekcie nexo przez opiekunów transakcji.
 • Poprawiono błąd synchronizacji adresu dostawy na dokumencie w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów z Subiektem nexo. Po nieudanej synchronizacji jednego towaru, pozostałe towary przestawały się synchronizować.
 • Poprawiono błąd z osobą wystawiającą dokument w Subiekcie nexo.
 • Dodano sortowanie tworzonych zbiorczo zamówień wg daty utworzenia transakcji.
 • Dodano tworzenie dokumentów końcowych zbiorczo wg sortowania transakcji. Sortowanie działa jeśli w konfiguracji osoby wystawiającej dokument jest wybrany zalogowany użytkownik.
 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów. W przypadku ich modyfikacji w czasie trwania synchronizacji zmiany w towarze po stronie systemu sprzedaży nie były widoczne w Sello.
 • Poprawka uciętej nazwy systemu powiązanego w oknie towarów.

Wydruki

 • Na wydrukach list (Ctrl+P) dodano linie poziome oddzielające elementy listy (np. listę towarów).

Wersja 1.15.2 (2014/03/14)

Okno aplikacji

 • Poprawki wizualne menu Sello.

Parametry

 • Dodano możliwość wybrania systemu sprzedaży, z którym Sello ma być połączone.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano obsługę systemu Subiekt nexo.

Wersja 1.15.1 (2014/01/17)

Allegro

 • Poprawki związane z pojawieniem się na Allegro nowych opcji dostaw dla Poczty Polskiej.

Wersja 1.15.0 (18/12/2013)

Allegro

 • Przy powielaniu aukcji sklepowej jako Kup Teraz przenoszone są kategorie sklepowe.

Aukcje

 • Dodano kolumnę z nazwą cennika na liście szablonów aukcji.
 • Poprawiono działanie zmiany zbiorczej grupy szablonów aukcji.
 • Usunięto zmianę zbiorczą opiekuna dla szablonu aukcji.

Hosting zdjęć (FTP)

 • Problem z wysyłaniem tylko jednego zdjęcia na serwer FTP występuje w systemowym pliku instalowanym wraz z przeglądarką Internet Explorer 11 (Windows 8.1). Instalacja IE10 tymczasowo rozwiązuje problem.

Inne

 • Poprawka wyświetlania miniatur w podglądach szczegółów dla Windows 8.1 (IE11).

Paczki

 • Dodano do historii paczki informację o czasie jej utworzenia.
 • Dodano możliwość przenoszenia kwoty pobrania do pola z wartością paczki (ubezpieczenie przesyłki).
 • Po dodaniu pozycji towarowej na liście w paczce kursor ustawiany jest na pole z ilością.

Parametry

 • W parametrach zewnętrznego systemu dodano możliwość wyłączenia pytania o usuwanie dokumentu przy anulowaniu transakcji.

Towary

 • Dodano kolumnę z liczbą dostępnych sztuk towaru.

Transakcje

 • Dodano możliwość grupowania transakcji na podstawie informacji z formularzy opcji dostaw.
 • Dodano obsługę państw w formularzach pozakupowych.
 • Po dodaniu pozycji towarowej na liście w transakcji kursor ustawiany jest na pole z ilością.
 • Zmieniono skrót klawiszowy dla wyświetlania listy towarów w transakcji na F2.

Wiadomości

 • Poprawiono działanie opcji (brak) w filtrze podpiętych wiadomości.
 • Dodano moduł sprawdzania pisowni do wiadomości.

Współpraca z serwisami

 • Notatki oznaczone na wydruk przenoszone są teraz również jako uwagi dla kuriera K-EX.
 • Notatki oznaczone na wydruk przenoszone są teraz również jako uwagi dla kuriera K-EX.
 • Poprawka przesyłania numeru rachunku pobrania przy synchronizacji z K-EX.

Wydruki

 • Dodano możliwość ustawienia stałego opisu przesyłek dla K-EX (w parametrach zewnętrzengo serwisu).
 • Dodano sortowanie wydruków K-EX po numerze nadania.
 • Poprawiono problem zduplikowanych wydruków dla K-EX.
 • Poprawka wyboru typu wydruku dla drukarki Zebra.

Wersja 1.14.2 (08/11/2013)

Słowniki

 • Poprawiono błąd krytyczny przy otwieraniu okna zarządzania użytkownikiem programu.

Współpraca z serwisami

 • Poprawiono błąd synchronizacji z K-EX przesyłek za pobraniem.
 • Dodano możliwość wyboru wydruków dla drukarek Zebra dla etykiet K-EX.

Wersja 1.14.1 (31/10/2013)

 • Poprawka synchronizacji wysłanych paczek z serwisem K-EX.
 • Dodano możliwość przenoszenia kwoty pobrania do pola paczka wartościowa, na potrzeby ubezpieczenia przesyłek w K-EX.
 • Poprawka zapisywania słownika dostaw.

Wersja 1.14.0 (24/10/2013)

Nowością w wersji 1.14 jest integracja Sello z firmą kurierską K-EX, dzięki której można nadawać paczki i śledzić ich status wprost z programu. Pozostałe zmiany to głównie poprawki importu i innych zgłaszanych problemów z wersji poprzedniej.

Allegro

 • Dodano możliwość wysyłania atrybutów specyficznych zakresowych. Zakresy należy podawać rozdzielając wartości minimalne i maksymalne znakiem minus (-), np. 30-40.
 • Dodano obsługę dopłat do formularzy pozakupowych.

Eksport

 • Drobne poprawki w module eksportującym dane paczek.
 • Poprawki w eksporcie Sendit.

Inne

 • Poprawiono błąd znikania ikonki informacyjnej (i) w niektórych oknach.
 • Poprawiono wyświetlanie się miniaturek towarów w module transakcji i paczek na systemie Windows XP SP3.
 • Poprawka stabilności programu przy wyświetlaniu dymku z powiadomieniami obok zasobnika systemowego.
 • W oknie parametrów synchronizacji automatycznej w polu użytkownik synchronizujący nie pojawiają się teraz użytkownikcy nieaktywni. Dodatkowo wyświetlane jest imię i nazwisko użytkownika.
 • Zmiany protokołu transmisji danych z forum z http na https.

Klienci

 • Usunięto błąd z ponownym powiązaniem klienta z kontrahentem.

Moduł diagnostyczny

 • Poprawka aktualizacji parametrów modułu diagnostycznego i czytnika kanału RSS z forum.

Parametry

 • Dodano parametry dla nowego specyficznego sposobu wysyłki K-EX.

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano możliwość powiązania ze sposobami wysyłki z aukro.cz.

Towary

 • Dodano filtr o stanie: niezerowym z rezerwacją.

Transakcje

 • Dodano zbiorczą zmianę typu dokumentu wstępnego.
 • Poprawka wyświetlania danych przesyłki biznesowej w formularzu.
 • Znacznik Nie przenoś danych automatycznie na zakładce z formularzami zaznaczany jest razem ze znacznikiem Zatwierdź pomimo różnic.

Wiadomości

 • Dodano autotekst [Klient::Telefon].
 • Dodano autotekst [Paczka::AdresWysylki::Telefon].
 • Dodano autotekst [Transakcja::AdresWysylki::Telefon].
 • Poprawiono działanie filtrów powiązań transakcji i aukcji.

Współpraca z serwisami

 • Dodano synchronizację paczek z serwisem kurierskim K-EX.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Do importu zamówień dodano rozpoznawanie pobrań i automatyczne ustawianie typu transakcji na płatne za pobraniem.
 • Poprawiono błąd status: 3 przy importowaniu zamówień zrealizowanych.
 • Poprawiono import adresu dostawy z kontrahenta.
 • Poprawiono nieprawidłową informację w chmurce o liczbie pobranych zamówień z zewnętrznego systemu.
 • Przy imporcie zamówień z systemu sprzedaży brana jest teraz pod uwagę wartość pozycji po rabacie.
 • Przy wystawianiu dokumentów wstępnych pod uwagę nie są brane transakcje zakończone i anulowane.

Wydruki

 • Dodano tag na wydrukach Paczka_DostawaTypUslugi na potrzeby wydruku zestawienia zbiorczego nadań dla K-EX.
 • Dodano tag Paczka_TransakcjaWplata.
 • Dodano wydruk dla K-EXZbiorcze zestawienie nadań.
 • Dodano wydruk etykiet dla Paczkomatów w formacie B6.
 • Dostosowano wydruk etykiety dla Paczkomatów. Konieczna jest jego ręczna aktualizacja z forum.
 • Poprawiono błąd braku numerów paczek w książce nadawczej przy drukowaniu listy wysyłkowej po jej utworzeniu.
 • Rozszerzono moduł wydruków aby obsługiwał drukowanie plików PDF pobranych od dostawców przesyłek.

Wersja 1.13.1 (18/07/2013)

Allegro

 • Poprawiono błąd wystawiania aukcji KupTeraz jako sklepowej (Wystaw ponownie w sklepie).

Wersja 1.13.0 (12/07/2013)

Wersja 1.13 niesie ze sobą szereg nowości, które ułatwią korzystanie z Sello. Są to między innymi przywracanie powiązań aukcji powielonych z towarami, cenniki dostaw, zbiorcza zmiana atrybutów specyficznych dla kategorii, import zamówień z Subiekta GT czy wysyłanie automatycznych wiadomości do transakcji zaległych. Oczywiście nie zabrakło poprawek błędów znalezionych w poprzednich wersjach.

Allegro

 • Poprawiono opcję wystaw ponownie dla aukcji sklepowych, które były wystawiane jako sklepowe pomimo ustawienia liczby dni mniejszej niż 30.
 • Aukcje typu Kup Teraz z kont posiadających sklep umieszczane są we właściwych kategoriach sklepowych, nie jak dotąd w kategorii Pozostałe.
 • Dodano obsługę rozszerzonych kosztów wysyłki dla serwisu Aukro.cz.
 • Dodano przywracanie powiązań z towarami dla aukcji powielonych przez serwis aukcyjny.
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru cennika kosztów wysyłki.
 • Wprowadzono poprawkę pobierania transakcji w przypadku zwracania z serwisu niepoprawnych informacji o sprzedaży.

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany opiekuna i grupy w aukcjach trwających i zakończonych.
 • Dodano zbiorczą zmianę atrybutów specyficznych dla kategorii.
 • Dodano zbiorczą zmianę cennika dostaw.
 • Dodano zbiorczą zmianę czasu trwania aukcji.
 • Dodano zmiany zbiorcze do szablonów aukcji.
 • Na liście aukcji dodano kolumnę z nazwą cennika dostaw użytego w aukcji.
 • Poprawiono utratę fokusa na głównej liście przy operacjach wykonywanych z klawiatury.
 • Poprawki wizualne w oknie zmian zbiorczych.
 • W oknie zbiorczej zmiany czasu wystawienia aukcji domyślnie dodawane są dwie minuty, wcześniej dodawana była jedna.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano ikonki informujące o konieczności wyboru kontekstu konta.

Eksport

 • Do standardowego schematu eksportu dodano dane na potrzeby eksportu dla Poczty Polskiej.
 • Stworzony został eksport paczek do formatu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.

Inne

 • Miniaturki są teraz wyświetlane w całości, skalowane proporcjonalnie.
 • W menu Wyślij/Odbierz dodano przycisk wywołujący importowanie zamówień z zewnętrznego systemu sprzedaży.

Instalacja

 • Poprawiono błąd aktualizacji programu serwisowego przy aktualizacji wersji.
 • Poprawki instalacji komponentów wymaganych przez program serwisowy.

Klienci

 • Zmieniono sposób nazewnictwa klientów niezarejestrowanych z Niezarejestrowany_12345 na 12345_Niezarejestrowany.

Konwersja bazy danych

 • Dodano możliwość wyłączenia tworzenia kopii zapasowej podczas wyjątkowych sytuacji przy aktualizacji bazy danych.

Licencje i płatności

 • Usunięto blokadę edycji szablonów aukcji w przypadku braku licencji dla konta, do którego szablon jest przypisany.
 • Usunięto sprawdzanie licencji przy zapisywaniu i powielaniu aukcji z konta z nieważną licencją.

Parametry

 • Dodano możliwość wstawienia do nazwy transakcji numeru oryginału w parametrach importu zamówień.
 • Poprawka sprawdzenia poprawności domyślnego konta aukcyjnego w parametrach importu zamówień.
 • Dodano zakładkę z ustawieniami importu zamówień w oknie parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży.
 • W parametrach transakcji dodano możliwość zmiany liczby dni od ostatniej modyfikacji transakcji, po których uznawana jest za zaległą.
 • W parametrach wiadomości automatycznych dodano nowe zdarzenie Transakcja zaległa.

Pomoc

 • Dodano i zaktualizowano plik pomocy dla nowego okna zmiany parametrów dokumentu.
 • Dodano pomoc do nowego słownika cenników dostaw.
 • Dodano temat pomocy do zakładki importu zamówień.

Słowniki

 • Poprawiono błąd powielania słownika dostaw ze zbyt długą nazwą.
 • Poprawiono błąd usuwania cennika użytego na aukcjach i w szablonach.
 • Dodano słownik cenników opcji dostaw dla serwisów rodziny Allegro.

Towary

 • Poprawki w zbiorczym usuwaniu powiązań szablonów aukcji z towarem.

Transakcje

 • Poprawiono błąd kodowania znaków w sposobie wysyłki.
 • Dodano import zamówień z zewnętrznego systemu sprzedaży do transakcji w Sello.
 • Dodano wyszukiwanie oraz filtrowanie (F7/F8) pola dotyczy również w transakcjach zgrupowanych. Filtr: Wyszukaj według dotyczy (uwzględnij zgrupowane).
 • Przywrócono okna potwierdzenia wpłaty z wersji poprzedniej (przyciski tak, nie).
 • W głównej liście modułu transakcji dodano kolumnę z ilością towaru (suma sztuk każdej pozycji towarowej transakcji).

Wiadomości

 • Poprawiono zamienione miejscami opisy pól w parametrach wiadomości automatycznych.
 • Dodano generowanie wiadomości automatycznych dla transakcji zaległych.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono błąd uruchamiania się importu zamówień, gdy import nie jest włączony.
 • Poprawiono importowanie zamówień w sytuacji, gdy na dokumencie nie ma ustawionej kategorii.
 • Dodano możliwość wyłączenia autowykrywania zewnętrznego systemu sprzedaży i ustawienia współpracy z Subiektem GT lub Navireo.
 • Dodano rozszerzenie numer dokumentu konfigurowane w oknie parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży.
 • Poprawiono błąd Serwer RPC jest niedostępny przy wystawianiu dokumentu na zalogowanego użytkownika.
 • Zmieniono sposób wyświetlania i edycji konfiguracji płatności na dokumantach w parametrach zewnętrznego systemu sprzedaży.

Linki

Pobierz Sello i sprawdź, jakie daje Ci możliwości.

Pobierz

Sprawdź, co inni mówią o Sello. Dowiedz się więcej i zadawaj pytania.

Forum

Newsletter

Zostaw nam swój e-mail - poinformujemy Cię o nowościach dotyczących Sello oraz o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą firmą.

Copyright (c) 2015 InsERT S.A. Allegro i Allegro.pl są nazwami zastrzeżonymi QXL Poland Sp. z o.o.
Nazwy i znaki eBay są własnością firmy eBay Inc.