Strona główna
O programie
PobierzKup
Dodatki
Forum

Nowości

Wersja 1.22.1 (24/01/2017)

Wersja 1.22.1 Sello zawiera obsługę nowego serwera API Geis Parcel PL (K-EX). Tym samym obsługa poprzedniego serwera K-EX nie jest już w tej wersji dostępna.

Eksport

 • Dodano informacje o nowym serwisie Geis Parcel PL.

Współpraca z serwisami

 • Dodano obsługę synchronizacji z serwisem Geis Parcel PL (K-EX).

Wersja 1.22.0 (12/12/2016)

Wersja 1.22.0 Sello przynosi kilka bardzo przydatnych usprawnień oraz możliwość zmiany miniaturek na aukcjach trwających Allegro. Oprócz tego pojawiło się nowe rozwiązanie w zakresie pobierania transakcji oraz formularzy, które zwłaszcza w okresie świątecznym powinno doskonale ułatwić i przyspieszyć pracę.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji zdjęcia miniaturki w serwisie dla aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobierania transakcji dla wybranych aukcji.
 • Dodano obsługę mapowania dostaw Allegro Pocztex Kurier24 oraz Pocztex Kurier24 pobraniowy.

Aukcje

 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano możliwość wyświetlenia miniaturki na głównej liście aukcji.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany miniaturki aukcji w aukcjach przygotowanych.
 • Dodano obsługę automatycznego wysyłania zmian oczekujących do aukcji trwających.
 • Dodano podgląd miniaturki w oknie edycji aukcji.
 • Usunięto nadmiarowe opcje zmian zbiorczych w zakładkach aukcji zakończonych oraz wszystkich.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego importowania miniaturek z dysku.
 • W oknie zmian zbiorczych zdjęć dodano możliwość eksportowania miniaturek aukcji na dysk.

Grid

 • Dodano obsługę miniaturek zdjęć.

Komentarze

 • Do listy głównej dodano filtr statusu komentarza.

Licencje i płatności

 • Poprawiono problem sprawdzania rejestracji konta dla kont nieaktywnych.

Paczki

 • Poprawiono nazwę pola z numerem nadania w oknie dodawania paczki do listy wysyłkowej.

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce Aukcje dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z kategorii Aukcja na potrzeby szablonów wiadomości oraz podmiany miniatur.
 • Poprawiono problem modyfikatora replace z interpretacją podwójnego cudzysłowu.

Towary

 • Dodano kolumnę z liczbą obrazków w towarze.
 • Dodano kolumnę ze zdjęciem towaru na liście głównej towarów.
 • Dodano możliwość skopiowania wartości pól własnych zewnętrznych z zakładki w towarze.
 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano podgląd miniaturki (pierwszego zdjęcia) w oknie edycji towaru.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany zdjęć.
 • Ujednolicono działanie funkcji dodającej szablon aukcji do towaru. Przy dodawaniu szablonu z poziomu towaru nie jest on teraz oznaczany jako domyślny, tak jak przy zbiorczym dodawaniu szablonu.

Transakcje

 • Dodano możliwość pobierania formularzy dla zaznaczonych transakcji.
 • Dodano wyszukiwanie oraz filtrowanie (F7/F8) po nazwie i symbolu towaru.

Wiadomości

 • Dodano możliwość pobierania transakcji i formularzy dla zaznaczonych wiadomości.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej lokalizacji zapisywanych załączników.
 • Dodano obsługę dla poczty wychodzącej.
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem niektórych wiadomości z serwisu Allegro.

Wydruki

 • Dodano pole z Identyfikatorem bazodanowym towaru.

Wersja 1.21.1 (17/10/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka problemu z synchronizowaniem adresów w Subiekcie GT.
 • Poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 12.

Wersja 1.21.0 (17/08/2016)

Nowa wersja Sello 1.21 przynosi wiele usprawnień istniejących funkcji. Pojawiła się również możliwość zmiany cen na aukcjach trwających (obecnie bez sprzedaży). Użytkowników dużych baz powinna ucieszyć również optymalizacja wielu fragmentów programu, które zdecydowanie przyspieszą pracę z transakcjami.

Allegro

 • Atrybuty specyficzne dla kategorii wymagane do wystawienia aukcji pojawiają się na początku listy atrybutów.
 • Atrybuty specyficzne dla kategorii wymagane do wystawienia aukcji są prezentowane jako pogrubione.
 • Czas wysyłki jest teraz pobierany wraz z pełnymi danymi o aukcji.
 • Na liście zmian w aukcji prezentowana jest domyślnie dopłata za modyfikację aukcji w serwisie.
 • Pobieranie formularzy nie zmienia teraz daty modyfikacji transakcji, co uniemożliwiało wcześniej wysłanie wiadomości automatycznej do transakcji zaległej.
 • Poprawiono działanie funkcji wysyłania aukcji gdy gotowe do wystawienia.
 • Poprawiono problem z niewypełnionymi atrybutami specyficznycznymi dla części kategorii przy wystawianiem aukcji.
 • Poprawiono problem z wymaganymi wartościami przecinkowymi atrybutów specyficznych dla kategorii o wartości 0.
 • Poprawki związane z podpinaniem formularzy z opcją rat PayU.
 • Zwiększono długość pola z wyborem cennika.

Aukcje

 • Dodano funkcję aktualizacji cen aukcji trwających z kartoteki towarów .
 • Dodano kolorowanie tła komórek w kolumnie z różnicą cen pomiędzy ceną KT na aukcji i ceną towaru.
 • Dodano możliwość uruchomienia okna przeceniacza dla aukcji trwających.
 • Dodano możliwość zmiany cen na aukcjach trwających.
 • Nowe kolumny na liście aukcji: cena kartotekowa towaru oraz różnica ceny Kup Teraz! i podstawowej ceny towaru.
 • Poprawiono problem powielonych atrybutów specyficznych w zmianach zbiorczych.
 • Poprawiono problem ze znikaniem atrybutów specyficznych z aukcji trwających po użyciu funkcji zmian zbiorczych.
 • Poprawiono problem znikania wiersza w oknie przeceniacza po zapisaniu danych.
 • Usunięto część dymków informacyjnych podczas pobierania kategorii z serwisu aukcyjnego.
 • W zmianach zbiorczych dla aukcji trwających dodano możliwość ustawienia dostępnej liczby sztuk towaru wraz z obsługą tagów.
 • Zmieniono nazwę kolumny Data zakończenia na Data zakończenia/wznowienia.
 • Zwiększono limit pola z nazwą aukcji, aby umożliwić wstawianie tagów w szablonie aukcji.

eBay

 • Poprawiono błąd z wklejaniem treści wielolinijkowych w polu z opisem polityki zwrotów.
 • Poprawki wizualne pola z opisem polityki zwrotów.
 • Wydłużono pole z opisem polityki zwrotów do 5000 znaków.

Eksport

 • Paczki są eksportowane teraz według kolejności zaznaczenia na liście.

Inne

 • Dodano możliwość wstawiania zdjęć do pola z obrazkami za pomocą przeciągania i upuszczania (drag and drop).
 • Dodano przycisk umożliwiający wstawienie nowego obrazka do pól ze zdjęciami.
 • Przyspieszono otwieranie okien edycji transakcji, paczki oraz klienta.
 • Przyspieszono wyświetlanie podglądu szczegółów transakcji, paczki oraz klienta.

Konwersja bazy danych

 • Poprawka informacji o wymaganej konwersji bazy.

Okno aplikacji

 • Dodano informację o bazie, do której zalogowany jest użytkownik w prawym dolnym rogu okna aplikacji.

Paczki

 • Dodano funkcję "Przełącz na transakcję" w module paczek.
 • Poprawiono działanie funkcji tworzących automatycznie paczkę z transakcji opłaconej oraz dla transakcji za pobraniem. Paczka jest tworzona tylko jeśli pola te ulegają zmianie.

Parametry

 • W oknie parametrów transakcji dodano dwa nowe parametry umożliwiające wybór sposobu tworzenia paczek (tylko przy opłaceniu transakcji bądź zmianie typu na "za pobraniem").
 • W parametrach wysyłania i odbierania dodano zakładkę z parametrami automatycznej synchronizacji z dostawcami paczek.

Słowniki

 • Dodano informację ułatwiającą wpisywanie zakresów dla pul nadawczych.
 • Wydłużono nazwę pola własnego do 120 znaków.

Towary

 • Popraiono problem z otwieraniem linków do strony WWW towaru w podglądzie szczegółów.
 • W zakładce szczegółów towaru dodano listę pól własnych Sello oraz pól własnych zewnętrznych.
 • Zmieniono sposób sortowania towarów: sortowanie dodatkowo uwzględnia symbol oraz nazwę wyświetlając towary alfabetycznie.

Transakcje

 • Dodano zbiorczą możliwość wyłączenia automatycznego przenoszenia danych z formularza do transakcji.
 • Optymalizacja czasu zapisu nowych transakcji pobranych z serwisu w dużych bazach.
 • Przyspieszono działanie filtrowania i wyszukiwania F7/F8 przy włączonym filtrowaniu po dacie utworzenia transakcji.
 • Przyspieszono działanie filtrów (m.in. ostatnich 30 dni) w module transakcji.
 • Transakcje zakończone automatycznie zaznaczają teraz znacznik "Nie przenoś danych automatycznie" znajdujący się na zakładce Formularze.
 • W podglądzie szczegółów transakcji dodano link do zwrotu prowizji dla grup transakcji.
 • Zaktualizowano typy płatności PayU występujące w formularzach pozakupowych.

Wiadomości

 • Poprawiono problem z podpinaniem wiadomości do zakończonych grup transakcji.

Współpraca z serwisami

 • [Paczkomaty] Dodano możliwość włączenia logowania komunikacji z webserwisem.
 • [Paczkomaty] Poprawka tworzenia paczek.
 • Dodano możliwość automatycznej synchronizacji z serwisami dostawców paczek.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • [GT] Dodano przenoszenie numeru telefonu z adresu dostawy transakcji do kontrahenta.
 • [GT] Poprawiono działanie funkcji Usuń powiązanie z dokumentem w systemie sprzedaży.
 • Dodano obsługę pól własnych zewnętrznych rozszerzonych typu słownikowego i SQL dla Subiekta GT.
 • Poprawiono problem z aktualizacją zamówień w Subiekcie nexo 11.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem numeru telefonu kontrahenta przy imporcie zamówień z Subiekta GT.
 • Poprawiono problem z synchronizacją pól własnych zewnętrznych na serwerze SQL 2005.
 • Poprawiono uzupełnianie pól z numerem domu oraz mieszkania w adresach kontrahentów tworzonych w Subiekcie GT.
 • Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 11.1.

Wersja 1.20.3 (06/07/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z aktualizacją zamówień w Subiekcie nexo 11.

Wersja 1.20.2 (29/06/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 11.

Wersja 1.20.1 (25/05/2016)

Allegro

 • Poprawiono problem z ceną sprzedaży przy zmianie ceny aukcji trwającej.
 • Zmieniono sposób synchronizowania stanów na aukcjach trwających – problem z aktualizacją stanów na aukcjach z nowymi atrybutami wymaganymi.

Aukcje

 • Poprawki problemu z ograniczonym polem kodu HTML opisu aukcji.

Wersja 1.20.0 (22/03/2016)

Oddajemy w Wasze ręce Sello 1.20.0. W wersji pojawiło się kilka udoskonaleń w obsłudze aukcji trwających do wyczerpania i związanych z nimi funkcji, przykładowo data wznowienia aukcji czy poprawki ułatwiające pilnowanie stanów w ofertach trwających. Dodaliśmy również obsługę pól własnych Subiekta. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami.

Allegro

 • Dodano mechanizm zmiany cenników dostaw na aukcjach trwających.
 • Dodano obsługę nowej dostawy Allegro Kurier InPost.
 • Dodano obsługę powiązań sposobów wysyłki dla nowych dostaw zagranicznych.
 • Dodano wyliczanie daty wznowienia ofert trwających do wyczerpania przedmiotów.
 • Poprawiono problem występujący przy wystawianiu aukcji sklepowych z szablonu, objawiający się błędem Niedopasowanie typu.
 • Poprawka stabilności programu przy nieudanym pobieraniu dziennika zdarzeń.
 • Poprawka stabilności programu przy pobieraniu kategorii z serwisu.

Aukcje

 • Dodano filtr w aukcjach trwających kończące się.
 • Dodano filtr z cennikami dostaw.
 • Dodano kolumnę z liczbą dni do zakończenia aukcji (domyślnie ukryta). Kolumna wylicza różnicę pomiędzy datą zakończenia i wystawienia aukcji.
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczenia stanów na aukcjach trwających.
 • Poprawiono problem nadmiarowych linii w edytorze kodu szablonu aukcji.
 • Poprawiono problem z błędną informacją o wysłaniu aukcji podczas pobierania danych.
 • Poprawiono problem z wklejaniem kodu HTML zawierającego cyrylicę.
 • Poprawiono sposób prezentowania opłat związanych ze zmianą aukcji trwającej.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego ustawienia cenników dostaw dla aukcji trwających.
 • W szablonach aukcji dodano kolumny z aktualnym ustawieniem opcji synchronizacji stanu oraz zakończenia aukcji.
 • Zmieniono sposób wysyłania zmian dla aukcji trwających. Wszystkie zmiany zaplanowane dla konkretnej aukcji są teraz wysyłane jednocześnie.

Inne

 • Poprawiono problem dwukropka w nazwie klienta w wyszukiwarce InsTYNKT.

Klienci

 • Dodano wyświetlanie uwag do klienta w oknach transakcji i paczki.

Komentarze

 • Poprawiono problem z pobieraniem komentarzy.

Paczki

 • W oknie edycji paczki zmieniono układ pól numer nadania oraz opłata za wysyłkę.
 • Zmieniono skrót klawiszowy drukowania paczek na Ctrl+Alt+P.

Parametry

 • Dodano możliwość wyboru szablonu wiadomości dla zdarzenia utworzenia paczki w parametrach wiadomości automatycznych.
 • Dodano możliwość wyboru szablonu wiadomości dla zdarzenia zmiany adresu wysyłkowego lub dostawy transakcji w parametrach wiadomości automatycznych.

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów.
 • Zaktualizowano informacje w pomocy dla pól własnych zewnętrznych (Subiekta).

Strona główna

 • Link do aukcji kończących się dzisiaj otwiera teraz okno aukcji trwających ustawiając właściwy filtr.
 • Poprawiono błędnie wyświetlaną liczbę aukcji kończących się dzisiaj.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikatory: truncate_right, remove_first, remove_last, length.
 • Dodano nowe tagi dynamiczne, obsługujące pola zewnętrzne standardowe i rozszerzone (Subiekta) dla towarów.

Towary

 • Dodano funkcję anulowania zmiay liczby sztuk na aukcji trwającej dla synchronizacji ze stanem i dostępnymi jeśli warunki powstania zmiany nie są już spełnione.
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczenia stanów na aukcjach trwających.
 • Na liście towarów dodano kolumnę z liczbą aukcji trwających powiązanych z towarem.
 • Przyspieszono wczytywanie listy towarów przy specyficznych konfiguracjach filtrów.
 • Zmieniono limit automatycznej kontroli stanu na aukcji z 1000 do 100000.

Transakcje

 • Poprawiono problem z podpinaniem formularzy przy płatnościach typu Raty PayU.

Wiadomości

 • Dodano automatyczną wiadomość na zdarzenie utworzenia paczki.
 • Dodano datę utworzenia transakcji do tytułu podpiętej transakcji.
 • Dodano możliwość załączania do wiadomości wielu plików jednocześnie.
 • Dodano parser tagów do podpisu wiadomości.
 • Dodano wiadomość automatyczną na zdarzenie zmiany adresu oraz dostawy w transakcji.
 • Usunięto problem z podpinaniem nowych wiadomości do transakcji zakończonych.
 • Wydłużono pole z nazwą szablonu wiadomości z 50 do 255 znaków.

Współpraca z serwisami

 • Poprawiono problem z samoczynnym tworzeniem dokumentów końcowych po ich usunięciu.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z importowaniem zamówień od kontrahentów jednorazowych z Subiekta GT.
 • Dodano synchronizację pól własnych towaru z systemu sprzedaży.
 • Dodano zapis dokumentu końcowego do pliku PDF przy tworzeniu dokumentu z możliwością edycji.
 • Poprawki związane z dostosowaniem Sello do Subiekta nexo 10.

Wydruki

 • Poprawiono problem z wyborem drukarki dla wydruków PDF (K-EX).

Wersja 1.19.1 (13/11/2015)

Allegro

 • Usunięto problem z zakładaniem konta.

Wersja 1.19.0 (13/10/2015)

Przedstawiamy wersję 1.19.0, w której pojawiła się możliwość edytowania aukcji trwających. W pierwszej odsłonie nowego mechanizmu można zmieniać ręcznie bądź automatycznie liczbę wystawionych na aukcji sztuk oraz zakończyć aukcje.

Allegro

 • Dodano mechanizm aktualizacji aukcji trwających (stan oraz zakończenie aukcji).
 • Dodano możliwość wpisania wartości 0 dla liczbowych atrybutów specyficznych aukcji.
 • Dodatkowe informacje w oknie atrybutów specyficznych.
 • Przeniesiono wysyłki i płatności do nowej zakładki w oknie aukcji.
 • W oknie aukcji dodano pola umożliwiające sterowanie trybem synchronizacji automatycznej ze stanami towarowymi oraz zamykaniem aukcji.

Archiwizacja i dearchiwizacja

 • Dodano zapamiętywanie ostatnio użytego stopnia kompresji archiwum.

Aukcje

 • Dodano dolną zakładkę prezentującą historię zmian oraz zmiany zaplanowane na aukcji trwającej.
 • Dodano filtr w aukcjach trwających umożliwiający filtrowanie: o statusie synchronizacji.
 • Dodano kolumny SI (Synchronizacja Ilości) oraz ZA (Zakończenie aukcji) na liście aukcji prezentujące aktualne ustawienie automatycznej synchronizacji ilości oraz kończenia aukcji względem stanów magazynowych.
 • Dodano możliwość aktualizacji stanów z towarów w oknie wystawiania ponownego aukcji.
 • Dodano możliwość anulowania zmian oczekujących w menu kontekstowym dla zaznaczonych aukcji trwających.
 • Dodano możliwość wybrania zakresu danych wysyłanych ręcznie: aukcje, modyfikacje aukcji trwających, komentarze.
 • Dodano możliwość zaplanowania zakończenia wskazanych aukcji z poziomu Sello w menu kontekstowym aukcji trwających (Zaplanuj zakończenie aukcji).
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatnościach.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika Gotowa do wystawienia w serwisie.
 • Dodano możliwość zmiany liczby wystawionych sztuk w aukcji trwającej (poprzez okno zmian zbiorczych aukcji).
 • Dodano zbiorczą zmianę parametrów synchronizacji automatycznej stanów oraz zamykania aukcji.
 • Dostosowano okno zmian zbiorczych do zmian w oknie aukcji (przeniesienie niektórych pól pomiędzy zakładkami).
 • Poprawka informacji o braku sklepu na danym koncie.
 • Poprawki wizualne w oknie zmian zbiorczych szablonów aukcji.
 • Przy wysyłaniu danych do serwisu aukcyjnego dodano aktualizację aukcji trwających.
 • Usunięto parsowania tagów w podglądzie szczegółów szablonu opisu – powodowało ono problemy z użyciem tagów z polami własnymi oraz licznikami.
 • W oknie aukcji dodano zakładkę Notatki.
 • W zakładce aukcji trwających dodano kolumnę ze statusem zmian w ofertach na serwisie.
 • W zmianach zbiorczych aukcji dodano filtrowanie atrybutów specyficznych po kategoriach.

eBay

 • Dodano mechanizm aktualizacji aukcji trwających (stan oraz zakończenie aukcji).
 • Poprawiono problem z pobieraniem parametrów z serwisu.
 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji w sytuacji wystąpienia sprzedaży na nieobsługiwanym serwisie.
 • W oknie aukcji dodano pola umożliwiające sterowanie trybem synchronizacji automatycznej ze stanami towarowymi oraz zamykaniem aukcji.

Eksport

 • Dodano informacje nt. listy wysyłkowej.
 • Dodano listę cech transakcji.
 • Dodano pole Nick do danych użytkownika programu (opiekuna).
 • Dodano pole z datą dostarczenia paczki.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z nieudanego eksportu paczek.

Grid

 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w oknie konfiguracji listy kolumn za pomocą myszki.

Inne

 • Dodano obsługę pól własnych globalnych.
 • Dodano okno ułatwiające dodawanie obiektów (aukcja, szablon, transakcja, paczka) z wyborem kontekstu konta dla nowego obiektu.
 • Poprawiono obsługę zarządzania połączeniami z bazą danych z wątków synchronizujących.
 • Poprawiono problem wpisywania wartości w listach edycyjnych (dostawy w aukcji, lista towarów w transakcji) przy trwającej synchronizacji.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem wielolinijkowych podpowiedzi w komórkach list. Podpowiedź pojawia się obecnie w wielu linijkach.
 • Poprawiono problemy z bazą zawierającą dane demonstracyjne.
 • Poprawka informacji o aktualnie trwającej synchronizacji parametrów w raporcie.
 • Poprawki w mechanizmie blokowania obiektów na poziomie bazy danych.

Klienci

 • Dodano możliwość sortowania cech na liście w oknie klienta.

Komentarze

 • Przyspieszono ładowanie widoku komentarzy w sytuacji gdy nie jest wybrany kontekst konta. Poprawka wpływa również na czas ładowania strony startowej.

Paczki

 • Dodano logowanie zmian znacznika Dostarczono w historii paczki.
 • Dodano nowe pole z datą dostarczenia paczki.
 • Dodano nowy status: paczka dostarczona do ikonki symbolizującej wysyłkę paczki na liście paczek oraz w podglądzie szczegółów.
 • Na liście paczek dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z datą doręczenia.
 • Poprawiono błąd związany z modyfikacją stanów towaru powiązanego z systemem sprzedaży przy wysyłaniu/zwracaniu paczki.
 • Poprawiono problem nadpisywania gabarytu paczki InPost Paczkomaty gabarytem domyślnym przy otwieraniu okna paczki.
 • Poprawiono sortowanie list wysyłkowych jeszcze nie wysłanych, tak aby były przed najmłodszymi listami.
 • W podglądzie szczegółów dodano informację o dacie dostarczenia paczki.
 • Zmieniono sposób sortowania list wysyłkowych po symbolu listy.

Parametry

 • Dodano automatyczne poprawianie adresów URL bez znaku '/' w parametrach FTP.
 • Poparwiono problem z zapisem rozszrzenia dokumentu w parametrach systemu sprzedaży.
 • W parametrach użytkownika dodano możliwość określenia domyślnego konta dla transakcji dodawanych ręcznie.

Pomoc

 • Dodano pomoc dla nowych okien pól własnych globalnych.
 • Dodano pomoc do tagów escape_xml, unescape_xml.
 • Zaktualizowano pomoc do okien aukcji.
 • Zaktualizowano temat pomocy dla Szablonów i tagów.
 • Zaktualizowano temat pomocy dotyczący szablonów, tagów i modyfikatorów.

Słowniki

 • Dodano możliwość konfiguracji awizo w parametrach systemu K-EX w słowniku dostaw.
 • Dodano możliwość wyboru typu wydruku dla wydruków K-EX w słowniku dostaw.
 • Dodano słownik pól własnych globalnych.
 • Dodano sprawdzanie niepoprawnych znaków w nazwie pola własnego towaru, pola własnego globalnego oraz liczniku własnym. Nazwy wspomnianych pól własnych nie mogą zawierać m.in. znaku spacji.
 • Na liście w słowniku użytkowników dodano kolumnę z nowym polem Nick.
 • Poprawka blokowania edycji elementów słownika pól własnych towaru.
 • W słowniku użytkowników programu dodano pole Nick, służące do identyfikacji użytkownika za pomocą tagów.

Strona główna

 • Poprawiono informację o liczbie aukcji do wystawienia.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikator umożliwiający określanie formatu wyświetlanej daty.
 • Dodano modyfikator warunkowy regex_match sprawdzający wartość tagu za pomocą wyrażenia regularnego.
 • Dodano modyfikatory: escape_xml oraz unescape_xml.
 • Dodano możliwość zapisu tagów oraz modyfikatorów ze spacjami i w wielu liniach.
 • Dodano nową kategorię tagów, zwracających informacje nt. zalogowanego użytkownika: [Operator::Imie], [Operator::Nazwisko], [Operator::Nick].
 • Dodano tag [Inne::Data].
 • Dodano tag [Inne:Godzina].
 • Dodano tag [Paczka::DataDostarczenia].
 • Dodano tagi [Transakcja::Cechy], [Towar::Cechy], [Klient::Cechy].
 • Poprawiono problem parsowania niezamkniętych tagów.
 • Poprawiono problem ze zwracaniem wartości [Transakcja::Dostawca], [Transakcja::Dostawa], [Paczka::Dostawca] oraz [Paczka::Dostawa] w przypadku odbioru osobistego.
 • Poprawka przetwarzania linków z obrazkiem w szablonie aukcji przy zastosowaniu modyfikatora template (link z odwołaniem do db://1234/).
 • Zwiększono liczbę przebiegów parsera z 3 do 5.

Towary

 • Dodano mechanizm aktualizacji zmian stanu oraz zamykania automatycznego aukcji zawierającej towar z kartoteki.
 • Dodano możliwość dodawania pól własnych do słownika od strony towaru.
 • Dodano możliwość przeniesienia listy pól własnych pomiędzy towarami w oknie edycji towaru.
 • Dodano możliwość sortowania cech na liście w towarze.
 • Dodano skrót klawiszowy do opcji Dodaj szablon w oknie edycji towaru Alt+D.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne cech na podglądzie szczegółów towaru.
 • Poprawki odświeżania listy pól własnych towaru w oknie zmian zbiorczych.
 • Przeniesiono pola własne towaru na osobną zakładkę.
 • Rozszerzono długość pól własnych towaru do 16 tysięcy znaków.
 • Zmienione zostało działanie klawisz Delete na liście pól własnych towaru. Delete kasuje zawartość pola własnego, Ctrl+Delete usuwa pole z towaru.

Transakcje

 • Dodano informację w postaci ikony o towarze jednorazowym na listach towarów transakcji.
 • Dodano możliwość sortowania cech na liście w transakcji.
 • Na zakładce formularzy dodano informację o typie płatności wybranym przez kupującego.
 • Poprawiono błąd z przenoszeniem opiekuna z aukcji do transakcji.
 • Poprawiono problem w formularzu z Innym sposobem dostawy wybranym przez klienta.
 • Usunięcie zbędnego blokowania klienta przy dodawaniu transakcji.

Uprawnienia

 • Dodano uprawnienie do modyfikacji aukcji trwających dla poszczególnych kont.

Wiadomości

 • Dodano kolumnę z podglądem załączników w zakładce szablonów wiadomości.
 • Dodano możliwość dynamicznego wczytywania załączników do wiadomości e-mail za pomocą mechanizmu tagów.
 • Dodano możliwość załączania więcej niż jednego pliku jednocześnie do wiadomości.
 • Dodano nagłówek wiadomości e-mail z datą wymagany przez niektóre filtry antyspamowe.
 • Poprawiono błąd przy otwieraniu okna edycji szablonu wiadomości.
 • Poprawiono problem z blokowaniem obiektów w tle przez wątki synchronizujące.
 • Poprawiono problem z podpinaniem wiadomości z mailingu do klientów.
 • Poprawka stabilności programu przy przetwarzaniu wiadomości odebranych.
 • Poprawki wyświetlania pola wyboru wstawiania treści szablonu w zaznaczone miejsce w wiadomości e-mail.
 • Powiększone zostało okno z tagami w szablonie wiadomości oraz oknie edycji wiadomości.
 • Usunięto problem z zamykaniem się aplikacji po kliknięciu w link Dotyczy, gdy podpięty obiekt jest zablokowany do edycji.
 • Usunięto wyciek pamięci przy pobieraniu wiadomości.
 • W oknie szablonów wiadomości dodano menu z tagami dla pól tematu oraz załączników.
 • W oknie szablonu wiadomości dodano pole z załącznikami. Pole obsługuje system tagów.

Współpraca z serwisami

 • Dodano logowanie do raportu synchronizacji błędów zwracanych przy tworzeniu przesyłek K-EX.
 • Dodano możliwość anulowania przesyłki K-EX.
 • Dodano możliwość awizacji wysyłek K-EX.
 • Dodano możliwość wyboru pobrań Express i Extra Express dla K-EX.
 • Poprawiono obsługę Paczkomatów o numerach zawierających siedem znaków.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano przenoszenie masy towaru z Subiekta nexo do Sello.
 • Dodano możliwość automatycznego eksportowania dokumentów końcowych jako PDF.
 • Poprawiono problem z blokowaniem obiektów w tle przez wątki synchronizujące.
 • Poprawka problemu z synchronizacją towarów z Subiekta GT po wystąpieniu błędu.
 • Poprawki związane ze współpracą z Subiektem nexo 8.0.
 • Usunięto problem dublowania dokumentów w systemie sprzedaży przez konkurencyjne wątki synchronizujące działające w tle.
 • Usunięto problem wystawiania dokumentu dla kontrahenta ze zduplikowanym NIP-em przy włączonej w Subiekcie GT kontroli NIP.
 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość ustawienia sposobów płatności dostępnych w Subiekcie GT (karta, kredyt).

Wydruki

 • Poprawiono kod kreskowy na wydruku K-EX (dotyczy tylko nowych baz).

Wersja 1.18.3 (26/08/2015)

Wersja 1.18.3 zawiera poprawki przyspieszające pobieranie transakcji oraz formularzy z Allegro. Eliminuje także problemy z pobraniem danych z aukcji do wyczerpania przedmiotów, zawierających długie listy kupujących.

Allegro

 • Optymalizacja algorytmu pobierania formularzy pozakupowych.
 • Optymalizacja algorytmu pobierania transakcji i klientów.
 • Zmniejszono zapotrzebowanie na pamięć przy pobieraniu transakcji.

Aukcje

 • Optymalizacja ładowania niektórych danych z bazy przy zapisywaniu transakcji.
 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji w przypadku przerwania synchronizacji.

Wersja 1.18.2 (03/07/2015)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 7.0.1.

Wersja 1.18.1 (14/05/2015)

Allegro

 • Usunięto obsługę indywidualnych kategorii sklepowych.

Wersja 1.18.0 (25/03/2015)

Z przyjemością prezentujemy wersję 1.18.0 programu Sello. Pojawiły się w niej m.in. dwie duże nowości, które zdecydowanie ułatwią pracę oraz zwiększą możliwości wykorzystania szablonów tekstowych w opisach aukcji oraz wiadomościach e-mail.

Allegro

 • Dodano możliwość wystawiania aukcji wielowariantowych.
 • Dodano obsługę ofert do wyczerpania dla serwisu Aukro.cz.
 • Poprawiono obsługę sytuacji awaryjnych (np. wygaśnięcie sesji, odrzucenie połączenia przez serwer itp.) występujących podczas pobierania danych.
 • Poprawiono obsługę wygaśnięcia sesji połączenia z serwerem webApi.
 • Poprawiono problem ucinania zbyt długich adresów dostawy z formularza pozakupowego.
 • Poprawiono problem wyświetlania czasu trwania aukcji dla serwisów zagranicznych w oknie aukcji.

Aukcje

 • Dodano kolumnę z czasem trwania aukcji w zakładce aukcji trwających.
 • Dodano kolumnę z datą wystawienia aukcji w zakładkach aukcji trwających oraz zakończonych.
 • Dodano kolumnę wyliczającą pozostałą na aukcji liczbe wystawionych sztuk. Kolumna jest domyślnie ukryta. Włączyć ją można edytując listę kolumn Ctrl+Shift+K.
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania szablonów aukcji.
 • Dodano zbiorcze ustawienia cech transakcji nadawanym dla aukcji.
 • Dodano zbiorcze usuwanie atrybutów specyficznych z aukcji przygotowanych.
 • Na głównej liście aukcji dodano kolumnę Dostępne mag. uwzględniającą rezerwację towarów (domyślnie ukryta).
 • Na zakładce Zdjęcia dodano możliwość wyboru cech, które będą przypisane do transakcji dla danej aukcji.
 • Na zakładce Zdjęcia w oknie edycji aukcji rozszerzono listę zdjęć z 10 do 20.
 • Poprawiono problem z przechodzeniem między zakładkami szablonu aukcji za pomocą skrótu Ctrl+Tab.
 • Poprawiono wielkość okna aukcji.
 • Poprawki kontrolki tagów z cechami transakcji w oknie aukcji.
 • Przy powielaniu szablonu aukcji znacznik gotowa do wystawienia jest brany z powielanego szablonu, nie z parametrów.
 • Ujednolicono nazwy kolumn na liście aukcji.
 • Usunięto problem ze zbiorczą zmianą czasu trwania aukcji przygotowanych.
 • W polu towar okna edycji aukcji dodano InsTYNKT.
 • Zmieniono ustawianie aktywnego pola z wyborem źródła szablonu po wejściu na zakładkę opisu w szablonie aukcji.

Eksport

 • Dodano do eksportu domyślnego notatki.
 • Dodano do standardowego eksportu numer dokumentu .

Inne

 • Dodano dostęp do danych struktur adresowych za pomocą tagów (np. [Transakcja::AdresWysylkowy::Nazwa]).
 • Dodano możliwość zagnieżdżania tagów (parser wykonuje 3 przebiegi).
 • Dodano nowy sposób przetwarzania tagów (autotekstu) do wykorzystania m.in. w szablonach aukcji i wiadomości oraz w polach przystosowanych do obsługi tagów.
 • Dodano obsługę mechanizmu szybkiego wyszukiwania klientów oraz towarów InsTYNKT. Uwaga: Domyślnie w bazach aktualizowanych funkcja ta jest wyłączona i należy ją włączyć w parametrach InsTYNKT-u.
 • Dodano tag [Transakcja::DokumKoncowyTyp] zawierający informację o aktualnie wybranym typie dokumentu końcowego: (brak), PA, PAi, FS.
 • Dodano tag [Transakcja::DotyczyLista] zwracający listę transakcji zgrupowanych.
 • Dodano tag [Transakcja::Masa].
 • Dodano tag [Transakcja::Typ] zwracający wartości: pobranie, przedpłata.
 • Dodano tag obsługujący liczniki własne [Podmiot::Licznik::nazwa_licznika].
 • Dodano tagi do obsługi bloków tesktowych [Szablon::Blok::nazwa_bloku].
 • Drobne poprawki wizualne w oknie transakcji.
 • Poprawiono błąd kropki oraz znaku zapytania przy zmianach zbiorczych i zablokowanym jednym ze zmienianych obiektów.
 • Poprawiono błąd parsowania tagów zagnieżdżonych.
 • Poprawiono błąd przerywania synchronizacji automatycznej po wciśnięciu przycisku przerywającego trwające synchronizacje (przycisk X).
 • Poprawiono problem z wyszukiwaniem klientów za pomocą InsTYNKT-u (znak „_” w nicku).
 • Poprawiono problem ze znikającymi ikonkami informacyjnymi (i) oraz ikonkami w oknie transakcji po wciśnięciu klawisza Tab.
 • Poprawka stabiliności przy zamykaniu aplikacji.
 • Poprawka stabliności programu przy zapisywaniu do raportu.
 • Rozszerzono możliwości tagów poprzez zastosowanie modyfikatorów wartości zwracanej przez tag.
 • Zmiany w blokowaniu obiektów mające na celu wyeliminowanie błędów związanych z wielodostępem do obiektu – błąd zapisu danych Dane zostały zmienione w tle.
 • Zmiany w obsłudze drzewa i menu kontekstowego dla nowego mechanizmu tagów.

Konwersja bazy danych

 • W szablonach aukcji zmienione zostały tagi [Towar::ZdjecieX] na [Towar::Zdjecie::X].

Okno aplikacji

 • Dodano zapamiętywanie stanu panelu po lewej stronie.
 • Zmiany graficzne ikonek na oknie głównym.

Paczki

 • Poprawki InsTYNKT-u w oknie paczek.
 • Dodano obsługę kodu CODE39 (Pocztex) w pulach numerów. Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna i definicji pul numerów nadawczych.
 • Filtr dostaw nie wyświetla teraz dostaw nieaktywnych.
 • Na liście towarów okna edycji paczki dodano InsTYNKT.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem danych do paczki tworzonej w momencie opłacenia transakcji.
 • Przywrócono możliwość wpisania w paczce 0 sztuk na pozycji towarowej.
 • Usunięto wyskakujące okno z pytaniem o modyfikację adresu paczki przy jej tworzeniu wprost z transakcji (po opłaceniu).
 • W polu klient okna edycji paczki dodano InsTYNKT.

Parametry

 • Do parametrów domyślnych transakcji dodano pola z szablonami pola Dotyczy dla transakcji dodanych ręcznie oraz grup transakcji.
 • Dodano obsługę tagów w polu z uwagami na etykiecie K-EX.
 • Dodano parametry InsTYNKT-u towarów i klientów.

Pomoc

 • Aktualizacja tematu pomocy dla okna konfiguracji parametrów transakcji.
 • Dodano temat pomocy opisujący nowy mechanizm przetwarzania szablonów (tagów).
 • Dodano temat pomocy z listą zmian.
 • Dodano tematy pomocy dla okien słownika liczników.
 • Dodano tematy pomocy związane z wyszukiwarką InsTYNKT.
 • Poprawki pomocy w temacie szablonów tekstowych.

Raport

 • Dodano informację o rozpoczęciu synchronizacji do komunikatu błędu niepoprawnych kategorii i pól formularza.

Słowniki

 • Dodano słownik liczników własnych użytkownika.

Strona główna

 • Dodano zakładkę z nowościami w module Start.

Towary

 • Dodano możliwość wykorzystania nieograniczonej liczby tagów dotyczących zdjęć [Towar::Zdjecie::X].
 • Dodano zapamiętywanie ostatniego wyboru w oknie wystawiania towaru z szablonu.
 • Dodano zawijanie wierszy w oknie edycji pola własnego.
 • Poprawiono działanie kolumny Dostępne na liście towarów dla towarów niepowiązanych z zewnętrznym systemem sprzedaży.
 • Poprawka podpinania formularzy pozakupowych.
 • Przy dodawaniu towaru do transakcji dodano sprawdzanie stanu minimalnego.

Transakcje

 • Dodano kontrolę stanu przy edycji liczby sztuk oraz dodawaniu towaru w oknie trasakcji.
 • Filtr dostaw nie wyświetla teraz dostaw nieaktywnych.
 • Na liście towarów okna edycji transakcji dodano InsTYNKT.
 • Poprawiono opis okna grupowania transakcji wg klienta.
 • Towary dodawane do transakcji z okna Dodaj z kartoteki są teraz sortowane po symbolu.
 • W oknie transakcji dodano skrót klawiszowy do przejścia na listę towarów (Ctrl+T).
 • W polu klient okna edycji transakcji dodano InsTYNKT.
 • Zmieniono nazwę kolumny Pozostało na Do spakowania na liście towarów transakcji.

Uprawnienia

 • W treści informacji o braku uprawnień do obsługi konta aukcyjnego dodano informację, w jaki sposób zmodyfikować uprawnienia.

Wiadomości

 • Do reguł wiadomości dodano możliwość oznaczenie wiadomości jako zrobiona.
 • Poprawiono błąd podpinania wiadomości do klientów o podobnych adresach e-mail.
 • Poprawiono błędy konwersji wiadomości HTML na tryb tekstowy.
 • Poprawiono odświeżanie listy wiadomości przy ustawionym filtrze dla konta z bieżącego serwisu przy zmianie kontekstu konta.

Współpraca z serwisami

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie wysyłki typu list dla K-EX.
 • Poprawiono problem synchronizacji z dostawcami paczek występujący na początku miesiąca.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano informację w raporcie dotyczącą problemu z relizacją zamówienia, jeśli w Subiekcie GT jest już dodany dokument końcowy.
 • Dodano poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 5.0.0+.
 • Poprawiono problem z odświeżaniem parametrów systemu sprzedaży Subiekt GT po ich zmianie (był wymagany restart aplikacji, aby zmiana ustawień odniosła skutek).
 • Poprawiono nadpisywanie się notatek na dokumencie końcowym w przypadku, gdy utworzone było zamówienie.
 • Poprawiono problem z duplikowaniem zamówień w Subiekcie GT (wymagana aktualizacja do wersji minimum 1.37).
 • Zmieniono sposób łączenia się z systemem sprzedaży (Subiekt GT, Navireo). Połączenie z systemem jest przerywane po wykonaniu każdej operacji. Ma to na celu między innymi wyeliminowanie błędu: Serwer RPC jest niedostępny.

Wersja 1.17.2 (2014/12/08)

Allegro

 • Dodano obsługę nowego czasu trwania aukcji sklepowej – Do wyczerpania.
 • Dodano osbsługę nowych sposobów wysyłki Allegro Paczkomaty InPost oraz Allegro Polecone InPost.
 • Na listach rozwijanych z wyborem czasu trwania aukcji pojawiają się teraz tylko wartości dla danego typu aukcji (KT lub sklepowa).
 • Poprawiono mylący opis opcji wznawiania aukcji sklepowej pod ikonką informacyjną.
 • W oknie ponownego wystawiania aukcji w sklepie dodano listę wyboru czasu trwania aukcji: 30 dni oraz Do wyczerpania.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów o stanie zerowym w Subiekcie nexo.

Wersja 1.17.0 (2014/08/28)

Wersja 1.17.0 przynosi duże zmiany w mechanizmie automatycznego pobierania danych. Prosimy zapoznać się z opisem zmian, gdyż wymagane są ponowne ustawienia parametrów pobierania i wysyłania danych.

Allegro

 • Poprawiono błąd przy wystawianiu aukcji z wybraną dużą liczbą pól w atrybutach specyficznych.

Aukcje

 • Dodano przywracanie powiązania aukcji z cennikiem dostaw przy pobieraniu aukcji powielonych.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne na liście szablonów aukcji w oknie zmian zbiorczych.
 • Poprawiono nieprawidłową nazwę kolumny z ilością towaru na aukcji.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutów specyficznych w oknie zmian zbiorczych w sytuacji posiadania wielu kont aukcyjnych.
 • Poprawiono zduplikowane wartości w oknie zmian zbiorczych dla Opcji wyróżniających oraz Płatności w przypadku posiadania więcej niż jednego konta.

eBay

 • Poprawiono błąd zapisywania szablonu aukcji.

Grid

 • Dodano rozwijaną listę ostatnich wyszukiwań w oknie wyszukiwania na listach (Ctrl+F).
 • Poprawiono działanie filtru miesiąca i daty w filtrach modułów.

Inne

 • Dodano nowy tag [Inne::NowaLinia] na potrzeby szablonu pola uwag na dokumencie.
 • Dodano nowy tag [Transakcja::NotatkiDoDokumentu].
 • Okna raportu z wykonania operacji zbiorczej zastąpiono dymkami w przypadku powodzenia operacji. Okno raportu pojawia się w przypadku wystąpienia błędu.

Instalacja

 • Usunięto plik Statusy.dll w związku z likwidacją Strefy Sello.

Konwersja bazy danych

 • Dodano numer wersji do której aktualnie trwa konwersja bazy w oknie postępu aktualizacji bazy danych.

Okno aplikacji

 • Dodano menu kontekstowe do sekcji podglądów szczegółów w modułach.
 • Usunięto linki oraz przyciski do synchronizacji i zarządzania Strefą Sello z parametrów, okna synchronizacji, transakcji oraz podglądu szczegółów.

Paczki

 • Dodano możliwość wpisania do paczki adresu z transakcji (nowa pozycja w menu Zmień adres).
 • Zwiększono precyzję zapisu wagi w paczce do 3 miejsc po przecinku (pojedyncze gramy).

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia aktualizacji adresu dostawy w kontrahencie.
 • Dodano parametry aktualizacji adresu wysyłkowego w paczce przy zmianie adresu w transakcji (parametry transakcji).
 • Zmieniono oraz dodano wiele nowych możliwości konfiguracji synchronizacji automatycznej w Parametrach wysyłania i odbierania. Zalecamy przejrzenie i ustawienie wg własnych potrzeb nowego mechanizmu synchronizacji.

Pomoc

 • Dodano brakujący temat pomocy dla okna wyboru systemu sprzedaży.
 • Usunięto informacje nt. Strefy Sello.

Strefa Sello

 • Usunięto obsługę Strefy Sello.

Towary

 • Dodano filtr: "w aukcjach przygotowanych" z wartościami "tak", "nie", "tak, gotowe do wystawienia", "tak, niegotowe do wystawienia".
 • Dodano filtr: "z opisem" o wartościach "tak", "nie".
 • Dodano filtr: "ze zdjęciem" o wartościach "tak", "nie".
 • Dodano pytanie o usunięcia pola własnego z towaru.
 • Poprawiono odświeżanie listy pól własnych do dodania.
 • Zmieniono układ filtrów przez wzgląd na pojawienie się nowych filtrów.

Transakcje

 • Dodano możliwość aktualizacji adresu wysyłki w utworzonych paczkach przy edycji adresu w transakcji.
 • Dodano możliwość edycji wagi towarów na pozycjach w transakcji.
 • Dodano wagę towarów wyliczaną z towarów w transakcji.
 • Poprawiono błąd z sumowaniem dopłat do formularzy pozakupowych.
 • Poprawiono wyświetlanie w transakcji adresów punktów odbioru wybranych w formularzu pozakupowym.
 • Przy usuwaniu transakcji nie są już usuwane wiadomości powiązane z transakcją.
 • Przy wybieraniu towaru w oknie transakcji wciśnięcie klawisza Enter pwooduje dodanie towaru na listę.

Wiadomości

 • Poprawiono błąd wklejania treści ze schowka na systemie Windows XP.
 • Poprawiono podpinanie wiadomości do transakcji w przypadku gdy wiadomości zostały odebrane przed odebraniem transakcji.
 • Poprawiono problem błędnie wyświetlanej tabeli z listą towarów we wiadomościach na niektórych klientach pocztowych.
 • Poprawiono problem wklejania polskich znaków do treści wiadomości na systemie Windows XP.
 • Poprawiono złą w treści wiadomości przy jej przekazywaniu dalej.
 • Usunięto szablon wiadomości dla utworzenia strony w Strefie Sello (dotyczy nowych baz).

Współpraca z serwisami

 • Rozbudowano możliwości mechanizmu synchronizacji automatycznej.
 • Zmieniono domyślny sposób pobierania danych. Teraz podstawową opcją jest pobieranie transakcji oraz formularzy na podstawie dziennika zdarzeń. Pełne dane są pobierane jako opcja dodatkowa.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano aktualizację adresu dostawy w kontrahencie przy wystawianiu dokumentu.
 • Dodano możliwość edycji szablonu pola Uwagi na dokumencie w parametrach systemu sprzedaży na zakładce Dokumenty.
 • Poprawki współpracy z Subiektem nexo 2.0. Jednocześnie jest to wymagana wersja Subiekta nexo do współpracy z Sello.
 • Poprawiono błędnie wstawianą wartość dokumentu oraz pozycji w przypadku gdy transakcja źródłowa była w walucie obcej, przeliczonej na PLN.

Wydruki

 • Poprawiono błąd braku oznaczania listy wysyłkowej jako wydrukowanej w sytuacji gdy jest ona drukowana od razu po utworzeniu z paczek.

Wersja 1.16.1 (2014/05/19)

Wersja 1.16.1 zawiera przede wszystkim poprawki i usprawnienia związane z wprowadzonymi w wersji 1.16.0 polami własnymi towarów.

Aukcje

 • Dodano możliwość powiązania szablonu aukcji z szablonem opisu.
 • Dodano zbiorczą możliwość przypisania do szablonów aukcji szablonu opisu.
 • Na liście szablonów aukcji dodano kolumnę z powiązanym szablonem opisu.

Grid

 • Dodano możliwość filtrowania i wyszukiwania towarów w oknie wyboru towarów (F7/F8).

Inne

 • Poprawiono błąd zakładania danych demo.

Słowniki

 • Poprawiono błąd dodawania pól własnych w bazie z danymi demo.

Towary

 • Poprawiono bład zapisu wartości pola własnego do złego pola.
 • Poprawiono błąd dodawania pustych pól własnych.
 • Poprawiono błąd odświeżania listy pól własnych przy edycji.
 • Poprawiono błąd w edycji niewłaściwego pola własnego towaru.
 • Poprawiono błąd wpisywania polskich znaków w polu własnym.

Transakcje

 • Poprawiono działanie menu na liście towarów w transakcji.
 • W oknie zbiorczego dodawania towarów do transakcji przywrócono możliwość wyszukiwania.

Wersja 1.16.0 (2014/05/05)

Wersja 1.16.0 to przede wszystkim obsługa nowego serwera webApi Allegro oraz pola własne w towarach. Są to dwie największe nowości w tej wersji, aczkolwiek nie zabrakło też innych ciekawych nowości i poprawek zgłoszonych problemów.

Allegro

 • Dodano możliwość posortowania wartości atrybutów specyficznych alfabetycznie.
 • Dodano obsługę nowego Sandboxa Allegro (serwis testowy). Obsługa starego serwisu testowego testwebapi nie jest już wspierana.
 • Poprawiono błąd synchronizacji aukcji trwających objawiający się błędem zapisu z nieprawidłową ceną minimalną.
 • Poprawiono błąd synchronizacji aukcji w sytuacji uszkodzonego (niepełnego) kodu z identyfikatorem towaru powiązanego.
 • Poprawiono linki w szczegółach podglądu prowadzące m.in. do strony zwrotu prowizji.
 • Zmiany związane z przejściem na obsługę nowego serwera webApi Allegro.

Aukcje

 • Dodano filtr w stanie: "liczba ofert różna od liczby transakcji", aby ułatwić wyszukiwanie brakujących transakcji. Filtr pokazuje tylko aukcje, których data zakończenia jest nie starsza, niż miesiąc.
 • Dodano możliwość ustawienia szablonów opisów jako nieaktywne.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany wielu linii jednocześnie (dotyczy kodu HTML).
 • Dodano obsługę pól własnych towarów do szablonów aukcji.
 • Przy synchronizacji z serwisem aukcyjnym w dolnym pasku pojawiają się dodatkowe informacje o aktualnie wykonywanym zadaniu.

Eksport

 • Dodano skrót klawiszowy wywołujący okno eksportu paczek (Ctrl+T).

Grid

 • Dodano podsumowania list głównych w modułach.

Inne

 • Poprawiono problem z wstawianiem do transakcji i paczki notatki domyślnej.
 • Poprawiono błąd wystepujący na niektórych systemach z pustym polem GUID wymaganym przy eksporcie paczek oraz powiązywaniem towarów z aukcji wznowionych przez serwis Allegro.

Klienci

 • Poprawki wizualne w oknie edycji klienta.

Paczki

 • Dodano możliwość dodawania do listy towarów jednocześnie wielu towarów z kartoteki.

Parametry

 • Dodano możliwość zdefiniowana domyślnej wartości gabarytu w parametrach połączenia z serwisem paczkomaty.pl.
 • Poprawki wizualne okna parametrów połączenia z Subiektem nexo.

Pomoc

 • Uzupełniono pomoc o brakujące tematy związane z polami własnymi.

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z uruchamianiem programu serwisowego.

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano kolumnę Dostawa aktywna.
 • Zablokowano możliwość dodania do słownika pól własnych o tych samych nazwach.
 • Dodano słownik z nazwami pól własnych towaru.
 • Poprawiono błąd zapisywania zbyt długiej nazwy w cenniku dostaw.

Towary

 • Dodano możliwość zmiany znaków nowej linii na znacznik HTML <br> dla każdego pola własnego osobno.
 • Poprawiono błąd przy dodwaniu pól własnych do towaru.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany pól własnych w towarach.
 • Dodano obsługę pól własnych do towarów.
 • Poprawiono błędnie sumowaną liczbę sztuk w transakcjach na liście towarów.

Transakcje

 • Dodano możliwość dodawania do listy towarów jednocześnie wielu towarów z kartoteki.
 • Usunięto pojawiające się okno z pytaniem o usunięcie dokumentów dla transakcji anulowanych przy pobieraniu formularzy pozakupowych.

Wiadomości

 • Dodano wiadomość automatyczną wysyłaną przy zmianie typu płatności transakcji "z góry" na "za pobraniem".

Współpraca z serwisami

 • Usunięto blokadę drukowania etykiet przed zaakceptowaniem przesyłki przez serwis kuriera K-EX.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano możliwość ręcznego powiązania klienta z podmiotem InsERT nexo w oknie edycji klienta.
 • Dodano możliwość uruchomienia Subiekta nexo z menu Sello.
 • Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentów z wybraną opcją tworzenia dokumentów w Subiekcie nexo przez opiekunów transakcji.
 • Poprawiono błąd synchronizacji adresu dostawy na dokumencie w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów z Subiektem nexo. Po nieudanej synchronizacji jednego towaru, pozostałe towary przestawały się synchronizować.
 • Poprawiono błąd z osobą wystawiającą dokument w Subiekcie nexo.
 • Dodano sortowanie tworzonych zbiorczo zamówień wg daty utworzenia transakcji.
 • Dodano tworzenie dokumentów końcowych zbiorczo wg sortowania transakcji. Sortowanie działa jeśli w konfiguracji osoby wystawiającej dokument jest wybrany zalogowany użytkownik.
 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów. W przypadku ich modyfikacji w czasie trwania synchronizacji zmiany w towarze po stronie systemu sprzedaży nie były widoczne w Sello.
 • Poprawka uciętej nazwy systemu powiązanego w oknie towarów.

Wydruki

 • Na wydrukach list (Ctrl+P) dodano linie poziome oddzielające elementy listy (np. listę towarów).

Linki

Pobierz Sello i sprawdź, jakie daje Ci możliwości.

Pobierz

Sprawdź, co inni mówią o Sello. Dowiedz się więcej i zadawaj pytania.

Forum

Newsletter

Zostaw nam swój e-mail - poinformujemy Cię o nowościach dotyczących Sello oraz o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą firmą.

Copyright © 2017 InsERT S.A. Allegro i Allegro.pl są nazwami zastrzeżonymi Grupy Allegro Sp. z o.o.
Nazwy i znaki eBay są własnością firmy eBay Inc.