Strona główna
O programie
PobierzKup
Dodatki
Forum

Nowości

Wersja 1.20.3 (06/07/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z aktualizacją zamówień w Subiekcie nexo 11.

Wersja 1.20.2 (29/06/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 11.

Wersja 1.20.1 (25/05/2016)

Allegro

 • Poprawiono problem z ceną sprzedaży przy zmianie ceny aukcji trwającej.
 • Zmieniono sposób synchronizowania stanów na aukcjach trwających – problem z aktualizacją stanów na aukcjach z nowymi atrybutami wymaganymi.

Aukcje

 • Poprawki problemu z ograniczonym polem kodu HTML opisu aukcji.

Wersja 1.20.0 (22/03/2016)

Oddajemy w Wasze ręce Sello 1.20.0. W wersji pojawiło się kilka udoskonaleń w obsłudze aukcji trwających do wyczerpania i związanych z nimi funkcji, przykładowo data wznowienia aukcji czy poprawki ułatwiające pilnowanie stanów w ofertach trwających. Dodaliśmy również obsługę pól własnych Subiekta. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami.

Allegro

 • Dodano mechanizm zmiany cenników dostaw na aukcjach trwających.
 • Dodano obsługę nowej dostawy Allegro Kurier InPost.
 • Dodano obsługę powiązań sposobów wysyłki dla nowych dostaw zagranicznych.
 • Dodano wyliczanie daty wznowienia ofert trwających do wyczerpania przedmiotów.
 • Poprawiono problem występujący przy wystawianiu aukcji sklepowych z szablonu, objawiający się błędem Niedopasowanie typu.
 • Poprawka stabilności programu przy nieudanym pobieraniu dziennika zdarzeń.
 • Poprawka stabilności programu przy pobieraniu kategorii z serwisu.

Aukcje

 • Dodano filtr w aukcjach trwających kończące się.
 • Dodano filtr z cennikami dostaw.
 • Dodano kolumnę z liczbą dni do zakończenia aukcji (domyślnie ukryta). Kolumna wylicza różnicę pomiędzy datą zakończenia i wystawienia aukcji.
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczenia stanów na aukcjach trwających.
 • Poprawiono problem nadmiarowych linii w edytorze kodu szablonu aukcji.
 • Poprawiono problem z błędną informacją o wysłaniu aukcji podczas pobierania danych.
 • Poprawiono problem z wklejaniem kodu HTML zawierającego cyrylicę.
 • Poprawiono sposób prezentowania opłat związanych ze zmianą aukcji trwającej.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego ustawienia cenników dostaw dla aukcji trwających.
 • W szablonach aukcji dodano kolumny z aktualnym ustawieniem opcji synchronizacji stanu oraz zakończenia aukcji.
 • Zmieniono sposób wysyłania zmian dla aukcji trwających. Wszystkie zmiany zaplanowane dla konkretnej aukcji są teraz wysyłane jednocześnie.

Inne

 • Poprawiono problem dwukropka w nazwie klienta w wyszukiwarce InsTYNKT.

Klienci

 • Dodano wyświetlanie uwag do klienta w oknach transakcji i paczki.

Komentarze

 • Poprawiono problem z pobieraniem komentarzy.

Paczki

 • W oknie edycji paczki zmieniono układ pól numer nadania oraz opłata za wysyłkę.
 • Zmieniono skrót klawiszowy drukowania paczek na Ctrl+Alt+P.

Parametry

 • Dodano możliwość wyboru szablonu wiadomości dla zdarzenia utworzenia paczki w parametrach wiadomości automatycznych.
 • Dodano możliwość wyboru szablonu wiadomości dla zdarzenia zmiany adresu wysyłkowego lub dostawy transakcji w parametrach wiadomości automatycznych.

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów.
 • Zaktualizowano informacje w pomocy dla pól własnych zewnętrznych (Subiekta).

Strona główna

 • Link do aukcji kończących się dzisiaj otwiera teraz okno aukcji trwających ustawiając właściwy filtr.
 • Poprawiono błędnie wyświetlaną liczbę aukcji kończących się dzisiaj.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikatory: truncate_right, remove_first, remove_last, length.
 • Dodano nowe tagi dynamiczne, obsługujące pola zewnętrzne standardowe i rozszerzone (Subiekta) dla towarów.

Towary

 • Dodano funkcję anulowania zmiay liczby sztuk na aukcji trwającej dla synchronizacji ze stanem i dostępnymi jeśli warunki powstania zmiany nie są już spełnione.
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczenia stanów na aukcjach trwających.
 • Na liście towarów dodano kolumnę z liczbą aukcji trwających powiązanych z towarem.
 • Przyspieszono wczytywanie listy towarów przy specyficznych konfiguracjach filtrów.
 • Zmieniono limit automatycznej kontroli stanu na aukcji z 1000 do 100000.

Transakcje

 • Poprawiono problem z podpinaniem formularzy przy płatnościach typu Raty PayU.

Wiadomości

 • Dodano automatyczną wiadomość na zdarzenie utworzenia paczki.
 • Dodano datę utworzenia transakcji do tytułu podpiętej transakcji.
 • Dodano możliwość załączania do wiadomości wielu plików jednocześnie.
 • Dodano parser tagów do podpisu wiadomości.
 • Dodano wiadomość automatyczną na zdarzenie zmiany adresu oraz dostawy w transakcji.
 • Usunięto problem z podpinaniem nowych wiadomości do transakcji zakończonych.
 • Wydłużono pole z nazwą szablonu wiadomości z 50 do 255 znaków.

Współpraca z serwisami

 • Poprawiono problem z samoczynnym tworzeniem dokumentów końcowych po ich usunięciu.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z importowaniem zamówień od kontrahentów jednorazowych z Subiekta GT.
 • Dodano synchronizację pól własnych towaru z systemu sprzedaży.
 • Dodano zapis dokumentu końcowego do pliku PDF przy tworzeniu dokumentu z możliwością edycji.
 • Poprawki związane z dostosowaniem Sello do Subiekta nexo 10.

Wydruki

 • Poprawiono problem z wyborem drukarki dla wydruków PDF (K-EX).

Wersja 1.19.1 (13/11/2015)

Allegro

 • Usunięto problem z zakładaniem konta.

Wersja 1.19.0 (13/10/2015)

Przedstawiamy wersję 1.19.0, w której pojawiła się możliwość edytowania aukcji trwających. W pierwszej odsłonie nowego mechanizmu można zmieniać ręcznie bądź automatycznie liczbę wystawionych na aukcji sztuk oraz zakończyć aukcje.

Allegro

 • Dodano mechanizm aktualizacji aukcji trwających (stan oraz zakończenie aukcji).
 • Dodano możliwość wpisania wartości 0 dla liczbowych atrybutów specyficznych aukcji.
 • Dodatkowe informacje w oknie atrybutów specyficznych.
 • Przeniesiono wysyłki i płatności do nowej zakładki w oknie aukcji.
 • W oknie aukcji dodano pola umożliwiające sterowanie trybem synchronizacji automatycznej ze stanami towarowymi oraz zamykaniem aukcji.

Archiwizacja i dearchiwizacja

 • Dodano zapamiętywanie ostatnio użytego stopnia kompresji archiwum.

Aukcje

 • Dodano dolną zakładkę prezentującą historię zmian oraz zmiany zaplanowane na aukcji trwającej.
 • Dodano filtr w aukcjach trwających umożliwiający filtrowanie: o statusie synchronizacji.
 • Dodano kolumny SI (Synchronizacja Ilości) oraz ZA (Zakończenie aukcji) na liście aukcji prezentujące aktualne ustawienie automatycznej synchronizacji ilości oraz kończenia aukcji względem stanów magazynowych.
 • Dodano możliwość aktualizacji stanów z towarów w oknie wystawiania ponownego aukcji.
 • Dodano możliwość anulowania zmian oczekujących w menu kontekstowym dla zaznaczonych aukcji trwających.
 • Dodano możliwość wybrania zakresu danych wysyłanych ręcznie: aukcje, modyfikacje aukcji trwających, komentarze.
 • Dodano możliwość zaplanowania zakończenia wskazanych aukcji z poziomu Sello w menu kontekstowym aukcji trwających (Zaplanuj zakończenie aukcji).
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce i płatnościach.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika Gotowa do wystawienia w serwisie.
 • Dodano możliwość zmiany liczby wystawionych sztuk w aukcji trwającej (poprzez okno zmian zbiorczych aukcji).
 • Dodano zbiorczą zmianę parametrów synchronizacji automatycznej stanów oraz zamykania aukcji.
 • Dostosowano okno zmian zbiorczych do zmian w oknie aukcji (przeniesienie niektórych pól pomiędzy zakładkami).
 • Poprawka informacji o braku sklepu na danym koncie.
 • Poprawki wizualne w oknie zmian zbiorczych szablonów aukcji.
 • Przy wysyłaniu danych do serwisu aukcyjnego dodano aktualizację aukcji trwających.
 • Usunięto parsowania tagów w podglądzie szczegółów szablonu opisu – powodowało ono problemy z użyciem tagów z polami własnymi oraz licznikami.
 • W oknie aukcji dodano zakładkę Notatki.
 • W zakładce aukcji trwających dodano kolumnę ze statusem zmian w ofertach na serwisie.
 • W zmianach zbiorczych aukcji dodano filtrowanie atrybutów specyficznych po kategoriach.

eBay

 • Dodano mechanizm aktualizacji aukcji trwających (stan oraz zakończenie aukcji).
 • Poprawiono problem z pobieraniem parametrów z serwisu.
 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji w sytuacji wystąpienia sprzedaży na nieobsługiwanym serwisie.
 • W oknie aukcji dodano pola umożliwiające sterowanie trybem synchronizacji automatycznej ze stanami towarowymi oraz zamykaniem aukcji.

Eksport

 • Dodano informacje nt. listy wysyłkowej.
 • Dodano listę cech transakcji.
 • Dodano pole Nick do danych użytkownika programu (opiekuna).
 • Dodano pole z datą dostarczenia paczki.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z nieudanego eksportu paczek.

Grid

 • Dodano możliwość przesuwania kolumn w oknie konfiguracji listy kolumn za pomocą myszki.

Inne

 • Dodano obsługę pól własnych globalnych.
 • Dodano okno ułatwiające dodawanie obiektów (aukcja, szablon, transakcja, paczka) z wyborem kontekstu konta dla nowego obiektu.
 • Poprawiono obsługę zarządzania połączeniami z bazą danych z wątków synchronizujących.
 • Poprawiono problem wpisywania wartości w listach edycyjnych (dostawy w aukcji, lista towarów w transakcji) przy trwającej synchronizacji.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem wielolinijkowych podpowiedzi w komórkach list. Podpowiedź pojawia się obecnie w wielu linijkach.
 • Poprawiono problemy z bazą zawierającą dane demonstracyjne.
 • Poprawka informacji o aktualnie trwającej synchronizacji parametrów w raporcie.
 • Poprawki w mechanizmie blokowania obiektów na poziomie bazy danych.

Klienci

 • Dodano możliwość sortowania cech na liście w oknie klienta.

Komentarze

 • Przyspieszono ładowanie widoku komentarzy w sytuacji gdy nie jest wybrany kontekst konta. Poprawka wpływa również na czas ładowania strony startowej.

Paczki

 • Dodano logowanie zmian znacznika Dostarczono w historii paczki.
 • Dodano nowe pole z datą dostarczenia paczki.
 • Dodano nowy status: paczka dostarczona do ikonki symbolizującej wysyłkę paczki na liście paczek oraz w podglądzie szczegółów.
 • Na liście paczek dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z datą doręczenia.
 • Poprawiono błąd związany z modyfikacją stanów towaru powiązanego z systemem sprzedaży przy wysyłaniu/zwracaniu paczki.
 • Poprawiono problem nadpisywania gabarytu paczki InPost Paczkomaty gabarytem domyślnym przy otwieraniu okna paczki.
 • Poprawiono sortowanie list wysyłkowych jeszcze nie wysłanych, tak aby były przed najmłodszymi listami.
 • W podglądzie szczegółów dodano informację o dacie dostarczenia paczki.
 • Zmieniono sposób sortowania list wysyłkowych po symbolu listy.

Parametry

 • Dodano automatyczne poprawianie adresów URL bez znaku '/' w parametrach FTP.
 • Poparwiono problem z zapisem rozszrzenia dokumentu w parametrach systemu sprzedaży.
 • W parametrach użytkownika dodano możliwość określenia domyślnego konta dla transakcji dodawanych ręcznie.

Pomoc

 • Dodano pomoc dla nowych okien pól własnych globalnych.
 • Dodano pomoc do tagów escape_xml, unescape_xml.
 • Zaktualizowano pomoc do okien aukcji.
 • Zaktualizowano temat pomocy dla Szablonów i tagów.
 • Zaktualizowano temat pomocy dotyczący szablonów, tagów i modyfikatorów.

Słowniki

 • Dodano możliwość konfiguracji awizo w parametrach systemu K-EX w słowniku dostaw.
 • Dodano możliwość wyboru typu wydruku dla wydruków K-EX w słowniku dostaw.
 • Dodano słownik pól własnych globalnych.
 • Dodano sprawdzanie niepoprawnych znaków w nazwie pola własnego towaru, pola własnego globalnego oraz liczniku własnym. Nazwy wspomnianych pól własnych nie mogą zawierać m.in. znaku spacji.
 • Na liście w słowniku użytkowników dodano kolumnę z nowym polem Nick.
 • Poprawka blokowania edycji elementów słownika pól własnych towaru.
 • W słowniku użytkowników programu dodano pole Nick, służące do identyfikacji użytkownika za pomocą tagów.

Strona główna

 • Poprawiono informację o liczbie aukcji do wystawienia.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikator umożliwiający określanie formatu wyświetlanej daty.
 • Dodano modyfikator warunkowy regex_match sprawdzający wartość tagu za pomocą wyrażenia regularnego.
 • Dodano modyfikatory: escape_xml oraz unescape_xml.
 • Dodano możliwość zapisu tagów oraz modyfikatorów ze spacjami i w wielu liniach.
 • Dodano nową kategorię tagów, zwracających informacje nt. zalogowanego użytkownika: [Operator::Imie], [Operator::Nazwisko], [Operator::Nick].
 • Dodano tag [Inne::Data].
 • Dodano tag [Inne:Godzina].
 • Dodano tag [Paczka::DataDostarczenia].
 • Dodano tagi [Transakcja::Cechy], [Towar::Cechy], [Klient::Cechy].
 • Poprawiono problem parsowania niezamkniętych tagów.
 • Poprawiono problem ze zwracaniem wartości [Transakcja::Dostawca], [Transakcja::Dostawa], [Paczka::Dostawca] oraz [Paczka::Dostawa] w przypadku odbioru osobistego.
 • Poprawka przetwarzania linków z obrazkiem w szablonie aukcji przy zastosowaniu modyfikatora template (link z odwołaniem do db://1234/).
 • Zwiększono liczbę przebiegów parsera z 3 do 5.

Towary

 • Dodano mechanizm aktualizacji zmian stanu oraz zamykania automatycznego aukcji zawierającej towar z kartoteki.
 • Dodano możliwość dodawania pól własnych do słownika od strony towaru.
 • Dodano możliwość przeniesienia listy pól własnych pomiędzy towarami w oknie edycji towaru.
 • Dodano możliwość sortowania cech na liście w towarze.
 • Dodano skrót klawiszowy do opcji Dodaj szablon w oknie edycji towaru Alt+D.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne cech na podglądzie szczegółów towaru.
 • Poprawki odświeżania listy pól własnych towaru w oknie zmian zbiorczych.
 • Przeniesiono pola własne towaru na osobną zakładkę.
 • Rozszerzono długość pól własnych towaru do 16 tysięcy znaków.
 • Zmienione zostało działanie klawisz Delete na liście pól własnych towaru. Delete kasuje zawartość pola własnego, Ctrl+Delete usuwa pole z towaru.

Transakcje

 • Dodano informację w postaci ikony o towarze jednorazowym na listach towarów transakcji.
 • Dodano możliwość sortowania cech na liście w transakcji.
 • Na zakładce formularzy dodano informację o typie płatności wybranym przez kupującego.
 • Poprawiono błąd z przenoszeniem opiekuna z aukcji do transakcji.
 • Poprawiono problem w formularzu z Innym sposobem dostawy wybranym przez klienta.
 • Usunięcie zbędnego blokowania klienta przy dodawaniu transakcji.

Uprawnienia

 • Dodano uprawnienie do modyfikacji aukcji trwających dla poszczególnych kont.

Wiadomości

 • Dodano kolumnę z podglądem załączników w zakładce szablonów wiadomości.
 • Dodano możliwość dynamicznego wczytywania załączników do wiadomości e-mail za pomocą mechanizmu tagów.
 • Dodano możliwość załączania więcej niż jednego pliku jednocześnie do wiadomości.
 • Dodano nagłówek wiadomości e-mail z datą wymagany przez niektóre filtry antyspamowe.
 • Poprawiono błąd przy otwieraniu okna edycji szablonu wiadomości.
 • Poprawiono problem z blokowaniem obiektów w tle przez wątki synchronizujące.
 • Poprawiono problem z podpinaniem wiadomości z mailingu do klientów.
 • Poprawka stabilności programu przy przetwarzaniu wiadomości odebranych.
 • Poprawki wyświetlania pola wyboru wstawiania treści szablonu w zaznaczone miejsce w wiadomości e-mail.
 • Powiększone zostało okno z tagami w szablonie wiadomości oraz oknie edycji wiadomości.
 • Usunięto problem z zamykaniem się aplikacji po kliknięciu w link Dotyczy, gdy podpięty obiekt jest zablokowany do edycji.
 • Usunięto wyciek pamięci przy pobieraniu wiadomości.
 • W oknie szablonów wiadomości dodano menu z tagami dla pól tematu oraz załączników.
 • W oknie szablonu wiadomości dodano pole z załącznikami. Pole obsługuje system tagów.

Współpraca z serwisami

 • Dodano logowanie do raportu synchronizacji błędów zwracanych przy tworzeniu przesyłek K-EX.
 • Dodano możliwość anulowania przesyłki K-EX.
 • Dodano możliwość awizacji wysyłek K-EX.
 • Dodano możliwość wyboru pobrań Express i Extra Express dla K-EX.
 • Poprawiono obsługę Paczkomatów o numerach zawierających siedem znaków.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano przenoszenie masy towaru z Subiekta nexo do Sello.
 • Dodano możliwość automatycznego eksportowania dokumentów końcowych jako PDF.
 • Poprawiono problem z blokowaniem obiektów w tle przez wątki synchronizujące.
 • Poprawka problemu z synchronizacją towarów z Subiekta GT po wystąpieniu błędu.
 • Poprawki związane ze współpracą z Subiektem nexo 8.0.
 • Usunięto problem dublowania dokumentów w systemie sprzedaży przez konkurencyjne wątki synchronizujące działające w tle.
 • Usunięto problem wystawiania dokumentu dla kontrahenta ze zduplikowanym NIP-em przy włączonej w Subiekcie GT kontroli NIP.
 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość ustawienia sposobów płatności dostępnych w Subiekcie GT (karta, kredyt).

Wydruki

 • Poprawiono kod kreskowy na wydruku K-EX (dotyczy tylko nowych baz).

Wersja 1.18.3 (26/08/2015)

Wersja 1.18.3 zawiera poprawki przyspieszające pobieranie transakcji oraz formularzy z Allegro. Eliminuje także problemy z pobraniem danych z aukcji do wyczerpania przedmiotów, zawierających długie listy kupujących.

Allegro

 • Optymalizacja algorytmu pobierania formularzy pozakupowych.
 • Optymalizacja algorytmu pobierania transakcji i klientów.
 • Zmniejszono zapotrzebowanie na pamięć przy pobieraniu transakcji.

Aukcje

 • Optymalizacja ładowania niektórych danych z bazy przy zapisywaniu transakcji.
 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji w przypadku przerwania synchronizacji.

Wersja 1.18.2 (03/07/2015)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 7.0.1.

Wersja 1.18.1 (14/05/2015)

Allegro

 • Usunięto obsługę indywidualnych kategorii sklepowych.

Wersja 1.18.0 (25/03/2015)

Z przyjemością prezentujemy wersję 1.18.0 programu Sello. Pojawiły się w niej m.in. dwie duże nowości, które zdecydowanie ułatwią pracę oraz zwiększą możliwości wykorzystania szablonów tekstowych w opisach aukcji oraz wiadomościach e-mail.

Allegro

 • Dodano możliwość wystawiania aukcji wielowariantowych.
 • Dodano obsługę ofert do wyczerpania dla serwisu Aukro.cz.
 • Poprawiono obsługę sytuacji awaryjnych (np. wygaśnięcie sesji, odrzucenie połączenia przez serwer itp.) występujących podczas pobierania danych.
 • Poprawiono obsługę wygaśnięcia sesji połączenia z serwerem webApi.
 • Poprawiono problem ucinania zbyt długich adresów dostawy z formularza pozakupowego.
 • Poprawiono problem wyświetlania czasu trwania aukcji dla serwisów zagranicznych w oknie aukcji.

Aukcje

 • Dodano kolumnę z czasem trwania aukcji w zakładce aukcji trwających.
 • Dodano kolumnę z datą wystawienia aukcji w zakładkach aukcji trwających oraz zakończonych.
 • Dodano kolumnę wyliczającą pozostałą na aukcji liczbe wystawionych sztuk. Kolumna jest domyślnie ukryta. Włączyć ją można edytując listę kolumn Ctrl+Shift+K.
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania szablonów aukcji.
 • Dodano zbiorcze ustawienia cech transakcji nadawanym dla aukcji.
 • Dodano zbiorcze usuwanie atrybutów specyficznych z aukcji przygotowanych.
 • Na głównej liście aukcji dodano kolumnę Dostępne mag. uwzględniającą rezerwację towarów (domyślnie ukryta).
 • Na zakładce Zdjęcia dodano możliwość wyboru cech, które będą przypisane do transakcji dla danej aukcji.
 • Na zakładce Zdjęcia w oknie edycji aukcji rozszerzono listę zdjęć z 10 do 20.
 • Poprawiono problem z przechodzeniem między zakładkami szablonu aukcji za pomocą skrótu Ctrl+Tab.
 • Poprawiono wielkość okna aukcji.
 • Poprawki kontrolki tagów z cechami transakcji w oknie aukcji.
 • Przy powielaniu szablonu aukcji znacznik gotowa do wystawienia jest brany z powielanego szablonu, nie z parametrów.
 • Ujednolicono nazwy kolumn na liście aukcji.
 • Usunięto problem ze zbiorczą zmianą czasu trwania aukcji przygotowanych.
 • W polu towar okna edycji aukcji dodano InsTYNKT.
 • Zmieniono ustawianie aktywnego pola z wyborem źródła szablonu po wejściu na zakładkę opisu w szablonie aukcji.

Eksport

 • Dodano do eksportu domyślnego notatki.
 • Dodano do standardowego eksportu numer dokumentu .

Inne

 • Dodano dostęp do danych struktur adresowych za pomocą tagów (np. [Transakcja::AdresWysylkowy::Nazwa]).
 • Dodano możliwość zagnieżdżania tagów (parser wykonuje 3 przebiegi).
 • Dodano nowy sposób przetwarzania tagów (autotekstu) do wykorzystania m.in. w szablonach aukcji i wiadomości oraz w polach przystosowanych do obsługi tagów.
 • Dodano obsługę mechanizmu szybkiego wyszukiwania klientów oraz towarów InsTYNKT. Uwaga: Domyślnie w bazach aktualizowanych funkcja ta jest wyłączona i należy ją włączyć w parametrach InsTYNKT-u.
 • Dodano tag [Transakcja::DokumKoncowyTyp] zawierający informację o aktualnie wybranym typie dokumentu końcowego: (brak), PA, PAi, FS.
 • Dodano tag [Transakcja::DotyczyLista] zwracający listę transakcji zgrupowanych.
 • Dodano tag [Transakcja::Masa].
 • Dodano tag [Transakcja::Typ] zwracający wartości: pobranie, przedpłata.
 • Dodano tag obsługujący liczniki własne [Podmiot::Licznik::nazwa_licznika].
 • Dodano tagi do obsługi bloków tesktowych [Szablon::Blok::nazwa_bloku].
 • Drobne poprawki wizualne w oknie transakcji.
 • Poprawiono błąd kropki oraz znaku zapytania przy zmianach zbiorczych i zablokowanym jednym ze zmienianych obiektów.
 • Poprawiono błąd parsowania tagów zagnieżdżonych.
 • Poprawiono błąd przerywania synchronizacji automatycznej po wciśnięciu przycisku przerywającego trwające synchronizacje (przycisk X).
 • Poprawiono problem z wyszukiwaniem klientów za pomocą InsTYNKT-u (znak „_” w nicku).
 • Poprawiono problem ze znikającymi ikonkami informacyjnymi (i) oraz ikonkami w oknie transakcji po wciśnięciu klawisza Tab.
 • Poprawka stabiliności przy zamykaniu aplikacji.
 • Poprawka stabliności programu przy zapisywaniu do raportu.
 • Rozszerzono możliwości tagów poprzez zastosowanie modyfikatorów wartości zwracanej przez tag.
 • Zmiany w blokowaniu obiektów mające na celu wyeliminowanie błędów związanych z wielodostępem do obiektu – błąd zapisu danych Dane zostały zmienione w tle.
 • Zmiany w obsłudze drzewa i menu kontekstowego dla nowego mechanizmu tagów.

Konwersja bazy danych

 • W szablonach aukcji zmienione zostały tagi [Towar::ZdjecieX] na [Towar::Zdjecie::X].

Okno aplikacji

 • Dodano zapamiętywanie stanu panelu po lewej stronie.
 • Zmiany graficzne ikonek na oknie głównym.

Paczki

 • Poprawki InsTYNKT-u w oknie paczek.
 • Dodano obsługę kodu CODE39 (Pocztex) w pulach numerów. Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna i definicji pul numerów nadawczych.
 • Filtr dostaw nie wyświetla teraz dostaw nieaktywnych.
 • Na liście towarów okna edycji paczki dodano InsTYNKT.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem danych do paczki tworzonej w momencie opłacenia transakcji.
 • Przywrócono możliwość wpisania w paczce 0 sztuk na pozycji towarowej.
 • Usunięto wyskakujące okno z pytaniem o modyfikację adresu paczki przy jej tworzeniu wprost z transakcji (po opłaceniu).
 • W polu klient okna edycji paczki dodano InsTYNKT.

Parametry

 • Do parametrów domyślnych transakcji dodano pola z szablonami pola Dotyczy dla transakcji dodanych ręcznie oraz grup transakcji.
 • Dodano obsługę tagów w polu z uwagami na etykiecie K-EX.
 • Dodano parametry InsTYNKT-u towarów i klientów.

Pomoc

 • Aktualizacja tematu pomocy dla okna konfiguracji parametrów transakcji.
 • Dodano temat pomocy opisujący nowy mechanizm przetwarzania szablonów (tagów).
 • Dodano temat pomocy z listą zmian.
 • Dodano tematy pomocy dla okien słownika liczników.
 • Dodano tematy pomocy związane z wyszukiwarką InsTYNKT.
 • Poprawki pomocy w temacie szablonów tekstowych.

Raport

 • Dodano informację o rozpoczęciu synchronizacji do komunikatu błędu niepoprawnych kategorii i pól formularza.

Słowniki

 • Dodano słownik liczników własnych użytkownika.

Strona główna

 • Dodano zakładkę z nowościami w module Start.

Towary

 • Dodano możliwość wykorzystania nieograniczonej liczby tagów dotyczących zdjęć [Towar::Zdjecie::X].
 • Dodano zapamiętywanie ostatniego wyboru w oknie wystawiania towaru z szablonu.
 • Dodano zawijanie wierszy w oknie edycji pola własnego.
 • Poprawiono działanie kolumny Dostępne na liście towarów dla towarów niepowiązanych z zewnętrznym systemem sprzedaży.
 • Poprawka podpinania formularzy pozakupowych.
 • Przy dodawaniu towaru do transakcji dodano sprawdzanie stanu minimalnego.

Transakcje

 • Dodano kontrolę stanu przy edycji liczby sztuk oraz dodawaniu towaru w oknie trasakcji.
 • Filtr dostaw nie wyświetla teraz dostaw nieaktywnych.
 • Na liście towarów okna edycji transakcji dodano InsTYNKT.
 • Poprawiono opis okna grupowania transakcji wg klienta.
 • Towary dodawane do transakcji z okna Dodaj z kartoteki są teraz sortowane po symbolu.
 • W oknie transakcji dodano skrót klawiszowy do przejścia na listę towarów (Ctrl+T).
 • W polu klient okna edycji transakcji dodano InsTYNKT.
 • Zmieniono nazwę kolumny Pozostało na Do spakowania na liście towarów transakcji.

Uprawnienia

 • W treści informacji o braku uprawnień do obsługi konta aukcyjnego dodano informację, w jaki sposób zmodyfikować uprawnienia.

Wiadomości

 • Do reguł wiadomości dodano możliwość oznaczenie wiadomości jako zrobiona.
 • Poprawiono błąd podpinania wiadomości do klientów o podobnych adresach e-mail.
 • Poprawiono błędy konwersji wiadomości HTML na tryb tekstowy.
 • Poprawiono odświeżanie listy wiadomości przy ustawionym filtrze dla konta z bieżącego serwisu przy zmianie kontekstu konta.

Współpraca z serwisami

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie wysyłki typu list dla K-EX.
 • Poprawiono problem synchronizacji z dostawcami paczek występujący na początku miesiąca.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano informację w raporcie dotyczącą problemu z relizacją zamówienia, jeśli w Subiekcie GT jest już dodany dokument końcowy.
 • Dodano poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 5.0.0+.
 • Poprawiono problem z odświeżaniem parametrów systemu sprzedaży Subiekt GT po ich zmianie (był wymagany restart aplikacji, aby zmiana ustawień odniosła skutek).
 • Poprawiono nadpisywanie się notatek na dokumencie końcowym w przypadku, gdy utworzone było zamówienie.
 • Poprawiono problem z duplikowaniem zamówień w Subiekcie GT (wymagana aktualizacja do wersji minimum 1.37).
 • Zmieniono sposób łączenia się z systemem sprzedaży (Subiekt GT, Navireo). Połączenie z systemem jest przerywane po wykonaniu każdej operacji. Ma to na celu między innymi wyeliminowanie błędu: Serwer RPC jest niedostępny.

Wersja 1.17.2 (2014/12/08)

Allegro

 • Dodano obsługę nowego czasu trwania aukcji sklepowej – Do wyczerpania.
 • Dodano osbsługę nowych sposobów wysyłki Allegro Paczkomaty InPost oraz Allegro Polecone InPost.
 • Na listach rozwijanych z wyborem czasu trwania aukcji pojawiają się teraz tylko wartości dla danego typu aukcji (KT lub sklepowa).
 • Poprawiono mylący opis opcji wznawiania aukcji sklepowej pod ikonką informacyjną.
 • W oknie ponownego wystawiania aukcji w sklepie dodano listę wyboru czasu trwania aukcji: 30 dni oraz Do wyczerpania.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów o stanie zerowym w Subiekcie nexo.

Wersja 1.17.0 (2014/08/28)

Wersja 1.17.0 przynosi duże zmiany w mechanizmie automatycznego pobierania danych. Prosimy zapoznać się z opisem zmian, gdyż wymagane są ponowne ustawienia parametrów pobierania i wysyłania danych.

Allegro

 • Poprawiono błąd przy wystawianiu aukcji z wybraną dużą liczbą pól w atrybutach specyficznych.

Aukcje

 • Dodano przywracanie powiązania aukcji z cennikiem dostaw przy pobieraniu aukcji powielonych.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne na liście szablonów aukcji w oknie zmian zbiorczych.
 • Poprawiono nieprawidłową nazwę kolumny z ilością towaru na aukcji.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutów specyficznych w oknie zmian zbiorczych w sytuacji posiadania wielu kont aukcyjnych.
 • Poprawiono zduplikowane wartości w oknie zmian zbiorczych dla Opcji wyróżniających oraz Płatności w przypadku posiadania więcej niż jednego konta.

eBay

 • Poprawiono błąd zapisywania szablonu aukcji.

Grid

 • Dodano rozwijaną listę ostatnich wyszukiwań w oknie wyszukiwania na listach (Ctrl+F).
 • Poprawiono działanie filtru miesiąca i daty w filtrach modułów.

Inne

 • Dodano nowy tag [Inne::NowaLinia] na potrzeby szablonu pola uwag na dokumencie.
 • Dodano nowy tag [Transakcja::NotatkiDoDokumentu].
 • Okna raportu z wykonania operacji zbiorczej zastąpiono dymkami w przypadku powodzenia operacji. Okno raportu pojawia się w przypadku wystąpienia błędu.

Instalacja

 • Usunięto plik Statusy.dll w związku z likwidacją Strefy Sello.

Konwersja bazy danych

 • Dodano numer wersji do której aktualnie trwa konwersja bazy w oknie postępu aktualizacji bazy danych.

Okno aplikacji

 • Dodano menu kontekstowe do sekcji podglądów szczegółów w modułach.
 • Usunięto linki oraz przyciski do synchronizacji i zarządzania Strefą Sello z parametrów, okna synchronizacji, transakcji oraz podglądu szczegółów.

Paczki

 • Dodano możliwość wpisania do paczki adresu z transakcji (nowa pozycja w menu Zmień adres).
 • Zwiększono precyzję zapisu wagi w paczce do 3 miejsc po przecinku (pojedyncze gramy).

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia aktualizacji adresu dostawy w kontrahencie.
 • Dodano parametry aktualizacji adresu wysyłkowego w paczce przy zmianie adresu w transakcji (parametry transakcji).
 • Zmieniono oraz dodano wiele nowych możliwości konfiguracji synchronizacji automatycznej w Parametrach wysyłania i odbierania. Zalecamy przejrzenie i ustawienie wg własnych potrzeb nowego mechanizmu synchronizacji.

Pomoc

 • Dodano brakujący temat pomocy dla okna wyboru systemu sprzedaży.
 • Usunięto informacje nt. Strefy Sello.

Strefa Sello

 • Usunięto obsługę Strefy Sello.

Towary

 • Dodano filtr: "w aukcjach przygotowanych" z wartościami "tak", "nie", "tak, gotowe do wystawienia", "tak, niegotowe do wystawienia".
 • Dodano filtr: "z opisem" o wartościach "tak", "nie".
 • Dodano filtr: "ze zdjęciem" o wartościach "tak", "nie".
 • Dodano pytanie o usunięcia pola własnego z towaru.
 • Poprawiono odświeżanie listy pól własnych do dodania.
 • Zmieniono układ filtrów przez wzgląd na pojawienie się nowych filtrów.

Transakcje

 • Dodano możliwość aktualizacji adresu wysyłki w utworzonych paczkach przy edycji adresu w transakcji.
 • Dodano możliwość edycji wagi towarów na pozycjach w transakcji.
 • Dodano wagę towarów wyliczaną z towarów w transakcji.
 • Poprawiono błąd z sumowaniem dopłat do formularzy pozakupowych.
 • Poprawiono wyświetlanie w transakcji adresów punktów odbioru wybranych w formularzu pozakupowym.
 • Przy usuwaniu transakcji nie są już usuwane wiadomości powiązane z transakcją.
 • Przy wybieraniu towaru w oknie transakcji wciśnięcie klawisza Enter pwooduje dodanie towaru na listę.

Wiadomości

 • Poprawiono błąd wklejania treści ze schowka na systemie Windows XP.
 • Poprawiono podpinanie wiadomości do transakcji w przypadku gdy wiadomości zostały odebrane przed odebraniem transakcji.
 • Poprawiono problem błędnie wyświetlanej tabeli z listą towarów we wiadomościach na niektórych klientach pocztowych.
 • Poprawiono problem wklejania polskich znaków do treści wiadomości na systemie Windows XP.
 • Poprawiono złą w treści wiadomości przy jej przekazywaniu dalej.
 • Usunięto szablon wiadomości dla utworzenia strony w Strefie Sello (dotyczy nowych baz).

Współpraca z serwisami

 • Rozbudowano możliwości mechanizmu synchronizacji automatycznej.
 • Zmieniono domyślny sposób pobierania danych. Teraz podstawową opcją jest pobieranie transakcji oraz formularzy na podstawie dziennika zdarzeń. Pełne dane są pobierane jako opcja dodatkowa.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano aktualizację adresu dostawy w kontrahencie przy wystawianiu dokumentu.
 • Dodano możliwość edycji szablonu pola Uwagi na dokumencie w parametrach systemu sprzedaży na zakładce Dokumenty.
 • Poprawki współpracy z Subiektem nexo 2.0. Jednocześnie jest to wymagana wersja Subiekta nexo do współpracy z Sello.
 • Poprawiono błędnie wstawianą wartość dokumentu oraz pozycji w przypadku gdy transakcja źródłowa była w walucie obcej, przeliczonej na PLN.

Wydruki

 • Poprawiono błąd braku oznaczania listy wysyłkowej jako wydrukowanej w sytuacji gdy jest ona drukowana od razu po utworzeniu z paczek.

Wersja 1.16.1 (2014/05/19)

Wersja 1.16.1 zawiera przede wszystkim poprawki i usprawnienia związane z wprowadzonymi w wersji 1.16.0 polami własnymi towarów.

Aukcje

 • Dodano możliwość powiązania szablonu aukcji z szablonem opisu.
 • Dodano zbiorczą możliwość przypisania do szablonów aukcji szablonu opisu.
 • Na liście szablonów aukcji dodano kolumnę z powiązanym szablonem opisu.

Grid

 • Dodano możliwość filtrowania i wyszukiwania towarów w oknie wyboru towarów (F7/F8).

Inne

 • Poprawiono błąd zakładania danych demo.

Słowniki

 • Poprawiono błąd dodawania pól własnych w bazie z danymi demo.

Towary

 • Poprawiono bład zapisu wartości pola własnego do złego pola.
 • Poprawiono błąd dodawania pustych pól własnych.
 • Poprawiono błąd odświeżania listy pól własnych przy edycji.
 • Poprawiono błąd w edycji niewłaściwego pola własnego towaru.
 • Poprawiono błąd wpisywania polskich znaków w polu własnym.

Transakcje

 • Poprawiono działanie menu na liście towarów w transakcji.
 • W oknie zbiorczego dodawania towarów do transakcji przywrócono możliwość wyszukiwania.

Wersja 1.16.0 (2014/05/05)

Wersja 1.16.0 to przede wszystkim obsługa nowego serwera webApi Allegro oraz pola własne w towarach. Są to dwie największe nowości w tej wersji, aczkolwiek nie zabrakło też innych ciekawych nowości i poprawek zgłoszonych problemów.

Allegro

 • Dodano możliwość posortowania wartości atrybutów specyficznych alfabetycznie.
 • Dodano obsługę nowego Sandboxa Allegro (serwis testowy). Obsługa starego serwisu testowego testwebapi nie jest już wspierana.
 • Poprawiono błąd synchronizacji aukcji trwających objawiający się błędem zapisu z nieprawidłową ceną minimalną.
 • Poprawiono błąd synchronizacji aukcji w sytuacji uszkodzonego (niepełnego) kodu z identyfikatorem towaru powiązanego.
 • Poprawiono linki w szczegółach podglądu prowadzące m.in. do strony zwrotu prowizji.
 • Zmiany związane z przejściem na obsługę nowego serwera webApi Allegro.

Aukcje

 • Dodano filtr w stanie: "liczba ofert różna od liczby transakcji", aby ułatwić wyszukiwanie brakujących transakcji. Filtr pokazuje tylko aukcje, których data zakończenia jest nie starsza, niż miesiąc.
 • Dodano możliwość ustawienia szablonów opisów jako nieaktywne.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany wielu linii jednocześnie (dotyczy kodu HTML).
 • Dodano obsługę pól własnych towarów do szablonów aukcji.
 • Przy synchronizacji z serwisem aukcyjnym w dolnym pasku pojawiają się dodatkowe informacje o aktualnie wykonywanym zadaniu.

Eksport

 • Dodano skrót klawiszowy wywołujący okno eksportu paczek (Ctrl+T).

Grid

 • Dodano podsumowania list głównych w modułach.

Inne

 • Poprawiono problem z wstawianiem do transakcji i paczki notatki domyślnej.
 • Poprawiono błąd wystepujący na niektórych systemach z pustym polem GUID wymaganym przy eksporcie paczek oraz powiązywaniem towarów z aukcji wznowionych przez serwis Allegro.

Klienci

 • Poprawki wizualne w oknie edycji klienta.

Paczki

 • Dodano możliwość dodawania do listy towarów jednocześnie wielu towarów z kartoteki.

Parametry

 • Dodano możliwość zdefiniowana domyślnej wartości gabarytu w parametrach połączenia z serwisem paczkomaty.pl.
 • Poprawki wizualne okna parametrów połączenia z Subiektem nexo.

Pomoc

 • Uzupełniono pomoc o brakujące tematy związane z polami własnymi.

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z uruchamianiem programu serwisowego.

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano kolumnę Dostawa aktywna.
 • Zablokowano możliwość dodania do słownika pól własnych o tych samych nazwach.
 • Dodano słownik z nazwami pól własnych towaru.
 • Poprawiono błąd zapisywania zbyt długiej nazwy w cenniku dostaw.

Towary

 • Dodano możliwość zmiany znaków nowej linii na znacznik HTML <br> dla każdego pola własnego osobno.
 • Poprawiono błąd przy dodwaniu pól własnych do towaru.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany pól własnych w towarach.
 • Dodano obsługę pól własnych do towarów.
 • Poprawiono błędnie sumowaną liczbę sztuk w transakcjach na liście towarów.

Transakcje

 • Dodano możliwość dodawania do listy towarów jednocześnie wielu towarów z kartoteki.
 • Usunięto pojawiające się okno z pytaniem o usunięcie dokumentów dla transakcji anulowanych przy pobieraniu formularzy pozakupowych.

Wiadomości

 • Dodano wiadomość automatyczną wysyłaną przy zmianie typu płatności transakcji "z góry" na "za pobraniem".

Współpraca z serwisami

 • Usunięto blokadę drukowania etykiet przed zaakceptowaniem przesyłki przez serwis kuriera K-EX.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano możliwość ręcznego powiązania klienta z podmiotem InsERT nexo w oknie edycji klienta.
 • Dodano możliwość uruchomienia Subiekta nexo z menu Sello.
 • Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentów z wybraną opcją tworzenia dokumentów w Subiekcie nexo przez opiekunów transakcji.
 • Poprawiono błąd synchronizacji adresu dostawy na dokumencie w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów z Subiektem nexo. Po nieudanej synchronizacji jednego towaru, pozostałe towary przestawały się synchronizować.
 • Poprawiono błąd z osobą wystawiającą dokument w Subiekcie nexo.
 • Dodano sortowanie tworzonych zbiorczo zamówień wg daty utworzenia transakcji.
 • Dodano tworzenie dokumentów końcowych zbiorczo wg sortowania transakcji. Sortowanie działa jeśli w konfiguracji osoby wystawiającej dokument jest wybrany zalogowany użytkownik.
 • Poprawiono błąd synchronizacji towarów. W przypadku ich modyfikacji w czasie trwania synchronizacji zmiany w towarze po stronie systemu sprzedaży nie były widoczne w Sello.
 • Poprawka uciętej nazwy systemu powiązanego w oknie towarów.

Wydruki

 • Na wydrukach list (Ctrl+P) dodano linie poziome oddzielające elementy listy (np. listę towarów).

Linki

Pobierz Sello i sprawdź, jakie daje Ci możliwości.

Pobierz

Sprawdź, co inni mówią o Sello. Dowiedz się więcej i zadawaj pytania.

Forum

Newsletter

Zostaw nam swój e-mail - poinformujemy Cię o nowościach dotyczących Sello oraz o aktualnych wydarzeniach związanych z naszą firmą.

Copyright (c) 2016 InsERT S.A. Allegro i Allegro.pl są nazwami zastrzeżonymi QXL Poland Sp. z o.o.
Nazwy i znaki eBay są własnością firmy eBay Inc.