Sello NX 50.0.1

 • Brak zmian dla wybranego programu

Sello NX 50.0.0

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.

  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Zamówienia wysyłkowe
  • Obsługa gabarytów w oknie pakowania
    Szybciej ustawiaj wymiary przesyłki w pakowanym zamówieniu dzięki możliwości wyboru gabarytu paczki w oknie pakowania. Listę dostępnych gabarytów możesz edytować w słowniku gabarytów paczek.

   • Poprawiono ułożenie pól edycyjnych w oknie pakowania.
   • W oknie pakowania dodano możliwość szybkiego wyboru rozmiarów przesyłki poprzez wskazanie gabarytu.
  • Zmiany w numeracji zamówień
   • Dodano możliwość użycia miesiąca zakupu.
   • Poprawiono brak znacznika używanej numeracji w rejestrze dla zamówień wysyłkowych.
   • Dodano brakujące rejestry numeracji asortymentu oraz klientów.
   • Poprawiono problem z powielaniem rejestru numeracji.
   • Poprawiono problem z działaniem funkcji użycia wskazanej numeracji.
  • Obsługa usług jednorazowych
    Na pozycjach zamówienia wysyłkowego można teraz umieszczać także usługi jednorazowe, które następnie przenoszone są na dokumenty handlowe w Subiekcie.

   • Dodano możliwość dodawania usług jednorazowych na pozycjach zamówienia wysyłkowego.
   • Dodano możliwość wstawiania usługi jednorazowej na pozycji zamówienia wysyłkowego.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano możliwość powiązania towaru z ofertą internetową z poziomu zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono problem z uwzględnianiem w zamówieniu wysyłkowym jednostki miary ustawionej w ofercie internetowej.
   • Poprawiono działanie mechanizmu ponownego pobierania nowych zamówień wysyłkowych w sytuacji, gdy wystąpił błąd ich zapisania.
   • Poprawki wizualne w oknie typów dokumentów końcowych – wyrównanie mnemoników do lewej.
   • Dodano ostrzeżenie o niezgodności typu płatności (pobranie, płatne z góry) w zamówieniach wysyłkowych tworzonych z ZK w Subiekcie.
   • Poprawiono czytelność niektórych komunikatów przy anulowaniu zmian w oknie zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawka stabilności programu w niektórych scenariuszach tworzenia nowego zamówienia wysyłkowego ręcznie.
   • Poprawiono problem z utworzeniem nowej przesyłki w systemie kurierskim po zmianie sposobu dostawy w zamówieniu wysyłkowym.
   • Poprawiono problem wyciągania identyfikatora punktu nadania z punktów zawierających dodatkowy nawias.
   • Dodano przepisywanie numeru telefonu z zamówienia wysyłkowego odbiorcy do kontaktów klienta.
   • Poprawiono problem tworzenia ZK z okna edycji zamówienia wysyłkowego będącego w edycji.
   • Dodano przenoszenie adresu email odbiorcy i nabywcy z zamówienia wysyłkowego do kontaktów klienta.
   • Poprawiono problem ze zmianą statusów w dodatkowych paczkach po zmianie ilości w jednej z nich.
   • Poprawiono odświeżanie się danych klienta w zamówieniach wysyłkowych dodawanych ręcznie.
   • Poprawiono przeliczanie wartości na pozycjach zamówienia wysyłkowego przy ręcznej modyfikacji jednego z pól.
   • Poprawiono problem z ponownym pobieraniem zamówień dzisiejszych – pobierane były dane z ostatnich 24 godzin, a nie z obecnego dnia.
   • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych z danymi kupującego zawierającymi niepoprawny NIP. Niepoprawny NIP jest zgłaszany w ostrzeżeniu przypisanym do zamówienia.
   • Poprawiono problem z działaniem wyszukiwania asortymentu po symbolu.
   • Poprawiono wartości w filtrze Status oryginału w module Zamówienia wysyłkowe.
   • W oknie pakowania dodano identyfikator paczki w zewnętrznym systemie kurierskim.
   • Ujednolicono sposób odświeżania danych zwracanych przez pluginy integracji w listach rozwijanych w oknie zamówienia wysyłkowego oraz w parametrach zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono problem z odświeżaniem nazwy towaru z poziomu okna edycji zamówienia wysyłkowego.
  • Nowe kolumny i filtry
   • Dodano kolumnę oraz filtr z walutą.
   • Dodano nową kolumnę (domyślnie ukrytą) z identyfikatorem wewnętrznym przesyłki w systemie kurierskim.
 • Oferty internetowe
  • Nowe pola w oknie oferty
   • Dodano możliwość konfiguracji uwag do zakupu w ofercie Allegro.
   • Dodano możliwość ustawienia daty publikacji oferty w serwisie.
  • Produkty Allegro i wyszukiwarka produktów
   • Poprawiono widok powiększonego okna wyszukiwarki produktów.
   • Usunięto niepotrzebna informację o błędzie przy wyszukiwaniu produktu w serwisie w sytuacji, gdy nie znaleziono produktów.
   • Poprawiono problem czyszczenia oferty ze zdjęć przy zmianie produktu Allegro.
   • Poprawiono problem z dublowaniem się zdjęć w galerii oferty po zmianie produktu Allegro.
   • Poprawki stabilności przy wywoływaniu okna wyszukiwania produktu z podglądu oferty internetowej.
   • Poprawiono importowanie tytułu oferty z danych produktu.
   • Poprawiono problem braku nadpisywania opisu oferty po zmianie produktu Allegro.
   • Poprawiono pobieranie wartości GTIN z produktu do oferty.
   • Wizualne poprawki okna wyszukiwania produktów Allegro.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów.
   • Dodano automatyczne usuwanie nadmiarowego identyfikatora Sello NX z sygnatury oferty po wystawieniu oferty w serwisie Allegro.
   • Poprawiono problem z zapisywaniem kodu pocztowego w ofercie.
   • Dodano obsługę zmiany parametrów oferty związanych z konkretnym kontem Allegro przy zmianie konta Allegro w ofercie przygotowanej. Dotyczy to pól:
    – reklamacje
    – gwarancje
    – zwroty
    – cennik dostaw
    – cennik hurtowy.
   • Usunięto zbędny dopisek (nowe) z tytułu oferty przy jej powielaniu.
   • Automat synchronizujący stany działa teraz także na ofertach przygotowanych, które mają nadaną odpowiednią cechę odpowiedzialną za synchronizację stanów.
   • Dodano możliwość zarządzania opcjami promowania oferty aktywnej.
   • Dodano możliwość zbiorczego nadawania i usuwania cech ofert internetowych.
   • Dodano nowe kolumny z liczbą wyświetleń złożonych w licytacji ofert i liczbą obserwujących.
   • W oknie edycji oferty, na zakładce parametrów dodano możliwość ich odświeżenia (pobrania ich z serwisu).
   • Poprawiono problem z ustawieniem domyślnego zdjęcia w ofercie.
   • Usunięto podwójny pasek przewijania w oknie galerii oferty internetowej.
   • W oknie edycji oferty na zakładce opcji promowań dodano możliwość odświeżenia listy dostępnych opcji z serwisu internetowego.
   • Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie usunięcia jednostki miar użytej w ofertach internetowych.
   • Poprawiono działanie statusów oferty internetowej przy pobieraniu licytacji zakończonych.
   • Poprawiono wyświetlanie parametrów specyficznych w oknie oferty internetowej.
   • Zablokowano możliwość edycji zdjęć oferty w sytuacji, gdy plugin integracji nie obsługuje takiej zmiany.
   • Poprawiono widoczność stempelka z numerem oferty w nagłówku okna oferty internetowej na ciemnym motywie.
   • Poprawiono menu sekcji w opisie Allegro w ciemnym motywie.
   • Dodano kolumnę z cennikiem dostaw.
   • Poprawiono blokowanie edycji opisu w ofercie dla integracji, która nie obsługuje zmiany opisu.
   • Usunięto nadmiarową funkcję wysyłania zdjęć do serwisu z menu kontekstowego.
   • Dodano możliwość ustawiania opcji promowania oferty.
   • Zablokowano możliwość zmiany konta Allegro w oknie edycji oferty, po wysłaniu oferty do serwisu.
 • Automatyzacja w Sello NX
  • Obsługa czynności związanych z komunikacją z klientem
    Wysyłaj wiadomości e-mail oraz SMS za pomocą modułu Automatyzacja dla zamówień wysyłkowych Sello NX. Poinformujesz kupującego o różnych zdarzeniach w systemie, np. o ustawieniu statusu zamówienia na wysłane bądź też o przewidywanym opóźnieniu dostawy.

   • Dodano obsługę wysyłania wiadomości e-mail dla zamówień wysyłkowych.
   • Dodano obsługę wysyłania SMS-ów dla zamówień wysyłkowych.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • W parametrach ofert internetowych dodano możliwość włączenia i wyłączenia automatu systemowego do synchronizacji stanów w serwisach internetowych.
   • Poprawiono problem ze współdziałaniem automatu systemowego do zmiany statusu zamówienia na „w trakcie realizacji” oraz automatu wysyłającego status zamówienia do serwisu internetowego.
 • Integracja z kurierami
  • Integracja z Pocztą Polską / Pocztex 2.0
    Nadawaj przesyłki poprzez Pocztę Polską i kuriera Pocztex 2.0 dzięki nowej integracji. Staramy się zapewnić obsługę najpopularniejszych kurierów i jest to już trzecia, po InPost i DPD integracja dodana do Sello NX.

   • W module kont integracji dodano możliwość dodania integracji z Pocztą Polską.
  • Integracja Wysyłam z Allegro
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy dla WzA dodano możliwość wyboru typu przesyłki.
   • Poprawiono błąd „Validation failed” przy niektórych scenariuszach pobierania etykiet z serwisu.
  • Integracja DPD
   • Usunięto potrzebę uzupełniania wymiarów przesyłki.
   • Poprawiono problem z informacją o tym, czego brakuje przy tworzeniu przesyłki przy większej ilości brakujących danych.
   • Usunięto konieczność wprowadzania adresu e-mail dla przesyłek DPD.
  • Integracja InPost
   • Poprawiono weryfikację danych logowania do konta w serwisie API ShipX. Poprzedni sposób nie weryfikował loginu (identyfikatora firmy).
   • Poprawiono nazwy pól logowania do serwisu API ShipX, aby odzwierciedlały faktyczne dane, które trzeba podać przy logowaniu (zamiast login i hasło).
   • Statusy „oferta przygotowana” oraz „oferta wybrana” od teraz oznaczają błąd tworzenia przesyłki. Statusy te najczęściej oznaczają brak środków na koncie prepaid w InPost i po jego doładowaniu należy ponownie zlecić tworzenie przesyłki.
   • Dodano możliwość dodania integracji z testowym serwisem InPost ShipX.
  • Poprawki w procesie tworzenia przesyłek w serwisach kurierskich
   • W informacjach o błędzie tworzenia przesyłki dodano dodatkowy identyfikator przesyłki w systemie kurierskim pozwalający ją zidentyfikować.
   • Dodano poprawki zapobiegające dublowaniu się przesyłek w serwisie kurierskim w niektórych scenariuszach.
   • Przyspieszono proces odpytywania serwisu o stworzenie przesyłki i etykiety nadawczej.
   • Dodano brakujące informacje o braku masy i wymiarów paczki.
   • Poprawiono problem z powielaniem się informacji o błędzie tworzenia paczki.
   • Poprawiono odświeżanie statusu przesyłki po jej stworzeniu i wygenerowaniu etykiety nadawczej.
  • Poprawki w drukowaniu etykiet kurierskich
   • Bezpośrednie drukowanie etykiet kurierskich
     W parametrach zamówienia wysyłkowego można teraz włączyć funkcję, która kieruje pobrane etykiety kurierskie bezpośrednio na wskazaną drukarkę.
   • W parametrach zamówień wysyłkowych dodano możliwość wyboru drukarki oraz sposobu drukowania etykiet kurierskich
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano możliwość powielania sposobów wysyłki paczki.
   • Poprawiono mechanizmy mapowania dostaw z serwisu internetowego na sposoby wysyłki paczki, m.in. w zakresie typu płatności za dostawę.
   • Poprawiono błędny status tworzenia paczki ustawiany, gdy nastąpiła próba utworzenia przesyłki bez danych adresowych odbiorcy.
   • Dodano informację o marketplace na liście powiązań sposobu dostawy paczki z usługami dostawy z Allegro.
   • Dodano możliwość utworzenia wielu sposobów dostawy o tej samej nazwie dla różnych kont.
   • Poprawiono pobieranie adresu przy generowaniu etykiety z danych klienta na dane adresowe z zamówienia wysyłkowego.
   • Dodano filtrowanie sposobów dostawy z serwisu widniejących na zakładce Powiązania, w oknie sposobu dostawy paczki po typie (pobranie, płatne z góry).
   • Usunięto zbędne kropki w polach wprowadzania danych do logowania dla kurierów.
 • Integracja z systemami handlowo-magazynowymi
  • Integracja Subiekt nexo
   • Poprawiono problem duplikowania ZK w Subiekcie w pewnych scenariuszach.
   • Poprawiono komunikaty przy próbie utworzenia dokumentów Subiekta z zamówienia wysyłkowego niezawierającego żadnej pozycji towarowej.
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentu w Subiekcie, w przypadku gdy Subiekt nie jest uruchomiony w multiprogramie.
   • Dodano obsługę usług jednorazowych przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie.
   • Zmieniono pobieranie adresu z ZK, a nie z danych klienta przy tworzeniu zamówienia wysyłkowego z zamówienia klienta.
   • Poprawiono brak adresu e-mail w oknie drukowania dokumentów Subiekta dla zamówień pochodzących z serwisu internetowego.
   • Poprawiono komunikat o braku powiązanego asortymentu przy tworzeniu dokumentu Subiekta.
   • Dodano komunikat o powtórnej próbie stworzenia ZK w Subiekcie, gdy dokument jest już stworzony.
   • Poprawiono problem z wstawianiem kodu pocztowego w miejsce miejscowości na wydrukach dokumentów dla klientów dodawanych przez Sello NX.
  • Integracja Subiekt GT
   • Dodano obsługę usług jednorazowych przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie.
   • Dodano przenoszenie kodów kreskowych z towarów Subiekta GT.
  • Poprawki zarządzania kontem integracji z Subiektem GT.
   • Edycja danych połączenia z Subiektem GT
     Umożliwiono edycję parametrów połączenia Sello NX z Subiektem GT przydatną zwłaszcza po wykonywaniu zmian w danych konfiguracji serwera z bazą Subiekta GT. Dodatkowo Sello NX weryfikuje poprawność podłączanej ponownie bazy, tak aby była ona zgodna z poprzednio podłączoną.
   • Dodano walidację prawidłowości połączenia z Subiektem GT przy zapisywaniu konta integracji.
   • Poprawiono czytelność komunikatu o błędnie podanych danych połączenia z Subiektem GT.
   • Poprawiono problemy z mapowaniem użytkowników Sello NX na użytkowników Subiekta GT.
   • W oknie edycji konta integracji dodano podgląd parametrów połączonego Subiekta GT.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
 • Pluginy integracji (dla twórców rozwiązań własnych)
  • Integracje z kurierami
   • Ze struktur danych AktualizacjaWysylkiDane oraz StworzenieWysylkiDane usunięto zbędne pole KontekstKontaSprzedazyInternetowej, do którego jest dostęp przez dane obiektu Zamowienie.
   • Z interfejsu pluginów kurierskich usunięto nieużywany typ StanStatusu oraz atrybut StatusOKAttribute, oznaczone wcześniej jako wycofane.
   • Poprawiono problem z dostępem do danych autoryzujących z poziomu integracji własnej.
  • Pomoc dla twórców rozwiązań własnych
   • W SDK dodano przykładową integrację testową z serwisem InPost. Przykład ten jest również dostępny w serwisie Github (https://github.com/InsERT-SA/nexoSDK/tree/main/Przyklady/PluginyIntegracjiSelloNX/Kurierzy/InPostPrzyklad).
   • Uzupełniono braki w dokumentacji pluginów integracji.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole „Kod państwa”.
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • W raportach własnych usunięto operację „Dodaj komentarz”.
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję „Dodaj”, dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Pozostałe zmiany i nowości
  • Blokada edycji pól
   • Dodano ikonę kłódki wraz z przyczyną zablokowania pól w oknie oferty internetowej.
   • Dodano ikonę kłódki wraz z przyczyną zablokowania pól w oknie zamówienia wysyłkowego oraz pakowania.
   • W oknie edycji sposobu dostawy dodano ikonę kłódki oraz podano przyczynę zablokowania pól, a także zablokowano możliwość zmiany niektórych pól po użyciu dostawy.
   • Dodano blokady części pól w oknie zamówienia wysyłkowego oraz pakowania po utworzeniu przesyłki w serwisie kuriera.
   • Dostosowano mechanizm blokowania (tzw. kłódeczek) do potrzeb pluginów integracji i sekcji własnych.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Zablokowano możliwość wprowadzania do słownika cech ofert internetowych cech o tej samej nazwie.
   • Dodano kontekst konta sprzedaży internetowej przy uruchamianiu Sello NX w multiprogramie.
   • Wizualne poprawki stempelka integracji – występowały różnice w różnych miejscach w programie.
   • Usunięto duplikaty danych zapisanych w słownikach serwisów internetowych
   • Poprawiono drobne problemy pojawiające się przy zarządzaniu powiązaniami statusów zamówienia ze statusami w serwisie.
   • Poprawiono problemy z odświeżaniem listy ofert internetowych oraz zamówień wysyłkowych po wykonaniu niektórych operacji.
   • Poprawiono działanie mechanizmów Sello NX przy przelogowaniu użytkownika programu.
   • Poprawiono działanie mapowania płatności z serwisu dla różnych integracji na zakładce Powiązania, w słowniku form płatności.
   • Poprawiono działanie kontekstu konta internetowego po dodaniu nowego konta oraz jego widoczność w multiprogramie.
   • Dodano możliwość zmiany numeracji dla asortymentu oraz klientów.
   • Dodano bardziej szczegółowe informacje przy wystąpieniu problemów połączenia z Kontem InsERT.
 • Kolejkowanie zadań synchronizacji
  • Rozwój mechanizmu i poprawa problemów
   • Dodano mechanizm blokowania synchronizacji, który zabezpiecza przed uruchomieniem tej samej synchronizacji na kilku stanowiskach.
   • Poprawiono problem z niepoprawnym zakończeniem zleconych zadań w jednym ze scenariuszy. Pula zleconych zadań nigdy się nie kończyła.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru „Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania” przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Krajowy System e-Faktur:
  • W czasie edycji asortymentu wprowadzono ostrzeganie o zbyt długim symbolu, który przekracza dopuszczalną długość dla celów KSeF (50 znaków).
 • Pozostałe zmiany:
  • W słowniku działów sprzedaży poprawiono sortowanie tak, aby możliwe było uszeregowanie działów alfabetycznie z zachowaniem hierarchiczności.
   Po aktualizacji podmiotu do wersji 50.0.0 ustawienia listy w słowniku zostają przywrócone do domyślnych oraz ustawione zostaje sortowanie alfabetyczne działów, z uwzględnieniem hierarchii.
  • Podczas definiowania składników kompletu wprowadzono wyświetlanie informacji o powielonym składniku.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Sello NX 49.0.1

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.


Sello NX 49.0.0

 • Poprawiono błąd, który powodował problem z wyświetlaniem załącznika w bibliotece załączników, jeśli zmieniano kategorię i jednocześnie dopisywano nową kategorię do słownika.
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie można było usunąć nieaktywnego użytkownika, którego dane znajdowały się na dokumencie. Błąd występował wtedy, gdy włączony był ślad rewizyjny.
 • W programie archiwizacja-nexo.exe dodano logowanie błędów.

Sello NX 48.2.1

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.


Sello NX 48.2.0

 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
 • Poprawiono aktualizację słownika kodów CN na podstawie danych opublikowanych przez GUS w styczniu 2024r.

Sello NX 48.1.0

 • W oknie parametrów wbudowanego konta integracji Sello dodano listę słów kluczowych, na podstawie których program rozpoznaje usługę dostawy na zamówieniach wysyłkowych od klienta.
 • W słowniku sposobów dostawy paczki dodano możliwość mapowania dostaw dla integracji Sello umożliwiającej ustawienie odpowiedniej dostawy kurierskiej dla zamówień importowanych z Subiekta.
 • Poprawiono działanie automatu tworzącego zamówienia od klienta w Subiekcie w przypadku, gdy zamówienie wysyłkowe zostało stworzone z zamówienia klienta.
 • Poprawiono problem z blokowaniem się zadań aktualizacji statusu zamówienia w serwisie oraz zapisywaniem zamówień wysyłkowych (DbArithmeticExpression arguments must have an numeric common type).
 • W funkcji „Przygotuj do wysłania” na zamówieniach od klientów w Subiekcie dodano rozpoznawanie usług jednorazowych zawierających dostawę.
 • Zaktualizowano słownik kodów CN do wersji obowiązującej w 2024 r.

Sello NX 48.0.1

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.


Sello NX 48.0.0

Oferty internetowe

 • W oknie oferty przy listach rozwijanych dodano menu z funkcją Odśwież umożliwiającą zaktualizowanie danych wyświetlanych w liście rozwijanej (działanie zależne od plugina integracji).
 • Dodano blokadę usuwania duplikatów zdjęć, jeśli zdjęcia użyte są w opisie oferty internetowej.
 • Dodano filtrowanie ofert internetowych wg kontekstu konta integracji.
 • Dodano funkcję pobierania świeżych danych oferty z serwisu przy próbie edytowania tej oferty.
 • Dodano kolumnę z numerem oferty (domyślnie ukryta).
 • Dodano możliwość ustawienia przedsprzedaży.
 • Dodano obsługę cennika hurtowego.
 • Dodano obsługę zmian oczekujących asynchronicznych.
 • Dodano opcję „Brak” do gwarancji w oknie oferty internetowej.
 • Dodano sortowanie parametrów specyficznych po ich wymagalności.
 • Poprawiono błąd występujący przy szybkim zamknięciu zakładki OPIS po jej otwarciu w oknie oferty.
 • Poprawiono dezaktywację edytora opisu w trybie podglądu oferty.
 • Poprawiono działanie funkcji Anuluj zmiany oczekujące.
 • Poprawiono działanie mechanizmu ustawiającego status ofert na „Zakończone” (licytacji), czyli ofert bez możliwości wznowienia.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki kategorii dla ofert internetowych.
 • Poprawiono obsługę paska przewijania w oknie z galerią zdjęć.
 • Poprawiono problem nadpisywania powiązania z towarem przy pobieraniu oferty z serwisu.
 • Poprawiono problem z podpinaniem zdjęć do oferty internetowej pobranej z serwisu.
 • Poprawiono problem z ustawianiem czeskiego języka opisu oferty internetowej.
 • Poprawiono problem z wstawianiem nowych zdjęć w opisie oferty.
 • Poprawiono problem związany z brakiem możliwości poruszania się po opisie oferty za pomocą kursorów klawiatury.
 • Poprawiono stabilność działania wyszukiwarki produktu po GTIN.
 • Poprawiono stabilność programu przy odświeżaniu widoczności okna oferty internetowej.
 • Poprawiono stabilność zakładki edytora opisu oferty.
 • Poprawiono wygląd okna opisu oferty dla ciemnego motywu.
 • Poprawki widoczności tytułu i kategorii w zakładce OPIS na ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne edytora opisu w oknie oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych.
 • Ujednolicono nazwę kolumny zawierającej numer oferty w serwisie zewnętrznym.
 • W nagłówku okna edycji oferty dodano stempelek integracji wraz z numerem oferty wystawionej w serwisie.
 • W oknie edycji oferty wysłanej do serwisu dodano przycisk umożliwiający zapisanie zmian oczekujących i natychmiastowe zlecenie wysłania ich do serwisu.
 • Poprawiony problem z wstawianiem produktu z serwisu do oferty internetowej przy wyłączonej opcji przenoszenia kategorii i parametrów.

Zamówienia wysyłkowe

 • Poprawiono odświeżanie formatki zamówienia wysyłkowego po dokonaniu zmian w oknie pakowania i powrocie do zamówienia.
 • W Parametrach zamówień wysyłkowych dodano automat systemowy umożliwiający automatyczną zmianę statusu zamówienia wysyłkowego na zakończone.
 • Poprawiono problem z brakiem zmiany nazwy towaru na zamówieniu wysyłkowym po zmapowaniu na kartotekowy.
 • W parametrach zamówienia wysyłkowego dodano możliwość włączenia automatu systemowego tworzącego zamówienie od klienta w Subiekcie.
 • Dodano obsługę usług jednorazowych pobieranych z serwisu handlowego.
 • Poprawiono problem z długim drukowaniem się etykiety kurierskiej gdy w tle trwają synchronizacje.
 • Poprawiono problem z długim oczekiwaniem na utworzenie i wydrukowanie etykiety kurierskiej po pierwszym uruchomieniu programu.
 • Poprawiono problem z działaniem funkcji pobieranie nowych zamówień.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem jednostki miary wagi przy pakowaniu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z rozłączania połączenia z kontem Allegro, które występowało raz dziennie (wygasanie tokenów autoryzujących).
 • Poprawiono problem zawieszania się tworzenia oraz drukowania etykiet kurierskich dla wielu zamówień wysyłkowych zbiorczo.
 • Poprawki komunikatów w oknie zamówień wysyłkowych.
 • W module zamówień wysyłkowych dodano nowe filtry: status oryginału, płatność oryginału
 • W parametrach zamówienia wysyłkowego dodano możliwość ustawienia domyślnych typów dokumentów Subiekta.
 • W parametrach zamówień wysyłkowych dodano automat systemowy umożliwiający tworzenie zamówień w Subiekcie po dodaniu zamówienia wysyłkowego.

Pakowanie

 • Dodano brakujący stempelek identyfikujący dostawcę w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano pole z wartością ubezpieczenia paczki.
 • Poprawiono błąd braku powiązanego obiektu przy generowaniu przesyłek u kuriera z okna pakowania.
 • Poprawiono nieostre zdjęcia w podglądzie pozycji w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem braku zapisywania się wag przesyłek w przypadku pakowania zbiorczego.
 • Poprawiono problem braku zerowania się wagi paczki przy usuwaniu ostatniego towaru.
 • Poprawiono problem z dodawaniem masy, gdy pierwszy towar ma masę zerową.
 • Poprawiono sumowanie mas w różnych jednostkach w oknie pakowania.
 • Poprawiono widok towarów z duża liczbą zdjęć w oknie pakowania.
 • W oknie pakowania dodano informacje o walucie zamówienia wysyłkowego.

Automatyzacje

 • Dodano czynność tworzenia dokumentu początkowego w Subiekcie dla Sello NX.
 • Dodano czynność wysyłania statusu zamówienia wysyłkowego do serwisu internetowego.
 • Poprawki działania czynności automatyzacji: Pobierz dane ofert internetowych z serwisu.
 • Zablokowano możliwość edycji automatu systemowego.
 • Poprawiono działanie automatu systemowego do zmiany statusu zamówienia wysyłkowego z NOWE, w przypadku wygenerowania etykiety nadawczej.
 • Poprawiono problem z wykonywaniem kilku automatów systemowych kolejno jeden po drugim, po edycji zamówienia wysyłkowego w Sello NX.
 • W czynności „Wyślij raport własny” umożliwiono tworzenie tyle wiadomości pocztowych, ilu jest wybranych adresatów w tej czynności.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Dodano obsługę aktualizacji stanów zamówień w serwisach handlowych.
 • Dodano pobieranie listy statusów dla zamówień z serwisów handlowych.
 • Rozwój możliwości pluginów integracji w zakresie sterowania widocznością pól na formatkach domyślnych.
 • Rozwój pluginowości. Dodanie możliwości korzystania z modułu zmian oczekujących dla pól własnych integracji.

Integracja Allegro

 • Dodano możliwość zmiany aktualizacji stanów zamówień w serwisie Allegro na podstawie stanów zamówienia wysyłkowego w Sello.
 • Dodano możliwość zmiany tytułu oferty trwającej.
 • Dodano pole umożliwiające wznowienie oferty w serwisie automatycznie po jej zakończeniu.
 • Poprawiono działanie edytora opisu Allegro związane z błędnym wyświetlaniem typu sekcji.
 • Poprawiono problem aktualizacji czasu rozpoczęcia trwania oferty internetowej przy pobieraniu szczegółów oferty.
 • Poprawiono problem z pobieraniem jednocześnie ofert aktywnych i nieaktywnych.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zakupów wielu przedmiotów z usługami dodatkowymi.
 • W zamówieniach wysyłkowych poprawiono problem błędnego ustawiania daty zakupu po pobraniu dopłat do zamówienia.

Integracje kurierskie

 • Dodano nową integrację kurierską z DPD.
 • Dodano obsługę komunikatów typu „push” umożliwiających śledzenie zmian statusu przesyłek, bez konieczności używania cyklicznej synchronizacji. Dotyczy pluginów kurierskich dostarczanych przez InsERT.
 • Poprawiono oznaczanie kont kurierskich z niepoprawnymi danymi uwierzytelniającymi jako wymagającymi działania.
 • Poprawki optymalizujące czas oczekiwania na utworzenie etykiety w serwisie kurierskim.

Integracja DPD

 • W module kont integracji dodano możliwość utworzenia konta kurierskiego DPD.

Integracja InPost

 • Poprawiono listę usług dostępnych do wyboru w oknie sposobu wysyłki paczki.
 • Poprawiono problem z brakiem możliwości utworzenia przesyłki dla Paczkomatu wpisanego małymi literami.
 • Poprawiony komunikaty o błędach przy nieudanym tworzeniu przesyłek.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów zwróconych z serwisu API ShipX InPostu.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z powtarzającymi się nazwami usług w serwisie WzA (brak informacji o markecie, w którym dostawa obowiązuje).
 • Usunięto zbędną walidację numeru konta pobrania przy konfiguracji sposobów wysyłki dla Allegro kurier DPD Czechy.
 • W nazwach usług pobranych z serwisu dodano identyfikację marketu zagranicznego (zamiast kolejnych numerów).

Integracja Subiekt GT

 • Poprawiono problem z pobieraniem towarów z Subiekta GT z jednostkami miar pisanymi wielkimi literami.
 • Wprowadzono zmiany w sposobie synchronizacji zdjęć z towarów Subiekta GT.

Integracja Subiekt nexo

 • Dodano możliwość tworzenia zamówień wysyłkowych z zamówień od klienta.
 • Dodano nową kolumnę „Zamówienie wysyłkowe” w module zamówień od klientów w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono problem z brakiem realizacji zamówienia przez dokument końcowy.

Wygląd i ergonomia

 • [PRO] Dodano parametr pozwalający wyłączyć zapisywanie wartości filtrów przy wychodzeniu z serwisu. Dodano także możliwość określenia domyślnych wartości filtrów w definicjach widoków. Wcześniej obie funkcje były dostępne w Laboratorium.
 • Do danych diagnostycznych dodano statystykę pochodzenia dokumentów.
 • [PRO] Naprawiono błąd uniemożliwiający pokazanie sferycznego okna wyboru podmiotu w aplikacji Windows Forms.
 • Poprawiono problem podwójnego separatora, który mógł się czasami pojawiać w menu kontekstowym na listach edycyjnych.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który mógł się pojawić przy sortowaniu listy.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się przy próbie odłączenia zdjęcia od asortymentu zsynchronizowanego z programem Vendero.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się przy zmianie sortowania w serwisie galerii przy braku uprawnień do tego widoku.
 • [PRO] Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się w raportach własnych SQL, gdy użyto dwukrotnie tego samego parametru w treści zapytania, raz z wartością domyślną, a raz bez niej.
 • Poprawiono przewijanie zawartości galerii zdjęć.
 • Poprawiono stabilność programu przy zapisie dokumentu z błędami na liście pozycji. W pewnych sytuacjach zapis takiego dokumentu mógł powodować błąd w programie.
 • Rozszerzono informacje umieszczane w logach aplikacji o przypadki związane z nieudanym załadowaniem widoku.
 • W instalatorze nexo, w kroku wyboru ikon programów dodano opcję zaznaczania i odznaczania wszystkich ikon.
 • W widoku Galeria zdjęć naprawiono działanie przycisku do konfiguracji widoku.
 • W widoku galerii zdjęć dodano zapamiętywanie ostatnich ustawień widoku.
 • Zoptymalizowano odświeżanie list przy zbiorczym usuwaniu obiektów.

Klienci

 • Poprawiono dodawanie klientów z plików EDI++. Obecnie podczas synchronizacji danych po numerze NIP i wykryciu klienta o tym samym symbolu, jaki istnieje już w bazie danych, program doda klienta z takim samym symbolem rozszerzonym o dodatkową liczbę.

Asortyment

 • Na listach asortymentu (F2) wprowadzono możliwość włączenia kolumny ze zdjęciem asortymentu.
 • Uporządkowano zarządzanie prawami do wykonania eksportu danych w formacie EDI++. W module klientów sprawdzane jest uprawnienie „Klienci/pracownicy/wspólnicy – Eksport danych”, w module asortymentu „Asortymenty – Eksport danych”. Dodano także nowe uprawnienie dedykowane dla dokumentów: „Dokumenty – Komunikacja – Wyślij do EDI++”.
 • Usunięto blokadę nie pozwalającą zmienić j.m. dla asortymentu typu opłata dodatkowa. Zmiana dotyczy zarówno danych kartotekowych, jak i szablonu asortymentu.

Inne

 • Dodano możliwość wysyłania statusów zamówień do serwisu internetowego.
 • Dodano pomoc kontekstową do okien programu.
 • Poprawiono błąd zapisu gabarytu paczki „inny”.
 • Poprawiono dane przykładowe dotyczące stanów magazynowych.
 • Poprawiono wygląd okna szablonu gabarytu paczki.
 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych kont dla czynności automatów związanych z Sello NX.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem postępu synchronizacji.
 • Z kreatora wdrożeniowego usunięto mylące informacje dotyczące importowania danych z Subiekta GT.

Wspólne dla nexo

 • Dodano zawijanie wierszy w błędach prezentowanych w dzienniku zdarzeń.
 • Profilowanie danych rozszerzono o możliwość ustawiania dostępu do kategorii biblioteki załączników. Profilowanie po kategoriach biblioteki załączników jest również dostępne w profilowaniu pluginowym.
 • [PRO] Dodano metodę ułatwiającą dodawanie sferycznych filtrów z listą wyboru.
 • Dodano konfigurację komunikacji z zewnętrznymi serwisami, która umożliwia wyłączenie lub przywrócenie komunikacji z takimi serwisami, jak KSeF, SMS, Poczta itp. Dodatkowo dodano mechanizm, który automatycznie dezaktywuje komunikację ze wszystkimi serwisami przy pierwszym uruchomieniu podmiotu przywróconego z archiwum. Przy uruchomieniu nexo pojawi się komunikat informujący o tym zdarzeniu i pozwalający na szybkie przywrócenie komunikacji.
  • Dodano uprawnienie do konfiguracji komunikacji z serwisami zewnętrznymi.
  • Dodano widżet informujący o tym, że komunikacja z serwisami zewnętrznymi jest wyłączona.
 • [PRO] W sferze do okien z parametrami operacji dodano nowe typy parametrów: data oraz lista wyboru. Ponadto do istniejących parametrów dodano nowe właściwości. Parametr tekstowy pozwala obecnie określić maksymalną liczbę znaków, pozwala też na wprowadzanie tekstu w wielu liniach. Parametr liczby całkowitej pozwala natomiast na określenie minimalnej oraz maksymalnej wartości parametru.
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono wykonanie zdarzeń dedykowanych dla dokumentów Subiekta, gdy rozszerzenie korzystało z interfejsu IDokument jako parametru.

Poczta

 • Poprawiono problem z dużymi logotypami OneDrive, jeśli wiadomość z dołączonym plikiem przy pomocy serwisu OneDrive była odbierana w programie Outlook.
 • Poprawiono wklejanie adresu e-mail w pola adresowe w wiadomości, tak aby znaki spacji czy to przed, czy po adresie były usuwane.

Licencje

 • Poprawki związane z pierwszym uruchamianiem programu i logowaniem do Konta Insert.

Dodatkowe informacje o nowej wersji


Sello NX 47.0.1

 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder „Sent” zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji „Przenieś do” oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono problem z wysyłaniem zmian do ofert istniejących w serwisie (Brak dostępu do danego zasobu).
 • Poprawiono błąd występujący w specyficznych sytuacjach podczas przechodzenia w oknie oferty na zakładkę parametrów.
 • Poprawiono stabilność działania programu przy pobieraniu ofert internetowych.
 • Poprawiono problem z dublowaniem zamówień wysyłkowych oraz ofert internetowych przy pracy wielostanowiskowej.
 • W parametrach konta integracji handlu internetowego dodano możliwość określenia daty odcięcia, od której zapisywane będą zamówienia wysyłkowe.