Sello NX 47.0.1

 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder „Sent” zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji „Przenieś do” oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono problem z wysyłaniem zmian do ofert istniejących w serwisie (Brak dostępu do danego zasobu).
 • Poprawiono błąd występujący w specyficznych sytuacjach podczas przechodzenia w oknie oferty na zakładkę parametrów.
 • Poprawiono stabilność działania programu przy pobieraniu ofert internetowych.
 • Poprawiono problem z dublowaniem zamówień wysyłkowych oraz ofert internetowych przy pracy wielostanowiskowej.
 • W parametrach konta integracji handlu internetowego dodano możliwość określenia daty odcięcia, od której zapisywane będą zamówienia wysyłkowe.

Sello NX 47.0.0

Oferty internetowe

 • Dodano mechanizm wysyłania ofert do serwisu internetowego. Obsługuje on wystawianie ofert w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
 • Dodano moduł Parametry ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wybierania produktu z serwisu związanego z wystawianą ofertą.
 • Dodano nową zakładkę OPIS w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano nową zakładkę ZDJĘCIA w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano pobieranie podstawowych pól oferty internetowej.
 • Udostępniono możliwość dodawania nowych ofert dla konta i serwisu wybranego w kontekście lub dla wybranego konta.
 • W module ofert internetowych dodano obsługę zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • W oknie oferty dodano pola umożliwiające określenie miejsca wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Czas trwania.
 • W oknie oferty dodano pole Asortyment nexo, umożliwiające skojarzenie oferty z asortymentem.
 • W oknie oferty dodano pole Cenniki dostaw.
 • W oknie oferty dodano pole Czas wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Opcje faktury.
 • W oknie oferty dodano pole Stawka VAT.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano mechanizm zabezpieczający przed powieleniem wystawianych ofert.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu
 • Dodano obsługę parametrów specyficznych dla kategorii oferty internetowej.
 • Na liście ofert internetowych dodano możliwość wyświetlenia nowych pól dodanych do oferty.
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie edycji oferty internetowej.
 • Poprawki wyszukiwarki produktów w serwisie internetowym.
 • W module ofert internetowych dodano kolumnę z miniaturką zdjęcia oferty.
 • W module ofert internetowych dodano nowe filtry.
 • W module ofert internetowych dodano wizualizację błędów synchronizacji w postaci podświetlenia wiersza oraz informacji z treścią błędu na dolnej zakładce WIZYTÓWKA.
 • W parametrach ofert internetowych dodano konfigurację dla automatów systemowych, umożliwiających pobieranie ofert cyklicznie.
 • Zoptymalizowano zapis pobieranych ofert internetowych.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano funkcję pobierania danych ofert internetowych wybranych z listy ofert.
 • Dodano funkcję pokaż w serwisie, umożliwiającą przejście do oferty wybranej na liście ofert internetowych.
 • Dodano możliwość powielania ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wprowadzania zmian w ofercie wysłanej do serwisu wprost z okna edycji oferty. Modyfikacja wartości w polach generuje zmiany oczekujące na wysłane do serwisu.
 • Dodano pobieranie opisu oferty
 • Dodano pobieranie zdjęć do galerii oferty internetowej.
 • Na liście ofert dodano kolumnę ze statusem aktualizacji w serwisie (SAS), odnoszącą się do mechanizmu zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • Poprawiono problem sortowania po kolumnach ze stemplem.
 • Poprawki wizualne w oknie wyszukiwania produktów w serwisie dla ciemnego motywu.
 • Poprawki wydajnościowe związane z wyświetlaniem długich list parametrów specyficznych typu Marka, Producent.
 • Poprawki związane z pobieraniem pełnych danych ofert spoza Sello.
 • Uporządkowano menu modułu ofert internetowych.
 • W module ofert internetowych dodano dolną zakładkę prezentującą zmiany wprowadzane w ofertach wysłanych do serwisu.
 • W module ofert internetowych dodano menu umożliwiające pobranie ofert wszystkich, z wybranych serwisów oraz z wybranych kont.
 • W module ofert internetowych dodano zakładki PRZYGOTOWANE, AKTYWNE, NIEAKTYWNE, ZAKOŃCZONE, WSZYSTKIE.
 • W oknie oferty dodano pole Jednostka miary dla wybranego asortymentu nexo. Jednostka ta jest używana jako domyślna dla asortymentu przy pobieraniu zamówień wysyłkowych.
 • Z menu modułu usunięto opcję pobierania drzewa kategorii. Została ona przeniesiona do okna wyboru kategorii w ofercie internetowej.
 • Zmieniono sposób pobierania i synchronizacji jednostek miar asortymentu i czasów trwania.
 • Zmieniono sposób prezentacji opcji promowania w oknie oferty internetowej.
 • Dodano możliwość wystawiania ofert wybranych z listy.
 • W module ofert internetowych dodano menu Wyślij oferty, umożliwiające wysłanie ofert w statusie Gotowa, wszystkich, z wybranego serwisu, z wybranego konta.

Zamówienia wysyłkowe

 • Zmieniono mnemonik identyfikujący moduł zamówień wysyłkowych z ZW na AW z powodu kolizji z modułem Gestora.
 • Dodano możliwość dodawania nowego zamówienia wysyłkowego przy użyciu mnemonika EZ (Ctrl+spacja).
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentu handlowego z poziomu okna edytowanego zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z obsługą dopłat do zamówień wysyłkowych w serwisie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych na podstawie dziennika zdarzeń.
 • Poprawiono wiele mniejszych problemów przy dodawaniu nowego zamówienia wysyłkowego z jednoczesnym przejściem do okna pakowania .
 • Przyspieszono ponowne pobieranie zamówień wysyłkowych z serwisu. Nie są one teraz zapisywane, jeśli nie wystąpiły w nich żadne zmiany.
 • Zmieniono sposób automatycznego wiązania asortymentu przy pobieraniu zamówienia z serwisu. Najpierw sprawdzane jest powiązanie oferty z asortymentem, w dalszej kolejności następuje próba wiązania uwzględniająca pole sygnatura i symbol asortymentu.
 • Zmieniono symbol numeracji zamówień wysyłkowych z ZW na EZ (e-zamówienie), w związku z konfliktem ze zwrotami.
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów handlowych do serwisu internetowego z poziomu edycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem pojawiania się nadpłaty dla zamówień zawierających usługi dodatkowe z serwisu.
 • Poprawiono problem z długim generowaniem etykiet kurierskich.
 • Poprawiono problem z mapowaniem płatności w obcej walucie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień z walutą zagraniczną.
 • Usunięto konflikt mnemonika modułu zamówień wysyłkowych Sello uruchamiającego moduł zestawów klientów w Gestorze.
 • W module zamówienia wysyłkowe dodano menu Wystaw oraz Wystaw seryjnie, umożliwiające tworzenie dokumentów w systemie handlowym
 • W oknie edycji zamówienia wysyłkowego dodano możliwość odświeżenia dostępnych typów dokumentów do utworzenia w systemie handlowym.
 • Zamówienia dodawane ręcznie mają teraz swoją własną wbudowaną integrację Sello. Nie ma możliwości dodawania zamówień ręcznie, w kontekście serwisów internetowych (np Allegro).

Pakowanie

 • Dodano inicjalizację wymiarów paczki na podstawie wybranego sposobu dostawy i określonych w nim gabarytów.
 • Dodano możliwość pakowania wielu takich samych towarów z różnych pozycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z pakowanie towaru dodanego ręcznie do zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem związany z ustawianiem masy paczki na 0 przy oznaczaniu paczki jako spakowanej.
 • Poprawiono sumowanie wagi paczek przy pakowaniu.
 • Poprawki treści w przycisku tworzenia i drukowania etykiet z dynamiczną zawartością w oknie pakowania.
 • Poprawki wizualne okna pakowania w ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania – nowa ikona braku zdjęcia.
 • W oknie pakowania ukryto problematyczny przycisk tworzenia i drukowania dokumentów. Funkcja będzie zrealizowana w późniejszym terminie.
 • W oknie pakowania zamówienia wysyłkowego zablokowano do edycji pola związane z utworzoną już w serwisie kurierskim przesyłką.
 • W przesyłkach pobraniowych dodano przepisywanie wartości zamówienia wysyłkowego do pola Pobranie.

Automatyzacje

 • W automatyzacji dodano obsługę obiektu Asortyment.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.

Asortyment

 • Dostosowano listę typów asortymentu uproszczonego do tych aktualnie obsługiwanych.
 • Odblokowano możliwość wykonywania zmian zbiorczych.
 • Poprawiono problem z ustawianiem ceny ewidencyjnej
 • Poprawiono problem z zamiennikami asortymentu.
 • Poprawiono problem zmiany typu asortymentu z usługi na towar przy importowaniu usług z Subiekta GT.
 • Poprawiono przeliczanie cen w oknie asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie.
 • Poprawki problemu z aktualizacją pozycji cenników.
 • Ukryto możliwość tworzenia kompletów dla asortymentu uproszczonego – nie jest to obecnie obsługiwana funkcja.
 • Usunięto możliwość dodawania cennika dodatkowego do asortymentu uproszczonego (nie jest on obsługiwany).
 • Usunięto niektóre funkcje wywoływane z okna edycji asortymentu uproszczonego, które nie mają zastosowania.
 • Usunięto zbędne, w asortymencie uproszczonym, ostrzeżenie o zerowej podstawie kalkulacji.
 • W oknie edycji asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie usunięto niepoprawny dopisek wskazujący jakoby towar pochodził z Subiekta GT.
 • Wprowadzono nowe okno edycji zdjęć przypisanych do asortymentu uproszczonego.
 • Zablokowano możliwość zmiany ceny ewidencyjnej dla asortymentu pobranego z Subiekta GT.

Wygląd i ergonomia

 • Dodano nową kolumnę w serwisie asortymentu prezentującą domyślne zdjęcie towaru.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce Definicje widoków w formatce edycji użytkownika.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Poprawiono wyrównywanie zawartości niektórych kolumn, takich jak: status zamówienia wysyłkowego, dostawca, pobranie.
 • Umożliwiono wiązanie jednego zdjęcia z galerii zdjęć z wieloma asortymentami.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W galerii zdjęć umożliwiliśmy dodawanie plików w formacie WebP.
 • W serwisie Asortyment dodano operację zbiorczą dodawania zdjęcia do asortymentu z galerii zdjęć.
 • Zmieniono także działanie istniejącej operacji zbiorczej dodawania zdjęcia z dysku, tak aby nie powodowała duplikowania zdjęć.
 • Wprowadzono nową kontrolkę do zarządzania zdjęciami asortymentu. Umożliwia ona ustalanie kolejności zdjęć.
 • Zmieniono działanie usuwania asortymentu. Obecnie zdjęcia powiązane z usuwanym asortymentem nie są usuwane.
 • Poprawiono działanie procentowego wskaźnika postępu synchronizacji.

Integracje

 • Dodano mechanizm identyfikacji problemów z autoryzacją i danymi logowania dla kont integracji.
  Konta integracji są teraz oznaczane kolorem czerwonym, gdy wystąpią problemy z danymi logowania do serwisu. Ułatwia to znalezienie błędnie skonfigurowanych kont.
 • W oknie konta integracji dodano informację o poprawnych/niepoprawnych danych logowania lub autoryzacji (wygasły token OAuth2).
 • Dodano automatyczne wyłapywanie błędów autoryzacji w serwisie dla pluginów integracji.
 • Poprawki w obsłudze kontekstu konta integracji.
 • Poprawki wizualne i ujednolicenie okien dodawania nowych kont integracji.
 • W module kont integracji ukryto pluginy integracji z testowymi środowiskami. Dodano możliwość włączenia ich wyświetlania za pomocą osobnej opcji w menu modułu.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Poprawki rozwojowe do realizacji pluginów integracji sprzedaży internetowej.
 • W module kont integracji, dodane zostało wbudowane konto „Dodane ręcznie” integracji Sello, dedykowane dla zamówień wysyłkowych wprowadzanych do programu ręcznie.

Integracja Allegro

 • Dostosowano długość tytułu oferty do wymogów Allegro (75 znaków).
 • Dostosowano pobieranie parametrów specyficznych dla ofert internetowych do ostatnich zmian w serwisie Allegro.

Integracje kurierskie

 • Dodano nowy słownik Gabaryty paczki, wykorzystywany przy definiowaniu wymiarów paczek dla zamówień wysyłkowych.
 • Poprawki działania okna sposobu dostawy paczki.
 • Poprawki widoczności ciemnego motywu dla okna sposobów wysyłki paczki.
 • Przygotowano szablon plugina integracji kurierskiej do Visual Studio, ułatwiający tworzenie nowych integracji.
 • W oknie edycji sposobu dostawy poprawiono komunikaty o konieczności uzupełnienia konta bankowego w przypadku pobrania.
 • Wprowadzono kolejne poprawki upraszczające tworzenie pluginów integracji z kurierami.

Integracja InPost

 • Poprawiono tłumaczenie niektórych błędów zwracanych z API ShipX.
 • Poprawki wizualne w oknie dodawania konta InPost.
 • Wydłużono pole na token dostępowy dla kont InPost.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z usługami dodatkowymi bez nazwy zwracanymi z serwisu Allegro.

Integracje systemu handlowo-magazynowego

 • Poprawiono czytelność niektórych błędów pojawiających się w dymkach.
 • Poprawki stabilności programu przy wielokrotnym wykonywaniu niektórych operacji na systemie handlowym.
 • Poprawki związane z wystawianiem dokumentów w systemie handlowym.
 • W module kont integracji dodano możliwość podłączenia Subiekta nexo. Można również uruchomić Subiekta nexo w multiprogramie.

Poczta e-mail

 • Dodano moduł poczty e-mail. Moduł ma pewne ograniczenia w stosunku do tego oferowanego w programie Gestor nexo.

Słowniki

 • Udostępniono słownik walut nexo dla Sello NX.

Wydruki

 • Dodano wydruk listy magazynowej dla zamówienia wysyłkowego.

Różne

 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • Poprawiono problem z uruchamianiem baz z danymi prezentacyjnymi.
 • Poprawka raportowania błędów synchronizacji z długą treścią.
 • Poprawki mechanizmu zadań synchronizacji.

Sello NX 46.1.1

 • Poprawiono problem uniemożliwiający pobranie więcej niż 100 ofert.
 • Poprawiono problem z usuwaniem hasła przy edycji kont zewnętrznych integracji.

Sello NX 46.0.2

 • Poprawiono błąd braku aktualizacji statusu płatności zamówień pobranych z Allegro.
 • Poprawiono błędnie zapisywane daty zakupu w zamówieniu wysyłkowym pobranym z Allegro.
 • Poprawiono problem z adresem nabywcy wstawianym na dokumentach Subiekta z danych kontrahenta a nie z danych w zamówieniu wysyłkowym.
 • W polu „dotyczy” w zamówieniu wysyłkowym przywrócono numer oferty Allegro, z której pochodzi zamówienie.
 • W zamówieniu wysyłkowym poprawiono problem braku pobierania danych do faktury z serwisu sprzedaży internetowej.

Sello NX 46.0.0

 • [PRO] Dodano 56 nowych kształtów flag.
 • W automatach opartych o harmonogram dodano możliwość zdecydowania, z jakiego okresu mają być wykonywane zaległe automaty.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość łączenia zaawansowanych pól własnych w grupy.
 • Na listach zawierających dane asortymentu (moduł, lista F2, pozycje dokumentów) dodano możliwość włączenia kolumn „Producent” oraz „Symbol u producenta”.
 • [PRO] W module i na liście asortymentu (F2) dodano kolumny prezentujące najbliższy termin ważności w magazynie z kontekstu, jak i ze wszystkich magazynów.
 • W module SMS dodano informacje o stanie konta, ważności pakietu. Z tego miejsca jest możliwość przejścia do kupna nowego pakietu wiadomości SMS.
 • W załącznikach wyświetlanych przy obiekcie dodano kolumnę, która pokazuje z iloma obiektami jest powiązany wskazany załącznik. Jest również możliwość z tego miejsca pokazania powiązanych obiektów.
 • Na karcie klienta poprawiono odświeżanie dla ustawianego priorytetu w notatce.
 • Poprawiono błąd, który powodował brak możliwości edycji danych przedstawiciela na karcie klienta, jeśli użytkownik nie posiadał uprawnienia: Klienci – Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że dla czynności Utwórz wiadomość SMS, ustawienia były brane z parametrów wiadomości SMS, zamiast z ustawień zdefiniowanych w wybranym szablonie wiadomości SMS.
 • Umożliwiono tworzenie zestawów naklejek na podstawie raportu sferycznego.
 • Poprawki serwisu Sello NX couriers pośredniczącego w tworzeniu przesyłek dla kuriera InPost.
 • Poprawki w serwisie Sello NX Couriers pośredniczącym w tworzeniu paczek u kurierów.
 • Poprawiono działanie operacji przywracania domyślnych ustawień widoku.
 • Poprawiono działanie paska z narzędziami do wyszukiwania i filtrowania elementów listy przy wyborze z listy (F2).
 • [PRO] Poprawiono informowanie o modyfikacji definicji widoku po przywróceniu ustawień domyślnych.
 • Poprawiono problem dearchiwizacji, w sytuacji gdy bazy miały położenie na dedykowanej partycji bez określenia folderu.
 • Poprawiono problem w raportach własnych SQL, który występował, gdy wybrano element główny, a zapytanie zwróciło wartość NULL w kolumnie Id.
 • [PRO] Poprawiono problem z nieuwzględnianiem domyślnych wartości parametrów zawartych w treści zapytania w raporcie własnym SQL.
 • [PRO] Poprawiono problem, który występował na raportach własnych SQL, gdy w treści zapytania użyto dwóch parametrów DR o takiej samej nazwie.
 • Poprawiono sposób zaokrąglania liczb na listach.
 • [PRO] Poprawiono wczytywanie definicji widoku z pliku w przypadku, gdy wskazany plik był niewłaściwy.
 • [PRO] W definicjach widoków umożliwiono tworzenie warunków formatowania warunkowego z wykorzystaniem wartości formatowanej kolumny.
 • W formatowaniu warunkowym list umożliwiono porównywanie dat.
 • Poprawiono zwracanie informacji o błędnym numerze NIP podczas pobierania danych klienta z serwisu GUS.
 • Poprawiono problem błędnego wstawiania symbolu w nazwie kontrahenta dla integracji z Subiektem GT.
 • Odblokowano obsługę zmian zbiorczych asortymentu.
 • Poprawki mechanizmu aktywacji Sello NX przy uruchamianiu programu pierwszy raz.
 • Dodano moduł ofert internetowych w wersji podstawowej.
 • Dodano podstawową funkcję pobierania aktywnych ofert internetowych z serwisów internetowych oraz implementację dla serwisu Allegro.
 • Poprawiono problem związany z unieważnianiem tokenów dostępowych do serwisu WzA w przypadku edycji konta integracji WzA.
 • Dodano możliwość włączenia śladu rewizyjnego.
 • Dodano obsługę zamówień wysyłkowych w wyszukiwarce systemowej.
 • Dodano parametry haseł i logowania do systemu.
 • Poprawiono działanie przycisku drukowania dokumentu z poziomu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem tworzenia i drukowania dokumentów z okna zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem utraty autoryzacji w serwisie WzA po restarcie systemu.
 • Poprawiono problem wyboru wzorca wydruku dla integracji kurierskich.
 • Poprawiono problem wysyłania dokumentów handlowych do serwisu Allegro.
 • Poprawki związane z obsługą okna konfiguracji sposobów dostawy paczek.
 • W module automatyzacja dodano zakładki Historia, Powiadomienia i Zaplanowane.
 • Zmiana podejścia do generowania dynamicznego interfejsu konfiguracji sposobu wysyłki paczek dla integracji kurierskich.
 • Zmiany techniczne w integracjach systemów internetowych.
 • Zmiany techniczne w mechanizmie działania synchronizacji z kurierami.
 • Zmiany techniczne w mechanizmie działania synchronizacji z systemami handlowo-magazynowymi.
 • Dodano funkcję Pokaż sygnaturę obiektu dla zamówień wysyłkowych.
 • Dodano moduł parametrów SMS oraz InsMail.
 • Dodano Sello NX do informacji diagnostycznych.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne w filtrze sposobów dostawy w zamówieniach wysyłkowych.
 • Dodano wyszukiwarkę produktów w serwisach internetowych, które wymagają podłączenia produktu do oferty.
 • Dostosowanie pluginów integracji WzA oraz InPost do zmian technicznych platformy pluginowej.
 • Dostosowano sposób pobierania zamówień z Allegro do zmian technicznych w pluginowym modelu integracji.
 • Na formatce klientów dodano nową zakładkę z informacją o serwisach internetowych (wyświetlana w przypadku posiadania programu Sello NX).
 • Na liście zamówień wysyłkowych dodano sygnalizację przepełnienia pakowanego zamówienia.
 • Poprawiono błędy występujące przy wywołaniu funkcji utwórz i drukuj dokument na pustej liście zamówień.
 • Poprawiono brak pobierania reklamacji dla kont Allegro.
 • Poprawiono działanie edycji paczki z poziomu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono działanie przycisku do tworzenia przesyłek i drukowania etykiet w zamówieniu wysyłkowym.
 • Poprawiono działanie sumowania mas w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z edycją pracownika.
 • Poprawiono problem z generowanie wielu etykiet jednocześnie.
 • Poprawiono problem z numerem domu przy nadawaniu Paczkomatem.
 • Poprawiono problem z próbą generowania już wygenerowanej etykiety w serwisie kurierskim.
 • Poprawiono problem z tworzeniem przesyłek dla DHL w integracji WzA.
 • Poprawiono problem z usuwaniem form płatności.
 • Poprawiono tłumaczenia błędów zwracanych z API InPost ShipX.
 • Poprawiony problem przenoszenia masy pomiędzy zamówieniem a paczkami.
 • Poprawki działania wyboru kontekstu konta serwisu internetowego.
 • Poprawki pobierania zamówień z serwisu Allegro.
 • Poprawki tworzenia etykiet dla DPD i UPS w integracji WzA.
 • Poprawki w oknie dodawania i konfiguracji konta integracji z InPost.
 • Poprawki w wyszukiwarce poleceń, związane z dodawaniem nowych cenników – opcja niedostępna z poziomu Sello NX.
 • Poprawki wizualne wyświetlania stempelków serwisów (integracji).
 • Poprawki związane z edycją zamówienia wysyłkowego po utworzeniu przesyłki u kuriera.
 • Ujednolicono nazwy zadań synchronizacji, wyświetlanych w treści błędów oraz w Dzienniku błędów.
 • Usunięto kolumnę „Użytkownik serwisu” z modułu klientów.
 • Usunięto możliwość dodawania wspólnika.
 • W filtrze płatności w module zamówień wysyłkowych dodano możliwość filtrowania po płatnościach niezmapowanych (pochodzących z serwisu internetowego).
 • W wyszukiwarce asortymentu w zamówieniu wysyłkowym dodano informacje o stanach oraz cenach towarów.
 • W zamówieniach wysyłkowych zmieniono działanie kolumny „Stan pakowania”, aby uwzględniała paczki przepełnione. Dodano nowe kolumny „Ilość spakowana” oraz „Ilość do spakowania”.
 • Wbudowane dostawy systemowe zostały zastąpione pluginami wewnętrznymi, dzięki czemu są traktowane tak jak każdy inny plugin kurierski.
 • Włączono widok „Parametrów systemu”.
 • Zablokowano możliwość dodawania dwóch takich samych kont dla integracji InPost.
 • Zaktualizowano interfejs parametrów sposobu wysyłki paczek. Sposoby wysyłki wymagają ponownej konfiguracji.
 • Zmiany techniczne mechanizmu kolejkowania zadań synchronizacji, wynikające z poprawek w działaniu pluginów integracji.
 • Zmieniono sposób wyświetlania okna konfiguracji sposobów wysyłki paczek.
 • Zwiększyliśmy szybkość pobierania ponownego zamówień wysyłkowych z serwisów.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Sumaryczna waga towarów zapakowanych w paczce nadpisuje teraz wagę zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano możliwość sortowania po kolumnach Dostawca i Faktura, zawierających stempelek graficzny.
 • Poprawiono działanie paska przewijania w oknie pakowania wielu zamówień wysyłkowych jednocześnie.
 • Poprawiono numerację paczek w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono odświeżanie formatki zamówienia wysyłkowego po edycji paczek.
 • Poprawiono problem z brakiem listy błędów przy autozapisywaniu zamówienia wysyłkowego podczas przechodzenia do pakowania.
 • Poprawiono problem z odnotowywaniem płatności podzielonych przychodzących z serwisu Allegro.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zapakowanych pozycji z paczki.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem stanu zapakowania na 100% w sytuacji dużej rozbieżności w liczbie sztuk na pozycjach paczki.
 • Poprawiono przeliczanie jednostek masy w paczkach.
 • Poprawiono widok wyszukiwania dostawy w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono wyliczanie masy paczki całkowitej podczas pakowania.
 • Poprawiono wyliczanie masy w zamówieniu wysyłkowym po zmianie jednostki miary w paczce.
 • Poprawiono wyświetlanie długich uwag kupującego w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawki komunikatów błędów występujących podczas pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania ujemnych wartości w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Zmieniono działanie przycisku „Oznacz jako spakowane” w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego. Jego naciśnięcie powoduje obecnie wyrównanie liczby zapakowanych towarów do wymaganych w zamówieniu.
 • W module Asortyment wzbogacono operację zbiorczą usuwającą dane dostawców o możliwość zbiorczego usunięcia wszystkich danych dotyczących dostaw dla zaznaczonych pozycji kartotekowych.
 • Podczas odłączania/usuwania modelu z podpiętymi wariantami poprawiono obsługę błędów wynikających z dezaktywacji cech użytych w modelu.
 • [PRO] Poprawiono niedziałające dla zaznaczonego asortymentu polecenie „Połącz w grupę zamienników”.
 • [PRO] W oknie operacji „Połącz w grupę zamienników” naprawiono brak wyświetlania danych w kolumnach: stan magazynowy, cena netto i cena brutto.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo wprowadzono zabezpieczenie przed dodaniem do danych asortymentu już przypisanej mu jednostki miary.

Sello NX 45.1.0

 • [InPost] Poprawiono problem generowania przesyłek pobraniowych związany z brakiem ubezpieczenia.
 • [InPost] Poprawiono problem z tworzeniem przesyłek na adres zawierający literę w numerze klatki.
 • Poprawiono problem z generowaniem etykiet z numerem mieszkania odbiorcy zawierającym znaki nienumeryczne

Sello NX 45.0.1

 • Naprawiono problem z wyświetlaniem okna Opieka posprzedażna – kontakt i informacje.
 • Poprawiono nieprawidłowy adres serwisu allegro.pl pojawiający się po kliknięciu w funkcję Pokaż w serwisie.

Sello NX 45.0.0 

 • Dodano obsługę serwisu OneDrive do współdzielenia załączników pocztowych.
 • Dla wydruków zapisywanych w bibliotece załączników z okna Drukuj dodano wyświetlanie informacji o istniejącym już w bibliotece załączników pliku. System umożliwia jego nadpisanie, zdublowanie lub pominięcie.
 • W bibliotece załączników przy zbiorczym dodawaniu plików do biblioteki dodano możliwość pominięcia pliku, jeśli już taki sam plik znajdował się wcześniej w bibliotece załączników.
 • W wyszukiwarce danych naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania operacji w górnym menu, jeśli na liście były wyświetlane obiekty tylko jednego typu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na karcie Klienta w trybie Pokaż była aktywna operacja: Przepisz numer NIP.
 • Rozwiązano problem z wstawianiem pustej linii pomiędzy treścią wstawioną z szablonu wiadomości a automatycznym podpisem do wiadomości.
 • W tworzonej wiadomości pocztowej, w górnym menu dodano ikonkę „kosz”, która odpowiada za usunięcie trwałe wiadomości.
 • [PRO] Wprowadziliśmy możliwość tworzenia własnych filtrów sferycznych. Funkcja dostępna w Laboratorium.
 • [PRO] Naprawiono błąd występujący po sferycznej edycji FS, a z jej poziomu edycji danych klienta, gdy w parametrach ustawiono pytanie o aktualizacje cen i płatności po zmianie danych klienta.
 • Istniejące dotychczas oddzielne uprawnienia do eksportu klientów, pracowników i wspólników zostały scalone w jedno uprawnienie: do eksportu klientów/pracowników/wspólników. Dla konwertowanych z wcześniejszych wersji danych użytkowników/ról uprawnienie to jest przydzielone tylko wtedy, gdy przed konwersją mieli nadane wszystkie trzy uprawnienia. W przeciwnym wypadku nie jest ono nadawane.