Szczegółowy opis

Funkcje programu

Oferty internetowe

 • Obsługa serwisów handlowych oraz sklepów internetowych poprzez pluginy integracji
 • Wyszukiwanie i powiązywanie produktów z serwisów internetowych z wystawianymi ofertami internetowymi
 • Automatyczne zamykanie i wznawianie ofert w zależności od stanu towaru
 • Automatyczne pilnowanie stanów przy sprzedaży wielokanałowej
 • Edytory opisów dostosowane do możliwości, jakie daje platforma handlowa
 • Przeglądanie i zarządzanie zdjęciami zgromadzonymi w bazie Sello NX
 • Pobieranie i obsługa ofert wystawionych poza Sello NX
 • Szyfrowanie komunikacji (TLS 1.2)
 • Edycja pojedynczych trwających ofert
 • Dynamiczna aktualizacja wszelkich parametrów ofert internetowych (zależnie od implementacji pluginów integracji), w tym parametrów specyficznych dla kategorii
 • Śledzenie i zarządzanie ofertami z wielu kont oraz z wielu integracji w jednym miejscu
 • Zarządzanie oraz śledzenie zmian dokonywanych w ofertach
  trwających
 • Miniaturki towarów na liście ofert
 • Komentarze własne do ofert, ułatwiające komunikację wewnątrzfirmową
 • Szybkie wyszukiwanie i dodawanie towaru w oparciu o wyszukiwarkę InsTYNKT
 • Pola własne oferty internetowej.

Zamówienia wysyłkowe

 • Odpowiednik zamówienia z serwisu internetowego
 • Obsługa walut
 • Wysyłanie dokumentu sprzedaży do serwisu handlowego
 • Ustawianie statusu zamówienia w serwisie handlowym na podstawie statusu w programie
 • Możliwość edycji złożonego zamówienia, zmiany listy towarów, cen, sposobu wysyłki
 • Zamówienia dodawane ręcznie (np. zamówienia telefoniczne)
 • Zamówienia dodawane z Subiekta nexo
 • Łatwe i szybkie dodawanie towaru z kartoteki dzięki wyszukiwarce InsTYNKT
 • Wystawianie i modyfikacja dokumentów w Subiekcie GT oraz Subiekcie nexo
 • Automatyczne lub ręcznie tworzenie zamówień (z rezerwacją) w systemie sprzedaży
 • Pojedyncze lub zbiorcze tworzenie dokumentów sprzedaży
 • Oddzielny adres wysyłki, punktu odbioru oraz nabywcy na dokumencie
 • Historia zmian w transakcji
 • Nadawanie cech, po których można filtrować zamówienia wysyłkowe
 • Łatwy podgląd listy towarów, paczek oraz dokumentów wystawionych w systemie sprzedaży
 • Pola własne zamówienia wysyłkowego.

Pakowanie zamówień wysyłkowych

 • Dedykowany moduł przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi.
 • Obsługa różnych kurierów i różnych typów przesyłek dla danego dostawcy (zależnie od dostępnych integracji)
 • Pilnowanie procesu pakowania (np. ostrzeżenia o przekroczeniu zadeklarowanej liczby sztuk towaru w paczce)
 • Tworzenie etykiet nadawczych z poziomów listy zamówień, edycji zamówienia oraz pakowania (drukowanie)
 • Wydruki magazynowe
 • Wysyłanie numerów paczek do serwisów internetowych (zależnie od integracji)
 • Śledzenie statusu przesyłek w serwisach kurierskich
 • Ręczne lub automatyczne nadawanie wagi paczce wyliczanej z towarów.

Wiadomości e-mail

 • Szybkie tworzenie wiadomości do klientów, również z wykorzystaniem szablonów wiadomości
 • Wiadomości automatyczne, generowane za pomocą Automatyzacji nexo
 • Obsługa załączników do wiadomości
 • Reguły wiadomości
 • Wykorzystanie szablonów przy tworzeniu i odpisywaniu na wiadomość.

Kartoteka asortymentu

 • Zarządzanie towarami niezależnie od ofert internetowych
 • Współpraca na jednej bazie danych z systemem sprzedaży Subiekt nexo
 • Synchronizacja towarów z systemu Subiekt GT
 • Dodawanie asortymentu ręcznie
 • Ręczne i automatyczne wiązanie ofert pobranych spoza Sello NX z kartoteką asortymentu
 • Pola własne asortymentu
 • Dostęp do pól własnych Subiekta GT (podstawowych i rozszerzonych)
 • Miniaturka zdjęcia widoczna na liście asortymentu
 • Możliwość przeglądania i zarządzania zdjęciami zgromadzonymi w bazie Sello NX
 • Zmiany zbiorcze wielu parametrów asortymentu jednocześnie.

Kartoteka klientów

 • Automatyczne tworzenie kontrahentów w systemie sprzedaży (przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie GT dla zamówienia wysyłkowego)
 • Dodawanie klientów ręcznie
 • Anonimizacja danych klienta zgodnie z art. 17 RODO
 • Możliwość wysyłania wiadomości e-mail oraz SMS.

Współpraca z systemami sprzedaży Subiekt GT oraz Subiekt nexo

 • Pobieranie informacji o asortymencie i ich stanach z systemu sprzedaży Subiekt GT do Sello NX
 • Możliwość pobierania stanów towaru z wielu magazynów Subiekta
 • Tworzenie dokumentów wstępnych dla asortymentu powiązanego z systemem sprzedaży (zamówienie od klienta z możliwością rezerwacji towarów)
 • Możliwość ustawiania płatności w Subiekcie zależnej od płatności wybranej przez kupującego
 • Możliwość realizacji zamówienia poprzez dokument końcowy (FS – Faktura sprzedaży, PA – Paragon, PA+FSd Paragon + Faktura detaliczna, PAi + FSd - Paragon imienny + Faktura detaliczna)
 • Wprowadzanie klientów do bazy danych Subiekta GT/Subiekta nexo
 • Przestrzeganie uprawnień użytkowników systemu sprzedaży
 • Możliwość dodawania kosztów wysyłki jako pozycji na dokumencie
 • Możliwość obsługiwania wysyłki dla zamówień od klienta w Subiekcie nexo

Współpraca z zewnętrznymi programami i usługami

 • Serwis sprzedaży internetowej Allegro.pl
 • Subiekt GT, Subiekt nexo
 • Serwery pocztowe POP3/SMTP
 • Możliwość dodawania obsługi własnych kurierów
 • Serwisy kurierskie:
  • InPost (w tym obsługa Paczkomaty InPost, Kurier InPost oraz Allegro Paczkomaty InPost)
  • DPD Classic
  • Wysyłam z Allegro (wszyscy dostępni kurierzy w usłudze)

Praca na wielu kontach jednocześnie

Sello NX obsługuje dowolną liczbę kont z serwisu internetowego w jednej bazie danych. Umożliwia to spójną obsługę wszystkich ofert oraz zamówień wysyłkowych bez konieczności zmiany profilu. Aktualnie wybrane konto jest zawsze widoczne w polu Konto. W Sello NX dostępna jest również możliwość pracy bez żadnego konta sprzedaży internetowej związanego z serwisem handlowym - co umożliwia np. nadawanie przesyłek dla zamówień od klientów złożonych w Subiekcie nexo.

Praca sieciowa wielu użytkowników

 • Dzięki zastosowaniu rozbudowanego serwera bazy danych MS SQL Server możliwa jest praca wielu użytkowników na wspólnej bazie danych
 • W Sello NX wprowadzono rozbudowany system uprawnień dla poszczególnych pracowników. Administrator programu (Szef) może przydzielać pracownikom uprawnienia do poszczególnych funkcji aplikacji.

Bezpieczeństwo danych

 • W Sello NX dostępny jest mechanizm archiwizacji bazy danych, pozwalający utworzyć kopie zapasowe danych
 • Wszelkie hasła dostępu do kont są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i wykorzystywane tylko do celów niezbędnych dla poprawnej pracy programu, takich jak np. synchronizacja danych z serwisem
 • Komunikacja z serwerami zewnętrznymi odbywa się poprzez szyfrowany kanał HTTPS (TLS 1.2).

Inne

 • Możliwość wyboru kolumn, formatu danych prezentowanych w kolumnach oraz sortowania  danych, w tym również sortowania po wielu kolumnach jednocześnie
 • Kolorowanie warunkowe wierszy i komórek
 • Własne widoki w zakładkach
 • Możliwość filtrowania danych na listach głównych przy użyciu wielu różnych filtrów
 • Podsumowania wartości w kolumnach list według różnych kryteriów
 • Możliwość grupowania danych na listach wg. własnych kryteriów
 • Możliwość wyszukiwania danych przy użyciu różnych kryteriów
 • Możliwość ustawienia synchronizacji automatycznej dla wszystkich serwisów
 • Śledzenie postępu synchronizacji w widgecie
 • Wszystkie dane i ustawienia programu zapisane są w bazie danych programu
 • Możliwość tworzenia pluginów integracji, dodających obsługę serwisów internetowych oraz kurierów
 • Rozbudowana pomoc kontekstowa wewnątrz programu
 • Możliwość zmiany motywu (jasny, ciemny)
 • Dostęp programistyczny (API, Sfera). SDK dostępne jest do pobrania tutaj.
 • Duża społeczność użytkowników Sello dostępna na forum programu
 • Czytelne raportowanie problemów synchronizacji bezpośrednio na liście ofert/zamówień
 • Rozszerzona automatyzacja – niemal wszystkie funkcje programu są lub będą dostępne do zautomatyzowania.