Lista zmian

Używałeś programu Sello? Tu znajdziesz listę zmian systemu, który był poprzednikiem Sello NX SPRAWDŹ


Wersje programu Sello NX

Sello NX 49.0.1 (04/03/2024)

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.

Sello NX 49.0.0 (12/02/2024)

 • Poprawiono błąd, który powodował problem z wyświetlaniem załącznika w bibliotece załączników, jeśli zmieniano kategorię i jednocześnie dopisywano nową kategorię do słownika.
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie można było usunąć nieaktywnego użytkownika, którego dane znajdowały się na dokumencie. Błąd występował wtedy, gdy włączony był ślad rewizyjny.
 • W programie archiwizacja-nexo.exe dodano logowanie błędów.

Sello NX 48.2.1 (25/01/2024)

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.

Sello NX 48.2.0 (16/01/2024)

 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
 • Poprawiono aktualizację słownika kodów CN na podstawie danych opublikowanych przez GUS w styczniu 2024r.

Sello NX 48.1.0 (08/01/2024)

 • W oknie parametrów wbudowanego konta integracji Sello dodano listę słów kluczowych, na podstawie których program rozpoznaje usługę dostawy na zamówieniach wysyłkowych od klienta.
 • W słowniku sposobów dostawy paczki dodano możliwość mapowania dostaw dla integracji Sello umożliwiającej ustawienie odpowiedniej dostawy kurierskiej dla zamówień importowanych z Subiekta.
 • Poprawiono działanie automatu tworzącego zamówienia od klienta w Subiekcie w przypadku, gdy zamówienie wysyłkowe zostało stworzone z zamówienia klienta.
 • Poprawiono problem z blokowaniem się zadań aktualizacji statusu zamówienia w serwisie oraz zapisywaniem zamówień wysyłkowych (DbArithmeticExpression arguments must have an numeric common type).
 • W funkcji "Przygotuj do wysłania" na zamówieniach od klientów w Subiekcie dodano rozpoznawanie usług jednorazowych zawierających dostawę.
 • Zaktualizowano słownik kodów CN do wersji obowiązującej w 2024 r.

Sello NX 48.0.1 (18/12/2023)

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.

Sello NX 48.0.0 (12/12/2023)

Oferty internetowe

 • W oknie oferty przy listach rozwijanych dodano menu z funkcją Odśwież umożliwiającą zaktualizowanie danych wyświetlanych w liście rozwijanej (działanie zależne od plugina integracji).
 • Dodano blokadę usuwania duplikatów zdjęć, jeśli zdjęcia użyte są w opisie oferty internetowej.
 • Dodano filtrowanie ofert internetowych wg kontekstu konta integracji.
 • Dodano funkcję pobierania świeżych danych oferty z serwisu przy próbie edytowania tej oferty.
 • Dodano kolumnę z numerem oferty (domyślnie ukryta).
 • Dodano możliwość ustawienia przedsprzedaży.
 • Dodano obsługę cennika hurtowego.
 • Dodano obsługę zmian oczekujących asynchronicznych.
 • Dodano opcję "Brak" do gwarancji w oknie oferty internetowej.
 • Dodano sortowanie parametrów specyficznych po ich wymagalności.
 • Poprawiono błąd występujący przy szybkim zamknięciu zakładki OPIS po jej otwarciu w oknie oferty.
 • Poprawiono dezaktywację edytora opisu w trybie podglądu oferty.
 • Poprawiono działanie funkcji Anuluj zmiany oczekujące.
 • Poprawiono działanie mechanizmu ustawiającego status ofert na "Zakończone" (licytacji), czyli ofert bez możliwości wznowienia.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki kategorii dla ofert internetowych.
 • Poprawiono obsługę paska przewijania w oknie z galerią zdjęć.
 • Poprawiono problem nadpisywania powiązania z towarem przy pobieraniu oferty z serwisu.
 • Poprawiono problem z podpinaniem zdjęć do oferty internetowej pobranej z serwisu.
 • Poprawiono problem z ustawianiem czeskiego języka opisu oferty internetowej.
 • Poprawiono problem z wstawianiem nowych zdjęć w opisie oferty.
 • Poprawiono problem związany z brakiem możliwości poruszania się po opisie oferty za pomocą kursorów klawiatury.
 • Poprawiono stabilność działania wyszukiwarki produktu po GTIN.
 • Poprawiono stabilność programu przy odświeżaniu widoczności okna oferty internetowej.
 • Poprawiono stabilność zakładki edytora opisu oferty.
 • Poprawiono wygląd okna opisu oferty dla ciemnego motywu.
 • Poprawki widoczności tytułu i kategorii w zakładce OPIS na ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne edytora opisu w oknie oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych.
 • Ujednolicono nazwę kolumny zawierającej numer oferty w serwisie zewnętrznym.
 • W nagłówku okna edycji oferty dodano stempelek integracji wraz z numerem oferty wystawionej w serwisie.
 • W oknie edycji oferty wysłanej do serwisu dodano przycisk umożliwiający zapisanie zmian oczekujących i natychmiastowe zlecenie wysłania ich do serwisu.
 • Poprawiony problem z wstawianiem produktu z serwisu do oferty internetowej przy wyłączonej opcji przenoszenia kategorii i parametrów.

Zamówienia wysyłkowe

 • Poprawiono odświeżanie formatki zamówienia wysyłkowego po dokonaniu zmian w oknie pakowania i powrocie do zamówienia.
 • W Parametrach zamówień wysyłkowych dodano automat systemowy umożliwiający automatyczną zmianę statusu zamówienia wysyłkowego na zakończone.
 • Poprawiono problem z brakiem zmiany nazwy towaru na zamówieniu wysyłkowym po zmapowaniu na kartotekowy.
 • W parametrach zamówienia wysyłkowego dodano możliwość włączenia automatu systemowego tworzącego zamówienie od klienta w Subiekcie.
 • Dodano obsługę usług jednorazowych pobieranych z serwisu handlowego.
 • Poprawiono problem z długim drukowaniem się etykiety kurierskiej gdy w tle trwają synchronizacje.
 • Poprawiono problem z długim oczekiwaniem na utworzenie i wydrukowanie etykiety kurierskiej po pierwszym uruchomieniu programu.
 • Poprawiono problem z działaniem funkcji pobieranie nowych zamówień.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem jednostki miary wagi przy pakowaniu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z rozłączania połączenia z kontem Allegro, które występowało raz dziennie (wygasanie tokenów autoryzujących).
 • Poprawiono problem zawieszania się tworzenia oraz drukowania etykiet kurierskich dla wielu zamówień wysyłkowych zbiorczo.
 • Poprawki komunikatów w oknie zamówień wysyłkowych.
 • W module zamówień wysyłkowych dodano nowe filtry: status oryginału, płatność oryginału
 • W parametrach zamówienia wysyłkowego dodano możliwość ustawienia domyślnych typów dokumentów Subiekta.
 • W parametrach zamówień wysyłkowych dodano automat systemowy umożliwiający tworzenie zamówień w Subiekcie po dodaniu zamówienia wysyłkowego.

Pakowanie

 • Dodano brakujący stempelek identyfikujący dostawcę w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano pole z wartością ubezpieczenia paczki.
 • Poprawiono błąd braku powiązanego obiektu przy generowaniu przesyłek u kuriera z okna pakowania.
 • Poprawiono nieostre zdjęcia w podglądzie pozycji w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem braku zapisywania się wag przesyłek w przypadku pakowania zbiorczego.
 • Poprawiono problem braku zerowania się wagi paczki przy usuwaniu ostatniego towaru.
 • Poprawiono problem z dodawaniem masy, gdy pierwszy towar ma masę zerową.
 • Poprawiono sumowanie mas w różnych jednostkach w oknie pakowania.
 • Poprawiono widok towarów z duża liczbą zdjęć w oknie pakowania.
 • W oknie pakowania dodano informacje o walucie zamówienia wysyłkowego.

Automatyzacje

 • Dodano czynność tworzenia dokumentu początkowego w Subiekcie dla Sello NX.
 • Dodano czynność wysyłania statusu zamówienia wysyłkowego do serwisu internetowego.
 • Poprawki działania czynności automatyzacji: Pobierz dane ofert internetowych z serwisu.
 • Zablokowano możliwość edycji automatu systemowego.
 • Poprawiono działanie automatu systemowego do zmiany statusu zamówienia wysyłkowego z NOWE, w przypadku wygenerowania etykiety nadawczej.
 • Poprawiono problem z wykonywaniem kilku automatów systemowych kolejno jeden po drugim, po edycji zamówienia wysyłkowego w Sello NX.
 • W czynności "Wyślij raport własny" umożliwiono tworzenie tyle wiadomości pocztowych, ilu jest wybranych adresatów w tej czynności.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Dodano obsługę aktualizacji stanów zamówień w serwisach handlowych.
 • Dodano pobieranie listy statusów dla zamówień z serwisów handlowych.
 • Rozwój możliwości pluginów integracji w zakresie sterowania widocznością pól na formatkach domyślnych.
 • Rozwój pluginowości. Dodanie możliwości korzystania z modułu zmian oczekujących dla pól własnych integracji.

Integracja Allegro

 • Dodano możliwość zmiany aktualizacji stanów zamówień w serwisie Allegro na podstawie stanów zamówienia wysyłkowego w Sello.
 • Dodano możliwość zmiany tytułu oferty trwającej.
 • Dodano pole umożliwiające wznowienie oferty w serwisie automatycznie po jej zakończeniu.
 • Poprawiono działanie edytora opisu Allegro związane z błędnym wyświetlaniem typu sekcji.
 • Poprawiono problem aktualizacji czasu rozpoczęcia trwania oferty internetowej przy pobieraniu szczegółów oferty.
 • Poprawiono problem z pobieraniem jednocześnie ofert aktywnych i nieaktywnych.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zakupów wielu przedmiotów z usługami dodatkowymi.
 • W zamówieniach wysyłkowych poprawiono problem błędnego ustawiania daty zakupu po pobraniu dopłat do zamówienia.

Integracje kurierskie

 • Dodano nową integrację kurierską z DPD.
 • Dodano obsługę komunikatów typu "push" umożliwiających śledzenie zmian statusu przesyłek, bez konieczności używania cyklicznej synchronizacji. Dotyczy pluginów kurierskich dostarczanych przez InsERT.
 • Poprawiono oznaczanie kont kurierskich z niepoprawnymi danymi uwierzytelniającymi jako wymagającymi działania.
 • Poprawki optymalizujące czas oczekiwania na utworzenie etykiety w serwisie kurierskim.

Integracja DPD

 • W module kont integracji dodano możliwość utworzenia konta kurierskiego DPD.

Integracja InPost

 • Poprawiono listę usług dostępnych do wyboru w oknie sposobu wysyłki paczki.
 • Poprawiono problem z brakiem możliwości utworzenia przesyłki dla Paczkomatu wpisanego małymi literami.
 • Poprawiony komunikaty o błędach przy nieudanym tworzeniu przesyłek.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów zwróconych z serwisu API ShipX InPostu.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z powtarzającymi się nazwami usług w serwisie WzA (brak informacji o markecie, w którym dostawa obowiązuje).
 • Usunięto zbędną walidację numeru konta pobrania przy konfiguracji sposobów wysyłki dla Allegro kurier DPD Czechy.
 • W nazwach usług pobranych z serwisu dodano identyfikację marketu zagranicznego (zamiast kolejnych numerów).

Integracja Subiekt GT

 • Poprawiono problem z pobieraniem towarów z Subiekta GT z jednostkami miar pisanymi wielkimi literami.
 • Wprowadzono zmiany w sposobie synchronizacji zdjęć z towarów Subiekta GT.

Integracja Subiekt nexo

 • Dodano możliwość tworzenia zamówień wysyłkowych z zamówień od klienta.
 • Dodano nową kolumnę "Zamówienie wysyłkowe" w module zamówień od klientów w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono problem z brakiem realizacji zamówienia przez dokument końcowy.

Wygląd i ergonomia

 • [PRO] Dodano parametr pozwalający wyłączyć zapisywanie wartości filtrów przy wychodzeniu z serwisu. Dodano także możliwość określenia domyślnych wartości filtrów w definicjach widoków. Wcześniej obie funkcje były dostępne w Laboratorium.
 • Do danych diagnostycznych dodano statystykę pochodzenia dokumentów.
 • [PRO] Naprawiono błąd uniemożliwiający pokazanie sferycznego okna wyboru podmiotu w aplikacji Windows Forms.
 • Poprawiono problem podwójnego separatora, który mógł się czasami pojawiać w menu kontekstowym na listach edycyjnych.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który mógł się pojawić przy sortowaniu listy.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się przy próbie odłączenia zdjęcia od asortymentu zsynchronizowanego z programem Vendero.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się przy zmianie sortowania w serwisie galerii przy braku uprawnień do tego widoku.
 • [PRO] Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się w raportach własnych SQL, gdy użyto dwukrotnie tego samego parametru w treści zapytania, raz z wartością domyślną, a raz bez niej.
 • Poprawiono przewijanie zawartości galerii zdjęć.
 • Poprawiono stabilność programu przy zapisie dokumentu z błędami na liście pozycji. W pewnych sytuacjach zapis takiego dokumentu mógł powodować błąd w programie.
 • Rozszerzono informacje umieszczane w logach aplikacji o przypadki związane z nieudanym załadowaniem widoku.
 • W instalatorze nexo, w kroku wyboru ikon programów dodano opcję zaznaczania i odznaczania wszystkich ikon.
 • W widoku Galeria zdjęć naprawiono działanie przycisku do konfiguracji widoku.
 • W widoku galerii zdjęć dodano zapamiętywanie ostatnich ustawień widoku.
 • Zoptymalizowano odświeżanie list przy zbiorczym usuwaniu obiektów.

Klienci

 • Poprawiono dodawanie klientów z plików EDI++. Obecnie podczas synchronizacji danych po numerze NIP i wykryciu klienta o tym samym symbolu, jaki istnieje już w bazie danych, program doda klienta z takim samym symbolem rozszerzonym o dodatkową liczbę.

Asortyment

 • Na listach asortymentu (F2) wprowadzono możliwość włączenia kolumny ze zdjęciem asortymentu.
 • Uporządkowano zarządzanie prawami do wykonania eksportu danych w formacie EDI++. W module klientów sprawdzane jest uprawnienie "Klienci/pracownicy/wspólnicy - Eksport danych", w module asortymentu "Asortymenty - Eksport danych". Dodano także nowe uprawnienie dedykowane dla dokumentów: "Dokumenty - Komunikacja - Wyślij do EDI++".
 • Usunięto blokadę nie pozwalającą zmienić j.m. dla asortymentu typu opłata dodatkowa. Zmiana dotyczy zarówno danych kartotekowych, jak i szablonu asortymentu.

Inne

 • Dodano możliwość wysyłania statusów zamówień do serwisu internetowego.
 • Dodano pomoc kontekstową do okien programu.
 • Poprawiono błąd zapisu gabarytu paczki "inny".
 • Poprawiono dane przykładowe dotyczące stanów magazynowych.
 • Poprawiono wygląd okna szablonu gabarytu paczki.
 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych kont dla czynności automatów związanych z Sello NX.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem postępu synchronizacji.
 • Z kreatora wdrożeniowego usunięto mylące informacje dotyczące importowania danych z Subiekta GT.

Wspólne dla nexo

 • Dodano zawijanie wierszy w błędach prezentowanych w dzienniku zdarzeń.
 • Profilowanie danych rozszerzono o możliwość ustawiania dostępu do kategorii biblioteki załączników. Profilowanie po kategoriach biblioteki załączników jest również dostępne w profilowaniu pluginowym.
 • [PRO] Dodano metodę ułatwiającą dodawanie sferycznych filtrów z listą wyboru.
 • Dodano konfigurację komunikacji z zewnętrznymi serwisami, która umożliwia wyłączenie lub przywrócenie komunikacji z takimi serwisami, jak KSeF, SMS, Poczta itp. Dodatkowo dodano mechanizm, który automatycznie dezaktywuje komunikację ze wszystkimi serwisami przy pierwszym uruchomieniu podmiotu przywróconego z archiwum. Przy uruchomieniu nexo pojawi się komunikat informujący o tym zdarzeniu i pozwalający na szybkie przywrócenie komunikacji.
  • Dodano uprawnienie do konfiguracji komunikacji z serwisami zewnętrznymi.
  • Dodano widżet informujący o tym, że komunikacja z serwisami zewnętrznymi jest wyłączona.
 • [PRO] W sferze do okien z parametrami operacji dodano nowe typy parametrów: data oraz lista wyboru. Ponadto do istniejących parametrów dodano nowe właściwości. Parametr tekstowy pozwala obecnie określić maksymalną liczbę znaków, pozwala też na wprowadzanie tekstu w wielu liniach. Parametr liczby całkowitej pozwala natomiast na określenie minimalnej oraz maksymalnej wartości parametru.
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono wykonanie zdarzeń dedykowanych dla dokumentów Subiekta, gdy rozszerzenie korzystało z interfejsu IDokument jako parametru.

Poczta

 • Poprawiono problem z dużymi logotypami OneDrive, jeśli wiadomość z dołączonym plikiem przy pomocy serwisu OneDrive była odbierana w programie Outlook.
 • Poprawiono wklejanie adresu e-mail w pola adresowe w wiadomości, tak aby znaki spacji czy to przed, czy po adresie były usuwane.

Licencje

 • Poprawki związane z pierwszym uruchamianiem programu i logowaniem do Konta Insert.

Dodatkowe informacje o nowej wersji

Sello NX 47.0.1 (06/11/2023)

 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono problem z wysyłaniem zmian do ofert istniejących w serwisie (Brak dostępu do danego zasobu).
 • Poprawiono błąd występujący w specyficznych sytuacjach podczas przechodzenia w oknie oferty na zakładkę parametrów.
 • Poprawiono stabilność działania programu przy pobieraniu ofert internetowych.
 • Poprawiono problem z dublowaniem zamówień wysyłkowych oraz ofert internetowych przy pracy wielostanowiskowej.
 • W parametrach konta integracji handlu internetowego dodano możliwość określenia daty odcięcia, od której zapisywane będą zamówienia wysyłkowe.

Sello NX 47.0.0 (19/10/2023)

Oferty internetowe

 • Dodano mechanizm wysyłania ofert do serwisu internetowego. Obsługuje on wystawianie ofert w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
 • Dodano moduł Parametry ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wybierania produktu z serwisu związanego z wystawianą ofertą.
 • Dodano nową zakładkę OPIS w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano nową zakładkę ZDJĘCIA w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano pobieranie podstawowych pól oferty internetowej.
 • Udostępniono możliwość dodawania nowych ofert dla konta i serwisu wybranego w kontekście lub dla wybranego konta.
 • W module ofert internetowych dodano obsługę zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • W oknie oferty dodano pola umożliwiające określenie miejsca wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Czas trwania.
 • W oknie oferty dodano pole Asortyment nexo, umożliwiające skojarzenie oferty z asortymentem.
 • W oknie oferty dodano pole Cenniki dostaw.
 • W oknie oferty dodano pole Czas wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Opcje faktury.
 • W oknie oferty dodano pole Stawka VAT.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano mechanizm zabezpieczający przed powieleniem wystawianych ofert.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu
 • Dodano obsługę parametrów specyficznych dla kategorii oferty internetowej.
 • Na liście ofert internetowych dodano możliwość wyświetlenia nowych pól dodanych do oferty.
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie edycji oferty internetowej.
 • Poprawki wyszukiwarki produktów w serwisie internetowym.
 • W module ofert internetowych dodano kolumnę z miniaturką zdjęcia oferty.
 • W module ofert internetowych dodano nowe filtry.
 • W module ofert internetowych dodano wizualizację błędów synchronizacji w postaci podświetlenia wiersza oraz informacji z treścią błędu na dolnej zakładce WIZYTÓWKA.
 • W parametrach ofert internetowych dodano konfigurację dla automatów systemowych, umożliwiających pobieranie ofert cyklicznie.
 • Zoptymalizowano zapis pobieranych ofert internetowych.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano funkcję pobierania danych ofert internetowych wybranych z listy ofert.
 • Dodano funkcję pokaż w serwisie, umożliwiającą przejście do oferty wybranej na liście ofert internetowych.
 • Dodano możliwość powielania ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wprowadzania zmian w ofercie wysłanej do serwisu wprost z okna edycji oferty. Modyfikacja wartości w polach generuje zmiany oczekujące na wysłane do serwisu.
 • Dodano pobieranie opisu oferty
 • Dodano pobieranie zdjęć do galerii oferty internetowej.
 • Na liście ofert dodano kolumnę ze statusem aktualizacji w serwisie (SAS), odnoszącą się do mechanizmu zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • Poprawiono problem sortowania po kolumnach ze stemplem.
 • Poprawki wizualne w oknie wyszukiwania produktów w serwisie dla ciemnego motywu.
 • Poprawki wydajnościowe związane z wyświetlaniem długich list parametrów specyficznych typu Marka, Producent.
 • Poprawki związane z pobieraniem pełnych danych ofert spoza Sello.
 • Uporządkowano menu modułu ofert internetowych.
 • W module ofert internetowych dodano dolną zakładkę prezentującą zmiany wprowadzane w ofertach wysłanych do serwisu.
 • W module ofert internetowych dodano menu umożliwiające pobranie ofert wszystkich, z wybranych serwisów oraz z wybranych kont.
 • W module ofert internetowych dodano zakładki PRZYGOTOWANE, AKTYWNE, NIEAKTYWNE, ZAKOŃCZONE, WSZYSTKIE.
 • W oknie oferty dodano pole Jednostka miary dla wybranego asortymentu nexo. Jednostka ta jest używana jako domyślna dla asortymentu przy pobieraniu zamówień wysyłkowych.
 • Z menu modułu usunięto opcję pobierania drzewa kategorii. Została ona przeniesiona do okna wyboru kategorii w ofercie internetowej.
 • Zmieniono sposób pobierania i synchronizacji jednostek miar asortymentu i czasów trwania.
 • Zmieniono sposób prezentacji opcji promowania w oknie oferty internetowej.
 • Dodano możliwość wystawiania ofert wybranych z listy.
 • W module ofert internetowych dodano menu Wyślij oferty, umożliwiające wysłanie ofert w statusie Gotowa, wszystkich, z wybranego serwisu, z wybranego konta.

Zamówienia wysyłkowe

 • Zmieniono mnemonik identyfikujący moduł zamówień wysyłkowych z ZW na AW z powodu kolizji z modułem Gestora.
 • Dodano możliwość dodawania nowego zamówienia wysyłkowego przy użyciu mnemonika EZ (Ctrl+spacja).
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentu handlowego z poziomu okna edytowanego zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z obsługą dopłat do zamówień wysyłkowych w serwisie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych na podstawie dziennika zdarzeń.
 • Poprawiono wiele mniejszych problemów przy dodawaniu nowego zamówienia wysyłkowego z jednoczesnym przejściem do okna pakowania .
 • Przyspieszono ponowne pobieranie zamówień wysyłkowych z serwisu. Nie są one teraz zapisywane, jeśli nie wystąpiły w nich żadne zmiany.
 • Zmieniono sposób automatycznego wiązania asortymentu przy pobieraniu zamówienia z serwisu. Najpierw sprawdzane jest powiązanie oferty z asortymentem, w dalszej kolejności następuje próba wiązania uwzględniająca pole sygnatura i symbol asortymentu.
 • Zmieniono symbol numeracji zamówień wysyłkowych z ZW na EZ (e-zamówienie), w związku z konfliktem ze zwrotami.
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów handlowych do serwisu internetowego z poziomu edycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem pojawiania się nadpłaty dla zamówień zawierających usługi dodatkowe z serwisu.
 • Poprawiono problem z długim generowaniem etykiet kurierskich.
 • Poprawiono problem z mapowaniem płatności w obcej walucie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień z walutą zagraniczną.
 • Usunięto konflikt mnemonika modułu zamówień wysyłkowych Sello uruchamiającego moduł zestawów klientów w Gestorze.
 • W module zamówienia wysyłkowe dodano menu Wystaw oraz Wystaw seryjnie, umożliwiające tworzenie dokumentów w systemie handlowym
 • W oknie edycji zamówienia wysyłkowego dodano możliwość odświeżenia dostępnych typów dokumentów do utworzenia w systemie handlowym.
 • Zamówienia dodawane ręcznie mają teraz swoją własną wbudowaną integrację Sello. Nie ma możliwości dodawania zamówień ręcznie, w kontekście serwisów internetowych (np Allegro).

Pakowanie

 • Dodano inicjalizację wymiarów paczki na podstawie wybranego sposobu dostawy i określonych w nim gabarytów.
 • Dodano możliwość pakowania wielu takich samych towarów z różnych pozycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z pakowanie towaru dodanego ręcznie do zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem związany z ustawianiem masy paczki na 0 przy oznaczaniu paczki jako spakowanej.
 • Poprawiono sumowanie wagi paczek przy pakowaniu.
 • Poprawki treści w przycisku tworzenia i drukowania etykiet z dynamiczną zawartością w oknie pakowania.
 • Poprawki wizualne okna pakowania w ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania - nowa ikona braku zdjęcia.
 • W oknie pakowania ukryto problematyczny przycisk tworzenia i drukowania dokumentów. Funkcja będzie zrealizowana w późniejszym terminie.
 • W oknie pakowania zamówienia wysyłkowego zablokowano do edycji pola związane z utworzoną już w serwisie kurierskim przesyłką.
 • W przesyłkach pobraniowych dodano przepisywanie wartości zamówienia wysyłkowego do pola Pobranie.

Automatyzacje

 • W automatyzacji dodano obsługę obiektu Asortyment.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.

Asortyment

 • Dostosowano listę typów asortymentu uproszczonego do tych aktualnie obsługiwanych.
 • Odblokowano możliwość wykonywania zmian zbiorczych.
 • Poprawiono problem z ustawianiem ceny ewidencyjnej
 • Poprawiono problem z zamiennikami asortymentu.
 • Poprawiono problem zmiany typu asortymentu z usługi na towar przy importowaniu usług z Subiekta GT.
 • Poprawiono przeliczanie cen w oknie asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie.
 • Poprawki problemu z aktualizacją pozycji cenników.
 • Ukryto możliwość tworzenia kompletów dla asortymentu uproszczonego - nie jest to obecnie obsługiwana funkcja.
 • Usunięto możliwość dodawania cennika dodatkowego do asortymentu uproszczonego (nie jest on obsługiwany).
 • Usunięto niektóre funkcje wywoływane z okna edycji asortymentu uproszczonego, które nie mają zastosowania.
 • Usunięto zbędne, w asortymencie uproszczonym, ostrzeżenie o zerowej podstawie kalkulacji.
 • W oknie edycji asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie usunięto niepoprawny dopisek wskazujący jakoby towar pochodził z Subiekta GT.
 • Wprowadzono nowe okno edycji zdjęć przypisanych do asortymentu uproszczonego.
 • Zablokowano możliwość zmiany ceny ewidencyjnej dla asortymentu pobranego z Subiekta GT.

Wygląd i ergonomia

 • Dodano nową kolumnę w serwisie asortymentu prezentującą domyślne zdjęcie towaru.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce Definicje widoków w formatce edycji użytkownika.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Poprawiono wyrównywanie zawartości niektórych kolumn, takich jak: status zamówienia wysyłkowego, dostawca, pobranie.
 • Umożliwiono wiązanie jednego zdjęcia z galerii zdjęć z wieloma asortymentami.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W galerii zdjęć umożliwiliśmy dodawanie plików w formacie WebP.
 • W serwisie Asortyment dodano operację zbiorczą dodawania zdjęcia do asortymentu z galerii zdjęć.
 • Zmieniono także działanie istniejącej operacji zbiorczej dodawania zdjęcia z dysku, tak aby nie powodowała duplikowania zdjęć.
 • Wprowadzono nową kontrolkę do zarządzania zdjęciami asortymentu. Umożliwia ona ustalanie kolejności zdjęć.
 • Zmieniono działanie usuwania asortymentu. Obecnie zdjęcia powiązane z usuwanym asortymentem nie są usuwane.
 • Poprawiono działanie procentowego wskaźnika postępu synchronizacji.

Integracje

 • Dodano mechanizm identyfikacji problemów z autoryzacją i danymi logowania dla kont integracji. Konta integracji są teraz oznaczane kolorem czerwonym, gdy wystąpią problemy z danymi logowania do serwisu. Ułatwia to znalezienie błędnie skonfigurowanych kont.
 • W oknie konta integracji dodano informację o poprawnych/niepoprawnych danych logowania lub autoryzacji (wygasły token OAuth2).
 • Dodano automatyczne wyłapywanie błędów autoryzacji w serwisie dla pluginów integracji.
 • Poprawki w obsłudze kontekstu konta integracji.
 • Poprawki wizualne i ujednolicenie okien dodawania nowych kont integracji.
 • W module kont integracji ukryto pluginy integracji z testowymi środowiskami. Dodano możliwość włączenia ich wyświetlania za pomocą osobnej opcji w menu modułu.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Poprawki rozwojowe do realizacji pluginów integracji sprzedaży internetowej.
 • W module kont integracji, dodane zostało wbudowane konto "Dodane ręcznie" integracji Sello, dedykowane dla zamówień wysyłkowych wprowadzanych do programu ręcznie.

Integracja Allegro

 • Dostosowano długość tytułu oferty do wymogów Allegro (75 znaków).
 • Dostosowano pobieranie parametrów specyficznych dla ofert internetowych do ostatnich zmian w serwisie Allegro.

Integracje kurierskie

 • Dodano nowy słownik Gabaryty paczki, wykorzystywany przy definiowaniu wymiarów paczek dla zamówień wysyłkowych.
 • Poprawki działania okna sposobu dostawy paczki.
 • Poprawki widoczności ciemnego motywu dla okna sposobów wysyłki paczki.
 • Przygotowano szablon plugina integracji kurierskiej do Visual Studio, ułatwiający tworzenie nowych integracji.
 • W oknie edycji sposobu dostawy poprawiono komunikaty o konieczności uzupełnienia konta bankowego w przypadku pobrania.
 • Wprowadzono kolejne poprawki upraszczające tworzenie pluginów integracji z kurierami.

Integracja InPost

 • Poprawiono tłumaczenie niektórych błędów zwracanych z API ShipX.
 • Poprawki wizualne w oknie dodawania konta InPost.
 • Wydłużono pole na token dostępowy dla kont InPost.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z usługami dodatkowymi bez nazwy zwracanymi z serwisu Allegro.

Integracje systemu handlowo-magazynowego

 • Poprawiono czytelność niektórych błędów pojawiających się w dymkach.
 • Poprawki stabilności programu przy wielokrotnym wykonywaniu niektórych operacji na systemie handlowym.
 • Poprawki związane z wystawianiem dokumentów w systemie handlowym.
 • W module kont integracji dodano możliwość podłączenia Subiekta nexo. Można również uruchomić Subiekta nexo w multiprogramie.

Poczta e-mail

 • Dodano moduł poczty e-mail. Moduł ma pewne ograniczenia w stosunku do tego oferowanego w programie Gestor nexo.

Słowniki

 • Udostępniono słownik walut nexo dla Sello NX.

Wydruki

 • Dodano wydruk listy magazynowej dla zamówienia wysyłkowego.

Różne

 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • Poprawiono problem z uruchamianiem baz z danymi prezentacyjnymi.
 • Poprawka raportowania błędów synchronizacji z długą treścią.
 • Poprawki mechanizmu zadań synchronizacji.

Sello NX 46.1.1 (04/09/2023)

 • Poprawiono problem uniemożliwiający pobranie więcej niż 100 ofert.
 • Poprawiono problem z usuwaniem hasła przy edycji kont zewnętrznych integracji.

Sello NX 46.0.2 (11/07/2023)

 • Poprawiono błąd braku aktualizacji statusu płatności zamówień pobranych z Allegro.
 • Poprawiono błędnie zapisywane daty zakupu w zamówieniu wysyłkowym pobranym z Allegro.
 • Poprawiono problem z adresem nabywcy wstawianym na dokumentach Subiekta z danych kontrahenta a nie z danych w zamówieniu wysyłkowym.
 • W polu "dotyczy" w zamówieniu wysyłkowym przywrócono numer oferty Allegro, z której pochodzi zamówienie.
 • W zamówieniu wysyłkowym poprawiono problem braku pobierania danych do faktury z serwisu sprzedaży internetowej.

Sello NX 46.0.0 (26/06/2023)

 • [PRO] Dodano 56 nowych kształtów flag.
 • W automatach opartych o harmonogram dodano możliwość zdecydowania, z jakiego okresu mają być wykonywane zaległe automaty.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość łączenia zaawansowanych pól własnych w grupy.
 • Na listach zawierających dane asortymentu (moduł, lista F2, pozycje dokumentów) dodano możliwość włączenia kolumn "Producent" oraz "Symbol u producenta".
 • [PRO] W module i na liście asortymentu (F2) dodano kolumny prezentujące najbliższy termin ważności w magazynie z kontekstu, jak i ze wszystkich magazynów.
 • W module SMS dodano informacje o stanie konta, ważności pakietu. Z tego miejsca jest możliwość przejścia do kupna nowego pakietu wiadomości SMS.
 • W załącznikach wyświetlanych przy obiekcie dodano kolumnę, która pokazuje z iloma obiektami jest powiązany wskazany załącznik. Jest również możliwość z tego miejsca pokazania powiązanych obiektów.
 • Na karcie klienta poprawiono odświeżanie dla ustawianego priorytetu w notatce.
 • Poprawiono błąd, który powodował brak możliwości edycji danych przedstawiciela na karcie klienta, jeśli użytkownik nie posiadał uprawnienia: Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że dla czynności Utwórz wiadomość SMS, ustawienia były brane z parametrów wiadomości SMS, zamiast z ustawień zdefiniowanych w wybranym szablonie wiadomości SMS.
 • Umożliwiono tworzenie zestawów naklejek na podstawie raportu sferycznego.
 • Poprawki serwisu Sello NX couriers pośredniczącego w tworzeniu przesyłek dla kuriera InPost.
 • Poprawki w serwisie Sello NX Couriers pośredniczącym w tworzeniu paczek u kurierów.
 • Poprawiono działanie operacji przywracania domyślnych ustawień widoku.
 • Poprawiono działanie paska z narzędziami do wyszukiwania i filtrowania elementów listy przy wyborze z listy (F2).
 • [PRO] Poprawiono informowanie o modyfikacji definicji widoku po przywróceniu ustawień domyślnych.
 • Poprawiono problem dearchiwizacji, w sytuacji gdy bazy miały położenie na dedykowanej partycji bez określenia folderu.
 • Poprawiono problem w raportach własnych SQL, który występował, gdy wybrano element główny, a zapytanie zwróciło wartość NULL w kolumnie Id.
 • [PRO] Poprawiono problem z nieuwzględnianiem domyślnych wartości parametrów zawartych w treści zapytania w raporcie własnym SQL.
 • [PRO] Poprawiono problem, który występował na raportach własnych SQL, gdy w treści zapytania użyto dwóch parametrów DR o takiej samej nazwie.
 • Poprawiono sposób zaokrąglania liczb na listach.
 • [PRO] Poprawiono wczytywanie definicji widoku z pliku w przypadku, gdy wskazany plik był niewłaściwy.
 • [PRO] W definicjach widoków umożliwiono tworzenie warunków formatowania warunkowego z wykorzystaniem wartości formatowanej kolumny.
 • W formatowaniu warunkowym list umożliwiono porównywanie dat.
 • Poprawiono zwracanie informacji o błędnym numerze NIP podczas pobierania danych klienta z serwisu GUS.
 • Poprawiono problem błędnego wstawiania symbolu w nazwie kontrahenta dla integracji z Subiektem GT.
 • Odblokowano obsługę zmian zbiorczych asortymentu.
 • Poprawki mechanizmu aktywacji Sello NX przy uruchamianiu programu pierwszy raz.
 • Dodano moduł ofert internetowych w wersji podstawowej.
 • Dodano podstawową funkcję pobierania aktywnych ofert internetowych z serwisów internetowych oraz implementację dla serwisu Allegro.
 • Poprawiono problem związany z unieważnianiem tokenów dostępowych do serwisu WzA w przypadku edycji konta integracji WzA.
 • Dodano możliwość włączenia śladu rewizyjnego.
 • Dodano obsługę zamówień wysyłkowych w wyszukiwarce systemowej.
 • Dodano parametry haseł i logowania do systemu.
 • Poprawiono działanie przycisku drukowania dokumentu z poziomu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem tworzenia i drukowania dokumentów z okna zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem utraty autoryzacji w serwisie WzA po restarcie systemu.
 • Poprawiono problem wyboru wzorca wydruku dla integracji kurierskich.
 • Poprawiono problem wysyłania dokumentów handlowych do serwisu Allegro.
 • Poprawki związane z obsługą okna konfiguracji sposobów dostawy paczek.
 • W module automatyzacja dodano zakładki Historia, Powiadomienia i Zaplanowane.
 • Zmiana podejścia do generowania dynamicznego interfejsu konfiguracji sposobu wysyłki paczek dla integracji kurierskich.
 • Zmiany techniczne w integracjach systemów internetowych.
 • Zmiany techniczne w mechanizmie działania synchronizacji z kurierami.
 • Zmiany techniczne w mechanizmie działania synchronizacji z systemami handlowo-magazynowymi.
 • Dodano funkcję Pokaż sygnaturę obiektu dla zamówień wysyłkowych.
 • Dodano moduł parametrów SMS oraz InsMail.
 • Dodano Sello NX do informacji diagnostycznych.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne w filtrze sposobów dostawy w zamówieniach wysyłkowych.
 • Dodano wyszukiwarkę produktów w serwisach internetowych, które wymagają podłączenia produktu do oferty.
 • Dostosowanie pluginów integracji WzA oraz InPost do zmian technicznych platformy pluginowej.
 • Dostosowano sposób pobierania zamówień z Allegro do zmian technicznych w pluginowym modelu integracji.
 • Na formatce klientów dodano nową zakładkę z informacją o serwisach internetowych (wyświetlana w przypadku posiadania programu Sello NX).
 • Na liście zamówień wysyłkowych dodano sygnalizację przepełnienia pakowanego zamówienia.
 • Poprawiono błędy występujące przy wywołaniu funkcji utwórz i drukuj dokument na pustej liście zamówień.
 • Poprawiono brak pobierania reklamacji dla kont Allegro.
 • Poprawiono działanie edycji paczki z poziomu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono działanie przycisku do tworzenia przesyłek i drukowania etykiet w zamówieniu wysyłkowym.
 • Poprawiono działanie sumowania mas w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z edycją pracownika.
 • Poprawiono problem z generowanie wielu etykiet jednocześnie.
 • Poprawiono problem z numerem domu przy nadawaniu Paczkomatem.
 • Poprawiono problem z próbą generowania już wygenerowanej etykiety w serwisie kurierskim.
 • Poprawiono problem z tworzeniem przesyłek dla DHL w integracji WzA.
 • Poprawiono problem z usuwaniem form płatności.
 • Poprawiono tłumaczenia błędów zwracanych z API InPost ShipX.
 • Poprawiony problem przenoszenia masy pomiędzy zamówieniem a paczkami.
 • Poprawki działania wyboru kontekstu konta serwisu internetowego.
 • Poprawki pobierania zamówień z serwisu Allegro.
 • Poprawki tworzenia etykiet dla DPD i UPS w integracji WzA.
 • Poprawki w oknie dodawania i konfiguracji konta integracji z InPost.
 • Poprawki w wyszukiwarce poleceń, związane z dodawaniem nowych cenników - opcja niedostępna z poziomu Sello NX.
 • Poprawki wizualne wyświetlania stempelków serwisów (integracji).
 • Poprawki związane z edycją zamówienia wysyłkowego po utworzeniu przesyłki u kuriera.
 • Ujednolicono nazwy zadań synchronizacji, wyświetlanych w treści błędów oraz w Dzienniku błędów.
 • Usunięto kolumnę "Użytkownik serwisu" z modułu klientów.
 • Usunięto możliwość dodawania wspólnika.
 • W filtrze płatności w module zamówień wysyłkowych dodano możliwość filtrowania po płatnościach niezmapowanych (pochodzących z serwisu internetowego).
 • W wyszukiwarce asortymentu w zamówieniu wysyłkowym dodano informacje o stanach oraz cenach towarów.
 • W zamówieniach wysyłkowych zmieniono działanie kolumny "Stan pakowania", aby uwzględniała paczki przepełnione. Dodano nowe kolumny "Ilość spakowana" oraz "Ilość do spakowania".
 • Wbudowane dostawy systemowe zostały zastąpione pluginami wewnętrznymi, dzięki czemu są traktowane tak jak każdy inny plugin kurierski.
 • Włączono widok "Parametrów systemu".
 • Zablokowano możliwość dodawania dwóch takich samych kont dla integracji InPost.
 • Zaktualizowano interfejs parametrów sposobu wysyłki paczek. Sposoby wysyłki wymagają ponownej konfiguracji.
 • Zmiany techniczne mechanizmu kolejkowania zadań synchronizacji, wynikające z poprawek w działaniu pluginów integracji.
 • Zmieniono sposób wyświetlania okna konfiguracji sposobów wysyłki paczek.
 • Zwiększyliśmy szybkość pobierania ponownego zamówień wysyłkowych z serwisów.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Sumaryczna waga towarów zapakowanych w paczce nadpisuje teraz wagę zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano możliwość sortowania po kolumnach Dostawca i Faktura, zawierających stempelek graficzny.
 • Poprawiono działanie paska przewijania w oknie pakowania wielu zamówień wysyłkowych jednocześnie.
 • Poprawiono numerację paczek w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono odświeżanie formatki zamówienia wysyłkowego po edycji paczek.
 • Poprawiono problem z brakiem listy błędów przy autozapisywaniu zamówienia wysyłkowego podczas przechodzenia do pakowania.
 • Poprawiono problem z odnotowywaniem płatności podzielonych przychodzących z serwisu Allegro.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zapakowanych pozycji z paczki.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem stanu zapakowania na 100% w sytuacji dużej rozbieżności w liczbie sztuk na pozycjach paczki.
 • Poprawiono przeliczanie jednostek masy w paczkach.
 • Poprawiono widok wyszukiwania dostawy w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono wyliczanie masy paczki całkowitej podczas pakowania.
 • Poprawiono wyliczanie masy w zamówieniu wysyłkowym po zmianie jednostki miary w paczce.
 • Poprawiono wyświetlanie długich uwag kupującego w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawki komunikatów błędów występujących podczas pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania ujemnych wartości w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Zmieniono działanie przycisku "Oznacz jako spakowane" w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego. Jego naciśnięcie powoduje obecnie wyrównanie liczby zapakowanych towarów do wymaganych w zamówieniu.
 • W module Asortyment wzbogacono operację zbiorczą usuwającą dane dostawców o możliwość zbiorczego usunięcia wszystkich danych dotyczących dostaw dla zaznaczonych pozycji kartotekowych.
 • Podczas odłączania/usuwania modelu z podpiętymi wariantami poprawiono obsługę błędów wynikających z dezaktywacji cech użytych w modelu.
 • [PRO] Poprawiono niedziałające dla zaznaczonego asortymentu polecenie "Połącz w grupę zamienników".
 • [PRO] W oknie operacji "Połącz w grupę zamienników" naprawiono brak wyświetlania danych w kolumnach: stan magazynowy, cena netto i cena brutto.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo wprowadzono zabezpieczenie przed dodaniem do danych asortymentu już przypisanej mu jednostki miary.

Sello NX 45.1.0 (08/05/2023)

 • [InPost] Poprawiono problem generowania przesyłek pobraniowych związany z brakiem ubezpieczenia.
 • [InPost] Poprawiono problem z tworzeniem przesyłek na adres zawierający literę w numerze klatki.
 • Poprawiono problem z generowaniem etykiet z numerem mieszkania odbiorcy zawierającym znaki nienumeryczne

Sello NX 45.0.1 (17/04/2023)

 • Naprawiono problem z wyświetlaniem okna Opieka posprzedażna - kontakt i informacje.
 • Poprawiono nieprawidłowy adres serwisu allegro.pl pojawiający się po kliknięciu w funkcję Pokaż w serwisie.

Sello NX 45.0.0  (03/04/2023)

 • Dodano obsługę serwisu OneDrive do współdzielenia załączników pocztowych.
 • Dla wydruków zapisywanych w bibliotece załączników z okna Drukuj dodano wyświetlanie informacji o istniejącym już w bibliotece załączników pliku. System umożliwia jego nadpisanie, zdublowanie lub pominięcie.
 • W bibliotece załączników przy zbiorczym dodawaniu plików do biblioteki dodano możliwość pominięcia pliku, jeśli już taki sam plik znajdował się wcześniej w bibliotece załączników.
 • W wyszukiwarce danych naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania operacji w górnym menu, jeśli na liście były wyświetlane obiekty tylko jednego typu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na karcie Klienta w trybie Pokaż była aktywna operacja: Przepisz numer NIP.
 • Rozwiązano problem z wstawianiem pustej linii pomiędzy treścią wstawioną z szablonu wiadomości a automatycznym podpisem do wiadomości.
 • W tworzonej wiadomości pocztowej, w górnym menu dodano ikonkę "kosz", która odpowiada za usunięcie trwałe wiadomości.
 • [PRO] Wprowadziliśmy możliwość tworzenia własnych filtrów sferycznych. Funkcja dostępna w Laboratorium.
 • [PRO] Naprawiono błąd występujący po sferycznej edycji FS, a z jej poziomu edycji danych klienta, gdy w parametrach ustawiono pytanie o aktualizacje cen i płatności po zmianie danych klienta.
 • Istniejące dotychczas oddzielne uprawnienia do eksportu klientów, pracowników i wspólników zostały scalone w jedno uprawnienie: do eksportu klientów/pracowników/wspólników. Dla konwertowanych z wcześniejszych wersji danych użytkowników/ról uprawnienie to jest przydzielone tylko wtedy, gdy przed konwersją mieli nadane wszystkie trzy uprawnienia. W przeciwnym wypadku nie jest ono nadawane.