Lista zmian

Używałeś programu Sello? Tu znajdziesz listę zmian systemu, który był poprzednikiem Sello NX SPRAWDŹ


Wersje programu Sello NX

Sello NX 51.0.3 (10/07/2024)

 • Rozwiązano problemy uniemożliwiające korzystanie z wyszukiwania danych adresowych na karcie klienta.

Sello NX 51.0.2 (03/07/2024)

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem nadmiarowych ostrzeżeń na karcie klienta. Pojawiały się one w sytuacji, gdy w danych klienta wpisano nieprawidłowy adres (np. błędny kod).
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający korzystanie z wyszukiwania danych adresowych na karcie klienta.
 • Naprawiono błąd, z powodu którego w sporadycznych przypadkach przy zapisie adresu klienta system wyświetlał błąd zapisu: "zakresNumerow".

Sello NX 51.0.1 (24/06/2024)

 • Wyszukiwanie adresów
   Rozwiązano problem z niedziałającym wyszukiwaniem adresów w klientach. Problem dotyczył wybranych baz SQL.
 • Problem z aktualizacją bazy danych
   Poprawiono problem uniemożliwiający wykonanie aktualizacji bazy danych do wersji 51 na bazach zawierających Sello NX, w przypadku występowania na nich paczek w wybranych statusach u kurierów.
 • Zniesiono konieczność ponownego logowania przy uruchamianiu drugiej instancji programu za pomocą skrótu F12.
 • Nieprawidłowa liczba sztuk w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego
   Poprawiono problem związany z błędnym naliczaniem liczby sztuk w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego, w przypadku większej liczby sztuk na pozycjach zamówienia.

Sello NX 51.0.0 (17/06/2024)

 • Korzystaj z wyszukiwarki adresów podczas dodawania klientów
   W kartotece klienta, w polu Adres dodano mechanizm podpowiadania danych. Jest on również dostępny w danych pracowników i wspólników oraz w adresach dodatkowych klientów.
 • Komentarze:
  • Dodawaj odpowiedzi do komentarzy
    Możesz odpowiadać na zapisane komentarze. Autor komentarza zostanie poinformowany za pomocą powiadomienia, że ktoś odpowiedział na jego komentarz.
  • Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne
    Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne, gdy nie chcesz, aby były widoczne dla innych użytkowników.
  • W kilku raportach usunięto operację Dodaj komentarz.
  • W oknie dodawania komentarza dodano licznik wpisywanych znaków.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników w komentarzach nie byli listowani nieaktywni oraz zanonimizowani użytkownicy.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników lista była posortowana alfabetycznie.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przejście z modułu Komentarze do Mojej firmy, przy próbie wywołania operacji Pokaż komentarz.
  • Poprawiono błąd systemowy, który był widoczny przy próbie otworzenia obiektu z powiadomienia do wołania, jeśli użytkownik nie miał uruchomionego programu, w którym taki obiekt można otworzyć. Przy próbie otworzenia jest teraz wyświetlany komunikat z informacją, jakiego programu brakuje.
 • Zamówienia wysyłkowe
  • Zmiana w obsłudze pakowania zamówienia wysyłkowego
    Wprowadzona zmiana zakłada, że pierwsza, domyślna paczka jest tworzona razem z zamówieniem wysyłkowym. Daje to możliwość wyświetlenia w oknie zamówienia podstawowych danych dla tej paczki, jak rozmiar czy waga, bez konieczności otwierania okna pakowania przesyłki.
   • W oknie zamówienia wysyłkowego dodano nową sekcję zawierającą dane wstępnie utworzonej, wraz z zamówieniem, paczki.
   • Dostosowano działanie mechanizmów związanych z pakowanie towarów zamówienia wysyłkowego do nowego sposobu pakowania, który zakłada obecność paczki już po utworzeniu zamówienia wysyłkowego.
  • Poprawki i zmiany w wydruku zamówienia wysyłkowego (listy magazynowej)
   • W sekcji Punkt odbioru dodano identyfikator punktu.
   • Poprawiono pozycjonowanie sekcji Punkt odbioru, która przesuwała się w dół wydruku.
   • Dodano możliwość drukowania każdego zamówienia na osobnej stronie. Funkcja dostępna w parametrach wzorca wydruku zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono nachodzące na siebie nazwy dokumentów handlowych, w przypadku gdy wystawiany jest zestaw dokumentów końcowych.
   • Poprawiono problem braku nazwy sposoby dostawy dostarczonej z serwisu w sytuacji, gdy nie został wybrany żaden zdefiniowany sposób wysyłki paczki.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Poprawiono wygląd modułu Parametry zamówienia wysyłkowego: dodano sekcje identyfikujące automaty systemowe oraz poprawiono czytelność nazw niektórych funkcji i parametrów.
   • Dodano kolumny zawierające: flagę, kod oraz nazwę państwa serwisu, z którego pochodzi zamówienie wysyłkowe.
   • Poprawiono pobieranie numeru nadawczego z serwisu kuriera przy wywoływaniu funkcji pobrania statusu przesyłki, w sytuacji gdy tego numeru nie było zapisanego w zamówieniu wysyłkowym.
   • W oknie zamówienia wysyłkowego w polu zawierającym identyfikator punktu odbioru dodano możliwość wyszukania punktu na mapce dostarczanej przez kuriera.
   • Poprawiono niepotrzebne pobieranie danych kupujących spoza daty odcięcia pobieranie zamówień wysyłkowych.
   • Poprawiono niedziałającą funkcję "Wyślij status do serwisu" wywołaną z menu Operacje w oknie zamówienia wysyłkowego.
   • W oknie pobierania zamówień wysyłkowych dodano informację o dacie odcięcia, która wpływa na zakres pobieranych zamówień (zwłaszcza wszystkich).
   • Poprawiono pole kwoty ubezpieczenia, które nadmiernie się wydłużało w oknie pakowania.
   • Poprawiono błędne przypisanie płatności w zamówieniu przy zmianie mapowania płatności.
   • Poprawiono przeliczanie jednostek masy w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
   • Usunięto nadmiarowe zapisywanie danych kupującego w kartotece klientów, gdy zapis zamówienia wysyłkowego będzie odrzucony.
   • Poprawiono problem z wiązaniem zamówień wysyłkowych z niepoprawnym nabywcą w specyficznych sytuacjach.
   • Poprawiono problem z długim oczekiwaniem na utworzenie i wydrukowanie etykiety kurierskiej po pierwszym uruchomieniu programu.
 • Oferty internetowe
  • Tworzenie produktów w Allegro
    Dodano możliwość tworzenia produktów w serwisie Allegro z poziomu oferty internetowej. Funkcja dostępna jest w menu widżetu produktu Allegro, na zakładce PARAMETRY. Produkt tworzony jest na bazie danych z oferty i możliwa jest także edycja danych nowego produktu przed wysłaniem.
  • Wczytywanie danych towaru do oferty
    W oknie oferty internetowej dodano możliwość zaimportowania wybranych pól towaru, pobranego z kartoteki.
  • Produktyzacja w serwisie
   • Nowy widżet produktu Allegro
     W oknie oferty internetowej dodano nowy widok widżetu pokazującego dane produktu Allegro. W menu tego widżetu pojawiły się możliwości zarządzania produktem w ofercie: odświeżenie danych, usunięcie z oferty oraz stworzenia nowego produktu w serwisie Allegro.
   • Dodano obsługę zestawów ilościowych produktów. W oknie oferty internetowej, w nowym widżecie produktu można określić, ile produktów danego typu sprzedawanych jest w danej ofercie.
   • Obsługa produktów tymczasowych w Allegro
     Dodano obsługę tworzenia produktów jednorazowych w serwisie Allegro do ofert wystawianych w kategoriach, w których nie ma możliwości utworzenia produktu Allegro. Aby utworzyć takie produkty, należy pozostawić pole z produktem nieuzupełnione.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano zabezpieczenia przed zapisywaniem ofert z serwisu zawierającymi niepoprawne dane, które mogłyby być zwrócone z serwisu w przypadku jego awarii.
   • Poprawiono problem zapisywania i wysyłania zmian cen w ofertach z niepoprawną liczbą miejsc po przecinku w sytuacji, gdy zwiększona jest precyzja wyświetlania kwot w systemie nexo.
   • Poprawiono problem z wyborem pustej wartości w parametrach specyficznych oferty.
   • Usunięto ograniczenie wymagające poprawnego pobrania danych kategorii do zapisania oferty internetowej. Od teraz oferta internetowa może się pobrać i zapisać, nawet jeśli serwis internetowy nie zwraca informacji na temat kategorii.
   • Poprawiono problem z generowanie zmian stanu w ofertach internetowych w przypadku, gdy stan towaru modyfikowany jest w Subiekcie bez uruchomionego Sello NX w multiprogramie.
   • Dodano obsługę wyszukiwania ofert internetowych w wyszukiwarce systemowej.
   • Zablokowano możliwość zmiany kategorii w ofercie, gdy okno jest w trybie tylko do odczytu.
   • Poprawiono obsługę błędnych definicji parametrów specyficznych w oknie oferty internetowej.
   • Dodano poprawki stabilności związane z występowaniem błędów przy wyszukiwaniu produktu w serwisie internetowym.
   • Dodano kolumny związane z komentarzami nexo w module ofert internetowych.
   • Poprawiono działanie wyszukiwarki w listach rozwijanych na zakładce Dostawa, w oknie oferty internetowej.
   • Poprawiono działanie odświeżania danych z serwisu w oknie konta integracji po ponownym zalogowaniu się do tego serwisu (odświeżeniu tokenów autoryzujących dostęp do serwisu).
  • Towary i oferty internetowe
   • Kolumny ze stanami magazynowymi
     W module ofert internetowych dodano możliwość włączenia widoku stanów magazynowych towaru z wielu magazynów obsługiwanych w systemie.
   • Filtr powiązania ofert z towarami
     W module Asortyment dodano filtr umożliwiający wyświetlenie towarów powiązanych z ofertami będącymi w różnych stanach, jak i przypisanych do różnych serwisów oraz kont. Filtr umożliwia przypinanie własnych ustawień w celu szybszego korzystania z różnych kombinacji.
  • Nowe pola w ofertach internetowych
   • Zmiana w działaniu pola GTIN (EAN)
     Pole GTIN (EAN), występujące w parametrach specyficznych oferty Allegro, zostało przeniesione na zakładkę PODSTAWOWE. Zmiana ta jest podyktowana rozwojem programu i dostosowania niektórych jego istniejących funkcji pod przyszłe potrzeby. Dodano również kolumnę w module Oferty internetowe.
   • Dodano obsługę dodatkowych usług oferowanych po zakupie w ofercie internetowej.
 • Integracja z kurierami
  • Nowa integracja z systemem kurierskim DHL
    Możliwość wysyłania paczek za pomocą nowej integracji z firmą DHL.
   • W module Konta integracji dodano możliwość dodania konta integracji z DHL.
  • Obsługa walut przy ubezpieczeniu przesyłek
   • Dodano obsługę walut dla kwot pobrania oraz ubezpieczenia w związku z wystąpieniem takiej sytuacji w serwisie Wysyłam z Allegro.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • W oknie sposobu dostawy paczki dodano pole umożliwiające podanie opisu paczki - wymagane przez niektórych kurierów.
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy w polu zawierającym identyfikator punktu nadania dodano możliwość wyszukania punktu na mapce dostarczanej przez kuriera.
   • W treści błędu tworzenia i pobierania etykiety dodano dodatkowe informacje, pozwalające określić przyczynę powstania błędu w systemie kurierskim.
   • Zmieniono pole z numerem referencyjnym przesyłane do usług kurierskich w związku ze zmianami w API Wysyłam z Allegro.
   • Poprawiono sposób wyliczania ubezpieczenia dla paczek pobraniowych, uzależniając go od wybranego kuriera.
   • Wprowadzono drobne poprawki wizualne w oknie konta integracji z kurierem.
   • Zoptymalizowano sposób pobierania statusów dla wielu przesyłek.
  • Integracja WzA
   • Wprowadzono zmiany po stronie serwisu chmurowego Sello NX couriers związane z przejściem na nowe API do nadawania przesyłek przez serwis WzA.
   • Poprawiono powielone usługi dostaw DPD związane z pojawieniem się kuriera DPD_CZ na rynek czeski.
   • Wprowadzono drobne poprawki w nazewnictwie pól w oknie sposobu dostawy WzA, w związku ze zmianami w API.
  • Integracja DPD
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy DPD dodano pole "Uiszcza opłatę".
   • Dodano usługę dodatkową "Dokumenty zwrotne".
   • W oknie konfiguracji sposobu wysyłki dla DPD zmieniono nazwę parametru Numer konta na Numer konta bankowego.
 • Integracja z systemami handlowo-magazynowymi
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Poprawiono problemy z utworzeniem ZK z okna zamówienia wysyłkowego w przypadku braku zmapowania towaru lub zaraz po jego zmapowaniu.
   • Poprawiono problemy z wystawianiem dokumentu ZK z okna zamówienia wysyłkowego przy zmianie typy tego dokumentu.
   • Dodano komunikat informujący o wystawieniu już dokumentu końcowego w przypadku ponownej próby jego wystawiania.
  • Integracja Subiekt GT
   • Zablokowano możliwość edycji stawki VAT w towarze synchronizowanym z Subiekta GT.
 • Automatyzacja w Sello NX
  • Automatyczna zmiana typu dokumentów
    Dodano możliwość włączenia automatycznego ustawiania typu dokumentu końcowego w zależności od wyboru kupującego oraz typu kupującego.
   • Dodano nową czynność automatyzacji umożliwiającą zmianę typu dokumentu końcowego w zamówieniu wysyłkowym.
   • Dodano możliwość budowania warunków automatyzacji zamówienia wysyłkowego dla danych odbiorcy i nabywcy z tego zamówienia.
   • Dodano możliwość zmiany typu dokumentu końcowego na zamówieniu wysyłkowym w zależności od wyboru kupującego.
   • Dodano automaty systemowe umożliwiające zmianę typu dokumentów końcowych w zależności od wyboru kupującego. Automaty systemowe są dostępne do włączenia bez konieczności posiadania licencji na moduł Automatyzacja, a ich parametry w uproszczonej postaci można edytować w parametrach zamówień wysyłkowych.
  • Automatyczne wysyłanie zmian oczekujących do serwisów internetowych
    Dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących w parametrach ofert internetowych.
   • Dodano czynność automatyzacji umożliwiającą wysyłanie zmian oczekujących do serwisu. Umożliwia ona wysyłanie wszystkich zmian lub selektywnie, tylko wybranych typów zmian.
   • Dodano automat systemowy umożliwiający cykliczne wysyłanie zmian oczekujących do ofert internetowych. Konfiguracja automatu systemowego dostępna jest w parametrach ofert internetowych.
  • Inne zmiany i poprawki w automatyzacji Sello NX
   • Poprawiono nazwy niektórych czynności automatyzacji, tak aby były spójne z pozostałymi czynnościami w automatyzacji nexo.
   • Zmieniono mylącą nazwę parametru do synchronizacji stanów w ofertach internetowych w oknie parametrów ofert internetowych.
   • Poprawiono działanie automatu systemowego wysyłającego dokumenty handlowe do serwisu internetowego po ponownym wygenerowaniu nowych dokumentów.
   • Poprawiono nazwy niektórych warunków automatyzacji, tak aby były spójne z pozostałymi warunkami w automatyzacji nexo.
   • Poprawiono wadliwe zachowanie parametru zakres w czynności automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Pozostałe zmiany i nowości w Sello NX
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Zabezpieczono aktualizację danych konta Allegro przed niepoprawnymi danymi zwróconymi z serwisu.
   • Z podglądu treści błędu zwróconego z serwisu usunięto gradient zmniejszający czytelność.
   • Poprawiono czytelność ostrzeżenia przypisanego do obiektu na dolnej zakładce w ciemnym motywie.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie państwa ze słownika, jeśli było one użyte w szablonie klientów, nawet po usunięciu tego szablonu.
 • Na karcie klienta oraz w szablonach klientów dla pola Państwo dodano możliwość ustawienia (brak).
 • Usunięto pytanie pojawiające się po uruchomieniu operacji zmiany podmiotu.
 • W oknie głównym dodano pasek statusu dla synchronizacji wykonywanych przez Sello NX prezentujący informacje o postępach synchronizacji oraz błędach zaistniałych podczas tych synchronizacji.
 • Dodano skróty klawiaturowe do zmiany użytkownika (Ctrl+Shift+F2) oraz do zmiany podmiotu (Ctrl+Shift+F4).
 • [PRO] Poprawiono problem niepotrzebnego tworzenia plików w katalogu binaries przy uruchamianiu raportów własnych.
 • Z formatek raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika usunięto parametr maksymalnej wysokości listy.
 • Dodano skrót klawiaturowy F12 do uruchomienia kolejnej instancji programu na tym samym podmiocie.
 • Zaktualizowano bibliotekę Stimulsoft służącą do drukowania dokumentów.
 • Dodano dwa dodatkowe style formatowania komórek listy, białe i czarne tło.
 • [PRO] Umożliwiono eksport/import ustawień widoków dla raportów własnych przenoszonych pomiędzy podmiotami.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie pracownika, który jest tworzony podczas zakładania podmiotu.
 • W formatkach raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika uwzględniono parametr minimalnej liczby widocznych wierszy.
 • Wprowadzono zawijanie tekstu tytułu operacji w podsumowaniu wykonania operacji zbiorczej.
 • [PRO] Usunięto z SDK sferyczne rozszerzenia do Visual Studio 2019.
 • W module Poczta dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących zwiniętych/rozwiniętych folderów kont pocztowych.
 • [PRO] Poprawiono wyświetlanie wartości pól własnych zmiennoprzecinkowych. Wcześniej w niektórych serwisach nie była uwzględniana precyzja prezentacji wartości pola własnego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że mimo odebranego uprawnienia Klienci - pokazuj dane współpracowników, był dostęp do danych pracowników podczas tworzenia zestawów naklejek.
 • [PRO] W sferze, w oknach dialogowych wykluczono etykiety z przechodzenia TAB-em.
 • Poprawiono problem, który w niektórych przypadkach mógł powodować nadmiarowe odświeżanie interfejsu użytkownika podczas wyszukiwania wyników w module Wyszukiwarka.
 • W oknie drukowania poprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia większej ilości dopisanych adresów e-mail w polu Wyślij e-mail. Problem był widoczny, jeśli adresy e-mail podawane ze znakiem spacji.
 • Poprawiono import klientów z plików EDI++. Występował problem z dodaniem klientów, jeśli w pliku znajdowali się klienci o takim samym symbolu i symbol ten nie był jeszcze użyty w programie.
 • [PRO] Zaktualizowano przykłady rozwiązań sferycznych dostępne w SDK. Każdy przykład buduje się od razu po rozpakowaniu SDK bez konieczności dokonywania zmian w projekcie. Ponadto wszystkie przykłady tworzą gotowy do użycia instalator rozwiązania.
 • [PRO] Umożliwiono import konfiguracji widoku zawierającego kolumny własne pomiędzy różnymi podmiotami.
 • W automatyzacji naprawiono błąd, który powodował, że w czynności Utwórz wiadomość e-mail ignorowany był wybór formatu załącznika, jeśli użyty szablon w tej czynności był inny niż domyślny.
 • [PRO] Naprawiono problem z wyłączaniem się niektórych wbudowanych kolumn w niektórych serwisach po włączeniu w Laboratorium funkcji kolumn własnych.
 • [PRO] Zabezpieczono import ustawień widoków przed wczytywaniem plików, które nie mają prawidłowej struktury.
 • [PRO] Poprawiono szablon projektu sferycznego tworzącego własne menu. Do tej pory szablon tworzył nieprawidłowy rodzaj menu nieadekwatny do wyboru użytkownika.
 • [PRO] Sfera zdarzeniowa:
  • [PRO] Dodano nowe zdarzenia w sferze zdarzeniowej: PrzedPokazaniemOkna, PoPokazaniuOkna, ZmianaTrybuOkna.
  • [PRO] Szablon projektu sfery zdarzeniowej rozszerzono o zdarzenia specyficzne dla dokumentów Subiekta.
  • [PRO] Rozszerzono szablony projektów sferycznych o nowe zdarzenia sfery zdarzeniowej: PrzedPokazaniemOkna, PoPokazaniuOkna, ZmianaTrybuOkna.
  • [PRO] W sferze zdarzeniowej do metod dodających błąd wprowadzono dodatkowe sprawdzenie przekazywanych argumentów. Gdy są niepoprawne, to sygnalizowane jest to wyjątkiem.
 • Parametry asortymentu
  • Dla Sello NX działającego samodzielnie lub z Subiektem GT odblokowano moduł parametrów asortymentu, a w nim parametry umożliwiające konfigurację kodów kreskowych pobieranych z Subiekta.
 • [PRO] Raporty własne:
  • [PRO] Dodano możliwość wykorzystania wartości miesiąca roboczego ustawionego w kontekście aplikacji przy tworzeniu raportów własnych SQL i LINQ.
  • [PRO] W raportach własnych SQL poprawiono działanie filtra jednokrotnego wyboru (X) oraz filtra wielokrotnego wyboru (LM). Wcześniej filtry te nie pozwalały na wybór pracownika z listy.
  • [PRO] Umożliwiono wydruk raportów własnych w sferze.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w czasie kontroli poprawności numeracji. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy w definicji numeracji nie umieszczono elementu typu "numer".

Sello NX 50.0.3 (29/04/2024)

 • Problem z pobieraniem ofert internetowych
   Poprawiono problem z pobieraniem parametrów ofert internetowych objawiający się komunikatem "Could not cast or convert System.String to InsERT.Moria.Allegro.Dto.CategoryParameterList".

Sello NX 50.0.2 (22/04/2024)

 • Brak zmian dla wybranego programu

Sello NX 50.0.1 (09/04/2024)

 • Brak zmian dla wybranego programu

Sello NX 50.0.0 (02/04/2024)

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.
  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Zamówienia wysyłkowe
  • Obsługa gabarytów w oknie pakowania
    Szybciej ustawiaj wymiary przesyłki w pakowanym zamówieniu dzięki możliwości wyboru gabarytu paczki w oknie pakowania. Listę dostępnych gabarytów możesz edytować w słowniku gabarytów paczek.
   • Poprawiono ułożenie pól edycyjnych w oknie pakowania.
   • W oknie pakowania dodano możliwość szybkiego wyboru rozmiarów przesyłki poprzez wskazanie gabarytu.
  • Zmiany w numeracji zamówień
   • Dodano możliwość użycia miesiąca zakupu.
   • Poprawiono brak znacznika używanej numeracji w rejestrze dla zamówień wysyłkowych.
   • Dodano brakujące rejestry numeracji asortymentu oraz klientów.
   • Poprawiono problem z powielaniem rejestru numeracji.
   • Poprawiono problem z działaniem funkcji użycia wskazanej numeracji.
  • Obsługa usług jednorazowych
    Na pozycjach zamówienia wysyłkowego można teraz umieszczać także usługi jednorazowe, które następnie przenoszone są na dokumenty handlowe w Subiekcie.
   • Dodano możliwość dodawania usług jednorazowych na pozycjach zamówienia wysyłkowego.
   • Dodano możliwość wstawiania usługi jednorazowej na pozycji zamówienia wysyłkowego.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano możliwość powiązania towaru z ofertą internetową z poziomu zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono problem z uwzględnianiem w zamówieniu wysyłkowym jednostki miary ustawionej w ofercie internetowej.
   • Poprawiono działanie mechanizmu ponownego pobierania nowych zamówień wysyłkowych w sytuacji, gdy wystąpił błąd ich zapisania.
   • Poprawki wizualne w oknie typów dokumentów końcowych - wyrównanie mnemoników do lewej.
   • Dodano ostrzeżenie o niezgodności typu płatności (pobranie, płatne z góry) w zamówieniach wysyłkowych tworzonych z ZK w Subiekcie.
   • Poprawiono czytelność niektórych komunikatów przy anulowaniu zmian w oknie zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawka stabilności programu w niektórych scenariuszach tworzenia nowego zamówienia wysyłkowego ręcznie.
   • Poprawiono problem z utworzeniem nowej przesyłki w systemie kurierskim po zmianie sposobu dostawy w zamówieniu wysyłkowym.
   • Poprawiono problem wyciągania identyfikatora punktu nadania z punktów zawierających dodatkowy nawias.
   • Dodano przepisywanie numeru telefonu z zamówienia wysyłkowego odbiorcy do kontaktów klienta.
   • Poprawiono problem tworzenia ZK z okna edycji zamówienia wysyłkowego będącego w edycji.
   • Dodano przenoszenie adresu email odbiorcy i nabywcy z zamówienia wysyłkowego do kontaktów klienta.
   • Poprawiono problem ze zmianą statusów w dodatkowych paczkach po zmianie ilości w jednej z nich.
   • Poprawiono odświeżanie się danych klienta w zamówieniach wysyłkowych dodawanych ręcznie.
   • Poprawiono przeliczanie wartości na pozycjach zamówienia wysyłkowego przy ręcznej modyfikacji jednego z pól.
   • Poprawiono problem z ponownym pobieraniem zamówień dzisiejszych - pobierane były dane z ostatnich 24 godzin, a nie z obecnego dnia.
   • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych z danymi kupującego zawierającymi niepoprawny NIP. Niepoprawny NIP jest zgłaszany w ostrzeżeniu przypisanym do zamówienia.
   • Poprawiono problem z działaniem wyszukiwania asortymentu po symbolu.
   • Poprawiono wartości w filtrze Status oryginału w module Zamówienia wysyłkowe.
   • W oknie pakowania dodano identyfikator paczki w zewnętrznym systemie kurierskim.
   • Ujednolicono sposób odświeżania danych zwracanych przez pluginy integracji w listach rozwijanych w oknie zamówienia wysyłkowego oraz w parametrach zamówienia wysyłkowego.
   • Poprawiono problem z odświeżaniem nazwy towaru z poziomu okna edycji zamówienia wysyłkowego.
  • Nowe kolumny i filtry
   • Dodano kolumnę oraz filtr z walutą.
   • Dodano nową kolumnę (domyślnie ukrytą) z identyfikatorem wewnętrznym przesyłki w systemie kurierskim.
 • Oferty internetowe
  • Nowe pola w oknie oferty
   • Dodano możliwość konfiguracji uwag do zakupu w ofercie Allegro.
   • Dodano możliwość ustawienia daty publikacji oferty w serwisie.
  • Produkty Allegro i wyszukiwarka produktów
   • Poprawiono widok powiększonego okna wyszukiwarki produktów.
   • Usunięto niepotrzebna informację o błędzie przy wyszukiwaniu produktu w serwisie w sytuacji, gdy nie znaleziono produktów.
   • Poprawiono problem czyszczenia oferty ze zdjęć przy zmianie produktu Allegro.
   • Poprawiono problem z dublowaniem się zdjęć w galerii oferty po zmianie produktu Allegro.
   • Poprawki stabilności przy wywoływaniu okna wyszukiwania produktu z podglądu oferty internetowej.
   • Poprawiono importowanie tytułu oferty z danych produktu.
   • Poprawiono problem braku nadpisywania opisu oferty po zmianie produktu Allegro.
   • Poprawiono pobieranie wartości GTIN z produktu do oferty.
   • Wizualne poprawki okna wyszukiwania produktów Allegro.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów.
   • Dodano automatyczne usuwanie nadmiarowego identyfikatora Sello NX z sygnatury oferty po wystawieniu oferty w serwisie Allegro.
   • Poprawiono problem z zapisywaniem kodu pocztowego w ofercie.
   • Dodano obsługę zmiany parametrów oferty związanych z konkretnym kontem Allegro przy zmianie konta Allegro w ofercie przygotowanej. Dotyczy to pól:
    - reklamacje
    - gwarancje
    - zwroty
    - cennik dostaw
    - cennik hurtowy.
   • Usunięto zbędny dopisek (nowe) z tytułu oferty przy jej powielaniu.
   • Automat synchronizujący stany działa teraz także na ofertach przygotowanych, które mają nadaną odpowiednią cechę odpowiedzialną za synchronizację stanów.
   • Dodano możliwość zarządzania opcjami promowania oferty aktywnej.
   • Dodano możliwość zbiorczego nadawania i usuwania cech ofert internetowych.
   • Dodano nowe kolumny z liczbą wyświetleń złożonych w licytacji ofert i liczbą obserwujących.
   • W oknie edycji oferty, na zakładce parametrów dodano możliwość ich odświeżenia (pobrania ich z serwisu).
   • Poprawiono problem z ustawieniem domyślnego zdjęcia w ofercie.
   • Usunięto podwójny pasek przewijania w oknie galerii oferty internetowej.
   • W oknie edycji oferty na zakładce opcji promowań dodano możliwość odświeżenia listy dostępnych opcji z serwisu internetowego.
   • Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie usunięcia jednostki miar użytej w ofertach internetowych.
   • Poprawiono działanie statusów oferty internetowej przy pobieraniu licytacji zakończonych.
   • Poprawiono wyświetlanie parametrów specyficznych w oknie oferty internetowej.
   • Zablokowano możliwość edycji zdjęć oferty w sytuacji, gdy plugin integracji nie obsługuje takiej zmiany.
   • Poprawiono widoczność stempelka z numerem oferty w nagłówku okna oferty internetowej na ciemnym motywie.
   • Poprawiono menu sekcji w opisie Allegro w ciemnym motywie.
   • Dodano kolumnę z cennikiem dostaw.
   • Poprawiono blokowanie edycji opisu w ofercie dla integracji, która nie obsługuje zmiany opisu.
   • Usunięto nadmiarową funkcję wysyłania zdjęć do serwisu z menu kontekstowego.
   • Dodano możliwość ustawiania opcji promowania oferty.
   • Zablokowano możliwość zmiany konta Allegro w oknie edycji oferty, po wysłaniu oferty do serwisu.
 • Automatyzacja w Sello NX
  • Obsługa czynności związanych z komunikacją z klientem
    Wysyłaj wiadomości e-mail oraz SMS za pomocą modułu Automatyzacja dla zamówień wysyłkowych Sello NX. Poinformujesz kupującego o różnych zdarzeniach w systemie, np. o ustawieniu statusu zamówienia na wysłane bądź też o przewidywanym opóźnieniu dostawy.
   • Dodano obsługę wysyłania wiadomości e-mail dla zamówień wysyłkowych.
   • Dodano obsługę wysyłania SMS-ów dla zamówień wysyłkowych.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • W parametrach ofert internetowych dodano możliwość włączenia i wyłączenia automatu systemowego do synchronizacji stanów w serwisach internetowych.
   • Poprawiono problem ze współdziałaniem automatu systemowego do zmiany statusu zamówienia na "w trakcie realizacji" oraz automatu wysyłającego status zamówienia do serwisu internetowego.
 • Integracja z kurierami
  • Integracja z Pocztą Polską / Pocztex 2.0
    Nadawaj przesyłki poprzez Pocztę Polską i kuriera Pocztex 2.0 dzięki nowej integracji. Staramy się zapewnić obsługę najpopularniejszych kurierów i jest to już trzecia, po InPost i DPD integracja dodana do Sello NX.
   • W module kont integracji dodano możliwość dodania integracji z Pocztą Polską.
  • Integracja Wysyłam z Allegro
   • W oknie konfiguracji sposobu dostawy dla WzA dodano możliwość wyboru typu przesyłki.
   • Poprawiono błąd "Validation failed" przy niektórych scenariuszach pobierania etykiet z serwisu.
  • Integracja DPD
   • Usunięto potrzebę uzupełniania wymiarów przesyłki.
   • Poprawiono problem z informacją o tym, czego brakuje przy tworzeniu przesyłki przy większej ilości brakujących danych.
   • Usunięto konieczność wprowadzania adresu e-mail dla przesyłek DPD.
  • Integracja InPost
   • Poprawiono weryfikację danych logowania do konta w serwisie API ShipX. Poprzedni sposób nie weryfikował loginu (identyfikatora firmy).
   • Poprawiono nazwy pól logowania do serwisu API ShipX, aby odzwierciedlały faktyczne dane, które trzeba podać przy logowaniu (zamiast login i hasło).
   • Statusy "oferta przygotowana" oraz "oferta wybrana" od teraz oznaczają błąd tworzenia przesyłki. Statusy te najczęściej oznaczają brak środków na koncie prepaid w InPost i po jego doładowaniu należy ponownie zlecić tworzenie przesyłki.
   • Dodano możliwość dodania integracji z testowym serwisem InPost ShipX.
  • Poprawki w procesie tworzenia przesyłek w serwisach kurierskich
   • W informacjach o błędzie tworzenia przesyłki dodano dodatkowy identyfikator przesyłki w systemie kurierskim pozwalający ją zidentyfikować.
   • Dodano poprawki zapobiegające dublowaniu się przesyłek w serwisie kurierskim w niektórych scenariuszach.
   • Przyspieszono proces odpytywania serwisu o stworzenie przesyłki i etykiety nadawczej.
   • Dodano brakujące informacje o braku masy i wymiarów paczki.
   • Poprawiono problem z powielaniem się informacji o błędzie tworzenia paczki.
   • Poprawiono odświeżanie statusu przesyłki po jej stworzeniu i wygenerowaniu etykiety nadawczej.
  • Poprawki w drukowaniu etykiet kurierskich
   • Bezpośrednie drukowanie etykiet kurierskich
     W parametrach zamówienia wysyłkowego można teraz włączyć funkcję, która kieruje pobrane etykiety kurierskie bezpośrednio na wskazaną drukarkę.
   • W parametrach zamówień wysyłkowych dodano możliwość wyboru drukarki oraz sposobu drukowania etykiet kurierskich
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Dodano możliwość powielania sposobów wysyłki paczki.
   • Poprawiono mechanizmy mapowania dostaw z serwisu internetowego na sposoby wysyłki paczki, m.in. w zakresie typu płatności za dostawę.
   • Poprawiono błędny status tworzenia paczki ustawiany, gdy nastąpiła próba utworzenia przesyłki bez danych adresowych odbiorcy.
   • Dodano informację o marketplace na liście powiązań sposobu dostawy paczki z usługami dostawy z Allegro.
   • Dodano możliwość utworzenia wielu sposobów dostawy o tej samej nazwie dla różnych kont.
   • Poprawiono pobieranie adresu przy generowaniu etykiety z danych klienta na dane adresowe z zamówienia wysyłkowego.
   • Dodano filtrowanie sposobów dostawy z serwisu widniejących na zakładce Powiązania, w oknie sposobu dostawy paczki po typie (pobranie, płatne z góry).
   • Usunięto zbędne kropki w polach wprowadzania danych do logowania dla kurierów.
 • Integracja z systemami handlowo-magazynowymi
  • Integracja Subiekt nexo
   • Poprawiono problem duplikowania ZK w Subiekcie w pewnych scenariuszach.
   • Poprawiono komunikaty przy próbie utworzenia dokumentów Subiekta z zamówienia wysyłkowego niezawierającego żadnej pozycji towarowej.
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentu w Subiekcie, w przypadku gdy Subiekt nie jest uruchomiony w multiprogramie.
   • Dodano obsługę usług jednorazowych przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie.
   • Zmieniono pobieranie adresu z ZK, a nie z danych klienta przy tworzeniu zamówienia wysyłkowego z zamówienia klienta.
   • Poprawiono brak adresu e-mail w oknie drukowania dokumentów Subiekta dla zamówień pochodzących z serwisu internetowego.
   • Poprawiono komunikat o braku powiązanego asortymentu przy tworzeniu dokumentu Subiekta.
   • Dodano komunikat o powtórnej próbie stworzenia ZK w Subiekcie, gdy dokument jest już stworzony.
   • Poprawiono problem z wstawianiem kodu pocztowego w miejsce miejscowości na wydrukach dokumentów dla klientów dodawanych przez Sello NX.
  • Integracja Subiekt GT
   • Dodano obsługę usług jednorazowych przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie.
   • Dodano przenoszenie kodów kreskowych z towarów Subiekta GT.
  • Poprawki zarządzania kontem integracji z Subiektem GT.
   • Edycja danych połączenia z Subiektem GT
     Umożliwiono edycję parametrów połączenia Sello NX z Subiektem GT przydatną zwłaszcza po wykonywaniu zmian w danych konfiguracji serwera z bazą Subiekta GT. Dodatkowo Sello NX weryfikuje poprawność podłączanej ponownie bazy, tak aby była ona zgodna z poprzednio podłączoną.
   • Dodano walidację prawidłowości połączenia z Subiektem GT przy zapisywaniu konta integracji.
   • Poprawiono czytelność komunikatu o błędnie podanych danych połączenia z Subiektem GT.
   • Poprawiono problemy z mapowaniem użytkowników Sello NX na użytkowników Subiekta GT.
   • W oknie edycji konta integracji dodano podgląd parametrów połączonego Subiekta GT.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
 • Pluginy integracji (dla twórców rozwiązań własnych)
  • Integracje z kurierami
   • Ze struktur danych AktualizacjaWysylkiDane oraz StworzenieWysylkiDane usunięto zbędne pole KontekstKontaSprzedazyInternetowej, do którego jest dostęp przez dane obiektu Zamowienie.
   • Z interfejsu pluginów kurierskich usunięto nieużywany typ StanStatusu oraz atrybut StatusOKAttribute, oznaczone wcześniej jako wycofane.
   • Poprawiono problem z dostępem do danych autoryzujących z poziomu integracji własnej.
  • Pomoc dla twórców rozwiązań własnych
   • W SDK dodano przykładową integrację testową z serwisem InPost. Przykład ten jest również dostępny w serwisie Github (https://github.com/InsERT-SA/nexoSDK/tree/main/Przyklady/PluginyIntegracjiSelloNX/Kurierzy/InPostPrzyklad).
   • Uzupełniono braki w dokumentacji pluginów integracji.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję "Dodaj", dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Pozostałe zmiany i nowości
  • Blokada edycji pól
   • Dodano ikonę kłódki wraz z przyczyną zablokowania pól w oknie oferty internetowej.
   • Dodano ikonę kłódki wraz z przyczyną zablokowania pól w oknie zamówienia wysyłkowego oraz pakowania.
   • W oknie edycji sposobu dostawy dodano ikonę kłódki oraz podano przyczynę zablokowania pól, a także zablokowano możliwość zmiany niektórych pól po użyciu dostawy.
   • Dodano blokady części pól w oknie zamówienia wysyłkowego oraz pakowania po utworzeniu przesyłki w serwisie kuriera.
   • Dostosowano mechanizm blokowania (tzw. kłódeczek) do potrzeb pluginów integracji i sekcji własnych.
  • Mniejsze zmiany i poprawki różnych błędów
   • Zablokowano możliwość wprowadzania do słownika cech ofert internetowych cech o tej samej nazwie.
   • Dodano kontekst konta sprzedaży internetowej przy uruchamianiu Sello NX w multiprogramie.
   • Wizualne poprawki stempelka integracji - występowały różnice w różnych miejscach w programie.
   • Usunięto duplikaty danych zapisanych w słownikach serwisów internetowych
   • Poprawiono drobne problemy pojawiające się przy zarządzaniu powiązaniami statusów zamówienia ze statusami w serwisie.
   • Poprawiono problemy z odświeżaniem listy ofert internetowych oraz zamówień wysyłkowych po wykonaniu niektórych operacji.
   • Poprawiono działanie mechanizmów Sello NX przy przelogowaniu użytkownika programu.
   • Poprawiono działanie mapowania płatności z serwisu dla różnych integracji na zakładce Powiązania, w słowniku form płatności.
   • Poprawiono działanie kontekstu konta internetowego po dodaniu nowego konta oraz jego widoczność w multiprogramie.
   • Dodano możliwość zmiany numeracji dla asortymentu oraz klientów.
   • Dodano bardziej szczegółowe informacje przy wystąpieniu problemów połączenia z Kontem InsERT.
 • Kolejkowanie zadań synchronizacji
  • Rozwój mechanizmu i poprawa problemów
   • Dodano mechanizm blokowania synchronizacji, który zabezpiecza przed uruchomieniem tej samej synchronizacji na kilku stanowiskach.
   • Poprawiono problem z niepoprawnym zakończeniem zleconych zadań w jednym ze scenariuszy. Pula zleconych zadań nigdy się nie kończyła.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Krajowy System e-Faktur:
  • W czasie edycji asortymentu wprowadzono ostrzeganie o zbyt długim symbolu, który przekracza dopuszczalną długość dla celów KSeF (50 znaków).
 • Pozostałe zmiany:
  • W słowniku działów sprzedaży poprawiono sortowanie tak, aby możliwe było uszeregowanie działów alfabetycznie z zachowaniem hierarchiczności.
   Po aktualizacji podmiotu do wersji 50.0.0 ustawienia listy w słowniku zostają przywrócone do domyślnych oraz ustawione zostaje sortowanie alfabetyczne działów, z uwzględnieniem hierarchii.
  • Podczas definiowania składników kompletu wprowadzono wyświetlanie informacji o powielonym składniku.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Sello NX 49.0.1 (04/03/2024)

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.

Sello NX 49.0.0 (12/02/2024)

 • Poprawiono błąd, który powodował problem z wyświetlaniem załącznika w bibliotece załączników, jeśli zmieniano kategorię i jednocześnie dopisywano nową kategorię do słownika.
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie można było usunąć nieaktywnego użytkownika, którego dane znajdowały się na dokumencie. Błąd występował wtedy, gdy włączony był ślad rewizyjny.
 • W programie archiwizacja-nexo.exe dodano logowanie błędów.

Sello NX 48.2.1 (25/01/2024)

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.

Sello NX 48.2.0 (16/01/2024)

 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
 • Poprawiono aktualizację słownika kodów CN na podstawie danych opublikowanych przez GUS w styczniu 2024r.

Sello NX 48.1.0 (08/01/2024)

 • W oknie parametrów wbudowanego konta integracji Sello dodano listę słów kluczowych, na podstawie których program rozpoznaje usługę dostawy na zamówieniach wysyłkowych od klienta.
 • W słowniku sposobów dostawy paczki dodano możliwość mapowania dostaw dla integracji Sello umożliwiającej ustawienie odpowiedniej dostawy kurierskiej dla zamówień importowanych z Subiekta.
 • Poprawiono działanie automatu tworzącego zamówienia od klienta w Subiekcie w przypadku, gdy zamówienie wysyłkowe zostało stworzone z zamówienia klienta.
 • Poprawiono problem z blokowaniem się zadań aktualizacji statusu zamówienia w serwisie oraz zapisywaniem zamówień wysyłkowych (DbArithmeticExpression arguments must have an numeric common type).
 • W funkcji "Przygotuj do wysłania" na zamówieniach od klientów w Subiekcie dodano rozpoznawanie usług jednorazowych zawierających dostawę.
 • Zaktualizowano słownik kodów CN do wersji obowiązującej w 2024 r.

Sello NX 48.0.1 (18/12/2023)

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Sello.

Sello NX 48.0.0 (12/12/2023)

Oferty internetowe

 • W oknie oferty przy listach rozwijanych dodano menu z funkcją Odśwież umożliwiającą zaktualizowanie danych wyświetlanych w liście rozwijanej (działanie zależne od plugina integracji).
 • Dodano blokadę usuwania duplikatów zdjęć, jeśli zdjęcia użyte są w opisie oferty internetowej.
 • Dodano filtrowanie ofert internetowych wg kontekstu konta integracji.
 • Dodano funkcję pobierania świeżych danych oferty z serwisu przy próbie edytowania tej oferty.
 • Dodano kolumnę z numerem oferty (domyślnie ukryta).
 • Dodano możliwość ustawienia przedsprzedaży.
 • Dodano obsługę cennika hurtowego.
 • Dodano obsługę zmian oczekujących asynchronicznych.
 • Dodano opcję "Brak" do gwarancji w oknie oferty internetowej.
 • Dodano sortowanie parametrów specyficznych po ich wymagalności.
 • Poprawiono błąd występujący przy szybkim zamknięciu zakładki OPIS po jej otwarciu w oknie oferty.
 • Poprawiono dezaktywację edytora opisu w trybie podglądu oferty.
 • Poprawiono działanie funkcji Anuluj zmiany oczekujące.
 • Poprawiono działanie mechanizmu ustawiającego status ofert na "Zakończone" (licytacji), czyli ofert bez możliwości wznowienia.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki kategorii dla ofert internetowych.
 • Poprawiono obsługę paska przewijania w oknie z galerią zdjęć.
 • Poprawiono problem nadpisywania powiązania z towarem przy pobieraniu oferty z serwisu.
 • Poprawiono problem z podpinaniem zdjęć do oferty internetowej pobranej z serwisu.
 • Poprawiono problem z ustawianiem czeskiego języka opisu oferty internetowej.
 • Poprawiono problem z wstawianiem nowych zdjęć w opisie oferty.
 • Poprawiono problem związany z brakiem możliwości poruszania się po opisie oferty za pomocą kursorów klawiatury.
 • Poprawiono stabilność działania wyszukiwarki produktu po GTIN.
 • Poprawiono stabilność programu przy odświeżaniu widoczności okna oferty internetowej.
 • Poprawiono stabilność zakładki edytora opisu oferty.
 • Poprawiono wygląd okna opisu oferty dla ciemnego motywu.
 • Poprawki widoczności tytułu i kategorii w zakładce OPIS na ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne edytora opisu w oknie oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych.
 • Ujednolicono nazwę kolumny zawierającej numer oferty w serwisie zewnętrznym.
 • W nagłówku okna edycji oferty dodano stempelek integracji wraz z numerem oferty wystawionej w serwisie.
 • W oknie edycji oferty wysłanej do serwisu dodano przycisk umożliwiający zapisanie zmian oczekujących i natychmiastowe zlecenie wysłania ich do serwisu.
 • Poprawiony problem z wstawianiem produktu z serwisu do oferty internetowej przy wyłączonej opcji przenoszenia kategorii i parametrów.

Zamówienia wysyłkowe

 • Poprawiono odświeżanie formatki zamówienia wysyłkowego po dokonaniu zmian w oknie pakowania i powrocie do zamówienia.
 • W Parametrach zamówień wysyłkowych dodano automat systemowy umożliwiający automatyczną zmianę statusu zamówienia wysyłkowego na zakończone.
 • Poprawiono problem z brakiem zmiany nazwy towaru na zamówieniu wysyłkowym po zmapowaniu na kartotekowy.
 • W parametrach zamówienia wysyłkowego dodano możliwość włączenia automatu systemowego tworzącego zamówienie od klienta w Subiekcie.
 • Dodano obsługę usług jednorazowych pobieranych z serwisu handlowego.
 • Poprawiono problem z długim drukowaniem się etykiety kurierskiej gdy w tle trwają synchronizacje.
 • Poprawiono problem z długim oczekiwaniem na utworzenie i wydrukowanie etykiety kurierskiej po pierwszym uruchomieniu programu.
 • Poprawiono problem z działaniem funkcji pobieranie nowych zamówień.
 • Poprawiono problem z przenoszeniem jednostki miary wagi przy pakowaniu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z rozłączania połączenia z kontem Allegro, które występowało raz dziennie (wygasanie tokenów autoryzujących).
 • Poprawiono problem zawieszania się tworzenia oraz drukowania etykiet kurierskich dla wielu zamówień wysyłkowych zbiorczo.
 • Poprawki komunikatów w oknie zamówień wysyłkowych.
 • W module zamówień wysyłkowych dodano nowe filtry: status oryginału, płatność oryginału
 • W parametrach zamówienia wysyłkowego dodano możliwość ustawienia domyślnych typów dokumentów Subiekta.
 • W parametrach zamówień wysyłkowych dodano automat systemowy umożliwiający tworzenie zamówień w Subiekcie po dodaniu zamówienia wysyłkowego.

Pakowanie

 • Dodano brakujący stempelek identyfikujący dostawcę w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano pole z wartością ubezpieczenia paczki.
 • Poprawiono błąd braku powiązanego obiektu przy generowaniu przesyłek u kuriera z okna pakowania.
 • Poprawiono nieostre zdjęcia w podglądzie pozycji w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem braku zapisywania się wag przesyłek w przypadku pakowania zbiorczego.
 • Poprawiono problem braku zerowania się wagi paczki przy usuwaniu ostatniego towaru.
 • Poprawiono problem z dodawaniem masy, gdy pierwszy towar ma masę zerową.
 • Poprawiono sumowanie mas w różnych jednostkach w oknie pakowania.
 • Poprawiono widok towarów z duża liczbą zdjęć w oknie pakowania.
 • W oknie pakowania dodano informacje o walucie zamówienia wysyłkowego.

Automatyzacje

 • Dodano czynność tworzenia dokumentu początkowego w Subiekcie dla Sello NX.
 • Dodano czynność wysyłania statusu zamówienia wysyłkowego do serwisu internetowego.
 • Poprawki działania czynności automatyzacji: Pobierz dane ofert internetowych z serwisu.
 • Zablokowano możliwość edycji automatu systemowego.
 • Poprawiono działanie automatu systemowego do zmiany statusu zamówienia wysyłkowego z NOWE, w przypadku wygenerowania etykiety nadawczej.
 • Poprawiono problem z wykonywaniem kilku automatów systemowych kolejno jeden po drugim, po edycji zamówienia wysyłkowego w Sello NX.
 • W czynności "Wyślij raport własny" umożliwiono tworzenie tyle wiadomości pocztowych, ilu jest wybranych adresatów w tej czynności.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Dodano obsługę aktualizacji stanów zamówień w serwisach handlowych.
 • Dodano pobieranie listy statusów dla zamówień z serwisów handlowych.
 • Rozwój możliwości pluginów integracji w zakresie sterowania widocznością pól na formatkach domyślnych.
 • Rozwój pluginowości. Dodanie możliwości korzystania z modułu zmian oczekujących dla pól własnych integracji.

Integracja Allegro

 • Dodano możliwość zmiany aktualizacji stanów zamówień w serwisie Allegro na podstawie stanów zamówienia wysyłkowego w Sello.
 • Dodano możliwość zmiany tytułu oferty trwającej.
 • Dodano pole umożliwiające wznowienie oferty w serwisie automatycznie po jej zakończeniu.
 • Poprawiono działanie edytora opisu Allegro związane z błędnym wyświetlaniem typu sekcji.
 • Poprawiono problem aktualizacji czasu rozpoczęcia trwania oferty internetowej przy pobieraniu szczegółów oferty.
 • Poprawiono problem z pobieraniem jednocześnie ofert aktywnych i nieaktywnych.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zakupów wielu przedmiotów z usługami dodatkowymi.
 • W zamówieniach wysyłkowych poprawiono problem błędnego ustawiania daty zakupu po pobraniu dopłat do zamówienia.

Integracje kurierskie

 • Dodano nową integrację kurierską z DPD.
 • Dodano obsługę komunikatów typu "push" umożliwiających śledzenie zmian statusu przesyłek, bez konieczności używania cyklicznej synchronizacji. Dotyczy pluginów kurierskich dostarczanych przez InsERT.
 • Poprawiono oznaczanie kont kurierskich z niepoprawnymi danymi uwierzytelniającymi jako wymagającymi działania.
 • Poprawki optymalizujące czas oczekiwania na utworzenie etykiety w serwisie kurierskim.

Integracja DPD

 • W module kont integracji dodano możliwość utworzenia konta kurierskiego DPD.

Integracja InPost

 • Poprawiono listę usług dostępnych do wyboru w oknie sposobu wysyłki paczki.
 • Poprawiono problem z brakiem możliwości utworzenia przesyłki dla Paczkomatu wpisanego małymi literami.
 • Poprawiony komunikaty o błędach przy nieudanym tworzeniu przesyłek.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów zwróconych z serwisu API ShipX InPostu.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z powtarzającymi się nazwami usług w serwisie WzA (brak informacji o markecie, w którym dostawa obowiązuje).
 • Usunięto zbędną walidację numeru konta pobrania przy konfiguracji sposobów wysyłki dla Allegro kurier DPD Czechy.
 • W nazwach usług pobranych z serwisu dodano identyfikację marketu zagranicznego (zamiast kolejnych numerów).

Integracja Subiekt GT

 • Poprawiono problem z pobieraniem towarów z Subiekta GT z jednostkami miar pisanymi wielkimi literami.
 • Wprowadzono zmiany w sposobie synchronizacji zdjęć z towarów Subiekta GT.

Integracja Subiekt nexo

 • Dodano możliwość tworzenia zamówień wysyłkowych z zamówień od klienta.
 • Dodano nową kolumnę "Zamówienie wysyłkowe" w module zamówień od klientów w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono problem z brakiem realizacji zamówienia przez dokument końcowy.

Wygląd i ergonomia

 • [PRO] Dodano parametr pozwalający wyłączyć zapisywanie wartości filtrów przy wychodzeniu z serwisu. Dodano także możliwość określenia domyślnych wartości filtrów w definicjach widoków. Wcześniej obie funkcje były dostępne w Laboratorium.
 • Do danych diagnostycznych dodano statystykę pochodzenia dokumentów.
 • [PRO] Naprawiono błąd uniemożliwiający pokazanie sferycznego okna wyboru podmiotu w aplikacji Windows Forms.
 • Poprawiono problem podwójnego separatora, który mógł się czasami pojawiać w menu kontekstowym na listach edycyjnych.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który mógł się pojawić przy sortowaniu listy.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się przy próbie odłączenia zdjęcia od asortymentu zsynchronizowanego z programem Vendero.
 • Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się przy zmianie sortowania w serwisie galerii przy braku uprawnień do tego widoku.
 • [PRO] Poprawiono problem stabilności programu, który pojawiał się w raportach własnych SQL, gdy użyto dwukrotnie tego samego parametru w treści zapytania, raz z wartością domyślną, a raz bez niej.
 • Poprawiono przewijanie zawartości galerii zdjęć.
 • Poprawiono stabilność programu przy zapisie dokumentu z błędami na liście pozycji. W pewnych sytuacjach zapis takiego dokumentu mógł powodować błąd w programie.
 • Rozszerzono informacje umieszczane w logach aplikacji o przypadki związane z nieudanym załadowaniem widoku.
 • W instalatorze nexo, w kroku wyboru ikon programów dodano opcję zaznaczania i odznaczania wszystkich ikon.
 • W widoku Galeria zdjęć naprawiono działanie przycisku do konfiguracji widoku.
 • W widoku galerii zdjęć dodano zapamiętywanie ostatnich ustawień widoku.
 • Zoptymalizowano odświeżanie list przy zbiorczym usuwaniu obiektów.

Klienci

 • Poprawiono dodawanie klientów z plików EDI++. Obecnie podczas synchronizacji danych po numerze NIP i wykryciu klienta o tym samym symbolu, jaki istnieje już w bazie danych, program doda klienta z takim samym symbolem rozszerzonym o dodatkową liczbę.

Asortyment

 • Na listach asortymentu (F2) wprowadzono możliwość włączenia kolumny ze zdjęciem asortymentu.
 • Uporządkowano zarządzanie prawami do wykonania eksportu danych w formacie EDI++. W module klientów sprawdzane jest uprawnienie "Klienci/pracownicy/wspólnicy - Eksport danych", w module asortymentu "Asortymenty - Eksport danych". Dodano także nowe uprawnienie dedykowane dla dokumentów: "Dokumenty - Komunikacja - Wyślij do EDI++".
 • Usunięto blokadę nie pozwalającą zmienić j.m. dla asortymentu typu opłata dodatkowa. Zmiana dotyczy zarówno danych kartotekowych, jak i szablonu asortymentu.

Inne

 • Dodano możliwość wysyłania statusów zamówień do serwisu internetowego.
 • Dodano pomoc kontekstową do okien programu.
 • Poprawiono błąd zapisu gabarytu paczki "inny".
 • Poprawiono dane przykładowe dotyczące stanów magazynowych.
 • Poprawiono wygląd okna szablonu gabarytu paczki.
 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych kont dla czynności automatów związanych z Sello NX.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem postępu synchronizacji.
 • Z kreatora wdrożeniowego usunięto mylące informacje dotyczące importowania danych z Subiekta GT.

Wspólne dla nexo

 • Dodano zawijanie wierszy w błędach prezentowanych w dzienniku zdarzeń.
 • Profilowanie danych rozszerzono o możliwość ustawiania dostępu do kategorii biblioteki załączników. Profilowanie po kategoriach biblioteki załączników jest również dostępne w profilowaniu pluginowym.
 • [PRO] Dodano metodę ułatwiającą dodawanie sferycznych filtrów z listą wyboru.
 • Dodano konfigurację komunikacji z zewnętrznymi serwisami, która umożliwia wyłączenie lub przywrócenie komunikacji z takimi serwisami, jak KSeF, SMS, Poczta itp. Dodatkowo dodano mechanizm, który automatycznie dezaktywuje komunikację ze wszystkimi serwisami przy pierwszym uruchomieniu podmiotu przywróconego z archiwum. Przy uruchomieniu nexo pojawi się komunikat informujący o tym zdarzeniu i pozwalający na szybkie przywrócenie komunikacji.
  • Dodano uprawnienie do konfiguracji komunikacji z serwisami zewnętrznymi.
  • Dodano widżet informujący o tym, że komunikacja z serwisami zewnętrznymi jest wyłączona.
 • [PRO] W sferze do okien z parametrami operacji dodano nowe typy parametrów: data oraz lista wyboru. Ponadto do istniejących parametrów dodano nowe właściwości. Parametr tekstowy pozwala obecnie określić maksymalną liczbę znaków, pozwala też na wprowadzanie tekstu w wielu liniach. Parametr liczby całkowitej pozwala natomiast na określenie minimalnej oraz maksymalnej wartości parametru.
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono wykonanie zdarzeń dedykowanych dla dokumentów Subiekta, gdy rozszerzenie korzystało z interfejsu IDokument jako parametru.

Poczta

 • Poprawiono problem z dużymi logotypami OneDrive, jeśli wiadomość z dołączonym plikiem przy pomocy serwisu OneDrive była odbierana w programie Outlook.
 • Poprawiono wklejanie adresu e-mail w pola adresowe w wiadomości, tak aby znaki spacji czy to przed, czy po adresie były usuwane.

Licencje

 • Poprawki związane z pierwszym uruchamianiem programu i logowaniem do Konta Insert.

Dodatkowe informacje o nowej wersji

Sello NX 47.0.1 (06/11/2023)

 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono problem z wysyłaniem zmian do ofert istniejących w serwisie (Brak dostępu do danego zasobu).
 • Poprawiono błąd występujący w specyficznych sytuacjach podczas przechodzenia w oknie oferty na zakładkę parametrów.
 • Poprawiono stabilność działania programu przy pobieraniu ofert internetowych.
 • Poprawiono problem z dublowaniem zamówień wysyłkowych oraz ofert internetowych przy pracy wielostanowiskowej.
 • W parametrach konta integracji handlu internetowego dodano możliwość określenia daty odcięcia, od której zapisywane będą zamówienia wysyłkowe.

Sello NX 47.0.0 (19/10/2023)

Oferty internetowe

 • Dodano mechanizm wysyłania ofert do serwisu internetowego. Obsługuje on wystawianie ofert w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
 • Dodano moduł Parametry ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wybierania produktu z serwisu związanego z wystawianą ofertą.
 • Dodano nową zakładkę OPIS w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano nową zakładkę ZDJĘCIA w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano pobieranie podstawowych pól oferty internetowej.
 • Udostępniono możliwość dodawania nowych ofert dla konta i serwisu wybranego w kontekście lub dla wybranego konta.
 • W module ofert internetowych dodano obsługę zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • W oknie oferty dodano pola umożliwiające określenie miejsca wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Czas trwania.
 • W oknie oferty dodano pole Asortyment nexo, umożliwiające skojarzenie oferty z asortymentem.
 • W oknie oferty dodano pole Cenniki dostaw.
 • W oknie oferty dodano pole Czas wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Opcje faktury.
 • W oknie oferty dodano pole Stawka VAT.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano mechanizm zabezpieczający przed powieleniem wystawianych ofert.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu
 • Dodano obsługę parametrów specyficznych dla kategorii oferty internetowej.
 • Na liście ofert internetowych dodano możliwość wyświetlenia nowych pól dodanych do oferty.
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie edycji oferty internetowej.
 • Poprawki wyszukiwarki produktów w serwisie internetowym.
 • W module ofert internetowych dodano kolumnę z miniaturką zdjęcia oferty.
 • W module ofert internetowych dodano nowe filtry.
 • W module ofert internetowych dodano wizualizację błędów synchronizacji w postaci podświetlenia wiersza oraz informacji z treścią błędu na dolnej zakładce WIZYTÓWKA.
 • W parametrach ofert internetowych dodano konfigurację dla automatów systemowych, umożliwiających pobieranie ofert cyklicznie.
 • Zoptymalizowano zapis pobieranych ofert internetowych.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano funkcję pobierania danych ofert internetowych wybranych z listy ofert.
 • Dodano funkcję pokaż w serwisie, umożliwiającą przejście do oferty wybranej na liście ofert internetowych.
 • Dodano możliwość powielania ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wprowadzania zmian w ofercie wysłanej do serwisu wprost z okna edycji oferty. Modyfikacja wartości w polach generuje zmiany oczekujące na wysłane do serwisu.
 • Dodano pobieranie opisu oferty
 • Dodano pobieranie zdjęć do galerii oferty internetowej.
 • Na liście ofert dodano kolumnę ze statusem aktualizacji w serwisie (SAS), odnoszącą się do mechanizmu zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • Poprawiono problem sortowania po kolumnach ze stemplem.
 • Poprawki wizualne w oknie wyszukiwania produktów w serwisie dla ciemnego motywu.
 • Poprawki wydajnościowe związane z wyświetlaniem długich list parametrów specyficznych typu Marka, Producent.
 • Poprawki związane z pobieraniem pełnych danych ofert spoza Sello.
 • Uporządkowano menu modułu ofert internetowych.
 • W module ofert internetowych dodano dolną zakładkę prezentującą zmiany wprowadzane w ofertach wysłanych do serwisu.
 • W module ofert internetowych dodano menu umożliwiające pobranie ofert wszystkich, z wybranych serwisów oraz z wybranych kont.
 • W module ofert internetowych dodano zakładki PRZYGOTOWANE, AKTYWNE, NIEAKTYWNE, ZAKOŃCZONE, WSZYSTKIE.
 • W oknie oferty dodano pole Jednostka miary dla wybranego asortymentu nexo. Jednostka ta jest używana jako domyślna dla asortymentu przy pobieraniu zamówień wysyłkowych.
 • Z menu modułu usunięto opcję pobierania drzewa kategorii. Została ona przeniesiona do okna wyboru kategorii w ofercie internetowej.
 • Zmieniono sposób pobierania i synchronizacji jednostek miar asortymentu i czasów trwania.
 • Zmieniono sposób prezentacji opcji promowania w oknie oferty internetowej.
 • Dodano możliwość wystawiania ofert wybranych z listy.
 • W module ofert internetowych dodano menu Wyślij oferty, umożliwiające wysłanie ofert w statusie Gotowa, wszystkich, z wybranego serwisu, z wybranego konta.

Zamówienia wysyłkowe

 • Zmieniono mnemonik identyfikujący moduł zamówień wysyłkowych z ZW na AW z powodu kolizji z modułem Gestora.
 • Dodano możliwość dodawania nowego zamówienia wysyłkowego przy użyciu mnemonika EZ (Ctrl+spacja).
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentu handlowego z poziomu okna edytowanego zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z obsługą dopłat do zamówień wysyłkowych w serwisie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych na podstawie dziennika zdarzeń.
 • Poprawiono wiele mniejszych problemów przy dodawaniu nowego zamówienia wysyłkowego z jednoczesnym przejściem do okna pakowania .
 • Przyspieszono ponowne pobieranie zamówień wysyłkowych z serwisu. Nie są one teraz zapisywane, jeśli nie wystąpiły w nich żadne zmiany.
 • Zmieniono sposób automatycznego wiązania asortymentu przy pobieraniu zamówienia z serwisu. Najpierw sprawdzane jest powiązanie oferty z asortymentem, w dalszej kolejności następuje próba wiązania uwzględniająca pole sygnatura i symbol asortymentu.
 • Zmieniono symbol numeracji zamówień wysyłkowych z ZW na EZ (e-zamówienie), w związku z konfliktem ze zwrotami.
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów handlowych do serwisu internetowego z poziomu edycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem pojawiania się nadpłaty dla zamówień zawierających usługi dodatkowe z serwisu.
 • Poprawiono problem z długim generowaniem etykiet kurierskich.
 • Poprawiono problem z mapowaniem płatności w obcej walucie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień z walutą zagraniczną.
 • Usunięto konflikt mnemonika modułu zamówień wysyłkowych Sello uruchamiającego moduł zestawów klientów w Gestorze.
 • W module zamówienia wysyłkowe dodano menu Wystaw oraz Wystaw seryjnie, umożliwiające tworzenie dokumentów w systemie handlowym
 • W oknie edycji zamówienia wysyłkowego dodano możliwość odświeżenia dostępnych typów dokumentów do utworzenia w systemie handlowym.
 • Zamówienia dodawane ręcznie mają teraz swoją własną wbudowaną integrację Sello. Nie ma możliwości dodawania zamówień ręcznie, w kontekście serwisów internetowych (np Allegro).

Pakowanie

 • Dodano inicjalizację wymiarów paczki na podstawie wybranego sposobu dostawy i określonych w nim gabarytów.
 • Dodano możliwość pakowania wielu takich samych towarów z różnych pozycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z pakowanie towaru dodanego ręcznie do zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem związany z ustawianiem masy paczki na 0 przy oznaczaniu paczki jako spakowanej.
 • Poprawiono sumowanie wagi paczek przy pakowaniu.
 • Poprawki treści w przycisku tworzenia i drukowania etykiet z dynamiczną zawartością w oknie pakowania.
 • Poprawki wizualne okna pakowania w ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania - nowa ikona braku zdjęcia.
 • W oknie pakowania ukryto problematyczny przycisk tworzenia i drukowania dokumentów. Funkcja będzie zrealizowana w późniejszym terminie.
 • W oknie pakowania zamówienia wysyłkowego zablokowano do edycji pola związane z utworzoną już w serwisie kurierskim przesyłką.
 • W przesyłkach pobraniowych dodano przepisywanie wartości zamówienia wysyłkowego do pola Pobranie.

Automatyzacje

 • W automatyzacji dodano obsługę obiektu Asortyment.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.

Asortyment

 • Dostosowano listę typów asortymentu uproszczonego do tych aktualnie obsługiwanych.
 • Odblokowano możliwość wykonywania zmian zbiorczych.
 • Poprawiono problem z ustawianiem ceny ewidencyjnej
 • Poprawiono problem z zamiennikami asortymentu.
 • Poprawiono problem zmiany typu asortymentu z usługi na towar przy importowaniu usług z Subiekta GT.
 • Poprawiono przeliczanie cen w oknie asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie.
 • Poprawki problemu z aktualizacją pozycji cenników.
 • Ukryto możliwość tworzenia kompletów dla asortymentu uproszczonego - nie jest to obecnie obsługiwana funkcja.
 • Usunięto możliwość dodawania cennika dodatkowego do asortymentu uproszczonego (nie jest on obsługiwany).
 • Usunięto niektóre funkcje wywoływane z okna edycji asortymentu uproszczonego, które nie mają zastosowania.
 • Usunięto zbędne, w asortymencie uproszczonym, ostrzeżenie o zerowej podstawie kalkulacji.
 • W oknie edycji asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie usunięto niepoprawny dopisek wskazujący jakoby towar pochodził z Subiekta GT.
 • Wprowadzono nowe okno edycji zdjęć przypisanych do asortymentu uproszczonego.
 • Zablokowano możliwość zmiany ceny ewidencyjnej dla asortymentu pobranego z Subiekta GT.

Wygląd i ergonomia

 • Dodano nową kolumnę w serwisie asortymentu prezentującą domyślne zdjęcie towaru.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce Definicje widoków w formatce edycji użytkownika.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Poprawiono wyrównywanie zawartości niektórych kolumn, takich jak: status zamówienia wysyłkowego, dostawca, pobranie.
 • Umożliwiono wiązanie jednego zdjęcia z galerii zdjęć z wieloma asortymentami.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W galerii zdjęć umożliwiliśmy dodawanie plików w formacie WebP.
 • W serwisie Asortyment dodano operację zbiorczą dodawania zdjęcia do asortymentu z galerii zdjęć.
 • Zmieniono także działanie istniejącej operacji zbiorczej dodawania zdjęcia z dysku, tak aby nie powodowała duplikowania zdjęć.
 • Wprowadzono nową kontrolkę do zarządzania zdjęciami asortymentu. Umożliwia ona ustalanie kolejności zdjęć.
 • Zmieniono działanie usuwania asortymentu. Obecnie zdjęcia powiązane z usuwanym asortymentem nie są usuwane.
 • Poprawiono działanie procentowego wskaźnika postępu synchronizacji.

Integracje

 • Dodano mechanizm identyfikacji problemów z autoryzacją i danymi logowania dla kont integracji. Konta integracji są teraz oznaczane kolorem czerwonym, gdy wystąpią problemy z danymi logowania do serwisu. Ułatwia to znalezienie błędnie skonfigurowanych kont.
 • W oknie konta integracji dodano informację o poprawnych/niepoprawnych danych logowania lub autoryzacji (wygasły token OAuth2).
 • Dodano automatyczne wyłapywanie błędów autoryzacji w serwisie dla pluginów integracji.
 • Poprawki w obsłudze kontekstu konta integracji.
 • Poprawki wizualne i ujednolicenie okien dodawania nowych kont integracji.
 • W module kont integracji ukryto pluginy integracji z testowymi środowiskami. Dodano możliwość włączenia ich wyświetlania za pomocą osobnej opcji w menu modułu.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Poprawki rozwojowe do realizacji pluginów integracji sprzedaży internetowej.
 • W module kont integracji, dodane zostało wbudowane konto "Dodane ręcznie" integracji Sello, dedykowane dla zamówień wysyłkowych wprowadzanych do programu ręcznie.

Integracja Allegro

 • Dostosowano długość tytułu oferty do wymogów Allegro (75 znaków).
 • Dostosowano pobieranie parametrów specyficznych dla ofert internetowych do ostatnich zmian w serwisie Allegro.

Integracje kurierskie

 • Dodano nowy słownik Gabaryty paczki, wykorzystywany przy definiowaniu wymiarów paczek dla zamówień wysyłkowych.
 • Poprawki działania okna sposobu dostawy paczki.
 • Poprawki widoczności ciemnego motywu dla okna sposobów wysyłki paczki.
 • Przygotowano szablon plugina integracji kurierskiej do Visual Studio, ułatwiający tworzenie nowych integracji.
 • W oknie edycji sposobu dostawy poprawiono komunikaty o konieczności uzupełnienia konta bankowego w przypadku pobrania.
 • Wprowadzono kolejne poprawki upraszczające tworzenie pluginów integracji z kurierami.

Integracja InPost

 • Poprawiono tłumaczenie niektórych błędów zwracanych z API ShipX.
 • Poprawki wizualne w oknie dodawania konta InPost.
 • Wydłużono pole na token dostępowy dla kont InPost.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z usługami dodatkowymi bez nazwy zwracanymi z serwisu Allegro.

Integracje systemu handlowo-magazynowego

 • Poprawiono czytelność niektórych błędów pojawiających się w dymkach.
 • Poprawki stabilności programu przy wielokrotnym wykonywaniu niektórych operacji na systemie handlowym.
 • Poprawki związane z wystawianiem dokumentów w systemie handlowym.
 • W module kont integracji dodano możliwość podłączenia Subiekta nexo. Można również uruchomić Subiekta nexo w multiprogramie.

Poczta e-mail

 • Dodano moduł poczty e-mail. Moduł ma pewne ograniczenia w stosunku do tego oferowanego w programie Gestor nexo.

Słowniki

 • Udostępniono słownik walut nexo dla Sello NX.

Wydruki

 • Dodano wydruk listy magazynowej dla zamówienia wysyłkowego.

Różne

 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • Poprawiono problem z uruchamianiem baz z danymi prezentacyjnymi.
 • Poprawka raportowania błędów synchronizacji z długą treścią.
 • Poprawki mechanizmu zadań synchronizacji.

Sello NX 46.1.1 (04/09/2023)

 • Poprawiono problem uniemożliwiający pobranie więcej niż 100 ofert.
 • Poprawiono problem z usuwaniem hasła przy edycji kont zewnętrznych integracji.

Sello NX 46.0.2 (11/07/2023)

 • Poprawiono błąd braku aktualizacji statusu płatności zamówień pobranych z Allegro.
 • Poprawiono błędnie zapisywane daty zakupu w zamówieniu wysyłkowym pobranym z Allegro.
 • Poprawiono problem z adresem nabywcy wstawianym na dokumentach Subiekta z danych kontrahenta a nie z danych w zamówieniu wysyłkowym.
 • W polu "dotyczy" w zamówieniu wysyłkowym przywrócono numer oferty Allegro, z której pochodzi zamówienie.
 • W zamówieniu wysyłkowym poprawiono problem braku pobierania danych do faktury z serwisu sprzedaży internetowej.

Sello NX 46.0.0 (26/06/2023)

 • [PRO] Dodano 56 nowych kształtów flag.
 • W automatach opartych o harmonogram dodano możliwość zdecydowania, z jakiego okresu mają być wykonywane zaległe automaty.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość łączenia zaawansowanych pól własnych w grupy.
 • Na listach zawierających dane asortymentu (moduł, lista F2, pozycje dokumentów) dodano możliwość włączenia kolumn "Producent" oraz "Symbol u producenta".
 • [PRO] W module i na liście asortymentu (F2) dodano kolumny prezentujące najbliższy termin ważności w magazynie z kontekstu, jak i ze wszystkich magazynów.
 • W module SMS dodano informacje o stanie konta, ważności pakietu. Z tego miejsca jest możliwość przejścia do kupna nowego pakietu wiadomości SMS.
 • W załącznikach wyświetlanych przy obiekcie dodano kolumnę, która pokazuje z iloma obiektami jest powiązany wskazany załącznik. Jest również możliwość z tego miejsca pokazania powiązanych obiektów.
 • Na karcie klienta poprawiono odświeżanie dla ustawianego priorytetu w notatce.
 • Poprawiono błąd, który powodował brak możliwości edycji danych przedstawiciela na karcie klienta, jeśli użytkownik nie posiadał uprawnienia: Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że dla czynności Utwórz wiadomość SMS, ustawienia były brane z parametrów wiadomości SMS, zamiast z ustawień zdefiniowanych w wybranym szablonie wiadomości SMS.
 • Umożliwiono tworzenie zestawów naklejek na podstawie raportu sferycznego.
 • Poprawki serwisu Sello NX couriers pośredniczącego w tworzeniu przesyłek dla kuriera InPost.
 • Poprawki w serwisie Sello NX Couriers pośredniczącym w tworzeniu paczek u kurierów.
 • Poprawiono działanie operacji przywracania domyślnych ustawień widoku.
 • Poprawiono działanie paska z narzędziami do wyszukiwania i filtrowania elementów listy przy wyborze z listy (F2).
 • [PRO] Poprawiono informowanie o modyfikacji definicji widoku po przywróceniu ustawień domyślnych.
 • Poprawiono problem dearchiwizacji, w sytuacji gdy bazy miały położenie na dedykowanej partycji bez określenia folderu.
 • Poprawiono problem w raportach własnych SQL, który występował, gdy wybrano element główny, a zapytanie zwróciło wartość NULL w kolumnie Id.
 • [PRO] Poprawiono problem z nieuwzględnianiem domyślnych wartości parametrów zawartych w treści zapytania w raporcie własnym SQL.
 • [PRO] Poprawiono problem, który występował na raportach własnych SQL, gdy w treści zapytania użyto dwóch parametrów DR o takiej samej nazwie.
 • Poprawiono sposób zaokrąglania liczb na listach.
 • [PRO] Poprawiono wczytywanie definicji widoku z pliku w przypadku, gdy wskazany plik był niewłaściwy.
 • [PRO] W definicjach widoków umożliwiono tworzenie warunków formatowania warunkowego z wykorzystaniem wartości formatowanej kolumny.
 • W formatowaniu warunkowym list umożliwiono porównywanie dat.
 • Poprawiono zwracanie informacji o błędnym numerze NIP podczas pobierania danych klienta z serwisu GUS.
 • Poprawiono problem błędnego wstawiania symbolu w nazwie kontrahenta dla integracji z Subiektem GT.
 • Odblokowano obsługę zmian zbiorczych asortymentu.
 • Poprawki mechanizmu aktywacji Sello NX przy uruchamianiu programu pierwszy raz.
 • Dodano moduł ofert internetowych w wersji podstawowej.
 • Dodano podstawową funkcję pobierania aktywnych ofert internetowych z serwisów internetowych oraz implementację dla serwisu Allegro.
 • Poprawiono problem związany z unieważnianiem tokenów dostępowych do serwisu WzA w przypadku edycji konta integracji WzA.
 • Dodano możliwość włączenia śladu rewizyjnego.
 • Dodano obsługę zamówień wysyłkowych w wyszukiwarce systemowej.
 • Dodano parametry haseł i logowania do systemu.
 • Poprawiono działanie przycisku drukowania dokumentu z poziomu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem tworzenia i drukowania dokumentów z okna zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem utraty autoryzacji w serwisie WzA po restarcie systemu.
 • Poprawiono problem wyboru wzorca wydruku dla integracji kurierskich.
 • Poprawiono problem wysyłania dokumentów handlowych do serwisu Allegro.
 • Poprawki związane z obsługą okna konfiguracji sposobów dostawy paczek.
 • W module automatyzacja dodano zakładki Historia, Powiadomienia i Zaplanowane.
 • Zmiana podejścia do generowania dynamicznego interfejsu konfiguracji sposobu wysyłki paczek dla integracji kurierskich.
 • Zmiany techniczne w integracjach systemów internetowych.
 • Zmiany techniczne w mechanizmie działania synchronizacji z kurierami.
 • Zmiany techniczne w mechanizmie działania synchronizacji z systemami handlowo-magazynowymi.
 • Dodano funkcję Pokaż sygnaturę obiektu dla zamówień wysyłkowych.
 • Dodano moduł parametrów SMS oraz InsMail.
 • Dodano Sello NX do informacji diagnostycznych.
 • Dodano sortowanie alfabetyczne w filtrze sposobów dostawy w zamówieniach wysyłkowych.
 • Dodano wyszukiwarkę produktów w serwisach internetowych, które wymagają podłączenia produktu do oferty.
 • Dostosowanie pluginów integracji WzA oraz InPost do zmian technicznych platformy pluginowej.
 • Dostosowano sposób pobierania zamówień z Allegro do zmian technicznych w pluginowym modelu integracji.
 • Na formatce klientów dodano nową zakładkę z informacją o serwisach internetowych (wyświetlana w przypadku posiadania programu Sello NX).
 • Na liście zamówień wysyłkowych dodano sygnalizację przepełnienia pakowanego zamówienia.
 • Poprawiono błędy występujące przy wywołaniu funkcji utwórz i drukuj dokument na pustej liście zamówień.
 • Poprawiono brak pobierania reklamacji dla kont Allegro.
 • Poprawiono działanie edycji paczki z poziomu zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono działanie przycisku do tworzenia przesyłek i drukowania etykiet w zamówieniu wysyłkowym.
 • Poprawiono działanie sumowania mas w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z edycją pracownika.
 • Poprawiono problem z generowanie wielu etykiet jednocześnie.
 • Poprawiono problem z numerem domu przy nadawaniu Paczkomatem.
 • Poprawiono problem z próbą generowania już wygenerowanej etykiety w serwisie kurierskim.
 • Poprawiono problem z tworzeniem przesyłek dla DHL w integracji WzA.
 • Poprawiono problem z usuwaniem form płatności.
 • Poprawiono tłumaczenia błędów zwracanych z API InPost ShipX.
 • Poprawiony problem przenoszenia masy pomiędzy zamówieniem a paczkami.
 • Poprawki działania wyboru kontekstu konta serwisu internetowego.
 • Poprawki pobierania zamówień z serwisu Allegro.
 • Poprawki tworzenia etykiet dla DPD i UPS w integracji WzA.
 • Poprawki w oknie dodawania i konfiguracji konta integracji z InPost.
 • Poprawki w wyszukiwarce poleceń, związane z dodawaniem nowych cenników - opcja niedostępna z poziomu Sello NX.
 • Poprawki wizualne wyświetlania stempelków serwisów (integracji).
 • Poprawki związane z edycją zamówienia wysyłkowego po utworzeniu przesyłki u kuriera.
 • Ujednolicono nazwy zadań synchronizacji, wyświetlanych w treści błędów oraz w Dzienniku błędów.
 • Usunięto kolumnę "Użytkownik serwisu" z modułu klientów.
 • Usunięto możliwość dodawania wspólnika.
 • W filtrze płatności w module zamówień wysyłkowych dodano możliwość filtrowania po płatnościach niezmapowanych (pochodzących z serwisu internetowego).
 • W wyszukiwarce asortymentu w zamówieniu wysyłkowym dodano informacje o stanach oraz cenach towarów.
 • W zamówieniach wysyłkowych zmieniono działanie kolumny "Stan pakowania", aby uwzględniała paczki przepełnione. Dodano nowe kolumny "Ilość spakowana" oraz "Ilość do spakowania".
 • Wbudowane dostawy systemowe zostały zastąpione pluginami wewnętrznymi, dzięki czemu są traktowane tak jak każdy inny plugin kurierski.
 • Włączono widok "Parametrów systemu".
 • Zablokowano możliwość dodawania dwóch takich samych kont dla integracji InPost.
 • Zaktualizowano interfejs parametrów sposobu wysyłki paczek. Sposoby wysyłki wymagają ponownej konfiguracji.
 • Zmiany techniczne mechanizmu kolejkowania zadań synchronizacji, wynikające z poprawek w działaniu pluginów integracji.
 • Zmieniono sposób wyświetlania okna konfiguracji sposobów wysyłki paczek.
 • Zwiększyliśmy szybkość pobierania ponownego zamówień wysyłkowych z serwisów.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Sumaryczna waga towarów zapakowanych w paczce nadpisuje teraz wagę zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano możliwość sortowania po kolumnach Dostawca i Faktura, zawierających stempelek graficzny.
 • Poprawiono działanie paska przewijania w oknie pakowania wielu zamówień wysyłkowych jednocześnie.
 • Poprawiono numerację paczek w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono odświeżanie formatki zamówienia wysyłkowego po edycji paczek.
 • Poprawiono problem z brakiem listy błędów przy autozapisywaniu zamówienia wysyłkowego podczas przechodzenia do pakowania.
 • Poprawiono problem z odnotowywaniem płatności podzielonych przychodzących z serwisu Allegro.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zapakowanych pozycji z paczki.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem stanu zapakowania na 100% w sytuacji dużej rozbieżności w liczbie sztuk na pozycjach paczki.
 • Poprawiono przeliczanie jednostek masy w paczkach.
 • Poprawiono widok wyszukiwania dostawy w oknie zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono wyliczanie masy paczki całkowitej podczas pakowania.
 • Poprawiono wyliczanie masy w zamówieniu wysyłkowym po zmianie jednostki miary w paczce.
 • Poprawiono wyświetlanie długich uwag kupującego w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawki komunikatów błędów występujących podczas pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Zablokowano możliwość wprowadzania ujemnych wartości w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego.
 • Zmieniono działanie przycisku "Oznacz jako spakowane" w oknie pakowania zamówienia wysyłkowego. Jego naciśnięcie powoduje obecnie wyrównanie liczby zapakowanych towarów do wymaganych w zamówieniu.
 • W module Asortyment wzbogacono operację zbiorczą usuwającą dane dostawców o możliwość zbiorczego usunięcia wszystkich danych dotyczących dostaw dla zaznaczonych pozycji kartotekowych.
 • Podczas odłączania/usuwania modelu z podpiętymi wariantami poprawiono obsługę błędów wynikających z dezaktywacji cech użytych w modelu.
 • [PRO] Poprawiono niedziałające dla zaznaczonego asortymentu polecenie "Połącz w grupę zamienników".
 • [PRO] W oknie operacji "Połącz w grupę zamienników" naprawiono brak wyświetlania danych w kolumnach: stan magazynowy, cena netto i cena brutto.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo wprowadzono zabezpieczenie przed dodaniem do danych asortymentu już przypisanej mu jednostki miary.

Sello NX 45.1.0 (08/05/2023)

 • [InPost] Poprawiono problem generowania przesyłek pobraniowych związany z brakiem ubezpieczenia.
 • [InPost] Poprawiono problem z tworzeniem przesyłek na adres zawierający literę w numerze klatki.
 • Poprawiono problem z generowaniem etykiet z numerem mieszkania odbiorcy zawierającym znaki nienumeryczne

Sello NX 45.0.1 (17/04/2023)

 • Naprawiono problem z wyświetlaniem okna Opieka posprzedażna - kontakt i informacje.
 • Poprawiono nieprawidłowy adres serwisu allegro.pl pojawiający się po kliknięciu w funkcję Pokaż w serwisie.

Sello NX 45.0.0  (03/04/2023)

 • Dodano obsługę serwisu OneDrive do współdzielenia załączników pocztowych.
 • Dla wydruków zapisywanych w bibliotece załączników z okna Drukuj dodano wyświetlanie informacji o istniejącym już w bibliotece załączników pliku. System umożliwia jego nadpisanie, zdublowanie lub pominięcie.
 • W bibliotece załączników przy zbiorczym dodawaniu plików do biblioteki dodano możliwość pominięcia pliku, jeśli już taki sam plik znajdował się wcześniej w bibliotece załączników.
 • W wyszukiwarce danych naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania operacji w górnym menu, jeśli na liście były wyświetlane obiekty tylko jednego typu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na karcie Klienta w trybie Pokaż była aktywna operacja: Przepisz numer NIP.
 • Rozwiązano problem z wstawianiem pustej linii pomiędzy treścią wstawioną z szablonu wiadomości a automatycznym podpisem do wiadomości.
 • W tworzonej wiadomości pocztowej, w górnym menu dodano ikonkę "kosz", która odpowiada za usunięcie trwałe wiadomości.
 • [PRO] Wprowadziliśmy możliwość tworzenia własnych filtrów sferycznych. Funkcja dostępna w Laboratorium.
 • [PRO] Naprawiono błąd występujący po sferycznej edycji FS, a z jej poziomu edycji danych klienta, gdy w parametrach ustawiono pytanie o aktualizacje cen i płatności po zmianie danych klienta.
 • Istniejące dotychczas oddzielne uprawnienia do eksportu klientów, pracowników i wspólników zostały scalone w jedno uprawnienie: do eksportu klientów/pracowników/wspólników. Dla konwertowanych z wcześniejszych wersji danych użytkowników/ról uprawnienie to jest przydzielone tylko wtedy, gdy przed konwersją mieli nadane wszystkie trzy uprawnienia. W przeciwnym wypadku nie jest ono nadawane.