Lista zmian

Wersje programu

Sello 1.32.1 (05/09/2019)

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

Allegro

 • Poprawiony problem ustanawiania kanału szyfrowanego przy komunikacji z API Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją ofert trwających, wystawionych jako zaplanowane przez Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją stanu ofert przy automatycznym pobieraniu danych
 • Poprawiony problem z aktualizacją czasu wysyłki w ofertach trwających

Aukcje

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem na liście aukcji czasu wysyłki "Natychmiast"
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.32.0 (29/08/2019)

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Allegro

 • Cennik dostaw pobierany jest również z niepełnymi danymi oferty
 • Dodano automatyczne pobieranie danych specyficznych dla konta po jego dodaniu do programu
 • Dodano możliwość zbiorczego wiązania towarów z aukcjami po sygnaturze aukcji
 • Dodano poprawki uniemożliwiające niepoprawną autoryzację konta
 • Dodano przenoszenie nieodebranych aukcji do zakończonych przy odbieraniu aukcji trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę cennika dostaw w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę dodatkowych informacji o wysyłce w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę opcji faktury dla ofert trwających
 • Poprawiono problem z pobieraniem cenników o długiej nazwie
 • Dodano zbiorczą zmianę sygnatury dla ofert przygotowanych oraz trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć w galerii oraz opisie, w tym usuwanie zdjęć, możliwe do wykonania w jednej operacji aktualizacji zdjęć oraz opisu
 • Poprawiono problem z wysyłaniem oraz odbieraniem aukcji przy wyłączonych znacznikach: Pytaj o parametry podczas wysyłania/odbierania
 • Poprawiono problem z zapisywaniem aukcji na zdublowanym koncie nieaktywnym
 • Poprawka związana z oknem autoryzacji kont w serwisie
 • Poprawki pobierania zdjęć
 • Zmiany w sposobie wysyłania danych do serwisu związane z usunięciem starego API

Aukcje

 • Daty zakończenia ofert są ustawiane teraz na moment zmiany stanu na zakończony
 • Dodano możliwość filtrowania oraz wyszukiwania aukcji (F7/F8) po sygnaturze
 • Dodano możliwość pomijania tworzenia towarów z aukcji w oparciu o pole symbol w towarze
 • Dodano nowy mechanizm zmian w ofertach trwających korzystający z nowego API Allegro
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Sygnatura (domyślnie ukryta)
 • Usunięto problem ze zmianą zbiorczą liczby dostępnych sztuk w ofertach przygotowanych
 • W oknie aukcji dodano pole Sygnatura obsługujące tagi, umożliwiające przesłanie do Allegro własnego identyfikatora towaru

Grid

 • Dodano skrót klawiszowy do usuwania błędów aukcji oraz paczek (Ctrl+Shift+B)
 • Usunięto okno potwierdzenie usuwania błędów aukcji oraz paczek

Inne

 • Dodano odświeżanie etykietek na przyciskach po zakończeniu wykonywania zleconych zadań synchronizacji w tle
 • Dodano odświeżanie list po zakończeniu wykonywania synchronizacji z tle
 • Poprawka stabilności programu

Instalacja

 • Poprawka problemu z wyświetlaniem okna autoryzacji przy pierwszym uruchomieniu programu na komputerze
 • Poprawka związana z obsługą Subiekta nexo

Parametry

 • Dodano zapisywanie ostatnio używanych parametrów w oknie synchronizacji parametrów z Allegro
 • Zmiany (ustandaryzowanie) w strukturze parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży (zmiany w bazie danych)

Pomoc

 • Dodano mechanizm szybkiego dostępu do rozwiązania znanych problemów występujących w aukcjach

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z upłynięciem czasu oczekiwania na wykonanie niektórych operacji związanych z czyszczeniem dużych baz
 • Poprawiono problem z usuwaniem aukcji zawierających zmiany oczekujące

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Aukcja::Sygnatura]

Transakcje

 • Poprawiono problem z ustawianiem dostawcy dla nowych transakcji podczas przechodzenia pomiędzy zakładkami
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.3 (25/07/2019)

Kolejna porcja poprawek dla wersji 1.31. Dodaliśmy również możliwość aktualizacji cen w ofertach trwających.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji cen (kup teraz) w aukcjach trwających

Instalacja

 • Poprawka problemu z aktualizowaniem wersji kończącym się zamknięciem programu przy starcie

Transakcje

 • Dodano rozszerzony adres e-mail (zawierający sufiks + ) do transakcji (paczki) na potrzeby synchronizacji z serwisami kurierskimi. Jest on przenoszony z formularza pozakupowego do adresu wysyłkowego w transakcji.

Wydruki

 • Poprawiono problem z zamykaniem się programu podczas drukowania paczek
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.2 (17/07/2019)

Aktualizacja zawiera poprawki najczęściej występujących problemów w wersji 1.31.

Allegro

 • Dodano możliwość ustawienia w aukcji znacznika wznowienia po zakończeniu przez serwis aukcyjny
 • Po wystawieniu aukcji są one od razu przenoszone do zakładki TRWAJĄCE
 • Poprawiono mechanizm odświeżania tokena autoryzującego przy pracy wielostanowiskowej
 • Poprawiono problem z pobieraniem daty rozpoczęcia (utworzenia) aukcji przy pobieraniu pełnych danych
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy w polu z dodatkowymi informacjami o przesyłce znajdują się znaki nowej linii
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem opisu w aukcjach pobranych z Allegro zawierających znaki nowych linii
 • Poprawiono problem z zapisywaniem pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce
 • Przywrócono działanie funkcji wystawiania aukcji o zaplanowanej godzinie przez Sello
 • Przywrócono wyliczanie daty wznowienia dla aukcji trwających do wyczerpania przedmiotów

Aukcje

 • Poprawiono działanie filtrów bez ofert kupna od 11 miesięcy oraz przez pełny rok
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy są oznaczone jako gotowe do wystawienia
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych aukcji
 • Ukryto nieaktualną kolumnę: Pozostało na aukcji. Poprawne dane znajdują się w kolumnie Ilość na aukcji

Instalacja

 • Poprawiono problem z autoryzacją konta Allegro w kreatorze startowym

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem odświeżania paska statusu przy pobieraniu transakcji i formularzy

Program Serwisowy

 • Wydłużono czas zwłoki przy czyszczeniu bazy do 6 godzin
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.1 (02/07/2019)

Poprawka problemu związanego z aktualizacją bazy danych zawierającej dużą liczbę zdjęć na darmowych bazach SQL Express.

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji baz danych zawierających dużą liczbę zdjęć
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.0 (27/06/2019)

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Allegro

 • Cennik dostaw z możliwością edycji został zastąpiony podglądem cennika Allegro
 • Dodano nowy mechanizm logowania komunikacji z serwisem Allegro na potrzeby weryfikacji problemów z synchronizacją
 • Dodano nowy mechanizm pobierania sposobów wysyłki z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm pobierania warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • Dodano nowy mechanizm pobierania zdjęć z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji kategorii z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji parametrów specyficznych dla kategorii
 • Dodano nowy mechanizm wysyłania aukcji do serwisu
 • Dodano zupełnie nową integrację z serwisem Allegro, opartą o nowe API REST. Stary mechanizm synchronizacji, komunikujący się przez stare API działa jeszcze dla pobierania transakcji oraz formularzy i będzie stopniowo wycofywany.
 • Dodawanie konta Allegro wymaga przeprowadzenia autoryzacji konta w serwisie Allegro
 • Dostosowanie pobierania transakcji do nowego mechanizmu pobierania aukcji
 • Dostosowano opcje promowania aukcji do aktualnych w serwisie
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano czerwoną plakietkę określająca liczbę aukcji z błędem synchronizacji
 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi datami wystawienia aukcji (czas letni, zimowy)
 • Poprawki zmian zbiorczych cennika dostaw dla aukcji związane ze zmianą struktury przechowywania danych
 • Przy edycji opisu dodano ostrzeżenie o konieczności wstawienia zdjęć na zakładce ZDJĘCIA
 • Usunięto automatyczne pobieranie kategorii i parametrów. Zastąpiono je jednorazową aktualizacją po założeniu nowej bazy, aktualizacji wersji oraz dodawaniu nowego konta.
 • Usunięto funkcję sprawdzania opłat za wystawienie aukcji
 • Usunięto nieobsługiwane już pola z numerami kont bankowych z okna edycji aukcji
 • Usunięto opcje płatności i zastąpiono je aktualnie dostępnymi w serwisie (wybór rodzaju faktury)
 • Usunięto osobne opcje pobierania aukcji ze sprzedażą, oraz bez sprzedaży. Dodano podział na aukcje trwające i zakończone.
 • Usunięto synchronizację parametrów słownikowych z Allegro (listę krajów, województw, opcji wysyłki, pól formularza, parametrów specyficznych, czasów trwania aukcji, opcji płatności) poprzez stare API Allegro
 • Usunięto szyfrowanie tokena dostępowego w bazie danych - daje to możliwości replikacji tokenów pomiędzy bazami Sello obsługującymi te same konta Allegro
 • W oknie aukcji dodano możliwość pobrania (odświeżenia) z serwisu aktualnych warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • W oknie zmian zbiorczych parametrów specyficznych dla kategorii dodano możliwość pobrania/zaktualizowania parametrów z serwisu
 • W podglądzie szczegółów aukcji dodano link umożliwiający wyszukanie aukcji w serwisie w Moich Ofertach
 • W podglądzie szczegółów aukcji trwających dodano link do edycji aukcji poprzez serwis Allegro
 • W słowniku cenników dodano możliwość importowania cenników z Allegro oraz eksportowania i aktualizacji ich w serwisie z poziomu programu
 • Zmiany w działaniu oraz strukturze parametrów specyficznych kategorii
 • Zmieniono algorytm odświeżania tokena autoryzującego Allegro. Nie powinien wymagać już częstej aktywności ze strony użytkownika.
 • Zmieniono mechanizm pobieranie pełnych danych aukcji. Dane pobierane są w kilku etapach, w szczególności zdjęcia pobierane są na końcu procesu pobierania.
 • Zmieniono sposób synchronizowania stanów w ofertach trwających
 • W oknie parametrów specyficznych dodano możliwość czyszczenia oraz importowania parametrów z innej aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr aukcji zawierających błędy
 • Dodano kolumnę Numer aukcji w zakładce aukcji przygotowanych. Pojawienie się numeru aukcji oznacza utworzenie szkicu w Allegro.
 • Dodano możliwość synchronizowania wybranych danych serwisu lub konta z poziomu menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu
 • Dodano widoczność dezaktywowanych kont przy powielaniu aukcji
 • Dostosowanie okna oraz działania zmian zbiorczych w aukcjach do nowego formatu parametrów specyficznych w Allegro
 • Poprawiono problem z funkcją zbiorczego powiązywania aukcji z towarami dla niektórych towarów importowanych z Subiekta
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii: polepszono wizualizację wyników w oknie wyszukiwania, zwiększono liczbę wyszukiwanych kategorii do 20, dodano powiadomienia o nieudanym wyszukiwaniu
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość synchronizowania całego drzewa kategorii jak i wybranego fragmentu drzewa z podkategoriami
 • W podglądzie szczegółów aukcji zakończonych dodano link do wznowienia aukcji poprzez serwis Allegro
 • Wprowadzono priorytetyzacje zadań do wykonania - operacje synchronizacji wywołane przez użytkownika są wykonywane z wyższym priorytetem niż operacje automatyczne.

eBay

 • Usunięto możliwość dodawania nowych kont z serwisu eBay - jako, że od długiego czasu serwis ten nie jest już wspierany

Inne

 • Dodano nowy mechanizm kolejkowania zadań do wykonania w ramach synchronizacji. Obecnie zastosowany jest w części synchronizacji z aukcjami.
 • Poprawka stabilności związana z przetwarzaniem uszkodzonych zdjęć

Interfejs graficzny

 • Najechanie wskaźnikiem myszy na nowe okno z komunikatem błędu, ostrzeżeniem lub informacją będzie zapobiegać jego zniknięciu
 • Poprawiono i ujednolicono treści informacji w chmurkach
 • Zmieniono sposób wyświetlania chmurek informacyjnych (podpowiedzi). Teraz występują trzy rodzaje powiadomień: informacja, ostrzeżenie oraz błąd, różniące się od siebie kolorem.
 • Zmieniono sposób prezentacji statusu zadań trwających w tle w dolnej części okna aplikacji

Paczki

 • Dodano możliwość oznaczenia paczki jako wartościowej przy płatności z góry
 • Poprawki działania funkcji inteligentnego aktywowania odpowiedniego pola po wejściu w edycję paczki

Parametry

 • Poprawki działania klawisza TAB w parametrach kont pocztowych
 • Poprawki wizualne pól rozwijanych w parametrach transakcji
 • Poprawki związane z ustawieniem szablonów nazw transakcji dodawanych ręcznie oraz grup
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto odbieranie aukcji ze sprzedażą i bez sprzedaży
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto zbędną już możliwość wyboru domyślnej kategorii dla pobieranych danych słownikowych
 • Zmieniono domyślne ustawienia szablonów nazw dla nowych transakcji dodanych ręcznie oraz grup transakcji dodając rok do numeru

Program Serwisowy

 • Dodano funkcje umożliwiające analizę, czyszczenie i usuwanie starych danych z bazy
 • Dodano możliwość przesyłania bazy danych do weryfikacji lub naprawy bezpośrednio do nas, bez potrzeby używania zewnętrznych narzędzi. Nadal wymagana jest podpisana umowa powierzenie danych osobowych.
 • Dodano możliwość włączenia logowania komunikacji z Allegro
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem baz danych na niektórych systemach

Słowniki

 • Dodano unikalność nazwy grup towarów

Towary

 • Dodano możliwość aktualizacji ceny w aukcjach z poziomu modułu towarów
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany cen zakupu oraz sprzedaży w kartotece towarów

Transakcje

 • Funkcję grupowania wg klienta zmieniono na grupowanie wg formularzy w menu transakcji po lewej stronie
 • Poprawiono problem z przywracaniem domyślnego typu płatności w oknie transakcji przy zmianie zakładek
 • Poprawki wizualne w oknie grupowania transakcji

Wiadomości

 • Dodano możliwość zbiorczego flagowania wiadomości
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany flagi w wielu wiadomościach jednocześnie
 • Dodano skrót klawiszowy do zmiany flagi wiadomości (Ctrl+D)
 • Poprawiono mechanizm podpinania wiadomości e-mail z rozszerzeniem (+) do transakcji
 • Poprawki w działaniu szybkiego wyboru w polu załącznika w szablonie wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [Geis] Dodano obsługę przesyłek ponadgabarytowych
 • [Paczkomaty] Dodano poprawianie numeru telefonu przy eksporcie przesyłek
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.7 (14/05/2019)

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy X-press Couriers
 • Poprawka pobierania aukcji z licytacją

Klienci

 • Poprawka walidacji adresu e-mail zawierającego sufiks + w oknie edycji klienta

Wiadomości

 • Dodano obsługę rozszerzonych adresów e-mail zawierających sufiks po znaku +
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.6 (11/04/2019)

Aktualizacja dostosowuje Sello do współpracy z Subiektem nexo 25.

Allegro

 • Poprawki pobierania transakcji

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 25
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.5 (26/02/2019)

Aktualizacja poprawkowa dla wersji 1.30.4.

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy danych

Paczki

 • Poprawiono problem z aktywowaniem pola numeru nadania zamiast gabarytu dla dostaw InPost
 • Poprawiono działanie aktywowania pól w zależności od dostawy przy dodawaniu paczki
 • Poprawiono problem z nieaktywnym polem numeru nadania
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.4 (21/02/2019)

Aktualizacja adresuje problem odświeżanie listy transakcji na niektórych systemach oraz dodaje rozmiary dla paczek kurierskich InPost

Paczki

 • Dodano możliwość ustawienia indywidualnych rozmiarów paczki dla kuriera InPost

Transakcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem cen towarów dodanych do transakcji przy kopiowaniu wartości towarów z formularza do transakcji
 • Poprawiono problem wyświetlania listy towarów w transakcjach występujący na niektórych systemach

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia domyślnych rozmiarów paczki dla kuriera
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.3 (06/02/2019)

W aktualizacji poprawiony został problem z wyświetlaniem listy towarów w oknie transakcji.

Transakcje

 • Poprawiono problem z odświeżaniem listy towarów w oknie transakcji
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.2 (31/01/2019)

Poprawka zawiera m.in. przenoszenie kosztów towarów z formularza do transakcji, co pozwoli wyeliminować konieczność sprawdzania i ręcznego przenoszenia danych w przypadku zmiany ceny na aukcji lub naliczeniu rabatów w serwisie Allegro.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych odbiorów osobistych w punkcie sprzedawcy oraz dostawy własnej sprzedawcy
 • Wyłączona została obsługa starych odbiorów osobistych (oznaczone jako przestarzałe) przy wysyłaniu aukcji do serwisu

Słowniki

 • Dodano mapowania nowych odbiorów osobistych na odbiór osobisty w Sello

Transakcje

 • Dodano funkcję przenoszenia kosztów towarów uwzględniających rabaty i zmianę ceny w serwisie Allegro
 • W oknie formularzy dodano przycisk umożliwiający ręczne przenoszenie kwoty zakupionych przedmiotów z formularza do transakcji

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość ustalenia wagi z przedziału oraz pobieranej z paczki
 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość wyboru usług: powiadomienie e-mail, powiadomienie SMS, doręczenie w sobotę
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.1 (20/12/2018)

Aktualizacja naprawia problemy, które pojawiły się w wersji 1.30.

eBay

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji bazy danych w bazach, z których usunięto słowniki dostaw i dostawców

Słowniki

 • Poprawiono problem z dodawaniem wydruku książki nadawczej w słowniku dostaw
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.0 (10/12/2018)

Dwie duże nowości w tej wersji, to udoskonalony mechanizm pobierania transakcji i formularzy oraz obsługa Allegro Paczkomaty InPost

Allegro

 • Dodano filtr listy aukcji z opcjami promowania
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania sekcji z opisów aukcji przygotowanych oraz trwających, według wyszukanego fragmentu tekstu w sekcji tekstowej oraz według numeru sekcji
 • Dodano obsługę nowych atrybutów specyficznych z wieloma wartościami (wpisywane w osobnych liniach)
 • W pobieranych z Allegro transakcjach nie jest już łączona liczba zakupionych sztuk. Każdy zakup klienta jest traktowany jako osobna transakcja.
 • Zmieniono algorytm działania funkcji pobierania transakcji dla wskazanych aukcji. Pobierane są transakcje tylko z dziennika zdarzeń (około 10 dni wstecz) a nie wszystkie, jak poprzednio.
 • Zmieniono sposób pobierania pełnych danych o transakcjach. Nowy algorytm nie pobiera już wszystkich transakcji a jedynie z ostatnich 10 dni, bazując tylko na dzienniku zdarzeń Allegro.
 • Zmieniono sposób pobierania transakcji z Allegro

Aukcje

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej towar z aukcji (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany atrybutów specyficznych wieloliniowych
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy aukcji na dużych bazach
 • Poprawki w działaniu funkcji tworzenia towarów z aukcji i filtrowaniu po nazwie aukcji oraz EAN
 • Poprawki w wyświetlaniu listy towarów w oknie zbiorczego powiązania towarów z aukcjami
 • W oknie tworzenia towarów z aukcji dodano obsługę tagów Sello w polu opis

Instalacja

 • Dodano sprawdzanie i pobieranie nowej wersji przy uruchomieniu instalacji programu
 • Poprawki w czyszczeniu plików tymczasowych instalatora

Interfejs graficzny

 • Podmiana zwykłych pól z tagami na pole dedykowane do obsługi tagów.
 • Poprawka nachodzących na siebie elementów graficznych w oknie raportu

Klienci

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji dla wybranego klienta (Ctrl+T)

Paczki

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlenie paczek z i bez numeru nadania

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej cechy dla transakcji dodawanej ręcznie
 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru domyślnego typu płatności dla transakcji dodawanej ręcznie

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów matematycznych

Słowniki

 • W oknie konfiguracji synchronizacji z API ShipX dodano możliwość wyboru usługi kurierskiej dla dostawy Sello.
 • W słowniku sposobów wysyłki lista dostaw Allegro została pogrupowana oraz posortowana
 • Zaktualizowano nazwy operatorów przesyłek Allegro w słowniku dostawców

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikatory matematyczne: add, sub, mul, div, is_equal, is_more, is_more_equal, is_less, is_less_equal

Towary

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej wybrany towar (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość wyszukiwania towaru po kodzie EAN
 • Wyszukiwarka InsTYNKT towarów obsługuje teraz pole EAN

Transakcje

 • Data pobierania transakcji została automatycznie przestawiona na datę aktualizacji bazy danych do nowej wersji programu. Zobacz więcej informacji na temat wersji aby dowiedzieć się szczegółów.
 • Dodano możliwość dodawania transakcji z modułów: aukcje, klienci oraz towary (Ctrl+T)
 • Usunięto problem z niepoprawnym podpinaniem formularzy do transakcji w przypadku wielokrotnych zakupów jednego klienta na jednej aukcji
 • Usunięto problem z nieprawidłowym oznaczaniem płatności w transakcji przy wielokrotnym wypełnianiu formularza pozakupowego przez kupującego

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze znikającą treścią wiadomości przy odpowiadaniu

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano obsługę usług: Allegro Kurier24 InPost, Allegro miniKurier24 InPost, Allegro Paczkomaty 24/7 InPost, Kurier standard w integracji z API ShipX InPost.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.29.1 (18/10/2018)

Aktualizacja zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 22. Prócz tego dodaliśmy również kilka nowości, m.in. możliwość zbiorczego powiązania aukcji z towarami.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany funkcji wznawiania aukcji po zakończeniu dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę nowej dostawy Allegro Przesyłka polecona

Aukcje

 • Poprawiono problem z usuwaniem zdjęć z aukcji zakończonych przy braku opisu
 • Dodano możliwość zbiorczego powiązywania aukcji z towarami na podstawie różnych kryteriów
 • Poprawiono wyświetlanie informacji w przycisku wysyłania danych do Allegro

Paczki

 • Poprawiono problem z wysyłaniem numerów paczek do serwisu Allegro gdy wypełniona jest nazwa własna dostawcy (powinna być ignorowana)

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów w temacie "Szablony"

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe modyfikatory tekstowe: substr_before_first, substr_before_last, substr_after_first, substr_after_last, substr_between
 • Dodano nowe tagi [Aukcja::EAN], [Aukcja::Opis]

Współpraca z kurierami

 • Poprawiono problem z pojawiającym się oknem wysyłania paczek do serwisu kurierskiego

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany w programie umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 22
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.29.0 (14/09/2018)

Aktualizacja 29 to duża ilość poprawek usprawniających i przyspieszających pracę. Polecamy zapoznać się ze wszystkimi nowościami aby niczego nie przeoczyć.

Allegro

 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania numerów przesyłek co określony czas
 • Dodano możliwość wyłączenia wysyłania numeru nadawczego paczki dla wybranego dostawcy (operator ustawiony na brak) do Allegro
 • Dodano obsługę dostaw Allegro miniKurier24 oraz Kurier InPost
 • Dodano obsługę dostaw Allegro Pocztex Kurier 48
 • Poprawiono problem z widocznym   w opisie po wystawieniu aukcji
 • Poprawki normalizacji numerów nadawczych dla Poczty Polskiej wysyłanych do Allegro

Archiwizacja i dearchiwizacja

 • Poprawiono problem z usuwaniem tymczasowych plików archiwizacji bazy z folderu roboczego

Aukcje

 • Dodano możliwość utworzenia towaru kartotekowego na podstawie aukcji
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w kolumnę miniaturka na liście aukcji
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w obrazek umieszczony w oknie edycji aukcji
 • Dodano zbiorczą możliwość usunięcia z zakończonych aukcji zdjęć (powiązań ze zdjęciami). Funkcja przydatna do zmniejszania objętości bazy danych w związku z dodanie mechanizmu usuwania zdjęć niepowiązanych.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość usunięcia znacznika zakończenia aukcji przy ręcznej zmianie liczby dostępnych sztuk

eBay

 • Poprawka stabilności programu przy pobieraniu transakcji

Grid

 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi wartościami filtrów po przełączeniu na inną zakładkę. Teraz każda zakładka umożliwia niezależne ustawienie filtrów.

Inne

 • Dodano oczyszczanie systemu plików tymczasowych używanych przez Sello
 • Dodano zabezpieczenie przed wpisaniem nieprawidłowego ukośnika w oknie logowania do serwera SQL
 • Poprawki wizualne plakietek na przyciskach modułów

Interfejs graficzny

 • Dodano animacje na przyciskach
 • Dodano możliwość przełączania widoku modułów pomiędzy horyzontalnym i wertykalnym
 • Dodano możliwość wysyłania tylko wybranych danych do serwisu aukcyjnego
 • Poprawki elementów wizualnych (hamburger menu po lewej stronie paska filtrów, liczba wierszy na liście)
 • Zmiany wizualne okna logowania do programu

Moduł diagnostyczny

 • Dodano funkcje okresowego sprawdzania błędów w bazie danych wraz z możliwością ich naprawy (problem z naruszeniem spójności bazy przy zapisywaniu danych)
 • Dodano funkcję okresowego oczyszczania bazy z nieużywanych zdjęć
 • Dodano ostrzeżenie o wyczerpującym się miejscu w bazie danych w darmowej wersji serwera SQL Express instalowanej wraz z programem
 • Dodano sprawdzanie wersji serwera SQL i informację o posiadaniu niewspieranej przez program wersji
 • W powiadomieniu dotyczącym włączonego logowania dodano akcję naprawczą, wyłączającą logowanie na danym komputerze

Paczki

 • Dodano możliwość zaznaczenia numeru nadania w paczce skrótem klawiszowym Ctrl+A. Dotychczasowy skrót edycji adresu został zamieniony na Ctrl+Shift+A.
 • Funkcja ustawiania kursora na numer nadania po otwarciu okna paczki działa teraz również dla niewysłanych paczek
 • Poprawki związane z wysyłaniem do Allegro numerów paczek

Parametry

 • Zmieniono domyślne nazwy nowej transakcji dodanej ręcznie oraz grupy transakcji na nazwę zawierającą numer transakcji oraz numer grupy. W tym celu w słowniku liczników własnych pojawiły się dwa nowe liczniki.

Program Serwisowy

 • Zmiana używanego przez program serwisowy pakietu .NET Framework z 2.0 na 4.5.

Słowniki

 • Zmieniono widok okna edycji dostawy. Małe listy wydruków oraz powiązania z dostawą Allegro zmienione zostały na widok w pojedynczym wierszu.

Telemetria

 • Dodano mechanizmy telemetryczne

Towary

 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w kolumnę miniaturka na liście towarów
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w obrazek umieszczony w oknie edycji towaru
 • Poprawiono problem zbiorczego importowania miniaturek do towaru

Wiadomości

 • Usunięto powtarzające się prefiksy RE: FWD: itp przy odpisywaniu oraz przekazywaniu wiadomości dalej
 • Załączniki są teraz ponownie załączane przy przesyłaniu wiadomości dalej

Współpraca z kurierami

 • Dodano możliwość utworzenia paczek tylko dla jednego kuriera z menu Wyślij/Odbierz

Wydruki

 • Zablokowano możliwość powielania wydruków od zewnętrznych firm kurierskich

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [Subiekt GT] Dodano przenoszenie państwa przy importowaniu zamówień do Sello
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.28.1 (10/07/2018)

Aktualizacja usuwa błąd krytyczny związany z nieprawidłowym działaniem opcji wznawiania aukcji po zakończeniu.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie
 • Poprawiono problem z automatycznym wznawianiem aukcji po zakończeniu

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.28.0 (05/07/2018)

W tej aktualizacji kontynuujemy dostosowywanie Sello do kolejnych zmian w serwisie Allegro. Tym razem dodaliśmy między innymi możliwość wysyłania do Allegro numerów przesyłek - jako, że niebawem Allegro będzie wymagać uzupełniania tych numerów aby utrzymać status Super Sprzedawcy.

Allegro

 • Dodano funkcję wysyłania numerów przesyłek do Allegro
 • Dodano obsługę Allegro UPS Odbiór w punkcie, Allegro Paczka w RUCHu
 • Poprawki związane z usunięciem ofert sklepowych w Allegro
 • Zwiększono domyślny czas oczekiwania programu (timeout) na wysłanie aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr umożliwiający wyszukanie aukcji, w których od 11 miesięcy nie wystąpiły transakcje
 • Dodano filtr umożliwiający wyszukanie aukcji, w których od roku nie wystąpiły transakcje
 • Poprawiono problem z brakiem odpowiednich wartości dla atrybutów specyficznych w oknie zmian zbiorczych
 • Poprawiono problem ze zmianami zbiorczymi dla aukcji z kategorii, dla których nie zostały jeszcze pobrane atrybuty
 • Usunięto funkcję Wystaw ponownie w sklepie (w związku ze zmianami w Allegro)
 • W oknie wysyłania danych do serwisu dodano możliwość zaznaczenia wysłania informacji o przesyłkach

Instalacja

 • Zaktualizowano wersję serwera SQL instalowanego wraz z aplikacją

Kurierzy

 • [Paczkomaty 24/7] Po utworzeniu przesyłki w systemie kurierskim uruchamiane jest automatyczne pobieranie statusów oraz numerów nadawczych

Paczki

 • Poprawiono problem z przerywaniem synchronizacji z serwisami kurierskimi
 • Dodano podświetlanie paczek z błędnym numerem wysyłkowym
 • W menu kontekstowym paczki dodano funkcję czyszczącą błędy przypisane do wybranych paczek
 • Dodano czerwoną plakietkę na przycisku informującą o występujących problemach
 • Na liście paczek dodano kolumnę zawierającą status synchronizacji numeru paczki z Allegro
 • W menu kontekstowym paczki dodano możliwość ponownego wysłania numeru przesyłki do serwisu aukcyjnego

Pomoc

 • Zmieniono sposób prezentowania nowości w aktualizacji

Słowniki

 • Poprawki związane z domyślnymi ustawieniami w dostawach Sello przy zakładaniu nowej bazy danych
 • W słowniku dostawców dodano możliwość wybrania operatora przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlanie typów dokumentów
 • Dodano okno potwierdzenia chęci usunięcia powiązania z dokumentem

Wydruki

 • Dodano pobieranie statusów paczek przed wydrukiem w sytuacji braku tego numeru w Sello
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.27.0 (30/05/2018)

Aktualizacja Sello 1.27 zawiera mniejsze poprawki występujących problemów oraz funkcję ułatwiającą realizację usunięcia danych osobowych klienta zgodnie z RODO.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych czasów wysyłki 30 i 60 dni
 • Poprawiono linki odwołujące się do stron Allegro i Allegrosandbox
 • Poprawiono problem z tworzeniem opisu w przypadku gdy w polu własnym występuje znak '\'
 • Poprawiono problem z wysyłaniem opisu aukcji zawierającym znak &

Aukcje

 • Poprawiono problem szarej ramki wokół zmniejszonych zdjęć wysyłanych do Allegro

Inne

 • Dodano raport dotyczący danych osobowych klienta w procesie anonimizacji

Klienci

 • Dodano funkcję anonimizacji danych osobowych klienta zgodnie z art. 17 RODO

Paczki

 • Dodano możliwość ponownego utworzenia paczki w systemie kuriera

Transakcje

 • Dodano symbol utworzonej paczki w dymku przy dodawaniu paczki dla transakcji

Uprawnienia

 • Dodano uprawnienie do anonimizacji danych osobowych klienta
 • Dodano uprawnienie do drukowania listy klientów
 • Dodano uprawnienie do kopiowania listy klientów
 • Dodano uprawnienie do eksportowania klientów
 • Dodano uprawnienie do eksportowania paczek

Współpraca z kurierami

 • [Paczkomaty] Dodano możliwość wydrukowania potwierdzenia odebrania paczek
 • Dodano obsługę tagów aukcji w szablonie referencji dla paczkomatów
 • Poprawki obsługi błędów synchronizacji

Wydruki

 • Zmieniono domyślną liczbę etykiet w pojedynczym wydruku PDF dla Paczkomatów InPost z 20 do 50
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.26.2 (22/05/2018)

Aktualizacja 1.26.2 jest konieczna do współpracy Sello z Subiektem nexo 20.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 20
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.26.1 (09/05/2018)

Aktualizacja zawiera funkcje ułatwiające zbiorcze zarządzanie zdjęciami w aukcjach oraz towarach a także poprawki związane z nowym API ShipX InPostu.

Allegro

 • Poprawka problemu nowych linii objawiającego się błędem zwróconym z serwisu "Description musi być podane" przy wystawianiu lub aktualizacji opisu aukcji

Aukcje

 • Dodano możliwość wczytywania zbiorczo wszystkich zdjęć z towaru do aukcji
 • Dodano możliwość zbiorczego dodawania oraz usuwania zdjęć dla wielu aukcji jednocześnie. Usuwanie zdjęć działa tylko dla aukcji przygotowanych.

Paczki

 • Usunięto okno z informacją o nieopłaconych przesyłkach przy drukowaniu etykiet do Paczkomatów

Towary

 • Dodano możliwość zbiorczego dodawania oraz usuwania zdjęć dla wielu towarów jednocześnie
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania wszystkich zdjęć

Współpraca z kurierami

 • [Paczkomaty] Dodano możliwość skonfigurowania szablonu pola z kodem referencyjnym na etykiecie
 • [Paczkomaty] Poprawki obsługi sytuacji, gdy dostawa nie jest poprawnie skonfigurowana

Wydruki

 • [Paczkomaty] Poprawiono problem z drukowaniem etykiet na starych bazach aktualizowanych
 • Poprawiono problem z kolejnością wydruków etykiet dla Paczkomatów oraz Geis Parcel PL
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.26 (24/04/2018)

Aktualizacja wnosi dwie ważne zmiany, obsługa nowego API InPost dla Paczkomatów oraz możliwość aktualizacji zdjęć oraz opisów w ofertach trwających na Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji opisu w aukcjach trwających
 • Dodano możliwość wysyłania zdjęć dla aukcji trwających do serwisu
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany tytułów aukcji trwających
 • Dodano obsługę nowych dostaw kurierskich Allegro
 • Dodano obsługę protokołu TLS 1.1 oraz 1.2 dla połączeń z serwerem Allegro REST API.
 • Dodano poprawianie kodu list wypunktowanych oraz numerowanych pobranych z Subiekta GT
 • Dodano zbiorczą zmianę lokalizacji (państwo, miasto, województwo, kod pocztowy) w aukcjach trwających.
 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć w aukcjach przygotowanych oraz trwających
 • Poprawiono problem wysyłania aukcji do serwisu z dużą liczbą możliwych dostaw
 • Poprawiono problem z wystawianiem aukcji o zaplanowanej godzinie
 • Poprawka funkcji zmiany treści nowego opisu
 • Usunięto możliwość podawania własnego klucza API dla kont w związku ze zmianami w serwisie Allegro

Aukcje

 • Dodano możliwość umieszczenia komentarza użytkownika przy modyfikacji opisu aukcji trwającej. Komentarz ten wyświetla się na liście zmian dla aukcji w celach informacyjnych
 • Dodano możliwość zbiorczego generowania opisów dla aukcji przygotowanych oraz trwających na podstawie szablonu domyślnego przypisanego do towaru
 • Dodano możliwość zbiorczego generowania opisów dla aukcji przygotowanych oraz trwających na podstawie wybranego szablonu aukcji
 • Dodano możliwość zbiorczego generowania opisów dla aukcji przygotowanych oraz trwających na podstawie wybranego szablonu opisu
 • Dodano zbiorczą możliwość podmiany fragmentu tekstu w opisie aukcji trwających
 • Rozszerzono możliwości zmian oczekujących o przechowywanie długich tekstów na potrzeby modyfikacji opisów

Edytor tekstu

 • Poprawiono problem usuwania pustych zdjęć w edytorze opisu w przypadku gdy w szablonie nie były one ustawione

Inne

 • Dodano obsługę nowego Sandboxa Allegro. Stare konta utworzone na starym sandboxie nie będą już działać.
 • Dodano zawijanie wierszy w oknie edycji notatki
 • Zaktualizowano linki do forum Sello występujące w programie

Moduł diagnostyczny

 • Zmieniono źródło RSS zwracające ważne informacje prezentowane na stronie startowej (w związku ze zmianą forum użytkowników)

Paczki

 • [Paczkomaty 24] Usunięto funkcję opłacania paczek. Są one opłacane przy utworzeniu przesyłki w serwisie paczkomatów.

Raport

 • Usunięto pojawiający się błąd z koniecznością pobrania nowych parametrów z serwisu. Pojawia się w raporcie tylko jako informacja.

Słowniki

 • Dodano zawijanie wierszy w oknie edycji pól własnych globalnych

Strona główna

 • Zmieniono czas informowania o wygasającej licencji z 5 do 7 dni

Szablony tekstowe i tagi

 • Poprawiono problem usuwania spacji przed i na końcu wartości tagów

Towary

 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć

Wiadomości

 • Poprawiono problem z przerywaniem pobierania wiadomości po natrafieniu na problematyczną wiadomość

Współpraca z serwisami

 • [Paczkomaty] Poprawiono problem z adresami e-mail zawierającymi znak +
 • [Paczkomaty] Dodano obsługę nowego API ShipX Inpost. Obsługa starego API XML nie jest już dostępna
 • [Paczkomaty] Zmieniono sposób drukowania etykiet dla Paczkomatów.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.25.2 (08/03/2018)

Allegro

 • Uaktualniono adresy dostępowe do API Allegro oraz do autoryzacji konta

Sello 1.25.1 (22/02/2018)

Aktualizacja 1.25.1 zawiera poprawki i ułatwienia związane z nowym edytorem opisów wprowadzonym w wersji 1.25.

Allegro

 • Poprawiono działanie funkcji Dodaj aukcję w module szablonów. Nie usuwa ona informacji o zdjęciach.
 • Poprawiono działanie funkcji powiel aukcję. Nie usuwa ona obrazów z opisu przy ich zmianie na zakładce ZDJĘCIA.
 • Poprawiono problem przenoszenie do nowej linii wartości tagu umieszczonego w jednej linii z tekstem

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczego zaznaczania oraz usuwania zdjęć w kontrolce ze zdjęciami
 • Dodano skrót klawiszowy Ctrl+A do zaznaczania wszystkich zdjęć w kontrolce ze zdjęciami

Inne

 • Na liście zdjęć w aukcji oraz towarze dodano indeks pozycji zdjęcia
 • Poprawki wizualne w polu zarządzania zdjęciami w aukcji i w towarze

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.25.0 (06/02/2018)

Zmiany w wersji 1.25 skupiają się głównie na nowych opisach Allegro. W programie usunięty został dotychczasowy edytor HTML, którego zastąpiło bardziej nowoczesne rozwiązanie, mające dużo większe możliwości.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych opisów Allegro
 • Dodano pobieranie nowych opisów Allegro przy pełnym pobieraniu danych. W przypadku aukcji ze zmienionym opisem na nowy należy ponownie pobrać pełne dane dla aukcji aby Sello rozpoznało prawidłowo nowy opis.

Aukcje

 • Dodano kolorowanie składni w edytorze kodu HTML
 • Dodano zbiorcze zarządzanie zdjęciami w szablonie aukcji
 • Na głównej liście aukcji dodano kolumnę Wysyłka w ciągu
 • Zmiany w podglądzie szablonów związane z wyświetlaniem nowego opisu

eBay

 • Poprawka problemu ze zmianami zbiorczymi aukcji

Edytor HTML

 • Dodano edytor graficzny nowych opisów aukcji
 • Dodano nowy edytor HTML opisu aukcji
 • Dodano nowy edytor HTML oraz nowych opisów w szablonach opisu
 • Dodano obsługę języka Markdown, ułatwiającego edycję oraz tworzenie nowych opisów Allegro
 • Dodano uproszczoną wersję edytora HTML oraz nowego opisu Allegro dla systemów bez zainstalowanej przeglądarki Internet Explorer 11

Inne

 • Poprawka problemu zawieszania się wewnętrznej przeglądarki po użyciu niektórych ikonek w polu towaru aukcji
 • W oknie adresu dodano możliwość edycji adresu e-mail

Paczki

 • Na liście paczek dodano kolumnę z symbolem dokumentu końcowego

Strona główna

 • Dodano funkcję automatycznej zmiany domyślnego widoku strony z nowościami na stronę startową po kilku dniach od instalacji
 • Zmieniono czas prezentowania nowych informacji na stronie startowej z 5 na 10 dni
 • Zmieniono działanie plakietki na przycisku START. Teraz pokazuje liczbę nowych informacji na stronie startowej a nie liczbę nieprzeczytanych.

Współpraca z serwisami

 • [Geis] Poprawka problemu niepoprawnego znaku przy drukowaniu etykiet

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.24.2 (11/10/2017)

Wersja 1.24.2 usuwa problem wyłączania się programu przy pobieraniu danych aukcji. Dodatkowo dodaliśmy również obsługę nowych dostaw Allegro oraz poprawkę wysyłania wiadomości e-mail.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych dostaw Allegro: Kurier wieczór oraz Kurier wieczór pobranie
 • Poprawiono problem zamykania się aplikacji przy pobieraniu aukcji z kategorią usuniętą w serwisie Allegro

Wiadomości

 • Poprawiono domenę w nagłówku wiadomości e-mail Message-Id - problem z trafianiem wiadomości Sello do spamu.

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.24.1 (20/09/2017)

Wersja 1.24.1 zawiera poprawki problemów występujących w wersji 1.24.

Allegro

 • Poprawiono problem pobierania słownika zwrotów, reklamacji i gwarancji dla kolejnych kont Allegro
 • Poprawiono problem z wyborem czasu trwania aukcji sklepowej 30 dni

Aukcje

 • Poprawiono problem z zawieszaniem się widoków HTML (pusty ekran atrybutów specyficznych, strony startowej, podglądów szczegółów) po wykonaniu zmian zbiorczych specyficznych

eBay

 • Poprawiono problem z pobieraniem atrybutów specyficznych
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutu stan towaru
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.24.0 (06/09/2017)

Ważne! Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Allegro

 • Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
 • Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
 • Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
 • Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
 • Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
 • Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
 • Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
 • Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
 • Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
 • W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
 • Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
 • Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
 • Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
 • Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
 • Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
 • Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
 • Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
 • Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

 • Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
 • Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

 • Na przucisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
 • Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
 • Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

 • Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

 • Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
 • Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
 • Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

 • Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

 • Pobrawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
 • Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
 • Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

 • [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

 • Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.23.4 (01/08/2017)

W związku z usunięciem z Allegro obsługi serwisu Aukro.cz przy próbie dodania konta aukcyjnego z serwisu Allegro wystąpi problem. Sello 1.23.4 zawiera poprawkę umożliwiającą dodawanie nowych kont do Sello.

Allegro

 • Poprawiono problem z dodawaniem konta aukcyjnego po zakończeniu wsparcia dla Aukro.cz
Dodatkowe informacje o wersji

Wersja 1.23.3 (17/07/2017)

Sello 1.23.3 zawiera poprawkę fiskalizacji dokumentów w Subiekcie nexo 16 oraz poprawia problem, który może wystąpić przy aktualizacji dużej bazy danych do wersji 1.23.2.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów w Subiekcie nexo 16

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy do wersji 1.23.2
Dodatkowe informacje o wersji

Wersja 1.23.2 (29/06/2017)

Sello 1.23.2 zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy możliwość wystawiania aukcji na Allegro ze zdefiniowanymi warunkami zwrotów, reklamacji oraz gwarancji. Istnieje również możliwość modyfikacji tych warunków na aukcjach trwających poprzez mechanizm zmian zbiorczych.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę pól zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy wystawianiu oraz pobieraniu aukcji
 • Dodano synchronizację słowników zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy aktualizacji parametrów z serwisu. Nowe funkcje wymagają autoryzacji każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 16
Dodatkowe informacje o wersji

Wersja 1.23.1 (14/06/2017)

Wersja 1.23.1 zawiera poprawki umożliwiające wystawienie aukcji w serwisie Allegro. Problem spowodowany jest zmianami działania atrybutów specyficznych w serwisie.

Aukcje

 • Dodano możliwość usunięcia pola z atrybutem specyficznym dla kategorii o wskazanym identyfikatorze (FID)
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia nieaktualnych atrybutów z aukcji przygotowanych
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia wybranych atrybutów specyficznych dla kategorii z aukcji przygotowanych

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru trybu silnika HTML

Transakcje

 • Przywrócono brakujące dane na wydruku szczegółów transakcji

Wersja 1.23.0 (26/04/2017)

Minęło 10 lat, odkąd pierwsza wersja Sello ujrzała światło dzienne. Dlatego też w wersji 1.23.0 postanowiliśmy odświeżyć nieco wygląd aplikacji. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany interfejsu bywają trudne, ale mamy nadzieję, że nowa wersja szybko przypadnie Państwu do gustu. Prócz zmian wizualnych dodaliśmy również wyczekiwaną możliwość zmiany cen na aukcjach z zakupem oraz kilka innych usprawnień.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji kodu EAN w aukcjach trwających.
 • Poprawiono wyliczanie daty wznowienia aukcji KT do wyczerpania.
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Poprawka wyświetlania informacji nt. problemów z dostępem do API REST.
 • Dodano możliwość wystawiania aukcji Kup Teraz do wyczerpania przedmiotów.
 • Dodano możliwość zmiany ceny na aukcjach trwających ze sprzedażą.
 • Dodano obsługę kodu EAN przy wystawianiu aukcji.
 • Dodano obsługę nowego REST API Allegro.
 • Dodano rozwijaną listę tagów dla pola z tytułem aukcji.
 • W oknie edycji aukcji dodano pole EAN.
 • W oknie zarządzania kontem aukcyjnym dodano możliwość autoryzacji aplikacji. Jest to konieczne aby korzystać z funkcji nowego REST API Allegro.

Aukcje

 • Dodano kolumnę EAN na liście aukcji.
 • Dodano wybór czasu trwania Do wyczerpania przy wystawianiu ponownym aukcji.
 • Dodano wyszukiwanie i filtrowanie (F7/F8) po kodzie EAN.
 • Poprawiono problem z uwzględnianiem daty granicznej zapisywania transakcji przy pobieraniu transakcji dla zaznaczonych aukcji.
 • Dodano filtr z grupą towaru do widoku aukcji.
 • Dodano funkcję Ponów nieudaną zmianę na liście zmian do aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobrania pełnych danych aukcji (opisy i zdjęcia) dla aukcji trwających wybranych z listy.
 • Dodano możliwość ponownego wysłania zdjęć na serwer FTP.
 • Dodano możliwość wysłania zdjęć na serwer FTP dla aukcji trwających.
 • Dodano skrót klawiszowy do funkcji powiązania aukcji z towarem.
 • Na głównej liście aukcji oraz w module Szablony aukcji dodano kolumny: Kategoria oraz Kategoria - numer.
 • Poprawiono działanie pobierania pełnych danych dla niekompletnych aukcji.
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość wyszukiwania po numerze oraz po nazwie.
 • Zmieniono treść informującą o błędzie aktualizacji aukcji trwającej.

eBay

 • Poprawiono problem z wyświetleniem zakładek w module aukcje przy zerowej liczbie sztuk na aukcji.

Edytor HTML

 • Poprawiono obsługę HTML we wszystkich oknach w programie. Dotyczy to m.in. wyświetlania wiadomości, opisu aukcji, kodu HTML opisu aukcji, okna zakupu licencji.

Grid

 • Zredukowano wysokość wiersza podsumowania przy zwiększaniu wysokości wierszy zawierających miniaturki.

Hosting zdjęć (FTP)

 • Usunięto problem z alokacją pamięci przy wysyłaniu zdjęć na serwer FTP.

Inne

 • Poprawka stabilności.

Licencje i płatności

 • Na liście kont w oknie zarządzania kontami i licencjami dodano informację o statusie autoryzacji konta w serwisie Allegro. Autoryzacja wymagana jest dla korzystania z nowych funkcji API Allegro.

Okno aplikacji

 • Poprawka przywracania pozycji okna głównego gdy pasek programów znajduje się po lewej lub górnej stronie ekranu.
 • Dodano obsługę graficznych minimotywów.
 • Zmieniono nazwę serwisu Administracja na Ustawienia.
 • Zmieniono wygląd aplikacji.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Towar::EAN].
 • Poprawiono problem zamykania się programu po użyciu tagów kategorii Aukcja.

Towary

 • Dodano kolumnę EAN na liście towarów.
 • W oknie edycji towaru dodano pole EAN.

Transakcje

 • Dodano usuwanie dokumentów w systemie sprzedaży przy zbiorczym anulowaniu transakcji.
 • Poprawiono obsługę zwrotu prowizji dla klientów niezarejestrowanych.

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze zbiorczym oznaczaniem wiadomości jako przeczytanych.
 • Poprawki wyświetlania wiadomości e-mail w dolnym oknie podglądu.
 • Wydłużono pole z hasłem do konta.

Współpraca z serwisami

 • Geis - dodano funkcję usuwającą niepoprawne znaki z numeru telefonu kupującego.
 • Geis - dodano możliwość wydruku etykiety na drukarce termicznej.
 • Geis - poprawiono opis pól autoryzacji w parametrach synchronizacji.
 • Geis - poprawiono problem z obsługą cudzysłowu.
 • Geis - poprawiono problem z pobieraniem dużych etykiet.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano synchronizację pola EAN towaru Sello z powiązanym towarem systemu sprzedaży.
 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 15.
 • Przy anulowaniu dokumentu i nieudanym usuwaniu dokumentu z Subiekta dane dokumentu w Sello nie są usuwane.
 • [nexo] Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów.

Wydruki

 • Dodano tag TowarEAN dla wydruków paczek. Umożliwia on wydruk kodu EAN towaru np. na liście magazynowej.
 • Poprawiono wydruk elementu listy (Ctrl+P).

Wersja 1.22.1 (24/01/2017)

Wersja 1.22.1 zawiera obsługę nowego serwera API Geis Parcel PL (K-Ex). Tym samym obsługa poprzedniego serwera K-Ex nie jest już w tej wersji dostępna.

Eksport

 • Dodano informacje o nowym serwisie Geis Parcel PL

Współpraca z serwisami

 • Dodano obsługę synchronizacji z serwisem Geis Parcel PL (K-Ex)
 

Wersja 1.22.0 (12/12/2016)

Wersja 1.22.0 Sello przynosi kilka bardzo przydatnych usprawnień oraz możliwość zmiany miniaturek na aukcjach trwających Allegro. Oprócz tego pojawiło się nowe rozwiązanie w zakresie pobierania transakcji oraz formularzy, które zwłaszcza w okresie świątecznym powinno doskonale ułatwić i przyspieszyć pracę.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji zdjęcia miniaturki w serwisie dla aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobierania transakcji dla wybranych aukcji.
 • Dodano obsługę mapowania dostaw Allegro Pocztex Kurier24 oraz Pocztex Kurier24 pobraniowy.

Aukcje

 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano możliwość wyświetlenia miniaturki na głównej liście aukcji.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany miniaturki aukcji w aukcjach przygotowanych.
 • Dodano obsługę automatycznego wysyłania zmian oczekujących do aukcji trwających.
 • Dodano podgląd miniaturki w oknie edycji aukcji.
 • Usunięto nadmiarowe opcje zmian zbiorczych w zakładkach aukcji zakończonych oraz wszystkich.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego importowania miniaturek z dysku.
 • W oknie zmian zbiorczych zdjęć dodano możliwość eksportowania miniaturek aukcji na dysk.

Grid

 • Dodano obsługę miniaturek zdjęć.

Komentarze

 • Do listy głównej dodano filtr statusu komentarza.

Licencje i płatności

 • Poprawiono problem sprawdzania rejestracji konta dla kont nieaktywnych.

Paczki

 • Poprawiono nazwę pola z numerem nadania w oknie dodawania paczki do listy wysyłkowej.

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce Aukcje dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z kategorii Aukcja na potrzeby szablonów wiadomości oraz podmiany miniatur.
 • Poprawiono problem modyfikatora replace z interpretacją podwójnego cudzysłowu.

Towary

 • Dodano kolumnę z liczbą obrazków w towarze.
 • Dodano kolumnę ze zdjęciem towaru na liście głównej towarów.
 • Dodano możliwość skopiowania wartości pól własnych zewnętrznych z zakładki w towarze.
 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano podgląd miniaturki (pierwszego zdjęcia) w oknie edycji towaru.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany zdjęć.
 • Ujednolicono działanie funkcji dodającej szablon aukcji do towaru. Przy dodawaniu szablonu z poziomu towaru nie jest on teraz oznaczany jako domyślny, tak jak przy zbiorczym dodawaniu szablonu.

Transakcje

 • Dodano możliwość pobierania formularzy dla zaznaczonych transakcji.
 • Dodano wyszukiwanie oraz filtrowanie (F7/F8) po nazwie i symbolu towaru.

Wiadomości

 • Dodano możliwość pobierania transakcji i formularzy dla zaznaczonych wiadomości.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej lokalizacji zapisywanych załączników.
 • Dodano obsługę StartTLS dla poczty wychodzącej.
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem niektórych wiadomości z serwisu Allegro.

Wydruki

 • Dodano pole z Identyfikatorem bazodanowym towaru.
 

Wersja 1.21.1 (17/10/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka problemu z synchronizowaniem adresów w Subiekcie GT.
 • Poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 12.