Inne

 • Możliwość wyboru kolumn, formatu danych prezentowanych w kolumnach oraz sortowania  danych, w tym również sortowania po wielu kolumnach jednocześnie
 • Kolorowanie warunkowe wierszy i komórek
 • Własne widoki w zakładkach
 • Możliwość filtrowania danych na listach głównych przy użyciu wielu różnych filtrów
 • Podsumowania wartości w kolumnach list według różnych kryteriów
 • Możliwość grupowania danych na listach wg. własnych kryteriów
 • Możliwość wyszukiwania danych przy użyciu różnych kryteriów
 • Możliwość ustawienia synchronizacji automatycznej dla wszystkich serwisów
 • Śledzenie postępu synchronizacji w widgecie
 • Wszystkie dane i ustawienia programu zapisane są w bazie danych programu
 • Możliwość tworzenia pluginów integracji, dodających obsługę serwisów internetowych oraz kurierów
 • Rozbudowana pomoc kontekstowa wewnątrz programu
 • Możliwość zmiany motywu (jasny, ciemny)
 • Dostęp programistyczny (API, Sfera). SDK dostępne jest do pobrania tutaj.
 • Duża społeczność użytkowników Sello dostępna na forum programu
 • Czytelne raportowanie problemów synchronizacji bezpośrednio na liście ofert/zamówień
 • Rozszerzona automatyzacja – niemal wszystkie funkcje programu są lub będą dostępne do zautomatyzowania.

Bezpieczeństwo danych

 • W Sello NX dostępny jest mechanizm archiwizacji bazy danych, pozwalający utworzyć kopie zapasowe danych
 • Wszelkie hasła dostępu do kont są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i wykorzystywane tylko do celów niezbędnych dla poprawnej pracy programu, takich jak np. synchronizacja danych z serwisem
 • Komunikacja z serwerami zewnętrznymi odbywa się poprzez szyfrowany kanał HTTPS (TLS 1.2).

Praca sieciowa wielu użytkowników

 • Dzięki zastosowaniu rozbudowanego serwera bazy danych MS SQL Server możliwa jest praca wielu użytkowników na wspólnej bazie danych
 • W Sello NX wprowadzono rozbudowany system uprawnień dla poszczególnych pracowników. Administrator programu (Szef) może przydzielać pracownikom uprawnienia do poszczególnych funkcji aplikacji.

Praca na wielu kontach jednocześnie

Sello NX obsługuje dowolną liczbę kont z serwisu internetowego w jednej bazie danych. Umożliwia to spójną obsługę wszystkich ofert oraz zamówień wysyłkowych bez konieczności zmiany profilu. Aktualnie wybrane konto jest zawsze widoczne w polu Konto. W Sello NX dostępna jest również możliwość pracy bez żadnego konta sprzedaży internetowej związanego z serwisem handlowym – co umożliwia np. nadawanie przesyłek dla zamówień od klientów złożonych w Subiekcie nexo.


 • Serwis sprzedaży internetowej Allegro.pl
 • Subiekt GT, Subiekt nexo
 • Serwery pocztowe POP3/SMTP
 • Możliwość dodawania obsługi własnych kurierów
 • Serwisy kurierskie:
  • InPost (w tym obsługa Paczkomaty InPost, Kurier InPost oraz Allegro Paczkomaty InPost)
  • DPD Classic
  • Wysyłam z Allegro (wszyscy dostępni kurierzy w usłudze)

 • Pobieranie informacji o asortymencie i ich stanach z systemu sprzedaży Subiekt GT do Sello NX
 • Możliwość pobierania stanów towaru z wielu magazynów Subiekta
 • Tworzenie dokumentów wstępnych dla asortymentu powiązanego z systemem sprzedaży (zamówienie od klienta z możliwością rezerwacji towarów)
 • Możliwość ustawiania płatności w Subiekcie zależnej od płatności wybranej przez kupującego
 • Możliwość realizacji zamówienia poprzez dokument końcowy (FS – Faktura sprzedaży, PA – Paragon, PA+FSd Paragon + Faktura detaliczna, PAi + FSd – Paragon imienny + Faktura detaliczna)
 • Wprowadzanie klientów do bazy danych Subiekta GT/Subiekta nexo
 • Przestrzeganie uprawnień użytkowników systemu sprzedaży
 • Możliwość dodawania kosztów wysyłki jako pozycji na dokumencie
 • Możliwość obsługiwania wysyłki dla zamówień od klienta w Subiekcie nexo

Kartoteka klientów

 • Automatyczne tworzenie kontrahentów w systemie sprzedaży (przy tworzeniu dokumentów w Subiekcie GT dla zamówienia wysyłkowego)
 • Dodawanie klientów ręcznie
 • Anonimizacja danych klienta zgodnie z art. 17 RODO
 • Możliwość wysyłania wiadomości e-mail oraz SMS.

Kartoteka asortymentu

 • Zarządzanie towarami niezależnie od ofert internetowych
 • Współpraca na jednej bazie danych z systemem sprzedaży Subiekt nexo
 • Synchronizacja towarów z systemu Subiekt GT
 • Dodawanie asortymentu ręcznie
 • Ręczne i automatyczne wiązanie ofert pobranych spoza Sello NX z kartoteką asortymentu
 • Pola własne asortymentu
 • Dostęp do pól własnych Subiekta GT (podstawowych i rozszerzonych)
 • Miniaturka zdjęcia widoczna na liście asortymentu
 • Możliwość przeglądania i zarządzania zdjęciami zgromadzonymi w bazie Sello NX
 • Zmiany zbiorcze wielu parametrów asortymentu jednocześnie.

Wiadomości e-mail

 • Szybkie tworzenie wiadomości do klientów, również z wykorzystaniem szablonów wiadomości
 • Wiadomości automatyczne, generowane za pomocą Automatyzacji nexo
 • Obsługa załączników do wiadomości
 • Reguły wiadomości
 • Wykorzystanie szablonów przy tworzeniu i odpisywaniu na wiadomość.

Pakowanie zamówień wysyłkowych

 • Dedykowany moduł przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi.
 • Obsługa różnych kurierów i różnych typów przesyłek dla danego dostawcy (zależnie od dostępnych integracji)
 • Pilnowanie procesu pakowania (np. ostrzeżenia o przekroczeniu zadeklarowanej liczby sztuk towaru w paczce)
 • Tworzenie etykiet nadawczych z poziomów listy zamówień, edycji zamówienia oraz pakowania (drukowanie)
 • Wydruki magazynowe
 • Wysyłanie numerów paczek do serwisów internetowych (zależnie od integracji)
 • Śledzenie statusu przesyłek w serwisach kurierskich
 • Ręczne lub automatyczne nadawanie wagi paczce wyliczanej z towarów.