Inne

 • Możliwość wyboru kolumn, formatu danych prezentowanych w kolumnach oraz sortowania  danych.
 • Możliwość filtrowania danych na listach głównych przy użyciu wielu różnych filtrów.
 • Podsumowania wartości w kolumnach list według różnych kryteriów.
 • Możliwość wyszukiwania danych przy użyciu różnych kryteriów.
 • Możliwość ustawienia synchronizacji automatycznej dla wszystkich serwisów.
 • Możliwość synchronizowania danych tylko na wybranym komputerze pracującym w sieci – pobieranie danych nie obciąża wtedy pozostałych komputerów.
 • Wszystkie dane i ustawienia programu zapisane są w bazie danych programu.
 • Bezpośredni dostęp do bazy danych umożliwia tworzenie dodatków do programu, zestawień w programie Excel itp.
 • Rozbudowana pomoc kontekstowa wewnątrz programu (wywoływana przez F1).
 • Możliwość zmiany motywu widocznego w górnej części okna programu (minimotyw).
 • Wbudowany moduł diagnostyczny pozwalający wykryć i naprawić potencjalne problemy z bazą danych lub konfiguracją programu.
 • Duża społeczność użytkowników Sello dostępna na forum programu.
 • Czytelne raportowanie problemów synchronizacji wraz z podpowiedziami jak wybrany problem rozwiązać.

Bezpieczeństwo danych

 • W Sello dostępny jest mechanizm archiwizacji bazy danych, pozwalający utworzyć kopie zapasowe danych.
 • Wszelkie hasła dostępu do kont są przechowywane jedynie w lokalnej bazie danych użytkownika w postaci zaszyfrowanej i wykorzystywane tylko do celów niezbędnych dla poprawnej pracy programu, takich jak np. synchronizacja danych z serwisem pocztowym.
 • Komunikacja z serwerami zewnętrznymi odbywa się poprzez szyfrowany kanał HTTPS (TLS 1.2).

Praca sieciowa wielu użytkowników

 • Dzięki zastosowaniu rozbudowanego serwera bazy danych MS SQL Server możliwa jest praca wielu użytkowników na wspólnej bazie danych.
 • W Sello wprowadzono rozbudowany system uprawnień dla poszczególnych pracowników. Administrator programu (Szef) może przydzielać pracownikom uprawnienia do poszczególnych funkcji aplikacji.
 • Każda aukcja, transakcja i paczka mają swojego opiekuna, co pozwala na odnalezienie osoby odpowiedzialnej za dany element.

Praca na wielu kontach jednocześnie

Sello obsługuje wiele kont z serwisu aukcyjnego w jednej bazie danych. Umożliwia to spójną obsługę wszystkich aukcji oraz transakcji bez konieczności zmiany profilu. Aktualnie wybrane konto jest zawsze widoczne w polu Konto.


 • Serwis aukcyjny Allegro.pl
 • Subiekt GT, Subiekt nexo
 • Serwery pocztowe POP3/SMTP
 • Serwisy kurierskie:
  • InPost (w tym obsługa Paczkomaty InPost, Kurier InPost oraz Allegro Paczkomaty InPost)
  • Wysyłam z Allegro (wszyscy dostępni kurierzy w usłudze)

 • Pobieranie informacji o towarach i ich stanach z systemu sprzedaży do Sello.
 • Możliwość pobierania stanów towaru z wielu magazynów Subiekta
 • Tworzenie dokumentów wstępnych dla towarów powiązanych z systemem sprzedaży (zamówienie od klienta z możliwością rezerwacji towarów).
 • Eksportowanie towarów z Sello (ofert Allegro) do Subiekta
 • Możliwość realizacji zamówienia poprzez dokument końcowy (FS – Faktura sprzedaży, PA – Paragon, PAI – Paragon imienny, PA+FSd Paragon + Faktura detaliczna, PAi + FSd – Paragon imienny + Faktura detaliczna).
 • Aktualizacja zamówienia po zmianie listy towarów w transakcji.
 • Wprowadzanie klientów do bazy danych Subiekta GT/Subiekta nexo.
 • Przestrzeganie uprawnień użytkowników systemu sprzedaży.
 • Możliwość dodawania kosztów wysyłki jako pozycji na dokumencie.
 • Możliwość dodania notatek na dokumencie według szablonu przy wykorzystaniu tagów Sello.
 • Możliwość importowania zamówień z Subiekta GT według wybranych kryteriów i tworzenia z nich transakcji – obsługa zamówień ze sklepów internetowych spiętych z Subiektem.

Współpraca z Subiektem nexo wymaga zainstalowania odpowiedniej wersji Sello. Poniższej znajduje się zestawienie kompatybilnych ze sobą wersji Sello oraz Subiekta nexo.

 • Sello 1.40.0 – Subiekt nexo 37
 • Sello 1.40.1 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.0 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.1 – Subiekt nexo 38, 39, 40, 41
 • Sello 1.42.0 – Subiekt nexo 41
 • Sello 1.42.5 – Subiekt nexo 42, 43, 44
 • Sello 1.42.7 – Subiekt nexo 45 (tylko nowy synchronizator Sello-Subiekt)

Szablony i tagi Sello

 • Szablony aukcji, opisów aukcji, wiadomości, załączników do wiadomości, nazwy transakcji dodanych ręcznie, uwag na dokumencie sprzedaży, pól na etykietach adresowych kurierów i wiele innych.
 • Wszystkie szablony obsługują tagi Sello, które umożliwiają dostęp do danych klienta, podstawowych danych towaru, pól własnych towaru, transakcji, aukcji, podmiotu, sprzedawcy, zalogowanego użytkownika, liczników własnych itd.
 • Zaawansowane modyfikatory wartości tagów – możliwość wpływania na ostateczny wygląd i zawartość danych tagu.
 • Modyfikatory warunkowe – uzależnienie treści od warunków zewnętrznych.
 • Modyfikatory matematyczne – pozwalające przeprowadzać operacje matematyczne na wartościach liczbowych
 • Możliwość wpływania na sposób prezentacji danych.
 • Dostęp do nieograniczonej liczby pól własnych w towarze, pól własnych podmiotu, liczników własnych, pól własnych Subiekta.
 • Wielopoziomowe zagnieżdżanie tagów.

Kartoteka klientów

 • Automatyczne tworzenie kontrahentów w systemie sprzedaży (przy tworzeniu dokumentów dla transakcji).
 • Łatwy podgląd wiadomości od klienta, transakcji, paczek, towarów oraz aukcji, na których klient kupił towar.
 • Cechy oraz grupy klientów, po których można filtrować.
 • Mailing – wysyłanie wiadomości do określonych klientów.
 • Dodawanie klientów ręcznie.
 • Otwarty eksport danych klientów do wybranego formatu.
 • Anonimizacja danych klienta zgodnie z art. 17 RODO.

Kartoteka towarów

 • Zarządzanie towarami niezależnie od aukcji.
 • Synchronizacja towarów z systemu sprzedaży Subiekt GT oraz Subiekt nexo.
 • Możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta GT oraz Subiekta nexo.
 • Ceny towaru w walutach EUR, CZK, wyliczane na podstawie kursu walut z Subiekta
 • Dodawanie towarów ręcznie.
 • Dodawanie towarów na podstawie aukcji.
 • Pola własne towaru – bez ograniczeń ilościowych.
 • Dostęp do pól własnych Subiekta (podstawowych i rozszerzonych).
 • Miniaturka zdjęcia towaru widoczna na liście towarów.
 • Łatwy podgląd aukcji, na których wystawiony był towar, transakcji, paczek oraz klientów, którzy kupili wybrany towar.
 • Filtrowanie towarów po stanie, statusie wystawienia w serwisie aukcyjnym, itp.
 • Wystawianie wybranych towarów na aukcji przy użyciu szablonu aukcji.
 • Zmiany zbiorcze wielu parametrów towaru jednocześnie.
 • Cechy oraz grupy towarowe, umożliwiające filtrowanie towarów.

Wiadomości e-mail

 • Automatyczne wiązanie wiadomości z aukcją, transakcją, klientem.
 • Obsługa rozszerzonych adresów maskowanych Allegro
 • Szybkie tworzenie wiadomości do klientów, również z wykorzystaniem szablonów wiadomości.
 • Wiadomości automatyczne, generowane po zdarzeniach w programie, np. rejestracja wpłaty od klienta czy wysłanie paczki.
 • Obsługa załączników do wiadomości
 • Szablony załączników umożliwiające automatyczne dodawanie plików według zdefiniowanych kryteriów.
 • Mailing – wysyłka jednej wiadomości do wielu użytkowników.
 • Tagi Sello np. [Transakcja::DaneOdbiorcy], [Transakcja::DoZaplaty].
 • Reguły wiadomości.
 • Autoresponder działający w oparciu o reguły wiadomości
 • Przypisywanie wiadomości do grup oraz filtrowanie
  wiadomości po grupach.
 • Wykorzystanie szablonów przy tworzeniu i odpisywaniu na
  wiadomość.