Lista zmian

Wersje programu

Sello 1.43.8 (02/04/2024)

W aktualizacji znalazły się poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 50.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo 50.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.7 (07/03/2024)

Nowa wersja z obsługą rynku słowackiego Allegro.sk! Dodatkowo kilka usprawnień związanych z wyszukiwaniem oraz tworzeniem produktów w Allegro oraz poprawki zgłaszanych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano możliwość wystawiania i pobierania ofert dla rynku słowackiego
 • Podniesiono uprawnienia Sello w Allegro, wymagany jest dostęp do zasobów związanych z dostawami. Konieczne jest ponowne zalogowanie się do serwisu Allegro przez Sello i potwierdzenie nadania uprawnień.

Aukcje

 • Dodano możliwość automatycznego generowania zmian cen w ofertach dla serwisu allegro.sk po zmianie ceny w walucie euro w towarze
 • Dodano możliwość zbiorczego włączania i wyłączania widoczności oferty w serwisie allegro.sk oraz modyfikacji cen w ofertach trwających
 • Dodano obsługę ponawiania wysyłki nieistniejących zdjęć przy tworzeniu produktu w Allegro
 • Dodano obsługę produktów tymczasowych
 • Dodano obsługę wczytywania produktu znalezionego przez Allegro, przy używaniu funkcji dodawania nowego produktu.
 • Poprawki w oknie wystawiania ponownego aukcji, związane z rynkiem allegro.sk
 • W module aukcji dodano nowe kolumny ze statusem widoczności, ceną oraz walutą dla serwisu allegro.sk
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia dostępności oraz synchronizacji ceny na rynku allegro.sk
 • W oknie zmian zbiorczych cen aukcji dodano obsługę serwisu allegro.sk

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano informację o tym, czy dana dostawa jest obsługiwana przez serwis allegro.sk. Wymagane jest pobranie listy dostaw z serwisu poprzez menu Sello -> Narzędzia -> Synchronizuj parametry z serwisu
 • Zaktualizowano listę przewoźników Allegro. Dodano Orlen Paczka oraz DPD Česká republika.

Towary

 • Przy wystawianiu oferty z towaru dodano obsługę cen w euro dla rynku słowackiego

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano obsługę innych walut dla wartości ubezpieczenia
 • [WzA] Zmieniono obsługę pobierania danych o usługach kurierskich oferowanych przez Allegro, na potrzeby obsługi waluty ubezpieczenia

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano ustawianie domyślnej stawki VAT w dokumentach przy zakupach z dostawą do krajów zagranicznych
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.6 (13/02/2024)

Aktualizacja umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo w wersji 49.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo 49
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.5 (08/01/2024)

Aktualizacja poprawia problem z wysyłaniem parametrów ofertowych przy wystawianiu ofert.

Aukcje

 • Poprawiono problem z wysyłaniem do serwisu Allegro parametrów ofertowych (np. Stan)
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.4 (19/12/2023)

Uwaga! Ważne zmiany w Allegro od 1 stycznia 2024 roku. Konieczna aktualizacja programu Sello do wersji 1.43.4.

Allegro

 • Dodano obsługę nowego modelu wystawiania ofert asynchronicznie.
 • Dostosowano pobieranie pełnych danych oferty do zmian w API Allegro
 • Dostosowano sposób wystawiania ofert do zmian w API Allegro
 • Poprawiono problem z ustawieniem daty przedsprzedaży w ofertach trwających

Aukcje

 • Dodano wyłączanie automatycznych synchronizacji oferty dla ofert nieznalezionych już w serwisie Allegro.
 • Dostosowano komunikat o przekroczeniu 50 znaków w polu tytuł do aktualnego stanu na Allegro (75 znaków).
 • Usunięto możliwość ustawiania i podglądu opcji wyróżniających w oknie oferty ze względu na zmiany w strukturze danych w Allegro.

Parametry

 • Usunięto możliwość korzystania ze starszej metody aktualizacji ofert w związku z usunięciem takiej możliwości w serwisie Allegro

Transakcje

 • Usunięto ograniczenie długości pola Dotyczy w oknie transakcji do 63 znaków (jest 100).
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.3 (09/11/2023)

Aktualizacja 1.43.3 zawiera poprawkę umożliwiającą obsługę PaczkoPunktów.

Transakcje

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji z PaczkoPunktami InPost
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.2 (19/10/2023)

Aktualizacja 1.43.2 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 47. Dodatkowo w wersji znalazła się poprawka przeliczania kursów walut.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46
 • [nexo] Poprawiono problem z przeliczaniem walut dla CZK - były brane kursy z EUR

Sello 1.43.1 (29/06/2023)

Aktualizacja 1.43.1 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 46. Dodatkowo w wersji znalazły się poprawki zgłoszonych problemów wersji 1.43.

Aukcje

 • Dostosowano okno aukcji do mniejszych rozdzielczości ekranu (768px wysokości)
 • Poprawiono działanie funkcji Wystaw na aukcji, która nie zaznacza już domyślnie publikacji w serwisie allegro.cz

Raport

 • Poprawiono problem z czyszczeniem raportu w przypadku dużej liczby wpisów - dotyczy sytuacji, gdy wpisy się w ogóle nie ładują

Słowniki

 • Zaktualizowano listę operatorów przesyłek, wymaganych do przesyłania numeru nadawczego do serwisu Allegro.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano możliwość automatycznego ustawienia typu WSTO-OSS dla paragonów
 • Poprawiono problem związany z brakiem wypełniania pola Dotyczy w dokumentach Subiekta
 • Poprawka synchronizacji cen w walucie (za pierwszym razem nie aktualizują się ceny)
 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.43.0 (10/05/2023)

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej jak i w informacjach o wersji.

Allegro

 • Dodano automatyczne wyłączanie synchronizacji cen oraz anulowanie zmian cen dla ofert zakończonych, przeniesionych do archiwum Allegro
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania widoczności ofert w serwisie allegro.cz - w oknie zmian zbiorczych na zakładce LOKALIZACJA
 • Dodano ograniczenie automatycznej zmiany cen do 20% wartości.
 • Dodano pobieranie cen oraz statusu widoczności oferty w serwisu allegro.cz
 • Dodano zbiorczą możliwości zmiany ustawienia synchronizacji cen aukcji dla serwisu allegro.pl oraz allegro.cz w oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY
 • Na liście aukcji dodano kolumny ze statusem, ceną oraz walutą w serwisie allegro.cz
 • Poprawiono problem ze sklejonymi EANami podczas pobierania parametrów oferty z Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia automatycznej synchronizacji cen z towarem powiązanym z aukcją
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość zaznaczenia chęci wystawienia oferty w serwisie allegro.cz
 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano kolumnę Serwis bazowy, informująca o tym na jakim serwisie zostało założone konto Allegro.
 • W słowniku cenników dostaw dodano informację o dostępności w serwisach zagranicznych

Aukcje

 • Dodano funkcję aktualizacji ceny dla serwisu Allegro.cz dla funkcji Aktualizuj ceny z kartoteki towarów oraz Wystaw ponownie
 • Dodano możliwość wskazania cen w walucie obcej w szablonach aukcji
 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany cen w serwisie Allegro.cz dla aukcji przygotowanych i trwających
 • Na zakładce opis w oknie edycji aukcji dodano pole wyboru języka bazowego oferty - pole wymagane w Allegro od maja 2023.
 • Poprawiono niedziałający link w funkcji Pokaż w serwisie
 • Poprawiono problem z dołączaniem do szablonu aukcji produktu Allegro wraz ze zdjęciami (znikanie okna szablonu)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość wybrania wymagalności wiadomości do sprzedawcy wraz z dodatkową informacją dotyczącą treści tej wiadomości.
 • W oknie edycji aukcji przygotowanej dodano możliwość podania ceny Kup Teraz dla serwisu Allegro.cz.
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY dodano możliwość wyliczania cen dla serwisu allegro.cz oraz sterowania widocznością oferty tym w serwisie

Paczki

 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę zawierającą numer zamówienia Subiekta
 • Zaktualizowano linki do stron Allegro wywoływanych z dolnego podglądu szczegółów paczki

Parametry

 • Dodano możliwość rozciągania oraz zapamiętywania rozmiarów okna parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży

Słowniki

 • Poprawiono problem z brakiem możliwości zmapowania dostaw czeskich do dostaw Sello. Nowe dostawy czeskie mają sufiks (allegro-cz) w nazwie.
 • Poprawiony problem z generowanie cyfry kontrolnej dla puli numerów nadawczych dla kodu EAN/UCC-128

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z cenami w walutach [Towar::Cena::PLN], [Towar::Cena::CZK], [Towar::Cena::EUR]. Istniejący tag [Towar::Cena] zwraca cenę w PLN.

Towary

 • Dodano kolumny zawierające ceny sprzedaży w walucie EUR oraz CZK
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczania cen w aukcjach dla zaznaczonych towarów z uwzględnieniem ustawienia synchronizacji cen
 • Dodano synchronizację cen KT na aukcjach z cenami towarów
 • Dodano zbiorczą zmianę cen w walutach CZK oraz EUR
 • W oknie towaru dodano pola zawierające cenę sprzedaży w walucie EUR oraz CZK

Transakcje

 • Waluta w transakcji ustawiana jest teraz zgodnie z walutą na podsumowaniu zamówienia Allegro

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z walutą pobrania przesyłaną do serwisu

Wydruki

 • Dodano pole z walutą paczki Paczka_Waluta do wykorzystania na własnych wydrukach

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano funkcję transliteracji danych z cyrylicy na polskie znaki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie w Subiekcie kontrahentów, a tym samym wystawiania dokumentów
 • [GT] Poprawki związane z ustawianiem niepoprawnego kraju kontrahenta w Subiekcie
 • [nexo] Poprawki obsługi galerii zdjęć
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów w Subiekcie w walucie transakcji
 • Dodano synchronizację cen towarów w walutach EUR oraz CZK
 • W konfiguracji płatności na dokumentach Subiekta dodano możliwość wyboru form dla walut CZK oraz EUR
 • Zabezpieczono możliwość podłączenia Sello do bazy nexo, na której uruchomione jest Sello NX
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.8 (13/04/2023)

Aktualizacja zawiera poprawkę tworzenia produktów w Allegro, która będzie wymagana od 19.04.2023. Jest ona konieczna aby móc utworzyć za pomocą Sello produkt Allegro po tym dniu.

Allegro

 • Dodano możliwość wskazania języka opisu przy tworzeniu produktu Allegro

Słowniki

 • W oknie dostaw Sello dodano możliwość wywołania aktualizacji dostaw z serwisu Allegro
 • W pulach numerów nadawczych dodano obsługę cyfry kontrolnej CODE128 stosowanej przez Pocztex.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.7 (12/01/2023)

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

Allegro

 • Dodano obsługę ofert Allegro Biznes
 • Dodano zabezpieczenie przed zagubionymi w serwisie zleceniami aktywacji i dezaktywacji oferty.
 • Poprawiono problem dużego obciążenia serwera SQL przy aktualizacji parametrów specyficznych
 • Poprawiono problem przesyłania wartości pobrania z zerem na końcu do serwisu WzA. Zmiany objęły także wszystkie ceny przesyłane do Allegro.

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika B2B
 • Poprawiony problem z zapisywaniem aukcji z długą listą zamienników
 • W module Aukcje dodano kolumnę B2B, wskazującą na sprzedaż w Allegro Biznes - domyślnie ukryta.
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość zaznaczenia oferty do sprzedaży dla klientów biznesowych (Allegro Biznes)

Parametry

 • W oknie parametrów zewnętrznego systemu handlowego dodano parametr umożliwiający wyłączenie stosowania ostatnio użytego wzorca dokumentów przy wysyłaniu ich do Allegro.

Wydruki

 • [WzA] Poprawiono problem ze zmianą formatu wydruku. Może wymagać ponownej konfiguracji.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Dodano możliwość przesyłania do Allegro dokumentu wg wzorca, z którego wystąpiło ostatnie drukowanie. Funkcja do działania wymaga minimum Subiekta nexo 43.
 • Dodano możliwość ustawiania w dokumentach Subiekta daty sprzedaży zgodnej z datą wpłaty ONLINE. Ustawienie dostępne w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.6 (10/11/2022)

Aktualizacja 1.42.6 dostarcza kilka poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz istotną poprawkę związaną ze zmianą identyfikatorów paczek w serwisie Wysyłam z Allegro.

Allegro

 • Poprawiono problem z tworzeniem produktu "Parametr nie jest parametrem stringowym"

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Do serwisu Allegro jest teraz wysyłany dokument wg ostatnio użytego przy drukowaniu wzorca. Wymaga Subiekta GT 1.73.
 • Dodano ustawianie państw innych niż PL w dokumentach Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem tworzenia przesyłek wywołany zmianą długości identyfikatora paczki w serwisie Wysyłam z Allegro. Błąd 0x80040E21.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.5 (17/10/2022)

Aktualizacja 1.42.5 wymagana jest do poprawnej pracy z Subiektem nexo 42. Zmieniają się także wymagania co do platformy .NET Framework i od tej wersji konieczne jest posiadanie wersji 4.7.2.

Sello

 • Zmiana wymagań systemowych: Do pracy konieczna jest wersja .NET Framework 4.7.2

System sprzedaży

 • Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 42.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.4 (03/10/2022)

Aktualizacja dostosowuje Sello do zmian w serwisie Allegro związanych z nadawaniem przesyłek poprzez serwis Wysyłam z Allegro. Jest ona konieczna do poprawnej współpracy z tym serwisem.

Allegro

 • Poprawki dostosowujące Sello do zmian w serwisie Wysyłam z Allegro (3 października 2022)
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.3 (22/08/2022)

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Allegro

 • Poprawiono problem z wstawianiem do oferty produktu Allegro o zbyt długiej nazwie
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.2 (11/08/2022)

Aktualizacja dodaje kilka usprawnień do wyszukiwarki produktów Allegro w tym możliwość wyszukiwania produktów będących w trakcie weryfikacji (nowość na Allegro od 1 sierpnia).

Allegro

 • Dodano możliwość podpinania produktu do oferty poprzez wklejenie identyfikatora produktu w pole produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyłączenia zmiany kategorii jeśli znajduje się ona na liście podobnych przy importowaniu kategorii i parametrów z produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyszukiwania produktów w trakcie weryfikacji (draftów)
 • Dodano wizualne wyróżnienie parametrów identyfikujących produkt od parametrów dodatkowych w oknie wyszukiwania produktów Allegro
 • Poprawki wizualne wyszukiwarki produktów Allegro
 • W wyszukiwarce produktów Allegro dodano link umożliwiający zgłoszenie błędu lub sugestii zmian
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.1 (21/07/2022)

Aktualizacja zawiera poprawkę problemu eksportowania dokumentów sprzedaży do Allegro.

Allegro

 • Poprawiony problem z eksportowaniem dokumentów sprzedaży do Allegro "Nie znaleziono pliku PDF z dokumentem"

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.42.0 (23/06/2022)

Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość wyszukiwania produktu Allegro wg kodu producenta
 • Dodano obsługę pola uwagi do zakupu
 • Dostosowana mechanizm wyszukiwania produktów do zmian w serwisie Allegro
 • Poprawki w oknie wyszukiwania produktów Allegro (większy rozmiar, rozwijanie parametrów)

Aukcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem zmodyfikowanego opisu oferty przy anulowaniu pobierania danych z towaru lub produktu Allegro

Inne

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem podglądu błędów w module transakcji, klientów oraz towarów w sytuacji gdy do błędu przypisane jest rozwiązanie (przycisk z żarówką ZOBACZ ROZWIĄZANIE)

Licencje i płatności

 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano link do sklepu InsERT, umożliwiający zakup licencji za pomocą zewnętrznej przeglądarki

Paczki

 • Poprawione działanie odnośnika do właściwego konta w szczegółach paczki

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodano sekcję umożliwiającą zarządzenie automatycznym wysyłaniem dokumentów sprzedaży do Allegro
 • W parametrach zewnętrznego systemu na zakładce DOKUMENTY dodano parametr określający czy wystawienie dokumentu końcowego powinno zmieniać stan transakcji z NOWA na W TRAKCIE REALIZACJI

Transakcje

 • Dodano filtr WYSYŁKA DOKUMENTÓW umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie wysyłki dokumentu do serwisu Allegro
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po oznaczeniu paczki jako wysłanej
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po utworzeniu dokumentu końcowego
 • Na liście transakcji dodano kolumnę SWD ze statusem wysyłki dokumentów sprzedaży do serwisu Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano funkcję wysyłania dokumentów sprzedaży (końcowych) do Allegro
 • Poprawiono problem zmiany płatności na ZK na gotówkę przy wystawianiu dokumentu końcowego
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.41.1 (04/04/2022)

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające pracę z Subiektem nexo 40
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.41.0 (15/02/2022)

Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Allegro

 • Dodano obsługę definiowalnego czasu przewozu dla dostaw Allegro
 • Dodano obsługę maksymalnej wagi dla dostaw Allegro
 • Dostosowano obsługę aktualizacji ofert do API Allegro. Uwaga! Poprzednia wersja v2.BETA zostanie wyłączona przez Allegro pod koniec lutego 2022. Konieczna jest aktualizacja Sello do nowej wersji, aby móc dalej modyfikować oferty trwające.
 • Poprawiono problem z usuwaniem własnych parametrów specyficznych dodanych do oferty przy aktualizacji aukcji starszą metodą (nadpisującą całą ofertę allegro)
 • Poprawki wydajności aktualizacji parametrów specyficznych z dużą liczbą wartości

Aukcje

 • Dodano wczytywanie stawki VAT z towaru do tworzonej aukcji. Uwaga, stawki VAT z towaru ustawiają domyślnie parametr Wystawiam fakturę VAT w aukcjach Allegro.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT w aukcjach przygotowanych oraz trwających na podstawie stawki VAT pobranej do towaru Sello z Subiekta
 • Poprawki dopasowywania zbiorczego towarów do aukcji
 • Poprawiony problem ujemnych wartości w zakresowych parametrach specyficznych

Paczki

 • Poprawiony link do zamówienia w szczegółach paczki. Uwzględnia teraz konto Allegro.

Parametry

 • W regułach wiadomości dodano akcję polegająca na wysłaniu wiadomości zwrotnej z możliwością określenia dnia oraz godziny działania tej reguły

Program Serwisowy

 • Dodano możliwość edycji domyślnych parametrów uruchomieniowych
 • Dodano możliwość usuwania baz danych
 • Dodano możliwość ustawienia lokalizacji kopii bazy danych tworzonej w trakcie konwersji (parametry serwera SQL)
 • Program serwisowy jest uruchamiany teraz z uprawnieniami administratora systemu

Słowniki

 • W słowniku cenników dostaw dodano pola oraz możliwość edycji maksymalnej wagi przesyłki oraz czasu przewozu

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano tag [Towar::VAT]

Uprawnienia

 • Dodano uwzględnianie uprawnienia do edycji przy zmianach zbiorczych dla aukcji, transakcji i towarów.

Wiadomości

 • Dodano konfigurowalny autoresponder, działający w oparciu o reguły wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano czytelny komunikat informujący o nieutworzonej przesyłce w serwisie kurierskim podczas drukowania etykiet
 • [WzA] Dodano możliwość drukowania etykiet niezależnie od stanu utworzenia przesyłki
 • [WzA] Usprawniono proces pobieranie statusu realizacji zlecenia utworzenia przesyłek

Wydruki

 • Dodano nowe pole na wydrukach Towar_VAT

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano przenoszenie stawek VAT z towarów Subiekta do towarów Sello
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.40.1 (13/12/2021)

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 38 (wymagana jest wersja nexo minimum 38)
 • [nexo] Poprawiony problem importowania zdjęć z towarów Subiekta
 • Poprawki związane ze stabilnością
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.40.0 (14/10/2021)

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano obsługę nowego typu zdarzenia w zamówieniach Allegro - automatyczne anulowanie zamówienia
 • Poprawiony problem z wyborem kategorii, które zostały przeniesione do innego poddrzewa w serwisie Allegro
 • W danych aukcji dodano pole zawierające identyfikator cennika hurtowego, dzięki czemu aktualizacja aukcji starą metodą nie będzie usuwać tego cennika z ofert w Allegro. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert trwających.

Aukcje

 • Na liście aukcji dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z informacją o tym, czy oferta zawiera cennik hurtowy

Inne

 • Dodano mechanizm ankiet anonimowych
 • Poprawki problemu z niepoprawnymi znakami, które mogą się pojawić przy różnych synchronizacjach
 • Poprawki w działaniu biblioteki przetwarzającej format JSON
 • Poprawki związane z aktualizacją bibliotek do obsługi formatu JSON

Parametry

 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość wyboru zestawu dokumentów tworzonych dla klientów bez NIPu

Towary

 • W zmianach zbiorczych symbolu dodano możliwość skorzystania z tagów oraz licznika do nadawania symboli wg własnych kryteriów

Transakcje

 • Dodano filtr transakcji z dostawą typu Smart!
 • Dodano funkcję kopiowania do schowka numerów dokumentów z dolnej zakładki DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu myszą
 • Dodano możliwość filtrowania po nowych typach dokumentów (PA+FSd)

Wiadomości

 • Linki z maili otwierają się teraz w domyślnej przeglądarce
 • Poprawiono renderowanie tabeli z towarami w tekstowych wersjach wiadomości (znikające pozycje)

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano możliwość ustawienia sposobu pozyskiwania punktu odbioru dla odbiorcy w konfiguracji serwisu WzA

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawka synchronizacji stanów dla dużych baz towarowych
 • Dodano możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia paragonów imiennych wraz z fakturą detaliczną dla klientów bez NIPu
 • Dodano możliwość ustawienia w towarze jednostki sprzedaży towaru z Subiekta jeśli ta jest inna niż domyślna jednostka
 • Poprawiono działanie funkcji Utwórz dokumenty w przypadku tworzenia PA + FSd
 • Poprawki fiskalizacji paragonu przy tworzeniu paragonu z fakturą detaliczną
 • Poprawki konfiguracji listy płatności dla FSd

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.39.1 (29/09/2021)

Aktualizacja 1.39.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 37.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 37 (wymagana jest wersja nexo minimum 37)
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.39.0 (24/06/2021)

Pobieranie stanów z wielu magazynów Subiekta, wystawianie faktur detalicznych, przedsprzedaż na Allegro oraz kolejne duża porcja poprawek nowego synchronizatora Subiekta. Oto co przynosi nowa wersja Sello 1.39.

Allegro

 • Dodano aktualizowania ilości sztuk przed wznowieniem oferty, aby wyeliminować błędy związane z zerową liczbą sztuk w ofertach wyprzedanych przez Allegro
 • Dodano obsługę nowych statusów zamówienia Allegro: DO ODBIORU oraz ODEBRANE, ustawianych automatycznie według stanu transakcji w Sello
 • Dodano obsługę pola przedsprzedaż przy wysyłaniu i pobieraniu pełnych danych oferty
 • Dodano obsługę produktowych specyfikacji Tecdoc oraz pola "pasuje do" przy wystawianiu oferty z produktem w kategoriach motoryzacyjnych
 • W oknie danych konta dodano możliwość ustawienia domyślnych wartości dla ofert: polityka zwrotów, reklamacje, gwarancje, cennik dostaw

Aukcje

 • Dodano automatyczne ustawianie domyślnych wartości dla ofert: polityka zwrotów, reklamacje, gwarancje, cennik dostaw przy zmianie konta w oknie aukcji i wystawianiu aukcji na inne konto
 • Dodano zbiorczą możliwość ustawienia przedsprzedaży dla ofert przygotowanych i trwających (Uwaga. Tylko stary mechanizm aktualizacji ofert trwających)
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Przedsprzedaż - domyślnie ukrytą (Ctrl+Shift+K aby włączyć)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce WYSYŁKA dodano pola ustawiania przedsprzedaży

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem ze zbyt długim czasem odświeżania plakietek ze zmianami oczekującymi w ofertach po synchronizacji towarów

Słowniki

 • Dodano nowych dostawców Allegro w słowniku dostawców: Allegro, CNEExpress, Chukou1, PickPack, WanbExpress
 • Poprawki w słowniku dostaw Sello związane z pojawieniem się nowych dostaw Allegro
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro

Towary

 • Poprawki pola edycji jednostki miar w oknie towaru

Transakcje

 • Dodano automatyczne ustawianie dokumentów PA+FSd dla klientów bez NIPu chcących fakturę
 • W oknie transakcji dodano informację czy kupujący zażądał faktury

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z generowaniem przesyłek dla usługi Punkty Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawiony problem z synchronizacją stanu minimalnego bez ustawionej jednostki miar
 • [GT] Poprawki komunikatów zwracanych z systemu Subiekt
 • [nexo] Poprawiono problem blokady zamówienia po usunięciu dokumentu końcowego
 • [nexo] Usunięto nadmiarowy (niepotrzebny) błąd zwracany przy pierwszej synchronizacji towarów
 • Dodano możliwość pobierania stanów z wielu magazynów Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów PA+FSd
 • Dodano obsługę dodatkowych faktur detalicznych do paragonów, dla klientów nie posiadających NIPu
 • Dodano odświeżanie listy paczek po utworzeniu dokumentu (kolumna z symbolem dokumentu)
 • Dodano synchronizację stanu minimalnego z Subiekta do Sello
 • Importowanie nazwy pełnej z kontrahentów przy imporcie ZK do Sello
 • Poprawiona aktualizacja zamówień po zmianach w transakcji
 • Poprawiono problem skracania nazwy kontrahenta przy imporcie zamówień
 • Poprawiony komunikat przy synchronizacji powielonych grup towarów
 • Poprawiony problem z blokadą zamówienia przy nieudanym wystawieniu dokumentu końcowego - np przez brak stanów
 • Poprawiony problem z brakiem możliwości wystawienia nowego dokumentu po anulowaniu tworzenia poprzedniego
 • Poprawiony problem z importowaniem ZK gdy po przeliczeniu ilości sztuk wychodzi wartość 0
 • Poprawki interfejsu w oknie konfiguracji zewnętrznego systemu sprzedaży
 • Poprawki komunikatów zewnętrznego systemu sprzedaży
 • Poprawki związane z zaokrągleniami wartości dokumentu przy doliczeniach do transakcji
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.38.1 (22/04/2021)

Współpraca z Subiektem nexo 35, obsługa jednostek miar w towarze i import zamówień dla kontrahentów jednorazowych to podstawowe nowości w wersji 1.38.1.

Aukcje

 • Poprawki związane ze wznawianiem ofert automatycznie

Słowniki

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem słownika dostaw w szczególnych przypadkach

Towary

 • W oknie towaru dodano możliwość wyboru jednostki miar, która będzie synchronizowana w towarze
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawienia synchronizowanej jednostki miar w towarze

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano obsługę kontrahentów jednorazowych przy importowaniu zamówień z Subiekta
 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 35
 • Dodano aktualizację stanu minimalnego w towarze Sello
 • Dodano możliwość synchronizacji dowolnej jednostki miar z Subiekta
 • Poprawka związana z wystawianiem dokumentów po ich wcześniejszym usunięciu
 • Poprawki komunikatów błędów
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.38.0 (29/03/2021)

Aktualizacja 1.38 to bardzo dużo nowości i usprawnień. Tagi ofertowe, nowy sposób aktualizacji ofert trwających, dodawanie produktów Allegro, nowa metoda autoryzacji kont, zmiany zbiorcze opisów i zdjęć, płatności odroczone i kolejne poprawki synchronizatora Subiekta to tylko część zmian jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Dodana obsługę pola z załącznikami do ofert
 • Dodano funkcję przypisywania tagów do ofert przy wystawianiu aukcji
 • Dodano możliwość zbiorczego dodawania tagów ofertowych dla ofert trwających
 • Dodano nową możliwość autoryzacji konta w Allegro z użyciem domyślnej przeglądarki internetowej (niezależne od wersji Internet Explorera)
 • Dodano nowy sposób aktualizacji ofert trwających, polegający na przesyłaniu tylko zmienionych pól oferty. Starsza metoda przesyłała wszystkie dane zapisane w aukcji Sello, pomimo zmiany tylko jednego pola.
 • Dodano obsługę linków do kont powiązanych w dolnych podglądach szczegółów aukcji oraz transakcji: wyszukaj w ZAMÓWIENIA, wyszukaj w MOJE OFERTY
 • Dodano pobieranie tagów ofertowych dla kont, które posiadają zdefiniowane tagi
 • Na zakładce ZDJĘCIA w oknie edycji aukcji dodano sekcję z listą załączników.
 • W oknie edycji aukcji dodana została możliwość utworzenia produktu w Allegro
 • W oknie synchronizacji parametrów z serwisu dodano możliwość pobrania listy tagów ofertowych zdefiniowanych na kontach Allegro
 • W szablonach aukcji dodana została możliwość wpisania tagów ofertowych stałych (wybór z listy) oraz za pomocą pola tagów Sello. Wielokrotne wartości należy rozdzielić średnikiem
 • Zmieniono sposób przetwarzania błędów zwróconych z API Allegro

Aukcje

 • Dodana funkcja zbiorczego dodawania sekcji w opisach ofert oraz w szablonach
 • Dodana możliwość wyboru do 50 zdjęć towaru w szablonie aukcji
 • Dodana możliwość zmiany parametru specyficznego z własną wartością zbiorczo w aukcjach przygotowanych i trwających.
 • Dodana możliwość zmiany położenia zdjęcia w wielu aukcjach jednocześnie poprzez przeciągnięcie go w oknie zmian zbiorczych
 • Dodano automatyczną aktywację oferty w zależności od stanu towaru
 • Dodano automatyczne usuwanie znacznika automatycznego wznowienia oferty w sytuacji gdy oferta nie jest już dostępna w Allegro
 • Dodano kolumnę z informacją o istniejących załącznika do aukcji (domyślnie ukryta)
 • Dodano możliwość włączenia podglądu przezroczystości na zakładce zdjęcia
 • Dodany filtr tagów ofertowych
 • Na dolnym podglądzie szczegółów aukcji dodano symbol towaru
 • Poprawione odświeżanie zakładki parametrów specyficznych przy wyborze produktu Allegro
 • Poprawiony problem z oznaczaniem ofert trwających jako zakończone na wielu kontach przy wystąpieniu problemu na jednym koncie
 • Poprawiony problem z usuwaniem produktu z aukcji gdy oferta w serwisie nie posiada produktu powiązanego
 • Poprawka wyświetlania kolumny z ikoną kończenia/wznawiania aukcji w szablonach aukcji
 • Poprawki w obsłudze pól specyficznych z własną wartością dla wyboru INNE. Wymagana jest aktualizacja parametrów specyficznych.
 • W dolnym podglądzie szczegółów dodane zostało pole z listą tagów przypisanych do aukcji
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru tagów ofertowych przypisanych do aukcji
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce ZDJĘCIA dodana została funkcja Odśwież podglądy (problem czarnego tła w plikach PNG)
 • W oknie zmian zbiorczych opisu zmieniono typ pola wyboru sekcji do usunięcia z liczbowego na listę rozwijaną
 • W podglądzie szczegółów dodano pole z listą załączników
 • W wyszukiwarce produktu Allegro dodano identyfikator kategorii znalezionych produktów

Eksport

 • Z danych eksportu klienta usunięte zostało pole CustomerRank

Grid

 • Dodano filtr notatek w modułach aukcji, transakcji i paczek
 • Zmniejszono domyślną wysokość filtrów cech oraz grup, gdyż nie mieściły się na mniejszych ekranach

Inne

 • Dodano nową opcję autoryzacji w kreatorze startowym z wykorzystaniem zewnętrznej przeglądarki
 • Dodano nową opcję autoryzacji w oknie zarządzania kontem z wykorzystaniem zewnętrznej przeglądarki
 • Dodano obsługę przezroczystości w podglądach zdjęć PNG (problem czarnego tła)
 • W filtrach z datą dodano opcję ostatnie 60 dni, umożliwiającą np. łatwiejsze filtrowanie ofert zakończonych, które nie są jeszcze przeniesione do archiwum Allegro

Klienci

 • Poprawki anonimizacji danych osobowych
 • Usunięto nieużywane pole z liczbą punktów klienta w serwisie Allegro z interfejsu oraz bazy danych

Konwersja bazy danych

 • Dodano możliwość pomijania kompaktowania bazy danych po aktualizacji nowej wersji (niezalecane przy standardowej pracy)

Licencje i płatności

 • Zwiększony został domyślny limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera licencji, w związku z pojawiającymi się problemami z połączeniem do serwera

Moduł diagnostyczny

 • Dodany mechanizm archiwizacji zmian w aukcji starszych niż 60 dni
 • Poprawka funkcji wyłączającej logowanie Allegro ze strony startowej

Paczki

 • Dodana nowa kolumna z liczbą sztuk towarów w paczce
 • Dodano blokowanie tworzenia pustych paczek (paczek nie zawierających żadnej sztuki towaru)
 • Dodany filtr liczby sztuk: 1 lub więcej, ułatwiający obsługę gabarytów dla paczkomatów
 • Dodany filtr rozmiarów paczki dla Paczkomatów
 • Poprawiony problem z przetwarzaniem rozmiarów paczki serwisu WzA dla towarów jednorazowych. W skonfigurowanych już ustawieniach WzA należy przywrócić wartość domyślną dla tych pól.
 • Poprawiony problem z zapisywaniem pola Uwagi na liście wysyłkowej
 • W kolumnie rozmiar dodano informację o tym, czy paczka jest niestandardowa (N)
 • W oknie paczek dodano parametr określający czy paczka jest niestandardowych rozmiarów - funkcja używana obecnie przez synchronizację z InPost ShipX.
 • W podglądzie szczegółów dodano informację czy paczka jest niestandardowa - (N) obok rozmiaru.

Parametry

 • [WzA] W konfiguracji parametrów Wysyłam z Allegro zmienione zostało pole wyboru na pole tagowe dla masy przesyłki
 • Dodane okno z konfiguracją parametrów paczek
 • Dodany parametr określający czy blokować możliwość utworzenia pustych paczek
 • Zmieniono nazewnictwo parametrów
 • W parametrach wysyłania i odbierania dodano możliwość ustawiania statusu zamówienia Allegro W REALIZACJI po odebraniu transakcji
 • Dodano możliwość usunięcia nieprawidłowych powiązań towarów Sello z towarami Subiekta
 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano parametr umożliwiający awaryjne wyłączenie nowego mechanizmu aktualizacji ofert trwających i skorzystanie z dotychczasowego.
 • W oknie parametrów systemu sprzedaży dodano możliwość włączenia nowego synchronizatora

Pomoc

 • Dodana pomoc do modyfikatora tagów "value"

Program Serwisowy

 • Dodane nowe możliwości czyszczenia danych w bazie
 • Dodano możliwość wyłączenia kompaktowania bazy po aktualizacji z poziomu programu serwisowego
 • Dodano osobne okno do zarządzania logowaniem komunikacji. W menu pojawiła się nowa pozycja Komputer - związana z ustawieniami dotyczącymi komputera, na którym uruchamiany jest program serwisowy.
 • Poprawiony problem z odświeżaniem okna czyszczenia bazy danych (błąd -1)
 • Poprawiony problem z usuwaniem zdjęć niepowiązanych, które oczekują na wysłanie do serwisu aukcyjnego
 • Poprawki działania mechanizmu analizy i czyszczenia danych w bazie
 • Poprawki wyliczania zajmowanego miejsca w bazie przez dane
 • Zmiany wizualne poprawiające czytelność okna usuwania danych z bazy
 • Zmieniono wygląd okna parametrów dodatkowych ustawianych w rejestrze systemu Windows

Raport

 • Błędy zwracane z Allegro zapisują teraz dodatkowe informacje w raporcie pozwalające ustalić źródło problemu
 • Okna szczegółów zdarzenia dopasowuje się teraz do wielkości całego okna raportu

Słowniki

 • Dodana możliwość sortowania dostaw po aktywności i pobraniu
 • Na liście dostaw dodano informację o rodzaju usługi wybranej dla serwisu WzA
 • Poprawka weryfikacji powielonych wydruków typu "książka nadawcza" dodanych do jednej dostawy
 • Poprawki grupowania listy dostaw Allegro w oknie powiązywania wysyłek Sello

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodany modyfikator "value", umożliwiający nadawanie tagom wartości
 • Dodany nowy tag [Inne::Pusty] umożliwiający tworzenie jego zawartości za pomocą modyfikatorów
 • Dodany nowy tag [Transakcja::OperatorPlatnosci], zwracający wartości: PayU, P24, inny oraz brak wartości - w przypadku gdy transakcja nie była opłacona szybkimi płatnościami.
 • Poprawiony problem z działaniem tagu dla pola własnego [Towar::PW::gabaryt_paczkomat]

Towary

 • Dodana możliwość zmiany położenia zdjęcia w wielu towarach jednocześnie poprzez przeciągnięcie go w oknie zmian zbiorczych
 • Dodano możliwość włączenia podglądu przezroczystości na zakładce zdjęcia
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce ZDJĘCIA dodana została funkcja Odśwież podglądy (problem czarnego tła w plikach PNG)

Transakcje

 • Dodano aktualizację punktu odbioru w paczce przy edycji punktu w transakcji
 • Dodano obsługę płatności odroczonych Allegro
 • Dodano w raporcie ostrzeżenie o wybraniu przez kupującego wysyłki krajowej i adresu zagranicznego
 • Poprawiono czytelność dostawy i punktu odbioru w podglądzie szczegółów transakcji
 • W dolnej zakładce DOKUMENTY dodano możliwość usunięcia typu dokumentu dla zamówień
 • W dolnym widoku towarów dodane zostały 3 nowe kolumny: stan magazynowy, rezerwacja na magazynie oraz dostępne na magazynie. Dostępne są domyślnie włączone.
 • W historii transakcji dodany został zapis daty utworzenia transakcji w Sello
 • Zmieniono skrót klawiszowy do tworzenia zamówień w systemie sprzedaży na Ctrl+Shift+Z. Dotychczasowy Ctrl+D mógł w specyficznych przypadkach powodować powielenie dokumentu w Subiekcie.

Wiadomości

 • Dodano wysyłanie wiadomości automatycznej dotyczącej zmiany danych odbiorcy również przy zmianie punktu odbioru
 • W szablonach wiadomości dotyczących wysyłki paczek dodano przycisk do śledzenia przesyłki (pojawia się gdy w paczce wypełnione jest pole z linkiem do śledzenia przesyłki)

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano obsługę wielu umów własnych. Uwaga! Wymagana jest rekonfiguracja dostaw WzA i ponowne określenie wybranej usługi.
 • [InPost] Dodano nową usługę Kurier standard C2C. Istniejąca dostawa Kurier standard została przemianowana na Kurier standard (B2C).
 • [InPost] Dodana obsługa paczek niestandardowych
 • [InPost] Poprawki funkcji dostosowującej numer telefonu przekazany przez kupującego do wymagań API ShipX.
 • [WzA] Dodano wysyłanie numerów przesyłek utworzonych przez serwis WzA do zamówień Allegro

Wydruki

 • Dodany nowy wydruk zawierający zestawienie ilościowe towarów do spakowania
 • Poprawiony problem z brakiem wydruków WzA w niektórych bazach danych
 • Poprawiony link do forum z wydrukami, znajdujący się w oknie edycji wydruków

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator 2.0)

 • [GT] Poprawki mechanizmu zarządzania procesem Subiekta dla operacji wykonywanych w tle
 • Dodano możliwość przenoszenia danych punktu odbioru do adresu dostawy w Subiekcie
 • Poprawiono komunikat informujący o nieaktywnym towarze w systemie sprzedaży
 • Poprawiono problem dublowania kontrahentów przy wystąpieniu błędów związanych z utworzeniem dokumentów
 • Poprawiono problem z aktualizacją towaru w przypadku napotkania uszkodzonego lub nieobsługiwanego typu zdjęcia w Subiekcie
 • Poprawiony problem znikania zakładki DOKUMENTY po zbyt szybkim otwarciu transakcji po uruchomieniu programu
 • Poprawki czytelności często występujących błędów
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.6 (03/03/2021)

Szybka poprawka problemu z koniecznością posiadania Sfery do Subiekta GT, jaki powstał w aktualizacji 1.37.5

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator Subiekta 2.0)

 • [GT] Wycofano poprawkę z wersji 1.37.5 - Usunięto wymaganie posiadania uprawnienia do zmiany magazynów w Subiekcie, gdy zalogowany użytkownik pracuje na swoim domyślnym magazynie
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.5 (01/03/2021)

Pierwsza porcja poprawek związanych z nowym synchronizatorem Subiekta 2.0 dla publicznej wersji.

Allegro

 • Poprawki związane ze zmianą struktury zwracanych danych oferty z Allegro (EAN)
 • Poprawki związane ze zmianą struktury zwracanych danych produktu Allegro (EAN)

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator Subiekta 2.0)

 • [GT] Optymalizacja aktualizacji stanów towaru
 • [GT] Poprawiony problem importowania zamówienia z nieustawionym państwem w adresie
 • [GT] Poprawka wyświetlania okien dokumentu
 • [GT] Usunięto wymaganie posiadania uprawnienia do zmiany magazynów w Subiekcie, gdy zalogowany użytkownik pracuje na swoim domyślnym magazynie
 • [Navireo] Poprawka ustawiania magazynu
 • [nexo] Poprawiony problem eksportu dokumentów do PDF
 • [nexo] Poprawiony problem nieprawidłowych kosztów dostawy umieszczanych na dokumencie
 • [nexo] Poprawka aktualizacji cen towarów przy zerowym stanie
 • Poprawiony błąd "Nieprawidłowy wskaźnik" przy tworzeniu dokumentu
 • Poprawiony problem objawiający się błędem "Serwer RPC jest niedostępny"
 • Poprawka importowania niepoprawnych zdjęć z Subiekta
 • Poprawka importowania pobrań z zamówień Subiekta
 • Poprawka obsługi magazynów
 • Poprawki treści niektórych błędów (np. Invalid Pointer)
 • Poprawiono problem ze zwalnianiem nieużywanych połączeń z serwerem SQL
 • Dodano zaokrąglanie cen importowanych z Subiekta do 2 miejsc po przecinku.
 • Poprawiony błąd umożliwiający stworzenie wielu paragonów do jednej transakcji
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.4 (26/01/2021)

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawka przesyłania struktury danych dla dostawcy DHL

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki modułu synchronizacji 2.0
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.3 (17/12/2020)

W aktualizacji znalazły się głównie poprawki nowego modułu synchronizacji z Subiektem dla betatesterów oraz dwie mniejsze poprawki zgłoszonych problemów.

Aukcje

 • Poprawiony problem z brakiem możliwości zmiany parametrów specyficznych zbiorczo
 • Zmiana priorytetu odświeżania aukcji trwającej po wysłaniu zmian do serwisu. Aukcje aktualizowane są teraz od razu po wysłaniu zmiany, a nie jak wcześniej, po zakończeniu wysyłania wszystkich zmian.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.2 (26/11/2020)

Aktualizacja zawiera poprawkę wysyłania przesyłek pobraniowych do serwisu Wysyłam z Allegro oraz kolejne poprawki nowego synchronizatora Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem z działaniem wysyłek pobraniowych

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Kolejny zestaw poprawek do wersji BETA nowego synchronizatora
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.1 (05/11/2020)

Aktualizacja zawiera poprawki związane z konwersją bazy danych, punktami odbioru, oraz konfiguracją serwisu Wysyłam z Allegro.

Inne

 • Poprawiony problem w obsłudze pul zadań do wykonania

Konwersja bazy danych

 • Poprawiony problem z długim czasem aktualizacji bazy danych do wersji 1.37

Paczki

 • Poprawiony problem z zapisaniem paczek z dostawą do punktu odbioru, utworzonych w wersjach wcześniejszych

Parametry

 • Poprawiony problem z mieszaniem tagów w polu referencji w oknie konfiguracji Wysyłam z Allegro
 • W konfiguracji Wysyłam z Allegro dodano brakujące pole z identyfikatorem punktu nadania

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawione wartości domyślne dla rozmiaru paczki. W już skonfigurowanych ustawieniach dla WzA należy przywrócić wartość domyślną w polach Wysokość, Szerokość, Głębokość.
 • [WzA] Poprawiony problem z brakiem umów własnych w konfiguracji parametrów. Uwaga! Konieczne jest wejście i ponowne wybranie usługi WzA dla skonfigurowanych już dostaw.

Wydruki

 • Dodane pola odwołujące się do danych punktu odbioru: PunktOdbioru_Nazwa, PunktOdbioru_Id, PunktOdbioru_Adres, PunktOdbioru_KodPocztowy, PunktOdbioru_Miasto
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.37.0 (28/10/2020)

Nowa wersja programu dostarcza między innymi funkcję automatycznego wznawiania ofert i obsługę serwisu Wysyłam z Allegro, dzięki której można nadawać za pomocą Sello przesyłki w wielu różnych serwisach kurierskich.

Allegro

 • Dodana obsługa uprawnień w API Allegro
 • Poprawiony problem ze zmianami zbiorczymi EANu
 • Poprawki mechanizmu aktywacji ofert zakończonych

Aukcje

 • Dodana możliwość automatycznego wznawiania aukcji zakończonych gdy towar pojawi się na stanie
 • Dodana możliwość wyboru danych importowanych do aukcji Sello z produktu Allegro
 • Dodana możliwość wyboru konta, na które powielane są aukcje
 • Dodana zbiorcza możliwość oznaczenia wznawiania w aukcjach
 • Dodany filtr DOSTĘPNOŚĆ, umożliwiający filtrowanie aukcji według stanu funkcji automatycznego zakończenia i wznowienia
 • Funkcja przeliczania stanów uwzględnia teraz wznawianie aukcji zakończonych
 • Funkcja przeliczania stanów została dodana do menu w aukcjach zakończonych
 • Podczas powielania aukcji zachowywana jest teraz informacja o wybranym produkcie
 • Poprawiony problem z liczbą sztuk na aukcji wyprzedanej do 0. Pozostawała tam wartość 1.
 • Poprawiony problem z obsługą pól Marka oraz Producent w szablonach
 • Poprawki wyszukiwania produktów Allegro przy wklejaniu treści ze schowka
 • W aukcjach zakończonych dodana możliwość zmiany cen
 • W oknie aukcji dodana została możliwość włączenia automatycznego wznawiania dla aukcji powiązanej z towarem
 • Zmieniono wygląd ikon oraz dodano nowe, związane z automatycznym wznawianiem w kolumnie Zakończenie aukcji

Inne

 • Poprawki wyświetlania długich błędów w podglądach szczegółów

Instalacja

 • Poprawki instalatora programu

Konwersja bazy danych

 • Dotychczas używane szablony domyślne wiadomości zostały powielone i ustawione w parametrach wiadomości automatycznych. Stare szablony zostały nadpisane nowymi.

Moduł diagnostyczny

 • Poprawiony problem z zadaniem generowania listy zaległych transakcji do wysyłania przypomnień o zaległych transakcjach

Paczki

 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów paczki
 • Dodane zostało śledzenie zmian rozmiarów paczki w historii
 • Dodano nowe pole z adresem punktu odbioru. Zmieniono nazwę adresu wysyłki na dane odbiorcy
 • Dodany wpis w historii paczki informujący o zmianie statusu wysłania numeru nadawczego do Allegro
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii paczki
 • Poprawki wizualne w oknie paczki
 • Rozszerzono sposób zapisywania zmian adresów w historii paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodana została informacja o wadze oraz rozmiarze paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany link do przesyłek utworzonych w serwisie Wysyłam z Allegro
 • Wymiary w cm dodane zostały do kolumny Rozmiar, obok gabarytów dla paczkomatów

Parametry

 • Dodany parametr umożliwiający wyłączenie kopiowania punktu odbioru do notatek w transakcji
 • Usunięta została opcja ustawiania adresu punktu odbioru w adresie wysyłkowym - w związku z dodaniem osobnego pola przechowującego adres punktu odbioru

Słowniki

 • Dodano nowe okno parametrów synchronizacji z serwisem Wysyłam z Allegro

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane zostały nowe tagi z kategorii [Towar::RozmiarPaczki]
 • Dodano nową kategorię tagów [Transakcja::PunktOdbioru] oraz [Paczka::PunktOdbioru]
 • Kategorie tagów [Transakcja::AdresWysylkowy] i [Transakcja::AdresDokumentowy] zamieniono na [Transakcja::Odbiorca] i [Transakcja::Nabywca]. Stare, zapisane w szablonach wersje nadal będą działać, ale nie będą już dostępne do wyboru z listy tagów. Analogiczna zmiana dotyczy tagów dla Paczek.

Towary

 • Dodana zbiorcza zmiana rozmiarów paczki dla towarów
 • Dodane kolumny z wysokością, szerokością oraz głębokością opakowania/paczki (domyślnie ukryte)
 • Dodane nowe pola określające rozmiary towaru/przesyłki:
 • W dolnej zakładce szczegółów dodana masa towaru oraz rozmiar

Transakcje

 • Dodana obsługa nowej możliwości zmiany adresu dostawy przez kupującego w Allegro po dokonaniu zakupu (gdy status zamówienia to Gotowe do przetwarzania)
 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów transakcji
 • Dodane zostało nowe pole z punktem odbioru. Adres wysyłkowy został zmieniony na dane odbiorcy, adres dokumentowy na dane nabywcy
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii transakcji
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów przy tworzeniu paczek
 • Rozszerzono sposób zapisu zmian adresów w historii transakcji

Wiadomości

 • Dodana możliwość powielania szablonów wiadomości w związku z zablokowaniem możliwości edycji szablonów domyślnych
 • Dodane nowe kolumny w szablonach wiadomości: autor, data utworzenia, data modyfikacji
 • Dodany nowy szablon wiadomości z informacją o opóźnieniu wysyłki
 • Zablokowana została możliwości edycji domyślnych szablonów wiadomości, gdyż są one teraz aktualizowane wraz z wersją programu
 • Zmienione zostały wzory szablonów wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia nadania kurierem z paczkomatu
 • [InPost] Dostosowanie synchronizatora ShipX do obsługi punktów odbioru definiowanych w nowych polach adresowych paczki
 • Dodana obsługa serwisu Wysyłam z Allegro
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.36.0 (03/08/2020)

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Do parametrów specyficznych dodana została informacja, czy jest wykorzystywany do opisu produktu Allegro. Parametry takie są oznaczone kolorem niebieskim. Wymaga aktualizacji parametrów z serwisu.
 • Dodana obsługa parametrów niejednoznacznych (Marka inna) z możliwością podania własnej wartości
 • Dodana obsługa pola ze stawką VAT oraz ceną netto w ofercie
 • Dodane funkcje związane z produktyzacją ofert w Allegro
 • Dodane pola NIP oraz email przy dodawaniu nowego konta z Allegro
 • Dodane zostało pobieranie dodatkowych informacji dotyczących obsługi produktów w kategoriach (wymaga aktualizacji drzewa kategorii)
 • Dodano obsługę powiązania towaru Allegro z aukcją Sello (pobieranie, aktualizacja oferty)
 • Poprawione zgłaszanie błędów podczas próby pobrania nieistniejących już w Allegro ofert
 • Poprawiony problem z wysyłaniem numeru przesyłek do Allegro dla operatora UPS
 • Usunięto kolejną porcję nieużywanego już kodu

Aukcje

 • Dodane zostało zapamiętywanie wybranych opcji w oknie wystawiania ponownego aukcji
 • Dodany został filtr cech towaru użytego w aukcji
 • Dodana funkcja wznawiania zakończonych ofert
 • Dodane ostrzeżenie o zmianie konta na nieaktywne w oknie aukcji
 • Dodany został filtr kategorii aukcji
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranych opcji w oknie powielania/wznawiania aukcji
 • Dodana została aktualizacja atrybutów specyficznych dla kategorii przy pobieraniu danych aukcji w przypadku gdy serwis Allegro zwróci parametr nieistniejący w słowniku zapisanym w bazie Sello
 • Dodana informacja o sposobie edycji oferty trwającej
 • EAN z zakładki PODSTAWOWE w oknie edycji aukcji jest teraz wykorzystywany do uzupełniania nowego parametru specyficznego typu GTIN
 • Zmodyfikowane zostało okno wystawiania ponownego aukcji. Służy ono teraz także do wznawiania aukcji.
 • Dodana została możliwość filtrowania aukcji po oczekującej zmianie typu "Wznowienie aukcji"
 • Dodana została możliwość wykonywania zmian zbiorczych w ofertach zakońocznych (istniejących w serwisie) w związku z dodaniem funkcji wznawiania ofert
 • Na zakładce ZAKOŃCZONE dodana została kolumna ze statusem synchronizacji w serwisie, w związku z możliwością wznawiania ofert
 • Dodana została możliwość anulowania zmian oczekujących z menu kontekstowego w zakładce ZAKOŃCZONE
 • Dodana kolumna z informacją o powiązaniu aukcji z produktem Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodane nowe pole z możliwością wyboru produktu Allegro
 • Dodany filtr umożliwiający wyszukiwanie aukcji powiązanych z produktami Allegro
 • Dodane okno wyszukiwania produktów w Allegro na podstawie EANu, nazwy towaru, tytułu aukcji
 • Dodany filtr stanu towarów w module aukcji
 • Dodana możliwość wypełnienia nowej aukcji danymi produktu Allegro
 • Na liście aukcji dodane kolumny (domyślnie ukryte) stawka VAT oraz cena netto
 • Dodana możliwość ustawienia w aukcji stawki VAT (na zakładce Dostawa i płatności)
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT
 • Dodano kolumnę ze statusem synchronizacji z serwisem w zakładce WSZYSTKIE

Inne

 • Zmieniona została biblioteka użyta do przetwarzania danych typu JSON - nowe kolejki zadań, synchronizacja z Allegro, InPost itp. w związku z ograniczeniami poprzednio używanej.

Instalacja

 • Poprawki w instalatorze programu

Interfejs graficzny

 • Dodane zostało pole statusu wykonywania zadań systemowych obok przycisku raportu
 • Poprawiono czytelność treści błędów prezentowanych w czerwonym pasku w dolnym oknie szczegółów
 • Zmieniony został sposób prezentacji filtrów list w głównych modułach

Konwersja bazy danych

 • Konwersja bazy danych usuwa wszystkie zmiany oczekujące (niewysłane) z aukcji zakończonych - jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania wznawiania ofert

Moduł diagnostyczny

 • Dodane czyszczenie nieudanych zadań pobierania transakcji zapisanych w bazie
 • Moduł diagnostyczny przepisany został na nowy mechanizm kolejkowania zadań, wykorzystywany już w module aukcji
 • Zadania wykonywane przez moduł diagnostyczny zostały dostosowane do nowego mechanizmu kolejkowania zadań

Paczki

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych paczki (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Poprawiony problem wyliczania wartości pobrania dla paczek z wieloma sztukami tego samego towaru

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodana została możliwość ustawienia domyślnie aktywowanego pola w edytowanej transakcji. Dostępny wybór to: pole Dotyczy, pole klienta, lista towarów

Słowniki

 • W słowniku dostawców zaktualizowana została lista operatorów przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych transakcji (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Dodano normalizację numerów telefonów pobieranych z Allegro. Z numeru telefonu usuwane są spacje, kreski oraz nawiasy.
 • Dodany został mechanizm wykrywania nieważnych danych w transakcji przy aktualizacji statusu zamówienia w Allegro. W przypadku gdy w Sello jest pobrana starsza wersja zamówienia (kupujący dokonał zmian w międzyczasie), transakcja zostanie podświetlona na czerwono.
 • Na liście transakcji dodana została kolumna z numerem płatności (domyślnie ukryta)
 • Poprawiony problem z wysyłaniem błędnego statusu dla transakcji grupowych po ich pobraniu
 • W oknie zmian zbiorczych domyślnym stanem dla zmiany stanu transakcji jest teraz "w trakcie realizacji"
 • Zmienione zostało ograniczenie daty utworzenia transakcji dla aktualizacji statusów zamówienia w Allegro z 30 do 90 dni

Wiadomości

 • Dla transakcji grupowych pobieranych z serwisu nie są już generowane osobno wiadomości automatyczne "Nowa transakcja", tylko jedna wiadomość dla zdarzenia "Grupowanie transakcji"
 • Poprawiony problem z usuwaniem polskich znaków z tematu wiadomości przy odpisywaniu oraz przekazywaniu dalej

Wydruki

 • Dodane zostało pole Paczka_AukcjaSygnatura na wydrukach
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.35.1 (26/06/2020)

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Aukcje

 • Ograniczenie wysokości pola specyficznego z wieloma wartościami (powyżej 10) do 5 linii

Transakcje

 • Dodano opóźnienie aktualizacji statusu zamówienia w Allegro o 10 sekund po zaktualizowaniu transakcji
 • Poprawiono problem z brakiem aktualizacji typu dokumentu z FS do wartości domyślnej, gdy kupujący zaktualizuje zamówienie w Allegro wyłączając chęć otrzymania faktury
 • Poprawiony problem ze zmianą typu dokumentu w grupach transakcji, gdy kupujący zmieni dane w zamówieniu

System sprzedaży

 • Poprawki związane ze współpracą Sello z Subiektem nexo 31
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.35.0 (27/05/2020)

W wersji 1.35 pojawiło się kilka nowych funkcji, które adresują problemy zgłaszane nam na forum w ostatnim czasie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem tych nowości oraz do aktualizacji programu.

Allegro

 • Dodana funkcja aktualizacji stanu zamówienia w Allegro na podstawie stanu transakcji oraz paczki
 • Dodane zostało anulowanie wszystkich oczekujących zmian gdy aukcja staje się zakończona
 • Dodany został mechanizm monitorowania zleconych do serwisu Allegro operacji
 • Poprawka automatycznego odświeżania tokena autoryzującego
 • Poprawki związane z występowaniem błędu Zadanie zostało anulowane
 • Refaktoryzacja kodu związanego z wysyłkami w aukcjach oraz cennikami dostaw

Aukcje

 • Dodano kolumnę z autorem zmiany wprowadzanej do aukcji
 • Dodano monitorowanie zlecenia aktywacji wystawianej aukcji/oferty
 • Poprawiono problem ze znikaniem sekcji PASUJE DO z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiono problem ze znikaniem usług dodatkowych z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiony problem ze znikaniem zmian cen oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających przy aplikowaniu innych zmian
 • Poprawka związana z przełączeniem źródła szablonu opisu w szablonie aukcji na opis własny z możliwością edycji - edytor pozostawał nadal tylko do odczytu
 • Stare, nieaktualne szablony opisów HTML zastąpione zostały nowymi, zgodnymi z nowym opisem Allegro
 • Zablokowana została możliwość zapisywania aukcji oraz szablonów z opisem HTML

Grid

 • Dodane zostały tooltipy dla kolumn zawierających dane tekstowe o stałej treści

Inne

 • Poprawiony problem z ustawianiem serwera z linii poleceń
 • Poprawki w odświeżaniu etykiety z liczbą błędów przy usuwaniu transakcji

Paczki

 • Dodana została możliwość wyliczania domyślnego gabarytu paczki na podstawie towaru
 • Poprawiony został problem z tworzeniem paczek pobraniowych zbiorczo przy wyborze generowania paczek na podstawie liczby sztuk wyliczonych przez serwis Allegro

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodana została możliwość wyłączenia automatycznego grupowania transakcji
 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodany został parametr umożliwiający wyłączenie aktualizacji stanów zamówienia w Allegro

Raport

 • Poprawki w działaniu mechanizmu "Pokaż rozwiązanie"

Słowniki

 • Dodana weryfikacja powiązań dostaw (jedna dostawa Allegro może być powiązana tylko z jedną dostawą Sello) przy zapisywaniu konfiguracji dostawy
 • Dodano mapowania dostaw Allegro na dostawy Sello w nowych bazach
 • Dodano pole własne towaru gabaryt_paczkomat, w które można wpisać domyślny dla towaru gabaryt dla paczkomatu
 • Lista dostępnych dostaw Allegro do powiązania z dostawami Sello jest teraz filtrowana po typie płatności (z góry, za pobraniem). Niepoprawne powiązania są usuwane przy zapisywaniu konfiguracji dostawy Sello.
 • Lista sposobów wysyłki w cenniku dostaw została posortowana dla lepszej czytelności
 • Poprawki czytelności listy dostaw, dodana kolumna z listą powiązanych dostaw Allegro
 • Poprawki grupowania w menu powiązywania dostaw Allegro z dostawami Sello
 • Rozbudowana została struktura danych pobieranych dla dostaw Allegro. Wymagana jest aktualizacja słownika dostaw z Allegro.
 • W konfiguracji dostawy API ShipX dodano możliwość zdefiniowania źródła pobierania gabarytu z towarów paczki. Domyślnie jest to pole własne gabaryt_paczkomat
 • W oknie edycji cennika dodane zostało ostrzeżenie o brakujących powiązaniach dostaw Allegro z dostawami Sello

Transakcje

 • Dodana została funkcja "Aktualizuj status zamówienia w serwisie" w menu kontekstowym transakcji
 • Dodane zostało usuwanie notatek zawierających dane punktu odbioru po rezygnacji kupującego z odbioru w punkcie
 • Dodano możliwość filtrowania transakcji po statusie zamówienia w serwisie - anulowane przez kupującego
 • Dodano obsługę nowego statusu zamówień Allegro - anulowana przez kupującego
 • Poprawiony problem niewłaściwych godzin zakupu oraz płatności transakcji
 • Poprawiony problem z przenoszeniem cech przypisanych aukcjom do grup transakcji
 • W transakcjach dodają się teraz usługi dodatkowe jako towary jednorazowe

Wiadomości

 • Dodano obsługę tagów w polu załączników przy wysyłaniu korespondencji masowej (mailingu)

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Zaktualizowane zostały statusy przesyłek wyświetlane w kolumnie status w module PACZKI

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki związane z dublowaniem dokumentów ZK
 • Usługi dodatkowe z transakcji dodają się teraz na dokumentach jako usługi jednorazowe
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.34.1 (06/04/2020)

Aktualizacja zawiera poprawki związane ze zgłoszonymi problemami wersji 1.34.0 oraz obsługę Subiekta nexo 30.

Allegro

 • Poprawione błędne wyliczanie czasu wykonania operacji w logach Allegro
 • Skrócony został znacznie czas wysyłania zdjęć (zwłaszcza dużych) do serwisu przy wystawianiu oferty

Aukcje

 • Poprawiony problem z usuwaniem wszystkich parametrów specyficznych przy zmianach zbiorczych pojedynczego parametru w aukcjach przygotowanych

Inne

 • Wyłączony został mechanizm rozpoznawania adresów IP (wprowadzony w wersji 1.34.0), który stwarzał problemy na wielu systemach z połączeniem do bazy danych

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodane poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 30
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.34.0 (31/03/2020)

Najnowsza wersja przynosi wiele oczekiwanych od dłuższego czasu zmian, m.in. automatycznie grupowanie, zmiany zbiorcze parametrów specyficznych, wykorzystanie tagów oraz pól własnych towaru w parametrach specyficznych oferty. Nowa wersja jest konieczna do zainstalowania, gdyż zawiera kolejne poprawki związane z wycofywaniem starego API Allegro!

Allegro

 • Dostosowany został sposób dodawania konta Allegro w Sello do możliwości nowego API Allegro. Dodawanie konta w Sello jest inicjowane autoryzacją w Allegro a nie odwrotnie, jak było do tej pory
 • Poprawiona obsługa zbyt długiej sygnatury, która uniemożliwiała wysłanie oferty
 • Usunięty został całkowicie kod starego synchronizatora Allegro, tym samym Sello nie jest już zależne od starego API Allegro.
 • Zmieniono sposób aktualizacji aukcji zapisanych w bazie po wysłaniu zmian do serwisu. Nowa metoda aktualizuje wszystkie pola w aukcji na podstawie danych z serwisu

Aukcje

 • Dodana funkcja aktualizacji aukcji przed zastosowaniem zmian zbiorczych
 • Dodana funkcja umożliwiająca aktualizację ofert przed powieleniem (wystaw ponownie)
 • Dodana możliwość zbiorczej zmiany parametrów specyficznych z wykorzystaniem tagów
 • Dodana obsługa tagów dla parametrów specyficznych w szablonach aukcji
 • Dodana zbiorcza zmiana parametrów specyficznych dla ofert trwających
 • Dodane czyszczenie tytułu aukcji z niedozwolonych znaków tabulacji oraz nowej linii przy wysyłaniu/aktualizacji
 • Dodane zbiorcze generowanie parametrów specyficznych w ofertach przygotowanych oraz trwających na podstawie szablonu przypisanego do towaru oraz wybranego szablonu
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania tagów w parametrach specyficznych szablonów aukcji
 • Na listach tagów oraz w drzewie tagów pola własne towaru, pola własne zewnętrzne towaru, pola własne podmiotu oraz liczniki są teraz sortowane alfabetycznie po nazwie
 • Poprawiona zbiorcza aktualizacja parametrów specyficznych - ustawiane były parametry nieistniejące w kategoriach
 • Poprawiony problem z aktualizacją niedostępnych już w serwisie ofert zakończonych, wiszących w Sello jako trwające
 • Poprawiony problem z dodawaniem tagów towarowych w oknie opisu aukcji (mogło występować na niektórych systemach)
 • Poprawiony problem z zapisywaniem ofert, w przypadku gdy w bazie występują powielone kategorie
 • Poprawiony problem z zapisywaniem parametrów specyficznych zakresowych

Grid

 • W każdym module dodano filtr umożliwiający wyświetlenie wierszy zawierających błąd
 • Zmieniona została domyślna widoczność kolumny z miniaturką w towarach oraz w aukcjach na widoczną

Inne

 • Dodana zbiorcza możliwość dodawania, usuwania oraz edycji znaczników notatek dla aukcji oraz transakcji
 • Zablokowana została możliwość zmiany konta istniejącego w programie na inne

Instalacja

 • Dodana możliwość uruchomienia aktualizacji programu po kliknięciu w dymek informujący o dostępności nowszej wersji w prawym dolnym rogu okna programu
 • Poprawki w instalatorze programu

Paczki

 • Dodany filtr paczek Smart!
 • W podglądzie szczegółów paczki dodano e-mail z adresu wysyłkowego paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany został odnośnik do zamówienia Allegro związanego z paczką

Parametry

 • Zmieniony został mechanizm łączenia do bazy danych po nazwie komputera hosta w celu wyeliminowania problemu z rozwijaniem adresu IP w trakcie działania programu.

Raport

 • Dodany przycisk wyświetlający rozwiązanie znanych błędów w oknie raportu

Słowniki

 • Poprawione usuwanie z cennika nieużywanej dostawy przy imporcie cenników z Allegro

Strona główna

 • Na wykresach słupkowych dodane zostało wyróżnienie weekendów
 • Usunięty problem z błędnymi skryptami JavaScript podczas korzystania z okna podglądu nowości i ważnych informacji

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane dwa nowe modyfikatory: replace_many oraz map, ułatwiające przetwarzanie wartości pól własnych towarów na parametry specyficzne słownikowe Allegro

Transakcje

 • Dodane automatyczne grupowanie transakcji podczas pobierania ich z serwisu Allegro
 • Dodano podświetlanie transakcji na czerwono (dodanie błędu) w sytuacji gdy kupujący dokona płatności dla transakcji anulowanej
 • Dostawy nieaktywne nie są od teraz uwzględniane przy wiązaniu dostaw Allegro -> dostawy Sello
 • Odnośniki do strony zwrotu prowizji zostały zamienione na Wyszukaj w ZAMÓWIENIA, skąd można wywołać akcję zwrotu prowizji
 • W menu OPCJE w oknie transakcji dodano nowe funkcje, umożliwiające otwarcie zamówienia w serwisie Allegro, skopiowania numeru zamówienia oraz numeru płatności
 • W oknie edycji transakcji zmieniony został układ adresów na trójkolumnowy, tak aby w najmniejszym oknie były widoczne wszystkie pola adresu, w tym NIP oraz adres e-mail
 • Zmienione zostały warunki aktualizacji transakcji przy pobieraniu danych z serwisu
 • Zmieniono sposób pomijania aktualizacji transakcji. Transakcje przestają być aktualizować gdy osiągną status Gotowa do przetwarzania a nie jak dotąd, gdy są zakończone. Jednocześnie, znacznik wyłączający synchronizację na zakładce CECHY nie będzie już automatycznie oznaczany po zakończeniu transakcji - pozostaje on do dyspozycji użytkownika.

Uprawnienia

 • Zmienione treści komunikatów o braku uprawnień.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawiony problem z działaniem parametrów tworzenia dokumentów
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.33.2 (26/02/2020)

Poprawki kilku istotnych problemów, w tym poprawiony problem z powracającym błędem 403 Forbidden oraz powielania aukcji na innych kontach w programie.

Allegro

 • Dodane ignorowanie zdarzeń związanych ze zmianą stanu przesyłki, które wpływały na pojawianie się ostrzeżeń dla transakcji zakończonych
 • Poprawiony powracający błąd Forbidden 403 występujący w sytuacji wysyłania oraz aktualizacji aukcji z różnych kont wraz z wysyłaniem zdjęć do serwisu Allegro. Miał on również wpływ na powielanie aukcji na innych kontach.
 • Poprawiony problem obsługi przedawnionych zdjęć przy wysyłaniu i aktualizacji ofert

Transakcje

 • Poprawiony problem z ustawianiem opiekuna transakcji na podstawie opiekuna aukcji

Wiadomości

 • Zmiana wersji zewnętrznej biblioteki obsługującej wiadomości e-mail wspierającej obsługę protokołów TLS 1.1 oraz TLS 1.2

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawka w działaniu parametru aktualizacji adresów kontrahenta
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.33.1 (29/01/2020)

Aktualizacja 1.33.1 zawiera zbiór poprawek dla wersji 1.33.0, głównie dotyczących problemów związanych z dublowaniem transakcji.

Allegro

 • Dodane zabezpieczenie synchronizacji danych z Allegro przy użyciu tokena autoryzującego z innego konta. W razie wystąpienia takiej sytuacji w raporcie pojawi się odpowiednia informacja.
 • Poprawiona czytelność niektórych komunikatów związanych z nieudaną synchronizacją z Allegro

Inne

 • Poprawiony problem szyfrowania hasła do SQL zapisanego w pliku konfiguracyjnym

Paczki

 • Dodane kolumny Smart! oraz wyliczona liczba sztuk paczek do utworzenia
 • Poprawiony problem z wysyłaniem do Allegro numeru przesyłki zawierającego niedozwolone znaki (nawiasy, spacje)

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce transakcje dodana została możliwość wyłączenia ustawiania adresu punktu odbioru jako adresu wysyłkowego w transakcji

Towary

 • Usunięty problem z wyświetlaniem towaru w Subiekcie GT z poziomu listy towarów

Transakcje

 • Poprawiony problem dublowania transakcji już pobranych poprzednią wersją programu po dwóch dniach od aktualizacji - gdy przestaje działać mechanizm weryfikacji transakcji
 • Poprawiony problem dublowania transakcji oraz aukcji na inne konta w sytuacji gdy niepoprawnie były zautoryzowane konta
 • Poprawiony problem z dodawanie notatek z adresem paczkomatu przy wyłączonej synchronizacji z API ShipX InPostu.
 • Poprawiony problem z powielaniem grup transakcji przy grupowaniu z wielu stanowisk jednocześnie

Uprawnienia

 • Poprawiono problem z uprawnieniami do pobierania i wysyłania danych serwisu Allegro

Wiadomości

 • Poprawiony problem z podpinaniem wiadomości do transakcji

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodana obsługa wspólnego wydruku etykiet dla przesyłek SMART! oraz zwykłych

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Usunięto informację o lokalizacji paczkomatu odbiorczego z adresu, która powodowała problem z tworzeniem dokumentów w Subiekcie GT
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.33.0 (15/01/2020)

Bardzo ważna aktualizacja Sello, bez której dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie możliwa! NOWE TRANSAKCJE. Przeczytaj koniecznie.

Allegro

 • Dodana nowa obsługa pobierania i aktualizacji transakcji na podstawie dziennika zdarzeń
 • Dodana obsługa nieprawidłowych danych zwróconych z serwisu przy pobieraniu ofert, skutkująca zamykaniem się programu
 • Dodany nowy mechanizm automatycznego pobierania transakcji, z możliwością ponownego pobierania transakcji z wybranej liczby dni wstecz.
 • Nowy mechanizm pobierania danych klientów
 • Nowy mechanizm pobierania danych transakcji
 • Pobieranie pełnych danych transakcji zastąpione zostało ponownym pobieraniem zamówień z Allegro z możliwością wyboru liczby dni wstecz, z jakich transakcje mają zostać pobrane.
 • Usunięte zostały ikonki statusu formularza pozakupowego i zastąpione zostały statusem zamówienia w serwisie Allegro.
 • Usunięty kolejny fragment starego synchronizatora odpowiedzialny za pobieranie danych
 • Wysyłanie numerów przesyłek do Allegro zastąpiono nowym mechanizmem synchronizacji

Aukcje

 • Poprawiony kod czyszczący opis aukcji, usuwanie zbędnych (pustych) pogrubień
 • Poprawiony algorytm czyszczący dane w opisie ze znaków tabulacji
 • Poprawiony problem z brakiem raportowania błędu zapisu aukcji do bazy danych
 • Usunięta funkcja pobierania transakcji i formularzy dla wybranych aukcji - nowe API Allegro nie wspiera na razie takiego sposobu pobierania danych

Grid

 • Poprawki na listach historii transakcji i paczki: dodane domyślnie sekundy oraz sortowanie po dacie (najnowsze zmiany na górze listy)

Inne

 • Ujednolicono komunikaty błędów dla synchronizacji ofert oraz transakcji

Interfejs graficzny

 • Dodana informacja o aktualnej wersji programu w prawym dolnym rogu okna głównego

Klienci

 • Dodana obsługa błędów synchronizacji na liście klientów (kolorowanie wierszy na czerwono, podgląd błędu w szczegółach na dolnej zakładce)
 • W menu kontekstowym dodana funkcja czyszczenia błędów listy (Ctrl+Shift+B)

Paczki

 • Dodano filtr "Dokumenty do paczki wydrukowane"

Parametry

 • Usunięte opcje związane z kopiowaniem danych z formularzy do transakcji z okna parametrów wysyłania i odbierania
 • Usunięte parametry nieużywanej funkcji zmniejszania rozmiarów zdjęć przed wysłaniem do serwisu Allegro
 • Zmienione parametry automatycznej synchronizacji transakcji w oknie parametrów wysyłania i odbierania.
 • Zmienione parametry domyślne dla pobierania danych ręcznie w oknie parametrów wysyłania i odbierania danych

Słowniki

 • Dodani nowi operatorzy wysyłek Yun Service i China Post do wyboru w oknie edycji dostawców
 • Poprawki i ulepszenia w oknie edycji dostawcy

Strona główna

 • Poprawiony problem skryptu na stronie nowości

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodana obsługa tagów [Transakcja::AdresWysylkowy::email] oraz [Transakcja::AdresDokum::email]
 • Dodane [Transakcja::IdPlatnosci], [Transakcja::IdZamowienia] zwracające dane dotyczące zamówień Allegro

Towary

 • Dodana obsługa błędów synchronizacji na liście towarów (kolorowanie wierszy na czerwono, podgląd błędu w szczegółach na dolnej zakładce)
 • W menu kontekstowym dodana funkcja czyszczenia błędów listy (Ctrl+Shift+B)
 • Wydłużone zostało pole symbol z 20 do 64 znaków

Transakcje

 • Adres punktu odbioru jest teraz widoczny jako adres wysyłki. Ze względu na wsteczną kompatybilność pozostanie on jeszcze w notatkach transakcji ale w przyszłych aktualizacjach zostanie on z notatek usunięty.
 • Dodana kolumna z liczbą paczek wyliczonych przez serwis Allegro
 • Dodana możliwość zablokowania aktualizacji transakcji z zamówienia Allegro w oknie edycji transakcji na zakładce CECHY
 • Dodana obsługa błędów synchronizacji na liście transakcji (kolorowanie wierszy na czerwono, podgląd błędu w szczegółach na dolnej zakładce)
 • Dodane ustawienie generowania dla transakcji liczby paczek wyliczonej przez serwis Allegro
 • Dodane wyszukiwanie oraz filtrowanie po identyfikatorze zamówienia Allegro oraz identyfikatorze płatności Allegro (F7/F8)
 • Na głównej liście transakcji dodana została kolumna z informacją czy kupujący skorzystał z Allegro SMART!
 • Nowy sposób pobierania danych transakcji z menu pod prawym klawiszem myszy
 • Poprawiony problem z dopłatami przez PayU, Przelewy24. Teraz doliczane są one do wpłaty od kupującego widocznej w transakcji
 • Poprawki i zmiany w oknie transakcji, ułatwiające obsługę nowych zamówień Allegro
 • Poprawki w historiowaniu zmian
 • Usunięte funkcje dotyczące komentarzy z zakładki CECHY w oknie edycji transakcji
 • Usunięte zmiany zbiorcze dotyczące komentarzy
 • W menu kontekstowym dodana funkcja czyszczenia błędów listy (Ctrl+Shift+B)
 • W oknie transakcji dodana została ikonka statusu zamówienia w serwisie wraz z ostrzeżeniem przed edycją transakcji gdy kupujący może jeszcze coś w niej zmienić
 • W podglądzie szczegółów transakcji dodany numer zamówienia wraz z odnośnikiem do zamówienia w serwisie
 • Zmieniona domyślna opcja grupowania transakcji na grupowanie wg formularzy. Zmieniony został również skrót klawiszowy Ctrl+G. Grupowanie dowolne oraz grupowanie wg klienta nie obsługuje zamówień Allegro, z tego względu nie są zalecane podczas normalnej pracy.

Wiadomości

 • Usunięta funkcja pobierania transakcji i formularzy dla wybranych wiadomości - nowe API Allegro nie wspiera na razie takiego sposobu pobierania danych

Wydruki

 • Dodane nowe pola na wydrukach Paczka_TransakcjaZamowienieID, Paczka_TransakcjaZamowienieLiczbaPaczek, Paczka_TransakcjaZamowienieSmart zwracające dane dotyczące zamówień Allegro
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.32.2 (23/10/2019)

Aktualizacja wymagana jest do poprawnej współpracy z Subiektem nexo 27.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowanie programu do współpracy z Subiektem nexo 27
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.32.1 (05/09/2019)

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

Allegro

 • Poprawiony problem ustanawiania kanału szyfrowanego przy komunikacji z API Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją ofert trwających, wystawionych jako zaplanowane przez Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją stanu ofert przy automatycznym pobieraniu danych
 • Poprawiony problem z aktualizacją czasu wysyłki w ofertach trwających

Aukcje

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem na liście aukcji czasu wysyłki "Natychmiast"
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.32.0 (29/08/2019)

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Allegro

 • Cennik dostaw pobierany jest również z niepełnymi danymi oferty
 • Dodano automatyczne pobieranie danych specyficznych dla konta po jego dodaniu do programu
 • Dodano możliwość zbiorczego wiązania towarów z aukcjami po sygnaturze aukcji
 • Dodano poprawki uniemożliwiające niepoprawną autoryzację konta
 • Dodano przenoszenie nieodebranych aukcji do zakończonych przy odbieraniu aukcji trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę cennika dostaw w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę dodatkowych informacji o wysyłce w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę opcji faktury dla ofert trwających
 • Poprawiono problem z pobieraniem cenników o długiej nazwie
 • Dodano zbiorczą zmianę sygnatury dla ofert przygotowanych oraz trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć w galerii oraz opisie, w tym usuwanie zdjęć, możliwe do wykonania w jednej operacji aktualizacji zdjęć oraz opisu
 • Poprawiono problem z wysyłaniem oraz odbieraniem aukcji przy wyłączonych znacznikach: Pytaj o parametry podczas wysyłania/odbierania
 • Poprawiono problem z zapisywaniem aukcji na zdublowanym koncie nieaktywnym
 • Poprawka związana z oknem autoryzacji kont w serwisie
 • Poprawki pobierania zdjęć
 • Zmiany w sposobie wysyłania danych do serwisu związane z usunięciem starego API

Aukcje

 • Daty zakończenia ofert są ustawiane teraz na moment zmiany stanu na zakończony
 • Dodano możliwość filtrowania oraz wyszukiwania aukcji (F7/F8) po sygnaturze
 • Dodano możliwość pomijania tworzenia towarów z aukcji w oparciu o pole symbol w towarze
 • Dodano nowy mechanizm zmian w ofertach trwających korzystający z nowego API Allegro
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Sygnatura (domyślnie ukryta)
 • Usunięto problem ze zmianą zbiorczą liczby dostępnych sztuk w ofertach przygotowanych
 • W oknie aukcji dodano pole Sygnatura obsługujące tagi, umożliwiające przesłanie do Allegro własnego identyfikatora towaru

Grid

 • Dodano skrót klawiszowy do usuwania błędów aukcji oraz paczek (Ctrl+Shift+B)
 • Usunięto okno potwierdzenie usuwania błędów aukcji oraz paczek

Inne

 • Dodano odświeżanie etykietek na przyciskach po zakończeniu wykonywania zleconych zadań synchronizacji w tle
 • Dodano odświeżanie list po zakończeniu wykonywania synchronizacji z tle
 • Poprawka stabilności programu

Instalacja

 • Poprawka problemu z wyświetlaniem okna autoryzacji przy pierwszym uruchomieniu programu na komputerze
 • Poprawka związana z obsługą Subiekta nexo

Parametry

 • Dodano zapisywanie ostatnio używanych parametrów w oknie synchronizacji parametrów z Allegro
 • Zmiany (ustandaryzowanie) w strukturze parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży (zmiany w bazie danych)

Pomoc

 • Dodano mechanizm szybkiego dostępu do rozwiązania znanych problemów występujących w aukcjach

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z upłynięciem czasu oczekiwania na wykonanie niektórych operacji związanych z czyszczeniem dużych baz
 • Poprawiono problem z usuwaniem aukcji zawierających zmiany oczekujące

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Aukcja::Sygnatura]

Transakcje

 • Poprawiono problem z ustawianiem dostawcy dla nowych transakcji podczas przechodzenia pomiędzy zakładkami
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.3 (25/07/2019)

Kolejna porcja poprawek dla wersji 1.31. Dodaliśmy również możliwość aktualizacji cen w ofertach trwających.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji cen (kup teraz) w aukcjach trwających

Instalacja

 • Poprawka problemu z aktualizowaniem wersji kończącym się zamknięciem programu przy starcie

Transakcje

 • Dodano rozszerzony adres e-mail (zawierający sufiks + ) do transakcji (paczki) na potrzeby synchronizacji z serwisami kurierskimi. Jest on przenoszony z formularza pozakupowego do adresu wysyłkowego w transakcji.

Wydruki

 • Poprawiono problem z zamykaniem się programu podczas drukowania paczek
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.2 (17/07/2019)

Aktualizacja zawiera poprawki najczęściej występujących problemów w wersji 1.31.

Allegro

 • Dodano możliwość ustawienia w aukcji znacznika wznowienia po zakończeniu przez serwis aukcyjny
 • Po wystawieniu aukcji są one od razu przenoszone do zakładki TRWAJĄCE
 • Poprawiono mechanizm odświeżania tokena autoryzującego przy pracy wielostanowiskowej
 • Poprawiono problem z pobieraniem daty rozpoczęcia (utworzenia) aukcji przy pobieraniu pełnych danych
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy w polu z dodatkowymi informacjami o przesyłce znajdują się znaki nowej linii
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem opisu w aukcjach pobranych z Allegro zawierających znaki nowych linii
 • Poprawiono problem z zapisywaniem pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce
 • Przywrócono działanie funkcji wystawiania aukcji o zaplanowanej godzinie przez Sello
 • Przywrócono wyliczanie daty wznowienia dla aukcji trwających do wyczerpania przedmiotów

Aukcje

 • Poprawiono działanie filtrów bez ofert kupna od 11 miesięcy oraz przez pełny rok
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy są oznaczone jako gotowe do wystawienia
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych aukcji
 • Ukryto nieaktualną kolumnę: Pozostało na aukcji. Poprawne dane znajdują się w kolumnie Ilość na aukcji

Instalacja

 • Poprawiono problem z autoryzacją konta Allegro w kreatorze startowym

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem odświeżania paska statusu przy pobieraniu transakcji i formularzy

Program Serwisowy

 • Wydłużono czas zwłoki przy czyszczeniu bazy do 6 godzin
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.1 (02/07/2019)

Poprawka problemu związanego z aktualizacją bazy danych zawierającej dużą liczbę zdjęć na darmowych bazach SQL Express.

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji baz danych zawierających dużą liczbę zdjęć
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.31.0 (27/06/2019)

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Allegro

 • Cennik dostaw z możliwością edycji został zastąpiony podglądem cennika Allegro
 • Dodano nowy mechanizm logowania komunikacji z serwisem Allegro na potrzeby weryfikacji problemów z synchronizacją
 • Dodano nowy mechanizm pobierania sposobów wysyłki z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm pobierania warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • Dodano nowy mechanizm pobierania zdjęć z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji kategorii z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji parametrów specyficznych dla kategorii
 • Dodano nowy mechanizm wysyłania aukcji do serwisu
 • Dodano zupełnie nową integrację z serwisem Allegro, opartą o nowe API REST. Stary mechanizm synchronizacji, komunikujący się przez stare API działa jeszcze dla pobierania transakcji oraz formularzy i będzie stopniowo wycofywany.
 • Dodawanie konta Allegro wymaga przeprowadzenia autoryzacji konta w serwisie Allegro
 • Dostosowanie pobierania transakcji do nowego mechanizmu pobierania aukcji
 • Dostosowano opcje promowania aukcji do aktualnych w serwisie
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano czerwoną plakietkę określająca liczbę aukcji z błędem synchronizacji
 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi datami wystawienia aukcji (czas letni, zimowy)
 • Poprawki zmian zbiorczych cennika dostaw dla aukcji związane ze zmianą struktury przechowywania danych
 • Przy edycji opisu dodano ostrzeżenie o konieczności wstawienia zdjęć na zakładce ZDJĘCIA
 • Usunięto automatyczne pobieranie kategorii i parametrów. Zastąpiono je jednorazową aktualizacją po założeniu nowej bazy, aktualizacji wersji oraz dodawaniu nowego konta.
 • Usunięto funkcję sprawdzania opłat za wystawienie aukcji
 • Usunięto nieobsługiwane już pola z numerami kont bankowych z okna edycji aukcji
 • Usunięto opcje płatności i zastąpiono je aktualnie dostępnymi w serwisie (wybór rodzaju faktury)
 • Usunięto osobne opcje pobierania aukcji ze sprzedażą, oraz bez sprzedaży. Dodano podział na aukcje trwające i zakończone.
 • Usunięto synchronizację parametrów słownikowych z Allegro (listę krajów, województw, opcji wysyłki, pól formularza, parametrów specyficznych, czasów trwania aukcji, opcji płatności) poprzez stare API Allegro
 • Usunięto szyfrowanie tokena dostępowego w bazie danych - daje to możliwości replikacji tokenów pomiędzy bazami Sello obsługującymi te same konta Allegro
 • W oknie aukcji dodano możliwość pobrania (odświeżenia) z serwisu aktualnych warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • W oknie zmian zbiorczych parametrów specyficznych dla kategorii dodano możliwość pobrania/zaktualizowania parametrów z serwisu
 • W podglądzie szczegółów aukcji dodano link umożliwiający wyszukanie aukcji w serwisie w Moich Ofertach
 • W podglądzie szczegółów aukcji trwających dodano link do edycji aukcji poprzez serwis Allegro
 • W słowniku cenników dodano możliwość importowania cenników z Allegro oraz eksportowania i aktualizacji ich w serwisie z poziomu programu
 • Zmiany w działaniu oraz strukturze parametrów specyficznych kategorii
 • Zmieniono algorytm odświeżania tokena autoryzującego Allegro. Nie powinien wymagać już częstej aktywności ze strony użytkownika.
 • Zmieniono mechanizm pobieranie pełnych danych aukcji. Dane pobierane są w kilku etapach, w szczególności zdjęcia pobierane są na końcu procesu pobierania.
 • Zmieniono sposób synchronizowania stanów w ofertach trwających
 • W oknie parametrów specyficznych dodano możliwość czyszczenia oraz importowania parametrów z innej aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr aukcji zawierających błędy
 • Dodano kolumnę Numer aukcji w zakładce aukcji przygotowanych. Pojawienie się numeru aukcji oznacza utworzenie szkicu w Allegro.
 • Dodano możliwość synchronizowania wybranych danych serwisu lub konta z poziomu menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu
 • Dodano widoczność dezaktywowanych kont przy powielaniu aukcji
 • Dostosowanie okna oraz działania zmian zbiorczych w aukcjach do nowego formatu parametrów specyficznych w Allegro
 • Poprawiono problem z funkcją zbiorczego powiązywania aukcji z towarami dla niektórych towarów importowanych z Subiekta
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii: polepszono wizualizację wyników w oknie wyszukiwania, zwiększono liczbę wyszukiwanych kategorii do 20, dodano powiadomienia o nieudanym wyszukiwaniu
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość synchronizowania całego drzewa kategorii jak i wybranego fragmentu drzewa z podkategoriami
 • W podglądzie szczegółów aukcji zakończonych dodano link do wznowienia aukcji poprzez serwis Allegro
 • Wprowadzono priorytetyzacje zadań do wykonania - operacje synchronizacji wywołane przez użytkownika są wykonywane z wyższym priorytetem niż operacje automatyczne.

eBay

 • Usunięto możliwość dodawania nowych kont z serwisu eBay - jako, że od długiego czasu serwis ten nie jest już wspierany

Inne

 • Dodano nowy mechanizm kolejkowania zadań do wykonania w ramach synchronizacji. Obecnie zastosowany jest w części synchronizacji z aukcjami.
 • Poprawka stabilności związana z przetwarzaniem uszkodzonych zdjęć

Interfejs graficzny

 • Najechanie wskaźnikiem myszy na nowe okno z komunikatem błędu, ostrzeżeniem lub informacją będzie zapobiegać jego zniknięciu
 • Poprawiono i ujednolicono treści informacji w chmurkach
 • Zmieniono sposób wyświetlania chmurek informacyjnych (podpowiedzi). Teraz występują trzy rodzaje powiadomień: informacja, ostrzeżenie oraz błąd, różniące się od siebie kolorem.
 • Zmieniono sposób prezentacji statusu zadań trwających w tle w dolnej części okna aplikacji

Paczki

 • Dodano możliwość oznaczenia paczki jako wartościowej przy płatności z góry
 • Poprawki działania funkcji inteligentnego aktywowania odpowiedniego pola po wejściu w edycję paczki

Parametry

 • Poprawki działania klawisza TAB w parametrach kont pocztowych
 • Poprawki wizualne pól rozwijanych w parametrach transakcji
 • Poprawki związane z ustawieniem szablonów nazw transakcji dodawanych ręcznie oraz grup
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto odbieranie aukcji ze sprzedażą i bez sprzedaży
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto zbędną już możliwość wyboru domyślnej kategorii dla pobieranych danych słownikowych
 • Zmieniono domyślne ustawienia szablonów nazw dla nowych transakcji dodanych ręcznie oraz grup transakcji dodając rok do numeru

Program Serwisowy

 • Dodano funkcje umożliwiające analizę, czyszczenie i usuwanie starych danych z bazy
 • Dodano możliwość przesyłania bazy danych do weryfikacji lub naprawy bezpośrednio do nas, bez potrzeby używania zewnętrznych narzędzi. Nadal wymagana jest podpisana umowa powierzenie danych osobowych.
 • Dodano możliwość włączenia logowania komunikacji z Allegro
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem baz danych na niektórych systemach

Słowniki

 • Dodano unikalność nazwy grup towarów

Towary

 • Dodano możliwość aktualizacji ceny w aukcjach z poziomu modułu towarów
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany cen zakupu oraz sprzedaży w kartotece towarów

Transakcje

 • Funkcję grupowania wg klienta zmieniono na grupowanie wg formularzy w menu transakcji po lewej stronie
 • Poprawiono problem z przywracaniem domyślnego typu płatności w oknie transakcji przy zmianie zakładek
 • Poprawki wizualne w oknie grupowania transakcji

Wiadomości

 • Dodano możliwość zbiorczego flagowania wiadomości
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany flagi w wielu wiadomościach jednocześnie
 • Dodano skrót klawiszowy do zmiany flagi wiadomości (Ctrl+D)
 • Poprawiono mechanizm podpinania wiadomości e-mail z rozszerzeniem (+) do transakcji
 • Poprawki w działaniu szybkiego wyboru w polu załącznika w szablonie wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [Geis] Dodano obsługę przesyłek ponadgabarytowych
 • [Paczkomaty] Dodano poprawianie numeru telefonu przy eksporcie przesyłek
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.7 (14/05/2019)

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy X-press Couriers
 • Poprawka pobierania aukcji z licytacją

Klienci

 • Poprawka walidacji adresu e-mail zawierającego sufiks + w oknie edycji klienta

Wiadomości

 • Dodano obsługę rozszerzonych adresów e-mail zawierających sufiks po znaku +
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.6 (11/04/2019)

Aktualizacja dostosowuje Sello do współpracy z Subiektem nexo 25.

Allegro

 • Poprawki pobierania transakcji

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 25
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.5 (26/02/2019)

Aktualizacja poprawkowa dla wersji 1.30.4.

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy danych

Paczki

 • Poprawiono problem z aktywowaniem pola numeru nadania zamiast gabarytu dla dostaw InPost
 • Poprawiono działanie aktywowania pól w zależności od dostawy przy dodawaniu paczki
 • Poprawiono problem z nieaktywnym polem numeru nadania
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.4 (21/02/2019)

Aktualizacja adresuje problem odświeżanie listy transakcji na niektórych systemach oraz dodaje rozmiary dla paczek kurierskich InPost

Paczki

 • Dodano możliwość ustawienia indywidualnych rozmiarów paczki dla kuriera InPost

Transakcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem cen towarów dodanych do transakcji przy kopiowaniu wartości towarów z formularza do transakcji
 • Poprawiono problem wyświetlania listy towarów w transakcjach występujący na niektórych systemach

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia domyślnych rozmiarów paczki dla kuriera
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.3 (06/02/2019)

W aktualizacji poprawiony został problem z wyświetlaniem listy towarów w oknie transakcji.

Transakcje

 • Poprawiono problem z odświeżaniem listy towarów w oknie transakcji
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.2 (31/01/2019)

Poprawka zawiera m.in. przenoszenie kosztów towarów z formularza do transakcji, co pozwoli wyeliminować konieczność sprawdzania i ręcznego przenoszenia danych w przypadku zmiany ceny na aukcji lub naliczeniu rabatów w serwisie Allegro.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych odbiorów osobistych w punkcie sprzedawcy oraz dostawy własnej sprzedawcy
 • Wyłączona została obsługa starych odbiorów osobistych (oznaczone jako przestarzałe) przy wysyłaniu aukcji do serwisu

Słowniki

 • Dodano mapowania nowych odbiorów osobistych na odbiór osobisty w Sello

Transakcje

 • Dodano funkcję przenoszenia kosztów towarów uwzględniających rabaty i zmianę ceny w serwisie Allegro
 • W oknie formularzy dodano przycisk umożliwiający ręczne przenoszenie kwoty zakupionych przedmiotów z formularza do transakcji

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość ustalenia wagi z przedziału oraz pobieranej z paczki
 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość wyboru usług: powiadomienie e-mail, powiadomienie SMS, doręczenie w sobotę
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.1 (20/12/2018)

Aktualizacja naprawia problemy, które pojawiły się w wersji 1.30.

eBay

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji bazy danych w bazach, z których usunięto słowniki dostaw i dostawców

Słowniki

 • Poprawiono problem z dodawaniem wydruku książki nadawczej w słowniku dostaw
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.30.0 (10/12/2018)

Dwie duże nowości w tej wersji, to udoskonalony mechanizm pobierania transakcji i formularzy oraz obsługa Allegro Paczkomaty InPost

Allegro

 • Dodano filtr listy aukcji z opcjami promowania
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania sekcji z opisów aukcji przygotowanych oraz trwających, według wyszukanego fragmentu tekstu w sekcji tekstowej oraz według numeru sekcji
 • Dodano obsługę nowych atrybutów specyficznych z wieloma wartościami (wpisywane w osobnych liniach)
 • W pobieranych z Allegro transakcjach nie jest już łączona liczba zakupionych sztuk. Każdy zakup klienta jest traktowany jako osobna transakcja.
 • Zmieniono algorytm działania funkcji pobierania transakcji dla wskazanych aukcji. Pobierane są transakcje tylko z dziennika zdarzeń (około 10 dni wstecz) a nie wszystkie, jak poprzednio.
 • Zmieniono sposób pobierania pełnych danych o transakcjach. Nowy algorytm nie pobiera już wszystkich transakcji a jedynie z ostatnich 10 dni, bazując tylko na dzienniku zdarzeń Allegro.
 • Zmieniono sposób pobierania transakcji z Allegro

Aukcje

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej towar z aukcji (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany atrybutów specyficznych wieloliniowych
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy aukcji na dużych bazach
 • Poprawki w działaniu funkcji tworzenia towarów z aukcji i filtrowaniu po nazwie aukcji oraz EAN
 • Poprawki w wyświetlaniu listy towarów w oknie zbiorczego powiązania towarów z aukcjami
 • W oknie tworzenia towarów z aukcji dodano obsługę tagów Sello w polu opis

Instalacja

 • Dodano sprawdzanie i pobieranie nowej wersji przy uruchomieniu instalacji programu
 • Poprawki w czyszczeniu plików tymczasowych instalatora

Interfejs graficzny

 • Podmiana zwykłych pól z tagami na pole dedykowane do obsługi tagów.
 • Poprawka nachodzących na siebie elementów graficznych w oknie raportu

Klienci

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji dla wybranego klienta (Ctrl+T)

Paczki

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlenie paczek z i bez numeru nadania

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej cechy dla transakcji dodawanej ręcznie
 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru domyślnego typu płatności dla transakcji dodawanej ręcznie

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów matematycznych

Słowniki

 • W oknie konfiguracji synchronizacji z API ShipX dodano możliwość wyboru usługi kurierskiej dla dostawy Sello.
 • W słowniku sposobów wysyłki lista dostaw Allegro została pogrupowana oraz posortowana
 • Zaktualizowano nazwy operatorów przesyłek Allegro w słowniku dostawców

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikatory matematyczne: add, sub, mul, div, is_equal, is_more, is_more_equal, is_less, is_less_equal

Towary

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej wybrany towar (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość wyszukiwania towaru po kodzie EAN
 • Wyszukiwarka InsTYNKT towarów obsługuje teraz pole EAN

Transakcje

 • Data pobierania transakcji została automatycznie przestawiona na datę aktualizacji bazy danych do nowej wersji programu. Zobacz więcej informacji na temat wersji aby dowiedzieć się szczegółów.
 • Dodano możliwość dodawania transakcji z modułów: aukcje, klienci oraz towary (Ctrl+T)
 • Usunięto problem z niepoprawnym podpinaniem formularzy do transakcji w przypadku wielokrotnych zakupów jednego klienta na jednej aukcji
 • Usunięto problem z nieprawidłowym oznaczaniem płatności w transakcji przy wielokrotnym wypełnianiu formularza pozakupowego przez kupującego

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze znikającą treścią wiadomości przy odpowiadaniu

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano obsługę usług: Allegro Kurier24 InPost, Allegro miniKurier24 InPost, Allegro Paczkomaty 24/7 InPost, Kurier standard w integracji z API ShipX InPost.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.29.1 (18/10/2018)

Aktualizacja zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 22. Prócz tego dodaliśmy również kilka nowości, m.in. możliwość zbiorczego powiązania aukcji z towarami.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany funkcji wznawiania aukcji po zakończeniu dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę nowej dostawy Allegro Przesyłka polecona

Aukcje

 • Poprawiono problem z usuwaniem zdjęć z aukcji zakończonych przy braku opisu
 • Dodano możliwość zbiorczego powiązywania aukcji z towarami na podstawie różnych kryteriów
 • Poprawiono wyświetlanie informacji w przycisku wysyłania danych do Allegro

Paczki

 • Poprawiono problem z wysyłaniem numerów paczek do serwisu Allegro gdy wypełniona jest nazwa własna dostawcy (powinna być ignorowana)

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów w temacie "Szablony"

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe modyfikatory tekstowe: substr_before_first, substr_before_last, substr_after_first, substr_after_last, substr_between
 • Dodano nowe tagi [Aukcja::EAN], [Aukcja::Opis]

Współpraca z kurierami

 • Poprawiono problem z pojawiającym się oknem wysyłania paczek do serwisu kurierskiego

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany w programie umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 22
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.29.0 (14/09/2018)

Aktualizacja 29 to duża ilość poprawek usprawniających i przyspieszających pracę. Polecamy zapoznać się ze wszystkimi nowościami aby niczego nie przeoczyć.

Allegro

 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania numerów przesyłek co określony czas
 • Dodano możliwość wyłączenia wysyłania numeru nadawczego paczki dla wybranego dostawcy (operator ustawiony na brak) do Allegro
 • Dodano obsługę dostaw Allegro miniKurier24 oraz Kurier InPost
 • Dodano obsługę dostaw Allegro Pocztex Kurier 48
 • Poprawiono problem z widocznym   w opisie po wystawieniu aukcji
 • Poprawki normalizacji numerów nadawczych dla Poczty Polskiej wysyłanych do Allegro

Archiwizacja i dearchiwizacja

 • Poprawiono problem z usuwaniem tymczasowych plików archiwizacji bazy z folderu roboczego

Aukcje

 • Dodano możliwość utworzenia towaru kartotekowego na podstawie aukcji
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w kolumnę miniaturka na liście aukcji
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w obrazek umieszczony w oknie edycji aukcji
 • Dodano zbiorczą możliwość usunięcia z zakończonych aukcji zdjęć (powiązań ze zdjęciami). Funkcja przydatna do zmniejszania objętości bazy danych w związku z dodanie mechanizmu usuwania zdjęć niepowiązanych.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość usunięcia znacznika zakończenia aukcji przy ręcznej zmianie liczby dostępnych sztuk

eBay

 • Poprawka stabilności programu przy pobieraniu transakcji

Grid

 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi wartościami filtrów po przełączeniu na inną zakładkę. Teraz każda zakładka umożliwia niezależne ustawienie filtrów.

Inne

 • Dodano oczyszczanie systemu plików tymczasowych używanych przez Sello
 • Dodano zabezpieczenie przed wpisaniem nieprawidłowego ukośnika w oknie logowania do serwera SQL
 • Poprawki wizualne plakietek na przyciskach modułów

Interfejs graficzny

 • Dodano animacje na przyciskach
 • Dodano możliwość przełączania widoku modułów pomiędzy horyzontalnym i wertykalnym
 • Dodano możliwość wysyłania tylko wybranych danych do serwisu aukcyjnego
 • Poprawki elementów wizualnych (hamburger menu po lewej stronie paska filtrów, liczba wierszy na liście)
 • Zmiany wizualne okna logowania do programu

Moduł diagnostyczny

 • Dodano funkcje okresowego sprawdzania błędów w bazie danych wraz z możliwością ich naprawy (problem z naruszeniem spójności bazy przy zapisywaniu danych)
 • Dodano funkcję okresowego oczyszczania bazy z nieużywanych zdjęć
 • Dodano ostrzeżenie o wyczerpującym się miejscu w bazie danych w darmowej wersji serwera SQL Express instalowanej wraz z programem
 • Dodano sprawdzanie wersji serwera SQL i informację o posiadaniu niewspieranej przez program wersji
 • W powiadomieniu dotyczącym włączonego logowania dodano akcję naprawczą, wyłączającą logowanie na danym komputerze

Paczki

 • Dodano możliwość zaznaczenia numeru nadania w paczce skrótem klawiszowym Ctrl+A. Dotychczasowy skrót edycji adresu został zamieniony na Ctrl+Shift+A.
 • Funkcja ustawiania kursora na numer nadania po otwarciu okna paczki działa teraz również dla niewysłanych paczek
 • Poprawki związane z wysyłaniem do Allegro numerów paczek

Parametry

 • Zmieniono domyślne nazwy nowej transakcji dodanej ręcznie oraz grupy transakcji na nazwę zawierającą numer transakcji oraz numer grupy. W tym celu w słowniku liczników własnych pojawiły się dwa nowe liczniki.

Program Serwisowy

 • Zmiana używanego przez program serwisowy pakietu .NET Framework z 2.0 na 4.5.

Słowniki

 • Zmieniono widok okna edycji dostawy. Małe listy wydruków oraz powiązania z dostawą Allegro zmienione zostały na widok w pojedynczym wierszu.

Telemetria

 • Dodano mechanizmy telemetryczne

Towary

 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w kolumnę miniaturka na liście towarów
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w obrazek umieszczony w oknie edycji towaru
 • Poprawiono problem zbiorczego importowania miniaturek do towaru

Wiadomości

 • Usunięto powtarzające się prefiksy RE: FWD: itp przy odpisywaniu oraz przekazywaniu wiadomości dalej
 • Załączniki są teraz ponownie załączane przy przesyłaniu wiadomości dalej

Współpraca z kurierami

 • Dodano możliwość utworzenia paczek tylko dla jednego kuriera z menu Wyślij/Odbierz

Wydruki

 • Zablokowano możliwość powielania wydruków od zewnętrznych firm kurierskich

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [Subiekt GT] Dodano przenoszenie państwa przy importowaniu zamówień do Sello
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.28.1 (10/07/2018)

Aktualizacja usuwa błąd krytyczny związany z nieprawidłowym działaniem opcji wznawiania aukcji po zakończeniu.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie
 • Poprawiono problem z automatycznym wznawianiem aukcji po zakończeniu

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.28.0 (05/07/2018)

W tej aktualizacji kontynuujemy dostosowywanie Sello do kolejnych zmian w serwisie Allegro. Tym razem dodaliśmy między innymi możliwość wysyłania do Allegro numerów przesyłek - jako, że niebawem Allegro będzie wymagać uzupełniania tych numerów aby utrzymać status Super Sprzedawcy.

Allegro

 • Dodano funkcję wysyłania numerów przesyłek do Allegro
 • Dodano obsługę Allegro UPS Odbiór w punkcie, Allegro Paczka w RUCHu
 • Poprawki związane z usunięciem ofert sklepowych w Allegro
 • Zwiększono domyślny czas oczekiwania programu (timeout) na wysłanie aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr umożliwiający wyszukanie aukcji, w których od 11 miesięcy nie wystąpiły transakcje
 • Dodano filtr umożliwiający wyszukanie aukcji, w których od roku nie wystąpiły transakcje
 • Poprawiono problem z brakiem odpowiednich wartości dla atrybutów specyficznych w oknie zmian zbiorczych
 • Poprawiono problem ze zmianami zbiorczymi dla aukcji z kategorii, dla których nie zostały jeszcze pobrane atrybuty
 • Usunięto funkcję Wystaw ponownie w sklepie (w związku ze zmianami w Allegro)
 • W oknie wysyłania danych do serwisu dodano możliwość zaznaczenia wysłania informacji o przesyłkach

Instalacja

 • Zaktualizowano wersję serwera SQL instalowanego wraz z aplikacją

Kurierzy

 • [Paczkomaty 24/7] Po utworzeniu przesyłki w systemie kurierskim uruchamiane jest automatyczne pobieranie statusów oraz numerów nadawczych

Paczki

 • Poprawiono problem z przerywaniem synchronizacji z serwisami kurierskimi
 • Dodano podświetlanie paczek z błędnym numerem wysyłkowym
 • W menu kontekstowym paczki dodano funkcję czyszczącą błędy przypisane do wybranych paczek
 • Dodano czerwoną plakietkę na przycisku informującą o występujących problemach
 • Na liście paczek dodano kolumnę zawierającą status synchronizacji numeru paczki z Allegro
 • W menu kontekstowym paczki dodano możliwość ponownego wysłania numeru przesyłki do serwisu aukcyjnego

Pomoc

 • Zmieniono sposób prezentowania nowości w aktualizacji

Słowniki

 • Poprawki związane z domyślnymi ustawieniami w dostawach Sello przy zakładaniu nowej bazy danych
 • W słowniku dostawców dodano możliwość wybrania operatora przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlanie typów dokumentów
 • Dodano okno potwierdzenia chęci usunięcia powiązania z dokumentem

Wydruki

 • Dodano pobieranie statusów paczek przed wydrukiem w sytuacji braku tego numeru w Sello
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.27.0 (30/05/2018)

Aktualizacja Sello 1.27 zawiera mniejsze poprawki występujących problemów oraz funkcję ułatwiającą realizację usunięcia danych osobowych klienta zgodnie z RODO.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych czasów wysyłki 30 i 60 dni
 • Poprawiono linki odwołujące się do stron Allegro i Allegrosandbox
 • Poprawiono problem z tworzeniem opisu w przypadku gdy w polu własnym występuje znak '\'
 • Poprawiono problem z wysyłaniem opisu aukcji zawierającym znak &

Aukcje

 • Poprawiono problem szarej ramki wokół zmniejszonych zdjęć wysyłanych do Allegro

Inne

 • Dodano raport dotyczący danych osobowych klienta w procesie anonimizacji

Klienci

 • Dodano funkcję anonimizacji danych osobowych klienta zgodnie z art. 17 RODO

Paczki

 • Dodano możliwość ponownego utworzenia paczki w systemie kuriera

Transakcje

 • Dodano symbol utworzonej paczki w dymku przy dodawaniu paczki dla transakcji

Uprawnienia

 • Dodano uprawnienie do anonimizacji danych osobowych klienta
 • Dodano uprawnienie do drukowania listy klientów
 • Dodano uprawnienie do kopiowania listy klientów
 • Dodano uprawnienie do eksportowania klientów
 • Dodano uprawnienie do eksportowania paczek

Współpraca z kurierami

 • [Paczkomaty] Dodano możliwość wydrukowania potwierdzenia odebrania paczek
 • Dodano obsługę tagów aukcji w szablonie referencji dla paczkomatów
 • Poprawki obsługi błędów synchronizacji

Wydruki

 • Zmieniono domyślną liczbę etykiet w pojedynczym wydruku PDF dla Paczkomatów InPost z 20 do 50
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.26.2 (22/05/2018)

Aktualizacja 1.26.2 jest konieczna do współpracy Sello z Subiektem nexo 20.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 20
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.26.1 (09/05/2018)

Aktualizacja zawiera funkcje ułatwiające zbiorcze zarządzanie zdjęciami w aukcjach oraz towarach a także poprawki związane z nowym API ShipX InPostu.

Allegro

 • Poprawka problemu nowych linii objawiającego się błędem zwróconym z serwisu "Description musi być podane" przy wystawianiu lub aktualizacji opisu aukcji

Aukcje

 • Dodano możliwość wczytywania zbiorczo wszystkich zdjęć z towaru do aukcji
 • Dodano możliwość zbiorczego dodawania oraz usuwania zdjęć dla wielu aukcji jednocześnie. Usuwanie zdjęć działa tylko dla aukcji przygotowanych.

Paczki

 • Usunięto okno z informacją o nieopłaconych przesyłkach przy drukowaniu etykiet do Paczkomatów

Towary

 • Dodano możliwość zbiorczego dodawania oraz usuwania zdjęć dla wielu towarów jednocześnie
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania wszystkich zdjęć

Współpraca z kurierami

 • [Paczkomaty] Dodano możliwość skonfigurowania szablonu pola z kodem referencyjnym na etykiecie
 • [Paczkomaty] Poprawki obsługi sytuacji, gdy dostawa nie jest poprawnie skonfigurowana

Wydruki

 • [Paczkomaty] Poprawiono problem z drukowaniem etykiet na starych bazach aktualizowanych
 • Poprawiono problem z kolejnością wydruków etykiet dla Paczkomatów oraz Geis Parcel PL
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.26 (24/04/2018)

Aktualizacja wnosi dwie ważne zmiany, obsługa nowego API InPost dla Paczkomatów oraz możliwość aktualizacji zdjęć oraz opisów w ofertach trwających na Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji opisu w aukcjach trwających
 • Dodano możliwość wysyłania zdjęć dla aukcji trwających do serwisu
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany tytułów aukcji trwających
 • Dodano obsługę nowych dostaw kurierskich Allegro
 • Dodano obsługę protokołu TLS 1.1 oraz 1.2 dla połączeń z serwerem Allegro REST API.
 • Dodano poprawianie kodu list wypunktowanych oraz numerowanych pobranych z Subiekta GT
 • Dodano zbiorczą zmianę lokalizacji (państwo, miasto, województwo, kod pocztowy) w aukcjach trwających.
 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć w aukcjach przygotowanych oraz trwających
 • Poprawiono problem wysyłania aukcji do serwisu z dużą liczbą możliwych dostaw
 • Poprawiono problem z wystawianiem aukcji o zaplanowanej godzinie
 • Poprawka funkcji zmiany treści nowego opisu
 • Usunięto możliwość podawania własnego klucza API dla kont w związku ze zmianami w serwisie Allegro

Aukcje

 • Dodano możliwość umieszczenia komentarza użytkownika przy modyfikacji opisu aukcji trwającej. Komentarz ten wyświetla się na liście zmian dla aukcji w celach informacyjnych
 • Dodano możliwość zbiorczego generowania opisów dla aukcji przygotowanych oraz trwających na podstawie szablonu domyślnego przypisanego do towaru
 • Dodano możliwość zbiorczego generowania opisów dla aukcji przygotowanych oraz trwających na podstawie wybranego szablonu aukcji
 • Dodano możliwość zbiorczego generowania opisów dla aukcji przygotowanych oraz trwających na podstawie wybranego szablonu opisu
 • Dodano zbiorczą możliwość podmiany fragmentu tekstu w opisie aukcji trwających
 • Rozszerzono możliwości zmian oczekujących o przechowywanie długich tekstów na potrzeby modyfikacji opisów

Edytor tekstu

 • Poprawiono problem usuwania pustych zdjęć w edytorze opisu w przypadku gdy w szablonie nie były one ustawione

Inne

 • Dodano obsługę nowego Sandboxa Allegro. Stare konta utworzone na starym sandboxie nie będą już działać.
 • Dodano zawijanie wierszy w oknie edycji notatki
 • Zaktualizowano linki do forum Sello występujące w programie

Moduł diagnostyczny

 • Zmieniono źródło RSS zwracające ważne informacje prezentowane na stronie startowej (w związku ze zmianą forum użytkowników)

Paczki

 • [Paczkomaty 24] Usunięto funkcję opłacania paczek. Są one opłacane przy utworzeniu przesyłki w serwisie paczkomatów.

Raport

 • Usunięto pojawiający się błąd z koniecznością pobrania nowych parametrów z serwisu. Pojawia się w raporcie tylko jako informacja.

Słowniki

 • Dodano zawijanie wierszy w oknie edycji pól własnych globalnych

Strona główna

 • Zmieniono czas informowania o wygasającej licencji z 5 do 7 dni

Szablony tekstowe i tagi

 • Poprawiono problem usuwania spacji przed i na końcu wartości tagów

Towary

 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć

Wiadomości

 • Poprawiono problem z przerywaniem pobierania wiadomości po natrafieniu na problematyczną wiadomość

Współpraca z serwisami

 • [Paczkomaty] Poprawiono problem z adresami e-mail zawierającymi znak +
 • [Paczkomaty] Dodano obsługę nowego API ShipX Inpost. Obsługa starego API XML nie jest już dostępna
 • [Paczkomaty] Zmieniono sposób drukowania etykiet dla Paczkomatów.
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.25.2 (08/03/2018)

Allegro

 • Uaktualniono adresy dostępowe do API Allegro oraz do autoryzacji konta

Sello 1.25.1 (22/02/2018)

Aktualizacja 1.25.1 zawiera poprawki i ułatwienia związane z nowym edytorem opisów wprowadzonym w wersji 1.25.

Allegro

 • Poprawiono działanie funkcji Dodaj aukcję w module szablonów. Nie usuwa ona informacji o zdjęciach.
 • Poprawiono działanie funkcji powiel aukcję. Nie usuwa ona obrazów z opisu przy ich zmianie na zakładce ZDJĘCIA.
 • Poprawiono problem przenoszenie do nowej linii wartości tagu umieszczonego w jednej linii z tekstem

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczego zaznaczania oraz usuwania zdjęć w kontrolce ze zdjęciami
 • Dodano skrót klawiszowy Ctrl+A do zaznaczania wszystkich zdjęć w kontrolce ze zdjęciami

Inne

 • Na liście zdjęć w aukcji oraz towarze dodano indeks pozycji zdjęcia
 • Poprawki wizualne w polu zarządzania zdjęciami w aukcji i w towarze

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.25.0 (06/02/2018)

Zmiany w wersji 1.25 skupiają się głównie na nowych opisach Allegro. W programie usunięty został dotychczasowy edytor HTML, którego zastąpiło bardziej nowoczesne rozwiązanie, mające dużo większe możliwości.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych opisów Allegro
 • Dodano pobieranie nowych opisów Allegro przy pełnym pobieraniu danych. W przypadku aukcji ze zmienionym opisem na nowy należy ponownie pobrać pełne dane dla aukcji aby Sello rozpoznało prawidłowo nowy opis.

Aukcje

 • Dodano kolorowanie składni w edytorze kodu HTML
 • Dodano zbiorcze zarządzanie zdjęciami w szablonie aukcji
 • Na głównej liście aukcji dodano kolumnę Wysyłka w ciągu
 • Zmiany w podglądzie szablonów związane z wyświetlaniem nowego opisu

eBay

 • Poprawka problemu ze zmianami zbiorczymi aukcji

Edytor HTML

 • Dodano edytor graficzny nowych opisów aukcji
 • Dodano nowy edytor HTML opisu aukcji
 • Dodano nowy edytor HTML oraz nowych opisów w szablonach opisu
 • Dodano obsługę języka Markdown, ułatwiającego edycję oraz tworzenie nowych opisów Allegro
 • Dodano uproszczoną wersję edytora HTML oraz nowego opisu Allegro dla systemów bez zainstalowanej przeglądarki Internet Explorer 11

Inne

 • Poprawka problemu zawieszania się wewnętrznej przeglądarki po użyciu niektórych ikonek w polu towaru aukcji
 • W oknie adresu dodano możliwość edycji adresu e-mail

Paczki

 • Na liście paczek dodano kolumnę z symbolem dokumentu końcowego

Strona główna

 • Dodano funkcję automatycznej zmiany domyślnego widoku strony z nowościami na stronę startową po kilku dniach od instalacji
 • Zmieniono czas prezentowania nowych informacji na stronie startowej z 5 na 10 dni
 • Zmieniono działanie plakietki na przycisku START. Teraz pokazuje liczbę nowych informacji na stronie startowej a nie liczbę nieprzeczytanych.

Współpraca z serwisami

 • [Geis] Poprawka problemu niepoprawnego znaku przy drukowaniu etykiet

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.24.2 (11/10/2017)

Wersja 1.24.2 usuwa problem wyłączania się programu przy pobieraniu danych aukcji. Dodatkowo dodaliśmy również obsługę nowych dostaw Allegro oraz poprawkę wysyłania wiadomości e-mail.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych dostaw Allegro: Kurier wieczór oraz Kurier wieczór pobranie
 • Poprawiono problem zamykania się aplikacji przy pobieraniu aukcji z kategorią usuniętą w serwisie Allegro

Wiadomości

 • Poprawiono domenę w nagłówku wiadomości e-mail Message-Id - problem z trafianiem wiadomości Sello do spamu.

Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.24.1 (20/09/2017)

Wersja 1.24.1 zawiera poprawki problemów występujących w wersji 1.24.

Allegro

 • Poprawiono problem pobierania słownika zwrotów, reklamacji i gwarancji dla kolejnych kont Allegro
 • Poprawiono problem z wyborem czasu trwania aukcji sklepowej 30 dni

Aukcje

 • Poprawiono problem z zawieszaniem się widoków HTML (pusty ekran atrybutów specyficznych, strony startowej, podglądów szczegółów) po wykonaniu zmian zbiorczych specyficznych

eBay

 • Poprawiono problem z pobieraniem atrybutów specyficznych
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutu stan towaru
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.24.0 (06/09/2017)

Ważne! Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Allegro

 • Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
 • Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
 • Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
 • Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
 • Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
 • Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
 • Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
 • Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
 • Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
 • W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
 • Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
 • Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
 • Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
 • Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
 • Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
 • Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
 • Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
 • Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

 • Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
 • Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

 • Na przucisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
 • Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
 • Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

 • Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

 • Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
 • Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
 • Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

 • Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

 • Pobrawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
 • Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
 • Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

 • [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

 • Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek
Dodatkowe informacje o wersji

Sello 1.23.4 (01/08/2017)

W związku z usunięciem z Allegro obsługi serwisu Aukro.cz przy próbie dodania konta aukcyjnego z serwisu Allegro wystąpi problem. Sello 1.23.4 zawiera poprawkę umożliwiającą dodawanie nowych kont do Sello.

Allegro

 • Poprawiono problem z dodawaniem konta aukcyjnego po zakończeniu wsparcia dla Aukro.cz
Dodatkowe informacje o wersji

Wersja 1.23.3 (17/07/2017)

Sello 1.23.3 zawiera poprawkę fiskalizacji dokumentów w Subiekcie nexo 16 oraz poprawia problem, który może wystąpić przy aktualizacji dużej bazy danych do wersji 1.23.2.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów w Subiekcie nexo 16

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy do wersji 1.23.2
Dodatkowe informacje o wersji

Wersja 1.23.2 (29/06/2017)

Sello 1.23.2 zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy możliwość wystawiania aukcji na Allegro ze zdefiniowanymi warunkami zwrotów, reklamacji oraz gwarancji. Istnieje również możliwość modyfikacji tych warunków na aukcjach trwających poprzez mechanizm zmian zbiorczych.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę pól zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy wystawianiu oraz pobieraniu aukcji
 • Dodano synchronizację słowników zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy aktualizacji parametrów z serwisu. Nowe funkcje wymagają autoryzacji każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 16
Dodatkowe informacje o wersji

Wersja 1.23.1 (14/06/2017)

Wersja 1.23.1 zawiera poprawki umożliwiające wystawienie aukcji w serwisie Allegro. Problem spowodowany jest zmianami działania atrybutów specyficznych w serwisie.

Aukcje

 • Dodano możliwość usunięcia pola z atrybutem specyficznym dla kategorii o wskazanym identyfikatorze (FID)
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia nieaktualnych atrybutów z aukcji przygotowanych
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia wybranych atrybutów specyficznych dla kategorii z aukcji przygotowanych

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru trybu silnika HTML

Transakcje

 • Przywrócono brakujące dane na wydruku szczegółów transakcji

Wersja 1.23.0 (26/04/2017)

Minęło 10 lat, odkąd pierwsza wersja Sello ujrzała światło dzienne. Dlatego też w wersji 1.23.0 postanowiliśmy odświeżyć nieco wygląd aplikacji. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany interfejsu bywają trudne, ale mamy nadzieję, że nowa wersja szybko przypadnie Państwu do gustu. Prócz zmian wizualnych dodaliśmy również wyczekiwaną możliwość zmiany cen na aukcjach z zakupem oraz kilka innych usprawnień.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji kodu EAN w aukcjach trwających.
 • Poprawiono wyliczanie daty wznowienia aukcji KT do wyczerpania.
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Poprawka wyświetlania informacji nt. problemów z dostępem do API REST.
 • Dodano możliwość wystawiania aukcji Kup Teraz do wyczerpania przedmiotów.
 • Dodano możliwość zmiany ceny na aukcjach trwających ze sprzedażą.
 • Dodano obsługę kodu EAN przy wystawianiu aukcji.
 • Dodano obsługę nowego REST API Allegro.
 • Dodano rozwijaną listę tagów dla pola z tytułem aukcji.
 • W oknie edycji aukcji dodano pole EAN.
 • W oknie zarządzania kontem aukcyjnym dodano możliwość autoryzacji aplikacji. Jest to konieczne aby korzystać z funkcji nowego REST API Allegro.

Aukcje

 • Dodano kolumnę EAN na liście aukcji.
 • Dodano wybór czasu trwania Do wyczerpania przy wystawianiu ponownym aukcji.
 • Dodano wyszukiwanie i filtrowanie (F7/F8) po kodzie EAN.
 • Poprawiono problem z uwzględnianiem daty granicznej zapisywania transakcji przy pobieraniu transakcji dla zaznaczonych aukcji.
 • Dodano filtr z grupą towaru do widoku aukcji.
 • Dodano funkcję Ponów nieudaną zmianę na liście zmian do aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobrania pełnych danych aukcji (opisy i zdjęcia) dla aukcji trwających wybranych z listy.
 • Dodano możliwość ponownego wysłania zdjęć na serwer FTP.
 • Dodano możliwość wysłania zdjęć na serwer FTP dla aukcji trwających.
 • Dodano skrót klawiszowy do funkcji powiązania aukcji z towarem.
 • Na głównej liście aukcji oraz w module Szablony aukcji dodano kolumny: Kategoria oraz Kategoria - numer.
 • Poprawiono działanie pobierania pełnych danych dla niekompletnych aukcji.
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość wyszukiwania po numerze oraz po nazwie.
 • Zmieniono treść informującą o błędzie aktualizacji aukcji trwającej.

eBay

 • Poprawiono problem z wyświetleniem zakładek w module aukcje przy zerowej liczbie sztuk na aukcji.

Edytor HTML

 • Poprawiono obsługę HTML we wszystkich oknach w programie. Dotyczy to m.in. wyświetlania wiadomości, opisu aukcji, kodu HTML opisu aukcji, okna zakupu licencji.

Grid

 • Zredukowano wysokość wiersza podsumowania przy zwiększaniu wysokości wierszy zawierających miniaturki.

Hosting zdjęć (FTP)

 • Usunięto problem z alokacją pamięci przy wysyłaniu zdjęć na serwer FTP.

Inne

 • Poprawka stabilności.

Licencje i płatności

 • Na liście kont w oknie zarządzania kontami i licencjami dodano informację o statusie autoryzacji konta w serwisie Allegro. Autoryzacja wymagana jest dla korzystania z nowych funkcji API Allegro.

Okno aplikacji

 • Poprawka przywracania pozycji okna głównego gdy pasek programów znajduje się po lewej lub górnej stronie ekranu.
 • Dodano obsługę graficznych minimotywów.
 • Zmieniono nazwę serwisu Administracja na Ustawienia.
 • Zmieniono wygląd aplikacji.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Towar::EAN].
 • Poprawiono problem zamykania się programu po użyciu tagów kategorii Aukcja.

Towary

 • Dodano kolumnę EAN na liście towarów.
 • W oknie edycji towaru dodano pole EAN.

Transakcje

 • Dodano usuwanie dokumentów w systemie sprzedaży przy zbiorczym anulowaniu transakcji.
 • Poprawiono obsługę zwrotu prowizji dla klientów niezarejestrowanych.

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze zbiorczym oznaczaniem wiadomości jako przeczytanych.
 • Poprawki wyświetlania wiadomości e-mail w dolnym oknie podglądu.
 • Wydłużono pole z hasłem do konta.

Współpraca z serwisami

 • Geis - dodano funkcję usuwającą niepoprawne znaki z numeru telefonu kupującego.
 • Geis - dodano możliwość wydruku etykiety na drukarce termicznej.
 • Geis - poprawiono opis pól autoryzacji w parametrach synchronizacji.
 • Geis - poprawiono problem z obsługą cudzysłowu.
 • Geis - poprawiono problem z pobieraniem dużych etykiet.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano synchronizację pola EAN towaru Sello z powiązanym towarem systemu sprzedaży.
 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 15.
 • Przy anulowaniu dokumentu i nieudanym usuwaniu dokumentu z Subiekta dane dokumentu w Sello nie są usuwane.
 • [nexo] Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów.

Wydruki

 • Dodano tag TowarEAN dla wydruków paczek. Umożliwia on wydruk kodu EAN towaru np. na liście magazynowej.
 • Poprawiono wydruk elementu listy (Ctrl+P).

Wersja 1.22.1 (24/01/2017)

Wersja 1.22.1 zawiera obsługę nowego serwera API Geis Parcel PL (K-Ex). Tym samym obsługa poprzedniego serwera K-Ex nie jest już w tej wersji dostępna.

Eksport

 • Dodano informacje o nowym serwisie Geis Parcel PL

Współpraca z serwisami

 • Dodano obsługę synchronizacji z serwisem Geis Parcel PL (K-Ex)
 

Wersja 1.22.0 (12/12/2016)

Wersja 1.22.0 Sello przynosi kilka bardzo przydatnych usprawnień oraz możliwość zmiany miniaturek na aukcjach trwających Allegro. Oprócz tego pojawiło się nowe rozwiązanie w zakresie pobierania transakcji oraz formularzy, które zwłaszcza w okresie świątecznym powinno doskonale ułatwić i przyspieszyć pracę.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji zdjęcia miniaturki w serwisie dla aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobierania transakcji dla wybranych aukcji.
 • Dodano obsługę mapowania dostaw Allegro Pocztex Kurier24 oraz Pocztex Kurier24 pobraniowy.

Aukcje

 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano możliwość wyświetlenia miniaturki na głównej liście aukcji.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany miniaturki aukcji w aukcjach przygotowanych.
 • Dodano obsługę automatycznego wysyłania zmian oczekujących do aukcji trwających.
 • Dodano podgląd miniaturki w oknie edycji aukcji.
 • Usunięto nadmiarowe opcje zmian zbiorczych w zakładkach aukcji zakończonych oraz wszystkich.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego importowania miniaturek z dysku.
 • W oknie zmian zbiorczych zdjęć dodano możliwość eksportowania miniaturek aukcji na dysk.

Grid

 • Dodano obsługę miniaturek zdjęć.

Komentarze

 • Do listy głównej dodano filtr statusu komentarza.

Licencje i płatności

 • Poprawiono problem sprawdzania rejestracji konta dla kont nieaktywnych.

Paczki

 • Poprawiono nazwę pola z numerem nadania w oknie dodawania paczki do listy wysyłkowej.

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce Aukcje dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z kategorii Aukcja na potrzeby szablonów wiadomości oraz podmiany miniatur.
 • Poprawiono problem modyfikatora replace z interpretacją podwójnego cudzysłowu.

Towary

 • Dodano kolumnę z liczbą obrazków w towarze.
 • Dodano kolumnę ze zdjęciem towaru na liście głównej towarów.
 • Dodano możliwość skopiowania wartości pól własnych zewnętrznych z zakładki w towarze.
 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano podgląd miniaturki (pierwszego zdjęcia) w oknie edycji towaru.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany zdjęć.
 • Ujednolicono działanie funkcji dodającej szablon aukcji do towaru. Przy dodawaniu szablonu z poziomu towaru nie jest on teraz oznaczany jako domyślny, tak jak przy zbiorczym dodawaniu szablonu.

Transakcje

 • Dodano możliwość pobierania formularzy dla zaznaczonych transakcji.
 • Dodano wyszukiwanie oraz filtrowanie (F7/F8) po nazwie i symbolu towaru.

Wiadomości

 • Dodano możliwość pobierania transakcji i formularzy dla zaznaczonych wiadomości.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej lokalizacji zapisywanych załączników.
 • Dodano obsługę StartTLS dla poczty wychodzącej.
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem niektórych wiadomości z serwisu Allegro.

Wydruki

 • Dodano pole z Identyfikatorem bazodanowym towaru.
 

Wersja 1.21.1 (17/10/2016)

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka problemu z synchronizowaniem adresów w Subiekcie GT.
 • Poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 12.