Sello 1.32.2

Aktualizacja wymagana jest do poprawnej współpracy z Subiektem nexo 27.

Sello 1.32.2

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.32.2

INFORMACJE O WERSJI

Aktualizacja zawiera tylko poprawki związane z poprawną współpracą Sello z Subiektem nexo 27. W innych przypadkach instalowanie jej nie jest konieczne.


Sello 1.32.1

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

Allegro

 • Poprawiony problem ustanawiania kanału szyfrowanego przy komunikacji z API Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją ofert trwających, wystawionych jako zaplanowane przez Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją stanu ofert przy automatycznym pobieraniu danych
 • Poprawiony problem z aktualizacją czasu wysyłki w ofertach trwających

Aukcje

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem na liście aukcji czasu wysyłki „Natychmiast”

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.32.1

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.32.1

INFORMACJE O WERSJI

Zalecamy możliwie szybkie zainstalowanie niniejszej poprawki, ze względu na to, że adresuje ona problemy zgłoszone w ostatnim czasie, które wystąpiły w wersji 1.32.0.

Jest to m.in. problem z ustanawianiem połączenia SSL\TLS, który wymagał restartowania programu. Jest również poprawka zmian w ofertach trwających w przypadku gdy oferta była wystawiona jako zaplanowana przez serwis Allegro.

Przypominamy, że w razie wystąpienia problemów z aktualizacją, pierwszą czynnością powinno być pobranie pełnych danych tej oferty (stosowna funkcja jest w menu po prawym klawiszem myszy w module AUKCJE). Pozwoli to mieć pewność, że dane w ofercie są aktualne.


Sello 1.32.0

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Allegro

 • Cennik dostaw pobierany jest również z niepełnymi danymi oferty
 • Dodano automatyczne pobieranie danych specyficznych dla konta po jego dodaniu do programu
 • Dodano możliwość zbiorczego wiązania towarów z aukcjami po sygnaturze aukcji
 • Dodano poprawki uniemożliwiające niepoprawną autoryzację konta
 • Dodano przenoszenie nieodebranych aukcji do zakończonych przy odbieraniu aukcji trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę cennika dostaw w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę dodatkowych informacji o wysyłce w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę opcji faktury dla ofert trwających
 • Poprawiono problem z pobieraniem cenników o długiej nazwie
 • Dodano zbiorczą zmianę sygnatury dla ofert przygotowanych oraz trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć w galerii oraz opisie, w tym usuwanie zdjęć, możliwe do wykonania w jednej operacji aktualizacji zdjęć oraz opisu
 • Poprawiono problem z wysyłaniem oraz odbieraniem aukcji przy wyłączonych znacznikach: Pytaj o parametry podczas wysyłania/odbierania
 • Poprawiono problem z zapisywaniem aukcji na zdublowanym koncie nieaktywnym
 • Poprawka związana z oknem autoryzacji kont w serwisie
 • Poprawki pobierania zdjęć
 • Zmiany w sposobie wysyłania danych do serwisu związane z usunięciem starego API

Aukcje

 • Daty zakończenia ofert są ustawiane teraz na moment zmiany stanu na zakończony
 • Dodano możliwość filtrowania oraz wyszukiwania aukcji (F7/F8) po sygnaturze
 • Dodano możliwość pomijania tworzenia towarów z aukcji w oparciu o pole symbol w towarze
 • Dodano nowy mechanizm zmian w ofertach trwających korzystający z nowego API Allegro
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Sygnatura (domyślnie ukryta)
 • Usunięto problem ze zmianą zbiorczą liczby dostępnych sztuk w ofertach przygotowanych
 • W oknie aukcji dodano pole Sygnatura obsługujące tagi, umożliwiające przesłanie do Allegro własnego identyfikatora towaru

Grid

 • Dodano skrót klawiszowy do usuwania błędów aukcji oraz paczek (Ctrl+Shift+B)
 • Usunięto okno potwierdzenie usuwania błędów aukcji oraz paczek

Inne

 • Dodano odświeżanie etykietek na przyciskach po zakończeniu wykonywania zleconych zadań synchronizacji w tle
 • Dodano odświeżanie list po zakończeniu wykonywania synchronizacji z tle
 • Poprawka stabilności programu

Instalacja

 • Poprawka problemu z wyświetlaniem okna autoryzacji przy pierwszym uruchomieniu programu na komputerze
 • Poprawka związana z obsługą Subiekta nexo

Parametry

 • Dodano zapisywanie ostatnio używanych parametrów w oknie synchronizacji parametrów z Allegro
 • Zmiany (ustandaryzowanie) w strukturze parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży (zmiany w bazie danych)

Pomoc

 • Dodano mechanizm szybkiego dostępu do rozwiązania znanych problemów występujących w aukcjach

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z upłynięciem czasu oczekiwania na wykonanie niektórych operacji związanych z czyszczeniem dużych baz
 • Poprawiono problem z usuwaniem aukcji zawierających zmiany oczekujące

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Aukcja::Sygnatura]

Transakcje

 • Poprawiono problem z ustawianiem dostawcy dla nowych transakcji podczas przechodzenia pomiędzy zakładkami

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.32.0

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Sello 1.32

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.32.0

Lista poprawek do wersji:
Sello 1.32.1
Sello 1.32.2

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie z wersji poprzedniej (1.30.4)

Pełna lista zmian

CO NOWEGO W AKTUALIZACJI?

MODYFIKACJA OFERT TRWAJĄCYCH

Najbardziej wyczekiwana funkcja od poprzedniej aktualizacji zawierającej nowy synchronizator Allegro. Przywróciliśmy możliwość aktualizowania ofert trwających na podstawie zmian oczekujących. Wśród zmian są oczywiście takie zmiany jak:

 • zmiana cennika dostaw
 • informacje dodatkowe o wysyłce
 • zmiana opcji faktury
 • dodawanie jak i usuwanie zdjęć z jednoczesną aktualizacją opisu
Wysyłanie zmian oczekujących do Allegro, modyfikacja ofert trwających

W inny sposób aktualizowane są również stany oraz ceny, dzięki czemu nie powinno dochodzić do sytuacji, że poprawnie wysłana zmiana nie zostanie uwzględniona w serwisie. Zmiany powinny pojawiać się również dużo szybciej w serwisie – choć przypominamy, że Allegro zastrzega sobie do godziny czasu na pojawienie się zmian w serwisie po ich wysłaniu.

Ważne, aby zmian w ofertach dokonywać zawsze na możliwie najświeższych danych pobranych z serwisu (pełnych danych).

Mechanizm zmian w nowym API Allegro działa inaczej niż w starym API i każda zmiana w ofercie aktualizuje wszystkie pola aukcji, łącznie z cenami oraz stanem! Jeśli Sello będzie wysyłać dane na podstawie przestarzałych danych nadpisze aktualne dane w ofercie własnymi, nieaktualnymi.

Druga różnica jest taka, że wszystkie zmiany oczekujące aplikowane są za jednym razem, nie trzeba, jak w starym API, wysyłać różnych zmian osobno.

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY

Przeniesienie oferty z trwających do zakończonych aktualizuje teraz datę zakończenia (jeśli jest ona ustawiona jako przyszła), tak aby korzystanie z filtrów zakończenia wg. daty było możliwe.

AKTUALIZACJA OFERT NA PODSTAWIE TRWAJĄCYCH

Nie trzeba już pobierać ofert zakończonych, aby zniknęły one z zakładki TRWAJĄCE. Oferty niepoprawne podczas synchronizacji tylko trwających będą automatycznie uznawane za zakończone.

AUTOMATYCZNE ODŚWIEŻANIE LISTY PO SYNCHRONIZACJI

Uzupełniamy również brakujący mechanizm odświeżania listy aukcji po wykonaniu synchronizacji. Klawisz F5 nadal odświeża listę na żądanie, ale nie trzeba będzie już go używać aby dane odświeżyły się samoczynnie po wykonaniu synchronizacji.

DALSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM NA NOWE API ALLEGRO

Kontynuujemy prace nad stopniowym przechodzeniem na nowe API Allegro, a wraz z nim całkowicie przepisujemy kolejne fragmenty programu. W tej aktualizacji zmianie uległ sposób wysyłania danych do serwisu ręcznie (w tym okno wysyłania danych). Z wierzchu w zasadzie niewiele się zmieniło, ale prosimy zwrócić uwagę czy nie wystąpiły tutaj jakieś problemy z działaniem wysyłania danych.

AUTORYZACJA W ALLEGRO

Przypominamy, że warunkiem poprawnej współpracy Sello z Allegro jest poprawna autoryzacja Sello dla używanych kont Allegro. Mechanizm w poprzednich wersjach mógł w pewnych przypadkach powodować złą autoryzację, co skutkowało pojawianiem się różnych błędów podczas pracy (403 forbidden, invalid_token, itp).

W wersji 1.32 w oknie autoryzacji widnieje informacja do jakiego konta należy się zalogować w Allegro oraz za każdym razem pojawia się okno wpisywania danych, z ewentualnym oknem umożliwiającym potwierdzenie lub zmianę konta na które należy się zalogować.

Autoryzacja Sello dla konta Allegro

Dodatkowo, po zalogowaniu się do konta, Sello zweryfikuje, czy na pewno zalogowano się na właściwe konto i nie pozwoli posłużyć się innym loginem.

SYGNATURA – NOWE POLE

W oknie aukcji pojawiło się nowe pole Sygnatura. Dla kont firmowych pole to widoczne jest tylko dla sprzedawcy, zaraz pod tytułem oferty. W Sello pole to znalazło się obok pola EAN.

Sygnatura

Pole to jest synchronizowane z Allegro (trzeba pobrać pełne dane), można modyfikować je w ofertach trwających, jak również można wykorzystać sygnaturę, do połączenia aukcji z towarami – np. jeśli w Allegro w tym polu znajduje się symbol towaru.

Zbiorcze powiązanie aukcji z towarami na podstawie sygnatury

Oczywiście pole dostępne jest również na liście aukcji – domyślnie ukryte. Włączyć je można w ustawieniach listy kolumn Ctrl+Shift+K. Można również wyszukiwać oraz filtrować oferty po tym polu (F7/F8).

Pole sygnatura powinno działać również dla kont niefirmowych, ale nie jest ono prezentowane w Allegro na karcie produktu.

NOWY MECHANIZM RAPORTOWANIA BŁĘDÓW

W wersji 1.31 wprowadziliśmy raportowanie błędów wprost na liście aukcji (podobnie jak wcześniej w paczkach). Z założenia użytkownik powinien reagować na pojawiające się błędy podświetlone na czerwono i rozwiązywać je w miarę na bieżąco – jeśli wymagają interwencji. Poprawione problemy zdejmują informację o błędzie w momencie powtórzenia synchronizacji ze skutkiem pozytywnym.
Dodatkowo użytkownik może również samodzielnie wyczyścić te błędy wywołując funkcję Wyczyść błędy aukcji.

Wyczyść błędy aukcji

Usunęliśmy okno potwierdzenia wykonania tej operacji oraz dodaliśmy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+B w celu szybszego i łatwiejszego zarządzania.

ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Wdrażamy również funkcję pozwalającą uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego problemu w sposób szybki i łatwy, bez konieczności przeglądania naszego forum w poszukiwaniu rozwiązania.

Kliknij aby zobaczyć rozwiązanie problemu

Kliknięcie w przycisk ZOBACZ ROZWIĄZANIE obok treści błędu, otworzy domyślną przeglądarkę internetową na odpowiednim temacie e-pomocy (które powstają) lub na temacie na naszym forum, w którym będzie można zapoznać się z powodem oraz rozwiązaniem tego problemu.

Rozwiązania pojawiają się dynamicznie i będą przez nas dodawane na podstawie aktualnych statystyk występowania konkretnych problemów, oraz istnienia gotowych tematów z rozwiązaniem, które można zaserwować wprost z treści błędu. Dlatego też, na początku korzystania z nowej wersji, rozwiązania mogą nie być widoczne – będą sukcesywnie pojawiać się w Sello.

PARAMETRY SYSTEMU SPRZEDAŻY

Przygotowujemy się do wdrożenia nowych synchronizatorów z Subiektami. W tej wersji przebudowie uległa struktura parametrów systemu sprzedaży zapisanych w bazie danych. Prosimy zwrócić uwagę, na ewentualne zakłócenia w działaniu synchronizacji z Subiektem a w razie wystąpienia takiego problemu o informację do nas, oraz o zweryfikowanie ustawień w parametrach systemu sprzedaży.

Informacja ta może być również istotna dla użytkowników zewnętrznych rozwiązań lub ich twórców, jeśli korzystają z tych parametrów zapisanych w bazie Sello.

Nie są to wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w tej wersji. Powyżej wyszczególnione zostały tylko te najważniejsze. Więcej szczegółów na liście zmian.


Sello 1.31.3

Kolejna porcja poprawek dla wersji 1.31. Dodaliśmy również możliwość aktualizacji cen w ofertach trwających.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji cen (kup teraz) w aukcjach trwających

Instalacja

 • Poprawka problemu z aktualizowaniem wersji kończącym się zamknięciem programu przy starcie

Transakcje

 • Dodano rozszerzony adres e-mail (zawierający sufiks + ) do transakcji (paczki) na potrzeby synchronizacji z serwisami kurierskimi. Jest on przenoszony z formularza pozakupowego do adresu wysyłkowego w transakcji.

Wydruki

 • Poprawiono problem z zamykaniem się programu podczas drukowania paczek

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.3

Kolejna porcja poprawek dla wersji 1.31. Dodaliśmy również możliwość aktualizacji cen w ofertach trwających.

Sello 1.31.3

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.3

INFORMACJE O WERSJI

AKTUALIZACJA CEN W OFERTACH TRWAJĄCYCH

W związku z licznymi zgłoszeniami dodaliśmy funkcję zmian cen Kup Teraz w ofertach trwających. Sama funkcja korzysta z nowego API Allegro ale jest zaimplementowana jeszcze w starym synchronizatorze z Allegro – który docelowo zniknie z Sello. Aktualnie trwają prace nad pozostałymi zmianami zbiorczymi w ofertach trwających działających już całkowicie w nowym modelu synchronizacji.

ROZSZERZONE ADRESY E-MAIL W TRANSAKCJACH

W aktualizacji dodaliśmy również przenoszenie rozszerzonych adresów e-mail (zawierających sufiks z +) z formularzy pozakupowych do adresu dostawy transakcji.


Sello 1.31.2

Aktualizacja zawiera poprawki najczęściej występujących problemów w wersji 1.31.

Allegro

 • Dodano możliwość ustawienia w aukcji znacznika wznowienia po zakończeniu przez serwis aukcyjny
 • Po wystawieniu aukcji są one od razu przenoszone do zakładki TRWAJĄCE
 • Poprawiono mechanizm odświeżania tokena autoryzującego przy pracy wielostanowiskowej
 • Poprawiono problem z pobieraniem daty rozpoczęcia (utworzenia) aukcji przy pobieraniu pełnych danych
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy w polu z dodatkowymi informacjami o przesyłce znajdują się znaki nowej linii
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem opisu w aukcjach pobranych z Allegro zawierających znaki nowych linii
 • Poprawiono problem z zapisywaniem pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce
 • Przywrócono działanie funkcji wystawiania aukcji o zaplanowanej godzinie przez Sello
 • Przywrócono wyliczanie daty wznowienia dla aukcji trwających do wyczerpania przedmiotów

Aukcje

 • Poprawiono działanie filtrów bez ofert kupna od 11 miesięcy oraz przez pełny rok
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy są oznaczone jako gotowe do wystawienia
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych aukcji
 • Ukryto nieaktualną kolumnę: Pozostało na aukcji. Poprawne dane znajdują się w kolumnie Ilość na aukcji

Instalacja

 • Poprawiono problem z autoryzacją konta Allegro w kreatorze startowym

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem odświeżania paska statusu przy pobieraniu transakcji i formularzy

Program Serwisowy

 • Wydłużono czas zwłoki przy czyszczeniu bazy do 6 godzin

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.2

Aktualizacja zawiera poprawki najczęściej występujących problemów w wersji 1.31.

Sello 1.31.2

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.2

Instalator należy uruchomić w trybie administratora (Uruchom jako… administrator). W przeciwnym wypadku program może nie działać prawidłowo po instalacji*.

W przypadku problemów z uruchomienie wersji proszę odinstalować ją z systemu poprzez Dodaj/Usuń programy i zainstalować ponownie na czysto wersję 1.31.2.

INFORMACJE O WERSJI

WZNAWIANIE OFERT PRZEZ ALLEGRO

Dodaliśmy obsługę znacznika Wznawiaj ofertę po zakończeniu znajdującego się w zakładce SPECYFICZNE w aukcji. Funkcja taka była niedostępna w nowym API Allegro podczas publikowania wersji 1.31, została dodana w serwisie w terminie późniejszym.

POPRAWIONE PROBLEMY

W aktualizacji skupiliśmy się na najczęściej występujących problemach o których pisaliście na forum, poniżej kilka z nich:

 • Niedziałająca opcja wysyłania aukcji
 • Problem z paskiem statusu podczas pobierania transakcji
 • Pobieranie opisów aukcji ze znakami nowych linii
 • Niewidoczne aukcje w TRWAJĄCYCH po wystawieniu

DATA WZNOWIENIA

Przywróciliśmy funkcję wyliczania daty wznowienia oferty trwającej do wyczerpania towaru. Serwis Allegro niestety nie zwraca tej daty, dlatego jest ona, jak w poprzednich wersjach Sello, wyliczana na podstawie daty wystawienia. Przypominamy jednak, że są to tylko przybliżone wyliczenia i w razie przedłużenia ofert w serwisie daty te nie będą się zgadzać ze stanem rzeczywistym.

WYGASANIE TOKENA

W wersji znalazły się również poprawki odświeżania tokenów dostępowych do serwisu Allegro, które w przypadku pracy wielostanowiskowej nie były poprawnie odświeżane. W razie występowania jeszcze problemów z wygasaniem tokena prosimy o kontakt (błąd w raporcie invalid_token, access token expired). Oczywiście na początku wymagana może być ponowna autoryzacja, jeśli już taki problem występuje.

CO Z AKTUALIZACJĄ OFERT TRWAJĄCYCH?

Pracujemy obecnie nad zmianami zbiorczymi ofert trwających. Aktualizację zawierającą tę funkcję wypuścimy jak tylko będzie gotowa. Oszacowanie dokładnego terminu jest obecnie jednak trudne. Dokładamy jednak wszelkich starań aby było to jak najszybciej.

Najświeższe informacje odnośnie terminu pojawienia się kolejnej aktualizacji można znaleźć na naszym forum w pasku, w górnej części strony.

Wszystkie zmiany w wersji znajdują się na pełnej liście zmian.


Zaktualizuj Sello!

Przypominamy o konieczności aktualizacji Sello do wersji 1.31. W najbliższy poniedziałek, tj. 8.07.2019r wersje wcześniejsze przestaną działać.

Zaktualizuj swoje Sello do najnowszej wersji. Wygaszanie API Allegro

WYGASZANIE API ALLEGRO

Aktualizacja wersji jest konieczna ze względu na wygaszanie starego API przez Allegro. Starsze wersje nie będą poprawnie współpracować z serwisem Allegro od poniedziałku 8.07.2019r.

PRZEJŚCIE NA NOWĄ WERSJĘ

Nowa wersja zawiera w sobie bardzo dużo zmian w zakresie obsługi aukcji. Oznacza to, że niektóre funkcje będą działały inaczej, niektórych funkcji nie ma jeszcze dostępnych – szczegóły w poprzednim komunikacie.

Duża liczba zmian może przysporzyć na początku trochę więcej pracy a sama aktualizacja bazy danych może wymagać dodatkowych zabiegów związanych z wyczyszczeniem jej ze zbędnych danych.

Sugerujemy aby zająć się tematem możliwie szybko, gdyż z naszych danych wynika, że ponad połowa użytkowników jeszcze nie przeszła na nową wersję i w przyszłym tygodniu wsparcie każdego użytkownika w krótkim czasie może nie być możliwe, ze względu na liczbę zapytań.

KONIECZNE PODJĘCIE DODATKOWYCH KROKÓW

Przejście na nową wersję wymaga wykonania kilku dodatkowych czynności po aktualizacji programu i bazy danych.

Dla przypomnienia, należy:

 • Autoryzować wszystkie konta (jeśli nie są zautoryzowane)
 • Pobrać wszystkie parametry i kategorie z serwisu – proces ten wystartuje samoistnie, aczkolwiek jeśli któreś konto nie było zautoryzowane, to proces nie powiedzie się. Trzeba będzie uruchomić synchronizację parametrów ręcznie, o czym w poprzednim komunikacie
 • Pobrać z Allegro cenniki dostaw (lub utworzyć jeśli ich nie ma)
 • Pobrać pełne dane o aukcjach trwających, ewentualnie o zakończonych w razie potrzeby z menu Wyślij/Odbierz > serwisy aukcyjne > Odbierz.
 • Upewnić się, że w słowniku Wysyłka towarów – sposoby wysyłki są poprawnie powiązane dostawy Allegro, w razie potrzeby uzupełnij.

Więcej na ten temat w informacjach o wersji 1.30.

MOŻLIWE PROBLEMY PRZY MIGRACJI DO NOWEJ WERSJI

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH NIE POWIODŁA SIĘ

Może wystąpić problem z aktualizacją baz danych, działających pod kontrolą darmowej wersji serwera SQL Express, która dostarczana jest wraz z programem. Jeśli wielkość bazy Sello zbliża się do 10GB, może w niej nie być miejsca na przeprowadzenie aktualizacji. W takim wypadku można rozważyć użycie nowego narzędzia w Programie serwisowym do Sello, które umożliwia wyczyszczenie bazy ze zbędnych, starych danych, uwzględniając kryterium daty.

W razie wątpliwości zapraszamy na nasze forum, gdzie wiele zagadnień związanych z czyszczeniem bazy zostało już poruszonych.

NIE WYSYŁA AUKCJI

Część funkcji związanych z wystawianiem aukcji nie działa w obecnej wersji. Ich funkcjonowanie będzie przywrócone w najbliższym czasie.

Jeśli korzystasz z funkcji wystawiania aukcji automatycznie w momencie oznaczenia jej jako gotowej do wystawienia, to chwilowo funkcję tę należy wyłączyć w USTAWIENIA > PARAMETRY > Parametry wysyłania i odbierania > zakładka AUKCJE. Zamiast tego w zakładce PODSTAWOWE, w tym oknie, ustaw w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA WYSYŁANIA DANYCH RĘCZNIE pole Pytaj o parametry wysyłania.

Aby wysłać aukcje skorzystaj z menu WYŚLIJ/ODBIERZ > Serwisy aukcyjne > Wyślij. Pojawi się okno, w którym można wybrać funkcję wysłania X aukcji przygotowanych.

Pamiętaj również, że w nowym API do wysłania aukcji wymagane jest ustawienie cennika dostaw Allegro, który należy stworzyć wcześniej w Allegro lub w Sello i wyeksportować do Allegro (USTAWIENIA > SŁOWNIKI > Cenniki dostaw – opcje Import/Eksport).

NIE WIDAĆ AUKCJI TRWAJĄCYCH PO WYSTAWIENIU

W związku ze zmianą sposobu wystawiania aukcji, tuż po wysłaniu aukcje trwające zyskują status aukcja wysłana. Aukcja taka w Allegro pojawi się do godziny czasu. Status aukcji wysłanej nie ma swojego odpowiednika w zakładkach w Sello więc aukcje takie znaleźć można w zakładce WSZYSTKIE.

Aby aukcje pojawiły się w zakładce TRWAJĄCE, należy odebrać aukcje trwające, definiując automatyczne pobieranie takich aukcji co określony czas (PARAMETRY WYSYŁANIA I ODBIERANIA > zakładka TRANSAKCJE) lub ręcznie w menu WYŚLIJ/ODBIERZ > Serwisy aukcyjne > Odbierz (aukcje trwające).

NIE POBIERA AUKCJI TRWAJĄCYCH

Proszę się upewnić, że w USTAWIENIA > Parametry wysyłania i odbierania jest włączony znacznik Pytaj o parametry odbierania.

NIE POBIERA TRANSAKCJI

Wraz z nową wersją i obsługą nowego API Allegro, wprowadzamy zupełnie nowy mechanizm synchronizacji, który obecnie działa jeszcze w powiązaniu z poprzednim. Powoduje to występowanie mylących zjawisk.

Podczas pobierania transakcji w dolnej belce pojawia się status synchronizacji z serwisami aukcyjnymi, który przedstawia m.in. pasek postępu pobierania aukcji, w których wystąpiła sprzedaż. Pasek ten dochodzi do końca, po czym status informuje o zakończeniu pobierania – a nowych transakcji brak.

W praktyce w tle trwa nadal pobieranie transakcji (starym mechanizmem), który nie jest odzwierciedlany w pasku statusu. Pomocne tutaj może okazać się odświeżanie listy transakcji za pomocą klawisza F5.

NIE POBIERA FORMULARZY POZAKUPOWYCH

Problem dokładnie taki sam, jak z pobieraniem transakcji. Pobieranie trwa w tle, ale status pobierania o tym nie informuje. Skorzystaj z klawisza F5 aby odświeżyć widok transakcji.

FORMULARZE POZAKUPOWE SĄ NIEZGODNE (CZERWONE)

Jeśli po wejściu w transakcję na zakładkę FORMULARZE podświetlone są na czerwono pola związane z wysyłką a jednocześnie próba skopiowania danych z formularza do transakcji ręcznie (przycisk [<]) powoduje wyświetlenie ostrzeżenia o braku powiązania dostaw, udaj się do USTAWIENIA > SŁOWNIKI > Wysyłka towarów – sposoby wysyłki, wybierz problematyczną dostawę i powiąż ją z dostawą Allegro.

PROGRAM ZAMYKA SIĘ PRZY PRÓBIE WYDRUKOWANIA PACZEK

Problem związany jest z niezgodnością wersji platform .NET Framework używanych w programie. Dokładniej, uruchomienie przed wydrukami synchronizacji z Allegro (nowa platforma) powoduje, że funkcja drukowania powoduje wyłączenia się programu. Rozwiązanie tymczasowe, to uruchomić ponownie program i przejść od razu do drukowania, nie rozpoczynać synchronizacji z serwisem Allegro.

NIE MOŻNA ZMIENIĆ CENY, CENNIKA W AUKCJACH TRWAJĄCYCH

Funkcja modyfikacji aukcji trwających nie jest obecnie dostępna, gdyż w związku z ograniczonym czasem nie zdążyliśmy jej zrealizować do wersji 1.31.0. Działają obecnie tylko: zmiana stanów oraz zakończenie aukcji. Zmiany w aukcjach trwających można przeprowadzić posługując się linkiem Edytuj w serwisie znajdującym się w dolnym podglądzie szczegółów aukcji trwającej.

„POZOSTAŁO NA AUKCJI” SIĘ NIE ZGADZA

Nowe API Allegro nie zwraca już informacji o liczbie wystawionych na aukcji sztuk, tylko liczbę dostępnych. Zatem kolumna Pozostało na aukcji, która wylicza Liczbę sztuk – sprzedano jest już zbędna. Zamiast tego skorzystaj z danych zawartych w kolumnie Ilość na aukcji.

Rozwiązania kolejnych powtarzających się problemów będą dopisywane w tym artykule.

Wspomniane tutaj problemy będą naprawione w najbliższym czasie, ale w związku z koniecznością aktualizacji oraz ograniczonym czasem przekazujemy tutaj tymczasowe rozwiązania i odpowiedzi w skróconej formie.