Sello 1.31.1

Poprawka problemu związanego z aktualizacją bazy danych zawierającej dużą liczbę zdjęć na darmowych bazach SQL Express.

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji baz danych zawierających dużą liczbę zdjęć

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.1

Poprawka problemu związanego z aktualizacją bazy danych zawierającej dużą liczbę zdjęć na darmowych bazach SQL Express.

Sello 1.31.1

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.31.1

INFORMACJE O WERSJI

Aktualizacja jest przeznaczona tylko dla użytkowników wersji wcześniejszych niż 1.31.0 oraz dla nowych użytkowników. Zmienia ona sposób konwersji bazy tak, aby duża liczba zdjęć nie stanowiła problemu w darmowych wersjach serwera SQL. Ma on ograniczenie do 10GB na wielkość bazy, co podczas konwersji ma znaczenie jeśli zdjęć w bazie jest dużo.

Jeśli posiadasz już wersję 1.31.0 nie instaluj tej poprawki.

Jeśli już poprawka zostanie zainstalowana na wersji 1.31.0 i program nie będzie chciał się uruchomić, proszę usunąć program poprzez Dodaj/Usuń programy a następnie zainstalować go ponownie (tutaj numer wersji nie ma już znaczenia, może być 1.31.1).


Sello 1.31.0

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Allegro

 • Cennik dostaw z możliwością edycji został zastąpiony podglądem cennika Allegro
 • Dodano nowy mechanizm logowania komunikacji z serwisem Allegro na potrzeby weryfikacji problemów z synchronizacją
 • Dodano nowy mechanizm pobierania sposobów wysyłki z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm pobierania warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • Dodano nowy mechanizm pobierania zdjęć z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji kategorii z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji parametrów specyficznych dla kategorii
 • Dodano nowy mechanizm wysyłania aukcji do serwisu
 • Dodano zupełnie nową integrację z serwisem Allegro, opartą o nowe API REST. Stary mechanizm synchronizacji, komunikujący się przez stare API działa jeszcze dla pobierania transakcji oraz formularzy i będzie stopniowo wycofywany.
 • Dodawanie konta Allegro wymaga przeprowadzenia autoryzacji konta w serwisie Allegro
 • Dostosowanie pobierania transakcji do nowego mechanizmu pobierania aukcji
 • Dostosowano opcje promowania aukcji do aktualnych w serwisie
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano czerwoną plakietkę określająca liczbę aukcji z błędem synchronizacji
 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi datami wystawienia aukcji (czas letni, zimowy)
 • Poprawki zmian zbiorczych cennika dostaw dla aukcji związane ze zmianą struktury przechowywania danych
 • Przy edycji opisu dodano ostrzeżenie o konieczności wstawienia zdjęć na zakładce ZDJĘCIA
 • Usunięto automatyczne pobieranie kategorii i parametrów. Zastąpiono je jednorazową aktualizacją po założeniu nowej bazy, aktualizacji wersji oraz dodawaniu nowego konta.
 • Usunięto funkcję sprawdzania opłat za wystawienie aukcji
 • Usunięto nieobsługiwane już pola z numerami kont bankowych z okna edycji aukcji
 • Usunięto opcje płatności i zastąpiono je aktualnie dostępnymi w serwisie (wybór rodzaju faktury)
 • Usunięto osobne opcje pobierania aukcji ze sprzedażą, oraz bez sprzedaży. Dodano podział na aukcje trwające i zakończone.
 • Usunięto synchronizację parametrów słownikowych z Allegro (listę krajów, województw, opcji wysyłki, pól formularza, parametrów specyficznych, czasów trwania aukcji, opcji płatności) poprzez stare API Allegro
 • Usunięto szyfrowanie tokena dostępowego w bazie danych – daje to możliwości replikacji tokenów pomiędzy bazami Sello obsługującymi te same konta Allegro
 • W oknie aukcji dodano możliwość pobrania (odświeżenia) z serwisu aktualnych warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • W oknie zmian zbiorczych parametrów specyficznych dla kategorii dodano możliwość pobrania/zaktualizowania parametrów z serwisu
 • W podglądzie szczegółów aukcji dodano link umożliwiający wyszukanie aukcji w serwisie w Moich Ofertach
 • W podglądzie szczegółów aukcji trwających dodano link do edycji aukcji poprzez serwis Allegro
 • W słowniku cenników dodano możliwość importowania cenników z Allegro oraz eksportowania i aktualizacji ich w serwisie z poziomu programu
 • Zmiany w działaniu oraz strukturze parametrów specyficznych kategorii
 • Zmieniono algorytm odświeżania tokena autoryzującego Allegro. Nie powinien wymagać już częstej aktywności ze strony użytkownika.
 • Zmieniono mechanizm pobieranie pełnych danych aukcji. Dane pobierane są w kilku etapach, w szczególności zdjęcia pobierane są na końcu procesu pobierania.
 • Zmieniono sposób synchronizowania stanów w ofertach trwających
 • W oknie parametrów specyficznych dodano możliwość czyszczenia oraz importowania parametrów z innej aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr aukcji zawierających błędy
 • Dodano kolumnę Numer aukcji w zakładce aukcji przygotowanych. Pojawienie się numeru aukcji oznacza utworzenie szkicu w Allegro.
 • Dodano możliwość synchronizowania wybranych danych serwisu lub konta z poziomu menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu
 • Dodano widoczność dezaktywowanych kont przy powielaniu aukcji
 • Dostosowanie okna oraz działania zmian zbiorczych w aukcjach do nowego formatu parametrów specyficznych w Allegro
 • Poprawiono problem z funkcją zbiorczego powiązywania aukcji z towarami dla niektórych towarów importowanych z Subiekta
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii: polepszono wizualizację wyników w oknie wyszukiwania, zwiększono liczbę wyszukiwanych kategorii do 20, dodano powiadomienia o nieudanym wyszukiwaniu
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość synchronizowania całego drzewa kategorii jak i wybranego fragmentu drzewa z podkategoriami
 • W podglądzie szczegółów aukcji zakończonych dodano link do wznowienia aukcji poprzez serwis Allegro
 • Wprowadzono priorytetyzacje zadań do wykonania – operacje synchronizacji wywołane przez użytkownika są wykonywane z wyższym priorytetem niż operacje automatyczne.

eBay

 • Usunięto możliwość dodawania nowych kont z serwisu eBay – jako, że od długiego czasu serwis ten nie jest już wspierany

Inne

 • Dodano nowy mechanizm kolejkowania zadań do wykonania w ramach synchronizacji. Obecnie zastosowany jest w części synchronizacji z aukcjami.
 • Poprawka stabilności związana z przetwarzaniem uszkodzonych zdjęć

Interfejs graficzny

 • Najechanie wskaźnikiem myszy na nowe okno z komunikatem błędu, ostrzeżeniem lub informacją będzie zapobiegać jego zniknięciu
 • Poprawiono i ujednolicono treści informacji w chmurkach
 • Zmieniono sposób wyświetlania chmurek informacyjnych (podpowiedzi). Teraz występują trzy rodzaje powiadomień: informacja, ostrzeżenie oraz błąd, różniące się od siebie kolorem.
 • Zmieniono sposób prezentacji statusu zadań trwających w tle w dolnej części okna aplikacji

Paczki

 • Dodano możliwość oznaczenia paczki jako wartościowej przy płatności z góry
 • Poprawki działania funkcji inteligentnego aktywowania odpowiedniego pola po wejściu w edycję paczki

Parametry

 • Poprawki działania klawisza TAB w parametrach kont pocztowych
 • Poprawki wizualne pól rozwijanych w parametrach transakcji
 • Poprawki związane z ustawieniem szablonów nazw transakcji dodawanych ręcznie oraz grup
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto odbieranie aukcji ze sprzedażą i bez sprzedaży
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto zbędną już możliwość wyboru domyślnej kategorii dla pobieranych danych słownikowych
 • Zmieniono domyślne ustawienia szablonów nazw dla nowych transakcji dodanych ręcznie oraz grup transakcji dodając rok do numeru

Program Serwisowy

 • Dodano funkcje umożliwiające analizę, czyszczenie i usuwanie starych danych z bazy
 • Dodano możliwość przesyłania bazy danych do weryfikacji lub naprawy bezpośrednio do nas, bez potrzeby używania zewnętrznych narzędzi. Nadal wymagana jest podpisana umowa powierzenie danych osobowych.
 • Dodano możliwość włączenia logowania komunikacji z Allegro
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem baz danych na niektórych systemach

Słowniki

 • Dodano unikalność nazwy grup towarów

Towary

 • Dodano możliwość aktualizacji ceny w aukcjach z poziomu modułu towarów
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany cen zakupu oraz sprzedaży w kartotece towarów

Transakcje

 • Funkcję grupowania wg klienta zmieniono na grupowanie wg formularzy w menu transakcji po lewej stronie
 • Poprawiono problem z przywracaniem domyślnego typu płatności w oknie transakcji przy zmianie zakładek
 • Poprawki wizualne w oknie grupowania transakcji

Wiadomości

 • Dodano możliwość zbiorczego flagowania wiadomości
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany flagi w wielu wiadomościach jednocześnie
 • Dodano skrót klawiszowy do zmiany flagi wiadomości (Ctrl+D)
 • Poprawiono mechanizm podpinania wiadomości e-mail z rozszerzeniem (+) do transakcji
 • Poprawki w działaniu szybkiego wyboru w polu załącznika w szablonie wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [Geis] Dodano obsługę przesyłek ponadgabarytowych
 • [Paczkomaty] Dodano poprawianie numeru telefonu przy eksporcie przesyłek

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.0

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Sello 1.31 ważna aktualizacja

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.0

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie z wersji poprzedniej (1.30.4)

POPRAWKI DO WERSJI 1.31

Sello 1.31.1

BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Wersja 1.31 wnosi znaczące zmiany w mechanizmach synchronizacji w Sello. Początkowo dotyczyć będzie synchronizacji z Allegro w zakresie zarządzania ofertami. W kolejnych aktualizacjach będzie obsługiwał pobieranie transakcji, obsługę wiadomości, paczek oraz Subiekta.

Kod synchronizatora Allegro w zakresie zarządzania ofertami został stworzony zupełnie od nowa. Co za tym idzie, mogą wystąpić pewne niedogodności związane z brakiem niektórych funkcji istniejących w poprzednich wersjach jak i mogą pojawić się problemy, których wcześniej nie było. Uczulamy na ten fakt i prosimy wszelkie zauważone problemy zgłaszać jak najszybciej na forum lub mailowo.
Prosimy również o wyrozumiałość – zrobimy co w naszej mocy aby ewentualne usterki usunąć w możliwie najkrótszym czasie, ale pamiętajmy, że używany i dopracowywany przez 12 lat kod w zasadzie z programu zniknął i został zastąpiony nowym, który takiego „stażu” po prostu nie ma.

Wersja 1.31 jest od pewnego czasu testowana przez wybranych sprzedawców/użytkowników Sello, aczkolwiek systemy jak i scenariusze pracy w firmach bywają różne i nie wszystkie problemy można w ten sposób wykryć.

KONIECZNA AKTUALIZACJA

Aktualizacja do wersji 1.31 jest konieczna, ze względu na stopniowe wygaszanie starego API przez Allegro. Prosimy nie odkładać aktualizacji na później bo w ciągu najbliższych dni wersje starsze niż 1.31 przestaną funkcjonować (wystawianie i odbieranie aukcji, odbieranie transakcji).

CO ZOSTAŁO ZMIENIONE W SYNCHRONIZACJI Z ALLEGRO?

Funkcje Allegro, które zostały w 1.31 przepisane na nowo:

 • pobieranie kategorii
 • pobieranie parametrów specyficznych
 • pobieranie słownika dostaw
 • pobieranie cenników dostaw
 • wysyłanie cenników dostaw
 • aktualizacja cenników w Allegro
 • pobieranie warunków zwrotów, gwarancji, reklamacji
 • tworzenie draftu oferty (aukcji) w serwisie
 • aktualizacja draftu w serwisie
 • publikowanie oferty (uruchamianie jej)
 • wysyłanie zdjęć
 • pobieranie zdjęć
 • pobieranie ofert trwających i zakończonych
 • pobieranie szczegółów ofert (pełne dane oferty)
 • kończenie oferty
 • zmiana stanów

CZEGO NIE MA W WERSJI, CO BYŁO WCZEŚNIEJ DOSTĘPNE?

 • zmiany zbiorcze na aukcjach trwających, oprócz kończenia ofert i zmiany stanów, które są dostępne
 • automatycznego pobierania kategorii i parametrów
 • synchronizacji słowników typu czasy trwania aukcji, lista państw, lista województw, lista opcji promowania ofert, itp.

Zmiany zbiorcze w aukcjach trwających pojawią się niebawem.

BARDZO WAŻNE! PIERWSZE URUCHOMIENIE

Różnice pomiędzy starym i nowym API Allegro pociągnęły za sobą konieczność zmian struktury przechowywanych w bazie danych. Po pierwszym uruchomieniu nowej wersji, należy wykonać kilka kroków opisanych poniżej:

 • Autoryzować wszystkie konta (jeśli nie są zautoryzowane)
 • Pobrać wszystkie parametry i kategorie z serwisu – proces ten wystartuje samoistnie, aczkolwiek jeśli któreś konto nie było zautoryzowane, to proces nie powiedzie się. Trzeba będzie uruchomić synchronizację parametrów ręcznie, o czym poniżej.
 • Pobrać z Allegro lub utworzyć cenniki dostaw
 • Pobrać pełne dane o aukcjach trwających, ewentualnie o zakończonych w razie potrzeby z menu Wyślij/Odbierz > serwisy aukcyjne > Odbierz.
 • Upewnić się, że w słowniku dostaw są poprawnie powiązane dostawy Allegro

Nie wszystkie dane można było łatwo skonwertować ze starej wersji, dlatego wymagane jest pobranie danych ponownie. Dużym problemem, może być zmiana struktury parametrów specyficznych. O ile dla aukcji trwających można te dane pobrać ponownie z serwisu o tyle dla szablonów aukcji jest to niemożliwe i trzeba będzie je uzupełnić ponownie. O tym w dalszej części.

AUTORYZACJA KONT

Jest teraz obowiązkowa, gdyż wymaga tego nowe API Allegro. Przy dodawaniu nowego konta, Sello wymaga jego autoryzacji. Prosimy upewnić się, że wszystkie konta obsługiwane przez Sello są zautoryzowane.

Przypominamy, że autoryzację można przeprowadzić poprzez okno zarządzania kontami i licencjami w oknie edycji danych konta.

Póki co Sello wymaga również podania hasła do konta, bo jeszcze używane jest stare API.
Proces odświeżania tokenów autoryzujących (które wygasają co kilka godzin) jest teraz obsługiwany w inny sposób i nie powinien już tak często doskwierać jak do tej pory (błędy typu Access Token expired).

POBIERANIE PARAMETRÓW Z SERWISU

Uciążliwe pobieranie kategorii i parametrów specyficznych zostało z Sello usunięte! Parametry typu kategorie, parametry specyficzne, opcje dostaw, cenniki, warunki zwrotów itp. są nadal synchronizowane z serwisu, ale na nieco innych zasadach. Przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanej wersji zostanie uruchomione pobieranie tych parametrów. Będzie ono również uruchamiane po dodaniu konta, tak aby były do niego pobrane najświeższe dane.
Wszystkie te dane można teraz odświeżyć szybko i punktowo w miejscu, w którym są one potrzebne. Czyli np. w oknie kategorii można odświeżyć wybraną gałąź drzewa kategorii (jeśli jest z nią problem lub Allegro zwraca błędy związane z nieistniejącą kategorią), w oknie parametrów specyficznych można pobrać parametry specyficzne dla danej kategorii, w cennikach odebrać lub wysłać do Allegro cenniki itp.

Pobieranie drzewa kategorii z Allegro

OKNO POBIERANIA PARAMETRÓW ZBIORCZO

Wszystkie parametry synchronizowane z serwisu Allegro można również pobrać z jednego miejsca w razie potrzeby: Menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu.

Okno pobierania kategorii i parametrów

CENNIKI DOSTAW

W nowym API Allegro nie ma już możliwości przypisywania cen dostaw bezpośrednio do aukcji. Zamiast tego należy posługiwać się zdefiniowanymi dla konta cennikami dostaw. Cenniki takie można utworzyć w panelu Allegro (dla każdego konta osobno).

Jeśli masz już w Allegro zdefiniowane cenniki to zostaną one pobrane do słownika cenników dostaw w Sello. Można również posłużyć się nowym linkiem Importuj, aby pobrać lub zaktualizować cennik w Sello po zmianach w Allegro.

Zarządzanie cennikami Allegro w Sello

Cenniki używane wcześniej w Sello nie miały powiązania z Allegro i po aktualizacji nadal nie będą go miały. Edytując cennik należy w nim ustawić konto, którego będzie on dotyczył, a następnie cenniki można wysłać (Eksportować) do Allegro.
Należy jednak uważać, gdyż raz utworzonego w Allegro cennika nie można usunąć – można go jedynie zmodyfikować. Dlatego polecamy rozważnie korzystać z funkcji Eksportu. Do serwisu wysyłane są wszystkie cenniki powiązane z kontami.

Aby przenieść cennik z jednego konta na pozostałe należy go w Sello powielić, ustawić w nim docelowe konto i po zapisaniu eksportować.

Wystawiając aukcję, należy wskazać cennik wysłany bądź odebrany z serwisu Allegro. Na liście dostaw pojawi się podgląd wybranych dostaw, dostępnych w danym cenniku.

Wybór cennika dostaw w ofercie Allegro

Edycję cennika należy przeprowadzić edytując ceny w słowniku cenników dostaw a następnie eksportując dane do Allegro, lub z poziomu Allegro – importując te dane do Sello. Zmiana kwot lub dostaw w cenniku powoduje automatyczną zmianę we wszystkich aukcjach trwających w Allegro – nie ma potrzeby już wysyłać zmiany cennika do każdej aukcji trwającej.

POBIERANIE OFERT (AUKCJI) Z ALLEGRO

Pobieranie aukcji uprościliśmy do aukcji trwających oraz zakończonych.

Sam proces pobierania danych jest rozbity na 3 etapy, zatem może się zdarzyć, że aukcje będą uzupełniane etapami:

 • pobranie podstawowych danych jak tytuł, numer oferty, kategoria
 • pobranie pełnych danych: opis, parametry specyficzne, pozostałe dane oferty
 • zdjęcia

ZBIORCZE ZMIANY AUKCJI TRWAJĄCYCH

W pierwszej odsłonie nowej synchronizacji z Allegro nie będą one dostępne, prócz kończenia ofert oraz zmiany stanów – uznaliśmy, że są to najważniejsze funkcje, które muszą być zrealizowane od początku.
Kolejne zmiany pojawią się wkrótce.

Aby jednak umożliwić edycję ofert dodaliśmy link otwierający przeglądarkę bezpośrednio na edycji oferty w Allegro. Link znajduje się w dolnej zakładce szczegóły po prawej stronie.

Edytuj ofertę w serwisie Allegro

PARAMETRY SPECYFICZNE KATEGORII

Lista parametrów specyficznych kategorii jest pobierana w momencie wejścia na zakładkę SPECYFICZNE w aukcji – jeśli dla danej kategorii nie było ich jeszcze pobranych. Jeśli na zakładce brakuje jakiegoś parametru lub wartości są nieaktualne należy zaktualizować informacje o dostępnych parametrach w danej kategorii klikając odpowiedni link.

Nowe okno parametrów specyficznych kategorii

Z powodu braku kompatybilności struktury parametrów z poprzednich wersji i usunięcia tych parametrów z szablonów aukcji, dodaliśmy funkcję, umożliwiającą wczytanie do szablonu lub aukcji parametrów specyficznych z innej wybranej aukcji.
W ten sposób można uzupełnić parametry w szablonach w oparciu o aukcje trwające lub zakończone.
Parametry można również przenosić pomiędzy różnymi (podobnymi) kategoriami – przeniosą się tylko te, które są dla obu kategorii wspólne.

Listę aukcji, z której parametry będą wczytane można dostosować do własnych potrzeb (kolumny) za pomocą uniwersalnego skrótu Ctrl+Shift+K. Dzięki temu wyświetlisz tylko to co jest potrzebne w celu identyfikacji aukcji.
Na liście tej można również wyszukiwać aukcje:

 • Ctrl+F – wyszukuje po wszystkich widocznych polach, czyli np. po tytule aukcji, numerze, symbolu towaru
 • Posortuj i wpisz – jeśli posortujesz po wybranej kolumnie to wpisując na liście wprost początek szukanego słowa zostanie ono odszukane na liście w tej kolumnie

KONIEC OBSŁUGI SERWISU eBay

Od wersji 1.31 Sello nie będzie już obsługiwać serwisu eBay. Do tej decyzji zmusił nas (nie)stety nowy mechanizm synchronizacji, który obecnie wdrażany jest m.in. dla Allegro. Dalsze utrzymywanie dwóch synchronizatorów a zwłaszcza kodu wspólnego, oraz szczątkowej obsługi serwisu eBay opartej na starym synchronizatorze jest bardzo czasochłonne i wręcz uniemożliwia dalszy rozwój programu w zakładanym kierunku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz obecne statystyki użycia serwisu eBay w Sello, było to jedyna możliwa do podjęcia decyzja.

Użytkownikom, którzy korzystają serwisu eBay w Sello pozostają dwa wyjścia. Jedno oczywiste – zrezygnować z obsługi tego serwisu przez Sello*, a drugie, to obsługiwać eBay dalej ale nie aktualizować wersji Sello.
Oznaczać to będzie brak możliwości korzystania na tej samej bazie i na tym samym komputerze z serwisu Allegro i eBay jednocześnie.

* sprawy związane z licencjami, czyli przeniesienie niewykorzystanego jeszcze czasu na konta Allegro, zwroty, prosimy kierować do nas na skrzynkę [email protected]

Czy wrócimy do tematu obsługi eBay w oparciu o nowe synchronizatory – w tej chwili nie ma takiej decyzji. Aczkolwiek szanse na odtworzenie jego obsługi w oparciu o nowy model synchronizacji są dużo większe niż do tej pory w oparciu o stary model.

Przepraszamy obecnych użytkowników tego serwisu, jednak te światy po prostu nie były do pogodzenia. Do końca staraliśmy się utrzymać wsteczną kompatybilność, ale jednak nakład pracy byłby wręcz ogromny i nie udało się, dlatego też ta informacja pojawia się dopiero teraz.

NOWY MECHANIZM SYNCHRONIZACJI

Wraz ze zmianami związanymi z nowym API Allegro, wprowadziliśmy nowy, pilotażowy model synchronizacji danych, oparty o priorytetowe kolejki zadań do wykonania. W praktyce oznacza to, że zadania nie dzielą się już (jak poprzednio) na wysyłanie aukcji, odbieranie transakcji, synchronizacja parametrów itp. Procesy te były nieprzerywalne, co np. prowadziło do sytuacji, że aby wysłać aukcję trzeba było poczekać na zakończenie odbierania transakcji lub parametrów.

Teraz każde zadanie typu: wyślij aukcję X, wyślij aukcję Y, pobierz dane aukcji Z, pobierz cennik z konta X, są niezależne i mogą być wykonywane naprzemiennie. Dodatkowo wprowadziliśmy priorytety zadań, które ustalają kolejność ich wykonywania. I tak:

 • zadania synchronizacji automatycznej wykonywane są z niskim priorytetem
 • zadania synchronizacji wywołane ręcznie z menu Wyślij/Odbierz z priorytetem wyższym
 • synchronizacja wymagana natychmiastowej reakcji programu, czyli np. pobranie kategorii, parametrów, cenników itp. z okna edycji ma priorytet najwyższy

Aktualnie nowy model synchronizacji jest zastosowany w zakresie obsługiwanym przez nowe API w module Allegro. W kolejnych aktualizacjach będzie on również zastosowany w pozostałych synchronizatorach (wiadomości, paczki, Subiekt).

STATUS SYNCHRONIZACJI

W dolnej części okna programu są teraz widoczne cztery osobne statusy synchronizacji – wcześniej wszystko pojawiało się w jednym pasku.

Status synchronizacji z zewnętrznymi systemami

Nowy model synchronizacji wspiera tutaj wyświetlanie paska postępu (obecnie tylko dla aukcji). Po zakończeniu operacji związanych z danym zadaniem przez około 5 sekund Sello będzie jeszcze wyświetlać status informujący czy wszystko się udało, czy jednak wystąpił jakiś problem po drodze.

Podsumowanie ostatniej synchronizacji

OKNO RAPORTU

Kliknięcie w pasek statusu otwiera okno raportu dotyczące tej konkretnej synchronizacji. Zlikwidowaliśmy wstępne okno raportu, w którym nie było żadnych przydatnych informacji nt. występujących błędów – zamiast tego od razu pojawia się log szczegółowy.

W raporcie można zauważyć nową kolumnę Obiekt z ikonkami np. aukcji. Oznacza to, że dwukrotne kliknięcie na tym wierszu spowoduje otwarcie okna edycji aukcji, która powoduje problem. W ten sposób bez konieczności wyszukiwania na liście można szybko uzupełnić np. brakujące pole w aukcji przed jej wystawieniem.

Otwarcie okna edycji aukcji powodującej błąd przy wystawianiu

Mechanizm ten działa na razie tylko w module aukcji. W kolejnych wersjach obejmie pozostałe synchronizatory.

ŁATWIEJSZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

To jednak nie koniec. Szybkie rozwiązywanie zaistniałych problemów synchronizacji jest dosyć istotne w codziennej pracy. Dlatego też, prócz wyżej wspomnianych ułatwień, w module aukcji wprowadzony został również mechanizm podświetlania aukcji wprost na liście.

Błędy synchronizacji widoczne wprost na liście aukcji

Mamy tutaj:

 • czerwoną plakietkę na przycisku AUKCJE informującą o liczbie zaistniałych problemów do rozwiązania
 • aukcje podświetlone na czerwono wprost na liście
 • informację o wykonywanym zadaniu oraz zaistniałym problemie w oknie szczegółów aukcji po wybraniu na liście odpowiedniej aukcji
 • podświetlony na czerwono status synchronizacji, informujący o tym, że nie została ona przeprowadzona pomyślnie

Usunięcie błędów, poprzez np. podanie prawidłowego kodu EAN w przypadku powyżej i ponowna próba wysłania aukcji spowoduje zniknięcie czerwonego podświetlenia z aukcji. Jest również możliwość zbiorczego usunięcia przypisanych do aukcji błędów za pomocą funkcji Wyczyść błędy aukcji, znajdującej się w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy.

Czyszczenie błędów wysyłania aukcji

PRZYJAZNE KOMUNIKATY

Zmieniliśmy treść wielu komunikatów pojawiających się w dymkach w programie. Część z nich jest bardziej szczegółowa, niektóre są uproszczone, jeszcze inne zawierają bardziej kontekstowe komunikaty o zmiennej treści. Skrótowa informacja pojawia się w tytule dymka dużymi literami i w większości przypadków powinna możliwie szybko przekazać najistotniejszy fragment związany z pojawienie się dymka.

Dodatkowo komunikaty podzielone zostały na trzy grupy, różniące się między sobą wizualnie:

Dymki z informacjami w Sello

Komunikaty w dymku niebieskim mają charakter informacyjny. Czerwone to oznaczenie błędu, które uniemożliwiają wykonanie operacji, zaś żółte to ostrzeżenia, które informują o pewnych dodatkowych skutkach wykonania operacji.
Po najechaniu myszką na taki komunikat nie zniknie on tak szybko, aby umożliwić dokładniejsze zapoznanie się z treścią w razie potrzeby.

PROGRAM SERWISOWY

W programie serwisowym pojawiło się kilka nowych przydatnych funkcji. Przede wszystkim poprawiliśmy problem z wyświetlaniem baz Sello, który występował na części systemów.

WŁĄCZANIE LOGOWANIA ALLEGRO

W przypadku występowania problemów z komunikacją z Allegro, często prosimy o przysłanie logów z komunikacji (czyli surowego zapisu wysyłanych i odbieranych danych). Teraz logowanie takie można włączyć łatwiej wprost w programie serwisowym.

CZYSZCZENIE BAZY DANYCH

Temat poruszany od bardzo dawna, przydatny w kontekście ograniczenia wielkości darmowej bazy danych Microsoft SQL Server Express dystrybuowanej z programem.

Czyszczenie nieodwracalnie usuwa dane z bazy, zatem przed użyciem funkcji konieczne jest wykonanie kopii zapasowej (archiwizacji).

Czyszczenie bazy danych

Do wyboru jest kilka zakresów danych, które najczęściej zajmują w bazach dużo miejsca.

WYSYŁANIE BAZY DO ANALIZY

Niektóre problemy wymagają przanalizowania na bazie danych użytkownika, wtedy, zgodnie z RODO prosimy o podpisanie umowy powierzenia danych osobowych i o wysłanie nam bazy. Proces ten bywa problematyczny, stąd dla ułatwienia, opcję wysłania nam bazy do analizy umieściliśmy w programie serwisowym. Nie trzeba wiedzieć nic na temat serwerów FTP, loginów, haseł, dzielenia plików na części; wystarczy wybrać funkcję Wyślij bazę oraz podać kod otrzymany od nas po podpisaniu umowy.

Nie są to wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w tej wersji. Powyżej wyszczególnione zostały tylko te najważniejsze. Więcej szczegółów na liście zmian.


Uwaga! Wygaszanie starego API Allegro

Kilka ważnych informacji w związku z wygaszaniem starego API Allegro służącego do komunikacji Sello z serwisem Allegro. Przeczytaj koniecznie!

Wygaszanie API Allegro 3 czerwca

Zgodnie z zapowiedziami Allegro, 3 czerwca 2019r zostanie wyłączona część API odpowiedzialna za zarządzanie ofertami (wystawianie, edycja trwających).

Informujemy iż konieczne jest zaktualizowanie Sello do wersji minimum 1.30, aby po 3 czerwca nie utracić możliwości wystawiania i edycji aukcji.

Część osób jeszcze korzysta z wersji wcześniejszych, zalecamy jak najszybszą aktualizację oprogramowania.

Najnowszą wersję można zawsze za darmo pobrać z naszej strony https://sello.pl/pobierz/

Kolejne poprawki wymagane przez nowe API Allegro będą pojawiać się sukcesywnie w najbliższym czasie.


Sello 1.30.7

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Sello 1.30.7 maskowane adresy Allegro

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.30.7

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

MASKOWANE ADRESY E-MAIL

Wprowadzone w serwisie Allegro tzw. maskowane adresy e-mail a wraz z nimi dodatkowe sufiksy do adresów powodują, że wiadomości dotyczące transakcji mają inny adres e-mail (literalnie) niż podstawowy adres klienta.

W aktualizacji 7 do wersji Sello 1.30 dodaliśmy obsługę maili z sufiksem (po znaku +) dzięki czemu, adresy typu 3de0a2b+1fa8de@…, 3de0a2b+3d9eca5@… będą traktowane jako ten sam adres klienta 3de0a2b@… Umożliwi to podpięcie wiadomości o płatności, uzupełnieniu formularza itp. do klienta, a tym samym do transakcji.

POBIERANIE TRANSAKCJI

W aktualizacji znalazła się również opublikowana wcześniej w postaci osobnego pliku Asi.dll poprawka pobierania transakcji dla aukcji z licytacją. Nie ma zatem konieczności podmiany tego pliku, zgodnie z informacjami podawanymi na forum – a nawet jest to niewskazane po instalacji 1.30.7.

X-PRESS COURIERS

Dodana została także obsługa (możliwość wyboru i mapowania dostaw) dla nowej, pilotażowej dostawy Allegro. Część sprzedawców, która może przystąpić do tego programu korzysta z Sello, zatem dodaliśmy możliwość mapowania tejże dostawy do dostawy Sello.


Sello 1.30.7

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy X-press Couriers
 • Poprawka pobierania aukcji z licytacją

Klienci

 • Poprawka walidacji adresu e-mail zawierającego sufiks + w oknie edycji klienta

Wiadomości

 • Dodano obsługę rozszerzonych adresów e-mail zawierających sufiks po znaku +

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.6

Aktualizacja dostosowuje Sello do współpracy z Subiektem nexo 25.

Allegro

 • Poprawki pobierania transakcji

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 25

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.6

Aktualizacja dostosowuje Sello do współpracy z Subiektem nexo 25. Dodaliśmy również poprawkę pobierania transakcji.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.30.6

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

POBIERANIE TRANSAKCJI

W związku z problemami w działaniu jednej z funkcji API Allegro, która czasami nie zwracała informacji o sprzedaży na aukcjach, zmieniliśmy nieco działanie pobierania transakcji.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Sello nie bazuje tylko na danych zwróconych z serwisu Allegro, ale również weryfikuje, czy w bazie danych są zapisane wystarczające informacje o aukcji, aby stworzyć transakcję.

Powinno to wyeliminować problem pobierania transakcji spowodowany takim scenariuszem. Jeśli w bazie Sello nie będzie zapisanej aukcji do nowej transakcji i jednocześnie API Allegro nie zwróci tej aukcji, w raporcie pojawi się błąd, informujący o braku aukcji wymaganej do zapisania transakcji.

W takim przypadku należy odczekać pewien czas i ponowić próbę pobrania transakcji, lub też pobrać aukcje (odpowiednio trwające lub zakończone ze sprzedażą).

Uwaga! Nowa wersja Sello spowoduje, że brakujące do tej pory transakcje zostaną pobrane. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, jeśli transakcje były dodawane ręcznie a towar został już wysłany, bo utworzą się zaległe transakcje.

W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE można ustawić datę pobierania transakcji na dzień dzisiejszy lub wczorajszy. Ewentualne pobrane starsze transakcje, które zostały już obsłużone ręcznie należy anulować (np. zmianami zbiorczymi Ctrl+B).

SUBIEKT NEXO 25

Wersja zawiera również poprawki umożliwiające pracę Sello z Subiektem nexo 25 i jest dla tej wersji Subiekta wymagana.


Sello 1.30.5

Aktualizacja poprawkowa dla wersji 1.30.4.

PLIKI DO POBRANIA

Uwaga! Aktualizacja przeprowadza konwersję bazy danych z wersji wcześniejszej 1.30.2 do 1.30.4.

Sello 1.30.5

Dokumentacja_bazy_Sello_1_30_4.zip
Zmiany_bazy_Sello_1_30_2_1_30_4.zip

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

Poprawki wersji 1.30.4

W wersji 1.30.4 wkradł się błąd, uniemożliwiający zapisanie numeru nadania paczki, w związku z czym wstrzymaliśmy tę wersję do czasu poprawienia problemu.

Dodatkowo poprawiliśmy działanie funkcji ustawiania aktywnego pola po otwarciu paczki, tak aby było ono zależne od rodzaju tworzonej paczki.

I tak, dla większości przesyłek po utworzeniu paczki aktywowane jest od razu pole z numerem nadania, dzięki czemu można je szybko uzupełnić wklejając zawartość ze schowka lub też używając czytnika kodów kreskowych.

Dla przesyłek InPost Paczkomaty* aktywowane jest pole z gabarytem, gdzie za pomocą kursorów góra/dół można dopasować odpowiedni gabaryt paczki.

Dla przesyłek InPost kurier standard* aktywowane jest pole z rozmiarem przesyłki.

* dotyczy przesyłek obsługiwanych przez wbudowaną integrację Sello-InPost.