Sello 1.34.0

Najnowsza wersja przynosi wiele oczekiwanych od dłuższego czasu zmian, m.in. automatycznie grupowanie, zmiany zbiorcze parametrów specyficznych, wykorzystanie tagów oraz pól własnych towaru w parametrach specyficznych oferty. Nowa wersja jest konieczna do zainstalowania, gdyż zawiera kolejne poprawki związane z wycofywaniem starego API Allegro!

Allegro

 • Dostosowany został sposób dodawania konta Allegro w Sello do możliwości nowego API Allegro. Dodawanie konta w Sello jest inicjowane autoryzacją w Allegro a nie odwrotnie, jak było do tej pory
 • Poprawiona obsługa zbyt długiej sygnatury, która uniemożliwiała wysłanie oferty
 • Usunięty został całkowicie kod starego synchronizatora Allegro, tym samym Sello nie jest już zależne od starego API Allegro.
 • Zmieniono sposób aktualizacji aukcji zapisanych w bazie po wysłaniu zmian do serwisu. Nowa metoda aktualizuje wszystkie pola w aukcji na podstawie danych z serwisu

Aukcje

 • Dodana funkcja aktualizacji aukcji przed zastosowaniem zmian zbiorczych
 • Dodana funkcja umożliwiająca aktualizację ofert przed powieleniem (wystaw ponownie)
 • Dodana możliwość zbiorczej zmiany parametrów specyficznych z wykorzystaniem tagów
 • Dodana obsługa tagów dla parametrów specyficznych w szablonach aukcji
 • Dodana zbiorcza zmiana parametrów specyficznych dla ofert trwających
 • Dodane czyszczenie tytułu aukcji z niedozwolonych znaków tabulacji oraz nowej linii przy wysyłaniu/aktualizacji
 • Dodane zbiorcze generowanie parametrów specyficznych w ofertach przygotowanych oraz trwających na podstawie szablonu przypisanego do towaru oraz wybranego szablonu
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania tagów w parametrach specyficznych szablonów aukcji
 • Na listach tagów oraz w drzewie tagów pola własne towaru, pola własne zewnętrzne towaru, pola własne podmiotu oraz liczniki są teraz sortowane alfabetycznie po nazwie
 • Poprawiona zbiorcza aktualizacja parametrów specyficznych – ustawiane były parametry nieistniejące w kategoriach
 • Poprawiony problem z aktualizacją niedostępnych już w serwisie ofert zakończonych, wiszących w Sello jako trwające
 • Poprawiony problem z dodawaniem tagów towarowych w oknie opisu aukcji (mogło występować na niektórych systemach)
 • Poprawiony problem z zapisywaniem ofert, w przypadku gdy w bazie występują powielone kategorie
 • Poprawiony problem z zapisywaniem parametrów specyficznych zakresowych

Grid

 • W każdym module dodano filtr umożliwiający wyświetlenie wierszy zawierających błąd
 • Zmieniona została domyślna widoczność kolumny z miniaturką w towarach oraz w aukcjach na widoczną

Inne

 • Dodana zbiorcza możliwość dodawania, usuwania oraz edycji znaczników notatek dla aukcji oraz transakcji
 • Zablokowana została możliwość zmiany konta istniejącego w programie na inne

Instalacja

 • Dodana możliwość uruchomienia aktualizacji programu po kliknięciu w dymek informujący o dostępności nowszej wersji w prawym dolnym rogu okna programu
 • Poprawki w instalatorze programu

Paczki

 • Dodany filtr paczek Smart!
 • W podglądzie szczegółów paczki dodano e-mail z adresu wysyłkowego paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany został odnośnik do zamówienia Allegro związanego z paczką

Parametry

 • Zmieniony został mechanizm łączenia do bazy danych po nazwie komputera hosta w celu wyeliminowania problemu z rozwijaniem adresu IP w trakcie działania programu.

Raport

 • Dodany przycisk wyświetlający rozwiązanie znanych błędów w oknie raportu

Słowniki

 • Poprawione usuwanie z cennika nieużywanej dostawy przy imporcie cenników z Allegro

Strona główna

 • Na wykresach słupkowych dodane zostało wyróżnienie weekendów
 • Usunięty problem z błędnymi skryptami JavaScript podczas korzystania z okna podglądu nowości i ważnych informacji

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane dwa nowe modyfikatory: replace_many oraz map, ułatwiające przetwarzanie wartości pól własnych towarów na parametry specyficzne słownikowe Allegro

Transakcje

 • Dodane automatyczne grupowanie transakcji podczas pobierania ich z serwisu Allegro
 • Dodano podświetlanie transakcji na czerwono (dodanie błędu) w sytuacji gdy kupujący dokona płatności dla transakcji anulowanej
 • Dostawy nieaktywne nie są od teraz uwzględniane przy wiązaniu dostaw Allegro -> dostawy Sello
 • Odnośniki do strony zwrotu prowizji zostały zamienione na Wyszukaj w ZAMÓWIENIA, skąd można wywołać akcję zwrotu prowizji
 • W menu OPCJE w oknie transakcji dodano nowe funkcje, umożliwiające otwarcie zamówienia w serwisie Allegro, skopiowania numeru zamówienia oraz numeru płatności
 • W oknie edycji transakcji zmieniony został układ adresów na trójkolumnowy, tak aby w najmniejszym oknie były widoczne wszystkie pola adresu, w tym NIP oraz adres e-mail
 • Zmienione zostały warunki aktualizacji transakcji przy pobieraniu danych z serwisu
 • Zmieniono sposób pomijania aktualizacji transakcji. Transakcje przestają być aktualizować gdy osiągną status Gotowa do przetwarzania a nie jak dotąd, gdy są zakończone. Jednocześnie, znacznik wyłączający synchronizację na zakładce CECHY nie będzie już automatycznie oznaczany po zakończeniu transakcji – pozostaje on do dyspozycji użytkownika.

Uprawnienia

 • Zmienione treści komunikatów o braku uprawnień.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawiony problem z działaniem parametrów tworzenia dokumentów

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.33.2

Poprawki kilku istotnych problemów, w tym poprawiony problem z powracającym błędem 403 Forbidden oraz powielania aukcji na innych kontach w programie.

Allegro

 • Dodane ignorowanie zdarzeń związanych ze zmianą stanu przesyłki, które wpływały na pojawianie się ostrzeżeń dla transakcji zakończonych
 • Poprawiony powracający błąd Forbidden 403 występujący w sytuacji wysyłania oraz aktualizacji aukcji z różnych kont wraz z wysyłaniem zdjęć do serwisu Allegro. Miał on również wpływ na powielanie aukcji na innych kontach.
 • Poprawiony problem obsługi przedawnionych zdjęć przy wysyłaniu i aktualizacji ofert

Transakcje

 • Poprawiony problem z ustawianiem opiekuna transakcji na podstawie opiekuna aukcji

Wiadomości

 • Zmiana wersji zewnętrznej biblioteki obsługującej wiadomości e-mail wspierającej obsługę protokołów TLS 1.1 oraz TLS 1.2

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawka w działaniu parametru aktualizacji adresów kontrahenta

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.33.1

Aktualizacja 1.33.1 zawiera zbiór poprawek dla wersji 1.33.0, głównie dotyczących problemów związanych z dublowaniem transakcji.

Allegro

 • Dodane zabezpieczenie synchronizacji danych z Allegro przy użyciu tokena autoryzującego z innego konta. W razie wystąpienia takiej sytuacji w raporcie pojawi się odpowiednia informacja.
 • Poprawiona czytelność niektórych komunikatów związanych z nieudaną synchronizacją z Allegro

Inne

 • Poprawiony problem szyfrowania hasła do SQL zapisanego w pliku konfiguracyjnym

Paczki

 • Dodane kolumny Smart! oraz wyliczona liczba sztuk paczek do utworzenia
 • Poprawiony problem z wysyłaniem do Allegro numeru przesyłki zawierającego niedozwolone znaki (nawiasy, spacje)

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce transakcje dodana została możliwość wyłączenia ustawiania adresu punktu odbioru jako adresu wysyłkowego w transakcji

Towary

 • Usunięty problem z wyświetlaniem towaru w Subiekcie GT z poziomu listy towarów

Transakcje

 • Poprawiony problem dublowania transakcji już pobranych poprzednią wersją programu po dwóch dniach od aktualizacji – gdy przestaje działać mechanizm weryfikacji transakcji
 • Poprawiony problem dublowania transakcji oraz aukcji na inne konta w sytuacji gdy niepoprawnie były zautoryzowane konta
 • Poprawiony problem z dodawanie notatek z adresem paczkomatu przy wyłączonej synchronizacji z API ShipX InPostu.
 • Poprawiony problem z powielaniem grup transakcji przy grupowaniu z wielu stanowisk jednocześnie

Uprawnienia

 • Poprawiono problem z uprawnieniami do pobierania i wysyłania danych serwisu Allegro

Wiadomości

 • Poprawiony problem z podpinaniem wiadomości do transakcji

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodana obsługa wspólnego wydruku etykiet dla przesyłek SMART! oraz zwykłych

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Usunięto informację o lokalizacji paczkomatu odbiorczego z adresu, która powodowała problem z tworzeniem dokumentów w Subiekcie GT

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.33.0

Bardzo ważna aktualizacja Sello, bez której dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie możliwa! NOWE TRANSAKCJE. Przeczytaj koniecznie.

Allegro

 • Dodana nowa obsługa pobierania i aktualizacji transakcji na podstawie dziennika zdarzeń
 • Dodana obsługa nieprawidłowych danych zwróconych z serwisu przy pobieraniu ofert, skutkująca zamykaniem się programu
 • Dodany nowy mechanizm automatycznego pobierania transakcji, z możliwością ponownego pobierania transakcji z wybranej liczby dni wstecz.
 • Nowy mechanizm pobierania danych klientów
 • Nowy mechanizm pobierania danych transakcji
 • Pobieranie pełnych danych transakcji zastąpione zostało ponownym pobieraniem zamówień z Allegro z możliwością wyboru liczby dni wstecz, z jakich transakcje mają zostać pobrane.
 • Usunięte zostały ikonki statusu formularza pozakupowego i zastąpione zostały statusem zamówienia w serwisie Allegro.
 • Usunięty kolejny fragment starego synchronizatora odpowiedzialny za pobieranie danych
 • Wysyłanie numerów przesyłek do Allegro zastąpiono nowym mechanizmem synchronizacji

Aukcje

 • Poprawiony kod czyszczący opis aukcji, usuwanie zbędnych (pustych) pogrubień
 • Poprawiony algorytm czyszczący dane w opisie ze znaków tabulacji
 • Poprawiony problem z brakiem raportowania błędu zapisu aukcji do bazy danych
 • Usunięta funkcja pobierania transakcji i formularzy dla wybranych aukcji – nowe API Allegro nie wspiera na razie takiego sposobu pobierania danych

Grid

 • Poprawki na listach historii transakcji i paczki: dodane domyślnie sekundy oraz sortowanie po dacie (najnowsze zmiany na górze listy)

Inne

 • Ujednolicono komunikaty błędów dla synchronizacji ofert oraz transakcji

Interfejs graficzny

 • Dodana informacja o aktualnej wersji programu w prawym dolnym rogu okna głównego

Klienci

 • Dodana obsługa błędów synchronizacji na liście klientów (kolorowanie wierszy na czerwono, podgląd błędu w szczegółach na dolnej zakładce)
 • W menu kontekstowym dodana funkcja czyszczenia błędów listy (Ctrl+Shift+B)

Paczki

 • Dodano filtr „Dokumenty do paczki wydrukowane”

Parametry

 • Usunięte opcje związane z kopiowaniem danych z formularzy do transakcji z okna parametrów wysyłania i odbierania
 • Usunięte parametry nieużywanej funkcji zmniejszania rozmiarów zdjęć przed wysłaniem do serwisu Allegro
 • Zmienione parametry automatycznej synchronizacji transakcji w oknie parametrów wysyłania i odbierania.
 • Zmienione parametry domyślne dla pobierania danych ręcznie w oknie parametrów wysyłania i odbierania danych

Słowniki

 • Dodani nowi operatorzy wysyłek Yun Service i China Post do wyboru w oknie edycji dostawców
 • Poprawki i ulepszenia w oknie edycji dostawcy

Strona główna

 • Poprawiony problem skryptu na stronie nowości

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodana obsługa tagów [Transakcja::AdresWysylkowy::email] oraz [Transakcja::AdresDokum::email]
 • Dodane [Transakcja::IdPlatnosci], [Transakcja::IdZamowienia] zwracające dane dotyczące zamówień Allegro

Towary

 • Dodana obsługa błędów synchronizacji na liście towarów (kolorowanie wierszy na czerwono, podgląd błędu w szczegółach na dolnej zakładce)
 • W menu kontekstowym dodana funkcja czyszczenia błędów listy (Ctrl+Shift+B)
 • Wydłużone zostało pole symbol z 20 do 64 znaków

Transakcje

 • Adres punktu odbioru jest teraz widoczny jako adres wysyłki. Ze względu na wsteczną kompatybilność pozostanie on jeszcze w notatkach transakcji ale w przyszłych aktualizacjach zostanie on z notatek usunięty.
 • Dodana kolumna z liczbą paczek wyliczonych przez serwis Allegro
 • Dodana możliwość zablokowania aktualizacji transakcji z zamówienia Allegro w oknie edycji transakcji na zakładce CECHY
 • Dodana obsługa błędów synchronizacji na liście transakcji (kolorowanie wierszy na czerwono, podgląd błędu w szczegółach na dolnej zakładce)
 • Dodane ustawienie generowania dla transakcji liczby paczek wyliczonej przez serwis Allegro
 • Dodane wyszukiwanie oraz filtrowanie po identyfikatorze zamówienia Allegro oraz identyfikatorze płatności Allegro (F7/F8)
 • Na głównej liście transakcji dodana została kolumna z informacją czy kupujący skorzystał z Allegro SMART!
 • Nowy sposób pobierania danych transakcji z menu pod prawym klawiszem myszy
 • Poprawiony problem z dopłatami przez PayU, Przelewy24. Teraz doliczane są one do wpłaty od kupującego widocznej w transakcji
 • Poprawki i zmiany w oknie transakcji, ułatwiające obsługę nowych zamówień Allegro
 • Poprawki w historiowaniu zmian
 • Usunięte funkcje dotyczące komentarzy z zakładki CECHY w oknie edycji transakcji
 • Usunięte zmiany zbiorcze dotyczące komentarzy
 • W menu kontekstowym dodana funkcja czyszczenia błędów listy (Ctrl+Shift+B)
 • W oknie transakcji dodana została ikonka statusu zamówienia w serwisie wraz z ostrzeżeniem przed edycją transakcji gdy kupujący może jeszcze coś w niej zmienić
 • W podglądzie szczegółów transakcji dodany numer zamówienia wraz z odnośnikiem do zamówienia w serwisie
 • Zmieniona domyślna opcja grupowania transakcji na grupowanie wg formularzy. Zmieniony został również skrót klawiszowy Ctrl+G. Grupowanie dowolne oraz grupowanie wg klienta nie obsługuje zamówień Allegro, z tego względu nie są zalecane podczas normalnej pracy.

Wiadomości

 • Usunięta funkcja pobierania transakcji i formularzy dla wybranych wiadomości – nowe API Allegro nie wspiera na razie takiego sposobu pobierania danych

Wydruki

 • Dodane nowe pola na wydrukach Paczka_TransakcjaZamowienieID, Paczka_TransakcjaZamowienieLiczbaPaczek, Paczka_TransakcjaZamowienieSmart zwracające dane dotyczące zamówień Allegro

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.32.2

Aktualizacja wymagana jest do poprawnej współpracy z Subiektem nexo 27.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowanie programu do współpracy z Subiektem nexo 27

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.32.1

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

Allegro

 • Poprawiony problem ustanawiania kanału szyfrowanego przy komunikacji z API Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją ofert trwających, wystawionych jako zaplanowane przez Allegro
 • Poprawiony problem z aktualizacją stanu ofert przy automatycznym pobieraniu danych
 • Poprawiony problem z aktualizacją czasu wysyłki w ofertach trwających

Aukcje

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem na liście aukcji czasu wysyłki „Natychmiast”

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.32.0

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Allegro

 • Cennik dostaw pobierany jest również z niepełnymi danymi oferty
 • Dodano automatyczne pobieranie danych specyficznych dla konta po jego dodaniu do programu
 • Dodano możliwość zbiorczego wiązania towarów z aukcjami po sygnaturze aukcji
 • Dodano poprawki uniemożliwiające niepoprawną autoryzację konta
 • Dodano przenoszenie nieodebranych aukcji do zakończonych przy odbieraniu aukcji trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę cennika dostaw w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę dodatkowych informacji o wysyłce w ofertach trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę opcji faktury dla ofert trwających
 • Poprawiono problem z pobieraniem cenników o długiej nazwie
 • Dodano zbiorczą zmianę sygnatury dla ofert przygotowanych oraz trwających
 • Dodano zbiorczą zmianę zdjęć w galerii oraz opisie, w tym usuwanie zdjęć, możliwe do wykonania w jednej operacji aktualizacji zdjęć oraz opisu
 • Poprawiono problem z wysyłaniem oraz odbieraniem aukcji przy wyłączonych znacznikach: Pytaj o parametry podczas wysyłania/odbierania
 • Poprawiono problem z zapisywaniem aukcji na zdublowanym koncie nieaktywnym
 • Poprawka związana z oknem autoryzacji kont w serwisie
 • Poprawki pobierania zdjęć
 • Zmiany w sposobie wysyłania danych do serwisu związane z usunięciem starego API

Aukcje

 • Daty zakończenia ofert są ustawiane teraz na moment zmiany stanu na zakończony
 • Dodano możliwość filtrowania oraz wyszukiwania aukcji (F7/F8) po sygnaturze
 • Dodano możliwość pomijania tworzenia towarów z aukcji w oparciu o pole symbol w towarze
 • Dodano nowy mechanizm zmian w ofertach trwających korzystający z nowego API Allegro
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Sygnatura (domyślnie ukryta)
 • Usunięto problem ze zmianą zbiorczą liczby dostępnych sztuk w ofertach przygotowanych
 • W oknie aukcji dodano pole Sygnatura obsługujące tagi, umożliwiające przesłanie do Allegro własnego identyfikatora towaru

Grid

 • Dodano skrót klawiszowy do usuwania błędów aukcji oraz paczek (Ctrl+Shift+B)
 • Usunięto okno potwierdzenie usuwania błędów aukcji oraz paczek

Inne

 • Dodano odświeżanie etykietek na przyciskach po zakończeniu wykonywania zleconych zadań synchronizacji w tle
 • Dodano odświeżanie list po zakończeniu wykonywania synchronizacji z tle
 • Poprawka stabilności programu

Instalacja

 • Poprawka problemu z wyświetlaniem okna autoryzacji przy pierwszym uruchomieniu programu na komputerze
 • Poprawka związana z obsługą Subiekta nexo

Parametry

 • Dodano zapisywanie ostatnio używanych parametrów w oknie synchronizacji parametrów z Allegro
 • Zmiany (ustandaryzowanie) w strukturze parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży (zmiany w bazie danych)

Pomoc

 • Dodano mechanizm szybkiego dostępu do rozwiązania znanych problemów występujących w aukcjach

Program Serwisowy

 • Poprawiono problem z upłynięciem czasu oczekiwania na wykonanie niektórych operacji związanych z czyszczeniem dużych baz
 • Poprawiono problem z usuwaniem aukcji zawierających zmiany oczekujące

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Aukcja::Sygnatura]

Transakcje

 • Poprawiono problem z ustawianiem dostawcy dla nowych transakcji podczas przechodzenia pomiędzy zakładkami

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.3

Kolejna porcja poprawek dla wersji 1.31. Dodaliśmy również możliwość aktualizacji cen w ofertach trwających.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji cen (kup teraz) w aukcjach trwających

Instalacja

 • Poprawka problemu z aktualizowaniem wersji kończącym się zamknięciem programu przy starcie

Transakcje

 • Dodano rozszerzony adres e-mail (zawierający sufiks + ) do transakcji (paczki) na potrzeby synchronizacji z serwisami kurierskimi. Jest on przenoszony z formularza pozakupowego do adresu wysyłkowego w transakcji.

Wydruki

 • Poprawiono problem z zamykaniem się programu podczas drukowania paczek

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.2

Aktualizacja zawiera poprawki najczęściej występujących problemów w wersji 1.31.

Allegro

 • Dodano możliwość ustawienia w aukcji znacznika wznowienia po zakończeniu przez serwis aukcyjny
 • Po wystawieniu aukcji są one od razu przenoszone do zakładki TRWAJĄCE
 • Poprawiono mechanizm odświeżania tokena autoryzującego przy pracy wielostanowiskowej
 • Poprawiono problem z pobieraniem daty rozpoczęcia (utworzenia) aukcji przy pobieraniu pełnych danych
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy w polu z dodatkowymi informacjami o przesyłce znajdują się znaki nowej linii
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem opisu w aukcjach pobranych z Allegro zawierających znaki nowych linii
 • Poprawiono problem z zapisywaniem pola z dodatkowymi informacjami o przesyłce
 • Przywrócono działanie funkcji wystawiania aukcji o zaplanowanej godzinie przez Sello
 • Przywrócono wyliczanie daty wznowienia dla aukcji trwających do wyczerpania przedmiotów

Aukcje

 • Poprawiono działanie filtrów bez ofert kupna od 11 miesięcy oraz przez pełny rok
 • Poprawiono problem z wysyłaniem aukcji gdy są oznaczone jako gotowe do wystawienia
 • Poprawki wizualne w oknie parametrów specyficznych aukcji
 • Ukryto nieaktualną kolumnę: Pozostało na aukcji. Poprawne dane znajdują się w kolumnie Ilość na aukcji

Instalacja

 • Poprawiono problem z autoryzacją konta Allegro w kreatorze startowym

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem odświeżania paska statusu przy pobieraniu transakcji i formularzy

Program Serwisowy

 • Wydłużono czas zwłoki przy czyszczeniu bazy do 6 godzin

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.31.1

Poprawka problemu związanego z aktualizacją bazy danych zawierającej dużą liczbę zdjęć na darmowych bazach SQL Express.

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji baz danych zawierających dużą liczbę zdjęć

Dodatkowe informacje o wersji