Sello 1.37.3

W aktualizacji znalazły się głównie poprawki nowego modułu synchronizacji z Subiektem dla betatesterów oraz dwie mniejsze poprawki zgłoszonych problemów.

Aukcje

 • Poprawiony problem z brakiem możliwości zmiany parametrów specyficznych zbiorczo
 • Zmiana priorytetu odświeżania aukcji trwającej po wysłaniu zmian do serwisu. Aukcje aktualizowane są teraz od razu po wysłaniu zmiany, a nie jak wcześniej, po zakończeniu wysyłania wszystkich zmian.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.2

Aktualizacja zawiera poprawkę wysyłania przesyłek pobraniowych do serwisu Wysyłam z Allegro oraz kolejne poprawki nowego synchronizatora Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem z działaniem wysyłek pobraniowych

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Kolejny zestaw poprawek do wersji BETA nowego synchronizatora

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane z konwersją bazy danych, punktami odbioru, oraz konfiguracją serwisu Wysyłam z Allegro.

Inne

 • Poprawiony problem w obsłudze pul zadań do wykonania

Konwersja bazy danych

 • Poprawiony problem z długim czasem aktualizacji bazy danych do wersji 1.37

Paczki

 • Poprawiony problem z zapisaniem paczek z dostawą do punktu odbioru, utworzonych w wersjach wcześniejszych

Parametry

 • Poprawiony problem z mieszaniem tagów w polu referencji w oknie konfiguracji Wysyłam z Allegro
 • W konfiguracji Wysyłam z Allegro dodano brakujące pole z identyfikatorem punktu nadania

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawione wartości domyślne dla rozmiaru paczki. W już skonfigurowanych ustawieniach dla WzA należy przywrócić wartość domyślną w polach Wysokość, Szerokość, Głębokość.
 • [WzA] Poprawiony problem z brakiem umów własnych w konfiguracji parametrów. Uwaga! Konieczne jest wejście i ponowne wybranie usługi WzA dla skonfigurowanych już dostaw.

Wydruki

 • Dodane pola odwołujące się do danych punktu odbioru: PunktOdbioru_Nazwa, PunktOdbioru_Id, PunktOdbioru_Adres, PunktOdbioru_KodPocztowy, PunktOdbioru_Miasto

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.0

Nowa wersja programu dostarcza między innymi funkcję automatycznego wznawiania ofert i obsługę serwisu Wysyłam z Allegro, dzięki której można nadawać za pomocą Sello przesyłki w wielu różnych serwisach kurierskich.

Allegro

 • Dodana obsługa uprawnień w API Allegro
 • Poprawiony problem ze zmianami zbiorczymi EANu
 • Poprawki mechanizmu aktywacji ofert zakończonych

Aukcje

 • Dodana możliwość automatycznego wznawiania aukcji zakończonych gdy towar pojawi się na stanie
 • Dodana możliwość wyboru danych importowanych do aukcji Sello z produktu Allegro
 • Dodana możliwość wyboru konta, na które powielane są aukcje
 • Dodana zbiorcza możliwość oznaczenia wznawiania w aukcjach
 • Dodany filtr DOSTĘPNOŚĆ, umożliwiający filtrowanie aukcji według stanu funkcji automatycznego zakończenia i wznowienia
 • Funkcja przeliczania stanów uwzględnia teraz wznawianie aukcji zakończonych
 • Funkcja przeliczania stanów została dodana do menu w aukcjach zakończonych
 • Podczas powielania aukcji zachowywana jest teraz informacja o wybranym produkcie
 • Poprawiony problem z liczbą sztuk na aukcji wyprzedanej do 0. Pozostawała tam wartość 1.
 • Poprawiony problem z obsługą pól Marka oraz Producent w szablonach
 • Poprawki wyszukiwania produktów Allegro przy wklejaniu treści ze schowka
 • W aukcjach zakończonych dodana możliwość zmiany cen
 • W oknie aukcji dodana została możliwość włączenia automatycznego wznawiania dla aukcji powiązanej z towarem
 • Zmieniono wygląd ikon oraz dodano nowe, związane z automatycznym wznawianiem w kolumnie Zakończenie aukcji

Inne

 • Poprawki wyświetlania długich błędów w podglądach szczegółów

Instalacja

 • Poprawki instalatora programu

Konwersja bazy danych

 • Dotychczas używane szablony domyślne wiadomości zostały powielone i ustawione w parametrach wiadomości automatycznych. Stare szablony zostały nadpisane nowymi.

Moduł diagnostyczny

 • Poprawiony problem z zadaniem generowania listy zaległych transakcji do wysyłania przypomnień o zaległych transakcjach

Paczki

 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów paczki
 • Dodane zostało śledzenie zmian rozmiarów paczki w historii
 • Dodano nowe pole z adresem punktu odbioru. Zmieniono nazwę adresu wysyłki na dane odbiorcy
 • Dodany wpis w historii paczki informujący o zmianie statusu wysłania numeru nadawczego do Allegro
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii paczki
 • Poprawki wizualne w oknie paczki
 • Rozszerzono sposób zapisywania zmian adresów w historii paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodana została informacja o wadze oraz rozmiarze paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany link do przesyłek utworzonych w serwisie Wysyłam z Allegro
 • Wymiary w cm dodane zostały do kolumny Rozmiar, obok gabarytów dla paczkomatów

Parametry

 • Dodany parametr umożliwiający wyłączenie kopiowania punktu odbioru do notatek w transakcji
 • Usunięta została opcja ustawiania adresu punktu odbioru w adresie wysyłkowym – w związku z dodaniem osobnego pola przechowującego adres punktu odbioru

Słowniki

 • Dodano nowe okno parametrów synchronizacji z serwisem Wysyłam z Allegro

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane zostały nowe tagi z kategorii [Towar::RozmiarPaczki]
 • Dodano nową kategorię tagów [Transakcja::PunktOdbioru] oraz [Paczka::PunktOdbioru]
 • Kategorie tagów [Transakcja::AdresWysylkowy] i [Transakcja::AdresDokumentowy] zamieniono na [Transakcja::Odbiorca] i [Transakcja::Nabywca]. Stare, zapisane w szablonach wersje nadal będą działać, ale nie będą już dostępne do wyboru z listy tagów. Analogiczna zmiana dotyczy tagów dla Paczek.

Towary

 • Dodana zbiorcza zmiana rozmiarów paczki dla towarów
 • Dodane kolumny z wysokością, szerokością oraz głębokością opakowania/paczki (domyślnie ukryte)
 • Dodane nowe pola określające rozmiary towaru/przesyłki:
 • W dolnej zakładce szczegółów dodana masa towaru oraz rozmiar

Transakcje

 • Dodana obsługa nowej możliwości zmiany adresu dostawy przez kupującego w Allegro po dokonaniu zakupu (gdy status zamówienia to Gotowe do przetwarzania)
 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów transakcji
 • Dodane zostało nowe pole z punktem odbioru. Adres wysyłkowy został zmieniony na dane odbiorcy, adres dokumentowy na dane nabywcy
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii transakcji
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów przy tworzeniu paczek
 • Rozszerzono sposób zapisu zmian adresów w historii transakcji

Wiadomości

 • Dodana możliwość powielania szablonów wiadomości w związku z zablokowaniem możliwości edycji szablonów domyślnych
 • Dodane nowe kolumny w szablonach wiadomości: autor, data utworzenia, data modyfikacji
 • Dodany nowy szablon wiadomości z informacją o opóźnieniu wysyłki
 • Zablokowana została możliwości edycji domyślnych szablonów wiadomości, gdyż są one teraz aktualizowane wraz z wersją programu
 • Zmienione zostały wzory szablonów wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia nadania kurierem z paczkomatu
 • [InPost] Dostosowanie synchronizatora ShipX do obsługi punktów odbioru definiowanych w nowych polach adresowych paczki
 • Dodana obsługa serwisu Wysyłam z Allegro

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.36.0

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Do parametrów specyficznych dodana została informacja, czy jest wykorzystywany do opisu produktu Allegro. Parametry takie są oznaczone kolorem niebieskim. Wymaga aktualizacji parametrów z serwisu.
 • Dodana obsługa parametrów niejednoznacznych (Marka inna) z możliwością podania własnej wartości
 • Dodana obsługa pola ze stawką VAT oraz ceną netto w ofercie
 • Dodane funkcje związane z produktyzacją ofert w Allegro
 • Dodane pola NIP oraz email przy dodawaniu nowego konta z Allegro
 • Dodane zostało pobieranie dodatkowych informacji dotyczących obsługi produktów w kategoriach (wymaga aktualizacji drzewa kategorii)
 • Dodano obsługę powiązania towaru Allegro z aukcją Sello (pobieranie, aktualizacja oferty)
 • Poprawione zgłaszanie błędów podczas próby pobrania nieistniejących już w Allegro ofert
 • Poprawiony problem z wysyłaniem numeru przesyłek do Allegro dla operatora UPS
 • Usunięto kolejną porcję nieużywanego już kodu

Aukcje

 • Dodane zostało zapamiętywanie wybranych opcji w oknie wystawiania ponownego aukcji
 • Dodany został filtr cech towaru użytego w aukcji
 • Dodana funkcja wznawiania zakończonych ofert
 • Dodane ostrzeżenie o zmianie konta na nieaktywne w oknie aukcji
 • Dodany został filtr kategorii aukcji
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranych opcji w oknie powielania/wznawiania aukcji
 • Dodana została aktualizacja atrybutów specyficznych dla kategorii przy pobieraniu danych aukcji w przypadku gdy serwis Allegro zwróci parametr nieistniejący w słowniku zapisanym w bazie Sello
 • Dodana informacja o sposobie edycji oferty trwającej
 • EAN z zakładki PODSTAWOWE w oknie edycji aukcji jest teraz wykorzystywany do uzupełniania nowego parametru specyficznego typu GTIN
 • Zmodyfikowane zostało okno wystawiania ponownego aukcji. Służy ono teraz także do wznawiania aukcji.
 • Dodana została możliwość filtrowania aukcji po oczekującej zmianie typu „Wznowienie aukcji”
 • Dodana została możliwość wykonywania zmian zbiorczych w ofertach zakońocznych (istniejących w serwisie) w związku z dodaniem funkcji wznawiania ofert
 • Na zakładce ZAKOŃCZONE dodana została kolumna ze statusem synchronizacji w serwisie, w związku z możliwością wznawiania ofert
 • Dodana została możliwość anulowania zmian oczekujących z menu kontekstowego w zakładce ZAKOŃCZONE
 • Dodana kolumna z informacją o powiązaniu aukcji z produktem Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodane nowe pole z możliwością wyboru produktu Allegro
 • Dodany filtr umożliwiający wyszukiwanie aukcji powiązanych z produktami Allegro
 • Dodane okno wyszukiwania produktów w Allegro na podstawie EANu, nazwy towaru, tytułu aukcji
 • Dodany filtr stanu towarów w module aukcji
 • Dodana możliwość wypełnienia nowej aukcji danymi produktu Allegro
 • Na liście aukcji dodane kolumny (domyślnie ukryte) stawka VAT oraz cena netto
 • Dodana możliwość ustawienia w aukcji stawki VAT (na zakładce Dostawa i płatności)
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT
 • Dodano kolumnę ze statusem synchronizacji z serwisem w zakładce WSZYSTKIE

Inne

 • Zmieniona została biblioteka użyta do przetwarzania danych typu JSON – nowe kolejki zadań, synchronizacja z Allegro, InPost itp. w związku z ograniczeniami poprzednio używanej.

Instalacja

 • Poprawki w instalatorze programu

Interfejs graficzny

 • Dodane zostało pole statusu wykonywania zadań systemowych obok przycisku raportu
 • Poprawiono czytelność treści błędów prezentowanych w czerwonym pasku w dolnym oknie szczegółów
 • Zmieniony został sposób prezentacji filtrów list w głównych modułach

Konwersja bazy danych

 • Konwersja bazy danych usuwa wszystkie zmiany oczekujące (niewysłane) z aukcji zakończonych – jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania wznawiania ofert

Moduł diagnostyczny

 • Dodane czyszczenie nieudanych zadań pobierania transakcji zapisanych w bazie
 • Moduł diagnostyczny przepisany został na nowy mechanizm kolejkowania zadań, wykorzystywany już w module aukcji
 • Zadania wykonywane przez moduł diagnostyczny zostały dostosowane do nowego mechanizmu kolejkowania zadań

Paczki

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych paczki (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Poprawiony problem wyliczania wartości pobrania dla paczek z wieloma sztukami tego samego towaru

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodana została możliwość ustawienia domyślnie aktywowanego pola w edytowanej transakcji. Dostępny wybór to: pole Dotyczy, pole klienta, lista towarów

Słowniki

 • W słowniku dostawców zaktualizowana została lista operatorów przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych transakcji (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Dodano normalizację numerów telefonów pobieranych z Allegro. Z numeru telefonu usuwane są spacje, kreski oraz nawiasy.
 • Dodany został mechanizm wykrywania nieważnych danych w transakcji przy aktualizacji statusu zamówienia w Allegro. W przypadku gdy w Sello jest pobrana starsza wersja zamówienia (kupujący dokonał zmian w międzyczasie), transakcja zostanie podświetlona na czerwono.
 • Na liście transakcji dodana została kolumna z numerem płatności (domyślnie ukryta)
 • Poprawiony problem z wysyłaniem błędnego statusu dla transakcji grupowych po ich pobraniu
 • W oknie zmian zbiorczych domyślnym stanem dla zmiany stanu transakcji jest teraz „w trakcie realizacji”
 • Zmienione zostało ograniczenie daty utworzenia transakcji dla aktualizacji statusów zamówienia w Allegro z 30 do 90 dni

Wiadomości

 • Dla transakcji grupowych pobieranych z serwisu nie są już generowane osobno wiadomości automatyczne „Nowa transakcja”, tylko jedna wiadomość dla zdarzenia „Grupowanie transakcji”
 • Poprawiony problem z usuwaniem polskich znaków z tematu wiadomości przy odpisywaniu oraz przekazywaniu dalej

Wydruki

 • Dodane zostało pole Paczka_AukcjaSygnatura na wydrukach

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.35.1

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Aukcje

 • Ograniczenie wysokości pola specyficznego z wieloma wartościami (powyżej 10) do 5 linii

Transakcje

 • Dodano opóźnienie aktualizacji statusu zamówienia w Allegro o 10 sekund po zaktualizowaniu transakcji
 • Poprawiono problem z brakiem aktualizacji typu dokumentu z FS do wartości domyślnej, gdy kupujący zaktualizuje zamówienie w Allegro wyłączając chęć otrzymania faktury
 • Poprawiony problem ze zmianą typu dokumentu w grupach transakcji, gdy kupujący zmieni dane w zamówieniu

System sprzedaży

 • Poprawki związane ze współpracą Sello z Subiektem nexo 31

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.35.0

W wersji 1.35 pojawiło się kilka nowych funkcji, które adresują problemy zgłaszane nam na forum w ostatnim czasie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem tych nowości oraz do aktualizacji programu.

Allegro

 • Dodana funkcja aktualizacji stanu zamówienia w Allegro na podstawie stanu transakcji oraz paczki
 • Dodane zostało anulowanie wszystkich oczekujących zmian gdy aukcja staje się zakończona
 • Dodany został mechanizm monitorowania zleconych do serwisu Allegro operacji
 • Poprawka automatycznego odświeżania tokena autoryzującego
 • Poprawki związane z występowaniem błędu Zadanie zostało anulowane
 • Refaktoryzacja kodu związanego z wysyłkami w aukcjach oraz cennikami dostaw

Aukcje

 • Dodano kolumnę z autorem zmiany wprowadzanej do aukcji
 • Dodano monitorowanie zlecenia aktywacji wystawianej aukcji/oferty
 • Poprawiono problem ze znikaniem sekcji PASUJE DO z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiono problem ze znikaniem usług dodatkowych z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiony problem ze znikaniem zmian cen oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających przy aplikowaniu innych zmian
 • Poprawka związana z przełączeniem źródła szablonu opisu w szablonie aukcji na opis własny z możliwością edycji – edytor pozostawał nadal tylko do odczytu
 • Stare, nieaktualne szablony opisów HTML zastąpione zostały nowymi, zgodnymi z nowym opisem Allegro
 • Zablokowana została możliwość zapisywania aukcji oraz szablonów z opisem HTML

Grid

 • Dodane zostały tooltipy dla kolumn zawierających dane tekstowe o stałej treści

Inne

 • Poprawiony problem z ustawianiem serwera z linii poleceń
 • Poprawki w odświeżaniu etykiety z liczbą błędów przy usuwaniu transakcji

Paczki

 • Dodana została możliwość wyliczania domyślnego gabarytu paczki na podstawie towaru
 • Poprawiony został problem z tworzeniem paczek pobraniowych zbiorczo przy wyborze generowania paczek na podstawie liczby sztuk wyliczonych przez serwis Allegro

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodana została możliwość wyłączenia automatycznego grupowania transakcji
 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodany został parametr umożliwiający wyłączenie aktualizacji stanów zamówienia w Allegro

Raport

 • Poprawki w działaniu mechanizmu „Pokaż rozwiązanie”

Słowniki

 • Dodana weryfikacja powiązań dostaw (jedna dostawa Allegro może być powiązana tylko z jedną dostawą Sello) przy zapisywaniu konfiguracji dostawy
 • Dodano mapowania dostaw Allegro na dostawy Sello w nowych bazach
 • Dodano pole własne towaru gabaryt_paczkomat, w które można wpisać domyślny dla towaru gabaryt dla paczkomatu
 • Lista dostępnych dostaw Allegro do powiązania z dostawami Sello jest teraz filtrowana po typie płatności (z góry, za pobraniem). Niepoprawne powiązania są usuwane przy zapisywaniu konfiguracji dostawy Sello.
 • Lista sposobów wysyłki w cenniku dostaw została posortowana dla lepszej czytelności
 • Poprawki czytelności listy dostaw, dodana kolumna z listą powiązanych dostaw Allegro
 • Poprawki grupowania w menu powiązywania dostaw Allegro z dostawami Sello
 • Rozbudowana została struktura danych pobieranych dla dostaw Allegro. Wymagana jest aktualizacja słownika dostaw z Allegro.
 • W konfiguracji dostawy API ShipX dodano możliwość zdefiniowania źródła pobierania gabarytu z towarów paczki. Domyślnie jest to pole własne gabaryt_paczkomat
 • W oknie edycji cennika dodane zostało ostrzeżenie o brakujących powiązaniach dostaw Allegro z dostawami Sello

Transakcje

 • Dodana została funkcja „Aktualizuj status zamówienia w serwisie” w menu kontekstowym transakcji
 • Dodane zostało usuwanie notatek zawierających dane punktu odbioru po rezygnacji kupującego z odbioru w punkcie
 • Dodano możliwość filtrowania transakcji po statusie zamówienia w serwisie – anulowane przez kupującego
 • Dodano obsługę nowego statusu zamówień Allegro – anulowana przez kupującego
 • Poprawiony problem niewłaściwych godzin zakupu oraz płatności transakcji
 • Poprawiony problem z przenoszeniem cech przypisanych aukcjom do grup transakcji
 • W transakcjach dodają się teraz usługi dodatkowe jako towary jednorazowe

Wiadomości

 • Dodano obsługę tagów w polu załączników przy wysyłaniu korespondencji masowej (mailingu)

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Zaktualizowane zostały statusy przesyłek wyświetlane w kolumnie status w module PACZKI

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki związane z dublowaniem dokumentów ZK
 • Usługi dodatkowe z transakcji dodają się teraz na dokumentach jako usługi jednorazowe

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.34.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane ze zgłoszonymi problemami wersji 1.34.0 oraz obsługę Subiekta nexo 30.

Allegro

 • Poprawione błędne wyliczanie czasu wykonania operacji w logach Allegro
 • Skrócony został znacznie czas wysyłania zdjęć (zwłaszcza dużych) do serwisu przy wystawianiu oferty

Aukcje

 • Poprawiony problem z usuwaniem wszystkich parametrów specyficznych przy zmianach zbiorczych pojedynczego parametru w aukcjach przygotowanych

Inne

 • Wyłączony został mechanizm rozpoznawania adresów IP (wprowadzony w wersji 1.34.0), który stwarzał problemy na wielu systemach z połączeniem do bazy danych

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodane poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 30

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.34.0

Najnowsza wersja przynosi wiele oczekiwanych od dłuższego czasu zmian, m.in. automatycznie grupowanie, zmiany zbiorcze parametrów specyficznych, wykorzystanie tagów oraz pól własnych towaru w parametrach specyficznych oferty. Nowa wersja jest konieczna do zainstalowania, gdyż zawiera kolejne poprawki związane z wycofywaniem starego API Allegro!

Allegro

 • Dostosowany został sposób dodawania konta Allegro w Sello do możliwości nowego API Allegro. Dodawanie konta w Sello jest inicjowane autoryzacją w Allegro a nie odwrotnie, jak było do tej pory
 • Poprawiona obsługa zbyt długiej sygnatury, która uniemożliwiała wysłanie oferty
 • Usunięty został całkowicie kod starego synchronizatora Allegro, tym samym Sello nie jest już zależne od starego API Allegro.
 • Zmieniono sposób aktualizacji aukcji zapisanych w bazie po wysłaniu zmian do serwisu. Nowa metoda aktualizuje wszystkie pola w aukcji na podstawie danych z serwisu

Aukcje

 • Dodana funkcja aktualizacji aukcji przed zastosowaniem zmian zbiorczych
 • Dodana funkcja umożliwiająca aktualizację ofert przed powieleniem (wystaw ponownie)
 • Dodana możliwość zbiorczej zmiany parametrów specyficznych z wykorzystaniem tagów
 • Dodana obsługa tagów dla parametrów specyficznych w szablonach aukcji
 • Dodana zbiorcza zmiana parametrów specyficznych dla ofert trwających
 • Dodane czyszczenie tytułu aukcji z niedozwolonych znaków tabulacji oraz nowej linii przy wysyłaniu/aktualizacji
 • Dodane zbiorcze generowanie parametrów specyficznych w ofertach przygotowanych oraz trwających na podstawie szablonu przypisanego do towaru oraz wybranego szablonu
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania tagów w parametrach specyficznych szablonów aukcji
 • Na listach tagów oraz w drzewie tagów pola własne towaru, pola własne zewnętrzne towaru, pola własne podmiotu oraz liczniki są teraz sortowane alfabetycznie po nazwie
 • Poprawiona zbiorcza aktualizacja parametrów specyficznych – ustawiane były parametry nieistniejące w kategoriach
 • Poprawiony problem z aktualizacją niedostępnych już w serwisie ofert zakończonych, wiszących w Sello jako trwające
 • Poprawiony problem z dodawaniem tagów towarowych w oknie opisu aukcji (mogło występować na niektórych systemach)
 • Poprawiony problem z zapisywaniem ofert, w przypadku gdy w bazie występują powielone kategorie
 • Poprawiony problem z zapisywaniem parametrów specyficznych zakresowych

Grid

 • W każdym module dodano filtr umożliwiający wyświetlenie wierszy zawierających błąd
 • Zmieniona została domyślna widoczność kolumny z miniaturką w towarach oraz w aukcjach na widoczną

Inne

 • Dodana zbiorcza możliwość dodawania, usuwania oraz edycji znaczników notatek dla aukcji oraz transakcji
 • Zablokowana została możliwość zmiany konta istniejącego w programie na inne

Instalacja

 • Dodana możliwość uruchomienia aktualizacji programu po kliknięciu w dymek informujący o dostępności nowszej wersji w prawym dolnym rogu okna programu
 • Poprawki w instalatorze programu

Paczki

 • Dodany filtr paczek Smart!
 • W podglądzie szczegółów paczki dodano e-mail z adresu wysyłkowego paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany został odnośnik do zamówienia Allegro związanego z paczką

Parametry

 • Zmieniony został mechanizm łączenia do bazy danych po nazwie komputera hosta w celu wyeliminowania problemu z rozwijaniem adresu IP w trakcie działania programu.

Raport

 • Dodany przycisk wyświetlający rozwiązanie znanych błędów w oknie raportu

Słowniki

 • Poprawione usuwanie z cennika nieużywanej dostawy przy imporcie cenników z Allegro

Strona główna

 • Na wykresach słupkowych dodane zostało wyróżnienie weekendów
 • Usunięty problem z błędnymi skryptami JavaScript podczas korzystania z okna podglądu nowości i ważnych informacji

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane dwa nowe modyfikatory: replace_many oraz map, ułatwiające przetwarzanie wartości pól własnych towarów na parametry specyficzne słownikowe Allegro

Transakcje

 • Dodane automatyczne grupowanie transakcji podczas pobierania ich z serwisu Allegro
 • Dodano podświetlanie transakcji na czerwono (dodanie błędu) w sytuacji gdy kupujący dokona płatności dla transakcji anulowanej
 • Dostawy nieaktywne nie są od teraz uwzględniane przy wiązaniu dostaw Allegro -> dostawy Sello
 • Odnośniki do strony zwrotu prowizji zostały zamienione na Wyszukaj w ZAMÓWIENIA, skąd można wywołać akcję zwrotu prowizji
 • W menu OPCJE w oknie transakcji dodano nowe funkcje, umożliwiające otwarcie zamówienia w serwisie Allegro, skopiowania numeru zamówienia oraz numeru płatności
 • W oknie edycji transakcji zmieniony został układ adresów na trójkolumnowy, tak aby w najmniejszym oknie były widoczne wszystkie pola adresu, w tym NIP oraz adres e-mail
 • Zmienione zostały warunki aktualizacji transakcji przy pobieraniu danych z serwisu
 • Zmieniono sposób pomijania aktualizacji transakcji. Transakcje przestają być aktualizować gdy osiągną status Gotowa do przetwarzania a nie jak dotąd, gdy są zakończone. Jednocześnie, znacznik wyłączający synchronizację na zakładce CECHY nie będzie już automatycznie oznaczany po zakończeniu transakcji – pozostaje on do dyspozycji użytkownika.

Uprawnienia

 • Zmienione treści komunikatów o braku uprawnień.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawiony problem z działaniem parametrów tworzenia dokumentów

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.33.2

Poprawki kilku istotnych problemów, w tym poprawiony problem z powracającym błędem 403 Forbidden oraz powielania aukcji na innych kontach w programie.

Allegro

 • Dodane ignorowanie zdarzeń związanych ze zmianą stanu przesyłki, które wpływały na pojawianie się ostrzeżeń dla transakcji zakończonych
 • Poprawiony powracający błąd Forbidden 403 występujący w sytuacji wysyłania oraz aktualizacji aukcji z różnych kont wraz z wysyłaniem zdjęć do serwisu Allegro. Miał on również wpływ na powielanie aukcji na innych kontach.
 • Poprawiony problem obsługi przedawnionych zdjęć przy wysyłaniu i aktualizacji ofert

Transakcje

 • Poprawiony problem z ustawianiem opiekuna transakcji na podstawie opiekuna aukcji

Wiadomości

 • Zmiana wersji zewnętrznej biblioteki obsługującej wiadomości e-mail wspierającej obsługę protokołów TLS 1.1 oraz TLS 1.2

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawka w działaniu parametru aktualizacji adresów kontrahenta

Dodatkowe informacje o wersji