Sello 1.30.5

Aktualizacja poprawkowa dla wersji 1.30.4.

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy danych

Paczki

 • Poprawiono problem z aktywowaniem pola numeru nadania zamiast gabarytu dla dostaw InPost
 • Poprawiono działanie aktywowania pól w zależności od dostawy przy dodawaniu paczki
 • Poprawiono problem z nieaktywnym polem numeru nadania

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.4

Aktualizacja adresuje problem odświeżanie listy transakcji na niektórych systemach oraz dodaje rozmiary dla paczek kurierskich InPost

Paczki

 • Dodano możliwość ustawienia indywidualnych rozmiarów paczki dla kuriera InPost

Transakcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem cen towarów dodanych do transakcji przy kopiowaniu wartości towarów z formularza do transakcji
 • Poprawiono problem wyświetlania listy towarów w transakcjach występujący na niektórych systemach

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia domyślnych rozmiarów paczki dla kuriera

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.3

W aktualizacji poprawiony został problem z wyświetlaniem listy towarów w oknie transakcji.

Transakcje

 • Poprawiono problem z odświeżaniem listy towarów w oknie transakcji

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.2

Poprawka zawiera m.in. przenoszenie kosztów towarów z formularza do transakcji, co pozwoli wyeliminować konieczność sprawdzania i ręcznego przenoszenia danych w przypadku zmiany ceny na aukcji lub naliczeniu rabatów w serwisie Allegro.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych odbiorów osobistych w punkcie sprzedawcy oraz dostawy własnej sprzedawcy
 • Wyłączona została obsługa starych odbiorów osobistych (oznaczone jako przestarzałe) przy wysyłaniu aukcji do serwisu

Słowniki

 • Dodano mapowania nowych odbiorów osobistych na odbiór osobisty w Sello

Transakcje

 • Dodano funkcję przenoszenia kosztów towarów uwzględniających rabaty i zmianę ceny w serwisie Allegro
 • W oknie formularzy dodano przycisk umożliwiający ręczne przenoszenie kwoty zakupionych przedmiotów z formularza do transakcji

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość ustalenia wagi z przedziału oraz pobieranej z paczki
 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość wyboru usług: powiadomienie e-mail, powiadomienie SMS, doręczenie w sobotę

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.1

Aktualizacja naprawia problemy, które pojawiły się w wersji 1.30.

eBay

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji bazy danych w bazach, z których usunięto słowniki dostaw i dostawców

Słowniki

 • Poprawiono problem z dodawaniem wydruku książki nadawczej w słowniku dostaw

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.0

Dwie duże nowości w tej wersji, to udoskonalony mechanizm pobierania transakcji i formularzy oraz obsługa Allegro Paczkomaty InPost

Allegro

 • Dodano filtr listy aukcji z opcjami promowania
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania sekcji z opisów aukcji przygotowanych oraz trwających, według wyszukanego fragmentu tekstu w sekcji tekstowej oraz według numeru sekcji
 • Dodano obsługę nowych atrybutów specyficznych z wieloma wartościami (wpisywane w osobnych liniach)
 • W pobieranych z Allegro transakcjach nie jest już łączona liczba zakupionych sztuk. Każdy zakup klienta jest traktowany jako osobna transakcja.
 • Zmieniono algorytm działania funkcji pobierania transakcji dla wskazanych aukcji. Pobierane są transakcje tylko z dziennika zdarzeń (około 10 dni wstecz) a nie wszystkie, jak poprzednio.
 • Zmieniono sposób pobierania pełnych danych o transakcjach. Nowy algorytm nie pobiera już wszystkich transakcji a jedynie z ostatnich 10 dni, bazując tylko na dzienniku zdarzeń Allegro.
 • Zmieniono sposób pobierania transakcji z Allegro

Aukcje

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej towar z aukcji (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany atrybutów specyficznych wieloliniowych
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy aukcji na dużych bazach
 • Poprawki w działaniu funkcji tworzenia towarów z aukcji i filtrowaniu po nazwie aukcji oraz EAN
 • Poprawki w wyświetlaniu listy towarów w oknie zbiorczego powiązania towarów z aukcjami
 • W oknie tworzenia towarów z aukcji dodano obsługę tagów Sello w polu opis

Instalacja

 • Dodano sprawdzanie i pobieranie nowej wersji przy uruchomieniu instalacji programu
 • Poprawki w czyszczeniu plików tymczasowych instalatora

Interfejs graficzny

 • Podmiana zwykłych pól z tagami na pole dedykowane do obsługi tagów.
 • Poprawka nachodzących na siebie elementów graficznych w oknie raportu

Klienci

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji dla wybranego klienta (Ctrl+T)

Paczki

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlenie paczek z i bez numeru nadania

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej cechy dla transakcji dodawanej ręcznie
 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru domyślnego typu płatności dla transakcji dodawanej ręcznie

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów matematycznych

Słowniki

 • W oknie konfiguracji synchronizacji z API ShipX dodano możliwość wyboru usługi kurierskiej dla dostawy Sello.
 • W słowniku sposobów wysyłki lista dostaw Allegro została pogrupowana oraz posortowana
 • Zaktualizowano nazwy operatorów przesyłek Allegro w słowniku dostawców

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikatory matematyczne: add, sub, mul, div, is_equal, is_more, is_more_equal, is_less, is_less_equal

Towary

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej wybrany towar (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość wyszukiwania towaru po kodzie EAN
 • Wyszukiwarka InsTYNKT towarów obsługuje teraz pole EAN

Transakcje

 • Data pobierania transakcji została automatycznie przestawiona na datę aktualizacji bazy danych do nowej wersji programu. Zobacz więcej informacji na temat wersji aby dowiedzieć się szczegółów.
 • Dodano możliwość dodawania transakcji z modułów: aukcje, klienci oraz towary (Ctrl+T)
 • Usunięto problem z niepoprawnym podpinaniem formularzy do transakcji w przypadku wielokrotnych zakupów jednego klienta na jednej aukcji
 • Usunięto problem z nieprawidłowym oznaczaniem płatności w transakcji przy wielokrotnym wypełnianiu formularza pozakupowego przez kupującego

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze znikającą treścią wiadomości przy odpowiadaniu

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano obsługę usług: Allegro Kurier24 InPost, Allegro miniKurier24 InPost, Allegro Paczkomaty 24/7 InPost, Kurier standard w integracji z API ShipX InPost.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.29.1

Aktualizacja zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 22. Prócz tego dodaliśmy również kilka nowości, m.in. możliwość zbiorczego powiązania aukcji z towarami.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany funkcji wznawiania aukcji po zakończeniu dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę nowej dostawy Allegro Przesyłka polecona

Aukcje

 • Poprawiono problem z usuwaniem zdjęć z aukcji zakończonych przy braku opisu
 • Dodano możliwość zbiorczego powiązywania aukcji z towarami na podstawie różnych kryteriów
 • Poprawiono wyświetlanie informacji w przycisku wysyłania danych do Allegro

Paczki

 • Poprawiono problem z wysyłaniem numerów paczek do serwisu Allegro gdy wypełniona jest nazwa własna dostawcy (powinna być ignorowana)

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów w temacie „Szablony”

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe modyfikatory tekstowe: substr_before_first, substr_before_last, substr_after_first, substr_after_last, substr_between
 • Dodano nowe tagi [Aukcja::EAN], [Aukcja::Opis]

Współpraca z kurierami

 • Poprawiono problem z pojawiającym się oknem wysyłania paczek do serwisu kurierskiego

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany w programie umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 22

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.29.0

Aktualizacja 29 to duża ilość poprawek usprawniających i przyspieszających pracę. Polecamy zapoznać się ze wszystkimi nowościami aby niczego nie przeoczyć.

Allegro

 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania numerów przesyłek co określony czas
 • Dodano możliwość wyłączenia wysyłania numeru nadawczego paczki dla wybranego dostawcy (operator ustawiony na brak) do Allegro
 • Dodano obsługę dostaw Allegro miniKurier24 oraz Kurier InPost
 • Dodano obsługę dostaw Allegro Pocztex Kurier 48
 • Poprawiono problem z widocznym   w opisie po wystawieniu aukcji
 • Poprawki normalizacji numerów nadawczych dla Poczty Polskiej wysyłanych do Allegro

Archiwizacja i dearchiwizacja

 • Poprawiono problem z usuwaniem tymczasowych plików archiwizacji bazy z folderu roboczego

Aukcje

 • Dodano możliwość utworzenia towaru kartotekowego na podstawie aukcji
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w kolumnę miniaturka na liście aukcji
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w obrazek umieszczony w oknie edycji aukcji
 • Dodano zbiorczą możliwość usunięcia z zakończonych aukcji zdjęć (powiązań ze zdjęciami). Funkcja przydatna do zmniejszania objętości bazy danych w związku z dodanie mechanizmu usuwania zdjęć niepowiązanych.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość usunięcia znacznika zakończenia aukcji przy ręcznej zmianie liczby dostępnych sztuk

eBay

 • Poprawka stabilności programu przy pobieraniu transakcji

Grid

 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi wartościami filtrów po przełączeniu na inną zakładkę. Teraz każda zakładka umożliwia niezależne ustawienie filtrów.

Inne

 • Dodano oczyszczanie systemu plików tymczasowych używanych przez Sello
 • Dodano zabezpieczenie przed wpisaniem nieprawidłowego ukośnika w oknie logowania do serwera SQL
 • Poprawki wizualne plakietek na przyciskach modułów

Interfejs graficzny

 • Dodano animacje na przyciskach
 • Dodano możliwość przełączania widoku modułów pomiędzy horyzontalnym i wertykalnym
 • Dodano możliwość wysyłania tylko wybranych danych do serwisu aukcyjnego
 • Poprawki elementów wizualnych (hamburger menu po lewej stronie paska filtrów, liczba wierszy na liście)
 • Zmiany wizualne okna logowania do programu

Moduł diagnostyczny

 • Dodano funkcje okresowego sprawdzania błędów w bazie danych wraz z możliwością ich naprawy (problem z naruszeniem spójności bazy przy zapisywaniu danych)
 • Dodano funkcję okresowego oczyszczania bazy z nieużywanych zdjęć
 • Dodano ostrzeżenie o wyczerpującym się miejscu w bazie danych w darmowej wersji serwera SQL Express instalowanej wraz z programem
 • Dodano sprawdzanie wersji serwera SQL i informację o posiadaniu niewspieranej przez program wersji
 • W powiadomieniu dotyczącym włączonego logowania dodano akcję naprawczą, wyłączającą logowanie na danym komputerze

Paczki

 • Dodano możliwość zaznaczenia numeru nadania w paczce skrótem klawiszowym Ctrl+A. Dotychczasowy skrót edycji adresu został zamieniony na Ctrl+Shift+A.
 • Funkcja ustawiania kursora na numer nadania po otwarciu okna paczki działa teraz również dla niewysłanych paczek
 • Poprawki związane z wysyłaniem do Allegro numerów paczek

Parametry

 • Zmieniono domyślne nazwy nowej transakcji dodanej ręcznie oraz grupy transakcji na nazwę zawierającą numer transakcji oraz numer grupy. W tym celu w słowniku liczników własnych pojawiły się dwa nowe liczniki.

Program Serwisowy

 • Zmiana używanego przez program serwisowy pakietu .NET Framework z 2.0 na 4.5.

Słowniki

 • Zmieniono widok okna edycji dostawy. Małe listy wydruków oraz powiązania z dostawą Allegro zmienione zostały na widok w pojedynczym wierszu.

Telemetria

 • Dodano mechanizmy telemetryczne

Towary

 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w kolumnę miniaturka na liście towarów
 • Dodano podgląd zdjęcia miniaturki po kliknięciu w obrazek umieszczony w oknie edycji towaru
 • Poprawiono problem zbiorczego importowania miniaturek do towaru

Wiadomości

 • Usunięto powtarzające się prefiksy RE: FWD: itp przy odpisywaniu oraz przekazywaniu wiadomości dalej
 • Załączniki są teraz ponownie załączane przy przesyłaniu wiadomości dalej

Współpraca z kurierami

 • Dodano możliwość utworzenia paczek tylko dla jednego kuriera z menu Wyślij/Odbierz

Wydruki

 • Zablokowano możliwość powielania wydruków od zewnętrznych firm kurierskich

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [Subiekt GT] Dodano przenoszenie państwa przy importowaniu zamówień do Sello

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.28.1

Aktualizacja usuwa błąd krytyczny związany z nieprawidłowym działaniem opcji wznawiania aukcji po zakończeniu.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie
 • Poprawiono problem z automatycznym wznawianiem aukcji po zakończeniu

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.28.0

W tej aktualizacji kontynuujemy dostosowywanie Sello do kolejnych zmian w serwisie Allegro. Tym razem dodaliśmy między innymi możliwość wysyłania do Allegro numerów przesyłek – jako, że niebawem Allegro będzie wymagać uzupełniania tych numerów aby utrzymać status Super Sprzedawcy.

Allegro

 • Dodano funkcję wysyłania numerów przesyłek do Allegro
 • Dodano obsługę Allegro UPS Odbiór w punkcie, Allegro Paczka w RUCHu
 • Poprawki związane z usunięciem ofert sklepowych w Allegro
 • Zwiększono domyślny czas oczekiwania programu (timeout) na wysłanie aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr umożliwiający wyszukanie aukcji, w których od 11 miesięcy nie wystąpiły transakcje
 • Dodano filtr umożliwiający wyszukanie aukcji, w których od roku nie wystąpiły transakcje
 • Poprawiono problem z brakiem odpowiednich wartości dla atrybutów specyficznych w oknie zmian zbiorczych
 • Poprawiono problem ze zmianami zbiorczymi dla aukcji z kategorii, dla których nie zostały jeszcze pobrane atrybuty
 • Usunięto funkcję Wystaw ponownie w sklepie (w związku ze zmianami w Allegro)
 • W oknie wysyłania danych do serwisu dodano możliwość zaznaczenia wysłania informacji o przesyłkach

Instalacja

 • Zaktualizowano wersję serwera SQL instalowanego wraz z aplikacją

Kurierzy

 • [Paczkomaty 24/7] Po utworzeniu przesyłki w systemie kurierskim uruchamiane jest automatyczne pobieranie statusów oraz numerów nadawczych

Paczki

 • Poprawiono problem z przerywaniem synchronizacji z serwisami kurierskimi
 • Dodano podświetlanie paczek z błędnym numerem wysyłkowym
 • W menu kontekstowym paczki dodano funkcję czyszczącą błędy przypisane do wybranych paczek
 • Dodano czerwoną plakietkę na przycisku informującą o występujących problemach
 • Na liście paczek dodano kolumnę zawierającą status synchronizacji numeru paczki z Allegro
 • W menu kontekstowym paczki dodano możliwość ponownego wysłania numeru przesyłki do serwisu aukcyjnego

Pomoc

 • Zmieniono sposób prezentowania nowości w aktualizacji

Słowniki

 • Poprawki związane z domyślnymi ustawieniami w dostawach Sello przy zakładaniu nowej bazy danych
 • W słowniku dostawców dodano możliwość wybrania operatora przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlanie typów dokumentów
 • Dodano okno potwierdzenia chęci usunięcia powiązania z dokumentem

Wydruki

 • Dodano pobieranie statusów paczek przed wydrukiem w sytuacji braku tego numeru w Sello

Dodatkowe informacje o wersji