Wersja 1.23.3

Sello 1.23.3 zawiera poprawkę fiskalizacji dokumentów w Subiekcie nexo 16 oraz poprawia problem, który może wystąpić przy aktualizacji dużej bazy danych do wersji 1.23.2.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów w Subiekcie nexo 16

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy do wersji 1.23.2

Dodatkowe informacje o wersji


Wersja 1.23.2

Sello 1.23.2 zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy możliwość wystawiania aukcji na Allegro ze zdefiniowanymi warunkami zwrotów, reklamacji oraz gwarancji. Istnieje również możliwość modyfikacji tych warunków na aukcjach trwających poprzez mechanizm zmian zbiorczych.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę pól zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy wystawianiu oraz pobieraniu aukcji
 • Dodano synchronizację słowników zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy aktualizacji parametrów z serwisu. Nowe funkcje wymagają autoryzacji każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 16

Dodatkowe informacje o wersji


Wersja 1.23.1

Wersja 1.23.1 zawiera poprawki umożliwiające wystawienie aukcji w serwisie Allegro. Problem spowodowany jest zmianami działania atrybutów specyficznych w serwisie.

Aukcje

 • Dodano możliwość usunięcia pola z atrybutem specyficznym dla kategorii o wskazanym identyfikatorze (FID)
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia nieaktualnych atrybutów z aukcji przygotowanych
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia wybranych atrybutów specyficznych dla kategorii z aukcji przygotowanych

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru trybu silnika HTML

Transakcje

 • Przywrócono brakujące dane na wydruku szczegółów transakcji

Wersja 1.23.0

Minęło 10 lat, odkąd pierwsza wersja Sello ujrzała światło dzienne. Dlatego też w wersji 1.23.0 postanowiliśmy odświeżyć nieco wygląd aplikacji. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany interfejsu bywają trudne, ale mamy nadzieję, że nowa wersja szybko przypadnie Państwu do gustu. Prócz zmian wizualnych dodaliśmy również wyczekiwaną możliwość zmiany cen na aukcjach z zakupem oraz kilka innych usprawnień.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji kodu EAN w aukcjach trwających.
 • Poprawiono wyliczanie daty wznowienia aukcji KT do wyczerpania.
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Poprawka wyświetlania informacji nt. problemów z dostępem do API REST.
 • Dodano możliwość wystawiania aukcji Kup Teraz do wyczerpania przedmiotów.
 • Dodano możliwość zmiany ceny na aukcjach trwających ze sprzedażą.
 • Dodano obsługę kodu EAN przy wystawianiu aukcji.
 • Dodano obsługę nowego REST API Allegro.
 • Dodano rozwijaną listę tagów dla pola z tytułem aukcji.
 • W oknie edycji aukcji dodano pole EAN.
 • W oknie zarządzania kontem aukcyjnym dodano możliwość autoryzacji aplikacji. Jest to konieczne aby korzystać z funkcji nowego REST API Allegro.

Aukcje

 • Dodano kolumnę EAN na liście aukcji.
 • Dodano wybór czasu trwania Do wyczerpania przy wystawianiu ponownym aukcji.
 • Dodano wyszukiwanie i filtrowanie (F7/F8) po kodzie EAN.
 • Poprawiono problem z uwzględnianiem daty granicznej zapisywania transakcji przy pobieraniu transakcji dla zaznaczonych aukcji.
 • Dodano filtr z grupą towaru do widoku aukcji.
 • Dodano funkcję Ponów nieudaną zmianę na liście zmian do aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobrania pełnych danych aukcji (opisy i zdjęcia) dla aukcji trwających wybranych z listy.
 • Dodano możliwość ponownego wysłania zdjęć na serwer FTP.
 • Dodano możliwość wysłania zdjęć na serwer FTP dla aukcji trwających.
 • Dodano skrót klawiszowy do funkcji powiązania aukcji z towarem.
 • Na głównej liście aukcji oraz w module Szablony aukcji dodano kolumny: Kategoria oraz Kategoria – numer.
 • Poprawiono działanie pobierania pełnych danych dla niekompletnych aukcji.
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość wyszukiwania po numerze oraz po nazwie.
 • Zmieniono treść informującą o błędzie aktualizacji aukcji trwającej.

eBay

 • Poprawiono problem z wyświetleniem zakładek w module aukcje przy zerowej liczbie sztuk na aukcji.

Edytor HTML

 • Poprawiono obsługę HTML we wszystkich oknach w programie. Dotyczy to m.in. wyświetlania wiadomości, opisu aukcji, kodu HTML opisu aukcji, okna zakupu licencji.

Grid

 • Zredukowano wysokość wiersza podsumowania przy zwiększaniu wysokości wierszy zawierających miniaturki.

Hosting zdjęć (FTP)

 • Usunięto problem z alokacją pamięci przy wysyłaniu zdjęć na serwer FTP.

Inne

 • Poprawka stabilności.

Licencje i płatności

 • Na liście kont w oknie zarządzania kontami i licencjami dodano informację o statusie autoryzacji konta w serwisie Allegro. Autoryzacja wymagana jest dla korzystania z nowych funkcji API Allegro.

Okno aplikacji

 • Poprawka przywracania pozycji okna głównego gdy pasek programów znajduje się po lewej lub górnej stronie ekranu.
 • Dodano obsługę graficznych minimotywów.
 • Zmieniono nazwę serwisu Administracja na Ustawienia.
 • Zmieniono wygląd aplikacji.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Towar::EAN].
 • Poprawiono problem zamykania się programu po użyciu tagów kategorii Aukcja.

Towary

 • Dodano kolumnę EAN na liście towarów.
 • W oknie edycji towaru dodano pole EAN.

Transakcje

 • Dodano usuwanie dokumentów w systemie sprzedaży przy zbiorczym anulowaniu transakcji.
 • Poprawiono obsługę zwrotu prowizji dla klientów niezarejestrowanych.

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze zbiorczym oznaczaniem wiadomości jako przeczytanych.
 • Poprawki wyświetlania wiadomości e-mail w dolnym oknie podglądu.
 • Wydłużono pole z hasłem do konta.

Współpraca z serwisami

 • Geis – dodano funkcję usuwającą niepoprawne znaki z numeru telefonu kupującego.
 • Geis – dodano możliwość wydruku etykiety na drukarce termicznej.
 • Geis – poprawiono opis pól autoryzacji w parametrach synchronizacji.
 • Geis – poprawiono problem z obsługą cudzysłowu.
 • Geis – poprawiono problem z pobieraniem dużych etykiet.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano synchronizację pola EAN towaru Sello z powiązanym towarem systemu sprzedaży.
 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 15.
 • Przy anulowaniu dokumentu i nieudanym usuwaniu dokumentu z Subiekta dane dokumentu w Sello nie są usuwane.
 • [nexo] Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów.

Wydruki

 • Dodano tag TowarEAN dla wydruków paczek. Umożliwia on wydruk kodu EAN towaru np. na liście magazynowej.
 • Poprawiono wydruk elementu listy (Ctrl+P).

Wersja 1.22.1

Wersja 1.22.1 zawiera obsługę nowego serwera API Geis Parcel PL (K-Ex). Tym samym obsługa poprzedniego serwera K-Ex nie jest już w tej wersji dostępna.

Eksport

 • Dodano informacje o nowym serwisie Geis Parcel PL

Współpraca z serwisami

 • Dodano obsługę synchronizacji z serwisem Geis Parcel PL (K-Ex)

 


Wersja 1.22.0

Wersja 1.22.0 Sello przynosi kilka bardzo przydatnych usprawnień oraz możliwość zmiany miniaturek na aukcjach trwających Allegro. Oprócz tego pojawiło się nowe rozwiązanie w zakresie pobierania transakcji oraz formularzy, które zwłaszcza w okresie świątecznym powinno doskonale ułatwić i przyspieszyć pracę.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji zdjęcia miniaturki w serwisie dla aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobierania transakcji dla wybranych aukcji.
 • Dodano obsługę mapowania dostaw Allegro Pocztex Kurier24 oraz Pocztex Kurier24 pobraniowy.

Aukcje

 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano możliwość wyświetlenia miniaturki na głównej liście aukcji.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany miniaturki aukcji w aukcjach przygotowanych.
 • Dodano obsługę automatycznego wysyłania zmian oczekujących do aukcji trwających.
 • Dodano podgląd miniaturki w oknie edycji aukcji.
 • Usunięto nadmiarowe opcje zmian zbiorczych w zakładkach aukcji zakończonych oraz wszystkich.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego importowania miniaturek z dysku.
 • W oknie zmian zbiorczych zdjęć dodano możliwość eksportowania miniaturek aukcji na dysk.

Grid

 • Dodano obsługę miniaturek zdjęć.

Komentarze

 • Do listy głównej dodano filtr statusu komentarza.

Licencje i płatności

 • Poprawiono problem sprawdzania rejestracji konta dla kont nieaktywnych.

Paczki

 • Poprawiono nazwę pola z numerem nadania w oknie dodawania paczki do listy wysyłkowej.

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce Aukcje dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z kategorii Aukcja na potrzeby szablonów wiadomości oraz podmiany miniatur.
 • Poprawiono problem modyfikatora replace z interpretacją podwójnego cudzysłowu.

Towary

 • Dodano kolumnę z liczbą obrazków w towarze.
 • Dodano kolumnę ze zdjęciem towaru na liście głównej towarów.
 • Dodano możliwość skopiowania wartości pól własnych zewnętrznych z zakładki w towarze.
 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano podgląd miniaturki (pierwszego zdjęcia) w oknie edycji towaru.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany zdjęć.
 • Ujednolicono działanie funkcji dodającej szablon aukcji do towaru. Przy dodawaniu szablonu z poziomu towaru nie jest on teraz oznaczany jako domyślny, tak jak przy zbiorczym dodawaniu szablonu.

Transakcje

 • Dodano możliwość pobierania formularzy dla zaznaczonych transakcji.
 • Dodano wyszukiwanie oraz filtrowanie (F7/F8) po nazwie i symbolu towaru.

Wiadomości

 • Dodano możliwość pobierania transakcji i formularzy dla zaznaczonych wiadomości.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej lokalizacji zapisywanych załączników.
 • Dodano obsługę StartTLS dla poczty wychodzącej.
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem niektórych wiadomości z serwisu Allegro.

Wydruki

 • Dodano pole z Identyfikatorem bazodanowym towaru.

 


Wersja 1.21.1

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka problemu z synchronizowaniem adresów w Subiekcie GT.
 • Poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 12.