Sello 1.31.0

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Allegro

 • Cennik dostaw z możliwością edycji został zastąpiony podglądem cennika Allegro
 • Dodano nowy mechanizm logowania komunikacji z serwisem Allegro na potrzeby weryfikacji problemów z synchronizacją
 • Dodano nowy mechanizm pobierania sposobów wysyłki z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm pobierania warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • Dodano nowy mechanizm pobierania zdjęć z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji kategorii z serwisu
 • Dodano nowy mechanizm synchronizacji parametrów specyficznych dla kategorii
 • Dodano nowy mechanizm wysyłania aukcji do serwisu
 • Dodano zupełnie nową integrację z serwisem Allegro, opartą o nowe API REST. Stary mechanizm synchronizacji, komunikujący się przez stare API działa jeszcze dla pobierania transakcji oraz formularzy i będzie stopniowo wycofywany.
 • Dodawanie konta Allegro wymaga przeprowadzenia autoryzacji konta w serwisie Allegro
 • Dostosowanie pobierania transakcji do nowego mechanizmu pobierania aukcji
 • Dostosowano opcje promowania aukcji do aktualnych w serwisie
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano czerwoną plakietkę określająca liczbę aukcji z błędem synchronizacji
 • Poprawiono problem z nieprawidłowymi datami wystawienia aukcji (czas letni, zimowy)
 • Poprawki zmian zbiorczych cennika dostaw dla aukcji związane ze zmianą struktury przechowywania danych
 • Przy edycji opisu dodano ostrzeżenie o konieczności wstawienia zdjęć na zakładce ZDJĘCIA
 • Usunięto automatyczne pobieranie kategorii i parametrów. Zastąpiono je jednorazową aktualizacją po założeniu nowej bazy, aktualizacji wersji oraz dodawaniu nowego konta.
 • Usunięto funkcję sprawdzania opłat za wystawienie aukcji
 • Usunięto nieobsługiwane już pola z numerami kont bankowych z okna edycji aukcji
 • Usunięto opcje płatności i zastąpiono je aktualnie dostępnymi w serwisie (wybór rodzaju faktury)
 • Usunięto osobne opcje pobierania aukcji ze sprzedażą, oraz bez sprzedaży. Dodano podział na aukcje trwające i zakończone.
 • Usunięto synchronizację parametrów słownikowych z Allegro (listę krajów, województw, opcji wysyłki, pól formularza, parametrów specyficznych, czasów trwania aukcji, opcji płatności) poprzez stare API Allegro
 • Usunięto szyfrowanie tokena dostępowego w bazie danych – daje to możliwości replikacji tokenów pomiędzy bazami Sello obsługującymi te same konta Allegro
 • W oknie aukcji dodano możliwość pobrania (odświeżenia) z serwisu aktualnych warunków zwrotów, reklamacji oraz gwarancji
 • W oknie zmian zbiorczych parametrów specyficznych dla kategorii dodano możliwość pobrania/zaktualizowania parametrów z serwisu
 • W podglądzie szczegółów aukcji dodano link umożliwiający wyszukanie aukcji w serwisie w Moich Ofertach
 • W podglądzie szczegółów aukcji trwających dodano link do edycji aukcji poprzez serwis Allegro
 • W słowniku cenników dodano możliwość importowania cenników z Allegro oraz eksportowania i aktualizacji ich w serwisie z poziomu programu
 • Zmiany w działaniu oraz strukturze parametrów specyficznych kategorii
 • Zmieniono algorytm odświeżania tokena autoryzującego Allegro. Nie powinien wymagać już częstej aktywności ze strony użytkownika.
 • Zmieniono mechanizm pobieranie pełnych danych aukcji. Dane pobierane są w kilku etapach, w szczególności zdjęcia pobierane są na końcu procesu pobierania.
 • Zmieniono sposób synchronizowania stanów w ofertach trwających
 • W oknie parametrów specyficznych dodano możliwość czyszczenia oraz importowania parametrów z innej aukcji

Aukcje

 • Dodano filtr aukcji zawierających błędy
 • Dodano kolumnę Numer aukcji w zakładce aukcji przygotowanych. Pojawienie się numeru aukcji oznacza utworzenie szkicu w Allegro.
 • Dodano możliwość synchronizowania wybranych danych serwisu lub konta z poziomu menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu
 • Dodano widoczność dezaktywowanych kont przy powielaniu aukcji
 • Dostosowanie okna oraz działania zmian zbiorczych w aukcjach do nowego formatu parametrów specyficznych w Allegro
 • Poprawiono problem z funkcją zbiorczego powiązywania aukcji z towarami dla niektórych towarów importowanych z Subiekta
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii: polepszono wizualizację wyników w oknie wyszukiwania, zwiększono liczbę wyszukiwanych kategorii do 20, dodano powiadomienia o nieudanym wyszukiwaniu
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość synchronizowania całego drzewa kategorii jak i wybranego fragmentu drzewa z podkategoriami
 • W podglądzie szczegółów aukcji zakończonych dodano link do wznowienia aukcji poprzez serwis Allegro
 • Wprowadzono priorytetyzacje zadań do wykonania – operacje synchronizacji wywołane przez użytkownika są wykonywane z wyższym priorytetem niż operacje automatyczne.

eBay

 • Usunięto możliwość dodawania nowych kont z serwisu eBay – jako, że od długiego czasu serwis ten nie jest już wspierany

Inne

 • Dodano nowy mechanizm kolejkowania zadań do wykonania w ramach synchronizacji. Obecnie zastosowany jest w części synchronizacji z aukcjami.
 • Poprawka stabilności związana z przetwarzaniem uszkodzonych zdjęć

Interfejs graficzny

 • Najechanie wskaźnikiem myszy na nowe okno z komunikatem błędu, ostrzeżeniem lub informacją będzie zapobiegać jego zniknięciu
 • Poprawiono i ujednolicono treści informacji w chmurkach
 • Zmieniono sposób wyświetlania chmurek informacyjnych (podpowiedzi). Teraz występują trzy rodzaje powiadomień: informacja, ostrzeżenie oraz błąd, różniące się od siebie kolorem.
 • Zmieniono sposób prezentacji statusu zadań trwających w tle w dolnej części okna aplikacji

Paczki

 • Dodano możliwość oznaczenia paczki jako wartościowej przy płatności z góry
 • Poprawki działania funkcji inteligentnego aktywowania odpowiedniego pola po wejściu w edycję paczki

Parametry

 • Poprawki działania klawisza TAB w parametrach kont pocztowych
 • Poprawki wizualne pól rozwijanych w parametrach transakcji
 • Poprawki związane z ustawieniem szablonów nazw transakcji dodawanych ręcznie oraz grup
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto odbieranie aukcji ze sprzedażą i bez sprzedaży
 • Z parametrów wysyłania i odbierania usunięto zbędną już możliwość wyboru domyślnej kategorii dla pobieranych danych słownikowych
 • Zmieniono domyślne ustawienia szablonów nazw dla nowych transakcji dodanych ręcznie oraz grup transakcji dodając rok do numeru

Program Serwisowy

 • Dodano funkcje umożliwiające analizę, czyszczenie i usuwanie starych danych z bazy
 • Dodano możliwość przesyłania bazy danych do weryfikacji lub naprawy bezpośrednio do nas, bez potrzeby używania zewnętrznych narzędzi. Nadal wymagana jest podpisana umowa powierzenie danych osobowych.
 • Dodano możliwość włączenia logowania komunikacji z Allegro
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem baz danych na niektórych systemach

Słowniki

 • Dodano unikalność nazwy grup towarów

Towary

 • Dodano możliwość aktualizacji ceny w aukcjach z poziomu modułu towarów
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany cen zakupu oraz sprzedaży w kartotece towarów

Transakcje

 • Funkcję grupowania wg klienta zmieniono na grupowanie wg formularzy w menu transakcji po lewej stronie
 • Poprawiono problem z przywracaniem domyślnego typu płatności w oknie transakcji przy zmianie zakładek
 • Poprawki wizualne w oknie grupowania transakcji

Wiadomości

 • Dodano możliwość zbiorczego flagowania wiadomości
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany flagi w wielu wiadomościach jednocześnie
 • Dodano skrót klawiszowy do zmiany flagi wiadomości (Ctrl+D)
 • Poprawiono mechanizm podpinania wiadomości e-mail z rozszerzeniem (+) do transakcji
 • Poprawki w działaniu szybkiego wyboru w polu załącznika w szablonie wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [Geis] Dodano obsługę przesyłek ponadgabarytowych
 • [Paczkomaty] Dodano poprawianie numeru telefonu przy eksporcie przesyłek

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.7

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Allegro

 • Dodano obsługę dostawy X-press Couriers
 • Poprawka pobierania aukcji z licytacją

Klienci

 • Poprawka walidacji adresu e-mail zawierającego sufiks + w oknie edycji klienta

Wiadomości

 • Dodano obsługę rozszerzonych adresów e-mail zawierających sufiks po znaku +

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.6

Aktualizacja dostosowuje Sello do współpracy z Subiektem nexo 25.

Allegro

 • Poprawki pobierania transakcji

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 25

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.5

Aktualizacja poprawkowa dla wersji 1.30.4.

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy danych

Paczki

 • Poprawiono problem z aktywowaniem pola numeru nadania zamiast gabarytu dla dostaw InPost
 • Poprawiono działanie aktywowania pól w zależności od dostawy przy dodawaniu paczki
 • Poprawiono problem z nieaktywnym polem numeru nadania

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.4

Aktualizacja adresuje problem odświeżanie listy transakcji na niektórych systemach oraz dodaje rozmiary dla paczek kurierskich InPost

Paczki

 • Dodano możliwość ustawienia indywidualnych rozmiarów paczki dla kuriera InPost

Transakcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem cen towarów dodanych do transakcji przy kopiowaniu wartości towarów z formularza do transakcji
 • Poprawiono problem wyświetlania listy towarów w transakcjach występujący na niektórych systemach

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia domyślnych rozmiarów paczki dla kuriera

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.3

W aktualizacji poprawiony został problem z wyświetlaniem listy towarów w oknie transakcji.

Transakcje

 • Poprawiono problem z odświeżaniem listy towarów w oknie transakcji

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.2

Poprawka zawiera m.in. przenoszenie kosztów towarów z formularza do transakcji, co pozwoli wyeliminować konieczność sprawdzania i ręcznego przenoszenia danych w przypadku zmiany ceny na aukcji lub naliczeniu rabatów w serwisie Allegro.

Allegro

 • Dodano obsługę nowych odbiorów osobistych w punkcie sprzedawcy oraz dostawy własnej sprzedawcy
 • Wyłączona została obsługa starych odbiorów osobistych (oznaczone jako przestarzałe) przy wysyłaniu aukcji do serwisu

Słowniki

 • Dodano mapowania nowych odbiorów osobistych na odbiór osobisty w Sello

Transakcje

 • Dodano funkcję przenoszenia kosztów towarów uwzględniających rabaty i zmianę ceny w serwisie Allegro
 • W oknie formularzy dodano przycisk umożliwiający ręczne przenoszenie kwoty zakupionych przedmiotów z formularza do transakcji

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość ustalenia wagi z przedziału oraz pobieranej z paczki
 • [InPost] Dla kuriera standard dodano możliwość wyboru usług: powiadomienie e-mail, powiadomienie SMS, doręczenie w sobotę

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.1

Aktualizacja naprawia problemy, które pojawiły się w wersji 1.30.

eBay

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji

Konwersja bazy danych

 • Poprawiono problem konwersji bazy danych w bazach, z których usunięto słowniki dostaw i dostawców

Słowniki

 • Poprawiono problem z dodawaniem wydruku książki nadawczej w słowniku dostaw

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.30.0

Dwie duże nowości w tej wersji, to udoskonalony mechanizm pobierania transakcji i formularzy oraz obsługa Allegro Paczkomaty InPost

Allegro

 • Dodano filtr listy aukcji z opcjami promowania
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania sekcji z opisów aukcji przygotowanych oraz trwających, według wyszukanego fragmentu tekstu w sekcji tekstowej oraz według numeru sekcji
 • Dodano obsługę nowych atrybutów specyficznych z wieloma wartościami (wpisywane w osobnych liniach)
 • W pobieranych z Allegro transakcjach nie jest już łączona liczba zakupionych sztuk. Każdy zakup klienta jest traktowany jako osobna transakcja.
 • Zmieniono algorytm działania funkcji pobierania transakcji dla wskazanych aukcji. Pobierane są transakcje tylko z dziennika zdarzeń (około 10 dni wstecz) a nie wszystkie, jak poprzednio.
 • Zmieniono sposób pobierania pełnych danych o transakcjach. Nowy algorytm nie pobiera już wszystkich transakcji a jedynie z ostatnich 10 dni, bazując tylko na dzienniku zdarzeń Allegro.
 • Zmieniono sposób pobierania transakcji z Allegro

Aukcje

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej towar z aukcji (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany atrybutów specyficznych wieloliniowych
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy aukcji na dużych bazach
 • Poprawki w działaniu funkcji tworzenia towarów z aukcji i filtrowaniu po nazwie aukcji oraz EAN
 • Poprawki w wyświetlaniu listy towarów w oknie zbiorczego powiązania towarów z aukcjami
 • W oknie tworzenia towarów z aukcji dodano obsługę tagów Sello w polu opis

Instalacja

 • Dodano sprawdzanie i pobieranie nowej wersji przy uruchomieniu instalacji programu
 • Poprawki w czyszczeniu plików tymczasowych instalatora

Interfejs graficzny

 • Podmiana zwykłych pól z tagami na pole dedykowane do obsługi tagów.
 • Poprawka nachodzących na siebie elementów graficznych w oknie raportu

Klienci

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji dla wybranego klienta (Ctrl+T)

Paczki

 • Dodano filtr umożliwiający wyświetlenie paczek z i bez numeru nadania

Parametry

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej cechy dla transakcji dodawanej ręcznie
 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru domyślnego typu płatności dla transakcji dodawanej ręcznie

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów matematycznych

Słowniki

 • W oknie konfiguracji synchronizacji z API ShipX dodano możliwość wyboru usługi kurierskiej dla dostawy Sello.
 • W słowniku sposobów wysyłki lista dostaw Allegro została pogrupowana oraz posortowana
 • Zaktualizowano nazwy operatorów przesyłek Allegro w słowniku dostawców

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikatory matematyczne: add, sub, mul, div, is_equal, is_more, is_more_equal, is_less, is_less_equal

Towary

 • Dodano możliwość tworzenia transakcji zawierającej wybrany towar (Ctrl+T)
 • Dodano możliwość wyszukiwania towaru po kodzie EAN
 • Wyszukiwarka InsTYNKT towarów obsługuje teraz pole EAN

Transakcje

 • Data pobierania transakcji została automatycznie przestawiona na datę aktualizacji bazy danych do nowej wersji programu. Zobacz więcej informacji na temat wersji aby dowiedzieć się szczegółów.
 • Dodano możliwość dodawania transakcji z modułów: aukcje, klienci oraz towary (Ctrl+T)
 • Usunięto problem z niepoprawnym podpinaniem formularzy do transakcji w przypadku wielokrotnych zakupów jednego klienta na jednej aukcji
 • Usunięto problem z nieprawidłowym oznaczaniem płatności w transakcji przy wielokrotnym wypełnianiu formularza pozakupowego przez kupującego

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze znikającą treścią wiadomości przy odpowiadaniu

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano obsługę usług: Allegro Kurier24 InPost, Allegro miniKurier24 InPost, Allegro Paczkomaty 24/7 InPost, Kurier standard w integracji z API ShipX InPost.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.29.1

Aktualizacja zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 22. Prócz tego dodaliśmy również kilka nowości, m.in. możliwość zbiorczego powiązania aukcji z towarami.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany funkcji wznawiania aukcji po zakończeniu dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę nowej dostawy Allegro Przesyłka polecona

Aukcje

 • Poprawiono problem z usuwaniem zdjęć z aukcji zakończonych przy braku opisu
 • Dodano możliwość zbiorczego powiązywania aukcji z towarami na podstawie różnych kryteriów
 • Poprawiono wyświetlanie informacji w przycisku wysyłania danych do Allegro

Paczki

 • Poprawiono problem z wysyłaniem numerów paczek do serwisu Allegro gdy wypełniona jest nazwa własna dostawcy (powinna być ignorowana)

Pomoc

 • Dodano opis nowych modyfikatorów w temacie „Szablony”

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe modyfikatory tekstowe: substr_before_first, substr_before_last, substr_after_first, substr_after_last, substr_between
 • Dodano nowe tagi [Aukcja::EAN], [Aukcja::Opis]

Współpraca z kurierami

 • Poprawiono problem z pojawiającym się oknem wysyłania paczek do serwisu kurierskiego

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Zmiany w programie umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 22

Dodatkowe informacje o wersji