Sello 1.24.0

Ważne! Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Allegro

 • Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
 • Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
 • Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
 • Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
 • Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
 • Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
 • Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
 • Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
 • Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
 • W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
 • Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
 • Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
 • Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
 • Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
 • Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
 • Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
 • Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
 • Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

 • Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
 • Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

 • Na przucisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
 • Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
 • Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
 • Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

 • Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

 • Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
 • Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
 • Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

 • Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

 • Pobrawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
 • Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
 • Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

 • [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

 • Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.23.4

W związku z usunięciem z Allegro obsługi serwisu Aukro.cz przy próbie dodania konta aukcyjnego z serwisu Allegro wystąpi problem. Sello 1.23.4 zawiera poprawkę umożliwiającą dodawanie nowych kont do Sello.

Allegro

 • Poprawiono problem z dodawaniem konta aukcyjnego po zakończeniu wsparcia dla Aukro.cz

Dodatkowe informacje o wersji


Wersja 1.23.3

Sello 1.23.3 zawiera poprawkę fiskalizacji dokumentów w Subiekcie nexo 16 oraz poprawia problem, który może wystąpić przy aktualizacji dużej bazy danych do wersji 1.23.2.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów w Subiekcie nexo 16

Konwersja bazy danych

 • Poprawka aktualizacji bazy do wersji 1.23.2

Dodatkowe informacje o wersji


Wersja 1.23.2

Sello 1.23.2 zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy możliwość wystawiania aukcji na Allegro ze zdefiniowanymi warunkami zwrotów, reklamacji oraz gwarancji. Istnieje również możliwość modyfikacji tych warunków na aukcjach trwających poprzez mechanizm zmian zbiorczych.

Allegro

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji dla aukcji przygotowanych oraz trwających
 • Dodano obsługę pól zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy wystawianiu oraz pobieraniu aukcji
 • Dodano synchronizację słowników zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy aktualizacji parametrów z serwisu. Nowe funkcje wymagają autoryzacji każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 16

Dodatkowe informacje o wersji


Wersja 1.23.1

Wersja 1.23.1 zawiera poprawki umożliwiające wystawienie aukcji w serwisie Allegro. Problem spowodowany jest zmianami działania atrybutów specyficznych w serwisie.

Aukcje

 • Dodano możliwość usunięcia pola z atrybutem specyficznym dla kategorii o wskazanym identyfikatorze (FID)
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia nieaktualnych atrybutów z aukcji przygotowanych
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Dodano możliwość zbiorczego usunięcia wybranych atrybutów specyficznych dla kategorii z aukcji przygotowanych

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodano możliwość wyboru trybu silnika HTML

Transakcje

 • Przywrócono brakujące dane na wydruku szczegółów transakcji

Wersja 1.23.0

Minęło 10 lat, odkąd pierwsza wersja Sello ujrzała światło dzienne. Dlatego też w wersji 1.23.0 postanowiliśmy odświeżyć nieco wygląd aplikacji. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany interfejsu bywają trudne, ale mamy nadzieję, że nowa wersja szybko przypadnie Państwu do gustu. Prócz zmian wizualnych dodaliśmy również wyczekiwaną możliwość zmiany cen na aukcjach z zakupem oraz kilka innych usprawnień.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji kodu EAN w aukcjach trwających.
 • Poprawiono wyliczanie daty wznowienia aukcji KT do wyczerpania.
 • Poprawka stabilności programu przy wysyłaniu zmian oczekujących na nowy serwer REST API Allegro.
 • Poprawka wyświetlania informacji nt. problemów z dostępem do API REST.
 • Dodano możliwość wystawiania aukcji Kup Teraz do wyczerpania przedmiotów.
 • Dodano możliwość zmiany ceny na aukcjach trwających ze sprzedażą.
 • Dodano obsługę kodu EAN przy wystawianiu aukcji.
 • Dodano obsługę nowego REST API Allegro.
 • Dodano rozwijaną listę tagów dla pola z tytułem aukcji.
 • W oknie edycji aukcji dodano pole EAN.
 • W oknie zarządzania kontem aukcyjnym dodano możliwość autoryzacji aplikacji. Jest to konieczne aby korzystać z funkcji nowego REST API Allegro.

Aukcje

 • Dodano kolumnę EAN na liście aukcji.
 • Dodano wybór czasu trwania Do wyczerpania przy wystawianiu ponownym aukcji.
 • Dodano wyszukiwanie i filtrowanie (F7/F8) po kodzie EAN.
 • Poprawiono problem z uwzględnianiem daty granicznej zapisywania transakcji przy pobieraniu transakcji dla zaznaczonych aukcji.
 • Dodano filtr z grupą towaru do widoku aukcji.
 • Dodano funkcję Ponów nieudaną zmianę na liście zmian do aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobrania pełnych danych aukcji (opisy i zdjęcia) dla aukcji trwających wybranych z listy.
 • Dodano możliwość ponownego wysłania zdjęć na serwer FTP.
 • Dodano możliwość wysłania zdjęć na serwer FTP dla aukcji trwających.
 • Dodano skrót klawiszowy do funkcji powiązania aukcji z towarem.
 • Na głównej liście aukcji oraz w module Szablony aukcji dodano kolumny: Kategoria oraz Kategoria – numer.
 • Poprawiono działanie pobierania pełnych danych dla niekompletnych aukcji.
 • W oknie wyboru kategorii dodano możliwość wyszukiwania po numerze oraz po nazwie.
 • Zmieniono treść informującą o błędzie aktualizacji aukcji trwającej.

eBay

 • Poprawiono problem z wyświetleniem zakładek w module aukcje przy zerowej liczbie sztuk na aukcji.

Edytor HTML

 • Poprawiono obsługę HTML we wszystkich oknach w programie. Dotyczy to m.in. wyświetlania wiadomości, opisu aukcji, kodu HTML opisu aukcji, okna zakupu licencji.

Grid

 • Zredukowano wysokość wiersza podsumowania przy zwiększaniu wysokości wierszy zawierających miniaturki.

Hosting zdjęć (FTP)

 • Usunięto problem z alokacją pamięci przy wysyłaniu zdjęć na serwer FTP.

Inne

 • Poprawka stabilności.

Licencje i płatności

 • Na liście kont w oknie zarządzania kontami i licencjami dodano informację o statusie autoryzacji konta w serwisie Allegro. Autoryzacja wymagana jest dla korzystania z nowych funkcji API Allegro.

Okno aplikacji

 • Poprawka przywracania pozycji okna głównego gdy pasek programów znajduje się po lewej lub górnej stronie ekranu.
 • Dodano obsługę graficznych minimotywów.
 • Zmieniono nazwę serwisu Administracja na Ustawienia.
 • Zmieniono wygląd aplikacji.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowy tag [Towar::EAN].
 • Poprawiono problem zamykania się programu po użyciu tagów kategorii Aukcja.

Towary

 • Dodano kolumnę EAN na liście towarów.
 • W oknie edycji towaru dodano pole EAN.

Transakcje

 • Dodano usuwanie dokumentów w systemie sprzedaży przy zbiorczym anulowaniu transakcji.
 • Poprawiono obsługę zwrotu prowizji dla klientów niezarejestrowanych.

Wiadomości

 • Poprawiono problem ze zbiorczym oznaczaniem wiadomości jako przeczytanych.
 • Poprawki wyświetlania wiadomości e-mail w dolnym oknie podglądu.
 • Wydłużono pole z hasłem do konta.

Współpraca z serwisami

 • Geis – dodano funkcję usuwającą niepoprawne znaki z numeru telefonu kupującego.
 • Geis – dodano możliwość wydruku etykiety na drukarce termicznej.
 • Geis – poprawiono opis pól autoryzacji w parametrach synchronizacji.
 • Geis – poprawiono problem z obsługą cudzysłowu.
 • Geis – poprawiono problem z pobieraniem dużych etykiet.

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Dodano synchronizację pola EAN towaru Sello z powiązanym towarem systemu sprzedaży.
 • Dostosowano Sello do współpracy z Subiektem nexo 15.
 • Przy anulowaniu dokumentu i nieudanym usuwaniu dokumentu z Subiekta dane dokumentu w Sello nie są usuwane.
 • [nexo] Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów.

Wydruki

 • Dodano tag TowarEAN dla wydruków paczek. Umożliwia on wydruk kodu EAN towaru np. na liście magazynowej.
 • Poprawiono wydruk elementu listy (Ctrl+P).

Wersja 1.22.1

Wersja 1.22.1 zawiera obsługę nowego serwera API Geis Parcel PL (K-Ex). Tym samym obsługa poprzedniego serwera K-Ex nie jest już w tej wersji dostępna.

Eksport

 • Dodano informacje o nowym serwisie Geis Parcel PL

Współpraca z serwisami

 • Dodano obsługę synchronizacji z serwisem Geis Parcel PL (K-Ex)

 


Wersja 1.22.0

Wersja 1.22.0 Sello przynosi kilka bardzo przydatnych usprawnień oraz możliwość zmiany miniaturek na aukcjach trwających Allegro. Oprócz tego pojawiło się nowe rozwiązanie w zakresie pobierania transakcji oraz formularzy, które zwłaszcza w okresie świątecznym powinno doskonale ułatwić i przyspieszyć pracę.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji zdjęcia miniaturki w serwisie dla aukcji trwających.
 • Dodano możliwość pobierania transakcji dla wybranych aukcji.
 • Dodano obsługę mapowania dostaw Allegro Pocztex Kurier24 oraz Pocztex Kurier24 pobraniowy.

Aukcje

 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano możliwość wyświetlenia miniaturki na głównej liście aukcji.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany miniaturki aukcji w aukcjach przygotowanych.
 • Dodano obsługę automatycznego wysyłania zmian oczekujących do aukcji trwających.
 • Dodano podgląd miniaturki w oknie edycji aukcji.
 • Usunięto nadmiarowe opcje zmian zbiorczych w zakładkach aukcji zakończonych oraz wszystkich.
 • W oknie zmian zbiorczych dodano możliwość zbiorczego importowania miniaturek z dysku.
 • W oknie zmian zbiorczych zdjęć dodano możliwość eksportowania miniaturek aukcji na dysk.

Grid

 • Dodano obsługę miniaturek zdjęć.

Komentarze

 • Do listy głównej dodano filtr statusu komentarza.

Licencje i płatności

 • Poprawiono problem sprawdzania rejestracji konta dla kont nieaktywnych.

Paczki

 • Poprawiono nazwę pola z numerem nadania w oknie dodawania paczki do listy wysyłkowej.

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce Aukcje dodano możliwość włączenia automatycznego wysyłania zmian oczekujących.

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z kategorii Aukcja na potrzeby szablonów wiadomości oraz podmiany miniatur.
 • Poprawiono problem modyfikatora replace z interpretacją podwójnego cudzysłowu.

Towary

 • Dodano kolumnę z liczbą obrazków w towarze.
 • Dodano kolumnę ze zdjęciem towaru na liście głównej towarów.
 • Dodano możliwość skopiowania wartości pól własnych zewnętrznych z zakładki w towarze.
 • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania (F7/F8) na podstawie nazwy szablonu aukcji.
 • Dodano podgląd miniaturki (pierwszego zdjęcia) w oknie edycji towaru.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany zdjęć.
 • Ujednolicono działanie funkcji dodającej szablon aukcji do towaru. Przy dodawaniu szablonu z poziomu towaru nie jest on teraz oznaczany jako domyślny, tak jak przy zbiorczym dodawaniu szablonu.

Transakcje

 • Dodano możliwość pobierania formularzy dla zaznaczonych transakcji.
 • Dodano wyszukiwanie oraz filtrowanie (F7/F8) po nazwie i symbolu towaru.

Wiadomości

 • Dodano możliwość pobierania transakcji i formularzy dla zaznaczonych wiadomości.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej lokalizacji zapisywanych załączników.
 • Dodano obsługę StartTLS dla poczty wychodzącej.
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem niektórych wiadomości z serwisu Allegro.

Wydruki

 • Dodano pole z Identyfikatorem bazodanowym towaru.

 


Wersja 1.21.1

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Poprawka problemu z synchronizowaniem adresów w Subiekcie GT.
 • Poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 12.