Sello 1.42.0

Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość wyszukiwania produktu Allegro wg kodu producenta
 • Dodano obsługę pola uwagi do zakupu
 • Dostosowana mechanizm wyszukiwania produktów do zmian w serwisie Allegro
 • Poprawki w oknie wyszukiwania produktów Allegro (większy rozmiar, rozwijanie parametrów)

Aukcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem zmodyfikowanego opisu oferty przy anulowaniu pobierania danych z towaru lub produktu Allegro

Inne

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem podglądu błędów w module transakcji, klientów oraz towarów w sytuacji gdy do błędu przypisane jest rozwiązanie (przycisk z żarówką ZOBACZ ROZWIĄZANIE)

Licencje i płatności

 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano link do sklepu InsERT, umożliwiający zakup licencji za pomocą zewnętrznej przeglądarki

Paczki

 • Poprawione działanie odnośnika do właściwego konta w szczegółach paczki

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodano sekcję umożliwiającą zarządzenie automatycznym wysyłaniem dokumentów sprzedaży do Allegro
 • W parametrach zewnętrznego systemu na zakładce DOKUMENTY dodano parametr określający czy wystawienie dokumentu końcowego powinno zmieniać stan transakcji z NOWA na W TRAKCIE REALIZACJI

Transakcje

 • Dodano filtr WYSYŁKA DOKUMENTÓW umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie wysyłki dokumentu do serwisu Allegro
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po oznaczeniu paczki jako wysłanej
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po utworzeniu dokumentu końcowego
 • Na liście transakcji dodano kolumnę SWD ze statusem wysyłki dokumentów sprzedaży do serwisu Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano funkcję wysyłania dokumentów sprzedaży (końcowych) do Allegro
 • Poprawiono problem zmiany płatności na ZK na gotówkę przy wystawianiu dokumentu końcowego

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42


Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Sello 1.42.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

WINDOWS 7

Firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym zaprzestajemy również wsparcia tego systemu dla Sello. Podczas instalacji wersji 1.42 instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello 1.42 może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_0.exe

SUBIEKT NEXO

Sello 1.42 do poprawnej współpracy z Subiektem nexo wymaga wersji nexo 41.

Poniżej kompatybilne ze sobą wersje Sello oraz Subiekta nexo:

 • Sello 1.40.0 – Subiekt nexo 37
 • Sello 1.40.1 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.0 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.1 – Subiekt nexo 38, 39, 40, 41
 • Sello 1.42.0 – Subiekt nexo 41

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW ALLEGRO

Dostosowaliśmy możliwości wyszukiwarki produktów do zmian zapowiadanych przez serwis Allegro. Między innymi dodaliśmy nowe pole umożliwiające wyszukiwanie produktów po kodzie producenta.

produkty Allegro - wyszukiwanie po kodzie producenta

Pole to jest wypełniane odpowiednimi danymi z parametrów specyficznych, jeśli te są już wypełnione w ofercie (aukcji).

Obecne działanie wyszukiwarki jest następujące:

 • pole GTIN – wyszukuje po numerach EAN, ISBN, uzupełniane jest automatycznie jeśli w parametrach specyficznych oferty jest podany np. EAN.
 • pole Kod producenta – wyszukuje po numerze producenta przypisanym do produktu, uzupełniane jest automatycznie jeśli w parametrach specyficznych oferty jest uzupełnione pole z kodem producenta
 • pole Towar – wyszukuje po frazie tekstowej, tak jak pole tytuł, uzupełniane jest na podstawie nazwy towaru w Sello
 • pole Tytuł – wyszukuje po frazie tekstowej, tak jak pole towar, uzupełniane jest na podstawie aktualnie wpisanego tytułu w ofercie (aukcji) w Sello

Działanie pola Towar i Tytuł jest więc identyczne, Sello podpowiada tutaj dwa różne ciągi znaków z nazwy towaru i z tytułu aukcji aby usprawnić wyszukiwanie produktu.

POPRAWKI WIZUALNE I ROZWIJANIE PARAMETRÓW

W oknie wyszukiwarki poprawiliśmy również wyświetlanie większej liczby parametrów oraz dodaliśmy możliwość rozwinięcia całej listy.

katalog produktów - rozwijanie listy parametrów w Sello

LINK DO ZAKUPU LICENCJI PRZEZ SKLEP INSERT

W oknie zarządzania kontami i licencjami dodaliśmy link do sklepu InsERT, umożliwiający bezpośrednie przejście do zakupu licencji na program.

Kup licencję na Sello w sklepie InsERT

WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

Dodaliśmy możliwość wysyłania dokumentów końcowych do zamówień w serwisie Allegro. Mechanizm ten działa niezależnie od eksportu dokumentów do PDF po utworzeniu dokumentów.

W module transakcji pojawiła się nowa kolumna SWD (Status Wysyłki Dokumentu). Swoim działaniem odpowiada kolumnie z modułu paczek dotyczącej wysyłki numeru nadawczego do zamówienia Allegro. Dodatkowo dodaliśmy też filtr WYSYŁKA DOKUMENTU umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie.

Dokumenty końcowe dla wybranych transakcji można wysłać z poziomu nowej funkcji dodanej do menu kontekstowego.

Wyślij dokument sprzedaży do serwisu Allegro

Funkcja ta działa niezależnie od tego, jaki dokument jest wystawiony, wyśle zarówno paragon jak i fakturę.

AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

W module USTAWIENIA > PARAMETRY > Wysyłanie i odbieranie danych na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodaliśmy możliwość skonfigurowania automatycznego wysyłania dokumentów końcowych.

Automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży do Allegro

Mechanizm ten może być wyzwalany na jedno z dwóch zdarzeń:

 • wystawienie dokumentu końcowego
 • oznaczenie paczki jako wysłanej

Aby uruchomić automatyczne wysyłanie należy wybrać minimum jeden typ dokumentu, który będzie wysyłany. W przypadku dokumentów PA+FSd oraz PAi+FSd wysyłany jest zawsze FSd. Również po zaznaczeniu PA oraz FSd w tym przypadku wysłany zostanie FSd, lub PA – ale w przypadku gdy taki jest wybrany typ dokumentu końcowego. Innymi słowy zawsze wyśle się tylko jeden dokument końcowy.

Po wystąpieniu zdarzenia wybranego w konfiguracji w kolumnie SWD pojawi się żółta ikonka zegarka oznaczająca, że dokument dla tej transakcji czeka na wysłanie do serwisu. Status ten nie pojawia się przy ręcznym wywołaniu funkcji wysyłki z menu kontekstowego. Wysyłka dokumentu jest opóźniona o 15 sekund w stosunku do wybranego zdarzenia, tak aby zminimalizować ryzyko blokowania się danej transakcji na wysłanie statusu zamówienia do Allegro.

Gdyby z jakiegoś powodu program został w tym momencie wyłączony i nie zdążył wysłać dokumentów, należy je wysłać ręcznie korzystając np. z filtra WYSYŁKA DOKUMENTU i funkcji w menu kontekstowym. Sello samoczynnie nie ponowi tutaj procesu wysyłania dokumentu.

// Sello Team


Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające pracę z Subiektem nexo 40

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.41.0

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.41.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO

Poprawki umożliwiają współpracę z Subiektem nexo w wersji 40. Są one bezpieczne również dla wersji nexo 39, można zatem ją zainstalować, aby wskaźnik wersji w prawym dolnym rogu okna Sello nie wskazywał wersji przestarzałej. Nie wnosi ona jednak nic poza poprawkami dla nexo.


Sello 1.41.0

Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Allegro

 • Dodano obsługę definiowalnego czasu przewozu dla dostaw Allegro
 • Dodano obsługę maksymalnej wagi dla dostaw Allegro
 • Dostosowano obsługę aktualizacji ofert do API Allegro. Uwaga! Poprzednia wersja v2.BETA zostanie wyłączona przez Allegro pod koniec lutego 2022. Konieczna jest aktualizacja Sello do nowej wersji, aby móc dalej modyfikować oferty trwające.
 • Poprawiono problem z usuwaniem własnych parametrów specyficznych dodanych do oferty przy aktualizacji aukcji starszą metodą (nadpisującą całą ofertę allegro)
 • Poprawki wydajności aktualizacji parametrów specyficznych z dużą liczbą wartości

Aukcje

 • Dodano wczytywanie stawki VAT z towaru do tworzonej aukcji. Uwaga, stawki VAT z towaru ustawiają domyślnie parametr Wystawiam fakturę VAT w aukcjach Allegro.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT w aukcjach przygotowanych oraz trwających na podstawie stawki VAT pobranej do towaru Sello z Subiekta
 • Poprawki dopasowywania zbiorczego towarów do aukcji
 • Poprawiony problem ujemnych wartości w zakresowych parametrach specyficznych

Paczki

 • Poprawiony link do zamówienia w szczegółach paczki. Uwzględnia teraz konto Allegro.

Parametry

 • W regułach wiadomości dodano akcję polegająca na wysłaniu wiadomości zwrotnej z możliwością określenia dnia oraz godziny działania tej reguły

Program Serwisowy

 • Dodano możliwość edycji domyślnych parametrów uruchomieniowych
 • Dodano możliwość usuwania baz danych
 • Dodano możliwość ustawienia lokalizacji kopii bazy danych tworzonej w trakcie konwersji (parametry serwera SQL)
 • Program serwisowy jest uruchamiany teraz z uprawnieniami administratora systemu

Słowniki

 • W słowniku cenników dostaw dodano pola oraz możliwość edycji maksymalnej wagi przesyłki oraz czasu przewozu

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano tag [Towar::VAT]

Uprawnienia

 • Dodano uwzględnianie uprawnienia do edycji przy zmianach zbiorczych dla aukcji, transakcji i towarów.

Wiadomości

 • Dodano konfigurowalny autoresponder, działający w oparciu o reguły wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano czytelny komunikat informujący o nieutworzonej przesyłce w serwisie kurierskim podczas drukowania etykiet
 • [WzA] Dodano możliwość drukowania etykiet niezależnie od stanu utworzenia przesyłki
 • [WzA] Usprawniono proces pobieranie statusu realizacji zlecenia utworzenia przesyłek

Wydruki

 • Dodano nowe pole na wydrukach Towar_VAT

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano przenoszenie stawek VAT z towarów Subiekta do towarów Sello

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.41


Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Sello 1.41.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.41.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

WAŻNE! AKTUALIZACJA OFERT W ALLEGRO

Nowa metoda aktualizacji ofert dodana w Sello kilka wersji temu, została zaktualizowana do najnowszych wymagań Allegro. Poprzednia jej postać miała przestanie działać poprawnie od dnia 28.02.2022. Zachodzi zatem konieczność aktualizacji Sello do wersji 1.41 aby móc dalej korzystać z nowego mechanizmu aktualizacji ofert.

Aktualizacja: Wspomniana funkcja została wyłączona w połowie czerwca. Objawia się komunikatami w raporcie: Zasób `/sale/product-offers/1111222333444 (Content-type: application/vnd.allegro.beta.v2+json; charset=utf-8)` został wycofany z API. Zapoznaj się z https://developer.allegro.pl/news/28-lutego-wylaczymy-wersje-beta-zasobow-sale-product-offers-5LnvrD8kLs9 w celu uzyskania informacji na temat migracji. Aby wyeliminować problem konieczna jest aktualizacja Sello do wersji 1.41.

Jeśli z jakiegoś powodu aktualizacja wersji w najbliższym czasie nie jest możliwa, należy w parametrach wysyłania i odbierania ustawić starszą metodę aktualizacji ofert. Jednocześnie należy pamiętać, że starsza metoda aktualizacji wymaga posiadania w Sello najświeższych danych pobranych z Allegro. W przeciwnym wypadku dane w serwisie mogą zostać nadpisane danymi z Sello. Nie zalecamy jednak korzystania ze starszej metody aktualizacji.

Dla przypomnienia, poniżej różnica między starą i nową metodą aktualizacji ofert w Allegro.

MAKSYMALNA WAGA PACZKI ORAZ WŁASNY CZAS DOSTAWY W CENNIKACH

W oknie edycji cenników dodaliśmy dodatkowe pola dla maksymalnej wagi paczki oraz czasu wysyłki.

cennik wysyłki allegro

Dodanie tych pól umożliwia eksportowanie ich do Allegro bez nadpisywania wartości ustawionych w cenniku w serwisie. Najlepiej rozpocząć od zaimportowania cenników z Allegro. Jeśli w serwisie dane te są już uzupełnione dla któregoś dostawcy, pojawią się w programie.

Uwaga! Nie we wszystkich dostawach Allegro waga oraz czas są dostępne. Sello umożliwia wpisanie tam wartości, ale podczas eksportu Allegro może zwrócić informacje o błędnym uzupełnieniu danego wpisu w cenniku.

PARAMETRY SPECYFICZNE WŁASNE

W strukturze aukcji w bazie danych Sello dodaliśmy miejsce dla własnych parametrów specyficznych, możliwych do zdefiniowania w ofercie Allegro. Pola te nie są edycyjne z poziomu programu, nie są również widoczne, ale podczas aktualizacji oferty trwającej starą metodą zawierającej takie parametry w Allegro, nie będą one usuwane z oferty. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert, aby dane te pobrały się z Allegro do Sello.

PRZYSPIESZONE POBIERANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

Niektóre parametry specyficzne zawierają tysiące wartości do wyboru (np. producent, marka). Aktualizacja tych parametrów (np. z zakładki SPECYFICZNE okna edycji aukcji) trwała bardzo długo. Czas ten wynosił od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, a w niektórych przypadkach dochodził nawet do kilku minut.

Zlokalizowaliśmy kilka przyczyn tak wolnej aktualizacji parametrów i poprawiliśmy je. W naszych testach czas odświeżania z 30 sekund spadł do 1s, ale może się różnić w zależności od liczby różnych kategorii w bazie czy szybkości komputera.

AUTORESPONDER

Dodaliśmy możliwość generowania automatycznych odpowiedzi e-mail z wybranego szablonu, na podstawie reguł wiadomości.

autoresponder z regułami w Sello

W parametrach reguł wiadomości należy zdefiniować odpowiednie reguły np. dla wiadomości z pytaniami od kupujących, oraz wybrać szablon wiadomości.

Dodatkowo działanie autorespondera można ograniczyć do przedziału godzin jak i wybranych dni. Jeśli zajdzie potrzeba użycia autorespondera np. w weekend przez całą dobę, wystarczy dodać osobną regułę z wybranym weekendem. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek dnia oznacza, że reguła zadziała w każdy dzień.

Uwaga! Jeśli reguły będą na siebie nachodzić czasowo, to każda z nich wygeneruje wiadomość. Autoresponder nie jest świadomy tego, że do danego klienta została już wysłana wiadomość z innej reguły.

TWORZENIE PACZEK W WzA PRZY DRUKOWANIU

Od teraz, aby utworzyć przesyłkę, pobrać jej status oraz etykietę wystarczy przejść do modułu paczek i wybrać drukowanie etykiety WzA. W zależności od aktualnego statusu paczki Sello wykona serię czynności, takich jak wysłanie zlecenia utworzenia przesyłki, odebranie statusu wykonania tego zlecenia, odebranie stanu przesyłki, jeśli to konieczne odczeka chwilę na pojawienie się tych danych w serwisie WzA i ostatecznie pobierze etykietę dla paczki.

Tworzenie przesyłek podczas drukowania etykiet Wysyłam z Allegro

Znacząco powinno to ułatwić skomplikowany dość proces tworzenia przesyłek przez WzA, oraz pozbyć się dużej części błędów związanych z niepobranym statusem przesyłki przed jej wydrukowaniem. Można rozważyć całkowite wyłączenie automatycznego tworzenia przesyłek w WzA i posługiwania się tylko funkcją drukuj.

STAWKI VAT Z SUBIEKTA

W towarze dodaliśmy nowe pole ze stawką VAT, pobieraną z Subiekta. Jest też dodatkowa kolumna w module TOWARY. Aby stawka podstawowa została pobrana z Subiekta do Sello, należy pobrać dane towarów z Subiekta (z menu pod prawym klawiszem) lub też wymusić pełną synchronizację wszystkich towarów w parametrach systemu sprzedaż na zakładce TOWARY.

Stawka VAT w towarze Sello

Obecnie to pole nie jest edycyjne. Dane w nim pojawić się mogą tylko po synchronizacji z Subiektem lub po utworzeniu towaru z aukcji zawierającej przypisaną stawkę.

Uwaga! Nowe pole ma usprawnić zarządzanie stawkami VAT w ofertach Allegro. Od teraz podczas wczytywania towaru do aukcji lub wystawiania towaru na aukcji z szablonu, prócz nazwy, opisu, zdjęć, kodu EAN w aukcji zostanie także ustawiona stawka VAT oraz wybrana opcja wystawiam fakturę VAT.

Istnieje także możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT w ofertach przygotowanych oraz trwających, na podstawie wartości ustawionej w towarze – pobranej z Subiekta.

Zbiorcza zmiana stawki VAT w ofercie allegro z Subiekta

Uwaga! Zbiorcze ustawienie stawki VAT zadziała tylko dla aukcji, w których w opcjach faktury jest ustawiona wartość faktura VAT.

Jednocześnie pole ze stawką VAT udostępniliśmy także pod postacią tagu [Towar::VAT] oraz na wydrukach jako pole Towar_VAT.

PROGRAM SERWISOWY

Dodaliśmy w nim możliwość usuwania starych kopii baz, które Sello tworzy podczas każdej aktualizacji.

Usuwanie kopii baz danych Sello w programie serwisowym

Uwaga! Usuwając bazę upewnij się, że nie usuwasz bazy produkcyjnej, na której aktualnie pracujesz! Usuwanie jest zabezpieczone podwójnych pytaniem krzyżowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.

W menu Komputer pojawiła się również możliwość ustawienia parametrów startowych dla Sello. Parametry te są ustawiane w pliku konfiguracyjnym Sello.xml. Jeśli są stworzone różne pliki konfiguracyjne, można je wybrać na górze okna.

parametry uruchomieniowe dla Sello

Uwaga! Program umożliwia zaszyfrowanie jednostronne hasła. Za pomocą programu nie odszyfrujesz hasła ustawionego w pliku konfiguracyjnym. Jeśli edytujesz parametry z zaszyfrowanym hasłem, program nie zmieni tego hasła, dopóki nie zostanie wpisane nowe hasło.


Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 38 (wymagana jest wersja nexo minimum 38)
 • [nexo] Poprawiony problem importowania zdjęć z towarów Subiekta
 • Poprawki związane ze stabilnością

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.40.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Sello 1.40.1 współpracuje z Subiektem nexo w wersji minimalnej 38. Oznacza to, że do poprawnej pracy obu programów należy zainstalować odpowiednie wersje:

 • Subiekt nexo 37 – Sello 1.40.0
 • Subiekt nexo 38 – Sello 1.40.1

Sello 1.40.0

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano obsługę nowego typu zdarzenia w zamówieniach Allegro – automatyczne anulowanie zamówienia
 • Poprawiony problem z wyborem kategorii, które zostały przeniesione do innego poddrzewa w serwisie Allegro
 • W danych aukcji dodano pole zawierające identyfikator cennika hurtowego, dzięki czemu aktualizacja aukcji starą metodą nie będzie usuwać tego cennika z ofert w Allegro. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert trwających.

Aukcje

 • Na liście aukcji dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z informacją o tym, czy oferta zawiera cennik hurtowy

Inne

 • Dodano mechanizm ankiet anonimowych
 • Poprawki problemu z niepoprawnymi znakami, które mogą się pojawić przy różnych synchronizacjach
 • Poprawki w działaniu biblioteki przetwarzającej format JSON
 • Poprawki związane z aktualizacją bibliotek do obsługi formatu JSON

Parametry

 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość wyboru zestawu dokumentów tworzonych dla klientów bez NIPu

Towary

 • W zmianach zbiorczych symbolu dodano możliwość skorzystania z tagów oraz licznika do nadawania symboli wg własnych kryteriów

Transakcje

 • Dodano filtr transakcji z dostawą typu Smart!
 • Dodano funkcję kopiowania do schowka numerów dokumentów z dolnej zakładki DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu myszą
 • Dodano możliwość filtrowania po nowych typach dokumentów (PA+FSd)

Wiadomości

 • Linki z maili otwierają się teraz w domyślnej przeglądarce
 • Poprawiono renderowanie tabeli z towarami w tekstowych wersjach wiadomości (znikające pozycje)

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano możliwość ustawienia sposobu pozyskiwania punktu odbioru dla odbiorcy w konfiguracji serwisu WzA

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawka synchronizacji stanów dla dużych baz towarowych
 • Dodano możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia paragonów imiennych wraz z fakturą detaliczną dla klientów bez NIPu
 • Dodano możliwość ustawienia w towarze jednostki sprzedaży towaru z Subiekta jeśli ta jest inna niż domyślna jednostka
 • Poprawiono działanie funkcji Utwórz dokumenty w przypadku tworzenia PA + FSd
 • Poprawki fiskalizacji paragonu przy tworzeniu paragonu z fakturą detaliczną
 • Poprawki konfiguracji listy płatności dla FSd

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.40

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Sello 1.40.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych


Uwaga! Otrzymaliśmy zgłoszenia o problemach z aktualizacją bazy danych do nowej wersji programu. Problem występuje tylko na niektórych konfiguracjach systemów. Jeśli napotkasz problem z aktualizacją bazy danych zajrzyj do Rozwiązania na naszym forum.

NOWOŚCI I ZMIANY

PARAGON IMIENNY + FAKTURA DETALICZNA

Dodaliśmy możliwość tworzenia zestawu Paragon imienny + Faktura detaliczna.

Automatyczną zmianę typu dokumentu (FS, PA+FSd, PAi+FSd) w transakcji gdy klient wybrał fakturę bez NIPu należy skonfigurować w parametrach zewnętrznego systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Wybór typu dokumentu dla klientów bez nipu

EKSPORT TOWARÓW DO SUBIEKTA

W module towarów dodaliśmy możliwość eksportowania wybranych towarów do systemu Subiekt. Funkcja dostępna jest z menu kontekstowego myszy.

Eksport towarów do Subiekta

Wybranie tej funkcji otwiera okno z parametrami eksportu. Można określić kiedy dodawanie towaru zostanie pominięte, jaką cechę nadać takiemu towarowi (domyślnie Sello dodaje cechę Import z Sello), oraz wybrać funkcję, która spowoduje wygenerowanie przyjęcia wewnętrznego PW na domyślnym magazynie wybranych w konfiguracji systemu sprzedaży. Przy dużej liczbie jednocześnie eksportowanych towarów Sello będzie wystawiać wiele dokumentów PW ze względów wydajnościowych.

Eksport towarów z Sello do Subiekta

Dzięki dodaniu eksportu towarów do Subiekta otworzyliśmy możliwość rozpoczęcia pracy z Sello oraz Subiektem począwszy od zaimportowania istniejących ofert z Allegro. Oferty trwające można przekształcić na towary Sello a te wyeksportować do Subiekta, dzięki czemu odpada dość dużo żmudnej pracy polegającej na tworzeniu towarów w Subiekcie zupełnie od nowa.

JEDNOSTKA SPRZEDAŻY W SUBIEKCIE A SELLO

W towarach Sello dodaliśmy nową opcję (obok jednostki domyślnej) umożliwiającą wybranie jednostki sprzedaży jako tej, która będzie synchronizowana do Sello z Subiekta.

Jednostka sprzedaży w towarze

FILTR SMART! W TRANSAKCJACH

W module transakcji dodaliśmy filtr przesyłek typu Smart!. Podobny istnieje już w paczkach.

Filtr Allegro Smart!

CENNIKI HURTOWE

Dodaliśmy w bazie pole zapamiętujące wybrany cennik hurtowy. Dzięki temu korzystając ze starej metody aktualizacji ofert trwających, cenniki hurtowe dodane w ofercie z poziomu Allegro nie będą usuwane. Warunkiem jest pobranie pełnych danych ofert. Dodatkowo, pojawiła się nowa kolumna mówiąca o tym, czy do oferty jest przypisany cennik hurtowy.

Cennik hurtowy Allegro

ANKIETY

W związku z pracami nad Sello NX chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na temat potrzeb, działania różnych funkcji w Sello, mechanizmów, oczekiwań w stosunku do tego jakie funkcje powinno mieć Sello i jak powinno działać aby sprostać Waszym oczekiwaniom i zapewnić jeszcze lepsze wsparcie Waszej sprzedaży.

W tym celu dodaliśmy mechanizm anonimowych ankiet. Będą się one pojawia na stronie startowej w postaci banera informującego o nowej ankiecie. Nie będzie żadnych wyskakujących okienek, bo też ich nie lubimy. Ale mamy do Was ogromną prośbę abyście poświęcili chwilę swojego czasu na wypełnienie ankiet. Co do zasady chcemy poznać zdanie wszystkich użytkowników, więc ankiety będą się pojawiać dla każdego zalogowanego użytkownika Sello.

Po wypełnieniu ankiety można ukryć baner na stronie startowej. Pojawi się on ponownie gdy opublikujemy nową ankietę.

Ankieta

Miej swój wkład w rozwój programu! Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne.

KONFIGURACJA PUNKTU ODBIORU DLA WzA

Dla niektórych kurierów Allegro zwraca inny identyfikator punktu odbioru przez klienta niż wymaga tego serwis WzA i dalej kurier. Dlatego w oknie konfiguracji synchronizacji Wysyłam z Allegro udostępniliśmy możliwość podania tego identyfikatora przy użyciu tagów Sello.

Punkt odbioru przez klienta konfiguracja Wysyłam z Allegro w Sello

Domyślna wartość jest taka jak była do tej pory, czyli identyfikator punktu odbioru wybrany przez klienta pobierany jest z adresu punktu odbioru, w skrócie: [Paczka::PunktOdbioru::Id]. Dla istniejących i działających dostaw nie trzeba nic tutaj modyfikować. Dla kurierów niedziałających można pozyskać identyfikator np z pola [Paczka::PunktOdbioru::Nazwa].

KOPIOWANIE NUMERU DOKUMENTU DO SCHOWKA

W dolnej zakładce DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu w numer dokumentu, zostanie on skopiowany do schowka.

Kopiowanie do schowka numeru dokumentu