Sello 1.37.6

Szybka poprawka problemu z koniecznością posiadania Sfery do Subiekta GT, jaki powstał w aktualizacji 1.37.5

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator Subiekta 2.0)

 • [GT] Wycofano poprawkę z wersji 1.37.5 – Usunięto wymaganie posiadania uprawnienia do zmiany magazynów w Subiekcie, gdy zalogowany użytkownik pracuje na swoim domyślnym magazynie

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.6

Szybka poprawka problemu z koniecznością posiadania Sfery do Subiekta GT, jaki powstał w aktualizacji 1.37.5

Sello 1.37.6

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.6

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

Aktualizacja wycofuje jedną z poprawek wersji 1.37.5, która wymusiła posiadanie Sfery do Subiekta GT i miała związek ze zniesieniem konieczności posiadania uprawnienia do zmiany magazynów przez użytkownika w Subiekcie.

Problem ten zostanie naprawiony z uwzględnieniem ograniczeń Sferycznych w wersji 1.38.

Pełna lista zmian


Sello 1.37.5

Pierwsza porcja poprawek związanych z nowym synchronizatorem Subiekta 2.0 dla publicznej wersji.

Allegro

 • Poprawki związane ze zmianą struktury zwracanych danych oferty z Allegro (EAN)
 • Poprawki związane ze zmianą struktury zwracanych danych produktu Allegro (EAN)

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator Subiekta 2.0)

 • [GT] Optymalizacja aktualizacji stanów towaru
 • [GT] Poprawiony problem importowania zamówienia z nieustawionym państwem w adresie
 • [GT] Poprawka wyświetlania okien dokumentu
 • [GT] Usunięto wymaganie posiadania uprawnienia do zmiany magazynów w Subiekcie, gdy zalogowany użytkownik pracuje na swoim domyślnym magazynie
 • [Navireo] Poprawka ustawiania magazynu
 • [nexo] Poprawiony problem eksportu dokumentów do PDF
 • [nexo] Poprawiony problem nieprawidłowych kosztów dostawy umieszczanych na dokumencie
 • [nexo] Poprawka aktualizacji cen towarów przy zerowym stanie
 • Poprawiony błąd „Nieprawidłowy wskaźnik” przy tworzeniu dokumentu
 • Poprawiony problem objawiający się błędem „Serwer RPC jest niedostępny”
 • Poprawka importowania niepoprawnych zdjęć z Subiekta
 • Poprawka importowania pobrań z zamówień Subiekta
 • Poprawka obsługi magazynów
 • Poprawki treści niektórych błędów (np. Invalid Pointer)
 • Poprawiono problem ze zwalnianiem nieużywanych połączeń z serwerem SQL
 • Dodano zaokrąglanie cen importowanych z Subiekta do 2 miejsc po przecinku.
 • Poprawiony błąd umożliwiający stworzenie wielu paragonów do jednej transakcji

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.5

Pierwsza porcja poprawek związanych z nowym synchronizatorem Subiekta 2.0 dla publicznej wersji.

Sello 1.37.5

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.5

Uwaga. W wersji 1.37.5 z włączonym nowym synchronizatorem pojawił się problem braku licencji Sfery. Poprawiony w wersji 1.37.6

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

ZMIANY ZWIĄZANE Z EAN W ALLEGRO

W związku ze zmianą obsługi pola EAN w Allegro dodaliśmy odpowiednie poprawki w Sello. Od 1 marca 2021 Allegro nie zwraca pola EAN w dotychczasowy sposób, co wpłynie np. na brak możliwości pobrania EANu przy wyborze produktu Allegro w aukcji.

29 marca 2021 dotychczasowe pole EAN zostanie usunięte ze struktury danych, więc posiadanie wersji Sello 1.37.5 będzie konieczne aby móc w pełni korzystać dalej z Allegro.

MODUŁ SYNCHRONIZACJI Z SUBIEKTEM 2.0

Dziękujemy wszystkim, którzy już przełączyli się na nowy synchronizator. Zgłoszone przez Was problemy zostały zaadresowane w tej aktualizacji i prosimy o ich weryfikację.

Samych poprawek dotyczących nowego synchronizatora jest ponad 20. Ich listę można znaleźć poniżej.

Pełna lista zmian


TLS 1.2 w serwisach Sello

W związku z aktualizacją naszej infrastruktury serwerowej, na której pracują serwisy wykorzystywane przez Sello informujemy, że od poniedziałku 1 marca 2021 wyłączona zostanie obsługa protokołów szyfrowania starszych niż TLS 1.2.

Sello tls 1.2

Dotyczy to następujących serwisów:

 • serwer licencji (wykorzystywany m.in. przy uruchamianiu programu)
 • serwer płatności (dokonywanie zakupu licencji poprzez program)
 • nowości oraz ważne informacje na stronie startowej programu

W chwili obecnej Sello jest przystosowane do obsługi protokołu TLS 1.2, który jest standardem w komunikacji internetowej. Obecnie niemal 100% odwołań do naszych serwisów jest wykonywanych z użyciem protokołu minimum TLS 1.2, ale odnotowujemy też przypadki łączenia się poprzez protokół TLS 1.0, którego nie można uznać za bezpieczny.

Wyłączenie starszych protokołów nie powinno spowodować żadnych odczuwalnych różnic w działaniu programu, nie są też potrzebne żadne dodatkowe działania*.

* dodatkowe działania są wymagane na starszych systemach, już nie wspieranych przez Sello (dla przypomnienia wymagamy minimum Windows 7) oraz na tych, gdzie z jakiegoś powodu obsługa TLS 1.2 nie jest włączona. Włączyć ją można w Opcjach internetowych w panelu sterowania na zakładce zaawansowane zaznaczając opcję Użyj szyfrowania TLS 1.2.

opcje internetowe tls

Systemy, które nie wspierają protokołu szyfrowania TLS 1.2 (np. Windows XP) nie będą mogły połączyć się z serwerem licencji i praca z programem nie będzie możliwa.

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem prosimy o kontakt poprzez forum użytkowników.


Nowy synchronizator Subiekta 2.0

Publikujemy informacje o tym jak uruchomić w Sello nowy moduł synchronizacji z Subiektem. Jest to pierwsze publiczne wydanie tego synchronizatora.

Informacje dotyczące nowego synchronizatora, które warto przeczytać, dostępne są na naszym forum: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/22430-nowy-synchronizator-subiekta-20/

Obecnie włączenie nowego modułu jest dobrowolne, ale w jednej z najbliższych aktualizacji stanie się on jedynym dostępnym modułem synchronizacji z Subiektem – dlatego zachęcamy do przejścia na niego dobrowolnie w niedługim czasie. Pomoże to wyeliminować szybciej problemy, które można napotkać w związku z pewnymi różnicami pomiędzy nowym a starym synchronizatorem, jak również szybciej ustabilizować nowy synchronizator (usunąć ewentualne błędy, które wynikają z zupełnie nowego kodu tego modułu).


Sello 1.37.4

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawka przesyłania struktury danych dla dostawcy DHL

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki modułu synchronizacji 2.0

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.4

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Sello 1.37.4

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.4

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

MODUŁ SYNCHRONIZACJI Z SUBIEKTEM 2.0

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Włączenie nowego modułu będzie początkowo dobrowolne. O tym co będzie dalej zdecydujemy na podstawie zwrotnych informacji od kolejnych użytkowników, którzy zdecydują się przełączyć na nowy synchronizator.

O tym jak uruchomić nowy synchronizator oraz z czym się wiąże ta zmiana poinformujemy w osobnym komunikacie.

Pełna lista zmian


Sello 1.37.3

W aktualizacji znalazły się głównie poprawki nowego modułu synchronizacji z Subiektem dla betatesterów oraz dwie mniejsze poprawki zgłoszonych problemów.

Aukcje

 • Poprawiony problem z brakiem możliwości zmiany parametrów specyficznych zbiorczo
 • Zmiana priorytetu odświeżania aukcji trwającej po wysłaniu zmian do serwisu. Aukcje aktualizowane są teraz od razu po wysłaniu zmiany, a nie jak wcześniej, po zakończeniu wysyłania wszystkich zmian.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.3

W aktualizacji znalazły się głównie poprawki nowego modułu synchronizacji z Subiektem dla betatesterów oraz dwie mniejsze poprawki zgłoszonych problemów.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.37.3

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.37.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

AKTUALIZACJA AUKCJI PO WYSŁANIU ZMIAN

Wprowadziliśmy drobną modyfikację polegającą na tym, że aukcje w Sello są aktualizowane od razu po wysłaniu zmiany oczekującej do serwisu Allegro. W przypadku dużej ilości zmian proces wysyłania ich do serwisu może potrwać dłuższy czas, w którym w Sello nadal widniały stare wartości. Były aktualizowane dopiero po zakończeniu wysyłania zmian dla ofert trwających.

MODUŁ SYNCHRONIZACJI Z SUBIEKTEM 2.0

W aktualizacji znalazła się również kolejna porcja poprawek nowego modułu synchronizacji, który jest od dłuższego już czasu testowany przez wybranych użytkowników.

W związku z pojawieniem się kolejnych zgłoszeń od betatesterów oraz okresu świątecznego postanowiliśmy przełożyć moment udostępnienia nowego modułu wszystkim użytkownikom na początek nowego roku.

Poinformujemy o tym odrębnym komunikatem.

Pełna lista zmian