W czwartek 16.05.2024 Sello w wersji starszej niż 1.43.4 przestanie współpracować z serwisem Allegro w obszarze obsługi ofert (aukcji) w związku z wyłączeniem starszych zasobów do wystawiania i pobierania ofert z serwisu Allegro.

Ponownie i ostatecznie przypominamy, że zgodnie z zapowiedzią serwisu Allegro, wraz z końcem 2023 roku miały być wyłączone starsze zasoby do wystawiania i pobierania ofert. Zasoby te zostały wyłączone dla nowych użytkowników, natomiast dla użytkowników, którzy w grudniu nadal korzystali ze starych sposobów wystawiania ofert mają ten czas przedłużony.

16 maja 2024 Allegro definitywnie wyłączy możliwość korzystania ze starszych metod wystawiania i pobierania ofert, co będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania tych operacji z Sello starszych niż 1.43.4.

Pomimo wcześniejszych komunikatów ze strony Allegro oraz z naszej strony, nadal pewna część użytkowników korzysta z wersji starszej, niedostosowanej do nowego API Allegro. Prosimy czym prędzej dokonać aktualizacji programu aby móc kontynuować pracę z programem i serwisem Allegro.


Sello 1.43.8

W aktualizacji znalazły się poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 50.

Sello 1.43.8

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.8

Aktualizacja programu przeprowadza (!) konwersję bazy danych z wersji wcześniejszej.

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO 50

Aktualizacja zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 50 i jest ona konieczna przy Subiekcie w tej wersji. Jednocześnie podniesienie Sello do wersji 1.43.8 wymusza konieczność podniesienia także Subiekta nexo do wersji 50.

Aktualizację zalecamy tylko użytkownikom korzystającym z Subiekta nexo 50.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_8.exe


Sello 1.43.8

W aktualizacji znalazły się poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 50.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo 50.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.7

Nowa wersja z obsługą rynku słowackiego Allegro.sk! Dodatkowo kilka usprawnień związanych z wyszukiwaniem oraz tworzeniem produktów w Allegro oraz poprawki zgłaszanych ostatnio problemów.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.7

Aktualizacja programu przeprowadza (!) konwersję bazy danych z wersji wcześniejszej.

NOWOŚCI I ZMIANY

ALLEGRO.SK

Aktualizacja dodaje możliwość wystawiania oraz obsługi ofert w serwisie słowackim allegro.sk. W związku z tym dodaliśmy mechanizmy identyczne jak dla obsługi rynku czeskiego, czyli możliwość włączenia/wyłącznie widoczności oferty w nowym serwisie, zmiany zbiorcze cen oraz widoczności, obsługa cenników dostaw z walutą EUR dla Słowacji, jak i automatyczną zmianę cen. Przy ostatniej opcji należy pamiętać, że funkcja ta wymaga, aby w Subiekcie były aktualizowane tabele kursów walut, bo na tej podstawie Sello wylicza cenę w walucie EUR i zapisuje w towarze – co następnie powoduje generowanie zmian w ofertach z danym towarem – o ile oczywiście jest włączona w takiej ofercie synchronizacja ceny.

NOWE UPRAWNIENIA W ALLEGRO. WAŻNE!

W związku ze zmianami w API Allegro, zaszła konieczność obsługi nowego zasobu w API z poziomu Sello, który wymaga przydzielenia nowych uprawnień aplikacji Sello w Allegro.

Nowe uprawnienia można przydzielić poprzez ponowne zalogowanie się (ponowną autoryzację) w serwisie Allegro. Taką czynność trzeba przeprowadzić dla każdego posiadanego w Sello konta Allegro, z poziomu okna zarządzania kontami i licencjami. Po ponownej autoryzacji w oknie Allegro pojawi się pytanie, czy nadać uprawnienia aplikacji Sello wraz z listą wszystkich aktualnie używanych uprawnień do zasobów API – na które trzeba wyrazić zgodę. Bez akceptacji nie będzie działać pobieranie dostaw z serwisu Allegro, co uniemożliwi pracę z serwisem WzA.

PRODUKTY TYMCZASOWE

W niektórych kategoriach jak części samochodowe lub rośliny, nie ma możliwości tworzenia produktów Allegro – a jednocześnie powiązanie z produktami jest wymagane. Na takie sytuacje serwis Allegro przewidział produkty tymczasowe. W tej wersji dodaliśmy ich obsługę.

Produkty tymczasowe Sello tworzyć będzie automatycznie, jeśli oferta nie będzie powiązana z żadnym produktem – oznacza to, że w wyszukiwarce produktów nie należy wskazywać żadnego produktu z Allegro.

Mechanizm ten zadziała na każdej kategorii ale produkt tymczasowy zostanie utworzony tylko w kategoriach, w których jest to możliwe. W przypadku, gdy w ofercie nie zostanie wskazany produkt Allegro a jednocześnie kategoria nie dopuszcza produktów tymczasowych, serwis Allegro zwróci błąd informujący o tym fakcie przy próbie wystawiania takiej oferty.

TWORZENIE PRODUKTU W ALLEGRO

Bywają sytuacje, w których wyszukiwarka Allegro nie odnajduje produktu, który ma być wystawiony w serwisie a jednocześnie, przy próbie utworzenia produktu zwraca informację, że produkt już istnieje.

Dodaliśmy obsługę tego typu sytuacji. Gdy próba utworzenia produktu zakończy się takim właśnie błędem, Sello zapyta czy wstawić do oferty sugerowany przez Allegro produkt. Warto przejrzeć następnie w wyszukiwarce (np. klikając funkcję wyszukiwania po kodzie GTIN) czy jest to właściwy produkt.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_7.exe


Sello 1.43.7

Nowa wersja z obsługą rynku słowackiego Allegro.sk! Dodatkowo kilka usprawnień związanych z wyszukiwaniem oraz tworzeniem produktów w Allegro oraz poprawki zgłaszanych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano możliwość wystawiania i pobierania ofert dla rynku słowackiego
 • Podniesiono uprawnienia Sello w Allegro, wymagany jest dostęp do zasobów związanych z dostawami. Konieczne jest ponowne zalogowanie się do serwisu Allegro przez Sello i potwierdzenie nadania uprawnień.

Aukcje

 • Dodano możliwość automatycznego generowania zmian cen w ofertach dla serwisu allegro.sk po zmianie ceny w walucie euro w towarze
 • Dodano możliwość zbiorczego włączania i wyłączania widoczności oferty w serwisie allegro.sk oraz modyfikacji cen w ofertach trwających
 • Dodano obsługę ponawiania wysyłki nieistniejących zdjęć przy tworzeniu produktu w Allegro
 • Dodano obsługę produktów tymczasowych
 • Dodano obsługę wczytywania produktu znalezionego przez Allegro, przy używaniu funkcji dodawania nowego produktu.
 • Poprawki w oknie wystawiania ponownego aukcji, związane z rynkiem allegro.sk
 • W module aukcji dodano nowe kolumny ze statusem widoczności, ceną oraz walutą dla serwisu allegro.sk
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia dostępności oraz synchronizacji ceny na rynku allegro.sk
 • W oknie zmian zbiorczych cen aukcji dodano obsługę serwisu allegro.sk

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano informację o tym, czy dana dostawa jest obsługiwana przez serwis allegro.sk. Wymagane jest pobranie listy dostaw z serwisu poprzez menu Sello -> Narzędzia -> Synchronizuj parametry z serwisu
 • Zaktualizowano listę przewoźników Allegro. Dodano Orlen Paczka oraz DPD Česká republika.

Towary

 • Przy wystawianiu oferty z towaru dodano obsługę cen w euro dla rynku słowackiego

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano obsługę innych walut dla wartości ubezpieczenia
 • [WzA] Zmieniono obsługę pobierania danych o usługach kurierskich oferowanych przez Allegro, na potrzeby obsługi waluty ubezpieczenia

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano ustawianie domyślnej stawki VAT w dokumentach przy zakupach z dostawą do krajów zagranicznych

Dodatkowe informacje o wersji


Uwaga! Konieczna aktualizacja Sello 1, w związku z wyłączeniem starszych zasobów do wystawiania i pobierania ofert z serwisu Allegro.

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedzią serwisu Allegro, wraz z końcem 2023 roku miały być wyłączone starsze zasoby do wystawiania i pobierania ofert. Zasoby te zostały wyłączone dla nowych użytkowników, natomiast dla użytkowników, którzy w grudniu nadal korzystali ze starych sposobów wystawiania ofert mają ten czas przedłużony.

W najbliższych dniach Allegro definitywnie wyłączy możliwość korzystania ze starszych metod wystawiania i pobierania ofert, co będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania tych operacji z Sello starszych niż 1.43.4.

Niestety nadal część użytkowników korzysta z wersji starszej, niedostosowanej do nowego API Allegro. Prosimy czym prędzej dokonać aktualizacji programu aby móc kontynuować pracę z programem i serwisem Allegro.


Sello 1.43.6

Aktualizacja umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo w wersji 49.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo 49

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.6

Aktualizacja umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo w wersji 49.

Sello 1.43.6

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.6

Aktualizacja programu nie przeprowadza konwersji bazy danych z wersji wcześniejszej.

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO 49

Aktualizacja zawiera poprawkę umożliwiającą współpracę z wersją Subiekta nexo 49. Oznacza to również, że Sello w wersji 1.43.6 oraz nowszej nie będzie poprawnie współpracować z Subiektem nexo w wersji 48 i starszych. W takim wypadku konieczna jest aktualizacja Subiekta nexo do wersji minimum 49.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_6.exe


Sello 1.43.5 – Subiekt nexo 49.0.0

Uwaga użytkownicy Sello 1 oraz Subiekta nexo. Występują problemy z uruchomieniem programu po instalacji najnowszej wersji Subiekta nexo 49.0.0, który wyszedł dzisiaj.

Subiekt nexo

Zalecamy wstrzymać się z instalacja nowej wersji Subiekta nexo 49, do momentu zdiagnozowania przyczyny problemów.

Problem występuje po uruchomieniu Sello i załadowaniu połączenia z Subiektem nexo. Program się zamyka. Problem jest analizowany.


Rozwiązaniem problemu jest instalacja wersji Sello 1.43.6, którą opublikujemy 13.02.2024.


Sello 1.43.5

Aktualizacja poprawia problem z wysyłaniem parametrów ofertowych przy wystawianiu ofert.

Aukcje

 • Poprawiono problem z wysyłaniem do serwisu Allegro parametrów ofertowych (np. Stan)

Dodatkowe informacje o wersji