W związku ze zmianami w strukturze danych związanych z obsługą serwisu WzA zapowiedzianą przez Allegro na 3 października 2022 konieczna będzie aktualizacja Sello do wersji 1.42.4.


Wersję tę opublikujemy po pojawieniu się tej zmiany w Allegro, gdyż nie jest ona kompatybilna z obecnym stanem serwisu Allegro. Prosimy wziąć to pod uwagę planując wysyłki do klientów w dniu 3 października. Poprawka Sello nie będzie przeprowadzała aktualizacji bazy danych więc sam proces aktualizacji zajmie tylko chwilę.


Brak zainstalowanej poprawki będzie się objawiał jednym z dwóch komunikatów błędu:

Brak zdefiniowanej usługi w serwisie „Wysyłam z Allegro” dla konta

Nie można użyć wybranej usługi ponieważ jest ona niezgodna z zamówioną przez kupującego metodą dostawy

Nie będzie możliwości utworzenia przesyłek za pośrednictwem serwisu Wysyłam z Allegro korzystając z Sello w wersji starszej niż 1.42.4.

Po aktualizacji do nowej wersji, konieczne może okazać się wejście w konfigurację serwisu WzA w każdej dostawie Sello i zapisanie tej konfiguracji.
Podczas uruchamiania okna konfiguracji Sello pobiera aktualne dane z serwisu WzA dotyczące usług wysyłki a przy zapisywaniu okna konfiguracji zapisuje dane potrzebne do utworzenia wysyłek – między innymi te dane, które ulegają zmianie w Allegro.


Sello 1.42.3

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Allegro

 • Poprawiono problem z wstawianiem do oferty produktu Allegro o zbyt długiej nazwie

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.3

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Sello 1.42.3

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.3

Aktualizacja przeprowadza konwersję bazy z wersji 1.42.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

WYBÓR PRODUKTU

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków. Wybrany produkt nie był zapisywany w ofercie, co uniemożliwiało wysłanie jej do serwisu Allegro.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_3.exe


Sello 1.42.2

Aktualizacja dodaje kilka usprawnień do wyszukiwarki produktów Allegro w tym możliwość wyszukiwania produktów będących w trakcie weryfikacji (nowość na Allegro od 1 sierpnia).

Allegro

 • Dodano możliwość podpinania produktu do oferty poprzez wklejenie identyfikatora produktu w pole produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyłączenia zmiany kategorii jeśli znajduje się ona na liście podobnych przy importowaniu kategorii i parametrów z produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyszukiwania produktów w trakcie weryfikacji (draftów)
 • Dodano wizualne wyróżnienie parametrów identyfikujących produkt od parametrów dodatkowych w oknie wyszukiwania produktów Allegro
 • Poprawki wizualne wyszukiwarki produktów Allegro
 • W wyszukiwarce produktów Allegro dodano link umożliwiający zgłoszenie błędu lub sugestii zmian

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.2

Aktualizacja dodaje kilka usprawnień do wyszukiwarki produktów Allegro w tym możliwość wyszukiwania produktów będących w trakcie weryfikacji (nowość na Allegro od 1 sierpnia).

Sello 1.42.2

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.2

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.42.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

OBSŁUGA DRAFTÓW

Serwis Allegro wprowadził 1 sierpnia pojęcie draftów produktów – czyli takich produktów, które mają zgłoszone obecnie błędy lub zmiany i oczekują na weryfikację przez pracowników serwisu. Jest to szczególnie istotne, gdyż w Allegro jest już wymóg łączenia każdej nowej wystawianej oferty z produktem. Zdarza się jednak, że produkty zdefiniowane przez innych sprzedających zawierają błędy lub mają niepełne dane. Po zgłoszeniu poprawki jest ona rozpatrywana w ciągu 48 godzin, natomiast już po zgłoszeniu można ten poprawiony produkt (draft) przypisać do oferty.

W oknie wyszukiwarki dodaliśmy nową opcję Wyszukuj również produkty w trakcie weryfikacji (drafty). W wynikach wyszukiwania pojawią się wtedy również drafty będące aktualnie w weryfikacji. Są one dodatkowo oznaczone na liście znacznikiem W weryfikacji.

Wyszukiwarka produktów Allegro w Sello

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW I ZMIAN W PRODUKCIE

Teraz z poziomu wyszukiwarki w Sello można przejść do formularza zgłaszania błędu lub zmian w wybranym produkcie. Link zgłoś błąd w produkcie znajduje się w prawym dolnym rogu widgetu produktu i pojawia się po najechaniu myszką nad dany produkt. Po zgłoszeniu zmiany produkt przechodzi w tryb draftu i zgłaszanie poprawek jest w nim zablokowane do czasu zweryfikowania poprzednich zgłoszeń.

Zgłoszone zmiany kończą się w Allegro podsumowaniem:

PODPINANIE PRODUKTU PO IDENTYFIKATORZE

W oknie podsumowania można skopiować identyfikator produktu i wkleić go bezpośrednio w polu produktu w Sello, aby pominąć proces wyszukiwania i powiązać ofertę od razu z konkretnym produktem.

Identyfikator produktu Allegro wklejony do Sello

Sello zweryfikuje czy wklejony został poprawny identyfikator, następnie spróbuje pobrać dane produktu o takim identyfikatorze z Allegro. W ofercie zostaną zmienione pola zgodnie z opcjami importu danych produktu wybranymi w oknie wyszukiwania.

Jeśli produkt zostanie znaleziony to Sello podmieni wklejony identyfikator na nazwę produktu.

Znaleziony produkt Allegro

KATEGORIE PODOBNE

Część produktów może być wystawianych w więcej niż jednej kategorii. Prócz tzw. kategorii głównej mają też zdefiniowane kategorie podobne. Jeśli w wyszukiwarce produktów zostanie zaznaczona opcja Nie zmieniaj kategorii jeśli jest zgodna z kategoriami podobnymi, to gdy w ofercie wybrana jest kategoria inna niż główna kategoria produktu, ale znajduje się ona na liście podobnych dla tego produktu, nie zostanie ona zmieniona.

PARAMETRY PODSTAWOWE I DODATKOWE

Wśród parametrów produktu Allegro wyróżnia parametry podstawowe, na podstawie których identyfikuje produkt (oferta musi być wystawiona z wartościami przypisanymi do produktu) oraz parametry dodatkowe, które można zmieniać. W wyszukiwarce są one teraz odróżnione kolorystycznie. Kolorem czarnym prezentowane są ważniejsze parametry podstawowe, kolorem szarym dodatkowe.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_2.exe


Sello 1.42.1

Aktualizacja zawiera poprawkę problemu eksportowania dokumentów sprzedaży do Allegro.

Allegro

 • Poprawiony problem z eksportowaniem dokumentów sprzedaży do Allegro „Nie znaleziono pliku PDF z dokumentem”

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.1

Aktualizacja zawiera poprawkę problemu eksportowania dokumentów sprzedaży do Allegro.

Sello 1.42.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.42.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

Zmieniliśmy nieco sposób generowania i wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro. W mechanizmie dodanym w wersji 1.42.0 występował problem zbyt krótkiego czasu oczekiwania na wygenerowanie przez Subiekta pliku PDF z dokumentem, który następnie wysyłany był do Allegro. Kończyło się to w wielu przypadkach oznaczeniem transakcji na czerwono wraz z błędem dotyczącym braku dokumentu PDF.

Błąd ten nie powinien już występować w niniejszej poprawce.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_1.exe


Sello 1.42.0

Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość wyszukiwania produktu Allegro wg kodu producenta
 • Dodano obsługę pola uwagi do zakupu
 • Dostosowana mechanizm wyszukiwania produktów do zmian w serwisie Allegro
 • Poprawki w oknie wyszukiwania produktów Allegro (większy rozmiar, rozwijanie parametrów)

Aukcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem zmodyfikowanego opisu oferty przy anulowaniu pobierania danych z towaru lub produktu Allegro

Inne

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem podglądu błędów w module transakcji, klientów oraz towarów w sytuacji gdy do błędu przypisane jest rozwiązanie (przycisk z żarówką ZOBACZ ROZWIĄZANIE)

Licencje i płatności

 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano link do sklepu InsERT, umożliwiający zakup licencji za pomocą zewnętrznej przeglądarki

Paczki

 • Poprawione działanie odnośnika do właściwego konta w szczegółach paczki

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodano sekcję umożliwiającą zarządzenie automatycznym wysyłaniem dokumentów sprzedaży do Allegro
 • W parametrach zewnętrznego systemu na zakładce DOKUMENTY dodano parametr określający czy wystawienie dokumentu końcowego powinno zmieniać stan transakcji z NOWA na W TRAKCIE REALIZACJI

Transakcje

 • Dodano filtr WYSYŁKA DOKUMENTÓW umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie wysyłki dokumentu do serwisu Allegro
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po oznaczeniu paczki jako wysłanej
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po utworzeniu dokumentu końcowego
 • Na liście transakcji dodano kolumnę SWD ze statusem wysyłki dokumentów sprzedaży do serwisu Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano funkcję wysyłania dokumentów sprzedaży (końcowych) do Allegro
 • Poprawiono problem zmiany płatności na ZK na gotówkę przy wystawianiu dokumentu końcowego

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42


Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Sello 1.42.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

Zobacz także Sello 1.42.2

NOWOŚCI I ZMIANY

WINDOWS 7

Firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym zaprzestajemy również wsparcia tego systemu dla Sello. Podczas instalacji wersji 1.42 instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello 1.42 może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_0.exe

SUBIEKT NEXO

Sello 1.42 do poprawnej współpracy z Subiektem nexo wymaga wersji nexo 41.

Poniżej kompatybilne ze sobą wersje Sello oraz Subiekta nexo:

 • Sello 1.40.0 – Subiekt nexo 37
 • Sello 1.40.1 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.0 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.1 – Subiekt nexo 38, 39, 40, 41
 • Sello 1.42.0 – Subiekt nexo 41

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW ALLEGRO

Dostosowaliśmy możliwości wyszukiwarki produktów do zmian zapowiadanych przez serwis Allegro. Między innymi dodaliśmy nowe pole umożliwiające wyszukiwanie produktów po kodzie producenta.

produkty Allegro - wyszukiwanie po kodzie producenta

Pole to jest wypełniane odpowiednimi danymi z parametrów specyficznych, jeśli te są już wypełnione w ofercie (aukcji).

Obecne działanie wyszukiwarki jest następujące:

 • pole GTIN – wyszukuje po numerach EAN, ISBN, uzupełniane jest automatycznie jeśli w parametrach specyficznych oferty jest podany np. EAN.
 • pole Kod producenta – wyszukuje po numerze producenta przypisanym do produktu, uzupełniane jest automatycznie jeśli w parametrach specyficznych oferty jest uzupełnione pole z kodem producenta
 • pole Towar – wyszukuje po frazie tekstowej, tak jak pole tytuł, uzupełniane jest na podstawie nazwy towaru w Sello
 • pole Tytuł – wyszukuje po frazie tekstowej, tak jak pole towar, uzupełniane jest na podstawie aktualnie wpisanego tytułu w ofercie (aukcji) w Sello

Działanie pola Towar i Tytuł jest więc identyczne, Sello podpowiada tutaj dwa różne ciągi znaków z nazwy towaru i z tytułu aukcji aby usprawnić wyszukiwanie produktu.

POPRAWKI WIZUALNE I ROZWIJANIE PARAMETRÓW

W oknie wyszukiwarki poprawiliśmy również wyświetlanie większej liczby parametrów oraz dodaliśmy możliwość rozwinięcia całej listy.

katalog produktów - rozwijanie listy parametrów w Sello

LINK DO ZAKUPU LICENCJI PRZEZ SKLEP INSERT

W oknie zarządzania kontami i licencjami dodaliśmy link do sklepu InsERT, umożliwiający bezpośrednie przejście do zakupu licencji na program.

Kup licencję na Sello w sklepie InsERT

WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

Dodaliśmy możliwość wysyłania dokumentów końcowych do zamówień w serwisie Allegro. Mechanizm ten działa niezależnie od eksportu dokumentów do PDF po utworzeniu dokumentów.

W module transakcji pojawiła się nowa kolumna SWD (Status Wysyłki Dokumentu). Swoim działaniem odpowiada kolumnie z modułu paczek dotyczącej wysyłki numeru nadawczego do zamówienia Allegro. Dodatkowo dodaliśmy też filtr WYSYŁKA DOKUMENTU umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie.

Dokumenty końcowe dla wybranych transakcji można wysłać z poziomu nowej funkcji dodanej do menu kontekstowego.

Wyślij dokument sprzedaży do serwisu Allegro

Funkcja ta działa niezależnie od tego, jaki dokument jest wystawiony, wyśle zarówno paragon jak i fakturę.

AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

W module USTAWIENIA > PARAMETRY > Wysyłanie i odbieranie danych na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodaliśmy możliwość skonfigurowania automatycznego wysyłania dokumentów końcowych.

Automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży do Allegro

Mechanizm ten może być wyzwalany na jedno z dwóch zdarzeń:

 • wystawienie dokumentu końcowego
 • oznaczenie paczki jako wysłanej

Aby uruchomić automatyczne wysyłanie należy wybrać minimum jeden typ dokumentu, który będzie wysyłany. W przypadku dokumentów PA+FSd oraz PAi+FSd wysyłany jest zawsze FSd. Również po zaznaczeniu PA oraz FSd w tym przypadku wysłany zostanie FSd, lub PA – ale w przypadku gdy taki jest wybrany typ dokumentu końcowego. Innymi słowy zawsze wyśle się tylko jeden dokument końcowy.

Po wystąpieniu zdarzenia wybranego w konfiguracji w kolumnie SWD pojawi się żółta ikonka zegarka oznaczająca, że dokument dla tej transakcji czeka na wysłanie do serwisu. Status ten nie pojawia się przy ręcznym wywołaniu funkcji wysyłki z menu kontekstowego. Wysyłka dokumentu jest opóźniona o 15 sekund w stosunku do wybranego zdarzenia, tak aby zminimalizować ryzyko blokowania się danej transakcji na wysłanie statusu zamówienia do Allegro.

Gdyby z jakiegoś powodu program został w tym momencie wyłączony i nie zdążył wysłać dokumentów, należy je wysłać ręcznie korzystając np. z filtra WYSYŁKA DOKUMENTU i funkcji w menu kontekstowym. Sello samoczynnie nie ponowi tutaj procesu wysyłania dokumentu.

// Sello Team


Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające pracę z Subiektem nexo 40

Dodatkowe informacje o wersji