Sello 1.43.3

Aktualizacja 1.43.3 zawiera poprawkę umożliwiającą obsługę PaczkoPunktów.

Transakcje

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji z PaczkoPunktami InPost

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.3

Aktualizacja 1.43.3 zawiera poprawkę umożliwiającą obsługę PaczkoPunktów.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.3

NOWOŚCI I ZMIANY

PACZKOPUNKTY

Usługa odbioru przesyłki w PaczkoPunktach InPost wprowadzona 31 października 2023 w serwisie Allegro nie była poprawnie rozpoznawana przez Sello, w związku z czym pojawiał się problem z zapisem transakcji. Poprawka ta usuwa ten problem.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że po jej zainstalowaniu wszystkie niepobrane transakcje z kilku dni pojawią się w programie. Jeśli były już obsłużone, należy je anulować w Sello.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_3.exe


Sello 1.43.2

Aktualizacja 1.43.2 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 47. Dodatkowo w wersji znalazła się poprawka przeliczania kursów walut.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46
 • [nexo] Poprawiono problem z przeliczaniem walut dla CZK – były brane kursy z EUR

Sello 1.43.2

Aktualizacja 1.43.2 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 47. Dodatkowo w wersji znalazła się poprawka przeliczania kursów walut.

Sello 1.43.2

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.2

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO 47

Dodana możliwość współpracy z Subiektem nexo w wersji 47. Przypominamy, że niektóre wersje Subiekta nexo wymagają zmian po stronie Sello.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_2.exe


Sello NX 47.0.0

Oferty internetowe

 • Dodano mechanizm wysyłania ofert do serwisu internetowego. Obsługuje on wystawianie ofert w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
 • Dodano moduł Parametry ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wybierania produktu z serwisu związanego z wystawianą ofertą.
 • Dodano nową zakładkę OPIS w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano nową zakładkę ZDJĘCIA w oknie edycji oferty internetowej.
 • Dodano pobieranie podstawowych pól oferty internetowej.
 • Udostępniono możliwość dodawania nowych ofert dla konta i serwisu wybranego w kontekście lub dla wybranego konta.
 • W module ofert internetowych dodano obsługę zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • W oknie oferty dodano pola umożliwiające określenie miejsca wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Czas trwania.
 • W oknie oferty dodano pole Asortyment nexo, umożliwiające skojarzenie oferty z asortymentem.
 • W oknie oferty dodano pole Cenniki dostaw.
 • W oknie oferty dodano pole Czas wysyłki.
 • W oknie oferty dodano pole Opcje faktury.
 • W oknie oferty dodano pole Stawka VAT.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano mechanizm zabezpieczający przed powieleniem wystawianych ofert.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu
 • Dodano obsługę parametrów specyficznych dla kategorii oferty internetowej.
 • Na liście ofert internetowych dodano możliwość wyświetlenia nowych pól dodanych do oferty.
 • Poprawki w oknie wyboru kategorii oferty internetowej.
 • Poprawki wizualne w oknie edycji oferty internetowej.
 • Poprawki wyszukiwarki produktów w serwisie internetowym.
 • W module ofert internetowych dodano kolumnę z miniaturką zdjęcia oferty.
 • W module ofert internetowych dodano nowe filtry.
 • W module ofert internetowych dodano wizualizację błędów synchronizacji w postaci podświetlenia wiersza oraz informacji z treścią błędu na dolnej zakładce WIZYTÓWKA.
 • W parametrach ofert internetowych dodano konfigurację dla automatów systemowych, umożliwiających pobieranie ofert cyklicznie.
 • Zoptymalizowano zapis pobieranych ofert internetowych.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano funkcję pobierania danych ofert internetowych wybranych z listy ofert.
 • Dodano funkcję pokaż w serwisie, umożliwiającą przejście do oferty wybranej na liście ofert internetowych.
 • Dodano możliwość powielania ofert internetowych.
 • Dodano możliwość wprowadzania zmian w ofercie wysłanej do serwisu wprost z okna edycji oferty. Modyfikacja wartości w polach generuje zmiany oczekujące na wysłane do serwisu.
 • Dodano pobieranie opisu oferty
 • Dodano pobieranie zdjęć do galerii oferty internetowej.
 • Na liście ofert dodano kolumnę ze statusem aktualizacji w serwisie (SAS), odnoszącą się do mechanizmu zmian w ofertach wysłanych do serwisu (mechanizm zmian oczekujących).
 • Poprawiono problem sortowania po kolumnach ze stemplem.
 • Poprawki wizualne w oknie wyszukiwania produktów w serwisie dla ciemnego motywu.
 • Poprawki wydajnościowe związane z wyświetlaniem długich list parametrów specyficznych typu Marka, Producent.
 • Poprawki związane z pobieraniem pełnych danych ofert spoza Sello.
 • Uporządkowano menu modułu ofert internetowych.
 • W module ofert internetowych dodano dolną zakładkę prezentującą zmiany wprowadzane w ofertach wysłanych do serwisu.
 • W module ofert internetowych dodano menu umożliwiające pobranie ofert wszystkich, z wybranych serwisów oraz z wybranych kont.
 • W module ofert internetowych dodano zakładki PRZYGOTOWANE, AKTYWNE, NIEAKTYWNE, ZAKOŃCZONE, WSZYSTKIE.
 • W oknie oferty dodano pole Jednostka miary dla wybranego asortymentu nexo. Jednostka ta jest używana jako domyślna dla asortymentu przy pobieraniu zamówień wysyłkowych.
 • Z menu modułu usunięto opcję pobierania drzewa kategorii. Została ona przeniesiona do okna wyboru kategorii w ofercie internetowej.
 • Zmieniono sposób pobierania i synchronizacji jednostek miar asortymentu i czasów trwania.
 • Zmieniono sposób prezentacji opcji promowania w oknie oferty internetowej.
 • Dodano możliwość wystawiania ofert wybranych z listy.
 • W module ofert internetowych dodano menu Wyślij oferty, umożliwiające wysłanie ofert w statusie Gotowa, wszystkich, z wybranego serwisu, z wybranego konta.

Zamówienia wysyłkowe

 • Zmieniono mnemonik identyfikujący moduł zamówień wysyłkowych z ZW na AW z powodu kolizji z modułem Gestora.
 • Dodano możliwość dodawania nowego zamówienia wysyłkowego przy użyciu mnemonika EZ (Ctrl+spacja).
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentu handlowego z poziomu okna edytowanego zamówienia wysyłkowego.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z obsługą dopłat do zamówień wysyłkowych w serwisie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień wysyłkowych na podstawie dziennika zdarzeń.
 • Poprawiono wiele mniejszych problemów przy dodawaniu nowego zamówienia wysyłkowego z jednoczesnym przejściem do okna pakowania .
 • Przyspieszono ponowne pobieranie zamówień wysyłkowych z serwisu. Nie są one teraz zapisywane, jeśli nie wystąpiły w nich żadne zmiany.
 • Zmieniono sposób automatycznego wiązania asortymentu przy pobieraniu zamówienia z serwisu. Najpierw sprawdzane jest powiązanie oferty z asortymentem, w dalszej kolejności następuje próba wiązania uwzględniająca pole sygnatura i symbol asortymentu.
 • Zmieniono symbol numeracji zamówień wysyłkowych z ZW na EZ (e-zamówienie), w związku z konfliktem ze zwrotami.
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów handlowych do serwisu internetowego z poziomu edycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem pojawiania się nadpłaty dla zamówień zawierających usługi dodatkowe z serwisu.
 • Poprawiono problem z długim generowaniem etykiet kurierskich.
 • Poprawiono problem z mapowaniem płatności w obcej walucie.
 • Poprawiono problem z pobieraniem zamówień z walutą zagraniczną.
 • Usunięto konflikt mnemonika modułu zamówień wysyłkowych Sello uruchamiającego moduł zestawów klientów w Gestorze.
 • W module zamówienia wysyłkowe dodano menu Wystaw oraz Wystaw seryjnie, umożliwiające tworzenie dokumentów w systemie handlowym
 • W oknie edycji zamówienia wysyłkowego dodano możliwość odświeżenia dostępnych typów dokumentów do utworzenia w systemie handlowym.
 • Zamówienia dodawane ręcznie mają teraz swoją własną wbudowaną integrację Sello. Nie ma możliwości dodawania zamówień ręcznie, w kontekście serwisów internetowych (np Allegro).

Pakowanie

 • Dodano inicjalizację wymiarów paczki na podstawie wybranego sposobu dostawy i określonych w nim gabarytów.
 • Dodano możliwość pakowania wielu takich samych towarów z różnych pozycji zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem z pakowanie towaru dodanego ręcznie do zamówienia wysyłkowego.
 • Poprawiono problem związany z ustawianiem masy paczki na 0 przy oznaczaniu paczki jako spakowanej.
 • Poprawiono sumowanie wagi paczek przy pakowaniu.
 • Poprawki treści w przycisku tworzenia i drukowania etykiet z dynamiczną zawartością w oknie pakowania.
 • Poprawki wizualne okna pakowania w ciemnym motywie.
 • Poprawki wizualne w oknie pakowania – nowa ikona braku zdjęcia.
 • W oknie pakowania ukryto problematyczny przycisk tworzenia i drukowania dokumentów. Funkcja będzie zrealizowana w późniejszym terminie.
 • W oknie pakowania zamówienia wysyłkowego zablokowano do edycji pola związane z utworzoną już w serwisie kurierskim przesyłką.
 • W przesyłkach pobraniowych dodano przepisywanie wartości zamówienia wysyłkowego do pola Pobranie.

Automatyzacje

 • W automatyzacji dodano obsługę obiektu Asortyment.
 • Dodano automat umożliwiający cykliczną synchronizację ofert trwających.
 • Dodano nowy warunek automatyzacji dla obiektu asortyment: zmiana stanu.
 • Dodano automatyczną synchronizację stanów oraz widoczności ofert w serwisie internetowym na podstawie zmian stanu/dostępności asortymentu. Wybór ofert do synchronizacji odbywa się przy użyciu cech ofert internetowych.
 • Dodano czynność automatyzacji do pobierania ofert z serwisów internetowych.
 • Dodano nowe pola w warunkach automatyzacji dla obiektu Zamówienia wysyłkowego.

Asortyment

 • Dostosowano listę typów asortymentu uproszczonego do tych aktualnie obsługiwanych.
 • Odblokowano możliwość wykonywania zmian zbiorczych.
 • Poprawiono problem z ustawianiem ceny ewidencyjnej
 • Poprawiono problem z zamiennikami asortymentu.
 • Poprawiono problem zmiany typu asortymentu z usługi na towar przy importowaniu usług z Subiekta GT.
 • Poprawiono przeliczanie cen w oknie asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie.
 • Poprawki problemu z aktualizacją pozycji cenników.
 • Ukryto możliwość tworzenia kompletów dla asortymentu uproszczonego – nie jest to obecnie obsługiwana funkcja.
 • Usunięto możliwość dodawania cennika dodatkowego do asortymentu uproszczonego (nie jest on obsługiwany).
 • Usunięto niektóre funkcje wywoływane z okna edycji asortymentu uproszczonego, które nie mają zastosowania.
 • Usunięto zbędne, w asortymencie uproszczonym, ostrzeżenie o zerowej podstawie kalkulacji.
 • W oknie edycji asortymentu uproszczonego dodanego ręcznie usunięto niepoprawny dopisek wskazujący jakoby towar pochodził z Subiekta GT.
 • Wprowadzono nowe okno edycji zdjęć przypisanych do asortymentu uproszczonego.
 • Zablokowano możliwość zmiany ceny ewidencyjnej dla asortymentu pobranego z Subiekta GT.

Wygląd i ergonomia

 • Dodano nową kolumnę w serwisie asortymentu prezentującą domyślne zdjęcie towaru.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono filtrowanie na zakładce Definicje widoków w formatce edycji użytkownika.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Poprawiono wyrównywanie zawartości niektórych kolumn, takich jak: status zamówienia wysyłkowego, dostawca, pobranie.
 • Umożliwiono wiązanie jednego zdjęcia z galerii zdjęć z wieloma asortymentami.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W galerii zdjęć umożliwiliśmy dodawanie plików w formacie WebP.
 • W serwisie Asortyment dodano operację zbiorczą dodawania zdjęcia do asortymentu z galerii zdjęć.
 • Zmieniono także działanie istniejącej operacji zbiorczej dodawania zdjęcia z dysku, tak aby nie powodowała duplikowania zdjęć.
 • Wprowadzono nową kontrolkę do zarządzania zdjęciami asortymentu. Umożliwia ona ustalanie kolejności zdjęć.
 • Zmieniono działanie usuwania asortymentu. Obecnie zdjęcia powiązane z usuwanym asortymentem nie są usuwane.
 • Poprawiono działanie procentowego wskaźnika postępu synchronizacji.

Integracje

 • Dodano mechanizm identyfikacji problemów z autoryzacją i danymi logowania dla kont integracji.
  Konta integracji są teraz oznaczane kolorem czerwonym, gdy wystąpią problemy z danymi logowania do serwisu. Ułatwia to znalezienie błędnie skonfigurowanych kont.
 • W oknie konta integracji dodano informację o poprawnych/niepoprawnych danych logowania lub autoryzacji (wygasły token OAuth2).
 • Dodano automatyczne wyłapywanie błędów autoryzacji w serwisie dla pluginów integracji.
 • Poprawki w obsłudze kontekstu konta integracji.
 • Poprawki wizualne i ujednolicenie okien dodawania nowych kont integracji.
 • W module kont integracji ukryto pluginy integracji z testowymi środowiskami. Dodano możliwość włączenia ich wyświetlania za pomocą osobnej opcji w menu modułu.

Integracje sprzedaży internetowej

 • Poprawki rozwojowe do realizacji pluginów integracji sprzedaży internetowej.
 • W module kont integracji, dodane zostało wbudowane konto „Dodane ręcznie” integracji Sello, dedykowane dla zamówień wysyłkowych wprowadzanych do programu ręcznie.

Integracja Allegro

 • Dostosowano długość tytułu oferty do wymogów Allegro (75 znaków).
 • Dostosowano pobieranie parametrów specyficznych dla ofert internetowych do ostatnich zmian w serwisie Allegro.

Integracje kurierskie

 • Dodano nowy słownik Gabaryty paczki, wykorzystywany przy definiowaniu wymiarów paczek dla zamówień wysyłkowych.
 • Poprawki działania okna sposobu dostawy paczki.
 • Poprawki widoczności ciemnego motywu dla okna sposobów wysyłki paczki.
 • Przygotowano szablon plugina integracji kurierskiej do Visual Studio, ułatwiający tworzenie nowych integracji.
 • W oknie edycji sposobu dostawy poprawiono komunikaty o konieczności uzupełnienia konta bankowego w przypadku pobrania.
 • Wprowadzono kolejne poprawki upraszczające tworzenie pluginów integracji z kurierami.

Integracja InPost

 • Poprawiono tłumaczenie niektórych błędów zwracanych z API ShipX.
 • Poprawki wizualne w oknie dodawania konta InPost.
 • Wydłużono pole na token dostępowy dla kont InPost.

Integracja WzA

 • Poprawiono problem z usługami dodatkowymi bez nazwy zwracanymi z serwisu Allegro.

Integracje systemu handlowo-magazynowego

 • Poprawiono czytelność niektórych błędów pojawiających się w dymkach.
 • Poprawki stabilności programu przy wielokrotnym wykonywaniu niektórych operacji na systemie handlowym.
 • Poprawki związane z wystawianiem dokumentów w systemie handlowym.
 • W module kont integracji dodano możliwość podłączenia Subiekta nexo. Można również uruchomić Subiekta nexo w multiprogramie.

Poczta e-mail

 • Dodano moduł poczty e-mail. Moduł ma pewne ograniczenia w stosunku do tego oferowanego w programie Gestor nexo.

Słowniki

 • Udostępniono słownik walut nexo dla Sello NX.

Wydruki

 • Dodano wydruk listy magazynowej dla zamówienia wysyłkowego.

Różne

 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • Poprawiono problem z uruchamianiem baz z danymi prezentacyjnymi.
 • Poprawka raportowania błędów synchronizacji z długą treścią.
 • Poprawki mechanizmu zadań synchronizacji.

Sello 1.43.1

Aktualizacja 1.43.1 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 46. Dodatkowo w wersji znalazły się poprawki zgłoszonych problemów wersji 1.43.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.1

NOWOŚCI I ZMIANY

NOWI OPERATORZY ALLEGRO

W słowniku dostawców dodano nowych operatorów zdefiniowanych w Allegro, których ustawienie jest wymagane aby Sello potrafiło wysłać prawidłowo numer nadawczy paczki do zamówienia w Allegro.

SUBIEKT NEXO 46

Dodana możliwość współpracy z Subiektem nexo w wersji 46. Przypominamy, że niektóre wersje Subiekta nexo wymagają zmian po stronie Sello. Lista kompatybilnych ze sobą wersji publikujemy na naszej stronie

http://www.sello.pl/o-programie/szczegolowy-opis/ w sekcji Współpraca z systemami sprzedaży Subiekt GT oraz Subiekt nexo.

CZYSZCZENIE RAPORTU

Przycisk czyszczący raport powinien teraz umożliwić również czyszczenie bardzo długich list. Wcześniej występował problem z usunięciem wpisów raportu, które uniemożliwiały poprawne załadowanie się raportu.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_1.exe


Sello 1.43.1

Aktualizacja 1.43.1 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 46. Dodatkowo w wersji znalazły się poprawki zgłoszonych problemów wersji 1.43.

Aukcje

 • Dostosowano okno aukcji do mniejszych rozdzielczości ekranu (768px wysokości)
 • Poprawiono działanie funkcji Wystaw na aukcji, która nie zaznacza już domyślnie publikacji w serwisie allegro.cz

Raport

 • Poprawiono problem z czyszczeniem raportu w przypadku dużej liczby wpisów – dotyczy sytuacji, gdy wpisy się w ogóle nie ładują

Słowniki

 • Zaktualizowano listę operatorów przesyłek, wymaganych do przesyłania numeru nadawczego do serwisu Allegro.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano możliwość automatycznego ustawienia typu WSTO-OSS dla paragonów
 • Poprawiono problem związany z brakiem wypełniania pola Dotyczy w dokumentach Subiekta
 • Poprawka synchronizacji cen w walucie (za pierwszym razem nie aktualizują się ceny)
 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46

Dodatkowe informacje o wersji


Subiekt nexo 46

Informujemy, że do poprawnej pracy Sello z Subiektem nexo 46 wymagana będzie wersja Sello 1.43.1. Wersja ta pojawi się kilka dni po wypuszczeniu Subiekta nexo.

Subiekt nexo

Zalecamy wstrzymać się z instalacja nowej wersji Subiekta nexo 46, do momentu publikacji Sello 1.43.1. Planowany termin wypuszczenia wersji Sello to 28 czerwca 2023. Termin ten może ulec zmianie.


Sello 1.43.0

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej jak i w informacjach o wersji.

Allegro

 • Dodano automatyczne wyłączanie synchronizacji cen oraz anulowanie zmian cen dla ofert zakończonych, przeniesionych do archiwum Allegro
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania widoczności ofert w serwisie allegro.cz – w oknie zmian zbiorczych na zakładce LOKALIZACJA
 • Dodano ograniczenie automatycznej zmiany cen do 20% wartości.
 • Dodano pobieranie cen oraz statusu widoczności oferty w serwisu allegro.cz
 • Dodano zbiorczą możliwości zmiany ustawienia synchronizacji cen aukcji dla serwisu allegro.pl oraz allegro.cz w oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY
 • Na liście aukcji dodano kolumny ze statusem, ceną oraz walutą w serwisie allegro.cz
 • Poprawiono problem ze sklejonymi EANami podczas pobierania parametrów oferty z Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia automatycznej synchronizacji cen z towarem powiązanym z aukcją
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość zaznaczenia chęci wystawienia oferty w serwisie allegro.cz
 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano kolumnę Serwis bazowy, informująca o tym na jakim serwisie zostało założone konto Allegro.
 • W słowniku cenników dostaw dodano informację o dostępności w serwisach zagranicznych

Aukcje

 • Dodano funkcję aktualizacji ceny dla serwisu Allegro.cz dla funkcji Aktualizuj ceny z kartoteki towarów oraz Wystaw ponownie
 • Dodano możliwość wskazania cen w walucie obcej w szablonach aukcji
 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany cen w serwisie Allegro.cz dla aukcji przygotowanych i trwających
 • Na zakładce opis w oknie edycji aukcji dodano pole wyboru języka bazowego oferty – pole wymagane w Allegro od maja 2023.
 • Poprawiono niedziałający link w funkcji Pokaż w serwisie
 • Poprawiono problem z dołączaniem do szablonu aukcji produktu Allegro wraz ze zdjęciami (znikanie okna szablonu)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość wybrania wymagalności wiadomości do sprzedawcy wraz z dodatkową informacją dotyczącą treści tej wiadomości.
 • W oknie edycji aukcji przygotowanej dodano możliwość podania ceny Kup Teraz dla serwisu Allegro.cz.
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY dodano możliwość wyliczania cen dla serwisu allegro.cz oraz sterowania widocznością oferty tym w serwisie

Paczki

 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę zawierającą numer zamówienia Subiekta
 • Zaktualizowano linki do stron Allegro wywoływanych z dolnego podglądu szczegółów paczki

Parametry

 • Dodano możliwość rozciągania oraz zapamiętywania rozmiarów okna parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży

Słowniki

 • Poprawiono problem z brakiem możliwości zmapowania dostaw czeskich do dostaw Sello. Nowe dostawy czeskie mają sufiks (allegro-cz) w nazwie.
 • Poprawiony problem z generowanie cyfry kontrolnej dla puli numerów nadawczych dla kodu EAN/UCC-128

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z cenami w walutach [Towar::Cena::PLN], [Towar::Cena::CZK], [Towar::Cena::EUR]. Istniejący tag [Towar::Cena] zwraca cenę w PLN.

Towary

 • Dodano kolumny zawierające ceny sprzedaży w walucie EUR oraz CZK
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczania cen w aukcjach dla zaznaczonych towarów z uwzględnieniem ustawienia synchronizacji cen
 • Dodano synchronizację cen KT na aukcjach z cenami towarów
 • Dodano zbiorczą zmianę cen w walutach CZK oraz EUR
 • W oknie towaru dodano pola zawierające cenę sprzedaży w walucie EUR oraz CZK

Transakcje

 • Waluta w transakcji ustawiana jest teraz zgodnie z walutą na podsumowaniu zamówienia Allegro

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z walutą pobrania przesyłaną do serwisu

Wydruki

 • Dodano pole z walutą paczki Paczka_Waluta do wykorzystania na własnych wydrukach

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano funkcję transliteracji danych z cyrylicy na polskie znaki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie w Subiekcie kontrahentów, a tym samym wystawiania dokumentów
 • [GT] Poprawki związane z ustawianiem niepoprawnego kraju kontrahenta w Subiekcie
 • [nexo] Poprawki obsługi galerii zdjęć
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów w Subiekcie w walucie transakcji
 • Dodano synchronizację cen towarów w walutach EUR oraz CZK
 • W konfiguracji płatności na dokumentach Subiekta dodano możliwość wyboru form dla walut CZK oraz EUR
 • Zabezpieczono możliwość podłączenia Sello do bazy nexo, na której uruchomione jest Sello NX

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej.

Sello 1.43.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

ALLEGRO.CZ

Główną nowością w wersji 1.43 jest dodanie obsługi serwisu Allegro.cz. W związku z tym w Sello pojawiło się sporo zmian w różnych modułach programu. Część z funkcji będzie możliwa do wykorzystania dopiero w momencie uruchomienia przez Allegro sprzedaży w serwisie allegro.cz.

WIDOCZNOŚĆ W ALLEGRO.CZ

W oknie aukcji pojawiły się dodatkowe pola umożliwiające włączenie widoczności danej oferty w serwisie Allegro.cz oraz podania ceny w koronach czeskich.

Widoczność oferty w serwisie allegro.cz

Na liście aukcji dane te widoczne są w nowych kolumnach. Kolumny te są domyślnie ukryte i w razie potrzeby należy włączyć ich widoczność w zarządzaniu kolumnami (Ctrl+Shift+K) dla danej listy.

Status widoczności ofert w serwisach zagranicznych Allegro

Status widoczności może przyjmować kilka wartości:

 • AKTYWUJ – oznacza, że w ofercie przygotowanej wybrana jest opcja włączenia widoczności oferty w serwisie zagranicznym (czeskim) po wystawieniu oferty w allegro.pl.
 • OK – oferta jest widoczna w serwisie zagranicznym
 • ODRZUCONA – oferta nie przeszła w Allegro kwalifikacji do udostępnienia jej w serwisie zagranicznym. Szczegóły odrzucenia można obecnie sprawdzić w serwisie Allegro.
 • KWALIFIKACJA – oferta jest aktualnie w procesie kwalifikacji do wystawienia w serwisie zagranicznym. Serwis Allegro weryfikuje czy oferta ma uzupełnione odpowiednie pola (np. z ceną, czy są dostępne tłumaczenia, w tym automatyczne itp).
 • OCZEKUJE – oferta została zgłoszona do wystawienia w serwisie zagranicznym i oczekuje na proces kwalifikacji

Brak statusu oznacza, że oferta nie jest zgłoszona ani nie jest widoczna w danym serwisie zagranicznym. Mogą być natomiast widoczne ceny dla tego serwisu, co oznacza, że zostały one wcześniej przesłane bądź ustawione w ofercie.

Aby zaktualizować status należy pobrać dane ofert.

WŁĄCZANIE WIDOCZNOŚCI OFERT W ALLEGRO.CZ W TRWAJĄCYCH OFERTACH

Podobnie jak w przypadku wszelkich innych zmian w ofertach trwających, należy się posłużyć tutaj oknem zmian zbiorczych (Ctrl+B). W zakładce LOKALIZACJA dodana została możliwość sterowania parametrem widoczności grupowo dla wielu ofert.

Zmiana widoczności ofert w allegro.cz za pomocą okna zmian zbiorczych

W przypadku ofert przygotowanych wpływa to bezpośrednio na ustawienie znacznika widoczności, natomiast dla ofert trwających lub zakończonych (nieaktywnych w Allegro) zostanie dodana odpowiednia zmiana oczekująca, którą należy wysłać do Allegro, aby odniosła skutek.

Zmiana oczekująca w Sello - udostępnij w serwisie allegro.cz

Dodatkowo, jeśli oferta jest zgłaszana do serwisu zagranicznego pierwszy raz, należy ustawić odpowiednią cenę dla tego serwisu, o czym poniżej.

ZMIANA CENY W SERWISIE ZAGRANICZNYM

Zmiana cen w serwisie zagranicznym działa na podobnych zasadach jak zmiana ceny Kup Teraz dla Allegro.pl. W oknie zmian zbiorczych w zakładce CENY pojawiły się nowe kolumny oraz możliwość zarządzania cenami.

Przeceniacz, zmiana cen dla serwisu allegro.cz

Aby przypisać jakąkolwiek cenę należy posłużyć się linkiem Wstaw ceny dla allegro.cz. Dalej możne te ceny ustawić ręcznie dla każdej oferty, lub posłużyć się zbiorczą zmianą cen i wybrać np. zmianę na konkretną wartość czy pobranie cen z kartoteki towarów. W przypadku wyliczania cen w koronach czeskich warto zwrócić uwagę, że muszą być one zaokrąglone do pełnej korony. Oczywiście, w polu Rodzaj ceny należy także wskazać cenę Kup Teraz CZ aby przeceniacz zadziałał na odpowiedniej cenie.

Tutaj również zmiana cen możliwa jest dla ofert przygotowanych jak i wysłanych do Allegro gdzie obowiązuje standardowy mechanizm zmian oczekujących.

CENY W WALUCIE OBCEJ W TOWARACH

W oknie towaru dodaliśmy dwie nowe ceny sprzedaży, w walutach CZK oraz EUR (na przyszłość).

Ceny w różnych walutach w towarze Sello

Ceny te można wpisywać w towarach ręcznie, za pomocą zmian zbiorczych (Ctrl+B, zakładka CENY) lub też, w przypadku towarów synchronizowanych z Subiektem GT/nexo, ceny te są wyliczane automatycznie przy synchronizacji towarów na podstawie ceny bazowej w PLN oraz najnowszego, średniego kursu danej waluty. Trzeba mieć tutaj uruchomione pobieranie tabeli kursów walut z NBP w Subiekcie i muszą być one aktualizowane ręcznie lub automatycznie w Subiekcie.

Oczywiście ceny te są również widoczne na liście towarów w kolumnach Cena brutto CZK oraz Cena brutto EUR.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA CEN W ALLEGRO

Dodaliśmy funkcję automatycznej zmiany cen w serwisie Allegro, zarówno cen KT dla allegro.pl jak i allegro.cz. Mechanizm ten działa analogicznie jak mechanizm pilnowania stanów magazynowych w ofertach.

W każdej ofercie jest możliwość wskazania, czy dana cena ma być automatycznie synchronizowana.

Automatyczna synchronizacja cen w allegro.pl oraz allegro.cz

Dla ofert trwających i zakończonych (nieaktywnych) znacznik ten można przestawić za pomocą zmian zbiorczych (Ctrl+B) w zakładce CENY.

Działanie polega na śledzeniu zmian ceny w towarze podłączonym do oferty. Jeśli dowolna cena w towarze zostanie zmieniona, Sello odnajdzie wszystkie aukcje z włączoną synchronizacją cen i porówna cenę w aukcji jak i w towarze (uwzględniając walutę w aukcji na danym serwisie) i w razie różnic, doda odpowiednią zmianę oczekującą lub ją usunie, gdy cena jest taka sama.

Źródło zmiany ceny w towarze jest nieistotne. Można ją zmienić ręcznie, zmianami zbiorczymi czy też zsynchronizować towary z Subiektem, gdzie po zmianie kursu danej waluty zostanie ona przeliczona. W każdym przypadku Sello uruchomi procedurę aktualizacji cen w ofertach, które mają zaznaczoną synchronizację.

Uwaga! Automatyczna zmiana ceny jest ograniczona do 20% wartości poprzedniej. Zabezpieczenie działa na ostatnim etapie, czyli wysyłania danych do Allegro i ma za zadanie nie dopuścić do drastycznej zmiany cen spowodowanych przypadkowymi i niezamierzonymi zmianami np. w kursach walut w Subiekcie.
Jeśli zajdzie potrzeba zmiany cen o więcej niż 20% można taką zmianę wymusić ręcznie. Ograniczenie dotyczy tylko zmian wygenerowanych automatycznie przez Sello.

SZABLONY AUKCJI ORAZ NOWE TAGI

Dodaliśmy trzy nowe tagi do towaru, zwracające cenę w walucie PLN, CZK oraz EUR, które można wykorzystać w szablonach aukcji.

Tagi z cenami w walutach w Sello

W teorii możliwe jest ustawienie za ich pomocą innej waluty w danym serwisie, w tej chwili jednak Allegro wspiera waluty bazowe, czyli PLN w Polsce, CZK w Czechach.

TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ

Zakupy dokonane w serwisie zagranicznym, będą w transakcji zawierać walutę obcą.

Transakcja, zamówienie w walucie obcej w Sello z allegro.cz

W takiej walucie można wystawić dokumenty w Subiekcie GT/nexo.

Ograniczeniem w Subiekcie GT jest możliwość wystawiania w walucie obcej tylko dokumentów typu ZK oraz FS. Paragony są możliwe do wystawienia tylko w walucie PLN. Aby móc wystawić paragon dla bazowej ceny podanej w CZK, należy wystawić ZK w walucie CZK. Wtedy Subiekt GT zrealizuje takie zamówienie odpowiednio przeliczając cenę na złotówki.

Na potrzeby wydruków, dodaliśmy również nowe pole w edytorze wydruków Paczka_Waluta, która umożliwia dodanie informacji o walucie przy cenie np. na wydruku listy magazynowej.

SERWIS BAZOWY

Wraz z wprowadzeniem rynku czeskiego, Allegro określa serwis bazowy, na którym wystawiane są oferty i muszą one istnieć na tym rynku aby mogły być widoczne na serwisach zagranicznych.

Informacja o serwisie bazowym pojawia się teraz w oknie zarządzania kontami i licencjami. Jednocześnie na tę chwilę, nie wspieramy kont dodanych w serwisie allegro.cz, gdyż wymaga to znacznie większych zmian w działaniu programu. Wszystkie obecnie używane konta mają serwis bazowy allegro-pl, który jest przez Sello wspierany. Oznacza to, że każdą ofertę wystawioną w allegro.pl można zgłosić do publikacji na rynku czeskim w allegro.cz, ale nie odwrotnie.

CENNIKI DOSTAW

W cenniku dostaw pojawiły się pola wskazujące na to, jakiego serwisu dotyczy dany sposób dostawy – w jakim serwisie będzie on prezentowany. Informacje te są uzupełniane przy pobieraniu listy dostępnych dostaw z serwisu Allegro.

Cennik dostaw Allegro w Sello. Ceny dla rynku czeskiego

Dodatkowo, jeśli dostawa jest dedykowana dla kraju zagranicznego w nawiasie dodajemy nazwę rynku (allegro-cz). Na uwagę zasługuje fakt, że waluta cen podanych w takim cenniku zależy od serwisu, którego dotyczy.

Przy okazji, rozpoznawanie dostaw z różnych rynków, o tej samej nazwie poprawia problem z mapowaniem dostaw allegro na dostawy Sello, w których program zgłaszał błąd, o brakującym powiązaniu. Powiązanie było tworzone ale z niewłaściwą dostawą.

TRANSLITERACJA CYRYLICY DLA SUBIEKTA GT/NAVIREO

Dodaliśmy funkcję transliteracji cyrylicy (jak również wielu innych alfabetów) dla kupujących w Allegro, dla których nie można było wystawić dokumentów w Subiekcie GT oraz Navireo – ze względu na ograniczenia tych systemów.

WINDOWS 7

Firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym zaprzestajemy również wsparcia tego systemu dla Sello. Podczas instalacji wersji instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_0.exe