Sello 1.36.0

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Do parametrów specyficznych dodana została informacja, czy jest wykorzystywany do opisu produktu Allegro. Parametry takie są oznaczone kolorem niebieskim. Wymaga aktualizacji parametrów z serwisu.
 • Dodana obsługa parametrów niejednoznacznych (Marka inna) z możliwością podania własnej wartości
 • Dodana obsługa pola ze stawką VAT oraz ceną netto w ofercie
 • Dodane funkcje związane z produktyzacją ofert w Allegro
 • Dodane pola NIP oraz email przy dodawaniu nowego konta z Allegro
 • Dodane zostało pobieranie dodatkowych informacji dotyczących obsługi produktów w kategoriach (wymaga aktualizacji drzewa kategorii)
 • Dodano obsługę powiązania towaru Allegro z aukcją Sello (pobieranie, aktualizacja oferty)
 • Poprawione zgłaszanie błędów podczas próby pobrania nieistniejących już w Allegro ofert
 • Poprawiony problem z wysyłaniem numeru przesyłek do Allegro dla operatora UPS
 • Usunięto kolejną porcję nieużywanego już kodu

Aukcje

 • Dodane zostało zapamiętywanie wybranych opcji w oknie wystawiania ponownego aukcji
 • Dodany został filtr cech towaru użytego w aukcji
 • Dodana funkcja wznawiania zakończonych ofert
 • Dodane ostrzeżenie o zmianie konta na nieaktywne w oknie aukcji
 • Dodany został filtr kategorii aukcji
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranych opcji w oknie powielania/wznawiania aukcji
 • Dodana została aktualizacja atrybutów specyficznych dla kategorii przy pobieraniu danych aukcji w przypadku gdy serwis Allegro zwróci parametr nieistniejący w słowniku zapisanym w bazie Sello
 • Dodana informacja o sposobie edycji oferty trwającej
 • EAN z zakładki PODSTAWOWE w oknie edycji aukcji jest teraz wykorzystywany do uzupełniania nowego parametru specyficznego typu GTIN
 • Zmodyfikowane zostało okno wystawiania ponownego aukcji. Służy ono teraz także do wznawiania aukcji.
 • Dodana została możliwość filtrowania aukcji po oczekującej zmianie typu „Wznowienie aukcji”
 • Dodana została możliwość wykonywania zmian zbiorczych w ofertach zakońocznych (istniejących w serwisie) w związku z dodaniem funkcji wznawiania ofert
 • Na zakładce ZAKOŃCZONE dodana została kolumna ze statusem synchronizacji w serwisie, w związku z możliwością wznawiania ofert
 • Dodana została możliwość anulowania zmian oczekujących z menu kontekstowego w zakładce ZAKOŃCZONE
 • Dodana kolumna z informacją o powiązaniu aukcji z produktem Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodane nowe pole z możliwością wyboru produktu Allegro
 • Dodany filtr umożliwiający wyszukiwanie aukcji powiązanych z produktami Allegro
 • Dodane okno wyszukiwania produktów w Allegro na podstawie EANu, nazwy towaru, tytułu aukcji
 • Dodany filtr stanu towarów w module aukcji
 • Dodana możliwość wypełnienia nowej aukcji danymi produktu Allegro
 • Na liście aukcji dodane kolumny (domyślnie ukryte) stawka VAT oraz cena netto
 • Dodana możliwość ustawienia w aukcji stawki VAT (na zakładce Dostawa i płatności)
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT
 • Dodano kolumnę ze statusem synchronizacji z serwisem w zakładce WSZYSTKIE

Inne

 • Zmieniona została biblioteka użyta do przetwarzania danych typu JSON – nowe kolejki zadań, synchronizacja z Allegro, InPost itp. w związku z ograniczeniami poprzednio używanej.

Instalacja

 • Poprawki w instalatorze programu

Interfejs graficzny

 • Dodane zostało pole statusu wykonywania zadań systemowych obok przycisku raportu
 • Poprawiono czytelność treści błędów prezentowanych w czerwonym pasku w dolnym oknie szczegółów
 • Zmieniony został sposób prezentacji filtrów list w głównych modułach

Konwersja bazy danych

 • Konwersja bazy danych usuwa wszystkie zmiany oczekujące (niewysłane) z aukcji zakończonych – jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania wznawiania ofert

Moduł diagnostyczny

 • Dodane czyszczenie nieudanych zadań pobierania transakcji zapisanych w bazie
 • Moduł diagnostyczny przepisany został na nowy mechanizm kolejkowania zadań, wykorzystywany już w module aukcji
 • Zadania wykonywane przez moduł diagnostyczny zostały dostosowane do nowego mechanizmu kolejkowania zadań

Paczki

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych paczki (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Poprawiony problem wyliczania wartości pobrania dla paczek z wieloma sztukami tego samego towaru

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodana została możliwość ustawienia domyślnie aktywowanego pola w edytowanej transakcji. Dostępny wybór to: pole Dotyczy, pole klienta, lista towarów

Słowniki

 • W słowniku dostawców zaktualizowana została lista operatorów przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych transakcji (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Dodano normalizację numerów telefonów pobieranych z Allegro. Z numeru telefonu usuwane są spacje, kreski oraz nawiasy.
 • Dodany został mechanizm wykrywania nieważnych danych w transakcji przy aktualizacji statusu zamówienia w Allegro. W przypadku gdy w Sello jest pobrana starsza wersja zamówienia (kupujący dokonał zmian w międzyczasie), transakcja zostanie podświetlona na czerwono.
 • Na liście transakcji dodana została kolumna z numerem płatności (domyślnie ukryta)
 • Poprawiony problem z wysyłaniem błędnego statusu dla transakcji grupowych po ich pobraniu
 • W oknie zmian zbiorczych domyślnym stanem dla zmiany stanu transakcji jest teraz „w trakcie realizacji”
 • Zmienione zostało ograniczenie daty utworzenia transakcji dla aktualizacji statusów zamówienia w Allegro z 30 do 90 dni

Wiadomości

 • Dla transakcji grupowych pobieranych z serwisu nie są już generowane osobno wiadomości automatyczne „Nowa transakcja”, tylko jedna wiadomość dla zdarzenia „Grupowanie transakcji”
 • Poprawiony problem z usuwaniem polskich znaków z tematu wiadomości przy odpisywaniu oraz przekazywaniu dalej

Wydruki

 • Dodane zostało pole Paczka_AukcjaSygnatura na wydrukach

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.36

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Sello 1.36.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.36.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

PRODUKTYZACJA

W związku z transformacją serwisu Allegro na model produktowy oraz z planowanym pojawieniem się od 1 września wymogu posiadania 1% ofert powiązanych z produktami Allegro (w wybranych kategoriach), obsługa produktów pojawiła się w Sello.

W oknie aukcji, dodaliśmy nowe pole: Produkt

Produkt Allegro w Sello

Będziemy trzymać się tej nazwy w odróżnieniu od towaru Sello, który jest nazwą towaru z kartoteki Sello/Subiekta.

Aktualnie z poziomu programu można wskazać produkt tylko dla aukcji przygotowanych, wybierając link Wybierz, znajdujący się obok pola z produktem (lub klikając dwa razy w pole z nazwą produktu). Pole to jest tylko do odczytu i zawiera nazwę wybranego produktu.

Spowoduje to wyświetlenie okna wyszukiwarki produktów Allegro.

Wyszukiwanie produktów Allegro w Sello

Okno to jest zrealizowane w nieco innej technologii niż pozostałe okna w programie, więc gdyby wystąpiły z nim jakieś problemy – prosimy o ich zgłoszenie na forum.

W oknie dostępne są 3 pola wyszukiwania, które domyślnie wypełnione są wartościami wczytanymi z aukcji, GTIN (EAN), Towar oraz Tytuł. W zależności od tego wg jakiego ciągu znaków chcemy wyszukiwać produkt w Allegro, należy kliknąć w odpowiedni przycisk SZUKAJ.

Wyszukiwane frazy można edytować lub wpisywać ręcznie, z zastrzeżeniem, że w polu GTIN należy wpisać/wkleić kod produktu EAN, ISBN itp. zaś w polach Towar lub tytuł można wpisywać tekst – przy czym nie ma znaczenia w które z tych dwóch pól tekst zostanie wpisany. Wyszukiwany jest on tak samo – istotne aby wybrać odpowiedni przycisk SZUKAJ skojarzony z polem, lub po prostu nacisnąć klawisz ENTER.

Lista znalezionych produktów pojawi się poniżej. Na samym dole tej listy pojawi się również przycisk do wczytania kolejnej partii 30 produktów spełniających podane kryteria. Liczbę produktów można również zawęzić wybierając po lewej filtr kategorii. W nawiasie podana jest liczba znalezionych w kategorii produktów.

Nie mogę znaleźć produktu. Co zrobić?
Jeśli wyszukiwanie odbywa się po frazie tekstowej, warto zacząć od usunięcia zbędnych słów z okna wyszukiwania, ograniczając je do minimum pozwalającego skojarzyć je z produktem Allegro.

Możliwe też, że wskazanego produktu jeszcze nie ma w bazie produktów Allegro. Dodawanie sugestii produktów jest możliwe obecnie przez serwis Allegro.

WCZYTYWANIE DANYCH PRODUKTU DO AUKCJI

Kliknięcie w przycisk WYBIERZ znajdujący się w katalogu produktów spowoduje przypisanie do aukcji tego produktu. Dodatkowo Sello zapyta, czy uzupełnić dane w aukcji na podstawie danych tego produktu. I tak, zaktualizowane zostaną:

 • Tytuł
 • EAN
 • Kategoria
 • Parametry specyficzne (produktowe)
 • Zdjęcia
 • Opis

Oczywiście, jeśli te dane będą dla produktu dostępne – bo nie zawsze są.

Na uwagę zasługuje fakt, że w parametrach specyficznych pojawiło się rozróżnienie na parametry ofertowe (związane z konkretną ofertą) oraz produktowe (związane z wybranym produktem). Te ostatnie będą automatycznie uzupełnione. W zakładce SPECYFICZNE są one oznaczone kolorem niebieskim (może być wymagane zaktualizowanie specyficznych).

Większość parametrów produktowych jest uzupełniona z produktu Allegro, parametry (wymagane) ofertowe, czyli czarne i pogrubione, należy uzupełnić ręcznie.

Przy wyborze produktu Sello doczyta sobie drzewo kategorii, zaktualizuje słownik parametrów specyficznych, uzupełni je, pobierze zdjęcia. Należy sprawdzić i ewentualnie dodać opis, gdyż w wielu produktach nie ma tego opisu dostępnego.

Aukcje powiązane z produktem oznaczone są na liście aukcji nową ikonką a kolumnie PA (Produkt Allegro).

Ikona oznaczająca produkt Allegro

Jeśli aukcje wystawione w Allegro mają już powiązanie z produktem wykonane np przez serwis Allegro, należy pobrać pełne dane ofert trwających, aby informacja o produktach pojawiła się w aukcjach Sello.

NOWY WYGLĄD FILTRÓW

Odmieniliśmy nieco wygląd oraz działanie filtrów głównych modułów, jednocześnie robiąc w nich porządek.

Nowe filtry grida

Ich nazwy zostały skrócone do pojedynczych fraz, poprawiona została czytelność oraz widoczność wybranego filtra. Dodatkowo przyciskiem x można wyłączyć filtr bez konieczności wybierania odpowiedniej pozycji na liście wartości filtra.

Położenie podobnych filtrów w kolejnych modułach zostało ujednolicone aby łatwiej je było znaleźć.

PARAMETRY SPECYFICZNE NIEJEDNOZNACZNE

W niektórych kategoriach Allegro pojawiła się konieczność podania własnej wartości parametru specyficznego dla Marki lub Producenta.

Parametr specyficzny niejednoznaczny

Wybranie wartości Inny w takim parametrze skutkuje pojawieniem się dodatkowego pola, w którym można podać jego wartość tekstowo.

STAWKA VAT ORAZ CENY NETTO

W aukcjach pojawiła się możliwość podania stawki VAT, na podstawie której Allegro wylicza ceny netto sprzedawanego przedmiotu.

Stawka VAT dla aukcji

Stawkę można podać w przypadku wybrania faktury VAT, jako wystawianego dokumentu. Oczywiście stawki można ustawić zbiorczo (Ctrl+B), zarówno na aukcjach przygotowanych jak i trwających.

Na liście aukcji stawkę VAT oraz cenę netto można wyświetlić dodając do widoku ukryte domyślnie kolumny Stawka VAT i Cena netto (Ctrl+Shift+K).

WZNAWIANIE OFERT ZAKOŃCZONYCH

W menu kontekstowym oraz w funkcjach po lewej stronie w zakładce AUKCJI ZAKOŃCZONYCH pojawiła się funkcja Zaplanuj wznowienie (Ctrl+Shift+W).

Wznawianie ofert Allegro

Wybranie jej spowoduje dodanie do aukcji Sello zmiany oczekującej Aktywowanie oferty, którą należy wysłać za pomocą standardowego mechanizmu aktualizowania ofert w serwisie. Po jej wybraniu pojawi się zmodyfikowane okno funkcji Wystaw ponownie, umożliwiające zaktualizowanie danych w Sello przed wznowieniem, oraz ustawienie stanu i ceny na podstawie aktualnych danych w Sello.

Okno to dodatkowo zapamiętuje ostatni dokonany wybór.

Przypominamy jednak, że Allegro dopuszcza wznawianie ofert nie starszych niż pewien okres czasu (obecnie dwa miesiące od zakończenia). Po tym czasie próba wznowienia oferty zakończy się błędem zwróconym z serwisu Allegro. W takim wypadku należy skorzystać z istniejącej już wcześniej w Sello funkcji Wystaw ponownie.

ZMIANY ZBIORCZE W OFERTACH ZAKOŃCZONYCH

W związku z udostępnieniem możliwości wznawiania ofert, dodaliśmy też możliwość aktualizowania ofert zakończonych. Działa to identycznie jak zmiany zbiorcze w ofertach trwających. Dzięki temu przed wznowieniem ofert można dokonać na nich zmian w serwisie Allegro.

Wraz z tą możliwością, dodane zostały filtry oraz kolumny umożliwiające sprawne zarządzanie zmianami w ofertach „wysłanych”.

Jednocześnie, podczas aktualizacji bazy danych do nowej wersji usuwane są wszystkie dotychczasowe istniejące zmiany oczekujące z aukcji zakończonych – tak aby nie spowodowały one niezamierzonej aktualizacji tych ofert.

FILTR KATEGORII I TOWARÓW W AUKCJACH

W module aukcji dodaliśmy filtr kategorii, który powinien ułatwić zarządzanie zbiorczymi zmianami w aukcjach trwających.

Filtr kategorii Allegro

Dodane zostały również filtry związane z towarami w aukcjach: cechy oraz stan towaru.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

W trakcie pobierania pełnych danych ofert z Allegro może się zdarzyć, że w ofercie znajdą się nowe parametry specyficzne dodane w serwisie, które nie są zapisane w konfiguracji parametrów w bazie Sello. Takie parametry do tej pory były pomijane i aby je pobrać z serwisu, należało najpierw ręcznie wywołać funkcję aktualizacji parametrów specyficznych. Nowa wersja Sello pobiera automatycznie te parametry podczas pobierania ofert, gdy stwierdzi obecność nowego parametru w danej ofercie.

ZMIANY W PARAMETRZE GTIN (EAN, ISBN)

Ostatnie zmiany w serwisie Allegro spowodowały konieczność uzupełniania kodów GTIN w parametrach specyficznych oferty – w odróżnieniu do sytuacji wcześniejszej, gdzie kod EAN mógł być podawany na zakładce PODSTAWOWE w oknie aukcji. Wpisanie tego kodu w pole EAN powoduje błąd przy wysyłaniu/aktualizacji oferty.

W wersji 1.36 oba pola mogą być używane ponownie, z tym, że priorytet ma pole specyficzne. Jeśli będzie ono puste to Sello wykorzysta zawartość pola EAN z zakładki PODSTAWOWE. Dzięki temu wczytując towar do aukcji jest to pole uzupełniane EANem i nie ma już konieczności przepisywania go do parametru specyficznego. Warto jednak zwrócić uwagę, czy w takiej sytuacji pole specyficzne EAN pozostaje puste.

WYMIANA WEWNĘTRZNYCH MECHANIZMÓW (technicznie)

(Nie)stety byliśmy zmuszeni wymienić cały mechanizm wspierający pracę z formatem JSON – jest on mocno używany w nowych synchronizatorach, kolejkach zadań, synchronizacji z Allegro, InPost itp. Używana przez nas biblioteka zewnętrzna została wymieniona na całkiem inną – ma to związek z ograniczeniami poprzedniej biblioteki na które natknęliśmy się w związku ze zbliżającym się wdrożeniem nowego synchronizatora z Subiektami.

NOWY SYNCHRONIZATOR SUBIEKTA

Długo wyczekiwana ogromna nowość, zarówno z punktu widzenia działania, jak i nowych możliwości oraz funkcji. W wersji 1.36 jest ona już zaimplementowana praktycznie w całości, ale jeszcze trwają ostatnie szlify przed rozpoczęciem betatestów z udziałem użytkowników. Moduł ten jest zbyt skomplikowany i ważny aby oddać go bez takich testów szerszemu gronu użytkowników. Dlatego też w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy takie testy – prawdopodobnie dostarczając też wybranym użytkownikom doszlifowaną wersję programu.

Czy można dołączyć do grupy betatesterów?

Tak, chociaż staramy się kontrolować liczbę użytkowników w niej będących tak abyśmy mogli w miarę sprawnie reagować na wczesne problemy. Chęć uczestnictwa w betatestach nowych wersji można przesłać do nas na forum, aczkolwiek nie jest to równoznaczne z udzieleniem dostępu. Skorzystamy z tego gdy będziemy potrzebować szerszych testów. Dobrze też, aby zgłaszały się raczej osoby doświadczone, które będą sobie w stanie poradzić w razie wystąpienia problemów z działaniem nowych funkcji.

BARDZIEJ CZYTELNE INFORMACJE O PROBLEMACH

Staramy się uczulić Was, użytkowników, na fakt, że pojawiające się w Sello „czerwone błędy” nie są błędami programu. Staramy się, aby wszelkie występujący konflikty oraz problemy występujące podczas pracy z serwisami zewnętrznymi były przedstawione w sposób jak najbardziej czytelny.

Idea jest zatem taka, aby pomóc Wam zorientować się co jest nie tak i odpowiednio zareagować na sytuację i dany problem usunąć. Nie sposób jednak przewidzieć każdego możliwego problemu i odpowiednio go opisać. W wielu przypadkach informacje w treści błędów są zwracane z serwisów zewnętrznych, na których czytelność wpływu nie mamy.

W wersji 1.36 wprowadziliśmy lekką zmianę sposobu prezentacji tych błędów w dolnej zakładce szczegóły, tak aby wyraźniej było widać treść samego błędu a informacja odnośnie aktualnie wykonywanego zadania została oddzielona. Powinno to przyczynić się do szybszej i łatwiejszej diagnozy problemu.

Informacja o błędach synchronizacji

Zmiana dość kosmetyczna, ale pozwala od razu dostrzec przyczynę problemu.

MODUŁ DIAGNOSTYCZNY WERSJA 2.0

Moduł diagnostyczny jest to fragment programu odpowiedzialny za wykonywanie różnych operacji cyklicznie w tle. Są to operacje typu:

 • pobieranie aktualności z naszej strony (ważne informacje)
 • sprawdzanie nowej wersji programu
 • wyszukiwanie uszkodzeń w bazie danych
 • analiza ilości wolnego miejsca w bazach darmowych
 • zwalnianie w bazie nieużywanych zasobów, jak zdjęcia, stare wpisy w raporcie, itp

W nowej wersji moduł ten oraz wszystkie jego podzadania zostały przepisane od nowa, tak aby działały w oparciu o nowy system kolejkowania zadań. Daje to nam większą elastyczność i łatwość dodawania kolejnych zadań diagnostycznych/systemowych. W związku z tym obok przycisku RAPORT pojawiła się nowa ikonka powiązana właśnie z tym modułem. Aktywność modułu diagnostycznego będzie sygnalizowana za jej pomocą a ewentualne problemy z wykonywaniem zadań systemowych będą zgłaszane w raporcie po jej kliknięciu.

Ikona modułu diagnostycznego

Uruchomienie wszystkich operacji diagnostycznych jest możliwe (tak jak poprzednio) ze strony startowej w sekcji WAŻNE INFORMACJE. W takim przypadku zostanie wyświetlony dodatkowo pasek postępu z możliwością anulowania.

WYSZUKIWANIE PO ADRESIE TRANSAKCJI I PACZKI

W transakcjach oraz paczkach dodaliśmy wyszukiwanie i filtrowanie danych (F7/F8) uwzględniające dane adresowe wpisane w adresach wysyłkowych i dokumentowych.

Wyszukiwanie danych adresowych

Wyszukiwanie danych odbywa się po polach:

 • imię i nazwisko
 • firma
 • NIP
 • adres linia 1 i 2
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • numer telefonu
 • adres email (bez symbolu @)

Aby wyszukiwanie numerów telefonów było łatwiejsze, podczas ich pobierania z Allegro są one normalizowane (usuwane są spacje, myślniki itp).

AKTYWACJA WYBRANEGO POLA W TRANSAKCJI

W związku z różnymi potrzebami, w parametrach użytkownika na zakładce Transakcje, dodaliśmy możliwość wyboru pola, które ma być aktywowane po wejściu w edycję transakcji. Każdy użytkownik programu może wybrać niezależnie od innych, na którym polu ustawi się kursor po otwarciu tego okna.

Aktywacja pola przy edycji transakcji

Ewentualne inne potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać na forum.

ZAMÓWIENIA ANULOWANE I WYKRYWANIE KOLIZJI

Pobieranie transakcji z Allegro jest procesem cyklicznym. Może dojść do sytuacji, że kupujący anuluje zamówienie w momencie, gdy sprzedawca zacznie je przetwarzać. Aby tego typu sytuacje wyeliminować (na nasze zgłoszenie) Allegro wprowadziło mechanizm umożliwiający wykrywanie takich sytuacji.

W momencie gdy sprzedawca zacznie przetwarzać transakcję: zmieni jej stan, utworzy paczkę itp. w zamówieniu Allegro aktualizowany jest status tego zamówienia. Wraz z aktualizacją statusu Sello wysyła do Allegro informację o wersji zamówienia, które aktualnie posiada sprzedawca. Jeśli wersja sprzedawcy i ta znajdująca się w Allegro różnią się, Allegro zwróci błąd, który spowoduje oznaczenie transakcji na czerwono, wraz z informacją o tym, że w serwisie jest aktualniejsza wersja danych zamówienia i należy ją do Sello pobrać.

Kiedy sytuacja może wystąpić?

Każda zmiana zamówienia przez kupującego powoduje aktualizację jego wersji. Jeśli sprzedawca nie ma najnowszej wersji zamówienia to przy próbie ustawienia statusu otrzyma odpowiedni błąd. Dzięki temu sprzedawca dowie się o tym, że kupujący coś zmienił chwilę po wykonaniu w Sello jakiejś czynności związanej z przetwarzaniem transakcji bądź paczki.

Oczywiście, jeśli transakcje pobierane są dość często to tego sytuacji będzie mniej, bo zmiany wprowadzane przez kupującego będą aktualizować transakcję w Sello. Chodzi o wyłapanie sytuacji, gdy kupujący zmieni coś pomiędzy kolejnymi synchronizacjami transakcji.

Dodatkowo, aktualizacja statusu zamówienia została opóźniona o 10s po edycji transakcji – w związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o problemach jakie ta funkcja może powodować przy tworzeniu paczek. Prosimy o informację zwrotną od osób, które ten problem miały, czy rozwiązanie pomogło.

MNIEJ WIADOMOŚCI AUTOMATYCZNYCH DLA GRUP

Zamówienia Allegro z wieloma produktami generują dość dużo wiadomości – zwłaszcza z podziękowaniami za nową transakcję, gdyż do każdego zakupu jest generowana taka wiadomość. W tej wersji wprowadziliśmy zmianę, która polega na tym, że nie są generowane i wysyłane powiadomienia o nowej transakcji dla transakcji składowych grupowego zamówienia, natomiast wysyłane jest jedno powiadomienie o zgrupowaniu transakcji. Dzięki temu kupujący otrzyma w takim przypadku 1 maila zamiast wielu. Powiadomienia o zakupie pojedynczych transakcji będą nadal generowane, jeśli kupujący dokonuje osobnych zakupów (nie poprzez koszyk).

Prosimy uwzględnić to w treści swoich wiadomości automatycznych wysyłanych na zdarzenie Grupowanie transakcji / transakcja grupowa.


Prace serwisowe na serwerach

28.07.2020 (wtorek) od godziny 20:00 na naszych serwerach będą przeprowadzane prace serwisowe.

W związku z tym nie będą dostępne usługi serwera licencji Sello oraz płatności. Prace mogą potrwać kilka godzin.

Za utrudnienia przepraszamy.


Sello 1.35.1

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Sello 1.35.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.35.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

NOWOŚCI I ZMIANY

AKTUALIZACJA TRANSAKCJI

Poprawki dotyczą aktualizacji typu dokumentu, jeśli kupujący zmieni zdanie i zrezygnuje z faktury, oraz aktualizacji typu dokumentu w grupach transakcji.

OPÓŹNIONA ZMIANA STATUSU ZAMÓWIENIA W ALLEGRO

Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących tworzenia paczek przy włączonej funkcji wysyłania statusu zamówienia do Allegro. W aktualizacji tej dodaliśmy opóźnienie wysyłania tego statusu o 10 sekund (po zapisaniu transakcji). Prosimy o zweryfikowanie i informację, czy problem z tworzeniem paczek ustąpił.

Pełna lista zmian


Sello 1.35.1

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Aukcje

 • Ograniczenie wysokości pola specyficznego z wieloma wartościami (powyżej 10) do 5 linii

Transakcje

 • Dodano opóźnienie aktualizacji statusu zamówienia w Allegro o 10 sekund po zaktualizowaniu transakcji
 • Poprawiono problem z brakiem aktualizacji typu dokumentu z FS do wartości domyślnej, gdy kupujący zaktualizuje zamówienie w Allegro wyłączając chęć otrzymania faktury
 • Poprawiony problem ze zmianą typu dokumentu w grupach transakcji, gdy kupujący zmieni dane w zamówieniu

System sprzedaży

 • Poprawki związane ze współpracą Sello z Subiektem nexo 31

Dodatkowe informacje o wersji


Przygotuj się na zmiany w polu EAN

29 czerwca 2020 serwis Allegro wprowadza nowy sposób obsługi pola EAN. Jeśli z tego pola korzystasz, zajrzyj koniecznie.

Sello EAN ISBN ISSN GTIN

Obecnie EAN znajduje się w wśród pól podstawowych oferty i w Sello można go uzupełnić na zakładce PODSTAWOWE. 29 czerwca 2020 serwis Allegro udostępni globalny numer jednostki handlowej GTIN w ramach parametrów specyficznych dla kategorii. W zależności od kategorii, GTIN może wystąpić w postaci różnych parametrów:

 • EAN
 • ISBN
 • ISSN

Tym samym obecne pole EAN stanie się polem tylko do odczytu. Nie należy w nim umieszczać kodu EAN towaru, gdyż próba wystawienia bądź aktualizacji oferty trwającej ze zmianą tego pola spowoduje zwrócenie błędu, informującego, że pole EAN jest tylko do odczytu.

Kod EAN, ISBN, ISSN należy umieścić w odpowiednim parametrze specyficznym.

CO NALEŻY ZROBIĆ W SELLO?

Począwszy od 29 czerwca należy zaktualizować parametry specyficzne z używanych kategorii, korzystając z menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu.

Synchronizacja parametrów kategorii z Allegro w Sello

Po zakończeniu tego procesu, w aukcjach na zakładce SPECYFICZNE powinny pojawić się pola EAN (ISBN, ISSN).

Jednocześnie, wraz z aktywacją pól GTIN, Allegro przepisze kody EAN do odpowiednich parametrów specyficznych. Należy zatem w drugim kroku zaktualizować aukcje w Sello, pobierając pełne dane aukcji. Można tego dokonać zarówno przez menu Wyślij/Odbierz > Serwisy aukcyjne > Odbierz zaznaczając oferty trwające oraz pełne dane jak i wybierając pobranie pełnych danych aukcji z menu kontekstowego myszy w module aukcji.

Pobranie tych danych spowoduje, że przepisany kod EAN pojawi się też w parametrach specyficznych.

Parametry specyficzne GTIN w Sello

Od tego momentu kody należy wpisywać tylko w te pola.

Jako, że pole EAN jest automatycznie uzupełniane w przypadku wczytywania do aukcji Sello towaru, należy po wygenerowaniu aukcji skorzystać z okna zmian zbiorczych (Ctrl+B) i ustawić odpowiedni parametr specyficzny GTIN na pożądaną wartość.

Ustawienie kodu EAN za pomocą zmian zbiorczych

Podobnie, można posłużyć się oknem zmian zbiorczych aby kod GTIN uzupełnić w ofertach trwających.

Dodatkowo może zajść potrzeba usunięcia kodu EAN z pola EAN na zakładce PODSTAWOWE w aukcji. To również można wykonać dla wielu ofert jednocześnie przy użyciu okna zmian zbiorczych.

W najbliższej aktualizacji 1.35.1 pojawi się poprawka wielkości pola typu GTIN w parametrach specyficznych, gdyż Allegro dopuszcza w tym polu aż 100 niezależnych wartości – co w Sello powoduje rozciągnięcie tego pola do 100 wierszy.


Sello 1.35.0

W wersji 1.35 pojawiło się kilka nowych funkcji, które adresują problemy zgłaszane nam na forum w ostatnim czasie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem tych nowości oraz do aktualizacji programu.

Allegro

 • Dodana funkcja aktualizacji stanu zamówienia w Allegro na podstawie stanu transakcji oraz paczki
 • Dodane zostało anulowanie wszystkich oczekujących zmian gdy aukcja staje się zakończona
 • Dodany został mechanizm monitorowania zleconych do serwisu Allegro operacji
 • Poprawka automatycznego odświeżania tokena autoryzującego
 • Poprawki związane z występowaniem błędu Zadanie zostało anulowane
 • Refaktoryzacja kodu związanego z wysyłkami w aukcjach oraz cennikami dostaw

Aukcje

 • Dodano kolumnę z autorem zmiany wprowadzanej do aukcji
 • Dodano monitorowanie zlecenia aktywacji wystawianej aukcji/oferty
 • Poprawiono problem ze znikaniem sekcji PASUJE DO z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiono problem ze znikaniem usług dodatkowych z oferty po jej aktualizacji przez Sello (wymaga wcześniejszego pobrania danych oferty)
 • Poprawiony problem ze znikaniem zmian cen oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających przy aplikowaniu innych zmian
 • Poprawka związana z przełączeniem źródła szablonu opisu w szablonie aukcji na opis własny z możliwością edycji – edytor pozostawał nadal tylko do odczytu
 • Stare, nieaktualne szablony opisów HTML zastąpione zostały nowymi, zgodnymi z nowym opisem Allegro
 • Zablokowana została możliwość zapisywania aukcji oraz szablonów z opisem HTML

Grid

 • Dodane zostały tooltipy dla kolumn zawierających dane tekstowe o stałej treści

Inne

 • Poprawiony problem z ustawianiem serwera z linii poleceń
 • Poprawki w odświeżaniu etykiety z liczbą błędów przy usuwaniu transakcji

Paczki

 • Dodana została możliwość wyliczania domyślnego gabarytu paczki na podstawie towaru
 • Poprawiony został problem z tworzeniem paczek pobraniowych zbiorczo przy wyborze generowania paczek na podstawie liczby sztuk wyliczonych przez serwis Allegro

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodana została możliwość wyłączenia automatycznego grupowania transakcji
 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE dodany został parametr umożliwiający wyłączenie aktualizacji stanów zamówienia w Allegro

Raport

 • Poprawki w działaniu mechanizmu „Pokaż rozwiązanie”

Słowniki

 • Dodana weryfikacja powiązań dostaw (jedna dostawa Allegro może być powiązana tylko z jedną dostawą Sello) przy zapisywaniu konfiguracji dostawy
 • Dodano mapowania dostaw Allegro na dostawy Sello w nowych bazach
 • Dodano pole własne towaru gabaryt_paczkomat, w które można wpisać domyślny dla towaru gabaryt dla paczkomatu
 • Lista dostępnych dostaw Allegro do powiązania z dostawami Sello jest teraz filtrowana po typie płatności (z góry, za pobraniem). Niepoprawne powiązania są usuwane przy zapisywaniu konfiguracji dostawy Sello.
 • Lista sposobów wysyłki w cenniku dostaw została posortowana dla lepszej czytelności
 • Poprawki czytelności listy dostaw, dodana kolumna z listą powiązanych dostaw Allegro
 • Poprawki grupowania w menu powiązywania dostaw Allegro z dostawami Sello
 • Rozbudowana została struktura danych pobieranych dla dostaw Allegro. Wymagana jest aktualizacja słownika dostaw z Allegro.
 • W konfiguracji dostawy API ShipX dodano możliwość zdefiniowania źródła pobierania gabarytu z towarów paczki. Domyślnie jest to pole własne gabaryt_paczkomat
 • W oknie edycji cennika dodane zostało ostrzeżenie o brakujących powiązaniach dostaw Allegro z dostawami Sello

Transakcje

 • Dodana została funkcja „Aktualizuj status zamówienia w serwisie” w menu kontekstowym transakcji
 • Dodane zostało usuwanie notatek zawierających dane punktu odbioru po rezygnacji kupującego z odbioru w punkcie
 • Dodano możliwość filtrowania transakcji po statusie zamówienia w serwisie – anulowane przez kupującego
 • Dodano obsługę nowego statusu zamówień Allegro – anulowana przez kupującego
 • Poprawiony problem niewłaściwych godzin zakupu oraz płatności transakcji
 • Poprawiony problem z przenoszeniem cech przypisanych aukcjom do grup transakcji
 • W transakcjach dodają się teraz usługi dodatkowe jako towary jednorazowe

Wiadomości

 • Dodano obsługę tagów w polu załączników przy wysyłaniu korespondencji masowej (mailingu)

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Zaktualizowane zostały statusy przesyłek wyświetlane w kolumnie status w module PACZKI

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki związane z dublowaniem dokumentów ZK
 • Usługi dodatkowe z transakcji dodają się teraz na dokumentach jako usługi jednorazowe

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.35 do pobrania

W wersji 1.35 pojawiło się kilka nowych funkcji, które adresują problemy zgłaszane nam na forum w ostatnim czasie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z opisem tych nowości oraz do aktualizacji programu.

Sello 1.35.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.35.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

MONITOROWANIE ZADAŃ ZLECONYCH SERWISOWI ALLEGRO

Wystawianie oraz zakończenie ofert w Allegro odbywa się na zasadzie zlecenia wysłanego do serwisu. Oznacza to, że oferta nie jest wystawiana oraz kończona w momencie gdy Sello wyśle odpowiednie polecenie do serwisu, ale sama zmiana statusu oferty realizowana jest z opóźnieniem. Do tej pory Sello nie monitorowało czy udało się wystawić lub zakończyć ofertę, co prowadziło do nieporozumień.

W wersji 1.35 dodaliśmy mechanizm, który co minutę sprawdza status wykonania zleceń aktywowania bądź zakończenia oferty. Dzieje się to automatycznie.

Opis działania funkcji na przykładzie zakończenia oferty: po wysłaniu do serwisu zmiany oczekującej Zakończenie oferty, aukcja w Sello przenoszona jest do zakładki ZAKOŃCZONE – nie oznacza to jednak fizycznego zakończenia, gdyż do Allegro zostało wysłane jedynie zlecenie zakończenia. Na liście ZMIAN aukcji widnieje wtedy status Zlecono zakończenie oferty.

Status zlecenia zakończenia oferty w Allegro

Co minutę Sello będzie następnie odpytywać serwis Allegro czy udało się wykonać zlecenie. Jeśli tak, status zmieni się odpowiednio na Oferta została zakończona.

Wykonanie zlecenia zakończenia oferty Allegro w Sello

Gdyby zdarzyło się, że serwis z jakiegoś powodu odrzucił zlecenie zakończenia, Sello doda odpowiednią informację o błędzie do tej aukcji i pobierze jej aktualne dane, przywracając ją z powrotem do TRWAJĄCYCH.

ZMIANY W WYSTAWIANIU AUKCJI

Monitorowanie zleconych zadań również zostało zastosowane do procesu wystawiania aukcji, w związku z czym została dodana nowa (specjalna) zmiana Aktywowanie oferty. Zmiana ta jest dodawana automatycznie na listę zmian oczekujących po prawidłowym wysłaniu aukcji do Allegro. Zmiana ta nie jest wykonywana przez Sello przy tradycyjnym wysyłaniu zmian do serwisu, tylko przy wyborze wysłania aukcji. Dzięki temu ona również jest monitorowana i jeśli zawiedzie, aukcja wróci z powrotem do zakładki PRZYGOTOWANE z przypisanym błędem zwróconym z serwisu Allegro oraz podświetleniem na czerwono.

CZYTAJ BŁĘDY ZE ZROZUMIENIEM

Przypominamy, że pojawienie się czerwonego podświetlenia nie świadczy o źle działającym programie, tylko ma ułatwić Państwu zareagowanie na pojawiające się, z różnych względów problemy, których wykluczyć się nie da. Każdy taki błąd ma dokładnie opisane zadanie jakie było wykonywane przez program (poniżej pogrubione) np:

Wysyłanie oferty „Kolorowe klocki drewniane 2kg” na konto Sello1 na Allegro.pl: Oferta zawiera nieprawidłowe dane
– Numer EAN jest niepoprawny

W dalszej części treści zawiera informację o tym co poszło nie tak, w tym wypadku serwis zwrócił informację o nieprawidłowym numerze EAN dodanym do oferty. Błędy te automatycznie są przypisywane do aukcji, transakcji itp aby ułatwić znalezienie problematycznej aukcji czy transakcji. Również z poziomu okna raportu można przejść wprost do aukcji klikając dwukrotnie na wierszu z błędem.

ZAMÓWIENIA ANULOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO

Dodaliśmy obsługę nowości w Allegro, która daje kupującemu możliwość anulowania zamówienia. Kupujący może anulować zamówienie pod pewnymi warunkami (opisane w informacji od Allegro). Anulowane przez kupującego zamówienia przyjmą w Sello nowy stan.

Kupujący anulował zamówienie w Allegro

Zamówienie może być anulowane przed jak i po dokonaniu płatności. Sello nie podejmuje żadnych dodatkowych działań w związku z anulowaniem zamówienia. W zależności od warunków należy w Sello anulować transakcję oraz podjąć inne konieczne kroki aby wycofać zamówienie (np. zwrócić kupującemu wpłatę, anulować/usunąć stworzone paczki).

AKTUALIZACJA STATUSU ZAMÓWIENIA W ALLEGRO

Jednym z kryteriów uniemożliwiających kupującemu anulowanie zamówienia jest ustawienie w nim statusu w realizacji. Dodaliśmy do Sello funkcję aktualizacji tych statusów w Allegro na podstawie stanów transakcji oraz paczki w Sello. Poniżej przestawione statusy dostępne w Allegro:

Statusy zamówienia w Allegro

Sello automatycznie ustawia statusy w oparciu o poniższe dane przy każdej zmianie statusu transakcji bądź informacji o paczkach:

 • nowe – transakcja w stanie nowa
 • w realizacji – transakcja w stanie w trakcie realizacji i nie jest jeszcze żadna paczka utworzona albo nie są spakowane wszystkie towary
 • do wysłania – transakcja w trakcie realizacji i wszystkie towary są już w paczkach
 • wysłane – transakcja w trakcie realizacji i paczki zostały oznaczone jako wysłane lub transakcja w stanie zakończonym.
 • anulowana – transakcja anulowana

Należy tutaj wspomnieć, że zamówienie anulowane przez kupującego nie ma przełożenia na anulowanie zamówienia przez sprzedawcę. Są to dwa niezależne statusy. Po anulowaniu zamówienia przez kupującego, sprzedawca powinien anulować transakcję w Sello, co spowoduje ustawienie takiego statusu w Allegro w zamówieniach.

Kupujący zatem straci możliwość anulowania zamówienia, gdy w Sello transakcja zmieni status, lub zostanie wygenerowana paczka.

Uwaga! Możliwa jest sytuacja, gdy anulowanie oraz zmiana stanu transakcji nastąpią w tym samym czasie (uwzględniając czas potrzebny na synchronizację). Może to doprowadzić do powstania błędnej sytuacji. O tym fakcie poinformowaliśmy Allegro i dodali oni pewne rozwiązanie tego problemu – będzie ono zaimplementowane w najbliższej aktualizacji.

Status transakcji można również wysłać korzystając z funkcji Aktualizuj status zamówienia w serwisie dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy.

Aktualizuj status zamówienia w serwisie Allegro

ZADANIE ZOSTAŁO ANULOWANE

Udało nam się znaleźć przyczynę powstawania błędów, które często uniemożliwiały wymianę danych z serwisem Allegro. Błąd ten powstawał w skutek pojawienia się innych błędów podczas transmisji danych. Z racji dość trudnego sposobu powtórzenia tego błędu na zawołanie prosimy o informację, czy liczba błędów tego typu zmniejszyła się, zniknęły one całkowicie, czy może nadal pojawiają się.

ODŚWIEŻANIE TOKENA

Aktualizacja zawiera także poprawki automatycznego odświeżania tokena, gdyż znaleźliśmy scenariusze w których mogło dochodzi do problemów z jego odświeżeniem – tym samym konieczny był restart programu bądź ponowna autoryzacja konta.

NOWE SZABLONY OPISÓW

Świat opisów Allegro zmienił się już dawno, ale w związku z licznymi zmianami w programie nie było nigdy czasu na dostosowanie wbudowanych opisów aukcji do nowych standardów Allegro. W tej aktualizacji usunęliśmy stare szablony Sello i zastąpiliśmy je nowymi.

Nowe szablony opisów aukcji

Dzięki nim szybciej przygotujesz aukcję do wystawienia. Szablony są przygotowane z użyciem tagu [Towar::Opis] oraz domyślnej wartości „Lorem ipsum”. Jeśli szablon będzie wykorzystany dla aukcji z towarem, to zostanie użyty jego opis. Jeśli aukcja nie będzie miała towaru to wystarczy podmienić domyślne teksty na własne, opisujące sprzedawany przedmiot.

ZNIKANIE USŁUG DODATKOWYCH I PASUJE DO

Aktualizacja ofert Allegro ma to do siebie, że nie ma możliwości przesłania i zaktualizowania tylko jednego pola w definicji oferty. Tym samym wysyłając np. zmianę parametru specyficznego Sello musi skonstruować i przesłać strukturę całej oferty ze wszystkimi polami oraz ze zmienionym jednym polem. Powoduje to dość przykry w skutkach efekt, czyli usuwanie z oferty wszelkich pól, które nie są obsługiwane przez program w danej chwili. Takich pól jest kilka, między innymi są to usługi dodatkowe oraz pasuje do.

W wersji 1.35 dodaliśmy te pola w bazie danych i Sello przechowuje ich wartości pobrane z serwisu a przy aktualizacji ofert są one również przesyłane do Allegro, dzięki czemu nie znikają z oferty. W samym programie nie ma ich obsługi, nie można tych pól edytować póki co. Istotne jest, aby pobrać dane aukcji z Allegro aby te pola zostały uzupełnione, przed wysyłaniem zmian.

USŁUGI DODATKOWE W TRANSAKCJACH

Wybrane przez kupującego usługi dodatkowe, typu zapakowanie na prezent, wniesienie czy montaż są teraz dodawane do transakcji jako towary jednorazowe.

Usługi dodatkowe w transakcji

Dalej, do Subiekta przenoszone są na dokument jako usługi jednorazowe.

GABARYT PACZKOMATU USTALANY W TOWARZE

Do tej pory gabaryt domyślny, ustawiany w paczce był definiowany w parametrach połączenia z serwisem InPost ShipX. W wielu przypadkach jednak lepiej byłoby ten gabaryt ustawić w samym towarze, tak aby domyślnie w paczce ustawiał się gabaryt związany bezpośrednio z towarem, który się w niej znajduje.

Rozwiązaniem tego zagadnienia jest wprowadzenie do Sello pola własnego dla towaru, którego zawartość jest brana pod uwagę przy ustalaniu gabarytu w paczce. Oczywiście funkcja taka nie zawsze ustawi właściwy gabaryt, zwłaszcza jeśli w paczce towarów jest więcej lub są one różne, ale dla większości pojedynczych zakupów powinna być pomocna.

Pole własne, automatycznie dodane do słownika pól własnych o nazwie gabaryt_paczkomat, można ustawić w towarze dla jednego jak i wielu towarów korzystając ze zmian zbiorczych (Ctrl+B) w towarach.

Pole własne gabaryt_paczkomat w towarze Sello

Wartość tego pola musi zawierać się w pojedynczych oznaczeniach gabarytu, czyli A, B, C, ewentualnie małe litery a, b, c. Inne wartości zostaną zignorowane i będzie wzięty pod uwagę domyślny gabaryt z konfiguracji dostawy, tak jak do tej pory.

Zastosowanie pola własnego daje jeszcze jedną korzyść: jego wartość może być wyliczana na podstawie innych tagów oraz modyfikatorów Sello. W związku z tym, jeśli przykładowo w nazwie towaru znajduje się jakieś oznaczenie wpływające na wielkość paczki, można to wykorzystać i w polu gabaryt_paczkomat podać np. wartość:

[Towar::Nazwa | contains=`duży`|then=`B`|else=`A`]

W przypadku gdy w nazwie towaru pojawi się słowo duży tag zwróci wartość B, jeśli nie to A.

Sello domyślnie będzie szukać w towarze pola własnego o nazwie gabaryt_paczkomat, aczkolwiek to również można zmienić, w oknie konfiguracji dostawy obok gabarytu domyślnego dla dostawy.

Szablon gabarytu dla paczkomatów

Gabaryt domyślny będzie brany pod uwagę gdy w towarze nie zostanie znaleziona poprawna wartość zdefiniowana w polu szablon gabarytu.

Jeśli w tej chwili gabaryty są np. zapisane w polach własnych Subiekta, to można tutaj podmienić szablon gabarytu tak aby wskazywał pole własne zewnętrzne.

Jeśli w paczce znajdzie się więcej różnych towarów, to Sello wyliczy gabaryt dla każdego towaru z osobna i ustawi się gabaryt największy.

DOSTAWY SELLO – DOSTAWY ALLEGRO

Właściwe powiązanie dostaw Sello z dostawami Allegro jest konieczne do poprawnego pobierania transakcji. Sprawia ono sporo trudności. Główne problemy związane są z wielokrotnym przypisaniem tej samej dostawy Allegro do różnych dostaw Sello lub też powiązaniem dostawy pobraniowej z dostawą płatną z góry (i na odwrót).

Aby temu zaradzić dodaliśmy kilka weryfikacji podczas edycji dostawy.

Na liście dostępnych dostaw Allegro pojawią się tylko dostawy płatne z góry bądź też za pobraniem, zgodnie z typem dostawy Sello (strzałka).

Filtrowanie dostaw Allegro ze względu na typ płatności

Ograniczy to długą listę dostaw tylko do tych, które w danej dostawie mogą być wybrane.

W przypadku próby zapisania niewłaściwej konfiguracji, wyświetlony zostanie błąd, z podaniem nazw dostaw Allegro oraz Sello, których to dotyczy.

Próba powielenia powiązania dostawy Allegro z dostawą Sello

W powyższym przypadku dostawa Allegro o nazwie Kurier InPost jest już powiązana z dostawą Sello o nazwie Przesyłka kurierska – produkcja.

Sello samo nie zmieni istniejących konfiguracji, więc jeśli są wątpliwości czy konfiguracja jest wykonana poprawnie wystarczy kolejno wejść w okna edycji dostaw i zapisać je przyciskiem OK (Enter).

Aby powyższy mechanizm zadziałał trzeba pobrać z serwisu słownik dostaw, który uzupełni w Sello dodatkowe informacje o dostawach Allegro – proces ten rozpocznie się automatycznie po pierwszym uruchomieniu Sello.

Jeszcze jednym ułatwieniem w znalezieniu ewentualnych błędnych powiązań są zmiany na liście w słowniku dostaw Sello, gdzie zamiast informacji o powiązaniu (tak; tak, więcej niż jedna) dodaliśmy wypisane te powiązania po przecinku.

Lista dostaw Sello wraz z powiązaniami dostaw Allegro

Pozwoli to bez wchodzenia w dostawę zweryfikować jakie dostawy Allegro są powiązane, oraz czy z dostawami pobraniowymi są powiązane tylko pobrania.

To tylko ważniejsze zmiany i nowości w programie, pełna lista zmian dostępna jest tutaj.


Planujemy dodać w Sello funkcję ustalania domyślnych gabarytów dla Paczkomatów w zależności od towaru. Zapraszamy do krótkiej ankiety i wyrażenia swojej opinii odnośnie zaprezentowanych przez nas rozwiązań.

Konsultacje Sello

Na naszym forum możesz zapoznać się z zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami, zagłosować na jedno z nich oraz wyrazić swoją opinię, potrzebę, ewentualnie zaproponować swoje własne rozwiązanie.

Zapraszamy: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/19086-gabaryty-paczki-ustawiane-w-towarze-konsultacje/


Tutorial dotyczący konfiguracji Sello

Udostępniliśmy tutorial, w którym omówione zostały pierwsze kroki związane z konfiguracją programu i przygotowaniem go do pracy.

jak rozpocząc pracę z Sello poradnik tutorial

Tutorial można znaleźć pod adresem: https://tutoriale.insert.com.pl/sello/jak-rozpoczac-prace-z-sello-konfiguracja/jak-rozpoczac-prace-z-sello/

Jego lekturę polecamy zwłaszcza początkującym oraz nowym użytkownikom Sello. Porusza on tematy, które najczęściej stwarzają problem w początkowych etapach pracy, pomoże skonfigurować istotne dla dalszej obsługi programu ustawienia.

Polecamy również inne tutoriale związane z programami firmy InsERT tutoriale.insert.com.pl