Sello 1.42.7

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

Allegro

 • Dodano obsługę ofert Allegro Biznes
 • Dodano zabezpieczenie przed zagubionymi w serwisie zleceniami aktywacji i dezaktywacji oferty.
 • Poprawiono problem dużego obciążenia serwera SQL przy aktualizacji parametrów specyficznych
 • Poprawiono problem przesyłania wartości pobrania z zerem na końcu do serwisu WzA. Zmiany objęły także wszystkie ceny przesyłane do Allegro.

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika B2B
 • Poprawiony problem z zapisywaniem aukcji z długą listą zamienników
 • W module Aukcje dodano kolumnę B2B, wskazującą na sprzedaż w Allegro Biznes – domyślnie ukryta.
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość zaznaczenia oferty do sprzedaży dla klientów biznesowych (Allegro Biznes)

Parametry

 • W oknie parametrów zewnętrznego systemu handlowego dodano parametr umożliwiający wyłączenie stosowania ostatnio użytego wzorca dokumentów przy wysyłaniu ich do Allegro.

Wydruki

 • [WzA] Poprawiono problem ze zmianą formatu wydruku. Może wymagać ponownej konfiguracji.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Dodano możliwość przesyłania do Allegro dokumentu wg wzorca, z którego wystąpiło ostatnie drukowanie. Funkcja do działania wymaga minimum Subiekta nexo 43.
 • Dodano możliwość ustawiania w dokumentach Subiekta daty sprzedaży zgodnej z datą wpłaty ONLINE. Ustawienie dostępne w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.7

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.7

Uwaga! Wersja 1.42.7 przeprowadza konwersję bazy danych z wersji poprzedniej.

NOWOŚCI I ZMIANY

ALLEGRO BIZNES

Dodaliśmy możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes, czyli przewidzianych do kupienia tylko przez klienta biznesowego. W oknie oferty dodaliśmy dodatkowy znacznik, w serwisie kolumnę (domyślnie ukrytą) oraz zmiany zbiorcze. W związku z tym, że typ oferty nie może być zmieniany po jej wystawieniu zmiany zbiorcze działają tylko na ofertach przygotowanych do wystawienia.

Aby zaktualizować ten znacznik w Sello w już wystawionych ofertach należy pobrać ich pełne dane.

DŁUGIE POBIERANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

Dodaliśmy kolejną optymalizację pobierania parametrów specyficznych zawierających dużo wartości, tj. producent, marka. W wielu kategoriach lista dostępnych opcji w tych parametrach sięga kilku a nawet kilkunastu tysięcy, co przy nawet drobnych zmianach w serwisie Allegro (np dodanie nowej wartości) powodowało znaczne użycie procesora na serwerze SQL, jednocześnie trwało nawet kilka minut. Czas ten powinien się znacząco skrócić.

WZORZEC DOKUMENTU WYSYŁANY DO ALLEGRO

W Subiekcie nexo 43 dodana została funkcja zapamiętywania ostatnio użytego wzorca wydruku dokumentu, w związku z czym możliwe stało się wykorzystanie tej informacji przez Sello przy wysyłaniu dokumentu do Allegro.

Jeśli w trakcie wydruku dokumentu sprzedaży zostanie zmieniony wzorzec (np. na wzorzec dla zagranicznych kupujących) to Sello wyśle do Allegro dokument wygenerowany za pomocą tego właśnie wzorca. Do tej pory wysyłany był zawsze domyślny wzorzec zdefiniowany w Subiekcie, co rodziło różne problemy, gdy dokument był drukowany z użyciem innego wzorca.

Analogiczna funkcja dla Subiekta GT została dodana w poprzedniej wersji.

Dodatkowo, w niniejszej aktualizacji można wyłączyć stosowanie użytego wzorca i nadal wysyłać dokumenty wg wzorca domyślnego (parametry zewnętrznego systemu).

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_7.exe


Black Week e-commerce

Promocja Black Week e-commerce trwa do 30 listopada 2022. W jej ramach można zakupić Sello za połowę ceny i przedłużyć w ten sposób okres ważności licencji o 1 rok.

Black Week e-commerce w InsERT

Sello w promocyjnej cenie można kupić w Sklepie InsERT. Wystarczy użyć specjalnego kodu rabatowego, który trafił do Państwa drogą mailową. Jeśli nie otrzymali Państwo kodu, prosimy o kontakt telefoniczny (71 78 76 110) lub mailowy ([email protected]).

W ramach Black Week można także kupić zestaw programów Sello (licencja na 1 rok) + vendero (sklep do 1 tys. towarów) w okazyjnej cenie, wynoszącej 290 zł netto. Także w tym wypadku należy skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego. Cena zestawu bez kodu to 648 zł netto.

Zestaw ten można również otrzymać za darmo. Wystarczy przejść na Subiekta nexo PRO z innej wersji tego programu – do 30 listopada 2022 można to zrobić 70% taniej (szczegóły).


Więcej informacji o promocji z okazji Black Week można znaleźć na naszej stronie.


Sello 1.42.6

Aktualizacja 1.42.6 dostarcza kilka poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz istotną poprawkę związaną ze zmianą identyfikatorów paczek w serwisie Wysyłam z Allegro.

Allegro

 • Poprawiono problem z tworzeniem produktu „Parametr nie jest parametrem stringowym”

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Do serwisu Allegro jest teraz wysyłany dokument wg ostatnio użytego przy drukowaniu wzorca. Wymaga Subiekta GT 1.73.
 • Dodano ustawianie państw innych niż PL w dokumentach Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem tworzenia przesyłek wywołany zmianą długości identyfikatora paczki w serwisie Wysyłam z Allegro. Błąd 0x80040E21.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.6

Aktualizacja 1.42.6 dostarcza kilka poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz istotną poprawkę związaną ze zmianą identyfikatorów paczek w serwisie Wysyłam z Allegro.

Sello 1.42.6

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.6

Uwaga! Wersja 1.42.6 przeprowadza konwersję bazy danych z wersji poprzedniej.

NOWOŚCI I ZMIANY

PROBLEM TWORZENIA PACZEK W WYSYŁAM Z ALLEGRO

Wraz ze zmianami identyfikatorów dostaw, na które Sello było przygotowane od wersji 1.42.4, zmienił się także typ identyfikatora paczek w systemie Wysyłam z Allegro. Niestety zmiana ta nie była zapowiedziana więc awaryjnie dodaliśmy odpowiednią poprawkę do wersji 1.42.6. Wymagana jest przez to konwersja bazy danych z wersji wcześniejszej.

WZORZEC DOKUMENTU WYSYŁANY DO ALLEGRO

W Subiekcie GT 1.73 dodana została funkcja zapamiętywania ostatnio użytego wzorca wydruku dokumentu, w związku z czym możliwe stało się wykorzystanie tej informacji przez Sello przy wysyłaniu dokumentu do Allegro.

Jeśli w trakcie wydruku dokumentu sprzedaży zostanie zmieniony wzorzec (np. na wzorzec dla zagranicznych kupujących) to Sello wyśle do Allegro dokument wygenerowany za pomocą tego właśnie wzorca. Do tej pory wysyłany był zawsze domyślny wzorzec zdefiniowany w Subiekcie, co rodziło różne problemy, gdy dokument był drukowany z użyciem innego wzorca.

Analogiczna funkcja dla Subiekta nexo zostanie dodana w kolejnej poprawce, gdyż wymaga Subiekta nexo 43 – w którym dodana będzie możliwość zapamiętywania ostatnio użytego wzorca.

KRAJ EKSPORTOWANY DO SUBIEKTA

Dodana została poprawka umożliwiająca prawidłowe oznaczenie kraju dostawy w adresie wysyłkowym. Do tej pory wszystkie adresy miały ustawiony kraj Polska. Teraz ustawia się on zależnie od danych jakie przyszły w zamówieniu Allegro.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_6.exe


08.11.2022 (wtorek) w serwisie Allegro nastąpiły zapowiedziane wcześniej zmiany identyfikatorów dostaw w usłudze Wysyłam z Allegro. Powodują one konieczność zaktualizowania tych identyfikatorów w Sello.

UWAGA. KONIECZNA BĘDZIE POPRAWKA SELLO

Aktualizacja: 11:50 09.11.2022

Uwaga na wielokrotne tworzenie przesyłek w serwisie Wysyłam z Allegro. W związku z tym, że Sello nie może zapisać informacji o paczce może dochodzić do sytuacji, że tworzone są kolejne przesyłki w serwisie WzA. Zalecamy wstrzymanie tworzenia przesyłek przez Sello i do czasu wydania aktualizacji 1.42.6 tworzenie i drukowanie przesyłek przez Allegro.

Aktualizacja: 11:00 09.11.2022.
Wraz ze wspomnianymi zmianami Allegro niestety po cichu wprowadziło jeszcze inną zmianę, która niestety wymaga wypuszczenia nowej wersji Sello oraz aktualizacji bazy danych. Poprawkę tę opublikujemy jutro (10.11.2022). Może ona być konieczne w niektórych przypadkach i dotyczy problemu objawiającego się takim błędem w raporcie:

Pobieranie stanu wykonania zlecenia utworzenia przesyłki w Allegro…
Wystąpił błąd (0x80040E21)

ZMIANY IDENTYFIKATORÓW

Zmiany te podyktowane są ujednoliceniem identyfikatorów dostaw Allegro w serwisie Wysyłam z Allegro wraz z identyfikatorami dostaw w zamówieniach Allegro. Od strony Sello należy wykonać dwie czynności, aby móc dalej korzystać z serwisu Wysyłam z Allegro:

 • Zainstalować Sello w wersji minimum 1.42.4 (jest tam poprawka dostosowująca Sello do tych zmian w serwisie Allegro)
 • Wejść w konfigurację każdej dostawy Sello korzystającej z serwisu Wysyłam z Allegro, upewnienie się, że wybrana jest poprawna usługa Allegro i zapisanie danych konfiguracyjnych – spowoduje to zaktualizowanie identyfikatorów tych dostaw w Sello, co pozwoli tworzyć przesyłki w serwisie Wysyłam z Allegro.

CZYM SĄ IDENTYFIKATORY?

Jest to techniczny zapis wybranej przez kupującego dostawy, którym posługują się aplikacje (Sello oraz API Allegro) przy wymianie danych (pobieranie zamówień, tworzenie paczek w WzA). Nie są one widoczne dla użytkownika w programie, ale Sello zapamiętuje je sobie w momencie konfiguracji wysyłki z serwisu WzA. Sello zapamiętuje sobie te nowe identyfikatory po odświeżeniu konfiguracji WzA (Ustawienia -> Słowniki -> Wysyłka towarów – sposoby wysyłki -> Edycja dostawy powiązanej z WzA -> Przycisk Konfiguracja…).


Sello 1.42.5

Aktualizacja 1.42.5 wymagana jest do poprawnej pracy z Subiektem nexo 42. Zmieniają się także wymagania co do platformy .NET Framework i od tej wersji konieczne jest posiadanie wersji 4.7.2.

Sello

 • Zmiana wymagań systemowych: Do pracy konieczna jest wersja .NET Framework 4.7.2

System sprzedaży

 • Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 42.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.5

Aktualizacja 1.42.5 wymagana jest do poprawnej pracy z Subiektem nexo 42. Zmieniają się także wymagania co do platformy .NET Framework i od tej wersji konieczne jest posiadanie wersji 4.7.2.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.5

NOWOŚCI I ZMIANY

.NET FRAMEWORK 4.7.2

Subiekt GT 1.73 oraz Subiekt nexo 42 wymagają do poprawnej pracy zainstalowanego środowiska .NET Framework 4.7.2. Zmiana taka została również wdrożona w Sello 1.42.5 aby Sello mogło nadal współpracować z tymi programami. W rzeczywistości wymagana jest tylko dla Subiekta nexo 42+.

Platforma .NET Framework 4.7.2 jest dostępna na wszystkich nowszych systemach Windows i jest instalowana automatycznie, dla niektórych, starszych systemów konieczne może być jej ręczne zainstalowanie.

Poniżej link do pobrania platformy .NET Framework 4.7.2

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/instalator-net-framework-4-7-2-w-trybie-offline-firmy-microsoft-dla-windows-05a72734-2127-a15d-50cf-daf56d5faec2

Na stronie firma Microsoft podaje również minimalne wersje systemów Windows, na których instalacja platformy jest możliwa, co jednocześnie oznacza minimalną wersję systemu dla naszych programów, w tym dla Sello.

 • Windows Server 2016 (wersja 1709)
 • Windows 10 rocznicowa aktualizacja (wersja 1607) (x86 i x64)
 • Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców (wersja 1703) (x86 i x64)
 • Windows 10 Fall Creators Update (wersja 1709) (x86 i x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)
 • Windows 8.1 (x86 i x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (x64)
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (x86 i x64)

Oznacza to, że z listy wspieranych przez nas systemów dla Sello znikną:

 • Windows 8 (nie dotyczy Windows 8.1)
 • Windows Server 2008 R2 (bez dodatku SP1)

Ponieważ, nie ma dla nich platformy w wersji 4.7.2.

SUBIEKT NEXO 42

Wersja Sello 1.42.5 zawiera także poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 42.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_5.exe


Nowy minimalny .NET Framework 4.7.2

Zmieniają się minimalne wymagania systemowe jeśli chodzi o platformę .NET Framework naszych programów od 17 października 2022.

ZMIANA WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH

Najbliższe wersje naszych programów: InsERT nexo 42 oraz InsERT GT 1.73 będą wymagały platformy .NET Framework 4.7.2, która nie jest dostępna na niektóre, przestarzałe już systemy Windows.

W związku z tą zmianą, pojawi się poprawka Sello 1.42.5 umożliwiająca dalszą pracę z Subiektem nexo 42 oraz Subiektem GT 1.73. Tym samym nowa wersja Sello będzie również wymagała wskazanej wersji platformy .NET.

Platforma .NET Framework 4.7.2 jest dostępna na wszystkich nowszych systemach Windows i jest instalowana automatycznie, dla niektórych, starszych systemów konieczne może być jej ręczne zainstalowanie.

Poniżej link do pobrania platformy .NET Framework 4.7.2

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/instalator-net-framework-4-7-2-w-trybie-offline-firmy-microsoft-dla-windows-05a72734-2127-a15d-50cf-daf56d5faec2

Na stronie firma Microsoft podaje również minimalne wersje systemów Windows, na których instalacja platformy jest możliwa, co jednocześnie oznacza minimalną wersję systemu dla naszych programów, w tym dla Sello.

 • Windows Server 2016 (wersja 1709)
 • Windows 10 rocznicowa aktualizacja (wersja 1607) (x86 i x64)
 • Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców (wersja 1703) (x86 i x64)
 • Windows 10 Fall Creators Update (wersja 1709) (x86 i x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)
 • Windows 8.1 (x86 i x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (x64)
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (x86 i x64)

Oznacza to, że z listy wspieranych przez nas systemów dla Sello znikną:

 • Windows 8 (nie dotyczy Windows 8.1)
 • Windows Server 2008 R2 (bez dodatku SP1)

Ponieważ, nie ma dla nich platformy w wersji 4.7.2.

Użytkowników posiadających stare i niewspierane już wersje systemów Windows prosimy o przygotowanie się na te zmiany, w szczególności sprawdzenie czy jest zainstalowana platforma .NET w tej wersji lub o jej doinstalowanie. W szczególnych przypadkach może zajść potrzeba aktualizacji systemów Windows na nowsze.

Prosimy również o wstrzymanie się z instalacją nowych wersji systemów Subiekt GT 1.73 oraz Subiekt nexo 42 do czasu gdy dostępna będzie również wersja Sello 1.42.5. Wyjdzie ona w tym samym okresie co Subiekty, możliwe są jednak drobne przesunięcia w czasie.


Sello 1.42.4

Aktualizacja dostosowuje Sello do zmian w serwisie Allegro związanych z nadawaniem przesyłek poprzez serwis Wysyłam z Allegro. Jest ona konieczna do poprawnej współpracy z tym serwisem.

Allegro

 • Poprawki dostosowujące Sello do zmian w serwisie Wysyłam z Allegro (3 października 2022)

Dodatkowe informacje o wersji