Sello 1.43.0

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej jak i w informacjach o wersji.

Allegro

 • Dodano automatyczne wyłączanie synchronizacji cen oraz anulowanie zmian cen dla ofert zakończonych, przeniesionych do archiwum Allegro
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania widoczności ofert w serwisie allegro.cz – w oknie zmian zbiorczych na zakładce LOKALIZACJA
 • Dodano ograniczenie automatycznej zmiany cen do 20% wartości.
 • Dodano pobieranie cen oraz statusu widoczności oferty w serwisu allegro.cz
 • Dodano zbiorczą możliwości zmiany ustawienia synchronizacji cen aukcji dla serwisu allegro.pl oraz allegro.cz w oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY
 • Na liście aukcji dodano kolumny ze statusem, ceną oraz walutą w serwisie allegro.cz
 • Poprawiono problem ze sklejonymi EANami podczas pobierania parametrów oferty z Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia automatycznej synchronizacji cen z towarem powiązanym z aukcją
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość zaznaczenia chęci wystawienia oferty w serwisie allegro.cz
 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano kolumnę Serwis bazowy, informująca o tym na jakim serwisie zostało założone konto Allegro.
 • W słowniku cenników dostaw dodano informację o dostępności w serwisach zagranicznych

Aukcje

 • Dodano funkcję aktualizacji ceny dla serwisu Allegro.cz dla funkcji Aktualizuj ceny z kartoteki towarów oraz Wystaw ponownie
 • Dodano możliwość wskazania cen w walucie obcej w szablonach aukcji
 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany cen w serwisie Allegro.cz dla aukcji przygotowanych i trwających
 • Na zakładce opis w oknie edycji aukcji dodano pole wyboru języka bazowego oferty – pole wymagane w Allegro od maja 2023.
 • Poprawiono niedziałający link w funkcji Pokaż w serwisie
 • Poprawiono problem z dołączaniem do szablonu aukcji produktu Allegro wraz ze zdjęciami (znikanie okna szablonu)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość wybrania wymagalności wiadomości do sprzedawcy wraz z dodatkową informacją dotyczącą treści tej wiadomości.
 • W oknie edycji aukcji przygotowanej dodano możliwość podania ceny Kup Teraz dla serwisu Allegro.cz.
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY dodano możliwość wyliczania cen dla serwisu allegro.cz oraz sterowania widocznością oferty tym w serwisie

Paczki

 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę zawierającą numer zamówienia Subiekta
 • Zaktualizowano linki do stron Allegro wywoływanych z dolnego podglądu szczegółów paczki

Parametry

 • Dodano możliwość rozciągania oraz zapamiętywania rozmiarów okna parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży

Słowniki

 • Poprawiono problem z brakiem możliwości zmapowania dostaw czeskich do dostaw Sello. Nowe dostawy czeskie mają sufiks (allegro-cz) w nazwie.
 • Poprawiony problem z generowanie cyfry kontrolnej dla puli numerów nadawczych dla kodu EAN/UCC-128

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z cenami w walutach [Towar::Cena::PLN], [Towar::Cena::CZK], [Towar::Cena::EUR]. Istniejący tag [Towar::Cena] zwraca cenę w PLN.

Towary

 • Dodano kolumny zawierające ceny sprzedaży w walucie EUR oraz CZK
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczania cen w aukcjach dla zaznaczonych towarów z uwzględnieniem ustawienia synchronizacji cen
 • Dodano synchronizację cen KT na aukcjach z cenami towarów
 • Dodano zbiorczą zmianę cen w walutach CZK oraz EUR
 • W oknie towaru dodano pola zawierające cenę sprzedaży w walucie EUR oraz CZK

Transakcje

 • Waluta w transakcji ustawiana jest teraz zgodnie z walutą na podsumowaniu zamówienia Allegro

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z walutą pobrania przesyłaną do serwisu

Wydruki

 • Dodano pole z walutą paczki Paczka_Waluta do wykorzystania na własnych wydrukach

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano funkcję transliteracji danych z cyrylicy na polskie znaki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie w Subiekcie kontrahentów, a tym samym wystawiania dokumentów
 • [GT] Poprawki związane z ustawianiem niepoprawnego kraju kontrahenta w Subiekcie
 • [nexo] Poprawki obsługi galerii zdjęć
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów w Subiekcie w walucie transakcji
 • Dodano synchronizację cen towarów w walutach EUR oraz CZK
 • W konfiguracji płatności na dokumentach Subiekta dodano możliwość wyboru form dla walut CZK oraz EUR
 • Zabezpieczono możliwość podłączenia Sello do bazy nexo, na której uruchomione jest Sello NX

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej.

Sello 1.43.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.43.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

ALLEGRO.CZ

Główną nowością w wersji 1.43 jest dodanie obsługi serwisu Allegro.cz. W związku z tym w Sello pojawiło się sporo zmian w różnych modułach programu. Część z funkcji będzie możliwa do wykorzystania dopiero w momencie uruchomienia przez Allegro sprzedaży w serwisie allegro.cz.

WIDOCZNOŚĆ W ALLEGRO.CZ

W oknie aukcji pojawiły się dodatkowe pola umożliwiające włączenie widoczności danej oferty w serwisie Allegro.cz oraz podania ceny w koronach czeskich.

Widoczność oferty w serwisie allegro.cz

Na liście aukcji dane te widoczne są w nowych kolumnach. Kolumny te są domyślnie ukryte i w razie potrzeby należy włączyć ich widoczność w zarządzaniu kolumnami (Ctrl+Shift+K) dla danej listy.

Status widoczności ofert w serwisach zagranicznych Allegro

Status widoczności może przyjmować kilka wartości:

 • AKTYWUJ – oznacza, że w ofercie przygotowanej wybrana jest opcja włączenia widoczności oferty w serwisie zagranicznym (czeskim) po wystawieniu oferty w allegro.pl.
 • OK – oferta jest widoczna w serwisie zagranicznym
 • ODRZUCONA – oferta nie przeszła w Allegro kwalifikacji do udostępnienia jej w serwisie zagranicznym. Szczegóły odrzucenia można obecnie sprawdzić w serwisie Allegro.
 • KWALIFIKACJA – oferta jest aktualnie w procesie kwalifikacji do wystawienia w serwisie zagranicznym. Serwis Allegro weryfikuje czy oferta ma uzupełnione odpowiednie pola (np. z ceną, czy są dostępne tłumaczenia, w tym automatyczne itp).
 • OCZEKUJE – oferta została zgłoszona do wystawienia w serwisie zagranicznym i oczekuje na proces kwalifikacji

Brak statusu oznacza, że oferta nie jest zgłoszona ani nie jest widoczna w danym serwisie zagranicznym. Mogą być natomiast widoczne ceny dla tego serwisu, co oznacza, że zostały one wcześniej przesłane bądź ustawione w ofercie.

Aby zaktualizować status należy pobrać dane ofert.

WŁĄCZANIE WIDOCZNOŚCI OFERT W ALLEGRO.CZ W TRWAJĄCYCH OFERTACH

Podobnie jak w przypadku wszelkich innych zmian w ofertach trwających, należy się posłużyć tutaj oknem zmian zbiorczych (Ctrl+B). W zakładce LOKALIZACJA dodana została możliwość sterowania parametrem widoczności grupowo dla wielu ofert.

Zmiana widoczności ofert w allegro.cz za pomocą okna zmian zbiorczych

W przypadku ofert przygotowanych wpływa to bezpośrednio na ustawienie znacznika widoczności, natomiast dla ofert trwających lub zakończonych (nieaktywnych w Allegro) zostanie dodana odpowiednia zmiana oczekująca, którą należy wysłać do Allegro, aby odniosła skutek.

Zmiana oczekująca w Sello - udostępnij w serwisie allegro.cz

Dodatkowo, jeśli oferta jest zgłaszana do serwisu zagranicznego pierwszy raz, należy ustawić odpowiednią cenę dla tego serwisu, o czym poniżej.

ZMIANA CENY W SERWISIE ZAGRANICZNYM

Zmiana cen w serwisie zagranicznym działa na podobnych zasadach jak zmiana ceny Kup Teraz dla Allegro.pl. W oknie zmian zbiorczych w zakładce CENY pojawiły się nowe kolumny oraz możliwość zarządzania cenami.

Przeceniacz, zmiana cen dla serwisu allegro.cz

Aby przypisać jakąkolwiek cenę należy posłużyć się linkiem Wstaw ceny dla allegro.cz. Dalej możne te ceny ustawić ręcznie dla każdej oferty, lub posłużyć się zbiorczą zmianą cen i wybrać np. zmianę na konkretną wartość czy pobranie cen z kartoteki towarów. W przypadku wyliczania cen w koronach czeskich warto zwrócić uwagę, że muszą być one zaokrąglone do pełnej korony. Oczywiście, w polu Rodzaj ceny należy także wskazać cenę Kup Teraz CZ aby przeceniacz zadziałał na odpowiedniej cenie.

Tutaj również zmiana cen możliwa jest dla ofert przygotowanych jak i wysłanych do Allegro gdzie obowiązuje standardowy mechanizm zmian oczekujących.

CENY W WALUCIE OBCEJ W TOWARACH

W oknie towaru dodaliśmy dwie nowe ceny sprzedaży, w walutach CZK oraz EUR (na przyszłość).

Ceny w różnych walutach w towarze Sello

Ceny te można wpisywać w towarach ręcznie, za pomocą zmian zbiorczych (Ctrl+B, zakładka CENY) lub też, w przypadku towarów synchronizowanych z Subiektem GT/nexo, ceny te są wyliczane automatycznie przy synchronizacji towarów na podstawie ceny bazowej w PLN oraz najnowszego, średniego kursu danej waluty. Trzeba mieć tutaj uruchomione pobieranie tabeli kursów walut z NBP w Subiekcie i muszą być one aktualizowane ręcznie lub automatycznie w Subiekcie.

Oczywiście ceny te są również widoczne na liście towarów w kolumnach Cena brutto CZK oraz Cena brutto EUR.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA CEN W ALLEGRO

Dodaliśmy funkcję automatycznej zmiany cen w serwisie Allegro, zarówno cen KT dla allegro.pl jak i allegro.cz. Mechanizm ten działa analogicznie jak mechanizm pilnowania stanów magazynowych w ofertach.

W każdej ofercie jest możliwość wskazania, czy dana cena ma być automatycznie synchronizowana.

Automatyczna synchronizacja cen w allegro.pl oraz allegro.cz

Dla ofert trwających i zakończonych (nieaktywnych) znacznik ten można przestawić za pomocą zmian zbiorczych (Ctrl+B) w zakładce CENY.

Działanie polega na śledzeniu zmian ceny w towarze podłączonym do oferty. Jeśli dowolna cena w towarze zostanie zmieniona, Sello odnajdzie wszystkie aukcje z włączoną synchronizacją cen i porówna cenę w aukcji jak i w towarze (uwzględniając walutę w aukcji na danym serwisie) i w razie różnic, doda odpowiednią zmianę oczekującą lub ją usunie, gdy cena jest taka sama.

Źródło zmiany ceny w towarze jest nieistotne. Można ją zmienić ręcznie, zmianami zbiorczymi czy też zsynchronizować towary z Subiektem, gdzie po zmianie kursu danej waluty zostanie ona przeliczona. W każdym przypadku Sello uruchomi procedurę aktualizacji cen w ofertach, które mają zaznaczoną synchronizację.

Uwaga! Automatyczna zmiana ceny jest ograniczona do 20% wartości poprzedniej. Zabezpieczenie działa na ostatnim etapie, czyli wysyłania danych do Allegro i ma za zadanie nie dopuścić do drastycznej zmiany cen spowodowanych przypadkowymi i niezamierzonymi zmianami np. w kursach walut w Subiekcie.
Jeśli zajdzie potrzeba zmiany cen o więcej niż 20% można taką zmianę wymusić ręcznie. Ograniczenie dotyczy tylko zmian wygenerowanych automatycznie przez Sello.

SZABLONY AUKCJI ORAZ NOWE TAGI

Dodaliśmy trzy nowe tagi do towaru, zwracające cenę w walucie PLN, CZK oraz EUR, które można wykorzystać w szablonach aukcji.

Tagi z cenami w walutach w Sello

W teorii możliwe jest ustawienie za ich pomocą innej waluty w danym serwisie, w tej chwili jednak Allegro wspiera waluty bazowe, czyli PLN w Polsce, CZK w Czechach.

TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ

Zakupy dokonane w serwisie zagranicznym, będą w transakcji zawierać walutę obcą.

Transakcja, zamówienie w walucie obcej w Sello z allegro.cz

W takiej walucie można wystawić dokumenty w Subiekcie GT/nexo.

Ograniczeniem w Subiekcie GT jest możliwość wystawiania w walucie obcej tylko dokumentów typu ZK oraz FS. Paragony są możliwe do wystawienia tylko w walucie PLN. Aby móc wystawić paragon dla bazowej ceny podanej w CZK, należy wystawić ZK w walucie CZK. Wtedy Subiekt GT zrealizuje takie zamówienie odpowiednio przeliczając cenę na złotówki.

Na potrzeby wydruków, dodaliśmy również nowe pole w edytorze wydruków Paczka_Waluta, która umożliwia dodanie informacji o walucie przy cenie np. na wydruku listy magazynowej.

SERWIS BAZOWY

Wraz z wprowadzeniem rynku czeskiego, Allegro określa serwis bazowy, na którym wystawiane są oferty i muszą one istnieć na tym rynku aby mogły być widoczne na serwisach zagranicznych.

Informacja o serwisie bazowym pojawia się teraz w oknie zarządzania kontami i licencjami. Jednocześnie na tę chwilę, nie wspieramy kont dodanych w serwisie allegro.cz, gdyż wymaga to znacznie większych zmian w działaniu programu. Wszystkie obecnie używane konta mają serwis bazowy allegro-pl, który jest przez Sello wspierany. Oznacza to, że każdą ofertę wystawioną w allegro.pl można zgłosić do publikacji na rynku czeskim w allegro.cz, ale nie odwrotnie.

CENNIKI DOSTAW

W cenniku dostaw pojawiły się pola wskazujące na to, jakiego serwisu dotyczy dany sposób dostawy – w jakim serwisie będzie on prezentowany. Informacje te są uzupełniane przy pobieraniu listy dostępnych dostaw z serwisu Allegro.

Cennik dostaw Allegro w Sello. Ceny dla rynku czeskiego

Dodatkowo, jeśli dostawa jest dedykowana dla kraju zagranicznego w nawiasie dodajemy nazwę rynku (allegro-cz). Na uwagę zasługuje fakt, że waluta cen podanych w takim cenniku zależy od serwisu, którego dotyczy.

Przy okazji, rozpoznawanie dostaw z różnych rynków, o tej samej nazwie poprawia problem z mapowaniem dostaw allegro na dostawy Sello, w których program zgłaszał błąd, o brakującym powiązaniu. Powiązanie było tworzone ale z niewłaściwą dostawą.

TRANSLITERACJA CYRYLICY DLA SUBIEKTA GT/NAVIREO

Dodaliśmy funkcję transliteracji cyrylicy (jak również wielu innych alfabetów) dla kupujących w Allegro, dla których nie można było wystawić dokumentów w Subiekcie GT oraz Navireo – ze względu na ograniczenia tych systemów.

WINDOWS 7

Firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym zaprzestajemy również wsparcia tego systemu dla Sello. Podczas instalacji wersji instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_43_0.exe


Zmiany w Allegro 9 maja.

Informacja dotycząca gotowości Sello na zmiany w serwisie Allegro zaplanowane na 9 maja 2023.

Na 9 maja 2023 serwis Allegro zapowiedział zmiany, bez których nie będzie możliwości wystawiania aukcji z poziomu programów, które nie są na tę zmianę gotowe. Informujemy, że wersja aktualnie dostępna, czyli Sello 1.42.8 takich zmian nie posiada – a więc będzie konieczna aktualizacja do wersji 1.43.0 zawierającej te, jak i szereg innych poprawek związanych z nadchodzącymi zmianami w Allegro.

Liczba i zakres prac jakie w tej wersji zostały już zrealizowane wymaga sporo nakładu pracy również na ich przetestowanie, co w najbliższym czasie jest również utrudnione ze względu na niepełny tydzień roboczy w maju. Wersję Sello 1.43.0 planujemy opublikować 10 maja 2023.

W związku z tym prosimy o odpowiednie zaplanowanie wystawiania nowych ofert w serwisie Allegro w dniach 9-10 maja i przygotowanie się do aktualizacji Sello do wersji 1.43.0.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.


Sello 1.42.8

Aktualizacja zawiera poprawkę tworzenia produktów w Allegro, która będzie wymagana od 19.04.2023. Jest ona konieczna aby móc utworzyć za pomocą Sello produkt Allegro po tym dniu.

Allegro

 • Dodano możliwość wskazania języka opisu przy tworzeniu produktu Allegro

Słowniki

 • W oknie dostaw Sello dodano możliwość wywołania aktualizacji dostaw z serwisu Allegro
 • W pulach numerów nadawczych dodano obsługę cyfry kontrolnej CODE128 stosowanej przez Pocztex.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.8

Aktualizacja zawiera poprawkę tworzenia produktów w Allegro, która będzie wymagana od 19.04.2023. Jest ona konieczna aby móc utworzyć za pomocą Sello produkt Allegro po tym dniu.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.8

Wersja 1.42.8 nie przeprowadza konwersji bazy danych z wersji poprzedniej (1.42.7).

NOWOŚCI I ZMIANY

TWORZENIE PRODUKTÓW ALLEGRO

W związku z planowanym wejściem Allegro na rynek czeski w serwisie pojawiają się zmiany, które wymagają aktualizacji Sello. Zgodnie z informacją, 19.04.2023 będzie konieczne rozszerzenie struktury wymiany danych pomiędzy Sello a Allegro o pole definiujące język tworzonego produktu.

Tym samym aktualizacja Sello 1.42.8 będzie po tym dniu wymagana aby móc utworzyć produkt w Allegro.

RYNEK CZESKI

Kolejną porcję poprawek i zmian umożliwiających wystawianie ofert i obsługę transakcji z czeskiego Allegro opublikujemy w najbliższym czasie.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: Sello_1_42_8


20 lutego 2023 Allegro wprowadza zmiany w działaniu serwisu Wysyłam z Allegro, w związku z czym konieczna jest aktualizacja programu Sello do wersji minimum 1.42.6 oraz może zachodzić konieczność dodatkowej akcji ze strony użytkownika.

W serwisie Wysyłam z Allegro 26 października 2022 zostały zmienione identyfikatory dostaw. W związku z tą zmianą, pojawiła się aktualizacja Sello 1.42.4. W większości przypadków jej instalowanie nie było konieczne, gdyż Allegro obsługiwało zarówno nowe jak i poprzednie identyfikatory.

20 lutego 2023 Allegro przestaje obsługiwać starsze identyfikatory dostaw, co oznacza, że konieczne jest posiadanie Sello w wersji minimum 1.42.6 – zawiera ona dodatkowe poprawki związane z identyfikatorami paczek.

Dodatkowo, aby Sello pobrało i zapisało nowe identyfikatory dostaw WzA, należy wejść do słownika Wysyłka towarów – sposoby wysyłki i tam dla każdej dostawy synchronizowanej z serwisem WzA wejść w konfigurację WzA i ją ponownie zapisać. Podczas otwierania okna konfiguracji Sello pobiera z serwisu WzA identyfikatory dostaw, dzięki czemu zostaną one zaktualizowane w bazie Sello.

Rekonfiguracja Wysyłam z Allegro, nowe identyfikatory dostaw wza

CO JEŚLI TEGO NIE ZROBIĘ?

Nie będzie możliwości nadania przesyłek za pomocą serwisu Wysyłam z Allegro przez Sello. Serwis Allegro będzie zwracał błąd przy próbie utworzenia przesyłki.

Aby nadać przesyłki po dacie wprowadzenia zmiany, należy wykonać kroki opisane powyżej.


Sello 1.42.7

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

Allegro

 • Dodano obsługę ofert Allegro Biznes
 • Dodano zabezpieczenie przed zagubionymi w serwisie zleceniami aktywacji i dezaktywacji oferty.
 • Poprawiono problem dużego obciążenia serwera SQL przy aktualizacji parametrów specyficznych
 • Poprawiono problem przesyłania wartości pobrania z zerem na końcu do serwisu WzA. Zmiany objęły także wszystkie ceny przesyłane do Allegro.

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika B2B
 • Poprawiony problem z zapisywaniem aukcji z długą listą zamienników
 • W module Aukcje dodano kolumnę B2B, wskazującą na sprzedaż w Allegro Biznes – domyślnie ukryta.
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość zaznaczenia oferty do sprzedaży dla klientów biznesowych (Allegro Biznes)

Parametry

 • W oknie parametrów zewnętrznego systemu handlowego dodano parametr umożliwiający wyłączenie stosowania ostatnio użytego wzorca dokumentów przy wysyłaniu ich do Allegro.

Wydruki

 • [WzA] Poprawiono problem ze zmianą formatu wydruku. Może wymagać ponownej konfiguracji.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Dodano możliwość przesyłania do Allegro dokumentu wg wzorca, z którego wystąpiło ostatnie drukowanie. Funkcja do działania wymaga minimum Subiekta nexo 43.
 • Dodano możliwość ustawiania w dokumentach Subiekta daty sprzedaży zgodnej z datą wpłaty ONLINE. Ustawienie dostępne w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.7

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.7

Uwaga! Wersja 1.42.7 przeprowadza konwersję bazy danych z wersji poprzedniej.

NOWOŚCI I ZMIANY

ALLEGRO BIZNES

Dodaliśmy możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes, czyli przewidzianych do kupienia tylko przez klienta biznesowego. W oknie oferty dodaliśmy dodatkowy znacznik, w serwisie kolumnę (domyślnie ukrytą) oraz zmiany zbiorcze. W związku z tym, że typ oferty nie może być zmieniany po jej wystawieniu zmiany zbiorcze działają tylko na ofertach przygotowanych do wystawienia.

Aby zaktualizować ten znacznik w Sello w już wystawionych ofertach należy pobrać ich pełne dane.

DŁUGIE POBIERANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

Dodaliśmy kolejną optymalizację pobierania parametrów specyficznych zawierających dużo wartości, tj. producent, marka. W wielu kategoriach lista dostępnych opcji w tych parametrach sięga kilku a nawet kilkunastu tysięcy, co przy nawet drobnych zmianach w serwisie Allegro (np dodanie nowej wartości) powodowało znaczne użycie procesora na serwerze SQL, jednocześnie trwało nawet kilka minut. Czas ten powinien się znacząco skrócić.

WZORZEC DOKUMENTU WYSYŁANY DO ALLEGRO

W Subiekcie nexo 43 dodana została funkcja zapamiętywania ostatnio użytego wzorca wydruku dokumentu, w związku z czym możliwe stało się wykorzystanie tej informacji przez Sello przy wysyłaniu dokumentu do Allegro.

Jeśli w trakcie wydruku dokumentu sprzedaży zostanie zmieniony wzorzec (np. na wzorzec dla zagranicznych kupujących) to Sello wyśle do Allegro dokument wygenerowany za pomocą tego właśnie wzorca. Do tej pory wysyłany był zawsze domyślny wzorzec zdefiniowany w Subiekcie, co rodziło różne problemy, gdy dokument był drukowany z użyciem innego wzorca.

Analogiczna funkcja dla Subiekta GT została dodana w poprzedniej wersji.

Dodatkowo, w niniejszej aktualizacji można wyłączyć stosowanie użytego wzorca i nadal wysyłać dokumenty wg wzorca domyślnego (parametry zewnętrznego systemu).

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_7.exe


Black Week e-commerce

Promocja Black Week e-commerce trwa do 30 listopada 2022. W jej ramach można zakupić Sello za połowę ceny i przedłużyć w ten sposób okres ważności licencji o 1 rok.

Black Week e-commerce w InsERT

Sello w promocyjnej cenie można kupić w Sklepie InsERT. Wystarczy użyć specjalnego kodu rabatowego, który trafił do Państwa drogą mailową. Jeśli nie otrzymali Państwo kodu, prosimy o kontakt telefoniczny (71 78 76 110) lub mailowy ([email protected]).

W ramach Black Week można także kupić zestaw programów Sello (licencja na 1 rok) + vendero (sklep do 1 tys. towarów) w okazyjnej cenie, wynoszącej 290 zł netto. Także w tym wypadku należy skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego. Cena zestawu bez kodu to 648 zł netto.

Zestaw ten można również otrzymać za darmo. Wystarczy przejść na Subiekta nexo PRO z innej wersji tego programu – do 30 listopada 2022 można to zrobić 70% taniej (szczegóły).


Więcej informacji o promocji z okazji Black Week można znaleźć na naszej stronie.


Sello 1.42.6

Aktualizacja 1.42.6 dostarcza kilka poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz istotną poprawkę związaną ze zmianą identyfikatorów paczek w serwisie Wysyłam z Allegro.

Allegro

 • Poprawiono problem z tworzeniem produktu „Parametr nie jest parametrem stringowym”

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Do serwisu Allegro jest teraz wysyłany dokument wg ostatnio użytego przy drukowaniu wzorca. Wymaga Subiekta GT 1.73.
 • Dodano ustawianie państw innych niż PL w dokumentach Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem tworzenia przesyłek wywołany zmianą długości identyfikatora paczki w serwisie Wysyłam z Allegro. Błąd 0x80040E21.

Dodatkowe informacje o wersji