Sello 1.23.4

W związku z usunięciem z Allegro obsługi serwisu Aukro.cz przy próbie dodania konta aukcyjnego z serwisu Allegro wystąpi problem. Sello 1.23.4 zawiera poprawkę umożliwiającą dodawanie nowych kont do Sello.

Parametr jest niepoprawny

Pliki do pobrania:

Sello 1.23.4

Wersja 1.23.4 nie przeprowadza aktualizacji bazy z wersji wcześniejszej.

Informacje o wersji

Problem z dodaniem konta aukcyjnego

Problem występuje przy próbie dodania konta z serwisu aukcyjnego Allegro i objawia się komunikatem: Parametr jest niepoprawny

Instalacja wersji 1.23.4 rozwiązuje ten problem. Jednocześnie przypominamy, że Sello nie obsługuje już serwisu Aukro.cz z powodu oddzielenia API Aukro od Allegro, o czym informowaliśmy wcześniej. Obsługa serwisu zostanie usunięta z interfejsu programu w przyszłej wersji.

Lista zmian

Allegro

– Poprawiono problem z dodawaniem konta aukcyjnego po zakończeniu wsparcia dla Aukro.cz

Załoga Sello

Sello 1.23.4

Koniec wsparcia dla Aukro.cz

Serwis Allegro poinformował o całkowitym rozdzieleniu serwisu Aukro.cz oraz Allegro.pl dnia 31 lipca 2017, Aukro.cz nie będzie już obsługiwane przez API Allegro.

Allegro Aukro

W związku z tym, że Sello wykorzystuje API Allegro nie będzie już możliwości synchronizacji z serwisem Aukro.cz, tym samym serwis ten przestanie być przez Sello obsługiwany w momencie rozdzielenia obu serwisów.

Informacje na ten temat można znaleźć tutaj:
https://pomoc.allegro.pl/info/zmiany_dotyczace_sprzedazy_na_aukro.cz
http://allegro.pl/webapi/news.php#news_100562

W związku ze zmianami, jeśli w Sello w oknie zarządzania kontami i licencjami w szczegółach konta jest włączona obsługa konta Aukro.cz może to powodować występowanie błędów podczas synchronizacji (bez względu na to czy faktycznie Aukro było obsługiwane czy nie było na danym koncie).
Obsługę tego konta należy wyłączyć.

Ewentualne dalsze postępowanie z obsługą serwisu Aukro.cz będziemy rozpatrywać w późniejszym terminie.

Koniec wsparcia dla Aukro.cz

Sello 1.23.3

Sello 1.23.3 zawiera poprawkę fiskalizacji dokumentów w Subiekcie nexo 16 oraz poprawia problem, który może wystąpić przy aktualizacji dużej bazy danych do wersji 1.23.2.

Sello 1.23.3

Pliki do pobrania:

Sello 1.23.3

Wersja 1.23.3 nie przeprowadza aktualizacji bazy z wersji wcześniejszej. Wersja ta zawiera jednak poprawioną aktualizację bazy z wersji 1.23.0 to 1.23.2.

Informacje o wersji

Konwersja bazy danych

W wersji poprzedniej, czyli w 1.23.2 pojawiły się poprawki, które wymagały skonwertowania statystycznie największej tabeli w bazie danych Sello. Podczas takiej konwersji tworzona jest kopia danych tej tabeli. W przypadku dużych baz (ponad 6GB) hostowanych przez darmową wersję serwera SQL Express instalowaną wraz z programem mogło dojść do sytuacji, że podczas aktualizacji bazy występował problem związany z przekroczeniem limitu darmowej wersji serwera SQL do 10GB.

W związku z tym, w wersji 1.23.3 znajduje się poprawka umożliwiająca zaktualizowanie wersji 1.23.0 do wersji 1.23.3 w nieco inny sposób (pomijający tworzenie kopii danych).

Jeśli zaktualizowałeś już bazę do wersji 1.23.2 i aktualizacja przeszła bez problemów to ta poprawka nic nie zmieni.

Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś wersji 1.23.0 lub wcześniejszej lub przy aktualizacji do 1.23.2 wystąpił błąd o treści:
Błąd 80040E14: Could not allocate space for object 'dbo.Tmp_au_Allegro’…

to wersja 1.23.3 pozwoli taką bazę zaktualizować. Jak zawsze, zalecamy przed wykonaniem aktualizacji wykonać kopię zapasową bazy (archiwizację).

Lista zmian

Współpraca z systemem sprzedaży

– Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów w Subiekcie nexo 16

Konwersja bazy danych

– Poprawka aktualizacji bazy do wersji 1.23.2

Załoga Sello

Sello 1.23.3

Nowa strona Sello.pl

Informujemy o zmianach w wyglądzie witryny głównej programu Sello. Jest ona dostępna pod adresem http://www.sello.pl. Witryna zawiera podobne informacje jak jej poprzednia wersja, czyli m.in. krótką charakterystykę programu oraz jego najważniejsze funkcje, przykładowe zrzuty ekranu, zmiany w programie oraz informacje dotyczące możliwości pobrania oraz zakupu licencji.
Na stronach witryny można znaleźć również dodatki stworzone przez firmy partnerskie.


Sello 1.23.2

Sello 1.23.2 zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy możliwość wystawiania aukcji na Allegro ze zdefiniowanymi warunkami zwrotów, reklamacji oraz gwarancji. Istnieje również możliwość modyfikacji tych warunków na aukcjach trwających poprzez mechanizm zmian zbiorczych.

Zwroty na Allegro

Pliki do pobrania:

Sello 1.23.2

Wersja 1.23.2 przeprowadza aktualizację bazy z wersji wcześniejszej.
Zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy (archiwizacji) przed przystąpieniem do aktualizacji.

Informacje o wersji

Subiekt nexo 16

Wersja zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo, w nowym Subiekcie pojawiła się możliwość pracy w trybie logowania bez hasła (dla pojedynczego użytkownika). Włączając ten tryb, w Sello należy dostosować odpowiednio konfigurację i usunąć hasło dla użytkownika nexo.

Zwroty, reklamacje, gwarancje

W oknie aukcji Allegro w dolnej części dodana została sekcja, umożliwiająca wybór warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji.

Zwroty na Allegro

Warunki te należy skonfigurować w panelu Allegro. Do Sello są one pobierane w trakcie synchronizacji parametrów z serwisu.

Uwaga. W związku z tym, że dane te dostępne są tylko w nowym API REST, konieczna jest autoryzacja każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.

Autoryzacja konta w Allegro

Przy braku autoryzacji, pobieranie parametrów będzie zgłaszało błąd autoryzacji. Pozostałe parametry jak kategorie, atrybuty i słowniki wartości będą jednak nadal pobierane, pomimo wystąpienia tego błędu. Zalecamy jednak autoryzowanie wszystkich posiadanych kont w Sello, gdyż kolejne nowości będą wymagały tej autoryzacji do poprawnej pracy.

Warunki te można również ustawić zbiorczo dla aukcji przygotowanych oraz zmienić w istniejących aukcjach trwających korzystając z mechanizmu zmian zbiorczych.

W przypadku aukcji trwających, warunki są pobierane wraz z pełnymi danymi o aukcji. Zalecamy aby przed dokonaniem zmian na aukcjach trwających pobrać te warunki do Sello.
Modyfikacja warunków w aukcjach trwających wymaga wysłania wszystkich trzech wartości i jeśli w Sello nie będą one wypełnione i zmienimy tylko jeden z nich to w Allegro dwa pozostałe istniejące warunki zostaną usunięte z aukcji.
Innymi słowy, Sello zawsze wysyła wszystkie trzy warunki (zwroty, reklamacje, gwarancje) podczas zmiany nawet jednego z nich. Niewypełnione w oknie zmian zbiorczych warunki są inicjowane wedle tych istniejących w danej aukcji zapisanej w Sello. Aukcje te muszą być zatem zaktualizowane aby modyfikacja w serwisie przebiegła prawidłowo.

W przypadku szablonów aukcji istnieje możliwość ustawienia warunków, ale tylko dla szablonów, w których wybrane jest konto (warunki są definiowane w kontekście konta aukcyjnego).

Lista zmian

Allegro

– Dodano możliwość zbiorczej zmiany warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji dla aukcji przygotowanych oraz trwających
– Dodano obsługę pól zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy wystawianiu oraz pobieraniu aukcji
– Dodano synchronizację słowników zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy aktualizacji parametrów z serwisu. Nowe funkcje wymagają autoryzacji każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.
– W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji

Współpraca z systemem sprzedaży

– Poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 16

Załoga Sello

Sello 1.23.2

Subiekt nexo 16

W związku z pojawieniem się wersji Subiekta nexo 16 informujemy, że do poprawnej współpracy z Sello konieczne będzie zainstalowanie wersji Sello 1.23.2, która pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni.

Obecna wersja Sello 1.23.1 nie będzie poprawnie współpracować z Subiektem nexo 16, prosimy zatem wstrzymać się z jej instalacją do czasu opublikowania Sello 1.23.2.

Subiekt nexo 16