Sello 1.27.0

Aktualizacja Sello 1.27 zawiera mniejsze poprawki występujących problemów oraz funkcję ułatwiającą realizację usunięcia danych osobowych klienta zgodnie z RODO.

Sello 1.27

POBIERZ SELLO

Dokumentacja bazy danych 1.27

Dokumentacja zmian bazy danych 1.26-1.27

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonanie kopii zapasowej (archiwizacji) bazy danych.

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

RODO

Dodaliśmy mechanizm umożliwiający „zapomnienie” klienta, czyli usuwający z bazy danych programu wszelkie dane osobowe. Zgodnie z art 17. RODO klient ma prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że w Sello nie będzie możliwości rozpoznać co to za klient. Nie będzie znana również historia zakupów danego klienta, np. jeśli dokona zakupu ponownie. Z punktu widzenia programu będzie to zupełnie nowy klient.

Funkcja o nazwie Anonimizuj (RODO) jest dostępna w module klientów w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy.

Anonimizacja danych osobowych klienta w Sello

Po jej wywołaniu pojawi się okno opisujące proces anonimizacji. Kontynuując, program wyświetli krótki raport dotyczący danych osobowych zgromadzonych w bazie, aby jednoznacznie upewnić się, że usuwamy dane właściwego klienta.

Podsumowanie danych osobowych klienta rodo

Dodatkowo, Sello zwróci uwagę na rzeczy takie jak:

 • dodana notatka do klienta
 • powiązanie z systemem sprzedaży
 • data ostatniego zakupu
 • kwota pozostała do zapłaty

Ostrzeżenia są wyświetlane w kolorze żółtym bądź czerwonym – zależnie od wagi. Zielonym kolorem oznaczone są nieistotne (z punktu widzenia Sello) sprawy. Przykładowo jeśli ostatni zakup klienta był ponad miesiąc temu, Sello uznaje, że nie ma podstaw aby odmówić usunięcia danych klientowi. W przypadku zakupu poniżej miesiąca pojawia się ostrzeżenie kolorem – być może przesyłka nie została jeszcze dostarczona.

OŚWIADCZENIA PRZY ANONIMIZACJI

W dolnej części raportu są trzy oświadczenia, które należy świadomie zaznaczyć aby usunąć dane klienta.

Jako, że Sello współpracuje z serwisem Allegro oraz z Subiektem w obu tych systemach należy niezależnie od Sello usunąć dane klienta. W przypadku klienta Allegro należy usunąć informacje o jego sprzedaży z Allegro. W przeciwnym razie Sello może ponownie pobrać dane tego klienta jeśli zostanie on w Sello zanonimizowany.

Z kolei w Subiekcie mogą znajdować się dokumenty handlowe, które należy przechowywać przez czas ustawowy (5 lat) i anonimizacja w Subiekcie działa w wersji minimalnej oraz pełnej.

Anonimizacja klienta powoduje, że jego wszelkie dane w Sello zostaną wymazane – nie będzie możliwości sprawdzić, co to za klient a jego login zostanie zamieniony na frazę: Zanonimizowano na podstawie art. 17 RODO. Jest to proces nieodwracalny. Dodatkowo osoba usuwająca te dane zostanie zapisana w bazie danych wraz z datą wymazania.

UPRAWNIENIA

Dodaliśmy również 5 nowych uprawnień:

 • anonimizacja klienta
 • kopiowanie listy klientów
 • drukowanie listy klientów
 • eksportowanie danych klientów
 • eksportowanie paczek

Domyślnie, uprawnienia te są przydzielone tylko dla użytkownika Szef. Aby umożliwić dostęp innym pracownikom dostęp do tych funkcji należy z konta Szefa dodać uprawnienia w słowniku Użytkowników.

Uprawnienia do programu

 

KURIERZY

Dla InPost Paczkomaty 24/7 dodaliśmy możliwość wydrukowania listy odbiorczej.

W związku z Waszymi sugestiami dodana została również funkcja umożliwiająca stworzenie od nowa przesyłki w serwisie kurierskim – Utwórz ponownie w serwisie kuriera.

Tworzenie paczki w serwisie kuriera

Funkcja ta, dostępna w menu kontekstowym paczek, powoduje, że Sello „zapomina” o stworzonej w systemie kurierskim przesyłce i umożliwia ponowne jej utworzenie. Ma to szczególne znaczenie przy generowaniu przesyłek w Paczkomatach, gdzie tworzone przesyłki są z góry opłacane i nie można ich anulować ani zmienić np. gabaryt.

Pracujemy również nad usprawnieniami wymuszającymi prawidłową kolejność drukowanych etykiet pobranych jako PDF z serwisu kuriera. Część z nich pojawi się w tej wersji, część będzie dostępna w kolejnej aktualizacji.

 

ZMIANA SPOSOBU PUBLIKOWANIA NOWYCH WERSJI

W związku z licznymi zmianami w serwisie Allegro oraz serwisach kurierskich zdecydowaliśmy porzucić dotychczasowy model wypuszczania 4 wersji Sello w roku (co około 3 miesiące). Zmiany występują na tyle często i są dosyć duże, że zaplanowanie kolejnych wersji z wyprzedzeniem nie sprawdza się w praktyce. Kolejne zaplanowane funkcje bywają wielokrotnie przesuwane do wersji kolejnych.

Dlatego też w pierwszej kolejności realizujemy najbardziej istotne funkcje w danym monecie (posiłkując się rzecz jasna sugestiami z forum) i publikowane one będą szybciej w krótszych okresach. Oznacza to, że liczba zmian w wersji będzie mniejsza, ale za to bardziej skoncentrowana na aktualnych potrzebach. Tym samym szybciej będziecie otrzymywać funkcje potrzebne bądź ułatwiające pracę. Dodam, że wersja poprzednia 1.26 pojawiła się nieco ponad miesiąc temu.

Równocześnie rezygnujemy z wypuszczania wersji publicznych BETA, bo jest to dla nas dosyć obciążająca dodatkowa praca. Nastawiamy się zaś na szybsze wypuszczenie ewentualnych hotfiksów, w razie pojawienia się w nowych aktualizacjach problemu krytycznego lub mocno utrudniającego pracę.
Nie wykluczamy, że dla części osób będziemy chcieli udzielić wcześniejszego dostępu do aktualizacji – dotyczy to zwłaszcza osób, które aktywnie instalowały BETĘ i chętnie dzieliły się swoimi uwagami na forum. Może to spowodować, że jako publiczna pojawi się od razu wersja zawierająca poprawkę, np. 1.29.1.

 


Sello 1.26.2

Aktualizacja 1.26.2 jest konieczna do współpracy Sello z Subiektem nexo 20.

 

Pobierz Sello

Wersja nie przeprowadza aktualizacji bazy danych z wersji poprzedniej. Należy ją wgrać na wszystkich posiadanych komputerach.

 

CO NOWEGO?

W aktualizacji znajduje się tylko jedna poprawka, umożliwiająca współpracę z Subiektem nexo 20 i jest zalecana tylko dla osób korzystających z Subiekta w tej wersji.

Pełna lista zmian


Sello 1.26.1

Aktualizacja zawiera funkcje ułatwiające zbiorcze zarządzanie zdjęciami w aukcjach oraz towarach a także poprawki związane z nowym API ShipX InPostu.

Sello 1.26.1

 

Pobierz Sello

Wersja nie przeprowadza aktualizacji bazy danych z wersji poprzedniej. Należy ją wgrać na wszystkich posiadanych komputerach.

CO NOWEGO W AKTUALIZACJI?

PRZENOSZENIE ZDJĘĆ Z TOWARU DO AUKCJI

Dodaliśmy brakującą funkcję umożliwiającą przenoszenie zdjęć z towarów do aukcji. Znajduje się ona w oknie zmian zbiorczych w menu Importuj z towaru. Obok znajdującej się tam już funkcji importującej pojedyncze zdjęcie jako miniaturkę dodane zostały dwie nowe funkcje: Zastąp wszystkie oraz Dodaj wszystkie.

Import zdjęć z towaru do aukcji

Oczywiście funkcja zadziała tylko dla aukcji powiązanych z towarem z kartoteki. Jest szczególnie przydatna jeśli zdjęcia zostały już zmienione w towarze, np. zaimportowane z Subiekta.

PODMIANA ZDJĘĆ W TOWARZE

Aby ułatwić import nowych zdjęć z Subiekta do Sello dodaliśmy także funkcję usuwania wszystkich zdjęć z zaznaczonych towarów. W zmianach zbiorczych towarów pojawiła się funkcja Usuń zdjęcia. Aby następnie zaimportować nowe zdjęcia z Subiekta należy w programie sprzedaży ponownie oznaczyć towary do serwisu aukcyjnego i wykonać synchronizację towarów w Sello.

ZBIORCZE DODAWANIE ORAZ USUWANIE ZDJĘĆ

W zmianach zbiorczych aukcji oraz towarów można dodawać również wiele zdjęć do wielu aukcji/towarów jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć wybrane aukcje i dodać lub przeciągnąć nowe zdjęcia na dolny podgląd zdjęć.  Przeciągnięcie ich na górną listę aukcji/towarów spowoduje podmianę miniaturki – takie zachowanie tych okien było pierwotnie zaimplementowane.

Dodawanie wielu zdjęć do wielu aukcji jednocześnie

Możliwe jest również usuwanie wybranych zdjęć z zaznaczonych aukcji oraz towarów. W tym celu należy zaznaczyć aukcje/towary, z których mają być usunięte zdjęcia w taki sposób aby w dolnej części podglądu znajdowało się zdjęcie do usunięcia – na liście zdjęć pojawiają się zdjęcia ostatniej zaznaczonej aukcji/towaru. Przy naciśnięciu przycisku Delete na klawiaturze pojawi się okno:

Zbiorcze usuwanie zdjęć w aukcji

Przy operacjach powtarzanych wielokrotnie można posłużyć się skrótem Control+Delete, aby okno nie pojawiało się i domyślnie została wybrana opcja kasowania zdjęć z wybranych aukcji/towarów.

Sello przechowuje to samo zdjęcie w bazie jeden raz, zatem funkcja usuwająca to samo zdjęcie z wielu aukcji/towarów posiłkuje się identyfikatorem tego zdjęcia. Może zdarzyć się sytuacja, że w bazie danych jest więcej niż jedno „takie samo zdjęcie” – np. jeśli pobierzemy z Allegro dane wraz ze zdjęciami a zostały one przetworzone przez serwis, lub zmniejszone przy wysyłaniu to dla Sello będą to dwa różne zdjęcia. Stąd może zajść potrzeba wywołania usuwania „tego samego zdjęcia” kilka razy, jeśli w zaznaczonych aukcjach są różne kopie jednego zdjęcia.

Niestety z przyczyn technicznych, nie jest możliwe usunięcie zdjęć z aukcji trwających, można je obecnie jedynie zastąpić innymi, oraz dodać nowe.

InPost PACZKOMATY

Prócz kilku mniejszych poprawek synchronizacji z nowym API ShipX, dodaliśmy również obsługę brakującego pola z numerem referencyjnym. Standardowo wpisywany jest w nim symbol paczki. Istnieje również możliwość zdefiniowania szablonu dla tego pola w oknie konfiguracji synchronizacji dostawy.

Paczkomaty InPost numer referencji

 

Pełna lista zmian


Sello 1.26

Aktualizacja wnosi dwie ważne zmiany, obsługa nowego API InPost dla Paczkomatów oraz możliwość aktualizacji zdjęć oraz opisów w ofertach trwających na Allegro.

Sello 1.26 Inpost API ShipX aktualizacja opisu Allegro

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.26

Dokumentacja bazy danych 1.26
Zmiany w bazie danych 1.25.0-1.26.0

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonanie kopii zapasowej (archiwizacji) bazy danych.

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

WIĘCEJ ZMIAN ZBIORCZYCH

W module aukcji dodaliśmy kolejne zmiany zbiorcze kierując się aktualnymi potrzebami w związku z dopasowaniem ofert trwających do wytycznych serwisu Allegro. Są to:

 • Lokalizacja – możliwość zmiany kraju, województwa, miejscowości oraz kodu pocztowego przyda się aby zastąpić niepoprawną lokalizację typu: Polska, Internet itp.
 • Tytuł aukcji – opcja znajdź i zamień, jak również dodaj prefiks i sufiks działają teraz również dla aukcji trwających. Dzięki temu pozbędziesz się wstawek w tytule typu: HIT, okazja, najtaniej, FV czy nazwa miasta. Są one niedopuszczalne według nowego regulaminu Allegro. Możliwość zmiany tytułu ma charakter tymczasowy i będzie dostępna do 30 czerwca. Po tym dniu Allegro zablokuje możliwość zmiany tytułu.
 • Opis – do wykorzystania są dwie metody: funkcja znajdź i zamień w opisie oraz ponowne wygenerowanie całego opisu o czym dalej. Z powodu ograniczeń tabeli z listą zmian oczekujących, nowa treść aukcji nie jest w niej widoczna. Aby ułatwić rozpoznanie konkretnej zmiany dodaliśmy pole umożliwiające podanie własnego opisu zmiany, np. „zmiana dostępnego koloru”, „literówka w opisie”.
 • Zdjęcia – w oknie zmian zbiorczych dodaliśmy podgląd wszystkich zdjęć dodanych w wybranej aukcji. Okno umożliwia modyfikację zdjęć aukcji: zmianę kolejności, dodawanie nowych (przeciągnij i upuść) czy usuwanie.
Zmiany zbiorcze zdjęć w Allegro

GENEROWANIE OPISU

W oknie zmian zbiorczych dla aukcji przygotowanych oraz trwających pojawiła się nowa funkcja, umożliwiająca ponowne wygenerowanie opisu aukcji. Największe korzyści z tej funkcji będą mieli użytkownicy korzystający z kartoteki towarów oraz szablonów aukcji/opisu. Obecnie dostępne są 3 sposoby generowania opisu, w których źródłem mogą być:

 • Domyślny szablon aukcji powiązany z towarem
 • Wybrany szablon aukcji
 • Wybrany szablon opisu

Jeśli opis w szablonie wykorzystuje dane towaru, np. [Towar::Opis] czy [Towar::PW::pole_wlasne] to zyskujemy możliwość aktualizacji opisu dla aukcji trwającej, w przypadku gdy zmieniły się dane w towarze. Funkcja umożliwia również zmianę opisu ze starego HTML na nowy opis blokowy – wystarczy wygenerować nowy opis wybierając szablon nowego opisu.

GENEROWANIE NOWYCH OPISÓW

Możliwość zmiany opisu w aukcjach trwających oraz funkcja ponownego generowania opisu daje możliwość przejścia ze starego opisu HTML na nowy opis. Proces ten należy jednak wykonać w dwóch etapach:

 1. Zaktualizować/dodać zdjęcia aukcji oraz wysłać zdjęcia do Allegro
 2. Wygenerować ponownie opis dla tych aukcji wybierając szablon z nowym opisem

Taki podział jest konieczny, ze względu na specyfikę działania zmian oczekujących jak i generatora opisów. Obie te czynności nie mogą być wykonane jednocześnie, gdyż z opisu mogą zostać usunięte odwołania do zdjęć, których jeszcze nie ma w aukcji.

Możliwości konwersji automatycznej/ręcznej pojedynczych aukcji nie ma i nie przewidujemy dodania takiego mechanizmu, ze względu na to, iż Allegro udostępnia taką funkcję w serwisie. Zbiorcza i automatyczna konwersja opisów to jest bardzo specyficzne zadanie skierowane na konkretny szablon i stworzenie uniwersalnego mechanizmu konwertującego dowolny opis jest skomplikowanym zagadnieniem. Dlatego też takiej funkcji w programie nie będzie. Tutaj zyskują użytkownicy korzystający z towarów, pól własnych oraz szablonów, bo taki opis mogą po prostu wygenerować zbiorczo od podstaw.

INPOST PACZKOMATY API SHIPX

Integracja z serwisem Paczkomaty została przepisana od nowa, w związku z planowanym przez InPost zakończeniem działania API XML, które było używane przez Sello do tej pory. Wraz z nowym API Paczkomatów w Sello zaszły trzy istotne zmiany:

 • Należy ponownie skonfigurować dostawy w Sello i podać nowe dane autoryzujące (ID oraz token).
 • Paczki są opłacane automatycznie przy ich generowaniu.
 • Wydruki etykiet pobierane są z serwera Paczkomatów.

Id organizacji oraz token autoryzujący należy pozyskać od InPostu kontaktując się ze swoim opiekunem. Stare dane logowania (e-mail oraz hasło) nie będą działać w wersji Sello 1.26 – należy się zatem wstrzymać z instalacją nowej wersji do czasu pozyskania danych autoryzujących – oczywiście dotyczy to użytkowników korzystających z Paczkomatów.

Konfiguracja paczkomaty InPost w Sello

Dotychczas po utworzeniu przesyłki w serwisie paczkomatów, należało ją opłacić wywołując odpowiednią funkcję z poziomu programu. W nowym API paczki są opłacane od razu przy ich tworzeniu. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, zwłaszcza gdy sposób pracy do tej pory polegał na tworzeniu paczek (np. automatycznie) i opłacaniu ich gdy była już gotowa. Wiąże się z tym również kwestia zmiany gabarytu czy anulowania przesyłki. Po opłaceniu (czyli po utworzeniu) nie jest to już możliwe. Z programu zniknęły zatem funkcje opłacania ręcznego oraz automatycznego.

Trzecią z istotnych zmian, jest zmiana sposobu drukowania etykiet. Do tej pory Sello samo generowało etykiety do Paczkomatów, przez co niekoniecznie były one zgodne z aktualnie obowiązującymi. W szczególności brakowało na nich numerów oddziałów, gdyż stare API XML nie zwracało takich informacji.
W nowej wersji etykiety nie są już tworzone przez Sello, tylko pobierane z serwisu Paczkomaty w momencie drukowania. Znika zatem problem brakujących danych, ale pojawia się kwestia nieco innego sposobu drukowania z wykorzystaniem plików PDF. Pliki te są pobierane w trakcie drukowania. Konieczne jest posiadanie zainstalowanego Adobe Acrobat Readera. Takie samo rozwiązanie jest zastosowane przy integracji z kurierem Geis Parcel PL.

POPRAWKI ZWIĄZANE Z GENEROWANIEM NOWYCH OPISÓW

W wersji zaimplementowaliśmy również kilka poprawek „naprawiających” niepoprawne opisy czerpane z towarów. Między innymi chodzi o domykanie list wypunktowanych. Jeśli jednak nadal będą pojawiać się błędy związane z nieprawidłową składnią HTML w opisie prosimy o zgłaszanie tych problemów na forum – będą analizowane i stosowne poprawki będziemy umieszczać w kolejnych aktualizacjach.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY BŁĄD

Zdalny serwer zwrócił błąd:
Niepoprawna wersja kategorii lub pól sprzedaży. Proszę sprawdzić lokalne wersje i uaktualnić oprogramowanie!

Zapewne widujecie go co najmniej raz dziennie :). W zasadzie nie jest to błąd w programie, choć często początkujący użytkownicy mają z nim problem. Jest to informacja zwracana z Allegro o tym, że zmieniły się kategorie lub atrybuty w serwisie. Sello w takim wypadku uruchamia automatyczną synchronizację tych parametrów – zatem użytkownik nie musi robić nic, poza odczekaniem paru chwil na zsynchronizowanie zmian w serwisie do Sello. Niestety informacja ta ląduje w raporcie jako błąd z czerwoną ikonką. A w zasadzie lądowała, bo w nowej wersji pojawia się tylko jako informacja. Zmiana niewielka, aczkolwiek przydatna. W przyszłości planujemy zoptymalizować sposób pobierania kategorii i atrybutów, tak, że praktycznie o tym komunikacie będzie można zapomnieć. Póki co, pierwszy krok został zrobiony.

 


Windows XP – Ważne!

Przypominamy, że 31 maja 2018 roku serwis Allegro wyłączy przestarzały i uznany za niebezpieczny, protokół szyfrowania TLS 1.0. Protokół  ten jest wykorzystywany przy połączeniach z serwerem API. Użytkownicy systemu Windows XP nie będą mogli połączyć się z Allegro po dniu 31 maja, gdyż system ten nie jest wspierany przez Microsoft oraz oficjalnie nie obsługuje on szyfrowania nowszego niż TLS 1.0.

Windows xp tls allegro Sello

Według informacji, jakie posiadamy, jest jeszcze grono użytkowników Sello korzystających z systemu Windows XP lub z nowszego systemu, ale bez włączonej obsługi TLS 1.1 lub TLS 1.2. Aby sprawdzić czy Twój system ma włączoną obsługę tych protokołów należy uruchomić Opcje internetowe w Panelu sterowania. Na zakładce zaawansowane znajdują się pola umożliwiające włączenie/wyłączenie odpowiednich protokołów. Na poniższym zrzucie ekranu jest przykładowa poprawna konfiguracja.

opcje internetowe tls

Sello 1.25.2 – krytyczna poprawka

13 marca 2018 wygasa domena Allegro, która do tej pory służyła do łączenia się z API Allegro oraz do autoryzacji aplikacji. W związku z tym publikujemy aktualizację Sello, a sama poprawka jest traktowana jako krytyczna, aby móc obsługiwać serwis Allegro od 13 marca. Prosimy o jak najszybszą aktualizację oprogramowania.

sello 1.25.2 aktualizacja adresu api allegro

Pliki do pobrania:

Instalator Sello 1.25.2

Wersja nie przeprowadza aktualizacji bazy danych z wersji poprzedniej. Należy ją wgrać na wszystkich posiadanych komputerach.

Pełna lista zmian

 


Nowe forum Sello

10 marca 2018 planujemy przeniesienie obecnego forum Sello na nową platformę. Poniżej przedstawiamy nieco informacji na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, gdyż pomogą zmigrować konta użytkowników.

nowe forum Sello

1. Forum Sello przeniesione zostanie na platformę Forum Użytkowników InsERT, znajdującą się pod adresem forum.insert.com.pl, gdzie Sello będzie miało swój osobny, wydzielony dział.

2. Przeniesieniu ulegnie całe forum Sello, wszystkie wątki, załączniki oraz konta użytkowników.

3. Na nowym forum każdy użytkownik, który nie posiada jeszcze Konta InsERT, będzie musiał je założyć. Umożliwia ono pisanie na forum użytkowników InsERT, jak również zarządzanie własnymi licencjami na programy InsERT.
Przeniesione konta użytkowników ze starego forum Sello będą podłączone do kont InsERT, pod warunkiem, że podczas zakładania Konta InsERT zostanie użyty ten sam adres e-mail, który był użyty do założenia konta na forum Sello.

Użytkownicy posiadający już Konto InsERT, ale założone na inny adres e-mail, mogą przed wykonaniem migracji zmienić adres użytkownika na forum Sello na właściwy/obecnie używany. Również osoby, które nie chcą już korzystać ze starego adresu e-mail użytego na starym forum Sello mogą ten adres zmienić przed migracją na nowe forum edytując swój profil.

4. Konto InsERT można zakładać już teraz, przed migracją forum Sello.

5. Wszelkie linki odwołujące się do starego forum Sello zostaną skonwertowane na nowe, dostosowane do nowej platformy (IPB), zostaną też utworzone przekierowania adresów ze starego forum na nowe.

6. Na nowym forum przeprowadzimy drobne zmiany organizujące działy forum w inny, bardziej czytelny sposób.

7. Daty utworzenia kont zostaną zaktualizowane w późniejszym terminie, tak aby odpowiadały danym ze starego forum.

8. Migrację planujemy rozpocząć 10 marca 2018 roku (sobota). Będzie się to wiązało z wyłączeniem dostępu do starego forum. Jest to proces długotrwały więc uruchomienie nowego forum planujemy na poniedziałek 12 marca.

9. Po migracji stare forum zostanie wyłączone i nie będzie już dostępne.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy na nasze – jeszcze stare, forum do tego wątku.


Sello 1.25.1 do pobrania

Aktualizacja 1.25.1 zawiera poprawki i ułatwienia związane z nowym edytorem opisów wprowadzonym w wersji 1.25.

Sello 1.25.1 aktualizacja

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.25.1

Wersja nie przeprowadza aktualizacji bazy danych.

POPRAWKI

Poprawione zostało działanie tagów h1, h2, które w specyficznych warunkach generowane były jako nowy paragraf zamiast jako nagłówek. Prócz tego zmieniliśmy działanie funkcji Dodaj aukcję oraz Powiel aukcję tak, aby nie usuwały one automatycznie pustych zdjęć – dzięki temu istnieje możliwość wczytania do tworzonej aukcji nowych zdjęć bez utraty ich w opisie.

NOWOŚCI

W oknie zdjęć dodaliśmy kilka usprawnień. Jest to przede wszystkim możliwość zaznaczania wielu zdjęć (klawisz Ctrl+klik) oraz zaznaczania wszystkich zdjęć (Ctrl+A) w celu szybszego ich usuwania. Dodatkowo w usuwaniu może pomóc drobna zmiana, która po usunięciu zdjęcia pozostawia zaznaczone kolejne zdjęcie – dzięki temu można usuwać kolejne zdjęcia wciskając po prostu klawisz Delete.

Dodaliśmy również przed nazwą zdjęcia jego aktualną pozycję oraz nieco zmieniliśmy sposób wyświetlania miniaturek i ich zaznaczenie.

 

Pełna lista zmian


Allegro opublikowało informację dotycząca zakończenia obsługi szyfrowania TLS 1.0. Oznacza to, że Sello uruchomione na starszych systemach nie będzie w stanie połączyć się z API Allegro. Użytkownicy systemu Windows XP oraz Windows Server 2003 stracą możliwości korzystania z API Allegro.

Użytkownicy systemów poniżej Windows 8.1 muszą włączyć obsługę TLS 1.1 oraz/lub TLS 1.2 w Opcjach Internetowych > zakładka Zaawansowane, jeśli jeszcze obsługa tych protokołów nie została włączona. Użytkownikom starszych wersji zalecamy aktualizację systemu Windows do nowych wersji*.

Szczegółowe informacje od Allegro.

* Zgodnie z informacją podaną przez Microsoft system Windows XP nie jest już wspierany i nie ma on obsługi szyfrowania wyższego niż TLS 1.0.


Sello 1.25 do pobrania

Zmiany w wersja 1.25 skupiają się głównie na nowych opisach Allegro. W programie usunięty został dotychczasowy edytor HTML i zastąpiony został bardziej nowoczesnym rozwiązaniem, mającym dużo większe możliwości.

a

Pliki do pobrania:

Sello 1.25

Dokumentacja bazy danych 1.25
Zmiany w bazie danych 1.24.2-1.25.0

W wersji tej zmianie uległo bardzo wiele mechanizmów w obrębie aukcji, opisu, edycji, obsługi zdjęć itp. Zrealizowaliśmy ponad 150 różnych zagadnień związanych tylko z edycją opisu (jest to niemal 3 razy więcej zagadnień niż zawiera statystyczna wersja Sello).

Przed zainstalowaniem nowej wersji koniecznie należy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

PEŁNA LISTA ZMIAN

Zobacz listę wszystkich zmian w wersji

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku z wymogami jakie wprowadza Allegro odnośnie nowych opisów instalacja Sello 1.25 będzie niebawem konieczna, aby móc wystawiać aukcje od lutego 2018. Tak dużych zmian w działaniu aplikacji jeszcze w Sello nie było, choć z wierzchu może wydawać się, ze został zmieniony tylko edytor graficzny HTML. Prosimy zatem zgłaszać do nas ewentualne problemy z działaniem edytora oraz wystawiania aukcji.

NOWY EDYTOR OPISU

Wymieniliśmy całkowicie edytor HTML w aukcjach, szablonach aukcji oraz w szablonach opisu. Edytor działa na zupełnie innej zasadzie niż poprzedni, co pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia licznych zmian w module aukcji.

Nowy edytor obsługuje zarówno tryb HTML jak i nowy, blokowy opis Allegro. W tym celu powstały dwa osobne zmodyfikowane odpowiednio wersje edytora dostosowane odpowiednio do potrzeb serwisu. Sello na podstawie zapisanego opisu w bazie danych uruchamia edytor HTML lub edytor blokowy (może się pojawić tutaj również określenie edytor JSON (czyt. dżejson) – związane jest to z formatem zapisu nowego opisu przez Allegro).

EDYTOR HTML I EDYTOR BLOKOWY

Pomiędzy edytorami można się przełączać na zakładce OPIS w oknie aukcji. Na poniższym obrazku znajduje się porównanie wyglądu obu edytorów, gdzie kolorem żółtym oznaczono pole z wyborem typu opisu. Jako, że nowy opis Allegro może zawierać tylko kilka znaczników formatujących treść, edytor blokowy jest znacznie uproszczony w stosunku do pełnego edytora HTML.

.

W momencie przełączania Sello wykonuje konwersję opisu. Powoduje ona usunięcie z opisu wszelkich niedopuszczalnych w nowym opisie znaczników HTML oraz ich atrybutów (jak np. styl, czy klasa). Usunięciu podlegają również zdjęcia znajdujące się w opisie HTML. W nowym opisie nie ma możliwości linkowania zdjęć z serwerów zewnętrznych (FTP), wszystkie zdjęcia, które mają być umieszczone w opisie aukcji muszą być wysłane do Allegro. Tym samym, aby w nowym edytorze dodać zdjęcie towaru, należy w pierwszej kolejności dodać zdjęcia na zakładce ZDJĘCIA w aukcji.

Nowy opis podzielony jest na sekcje. Aktualnie Allegro udostępnia 5 rodzajów sekcji:
– Tekst
– Tekst + zdjęcie
– Zdjęcie + tekst
– Zdjęcie + zdjęcie
– Zdjęcie

W edytorze Sello aby dodać kolejną sekcję należy posłużyć się przyciskiem + DODAJ SEKCJĘ znajdującym się zawsze na dole edytowanego opisu lub z zasobnika po prawej stronie konkretnej sekcji wybrać opcję wstaw sekcję powyżej/poniżej. Domyślnie Sello wstawia sekcję typu tekst.

Z listy narzędzi w górnej części edytora, po zaznaczeniu sekcji można zmieniać jej typ, przełączając przyciski symbolizujące sekcję danego typu.

Konwersja opisu z HTML przenosi cały możliwy tekst, uwzględniając dopuszczalne tagi HTML do jednej sekcji typu tekst. Możliwa jest również konwersja w drugą stronę, z nowego opisu do HTML. Z sekcji tworzone są wtedy elementy typu div a w nich paragrafy zawierające treść.

Wybór sekcji nowego opisu Allegro

Po wybraniu sekcji z obrazkiem, pojawi się symbol pustego zdjęcia. Po kliknięciu w to zdjęcie Sello wyświetli wszystkie zdjęcia dostępne obecnie w galerii aukcji (zakładka ZDJĘCIA). Po wybraniu miniaturki zdjęcia jest ono wstawiane do opisu.
Możliwa jest zmiana typu sekcji po wpisaniu treści i wybraniu zdjęć, jednak należy wziąć pod uwagę, że zamiana sekcji zawierającej treść na sekcję bez treści (zdjęcie lub dwa zdjęcia) spowoduje usunięcie tekstu z opisu.

Nowy opis Allegro w Sello

Powyżej widok nowego opisu z sekcją typu tekst + zdjęcie.

W opisie można stosować obecnie dwa rodzaje nagłówków (odpowiednik h1 oraz h2 w HTML), pogrubianie (znacznik b), paragrafy (p), listę wypunktowaną (ul) oraz numerowaną (ol). Wszystkie te opcje są dostępne w narzędziach edytora blokowego.

NOWY EDYTOR A STARSZE SYSTEMY WINDOWS

Nowy edytor osadzony w Sello wymaga do prawidłowej pracy zainstalowanej przeglądarki Internet Explorer 11. Jeśli w systemie nie ma takiej przeglądarki zainstalowanej lub w parametrach użytkownika jest wybrany tryb zgodności HTML z wersją wcześniejszą niż 11, Sello zamiast nowego edytora uruchomi edytor uproszczony. Zaznaczamy jednak, że nowe opisy wykorzystują składnię języka HTML 5 oraz style CSS3, które nie są wspierane na starszych przeglądarkach i ich wizualna postać w edytorze uproszczonym może nieco odbiegać od wyglądu tej samej treści w Allegro.

EDYTOR UPROSZCZONY

Jest to bardzo prosta wersja edytora tekstowego prezentująca kod opisu oraz podgląd opisu w przeglądarce. W edytorze uproszczonym nie ma możliwości edycji graficznej opisu – czyli tak jak było do tej pory. Podgląd z prawej strony nie jest edycyjny. Po zmianie kodu po lewej stronie, Sello odczekuje sekundę po czym aktualizuje wygląd po stronie prawej.

Edytor uproszczony Markdown do tworzenia nowych opisów Allegro

W przypadku pracy w trybie IE11 jest możliwość przełączenia nowego edytora na edytor uproszczony – wystarczy zaznaczyć pole Edytor uproszczony. Na starszych przeglądarkach znacznik ten jest nieaktywny i domyślnie włączony. W przypadku nowych opisów daje to dodatkowe możliwości, o których poniżej.

EDYTOR UPROSZCZONY, NOWY OPIS I JĘZYK MARKDOWN

Edytując opisy HTML w edytorze uproszczonym Sello wyświetla kod HTML, który jest dość znany wśród osób zajmujących się edycją stron internetowych. W przypadku nowego opisu edytor uproszczony nie wyświetla go w swojej postaci, gdyż Allegro wymaga ściśle określonej struktury tego kodu, osadzonej w formacie JSON (HTML dopuszcza dowolną strukturę). Dla osób niezwiązanych z programowaniem zapis taki jest dosyć nieczytelny.
Dlatego też postanowiliśmy dodać uproszczony i dostosowany do wymogów Allegro zapis w formacie Markdown.

Markdown jest prostym językiem znaczników przeznaczonym do edycji treści w postaci tekstowej, przy czym umożliwia on łatwe formatowanie tego tekstu.

Edytor tekstowy Markdown do nowych opisów Allegro

Podobnie, jak w przypadku uproszczonego edytora HTML i tutaj, sekundę po edycji, Sello przetwarza kod Markdown na kod JSON według specyfikacji Allegro a następnie wyświetla jego podgląd w HTML po prawej stronie.
Dokładny opis języka Markdown stosowanego w Sello oraz dlaczego warto z niego korzystać mając nowy edytor graficzny opisujemy w dalszej części. Ogólne zasady posługiwania się tym językiem można znaleźć w sieci.

POBIERANIE AUKCJI Z SERWISU ALLEGRO

Sello rozpoznaje typ opisu po tym, jak jest on zapisany w bazie danych. Jeśli zatem obecnie część Waszych aukcji jest już wystawiona z nowym opisem i opis ten był pobierany do Sello za pomocą wersji publicznej 1.24 to Sello nie rozpozna go prawidłowo. Ale spokojnie Uśmiech.

Allegro zwraca opis w dwóch postaciach. W postaci czytelnej HTML oraz w postaci źródłowej w formacie JSON. Wersja 1.25 przy pobieraniu aukcji sprawdza czy jest opis w nowym formacie i ten właśnie opis jest zapisywany w bazie danych jako nadrzędny. Oznacza to dwie rzeczy:

 • W bazie danych Sello może istnieć tylko jedna postać opisu danej aukcji: HTML albo JSON
 • Aby Sello poprawnie rozpoznało nowy opis JSON należy dla wybranych aukcji pobrać opisy (pełne dane) jeszcze raz

Powielając tak pobraną aukcję Sello będzie już rozpoznawać opis i uruchamiać właściwą wersję edytora.

SZABLONY

Szablony opisów jak i opisy w szablonach aukcji z nowym formatem JSON działają identycznie jak szablony HTML. W edytorach tychże szablonów są dodane te same możliwości, które opisane zostały powyżej dla aukcji.

Można zatem utworzyć szablon opisu w nowym formacie, ułożyć sekcje według własnego pomysłu a następnie w szablonach aukcji podmienić zmianami zbiorczymi (ctrl+B) szablon graficzny.

ZDJĘCIA W SZABLONACH

W związku z faktem, że nowe opisy nie dopuszczają zdjęć linkowanych z zewnętrznych serwerów w szablonie opisu nie można użyć tagów [Towar::Zdjecie::X]. Tutaj nastąpiła istotna zmiana i należy zapamiętać, że w nowym opisie mogą być umieszczane tylko zdjęcia znajdujące się w galerii aukcji. W przypadku Sello oznacza to zdjęcia/tagi znajdujące się na zakładce ZDJĘCIA.

Aby zatem szablon zadziałał prawidłowo, spośród 16 dostępnych w galerii zdjęć należy zadbać o to, aby zdjęcia używane w opisie miały swoje pokrycie na zakładce ZDJĘCIA.

Wstawianie tagów zdjęć do szablonu aukcji

Proszę tutaj zwrócić uwagę, że w opisie dodajemy zdjęcia z aukcji, nie z towaru. Zdjęcia z towaru mogą być dodane do zakładki ZDJĘCIA. W przypadku szablonu aukcji, gdzie nie mamy zdjęć, pojawiają się ikony symbolizujące numer konkretnego zdjęcia z aukcji. Dlatego też nie stosujemy tutaj notacji znanej z tagów, aby odróżnić numer zdjęcia aukcji od zdjęć towarów.

Umieszczanie zdjęć w szablonie nowego opisu Allegro

Powyżej przykładowy szablon zawierający trzy sekcje wyróżnione kolorem żółtym. Zdjęcia mają widoczne numery odpowiadające kolejnym zdjęciom z galerii zdjęć.

Ikona z symbolem zdjęcia bez numeru oznacza, że w danym miejscu nie został jeszcze określony numer zdjęcia, które ma się pojawić w tym miejscu szablonu. Szablon taki jest również poprawny i można za jego pomocą wygenerować aukcje, a zdjęcie dodać na poziomie edycji aukcji przygotowanej nie modyfikując już struktury opisu. Próba wysłania aukcji zawierającej takie nieokreślone zdjęcia zakończy się niepowodzeniem – Allegro zwróci błąd informujący o niepoprawnym URL-u zdjęcia.

Jeśli w szablonie zostaną użyte zdjęcia o numerach większych niż liczba zdjęć pobrana z towaru przy generowaniu aukcji, nadmiarowe pola zostaną usunięte a sekcje skonwertowane na tekst lub zostanie taka sekcja usunięta. Dzięki temu można w szablonie umieścić odwołanie np. do 10 zdjęć a wystawiać towary zawierające 3 zdjęcia. Sekcje zawierające odwołanie do pozostałych 7 zdjęć zostaną usunięte lub skonwertowane na tekst.

POLA WŁASNE, TAGI I NOWY OPIS

Zapewne wielu z Was ma  tej chwili w opisie towarów lub w polach własnych umieszczone teksty sformatowane, czy to w postaci wizualnej czy w postaci kodu HTML. Najkorzystniej będzie sukcesywnie pozbyć się wszelkiego kodu HTML (poza wyjątkami dopuszczonymi przez Allegro).
Sello w momencie przetwarzania takich tagów do opisu w formacie JSON wykonuje czyszczenie ich treści z niedozwolonych tagów HTML oraz atrybutów. W zależności od stopnia skomplikowania tego kodu HTML może się okazać, że wyczyszczona treść nadal nie spełnia kryteriów Allegro i przy próbie wystawiania aukcji, serwis zwróci błąd o treści wskazującej na niepoprawny kod HTML. W stosunku do wersji BETA poczyniliśmy tutaj dodatkowe poprawki, aby generowany kod był przez Allegro akceptowany. Jest on dodatkowo na koniec filtrowany i poddawany przekształceniu w celu wyeliminowania nieprawidłowych zagnieżdżeń tagów HTML.

Jeśli mimo wszystko Allegro zwraca błąd związany z nieprawidłowym podzbiorem HTML można edytować taką aukcję/opis towaru/pole własne i poprawić kod. Może się okazać, że samo otworzenie edytora i zapisanie aukcji ponownie przefiltruje kod i będzie on już miał poprawną strukturę. W takich sytuacjach prosimy zgłosić do nas problem, zostanie on poprawiony lub podamy rozwiązanie.

WYSTAWIANIE AUKCJI Z NOWYM OPISEM

Wystawiając aukcję z nowym opisem, może dojść do sytuacji, że Allegro zwróci błąd informujący o niepoprawnym opisie. Dzieje się tak dlatego, że opis może być generowany z różnych fragmentów dosyć skomplikowanej struktury HTML, np. z opisu towaru.

Allegro najczęściej zwraca dwa rodzaje błędów, niekoniecznie zrozumiałych:

niepoprawny podzbiór HTML w section[0].item[1] – ten błąd należy czytać w taki sposób, że w sekcji pierwszej (section[0] oznacza sekcję pierwszą, section[1] drugą itd..) element drugi (item[1] – tutaj też liczymy począwszy od 0) zawiera niepoprawny HTML. Ta wiedza umożliwia stwierdzenie w której konkretnie sekcji jest problem i go usunąć. Przy usuwaniu błędów dobrze jest posłużyć się edytorem uproszczonym.

niepoprawny URL zdjęcia – błąd wskazuje na to, że w opisie znajduje się zdjęcie nieokreślone, czyli szara ikonka symbolizująca brak zdjęcia. Podmiana na zdjęcie prawdziwe lub usunięcie usunie ten problem.

MARKDOWN

Jak napisano wyżej, Markdown jest prostym językiem umożliwiającym tekstowe tworzenie sformatowanych treści. Poniżej opis używanych przez Sello znaczników. Wszystkie znaczniki muszą znajdować się w pierwszej kolumnie tekstu.

– 3 minusy oznaczają początek nowej sekcji. Znacznik ten występuje samotnie w linii.
# nagłówek duży – pojedynczy znak # oznacza, że w danej linii znajduje się duży nagłówek (h1). Treść występujący po znaku jest odsunięta spacją.
## nagłówek mały – podobnie jak wyżej, ale tworzony jest nagłówek mniejszy (h2).
– element listy wypunktowanej (ul). Zamiennie mogą być stosowane również * oraz +. Kolejne elementy listy należy umieszczać w nowych liniach. Po znaczniku musi być spacja.
1. – element listy numerowanej (ol). Można wstawić dowolną liczbę wraz z kropką oraz spacją. Wygenerowana lista będzie się zaczynać zawsze od 1.
**treść** – wstawienie treści pomiędzy podwójne gwiazdki oznacza pogrubienie tej treści.
ZDJECIE: 1 – oznacza utworzenie elementu ze zdjęciem, w tym wypadku pierwszym z galerii aukcji. Zwracamy uwagę na zapis ZDJECIE, bez polskiego znaku Ę.

Nowy opis Allegro w edytorze uproszczonym musi zaczynać się znacznikiem nowej sekcji . Brak takiego znacznika spowoduje, że Sello uzna ten opis za opis HTML.

Sekcja może zawierać 1 lub 2 elementy: tekst lub zdjęcie. Znacznik ZDJECIE: X powoduje dodanie w sekcji nowego elementu typu zdjęcie, zamykając tym samym wcześniej otwarty np. element tekstowy.

Oznacza to, że poniższy zapis usunie ostatnią linijkę tekstu, gdyż utworzona zostanie sekcja typu tekst + zdjęcie i na kolejny tekst pod spodem nie ma już miejsca:

---
 # Tutaj jest jakiś nagłówek

Tutaj jest jakiś akapit

Tutaj jest jakiś inny akapit z **pogrubionym fragmentem**.
ZDJECIE: 1
Tego tekstu nie będzie w opisie, ponieważ w tej sekcji są już dwa elementy, tekst i zdjęcie.

Z kolei zapis poniższy jest już poprawny i powoduje utworzenie sekcji typu zdjęcie + tekst:

---
ZDJECIE: 1
Ten tekst będzie widoczny, Sello utworzy sekcję typu zdjęcie + tekst

Sekcja typu zdjęcie + zdjęcie. Może zawierać pustą linię pomiędzy zdjęciami:

---
ZDJECIE: 1
ZDJECIE: 2
---

Ale dodanie nowej linii przed zdjęciem oznacza już pusty akapit. Dodanie pustej linii po zdjęciach również oznacza pusty akapit, ale zostanie on naturalnie odrzucony, bo już istnieją dwa elementy typu zdjęcie w sekcji.

Zatem aby utworzyć nowy akapit należy oddzielić teksty pustą linią.

Lista wypunktowana w sekcji typu zdjęcie + tekst:

---
ZDJECIE: 4
## Cechy produktu:

- odporny na ogień
- odporny na wodę
- nie zawiera ołowiu
- produkt z Polski

---

Dlaczego edytor uproszczony jest przydatny, gdy jest edytor wizualny?

Za jego pomocą można szybko podzielić jedną sekcję na kilka mniejszych – np. przy konwertowaniu opisu z HTML do opisu blokowego, aby pododawać zdjęcia, czy zmienić formatowanie, wyróżnić fragmenty tekstu. To wszystko można osiągnąć bez odrywania ręki od klawiatury, bez użycia myszki i konieczności klikania w przyciski edytora. Edytor tekstowy daje też możliwość skopiowania treści w języku Markdown i zapisanie ich poza Sello, czy przeniesienia opisu z jednej aukcji do drugiej.

Pełna lista zmian