Ważne! Sello 1.24

Ważne! Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Sello 1.24.0

Pliki do pobrania:

Sello 1.24

Dokumentacja bazy wkrótce zostanie udostępniona.

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku ze zmianami jakie wprowadza Allegro konieczna była przebudowa kilku krytycznych do działania mechanizmów w Sello. Zmiany te były wprowadzone w sposobie działania aukcji (przetwarzania obrazków w opisie) oraz w module pobierania parametrów (atrybutów specyficznych) z serwisu. Zmiany te były dosyć znaczące więc prosimy zwrócić szczególną uwagę na to czy opis w aukcjach działa prawidłowo, oraz czy atrybuty specyficzne działają prawidłowo.

Wersja Sello 1.24 jest konieczna do działania z Allegro od 12 września, kiedy to Allegro usunie z API wykorzystywane przez wcześniejsze wersje Sello funkcje. Prosimy zatem nie odkładać instalacji wersji 1.24 na ostatnią chwilę, tylko przygotować się do niej wcześniej.

Na czym polega aktualizacja wersji?

Należy ją przeprowadzić na każdym komputerze pracującym w sieci począwszy od komputera na którym zainstalowany jest serwer SQL obsługujący bazę Sello. Wystarczy pobrać najnowszą wersję i uruchomić instalator.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji należy przeprowadzić standardową aktualizację bazy danych – Sello zapyta czy taką aktualizację przeprowadzić. Wymagane jest posiadanie hasła Szefa, jeśli było założone.

W normalnych warunkach aktualizacja powinna przejść bez problemów. W razie wystąpienia jakiegoś problemu z aktualizacją prosimy pisać na forum.

ZMIANY W ATRYBUTACH SPECYFICZNYCH

Z punktu widzenia API Allegro zmiana jest taka, że wcześniej API umożliwiało pobranie wszystkich pól formularza służącego do wystawiania aukcji (definicję wszystkich dostępnych pól) w tym pola stałe jak i atrybuty specyficzne, teraz dla każdej kategorii pola te muszą być pobierane niezależnie i mogą się różnić między sobą.

Zmiany w obsłudze atrybutów w Sello polegają na tym, że pobierane są tylko atrybuty dla wykorzystywanych w programie kategorii. Czym jest ich więcej, tym pobieranie atrybutów będzie trwało dłużej.

W przypadku wybrania nowej kategorii np. przy dodawaniu aukcji lub szablonu aukcji w momencie przejścia na zakładkę SPECYFICZNE Sello pobierze atrybuty dla wybranej kategorii i zapisze je w bazie danych. Atrybuty te są aktualizowane jeśli zmieni się wersja pól formularza wystawiania aukcji w Allegro. Atrybuty dla nieużywanych kategorii są usuwane przy synchronizacji.

Część słowników stałych, jak opcje wysyłki, płatności, opcje promowania, są synchronizowane z automatycznie wybranej kategorii. Gdyby okazało się, że automatycznie wybrana kategoria nie zawiera wszystkich wymaganych pól, w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE można ustawić ręcznie numer kategorii, z której te pola będą inicjowane.

Aby ustawić atrybuty [/b]zmianami zbiorczymi[/b] w sytuacji gdy wybierane są nowe kategorie należy najpierw zsynchronizować parametry aby atrybuty dla nowych kategorii zostały pobrane z serwisu.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji konieczne jest pobranie parametrów od nowa. Aktualizacja usuwa słowniki pól formularza istniejące w bazie Sello i konieczne jest ich ponowne pobranie w nowym formacie. Atrybuty wybrane w aukcjach pozostaną w aukcjach zapisane.

KONIEC PROBLEMU Z ATRYBUTAMI

Powyższe zmiany eliminują także problem powielających się i niepoprawnych atrybutów, które trzeba było usuwać za pomocą zmian zbiorczych atrybutów.

NOWA STRONA STARTOWA

Wraz ze zmianami wizualnymi aplikacji wprowadzonymi w wersji 1.23 zmieniamy również nieco wygląd strony startowej. Wyciągnęliśmy „na wierzch” bardziej przydatne informacje o aktualnej liczbie obiektów, którymi należy się zająć (liczba nowych transakcji, wiadomości, przygotowanych paczek) oraz dodatkowo, w każdej sekcji danych pojawił się prosty wykres słupkowy obrazujący aktualne trendy. Pozwoli to również lepiej zaplanować pracę.

Wykresy pojawiają się tylko jeśli wybrany jest tryb silnika HTML IE11 (lub najnowszy dostępny z zainstalowanym IE11).

Zmieniliśmy również zachowanie sekcji z ważnymi informacjami. Nowe informacje są przez 5 dni podświetlone kolorem, przeczytane stają się lekko wyszarzone (nie znikają jak w wersjach poprzednich). Zależy nam na polepszeniu czytelności ważnych informacji. Może okazać się konieczne oznaczenie wszystkich informacji jako przeczytane po instalacji nowej wersji.

PLAKIETKI

Plakietki mają zwrócić Waszą uwagę na pojawienie się pewnych istotnych informacji w którymś z modułów. Pojawiają się one na przyciskach modułów. W wersji 1.24 dodaliśmy plakietki w module START oraz AUKCJE.

START – plakietka pokazuje liczbę nieprzeczytanych ważnych informacji na stronie startowej. Mogą to być informacje diagnostyczne Sello lub ważne informacje publikowane przez nas, z którymi warto się zapoznać.

AUKCJE – plakietka pokazuje liczbę zmian oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających. Będzie ona szczególnie przydatna dla osób, które wysyłają zmiany np stanu towaru ręcznie.

Przy pracy sieciowej może zaistnieć sytuacja, że na jednym z komputerów zostaną wygenerowane lub pobrane dane, które spowodują pojawienie się na nim plakietki z liczbą. W takiej sytuacji na pozostałych komputerach plakietki pojawią się z kilkuminutowym opóźnieniem. Jest to związane z brakiem bezpośredniego połączenia pomiędzy komputerami a sama informacja umieszczana na plakietkach jest odświeżana co kilka minut.

ZMIANY ZBIORCZE

Dodaliśmy dwie nowe zmiany zbiorcze aukcji trwających. Opcje wyróżniające oraz Wysyłka w ciągu.

Za pomocą trójstanowego pola typu checkbox można dodawać, usuwać oraz pomijać zmianę konkretnej opcji wyróżniającej. Wybrany rodzaj zmiany zostanie zapisany w szczegółach zmiany oczekującej.

Przypominamy również, że dostępne są już zmiany gwarancji, reklamacji i warunków zwrotów, które będą wymagane na Allegro od 12 września 2017.

AUKCJE

Zmieniliśmy wewnętrzny mechanizm przetwarzający opisy (pod kątem obsługi obrazków oraz tagów). Istniejący w Sello od początku mechanizm niestety nie był do końca kompatybilny z nowszymi silnikami HTML wykorzystywanymi w programie i powodował liczne problemy. Jednym z nich było zawieszanie się programu przy wykonywaniu zbiorczej aktualizacji atrybutów specyficznych.
Mechanizm ten został przepisane na nowo i działa na innej zasadzie, dlatego prosimy zwrócić uwagę na zdjęcia dodawane do opisów, czy zachowują się poprawnie.

MODYFIKATORY

Rozszerzyliśmy parser tagów o dwa nowe modyfikatory:

index_of – umożliwia wyszukanie ciągu znaków w wartości tagu, zwracając indeks pierwszej znalezionej pozycji. Jeśli podany ciąg nie zostanie znaleziony to modyfikator zwraca wartość -1.

substring – umożliwia wycinanie z wartości tagu określonej liczby znaków, począwszy od wskazanej pozycji.

Oba modyfikatory mogą działać wspólnie razem pozwalając wyszukiwać i wycinać fragment wartości. Szczegóły oraz przykłady użycia można znaleźć w pomocy (F1) pod hasłem szablony.

WYDRUKI PACZEK W KOLEJNOŚCI

Wydruki paczek są teraz sortowane zgodnie z sortowaniem ustawionym na liście paczek. Dzięki temu można przed drukowaniem posortować listę paczek według numeru nadawczego bądź symbolu i w takiej kolejności pojawią się one na wydrukach.

PEŁNA LISTA ZMIAN

Allegro

– Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
– Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
– Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
– Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
– Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
– Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
– Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
– Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
– W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
– Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

– Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
– Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
– Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
– Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
– Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
– Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
– Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
– Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

– Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
– Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

– Na przycisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
– Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
– Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
– Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

– W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

– Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

– Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
– Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

– Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
– Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

– Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

– Poprawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
– Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
– Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

– [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

– Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek

Załoga Sello

Ważne! Sello 1.24

Sello 1.24 BETA

Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Sello 1.24.0 beta

Pliki do pobrania:

Sello 1.24 BETA

Przypominamy, że jest to wersja BETA. Dołożyliśmy wszelkich starań aby wersja BETA była stabilna i działająca poprawnie ale mimo wszystko mogą w niej wystąpić nieoczekiwane problemy utrudniające pracę. Prosimy o świadome instalowanie wersji BETA.

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

W tym wątku prosimy zgłaszać błędy i sugestie odnośnie wersji BETA.

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku ze zmianami jakie wprowadza Allegro konieczna była przebudowa kilku krytycznych do działania mechanizmów w Sello. Zmiany te były wprowadzone w sposobie działania aukcji (przetwarzania obrazków w opisie) oraz w module pobierania parametrów (atrybutów specyficznych) z serwisu. Zmiany te były dosyć znaczące więc prosimy zwrócić szczególną uwagę na to czy opis w aukcjach działa prawidłowo, oraz czy atrybuty specyficzne działają prawidłowo.

Wersja Sello 1.24 będzie konieczna do działania z Allegro od 12 września, kiedy to Allegro usunie z API wykorzystywane przez wcześniejsze wersje Sello funkcje. Prosimy zatem osoby, które chciałyby zapoznać się z wersją BETA aby zrobiły to możliwie szybko i zgłaszały ewentualne problemy, tak abyśmy mogli czym prędzej wypuścić oficjalną wersję RTM.

Z kolei pozostałych użytkowników prosimy o przygotowanie się do aktualizacji wersji Sello do 1.24 gdy ta będzie już gotowa. Prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, czyli na 12 września.

ZMIANY W ATRYBUTACH SPECYFICZNYCH

Z punktu widzenia API Allegro zmiana jest taka, że wcześniej API umożliwiało pobranie wszystkich pól formularza służącego do wystawiania aukcji (definicję wszystkich dostępnych pól) w tym pola stałe jak i atrybuty specyficzne, teraz dla każdej kategorii pola te muszą być pobierane niezależnie i mogą się różnić między sobą.

Zmiany w obsłudze atrybutów w Sello polegają na tym, że pobierane są tylko atrybuty dla wykorzystywanych w programie kategorii. Czym jest ich więcej, tym pobieranie atrybutów będzie trwało dłużej.

W przypadku wybrania nowej kategorii np. przy dodawaniu aukcji lub szablonu aukcji w momencie przejścia na zakładkę SPECYFICZNE Sello pobierze atrybuty dla wybranej kategorii i zapisze je w bazie danych. Atrybuty te są aktualizowane jeśli zmieni się wersja pól formularza wystawiania aukcji w Allegro. Atrybuty dla nieużywanych kategorii są usuwane przy synchronizacji.

Część słowników stałych, jak opcje wysyłki, płatności, opcje promowania, są synchronizowane z automatycznie wybranej kategorii. Gdyby okazało się, że automatycznie wybrana kategoria nie zawiera wszystkich wymaganych pól, w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE można ustawić ręcznie numer kategorii, z której te pola będą inicjowane.

Aby ustawić atrybuty [/b]zmianami zbiorczymi[/b] w sytuacji gdy wybierane są nowe kategorie należy najpierw zsynchronizować parametry aby atrybuty dla nowych kategorii zostały pobrane z serwisu.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji konieczne jest pobranie parametrów od nowa. Aktualizacja usuwa słowniki pól formularza istniejące w bazie Sello i konieczne jest ich ponowne pobranie w nowym formacie. Atrybuty wybrane w aukcjach pozostaną w aukcjach zapisane.

KONIEC PROBLEMU Z ATRYBUTAMI

Powyższe zmiany eliminują także problem powielających się i niepoprawnych atrybutów, które trzeba było usuwać za pomocą zmian zbiorczych atrybutów.

NOWA STRONA STARTOWA

Wraz ze zmianami wizualnymi aplikacji wprowadzonymi w wersji 1.23 zmieniamy również nieco wygląd strony startowej. Wyciągnęliśmy „na wierzch” bardziej przydatne informacje o aktualnej liczbie obiektów, którymi należy się zająć (liczba nowych transakcji, wiadomości, przygotowanych paczek) oraz dodatkowo, w każdej sekcji danych pojawił się prosty wykres słupkowy obrazujący aktualne trendy. Pozwoli to również lepiej zaplanować pracę.

Wykresy pojawiają się tylko jeśli wybrany jest tryb silnika HTML IE11 (lub najnowszy dostępny z zainstalowanym IE11).

Zmieniliśmy również zachowanie sekcji z ważnymi informacjami. Nowe informacje są przez 5 dni podświetlone kolorem, przeczytane stają się lekko wyszarzone (nie znikają jak w wersjach poprzednich). Zależy nam na polepszeniu czytelności ważnych informacji. Może okazać się konieczne oznaczenie wszystkich informacji jako przeczytane po instalacji nowej wersji.

PLAKIETKI

Plakietki mają zwrócić Waszą uwagę na pojawienie się pewnych istotnych informacji w którymś z modułów. Pojawiają się one na przyciskach modułów. W wersji 1.24 dodaliśmy plakietki w module START oraz AUKCJE.

START – plakietka pokazuje liczbę nieprzeczytanych ważnych informacji na stronie startowej. Mogą to być informacje diagnostyczne Sello lub ważne informacje publikowane przez nas, z którymi warto się zapoznać.

AUKCJE – plakietka pokazuje liczbę zmian oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających. Będzie ona szczególnie przydatna dla osób, które wysyłają zmiany np stanu towaru ręcznie.

Przy pracy sieciowej może zaistnieć sytuacja, że na jednym z komputerów zostaną wygenerowane lub pobrane dane, które spowodują pojawienie się na nim plakietki z liczbą. W takiej sytuacji na pozostałych komputerach plakietki pojawią się z kilkuminutowym opóźnieniem. Jest to związane z brakiem bezpośredniego połączenia pomiędzy komputerami a sama informacja umieszczana na plakietkach jest odświeżana co kilka minut.

ZMIANY ZBIORCZE

Dodaliśmy dwie nowe zmiany zbiorcze aukcji trwających. Opcje wyróżniające oraz Wysyłka w ciągu.

Za pomocą trójstanowego pola typu checkbox można dodawać, usuwać oraz pomijać zmianę konkretnej opcji wyróżniającej. Wybrany rodzaj zmiany zostanie zapisany w szczegółach zmiany oczekującej.

Przypominamy również, że dostępne są już zmiany gwarancji, reklamacji i warunków zwrotów, które będą wymagane na Allegro od 12 września 2017.

AUKCJE

Zmieniliśmy wewnętrzny mechanizm przetwarzający opisy (pod kątem obsługi obrazków oraz tagów). Istniejący w Sello od początku mechanizm niestety nie był do końca kompatybilny z nowszymi silnikami HTML wykorzystywanymi w programie i powodował liczne problemy. Jednym z nich było zawieszanie się programu przy wykonywaniu zbiorczej aktualizacji atrybutów specyficznych.
Mechanizm ten został przepisane na nowo i działa na innej zasadzie, dlatego prosimy zwrócić uwagę na zdjęcia dodawane do opisów, czy zachowują się poprawnie.

MODYFIKATORY

Rozszerzyliśmy parser tagów o dwa nowe modyfikatory:

index_of – umożliwia wyszukanie ciągu znaków w wartości tagu, zwracając indeks pierwszej znalezionej pozycji. Jeśli podany ciąg nie zostanie znaleziony to modyfikator zwraca wartość -1.

substring – umożliwia wycinanie z wartości tagu określonej liczby znaków, począwszy od wskazanej pozycji.

Oba modyfikatory mogą działać wspólnie razem pozwalając wyszukiwać i wycinać fragment wartości. Szczegóły oraz przykłady użycia można znaleźć w pomocy (F1) pod hasłem szablony.

WYDRUKI PACZEK W KOLEJNOŚCI

Wydruki paczek są teraz sortowane zgodnie z sortowaniem ustawionym na liście paczek. Dzięki temu można przed drukowaniem posortować listę paczek według numeru nadawczego bądź symbolu i w takiej kolejności pojawią się one na wydrukach.

PEŁNA LISTA ZMIAN

Allegro

– Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
– Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
– Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
– Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
– Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
– Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
– Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
– Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
– W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
– Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

– Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
– Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
– Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
– Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
– Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
– Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
– Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
– Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

– Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
– Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

– Na przycisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
– Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
– Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
– Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

– W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

– Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

– Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
– Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

– Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
– Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

– Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

– Poprawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
– Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
– Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

– [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

– Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek

Załoga Sello

Sello 1.24 BETA

Sello 1.23.4

W związku z usunięciem z Allegro obsługi serwisu Aukro.cz przy próbie dodania konta aukcyjnego z serwisu Allegro wystąpi problem. Sello 1.23.4 zawiera poprawkę umożliwiającą dodawanie nowych kont do Sello.

Parametr jest niepoprawny

Pliki do pobrania:

Sello 1.23.4

Wersja 1.23.4 nie przeprowadza aktualizacji bazy z wersji wcześniejszej.

Informacje o wersji

Problem z dodaniem konta aukcyjnego

Problem występuje przy próbie dodania konta z serwisu aukcyjnego Allegro i objawia się komunikatem: Parametr jest niepoprawny

Instalacja wersji 1.23.4 rozwiązuje ten problem. Jednocześnie przypominamy, że Sello nie obsługuje już serwisu Aukro.cz z powodu oddzielenia API Aukro od Allegro, o czym informowaliśmy wcześniej. Obsługa serwisu zostanie usunięta z interfejsu programu w przyszłej wersji.

Lista zmian

Allegro

– Poprawiono problem z dodawaniem konta aukcyjnego po zakończeniu wsparcia dla Aukro.cz

Załoga Sello

Sello 1.23.4

Koniec wsparcia dla Aukro.cz

Serwis Allegro poinformował o całkowitym rozdzieleniu serwisu Aukro.cz oraz Allegro.pl dnia 31 lipca 2017, Aukro.cz nie będzie już obsługiwane przez API Allegro.

Allegro Aukro

W związku z tym, że Sello wykorzystuje API Allegro nie będzie już możliwości synchronizacji z serwisem Aukro.cz, tym samym serwis ten przestanie być przez Sello obsługiwany w momencie rozdzielenia obu serwisów.

Informacje na ten temat można znaleźć tutaj:
https://pomoc.allegro.pl/info/zmiany_dotyczace_sprzedazy_na_aukro.cz
http://allegro.pl/webapi/news.php#news_100562

W związku ze zmianami, jeśli w Sello w oknie zarządzania kontami i licencjami w szczegółach konta jest włączona obsługa konta Aukro.cz może to powodować występowanie błędów podczas synchronizacji (bez względu na to czy faktycznie Aukro było obsługiwane czy nie było na danym koncie).
Obsługę tego konta należy wyłączyć.

Ewentualne dalsze postępowanie z obsługą serwisu Aukro.cz będziemy rozpatrywać w późniejszym terminie.

Koniec wsparcia dla Aukro.cz

Sello 1.23.3

Sello 1.23.3 zawiera poprawkę fiskalizacji dokumentów w Subiekcie nexo 16 oraz poprawia problem, który może wystąpić przy aktualizacji dużej bazy danych do wersji 1.23.2.

Sello 1.23.3

Pliki do pobrania:

Sello 1.23.3

Wersja 1.23.3 nie przeprowadza aktualizacji bazy z wersji wcześniejszej. Wersja ta zawiera jednak poprawioną aktualizację bazy z wersji 1.23.0 to 1.23.2.

Informacje o wersji

Konwersja bazy danych

W wersji poprzedniej, czyli w 1.23.2 pojawiły się poprawki, które wymagały skonwertowania statystycznie największej tabeli w bazie danych Sello. Podczas takiej konwersji tworzona jest kopia danych tej tabeli. W przypadku dużych baz (ponad 6GB) hostowanych przez darmową wersję serwera SQL Express instalowaną wraz z programem mogło dojść do sytuacji, że podczas aktualizacji bazy występował problem związany z przekroczeniem limitu darmowej wersji serwera SQL do 10GB.

W związku z tym, w wersji 1.23.3 znajduje się poprawka umożliwiająca zaktualizowanie wersji 1.23.0 do wersji 1.23.3 w nieco inny sposób (pomijający tworzenie kopii danych).

Jeśli zaktualizowałeś już bazę do wersji 1.23.2 i aktualizacja przeszła bez problemów to ta poprawka nic nie zmieni.

Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś wersji 1.23.0 lub wcześniejszej lub przy aktualizacji do 1.23.2 wystąpił błąd o treści:
Błąd 80040E14: Could not allocate space for object 'dbo.Tmp_au_Allegro’…

to wersja 1.23.3 pozwoli taką bazę zaktualizować. Jak zawsze, zalecamy przed wykonaniem aktualizacji wykonać kopię zapasową bazy (archiwizację).

Lista zmian

Współpraca z systemem sprzedaży

– Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów w Subiekcie nexo 16

Konwersja bazy danych

– Poprawka aktualizacji bazy do wersji 1.23.2

Załoga Sello

Sello 1.23.3

Nowa strona Sello.pl

Informujemy o zmianach w wyglądzie witryny głównej programu Sello. Jest ona dostępna pod adresem http://www.sello.pl. Witryna zawiera podobne informacje jak jej poprzednia wersja, czyli m.in. krótką charakterystykę programu oraz jego najważniejsze funkcje, przykładowe zrzuty ekranu, zmiany w programie oraz informacje dotyczące możliwości pobrania oraz zakupu licencji.
Na stronach witryny można znaleźć również dodatki stworzone przez firmy partnerskie.


Sello 1.23.2

Sello 1.23.2 zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo w tej wersji dodaliśmy możliwość wystawiania aukcji na Allegro ze zdefiniowanymi warunkami zwrotów, reklamacji oraz gwarancji. Istnieje również możliwość modyfikacji tych warunków na aukcjach trwających poprzez mechanizm zmian zbiorczych.

Zwroty na Allegro

Pliki do pobrania:

Sello 1.23.2

Wersja 1.23.2 przeprowadza aktualizację bazy z wersji wcześniejszej.
Zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy (archiwizacji) przed przystąpieniem do aktualizacji.

Informacje o wersji

Subiekt nexo 16

Wersja zawiera poprawki umożliwiające współpracę z Subiektem nexo 16. Dodatkowo, w nowym Subiekcie pojawiła się możliwość pracy w trybie logowania bez hasła (dla pojedynczego użytkownika). Włączając ten tryb, w Sello należy dostosować odpowiednio konfigurację i usunąć hasło dla użytkownika nexo.

Zwroty, reklamacje, gwarancje

W oknie aukcji Allegro w dolnej części dodana została sekcja, umożliwiająca wybór warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji.

Zwroty na Allegro

Warunki te należy skonfigurować w panelu Allegro. Do Sello są one pobierane w trakcie synchronizacji parametrów z serwisu.

Uwaga. W związku z tym, że dane te dostępne są tylko w nowym API REST, konieczna jest autoryzacja każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.

Autoryzacja konta w Allegro

Przy braku autoryzacji, pobieranie parametrów będzie zgłaszało błąd autoryzacji. Pozostałe parametry jak kategorie, atrybuty i słowniki wartości będą jednak nadal pobierane, pomimo wystąpienia tego błędu. Zalecamy jednak autoryzowanie wszystkich posiadanych kont w Sello, gdyż kolejne nowości będą wymagały tej autoryzacji do poprawnej pracy.

Warunki te można również ustawić zbiorczo dla aukcji przygotowanych oraz zmienić w istniejących aukcjach trwających korzystając z mechanizmu zmian zbiorczych.

W przypadku aukcji trwających, warunki są pobierane wraz z pełnymi danymi o aukcji. Zalecamy aby przed dokonaniem zmian na aukcjach trwających pobrać te warunki do Sello.
Modyfikacja warunków w aukcjach trwających wymaga wysłania wszystkich trzech wartości i jeśli w Sello nie będą one wypełnione i zmienimy tylko jeden z nich to w Allegro dwa pozostałe istniejące warunki zostaną usunięte z aukcji.
Innymi słowy, Sello zawsze wysyła wszystkie trzy warunki (zwroty, reklamacje, gwarancje) podczas zmiany nawet jednego z nich. Niewypełnione w oknie zmian zbiorczych warunki są inicjowane wedle tych istniejących w danej aukcji zapisanej w Sello. Aukcje te muszą być zatem zaktualizowane aby modyfikacja w serwisie przebiegła prawidłowo.

W przypadku szablonów aukcji istnieje możliwość ustawienia warunków, ale tylko dla szablonów, w których wybrane jest konto (warunki są definiowane w kontekście konta aukcyjnego).

Lista zmian

Allegro

– Dodano możliwość zbiorczej zmiany warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji dla aukcji przygotowanych oraz trwających
– Dodano obsługę pól zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy wystawianiu oraz pobieraniu aukcji
– Dodano synchronizację słowników zwrotów, reklamacji oraz gwarancji przy aktualizacji parametrów z serwisu. Nowe funkcje wymagają autoryzacji każdego konta Allegro w oknie zarządzania kontami i licencjami.
– W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru warunków zwrotu, reklamacji oraz gwarancji

Współpraca z systemem sprzedaży

– Poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 16

Załoga Sello

Sello 1.23.2

Subiekt nexo 16

W związku z pojawieniem się wersji Subiekta nexo 16 informujemy, że do poprawnej współpracy z Sello konieczne będzie zainstalowanie wersji Sello 1.23.2, która pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni.

Obecna wersja Sello 1.23.1 nie będzie poprawnie współpracować z Subiektem nexo 16, prosimy zatem wstrzymać się z jej instalacją do czasu opublikowania Sello 1.23.2.

Subiekt nexo 16