Sello 1.34.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane ze zgłoszonymi problemami wersji 1.34.0 oraz obsługę Subiekta nexo 30.

Sello 1.34.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.34.1

Aktualizacja nie wymaga konwersji bazy danych z wersji wcześniejszej.

Przypominamy, że od wersji 1.34 instalację nowej wersji można rozpocząć automatycznie, klikając na czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu ekranu. Informacja ta pojawia się na różnych systemach w nieco innym czasie.

INFORMACJE O WERSJI

PROBLEM Z ŁĄCZENIEM DO BAZY

Wyłączyliśmy mechanizm wprowadzony w wersji 1.34.0, który w zamierzeniu miał wyeliminować problemy związane z uzyskiwaniem adresu IP na podstawie nazwy komputera. W niektórych środowiskach Windows funkcja ta działa dość wolno, powodując problemy podczas pracy Sello.
Niestety rozwiązanie okazało się powodować więcej problemów, zatem w tej aktualizacji zostało wyłączone. Za utrudnienia spowodowane problemami z połączeniem przepraszamy.

SZYBSZE WYSTAWIANIE AUKCJI

Znacząco przyspieszyliśmy wysyłanie zdjęć (zwłaszcza dużych) do Allegro podczas wystawiania/aktualizacji aukcji.

OBSŁUGA SUBIEKTA NEXO 30

Dodaliśmy również poprawki umożliwiające pracę Sello z Subiektem nexo 30.

Pełna lista zmian


Subiekt nexo 30 i Sello

Informujemy, że do poprawnej współpracy Sello z Subiektem nexo 30 będzie konieczna instalacja Sello 1.34.1, która pojawi się w najbliższych dniach.

Prosimy wstrzymać się z instalacją Subiekta nexo 30, jeśli jest to możliwe.

Pojawienie się wersji 1.34.1 zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.


Sello 1.34 do pobrania

Najnowsza wersja przynosi wiele oczekiwanych od dłuższego czasu zmian, m.in. automatycznie grupowanie, zmiany zbiorcze parametrów specyficznych, wykorzystanie tagów oraz pól własnych towaru w parametrach specyficznych oferty. Nowa wersja jest konieczna do zainstalowania, gdyż zawiera kolejne poprawki związane z wycofywaniem starego API Allegro!

Sello 1.34.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.34.0

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie danych

Pełna lista zmian

NOWOŚCI I ZMIANY

AUTOMATYCZNE GRUPOWANIE TRANSAKCJI

Dodaliśmy automatyczne grupowanie transakcji według zamówienia w serwisie Allegro. Grupowanie następuje w momencie pobierania i zapisywania transakcji z serwisu, więc w programie pojawia się od razu grupa transakcji – jeśli klient zgrupował te towary w jednym zamówieniu.

Pojawienie się od razu grupy niesie ze sobą pewne konsekwencje (pozytywne), mianowicie w Subiekcie nie będą się już pojawiać zamówienia na poszczególne transakcje składowe, lecz od razu będą to zamówienia grupowe.

BARDZIEJ INTELIGENTNA AKTUALIZACJA TRANSAKCJI ISTNIEJĄCYCH

W wersjach wcześniejszych w transakcjach zakończonych była automatycznie wyłączana synchronizacja na zakładce CECHY. Od tej wersji znacznik ten nie będzie się włączał automatycznie, pozostaje on do dyspozycji użytkownika.

W Allegro występują różne zdarzenia związane z zamówieniem, które są przez Sello odbierane powodując aktualizację transakcji. Te zdarzenia to np. wypełnienie formularza, opłacenie zamówienia, dodanie numeru przesyłki do zamówienia. Do tej pory każde takie zdarzenie powodowało aktualizację transakcji w Sello i pojawianie się ostrzeżeń dla transakcji zakończonych o wyłączonej synchronizacji na zakładce CECHY.

Wersja 1.34 wnosi tutaj również zmiany. Mianowicie, jeśli pojawi się jakieś zdarzenie w Allegro dla transakcji, które są już w Sello oznaczone jako gotowe do przetwarzania to takie zdarzenia nie będą już aktualizować transakcji. Innymi słowy transakcja przestaje się aktualizować jeśli jej status to gotowa do przetwarzania.

Oczywiście, jeśli z jakiegoś powodu zajdzie potrzeba zaktualizowania danych w transakcji, można to zrobić poprzez wywołanie funkcji Pobierz dane transakcji z menu kontekstowego myszy.

Pobierz dane transakcji Allegro

Dodatkowo, jeśli transakcja w Sello została anulowana, przez wzgląd na brak płatności od kupującego a klient po tym fakcie zapłaci za transakcję, zostanie ona oznaczona na czerwono, wraz z informacją o pojawieniu się nowej płatności. Można wtedy zmienić status transakcji z powrotem na W trakcie realizacji, pobrać dane związane z płatnością i dokończyć transakcję.

ZMIANY W ZWROTACH PROWIZJI

Allegro usunęło stronę służącą do obsługi zwrotów prowizji, zamiast tego odpowiednia funkcja pojawiła się w menu AKCJE na liście ZAMÓWIEŃ. W związku z tym, w podglądzie szczegółów aukcji oraz transakcji w Sello zniknęły linki do usuniętej strony a pojawiły się nowe Wyszukaj w ZAMÓWIENIA, które otwierają przeglądarkę na stronie zamówień, wyszukując odpowiednio konkretnego zamówienia lub oferty.

Link do zamówienia Allegro

LOGOWANIE I AUTORYZACJA

W wersji 1.34 całkowicie pozbyliśmy się starego kodu synchronizatora Allegro. W związku z tym zaszły pewne zmiany w procesie dodawania i autoryzacji kont. Od teraz Sello nie wymaga już podania hasła do konta Allegro.

Sam proces dodawania konta został odwrócony, czyli najpierw następuje zalogowanie się na konto do Allegro następnie dopiero jego dodanie do Sello. Uniemożliwia to również zmianę konta w Sello na inne oraz dodanie drugi raz tego samego konta.

Zmienione okno dodawania i autoryzacji konta Allegro

Zmiany te również umożliwiają dalszą pracę z Sello, gdyż autoryzacja i dodanie konta na starszych wersjach nie jest już możliwa (usunięcie ze starego API Allegro funkcji używanej przez wcześniejsze wersje Sello – 30 marca 2020).

AKTUALIZACJA AUKCJI PRZED ZMIANAMI ZBIORCZYMI

Mechanizm aktualizacji ofert w serwisie Allegro wymaga aby w Sello były pobrane pełne oraz świeże dane ofert. W przeciwnym wypadku wysłanie jednej zmiany może nadpisać inne zmiany naniesione na ofertę poza Sello. Przy dokonywaniu zmian w ofertach trwających dodaliśmy możliwość wcześniejszej aktualizacji tych ofert i wykonania zmian na świeżych danych. Po wybraniu zmian do przeprowadzenia Sello zapyta czy zaktualizować wcześniej dane tych ofert.

Aktualizacja danych aukcji w Sello

W razie potwierdzenia przystąpi do pobierania danych wybranych ofert. Proces ten musi zostać ukończony przed rozpoczęciem generowania zmian zbiorczych, w razie potrzeby można go przerwać. Sello powróci wtedy do wykonywania zmian zbiorczych.

Pasek postępu pobierania ofert przed dokonaniem zmian w ofertach trwających

Uwaga! Sello aktualizuje wszystkie pola aukcji, prócz opisu oraz zdjęć – gdyż pobieranie dodatkowych danych wydłużyłoby istotnie proces. Jeśli zatem zachodzi potrzeba pobrania opisów i zdjęć należy wykonać standardowe pobieranie pełnych danych np. z menu kontekstowego myszy.

AKTUALIZACJA AUKCJI PO WYSŁANIU ZMIAN OCZEKUJĄCYCH

Po wysłaniu zmian dla ofert trwających Sello podmieniało w aukcji zapisanej pojedynczą zmienianą wartość, aby ta była już widoczna w programie. Od wersji 1.34 po wysłaniu zmian aktualizowane są wszystkie dane aukcji zapisane w Sello, tak więc nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy część pól jest zaktualizowana a część nie.

AKTUALIZACJA PRZED POWIELENIEM

Funkcję zaktualizowania aukcji dodaliśmy również w oknie Wystaw ponownie. W tym przypadku Sello pobierze pełne dane aukcji trwającej bądź zakończonej (wraz ze zdjęciami) i na jej podstawie dopiero zostanie wygenerowana nowa aukcja.

Aktualizacja danych aukcji przed powieleniem

PARAMETRY SPECYFICZNE I TAGI

To jedna z dłużej wyczekiwanych funkcji, która pozwoli sprawniej wykorzystywać pola własne towaru do uzupełniania pól specyficznych w ofertach.

Tagi i pola własne w szablonie aukcji Allegro

W polach z tagami po prawej stronie można umieszczać dowolne wartości, nie tylko tagi. Istotne jest, aby po ewentualnym przetworzeniu tagów w polu tym pojawiła się wartość, która może być wykorzystana w polu specyficznym.
Jeśli wartość ta będzie pusta, zostanie użyta wartość domyślna zdefiniowana po lewej stronie (tak jak dotychczasowo).

Obsługa tagów niesie ze sobą oczywiście wszystkie dobrodziejstwa w postaci łączenia, zagnieżdżania tagów jak i używania modyfikatorów. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z możliwościami jakie dają modyfikatory tagów, polecamy zapoznanie się z pomocą (klawisz F1, słowo kluczowe tag lub szablony).

Przy korzystaniu z tagów i pól własnych istotne jest, aby w polach specyficznych zawierających dane liczbowe pojawiła się liczba. Przykładowo pole Liczba rdzeni dla kategorii procesory nie może zawierać słów, bo nie zostaną takie dane zapisane, lub w szczególności Allegro zwróci błąd przy próbie wystawienia oferty z takimi wartościami. Tutaj należy albo dostosować wartości w polach własnych towarów, albo skorzystać z pomocy modyfikatorów aby te wartości przetworzyć na odpowiedni format.

Tutaj większego problemu nie ma i wykorzystanie tagów w polach tekstowych i liczbowych wydaje się oczywiste. Co jednak zrobić w przypadku parametrów specyficznych słownikowych?

PARAMETRY SPECYFICZNE TYPU LISTA WYBIERANA

Najlepszym przykładem niech będzie parametr STAN, który znajduje się w wielu kategoriach i ma on różne wartości:

Parametry specyficzne lista rozwijana

Aby Sello poprawnie przypisało pole własne do tego parametru, wartość tego pola musi odpowiadać tekstowo jednej z wartości parametru. Jeśli zatem w polu własnym [Towar::PW::stan] będzie znajdować się wartość nowy, to zostanie ona poprawnie ustawiona w parametrze STAN. Nie są tutaj uwzględniane wielkości liter.

Co jeśli nie wszystkie nazwy znajdą swoje odzwierciedlenie? Wtedy na ratunek przychodzą modyfikatory tagów. I tak, jeśli w polu własnym znajduje się wartość nowa (nie nowy), to nie zostanie ona dopasowana. Można jednak skorzystać z modyfikatora replace i podmienić ewentualną wartość nowa na nowy np tak:

[Towar::PW::stan | replace=`nowa==nowy`]

Jest to tylko jedna z możliwości, wszystko zależy od konkretnego przypadku i sposobu zapisania wartości w polach własnych towaru.

PARAMETRY SPECYFICZNE TYPU WIELOKROTNEGO WYBORU

Tutaj dobrym przykładem jest pole kolor w kategorii Buty damskie.

Parametry specyficzne lista wielokrotnego wyboru

W tym przypadku parametr kolor może zawierać wiele różnych wartości. Aby zaznaczyć wiele wartości dla jednego parametru w polu z tagami należy wstawić wartości dopasowane tekstowo (jak wyżej) i dodatkowo rozdzielić je znakiem średnika. Czyli aby zaznaczyć tak jak powyżej, w wyniku rozwinięcia tagów musi powstać wartość: czerń;odcienie niebieskiego.

Jeśli w polu własnym znajdują się dobre wartości ale oddzielone są np. przecinkiem, należy skorzystać z modyfikatora replace i zamienić przecinek na średnik.

[Towar::PW::kolor | replace=`,==;`]

PARAMETRY ZAKRESOWE

Ostatni typ parametrów które należy omówić, to parametry zakresowe, np. zakres temperatur.

Parametr zakresowy specyficzny dla kategorii

Aby zapisać taką wartość należy wygenerować tekst w postaci oddzielonej myślnikiem, czyli 20-80. W przypadku wartości przecinkowych można je podawać z kropką bądź z przecinkiem, np. 20,5-36.6.

ZBIORCZA ZMIANA TAGÓW W SZABLONACH

Dodaliśmy funkcję zbiorczego ustawiania odpowiednich tagów oraz wartości domyślnych dla specyficznych, aby ułatwić zarządzenia dużą liczbą szablonów.

NOWE MODYFIKATORY

Dla ułatwienia dopasowywania wartości pól własnych do wartości parametrów w Allegro dodaliśmy dwa nowe modyfikatory:

replace_many – rozszerzenie istniejącego modyfikatora replace, który przyjmuje listę wartości do podmiany. Modyfikator wyszukuje kolejne fragmenty w wartości tagu i podmienia je na nowe.

[Towar::PW::material | replace_many=`natur==naturalna;lic==licowa`]

map – działa podobnie do replace_many, ale operuje na całych wartościach tagów (czyli zamienia jedna wartość na inną). Istotna jest również różnica w zapisie, która składa się z dwóch list wartości, oddzielonych znakiem przypisania =>.

 [Towar::PW::stan | map=`nowa;używka;zwrot=>nowy;używany;po zwrocie`] 

Często używane mapy, można zdefiniować np w polu własnym globalnym [Podmiot::PW::mapa_kolorów], w której znajdzie się długa lista wartości, np:

biały;czarny;zielony;niebieski=>biel;czerń;odcienie zielonego;odcienie niebieskiego

Zaś w samym tagu pola specyficznego można użyć odwołania:

[Towar::PW::kolor | map=`[Podmiot::PW::mapa_kolorow]`]

Dzięki temu gdy zajdzie potrzeba zmiany, bądź dodania nowej wartości koloru, wystarczy zmodyfikować wartość w polu własnym globalnym, zamiast we wszystkich szablonach, które mogłyby tego pola używać.

ZBIORCZA ZMIANA PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH W OFERTACH TRWAJĄCYCH

To kolejna nowość, która pozwoli ustawić brakujące parametry w ofertach trwających. Przypominamy, że niedługo wiele parametrów stanie się obowiązkowych na Allegro i należy je do tego czasu uzupełnić aby móc aktualizować i wystawiać oferty.

W oknie zmian zbiorczych dla ofert trwających pojawiła się zakładka SPECYFICZNE, dzięki której można uzupełnić parametry zbiorczo w wielu aukcjach jednocześnie.

Dodatkowo, zmiany zbiorcze również obsługują pola z tagami, więc wartości te można od razu pobrać z towarów!

Zmiany zbiorcze parametrów specyficznych Allegro z wykorzystaniem tagów i modyfikatorów

Tutaj zasada działania jest identyczna jak w szablonach, z tym, że tagi są rozwijane od razu po zastosowaniu zmian zbiorczych.

Przy okazji w pierwszym przykładzie pokazane, jak z wartości pola własnego frakcja zawierającego np. średnią, pojedynczą wartość 20, stworzyć dwie wartości dla parametru zakresowego (odejmując i dodając wartość 10, za pomocą modyfikatorów matematycznych sub i add).

ZBIORCZE GENEROWANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH Z SZABLONÓW

Podobnie jak z opisem, dodaliśmy możliwość wygenerowania wartości parametrów specyficznych po zaktualizowaniu szablonów lub towarów.

W oknie zmian zbiorczych jest do tego odpowiednia funkcja, która może generować zmiany dla ofert trwających jak i zmieniać wartości w ofertach przygotowanych na podstawie aktualnych danych towaru i ustawień w wybranym szablonie, bądź też szablonie domyślnym przypisanym do towaru.

Zbiorcze generowanie parametrów specyficznych w aukcjach Allegro

FILTRY BŁĘDÓW WE WSZYSTKICH MODUŁACH

W ostatnim czasie wprowadziliśmy kolorowanie aukcji, transakcji, paczek w przypadku gdy wystąpią w nich jakieś błędy wymagające interwencji użytkownika. Niestety czasami trudno odnaleźć te elementy na dużych listach, stąd w każdej z nich dodaliśmy filtr umożliwiający odnalezienie tych podświetlonych elementów.

Przypominamy, że błędy można wyczyścić skrótem klawiszowym Ctrl+Shift+C, lub odpowiednią funkcją wywołaną z menu kontekstowego Wyczyść błędy aukcji/transakcji/paczki.

ZBIORCZE DODAWANIE I EDYCJA NOTATEK

Notatki używane są przez Was do wielu różnych celów, ale brakowało zbiorczego zarządzania nimi.

Zbiorcza zmiana notatek w Sello

Działanie funkcji dostępnych w oknie jest dość oczywiste. Jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że notatki pochodzą z różnych obiektów. Przykładowo transakcje mogą zawierać notatki z aukcji oraz z paczek. Zmiany zbiorcze notatek w module transakcji będą działać tylko na notatkach przypisanych do transakcji. Notatki przypisane do aukcji, ale widoczne w transakcji nie zostaną zmodyfikowane.

ŁATWIEJSZA AKTUALIZACJA PROGRAMU

Po opublikowaniu nowej wersji, Sello informuje o tym zaczerwieniając numer wersji w prawym dolnym rogu okna. Kliknięcie w czerwony dymek, który pojawia się po kliknięciu w numer wersji, spowoduje uruchomienie instalatora, który pobierze najnowszą wersję i uruchomi proces instalacji.

ZOBACZ ROZWIĄZANIE – TERAZ W OKNIE RAPORTU

Dynamicznie pojawiające się rozwiązania błędów przypisanych do aukcji, transakcji czy paczki są teraz również dostępne z poziomu okna raportu.

Staramy się, aby treści błędów wyświetlane przez program pozwalały określić przyczynę i pomóc w naprawieniu sytuacji. Niestety wiele błędów jest też od nas niezależnych (np. te zwrócone z serwisu Allegro, serwerów pocztowych czy dostawców paczek). Nie wszędzie jest też zaimplementowane już oznaczanie elementów na czerwono, do tego część błędów może być związana z pobieraniem danych, więc nie bardzo jest do czego przypiąć dany błąd – pojawia się one wtedy tylko w raporcie.

Błędy i problemy, które powtarzają się widocznie częściej, co do których mamy przesłanki, mówiące o tym, że ich rozwiązanie nie jest trywialne możemy dynamicznie dodać do listy rozwiązań. Wtedy obok błędu pojawia się czerwony przycisk z ikonka żarówki, który kieruje wprost do wątku na naszym forum w którym dany problem został poruszony i przedstawione jest rozwiązanie.


Sello 1.33.2

Poprawki kilku istotnych problemów, w tym poprawiony problem z powracającym błędem 403 Forbidden oraz powielania aukcji na innych kontach w programie.

DO POBRANIA

Sello 1.33.2

Aktualizacja nie wymaga konwersji bazy danych z wersji 1.33.1.

INFORMACJE O WERSJI

LOSOWO WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY 403 FORBIDDEN

Usunięty został błąd powodujący w niektórych sytuacjach powstawanie błędu 403 Forbidden. Pojawiał się on przy obsłudze z Sello więcej niż jednego konta. Występował głównie przy wysyłaniu lub aktualizacji aukcji powodując wspomniany błąd.

DUBLE AUKCJI

Problem z okresowym pojawianiem się błędu Forbidden powodował również zapisywanie powielonych aukcji na innych kontach w programie. Usunięcie problemu powinno tym samym wyeliminować powielanie aukcji.

ZBĘDNA AKTUALIZACJA TRANSAKCJI

Dodaliśmy ignorowanie nowych zdarzeń, z dziennika zdarzeń Allegro, dotyczących dodania do zamówienia numeru przesyłki. Powodowały one pojawianie się ostrzeżenia o próbie aktualizacji transakcji, przy wyłączonej synchronizacji z Allegro.

WYGASŁE ZDJĘCIA

Starsze zdjęcia, które zostały już przez Allegro usunięte nie będą już powodować problemu przy wysyłaniu aukcji zawierających te zdjęcia.

TLS 1.1 i TLS 1.2 W MAILACH

Zmieniliśmy wersję biblioteki obsługującej serwery pocztowe, gdyż ta używana w Sello do tej pory miała problem z obsługą szyfrowania TLS1.1 oraz TLS1.2.

OPIEKUN W TRANSAKCJACH

Poprawiony został problem, który powodował ustawianie w każdej transakcji Szefa jako opiekuna.


Zaktualizuj swoje Sello

Przypominamy o konieczności aktualizacji programu Sello do najnowszej wersji 1.33.1. Wersje starsze niż 1.33 przestaną działać w najbliższy poniedziałek, 3 lutego 2020r.

Konieczność aktualizacji wynika z zaplanowanego wyłączenia starego API Allegro, z którego korzystają starsze wersje programu.

Wersje 1.33 do pobierania transakcji wykorzystują nowe API Allegro.

JAK SPRAWDZIĆ CZY MAM DOBRĄ WERSJĘ?

Jeśli w prawym dolnym rogu okna Sello nie widzisz numeru wersji Sello to znaczy, że musisz zaktualizować program.

Numer wersji będzie również podświetlony na czerwono, jeśli pojawi się kolejna aktualizacja programu. Zachęcamy utrzymywać zawsze najnowszą wersję programu, która eliminuje różne problemy i dodaje do programu kolejne nowości.

JAK ZAINSTALOWAĆ NOWĄ WERSJĘ?

Wystarczy ją pobrać z naszej strony https://sello.pl/pobierz i uruchomić instalację, zaczynając od komputera serwerowego, jeśli Sello pracuje na wielu stanowiskach.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji program zgłosi konieczność wykonania aktualizacji bazy danych – jest to standardowa procedura, którą trzeba przeprowadzić aby móc korzystać z Sello w nowszej wersji. Ją również zalecamy wykonać na komputerze serwerowym.

Jeśli użytkownik Szef posiada hasło dla swojego profilu w Sello, będzie konieczne podanie tego hasła.

Aktualizacja do nowszej wersji w Sello jest zawsze darmowa, płatną licencją objęte są używane w Sello konta Allegro.

Polecamy również zapoznać się z informacjami związanymi z nową wersją: https://sello.pl/2020/01/08/sello-1-33-0/ Będą one także wyświetlone w Sello na zakładce NOWOŚCI strony startowej, po uruchomieniu programu.

W razie ewentualnych problemów z konwersją bazy danych lub z rozpoczęciem pracy zapraszamy do kontaktu na naszym forum lub mailowo pod adresem [email protected].


Uwaga na duble transakcji!

Otrzymaliśmy kilka doniesień od użytkowników nowej wersji 1.33.0 o powstawaniu dubli transakcji. Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, czy transakcje kupujących nie pojawiają się ponownie jako nowe!

W chwili obecnej problem jest diagnozowany, ale potrzebujemy więcej informacji. Jeśli zauważysz u siebie taką sytuację, bardzo prosimy o kontakt na forum bądź mailowo.

KIEDY DUBLE MOGĄ WYSTĄPIĆ?

Jedna ze znanych nam sytuacji dotyczy zdublowanych grup transakcji. Powstaje przy jednoczesnym grupowaniu tych samych transakcji z kilku stanowisk. Problem ten będzie poprawiony w najbliższej aktualizacji 1.33.1, którą przygotowujemy.

Druga sytuacja jest taka, że duble powstają nie na grupach transakcji, tylko są pobrane do programu jako nowe transakcje. W tym przypadku prosimy zwrócić uwagę czy dubel powstał do nowej już transakcji czy do starej. W programie będzie to wyglądało następująco:

W jednej transakcji brakuje Nr zamówienia (stara transakcja), w drugiej ten numer jest. Jest to sytuacja o której informowaliśmy, może ona wystąpić jeśli data odcięcia transakcji zostanie przestawiona na wcześniejszą, tak jak poniżej na zdjęciu.

Data ta powinna być ustawiona automatycznie na dzień aktualizacji programu do wersji 1.33.0

Mamy również podejrzenia, że w niektórych systemach pomimo, że data nie była przestawiona, pobierają się ponownie transakcje, starsze niż ustawiona tutaj data. Prosimy wtedy zwrócić uwagę czy ma ona format przykładowo: 2020-01-20 czy 20-01-2020.

Proszę również zweryfikować jaki jest format daty krótkiej w systemie Windows w ustawieniach regionalnych:

Jeśli format będzie przestawiony, czyli rok z przodu, lub dzień w środku, proszę zmienić go na dzień.miesiąc.rok, zrestartować komputer i zweryfikować czy problem z pobieraniem starszych transakcji nadal występuje. Prosimy o informację czy to pomogło.

Sytuacja trzecia, którą podejrzewamy polega na tym, że dublują się transakcje nowe, z tym, że druga transakcja powiązana jest z innym kontem Allegro obsługiwanym w programie. Czyli są dwie takie same transakcje, o takim samym numerze zamówienia Allegro, ale powiązane są do dwóch różnych kont. Prosimy również o informacje w razie wykrycia tego problemu i podesłanie zrzutu ekranu obrazującego te transakcje do nas na skrzynkę mailową [email protected]. Proszę również napisać, czy wystąpiły/występują w tym czasie błędy typu 403 forbidden w raporcie, lub autoryzowane były konta ponownie.

Pragniemy jak najszybciej ustalić źródło tego problemu i go poprawić, w tym celu potrzebujemy więcej informacji.

Jeszcze raz prosimy o zachowanie czujności i przepraszamy za zaistniałe problemy.

AKTUALIZACJA

Bardzo prawdopodobne jest, że duble nowych transakcji powstają w wyniku błędnej autoryzacji kont we wcześniejszej wersji. Wersja 1.31 dopuszczała możliwość błędnego zautoryzowania konta A danymi konta B, przez co pobierane aukcje mogły podpiąć się pod złe konto w Sello. Nie było to specjalnie widoczne do momentu instalacji wersji 1.33, która pobiera również transakcje w oparciu o autoryzację. Jeśli ta autoryzacja była błędna to transakcje mogły zostać przypisane do złego konta w Sello.
Autoryzacja poprawnymi danymi spowodowała, że program zaczął tworzyć duble transakcji oraz aukcji na właściwym koncie, ponieważ nie znalazł na tym poprawnym koncie transakcji pobranej już wcześniej i przypisanej do złego konta.

O dalszym postępie będziemy informować.


Sello 1.33.0. Przeczytaj koniecznie!

Bardzo ważna aktualizacja Sello, bez której dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie możliwa! NOWE TRANSAKCJE. Przeczytaj koniecznie.

Sello 1.33.0 - nowe transakcje

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.33

POPRAWKI DO WERSJI

Sello 1.33.1
Sello 1.33.2

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie danych

Pełna lista zmian

BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

ZMIANY W OBSŁUDZE TRANSAKCJI!

Mechanizm pobierania transakcji w Sello w niniejszej wersji został całkowicie zastąpiony zupełnie nowym, opartym o nowe API Allegro rozwiązaniem. Przypominamy, że stare API Allegro, z którego korzystają dotychczasowe wersje programu zostanie wyłączone pod koniec stycznia 2020 roku – a więc za około 2 tygodnie.

Tym samym starsze wersje Sello nie będą już umożliwiały pobierania transakcji i konieczne jest zainstalowanie wersji 1.33.

Prosimy również o zapoznanie się z dalszą częścią artykułu, gdyż zmienia się znacząco sposób obsługi transakcji w Sello. Poniżej opisane zostały zagadnienia istotne dla zrozumienia działania nowych transakcji.

NOWE TRANSAKCJE

ZALETY

 • nowe transakcje do pobierania danych o zakupie, płatności, adresy, dane kupującego wykorzystują tylko jedną funkcję nowego API Allegro. Poprzednie API miało tych funkcji kilka a Sello do pobrania danych transakcji potrzebowało skorzystać z 5 różnych funkcji API – co w przypadku problemów z działaniem którejkolwiek z nich generowało problemy z pobraniem transakcji/formularza. Nowe rozwiązanie zwiększa zatem stabilność i eliminuje wiele problemów z pobieraniem danych
 • kod uproszczony do granic możliwości – co za tym idzie łatwiejsze diagnozowanie ewentualnych problemów. Poprzedni kod pamięta jeszcze czasy powstawania Sello a więc rok 2006 i zawiera dużą liczbę różnych poprawek pojawiających się wraz ze zmianami w Allegro.
 • zastosowanie nowego mechanizmu synchronizacji opartego na kolejce priorytetowej (obecnie używane już w module aukcji)
 • szybkość działania, pobierania danych jak i czas dostępu do danych powinien się znacząco skrócić. W niektórych przypadkach mówimy o skróceniu czasu z kilkunastu minut do pojedynczych sekund
 • dokładniejsze raportowanie problemów wraz ze wskazaniem, która transakcja powoduje problem
 • lepsza i szybsza obsługa dziennika zdarzeń Allegro
 • uproszczona obsługa transakcji, brak formularzy, brak porównywania wartości, transakcje odzwierciedlają nowe zamówienia Allegro, które również w ostatnim czasie przeszły wiele zmian w kierunku uproszczenia obsługi (m.in. wyeliminowanie sytuacji gdy kupujący wielokrotnie uzupełnia formularz, miesza te formularze z innymi zakupami itp.)

WADY

 • cały moduł pobierania został napisany zupełnie od nowa i mimo naszych wszelkich starań oraz wielu testów, może nie adresować jeszcze wszystkich scenariuszy pracy i problemów jakie wystąpią. Będziemy starali się je jak najszybciej eliminować, ale prosimy też o zrozumienie i wyrozumiałość
 • konieczność przestawienia się na nieco zmienioną obsługę transakcji i zmiany niektórych nawyków lub sposobu pracy z Sello

STARE TRANSAKCJE I PACZKI

Zupełnie inne podejście do obsługi nowych zamówień Allegro jak i fakt, że moduł został całkowicie zastąpiony nowym powodują, że nowa wersja Sello nie będzie obsługiwać starych transakcji. Oznacza to, że jeśli stare transakcje nie zostały obsłużone i mają czerwone FODy lub czerwone płatności, to nie zostaną one już zaktualizowane przez nową wersję.

Podobnie ma się sprawa ze starymi paczkami z wybraną dostawą Allegro InPost. Nowe transakcje bazują już na nowych identyfikatorach zamówień Allegro i Sello nie będzie w stanie utworzyć takich przesyłek dla starych transakcji/paczek. Należy je zaimportować z poziomu Menadżera Paczek.

Oczywiście ręczna ingerencja w te transakcje i paczki jak i cała dalsza procedura ich obsługi pozostanie dostępna. Chodzi o sam fakt pobierania formularzy, który już nie wystąpi i należy go dokończyć ręcznie posiłkując się ewentualnie danymi z zamówień Allegro lub wiadomości e-mail oraz utworzenie tych paczek w serwisie InPost.

DATA ODCIĘCIA

Podczas aktualizacji bazy danych do nowej wersji (proces automatyczny przy pierwszym uruchomieniu) data odcięcia starych transakcji zostanie ustawiona na:

 • dzień aktualizacji – jeśli w bazie danych jest co najmniej jedna transakcja z dnia aktualizacji bazy
 • dzień przed aktualizacją – jeśli w bazie danych nie ma żadnej transakcji z dnia aktualizacji

Przez dwa dni od tej daty, Sello będzie pracować w trybie przejściowym, w którym przy pobieraniu transakcji dodatkowo weryfikuje, czy wystąpił już zakup klienta w tej samej aukcji. Jeśli znaleziony zostanie taki zakup to Sello pominie dodawanie nowej transakcji – aby nie doszło do dublowania zakupów. W raporcie zostanie zapisane ostrzeżenie, że taka sytuacja miała miejsce. Prosimy zatem zwrócić na to szczególną uwagę w okresie przejściowym i weryfikację tych zakupów.

Po tym czasie Sello nie będzie już weryfikować czy istnieje podobna transakcja kupującego i kolejne transakcje będą normalnie dodawane – rozróżniając jak najbardziej osobne zakupy.

Z tego powodu, nie zalecamy przestawiania tej daty wstecz, gdyż ustawienie jej powyżej 2 dni spowoduje, że Sello zacznie dublować transakcje. Wykorzystując to świadomie można w ten sposób obsłużyć stare transakcje nowym mechanizmem.

OBSŁUGA STARYCH TRANSAKCJI

Zdajemy sobie sprawę, że wiele starych transakcji będzie jeszcze niezakończonych, formularze będą niepobrane lub niezgodne (czerwone), płatności będą niezakończone i tych formularzy nie da się już pobrać nową wersją dla istniejących transakcji.

Rozwiązania:

 1. Ręczne obsłużenie takich transakcji do końca, czyli weryfikacja ich na podstawie np. wiadomości e-mail, lub sprawdzenia zamówień w Allegro
 2. Usunięcie w Sello starych transakcji jeszcze niezakończonych spowoduje, że pobiorą się one nowym mechanizmem – o ile data zakupu nie jest wcześniejsza niż data odcięcia, o której mowa powyżej.

Stare transakcje od nowych można łatwo rozróżnić po tym, że nowe mają numer zamówienia Allegro w nowej, dodanej kolumnie:

Identyfikator zamówienia Allegro w nowych transakcjach Sello

W powyższym przykładzie, po usunięciu pierwszej (starej) transakcji i pobraniu danych Sello doda nową transakcję już z numerem zamówienia.

Numer zamówienia jest również widoczny na dolnej zakładce ze szczegółami transakcji, skąd można go skopiować lub kliknąć aby otworzyć zamówienie Allegro w przeglądarce internetowej.

Link do zamówienia Allegro

GDZIE SĄ TERAZ FORMULARZE?

Nowa wersja Sello nie ma już takiego tworu, jakim jest przypięty do transakcji formularz. Samo przypinanie formularzy do transakcji to było rozwiązanie bardzo stare i dostosowane do czasów gdy w Allegro pojawiły się formularze pozakupowe. Z czasem dodaliśmy też automatyczne przepisywanie danych z formularza do transakcji.

Z listy transakcji znika kolumna z formularzami – są one jeszcze dostępne po wejściu w stare transakcję, ale w jednej z najbliższych wersji zostaną one usunięte z interfejsu oraz z bazy danych.

Wersja 1.33 nie pobiera już zatem osobnych formularzy, pobiera zamówienie z Allegro. Zamówienie z Allegro zawiera cały komplet danych, z których Sello tworzy/aktualizuje klienta, tworzy transakcję i uzupełnia ją danymi zwróconymi w zamówieniu. Można zatem powiedzieć, że wszystko, co kupujący wpisze i wybierze w swoim zamówieniu, zostanie ustawione w transakcji – transakcje synchronizują się z zamówieniami Allegro.

Poniżej przedstawione różnice w działaniu starych i nowych transakcji.

Nowe mechanizm wyklucza w ogóle pobieranie formularzy, ich podpinanie do transakcji i przenoszenie danych. Zamiast tego dane w transakcji są wprost aktualizowane z zamówienia Allegro.

JAK DZIAŁAJĄ ZAMÓWIENIA?

Zamówienia w Allegro mają 3 (istotne) stany:

 • kupione (bez wypełnienia formularza – zazwyczaj dotyczy to licytacji, w których nie uczestniczy bezpośrednio kupujący)
 • wypełnione dane w formularzu – kupujący wybrał przesyłkę, adres dostawy, płatność, ale może to w każdej chwili zmienić
 • zamówienie gotowe do przetwarzania – jak wyżej, z tym, że Allegro gwarantuje, że kupujący nie może już nic zmienić w zamówieniu. W przypadku płatności Online (PayU, Przelewy24) oznacza to również zakończenie przetwarzania płatności.

Pierwsze dwa stany dopuszczają możliwość edycji zamówienia przez kupującego, oznacza to, że może on jeszcze zmienić rodzaj dostawy, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności.

W tym stanie w transakcji znajduje się domyślny adres wysyłki klienta oraz domyślny sposób wysyłki zdefiniowany w parametrach transakcji. Wszystko jest tak jak było dotąd.

Istotną zmianą jest natomiast fakt, że każda zmiana kupującego w zamówieniu będzie synchronizowana do transakcji Sello. Czyli jeśli kupujący zmieni rodzaj dostawy to w transakcji Sello zmieni się ta dostawa itd. Dlatego ingerencja w taką transakcję nie ma sensu, gdyż w każdej chwili dane te mogą zostać nadpisane.

Dopiero gdy zamówienie zmieni status na Gotowe do przetwarzania, można zacząć procesować taką transakcję. Klient nie może już w niej nic zmienić. Dodatkowo w przypadku płatności przez PayU/Przelewy24 oznacza to, że płatność została potwierdzona. Innymi słowy nie ma możliwości, aby zamówienie płatne z góry z niezakończoną płatnością otrzymało status gotowa do przetwarzania.

BARDZO WAŻNE! Dopóki zamówienie nie jest gotowe do przetwarzania, nie należy edytować danych w transakcji ani tworzyć paczek w Sello.

Reasumując, transakcja w Sello może być teraz aktualizowana automatycznie z Allegro i dane w niej zawarte będą stopniowo uzupełniane na podstawie tego co się dzieje w zamówieniu Allegro. Nie należy jej przetwarzać, dopóki nie będzie w statusie MOŻNA PRZETWARZAĆ.

STATUSY ZAMÓWIENIA

Statusy zamówienia są w Sello widoczne w kolumnie Status zamówienia, która zastąpiła kolumnę z formularzem.

 •         Brak ikony oznacza, że transakcja nie pochodzi z Allegro (nie ma statusu zamówienia Allegro).
 • Koszyczek – dany towar został kupiony, ale nie jest wypełniony formularz. Sytuacja najczęściej występująca w licytacjach.
 • Szary formularz – kupujący wypełnił formularz, ale dane w formularzu i w transakcji mogą się jeszcze zmienić, lub też płatność nie jest jeszcze zakończona
 • Szary formularz z łańcuchem (link) – transakcja wchodzi w skład zamówienia grupowego i należy ją najpierw zgrupować (Ctrl+G).
 • Szary ludzik – synchronizacja z Allegro została wyłączona w tej transakcji, jej obsługa spoczywa na użytkowniku
 • Zielona strzałka – taką transakcję można już przetwarzać. Płatność, jeśli była to jest zakończona, kupujący nie może już nic zmienić w zamówieniu. W transakcji znajdują się poprawne dane wysyłkowe.

W sytuacji, gdy zamówienie nie jest jeszcze gotowe, ikony statusów są w kolorze szarym, aby wzmocnić odbiór ikony zielonej strzałki (która jest też nieco większa) oznaczającej gotowość transakcji do dalszej obróbki.

ZAPAMIĘTAJ! Przetwarzaj transakcję dopiero gdy status zamówienia jest zielony!

Może dojść do sytuacji, gdy status w Sello nie będzie ustawiony na zielono, pomimo, że Allegro taki status zwraca. Dotyczy to sytuacji gdy np. w Sello brakuje mapowania dostaw Sello na dostawy Allegro i wtedy Sello nie pozwoli na ustawienie takiego statusu, gdyż w transakcji dostawa może nie być ustawiona na taką jaką wybrał klient.
W takim wypadku cała transakcja zostanie również podświetlona na czerwono a na dole w podglądzie szczegółów znajdą się informacje o tym, jaką dostawę należy powiązać aby Sello mogło ją w transakcji ustawić prawidłowo.

Na wypadek sytuacji, w której dane w transakcji nie mają się już aktualizować z Allegro (np, klient kupił, wypełnił formularz, chciał opłacić Online ale opłacił przelewem tradycyjnym) taką transakcję należy opłacić ręcznie oraz wyłączyć w niej dalszą synchronizację z Allegro na zakładce CECHY. Dzięki temu dane w transakcji nie zostaną nadpisane podczas ponownego pobierania danych.

Wyłączenie synchronizacji transakcji z zamówieniem Allegro

Jest to odpowiednik wyłączenia kopiowania formularzy do transakcji z wersji poprzednich. Status zamówienia Allegro zostanie zastąpiony ikonką ludzika, co oznacza, że za transakcję jest od tej pory odpowiedzialny użytkownik.

STATUSY PŁATNOŚCI

Obok kolumny ze statusem zamówienia znajduje się kolumna z płatnością (okrągły dolar). Pokazuje on, czy płatność w transakcji zgadza się z wpłaconą przez kupującego kwotą online. Wraz ze statusem zamówienia powinny być one wyznacznikiem tego, czy wszystko jest z transakcją w porządku. Działanie ikony jest podobne jak dotychczas, dodatkowo pokazuje ona nieco więcej niż w wersjach wcześniejszych:

 •        Brak ikonki – brak wybranej metody płatności w Allegro, lub płatność za pobraniem
 • Szary dolar – klient wybrał płatność Online (PayU lub Przelewy24) ale płatność nie jest jeszcze zakończona
 • Zielony dolar – płatność Online zakończona i jest ona zgodna z wartością transakcji
 • Czerwony dolar – płatność Online, jest ona zakończona ale wpłata nie zgadza się z wartością transakcji
 • Dwa zielone dolary – płatność Online, jest ona zakończona, zgodna z wartością transakcji i zawiera dopłaty Online
 • Dwa czerwone dolary – płatność Online, zakończona, zawierająca dopłaty Online ale łączna wpłata nie jest zgodna z wartością transakcji
 • Przedzielony szary dolar – zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

ROZLICZANIE PŁATNOŚCI

W związku z tym, że zamówienie Allegro bezpośrednio aktualizuje dane w transakcji, wpłacona przez kupującego kwota poprzez płatność Online (PayU, Przelewy24) aktualizuje pole Wpłacona kwota w transakcji. W przypadku tego typu płatności pole to jest zablokowane do edycji przez użytkownika. Aby jednak istniała możliwość wpływania na wpłaconą kwotę, np. kupujący dopłacił przelewem, przy odbiorze itp. w transakcji dodaliśmy nowe pole Dopłacono.

Dopłata do transakcji Allegro w Sello

W pole to można wpisać kwotę przelewu od kupującego, Sello podliczy bilans wartości i wpłat i podsumuje aktualny stan w okienku poniżej – odpowiednio je kolorując.

Link Zarejestruj pełną wpłatę zmienia swoje działanie na Zarejestruj wpłatę dla płatności Online. Jej działanie ogranicza się wtedy do weryfikacji wpłaty oraz zaznaczenia pola Transakcja opłacona. W przypadku innych typów płatności pole Wpłacona kwota pozostaje aktywne i funkcja Zarejestruj pełną wpłatę działa tak jak dotychczas, czyli wartość transakcji przepisuje się do wpłaconej kwoty i transakcja oznaczona jest jako opłacona.

Istnieje również możliwość automatycznego oznaczania transakcji jako opłaconej – tak jak poprzednio, w sytuacji gdy płatność się zgadza z wartością transakcji (Parametry wysyłania i odbierania, zakładka TRANSAKCJE).

GRUPOWANIE TRANSAKCJI

Zalecanym sposobem grupowania jest grupowanie wg formularzy, które teraz dostępne jest pod skrótem Ctrl+G. Użycie takiego grupowania gwarantuje dalszą synchronizację takiej grupy, jeśli kupujący będzie modyfikował zamówienie. Grupowanie wg klienta również jest dopuszczalne, ale ostrzegamy przed jego użyciem, gdyż wtedy transakcje wchodzące w skład grupy nie koniecznie pochodzą z jednego zamówienia i należy grupować transakcje w ten sposób tylko w sytuacji, gdy faktycznie zajdzie taka potrzeba i płatność jest już rozliczona.

Automatyczne grupowanie transakcji będzie dostępne w jednej z najbliższych aktualizacji.

POBIERANIE TRANSAKCJI

Domyślnym sposobem pobierania transakcji jest pobieranie zamówień Allegro na podstawie dziennika zdarzeń – opcja Zamówienia Allegro (transakcje).

Pobieranie transakcji z Allegro

Mechanizm działania jest podobny do wersji wcześniejszej, czyli Sello pobiera dane przyrostowo, zaczynając od miejsca w którym skończył ostatnio. Można zatem spróbować ustawić automatyczne pobieranie co minutę. Wtedy każde kolejne pobranie będzie pobierać nowe transakcje oraz zmiany w istniejących zamówieniach Allegro.

Różni się natomiast implementacja samego mechanizmu działania, który powinien działać zdecydowanie szybciej i być bardziej odporny na błędy komunikacji oraz zapisu danych. Dziennik zdarzeń nie jest już zapisywany w bazie danych, gdyż wpisów tych jest bardzo dużo, zwłaszcza przy dużej sprzedaży.
Ewentualny problem z aktualizowaniem transakcji zostanie zasygnalizowany poprzez podświetlenie jej na czerwono wraz z podglądem błędu na dole, etykietkami na przycisku TRANSAKCJE , szybkim dostępem do transakcji z raportu itp. (mechanizm raportowania błędów 2.0, który funkcjonuje już w aukcjach). Sello będzie próbować aktualizować transakcję przy kolejnym pobieraniu, bez wpływu na pobieranie aktualnych, świeżych danych.

Mechanizm dostępu do danych transakcji również został napisany tak, aby minimalizować ryzyko trafienia na zablokowaną transakcję – która np. aktualnie zapisuje dokumenty ZK. Będzie on próbował zablokować dostęp do transakcji kilka razy w odstępie czasowym i jeśli to nie pomoże, dopiero wtedy zgłosi błąd.

Nowy mechanizm pobierania na podstawie dziennika zdarzeń (szybkie pobieranie) powinien być wystarczający w codziennej pracy. Nie ma potrzeby używania tzw. pełnego pobierania danych transakcji.

Dodaliśmy jednak taką możliwość pod funkcją: Pobierz ponownie. W funkcji tej można określić z jakiego przedziału czasowego mają zostać pobrane zamówienia Allegro co realnie wpływa na czas pobierania danych. Oczywiście jeśli w Sello jest już pobrana transakcja to zostanie ona tylko zaktualizowana.

Wywołanie tej funkcji może powodować w początkowym etapie użytkowania nowej wersji wiele ostrzeżeń w raporcie, z informacją o tym, że pominięto transakcję starszą niż data odcięcia. Podobnie może się zdarzyć przy pierwszym wywołaniu pobrania transakcji, gdyż Sello musi pobrać nowy dziennik zdarzeń z Allegro, który ze starym nie jest powiązany. Pobrane będą zatem wszystkie dostępne transakcje z dziennika (z około 10 dni przy średniej sprzedaży) i większość z nich zostanie pominięta.

Pozostaje również funkcja pobrania danych zamówienia z poziomu transakcji. Jeśli jest podejrzenie, że jakaś transakcja ma niepoprawne dane, albo nie zgadzają się statusy, to można pobrać też dane dla wybranych z listy transakcji spod prawego klawisza myszy.

Aktualizacja wybranych transakcji z Allegro

Z racji szybkości działania nowego REST API Allegro i całkowicie przepisanego mechanizmu pobierania transakcji do Sello, pobranie danych dla jednej transakcji nie powinno zająć więcej niż sekundę.

Zniknęły natomiast funkcje pobierające transakcje dla wybranej aukcji i wiadomości e-mail. W nowym API Allegro nie ma sposobu aby te funkcje zrealizować równie szybką metodą jak inne i musiałby one być zrealizowane po staremu – czyli pobranie transakcji do aukcji z dużą sprzedażą trwało by nadal bardzo długo.

Pełna lista zmian


Sello 1.32.2

Aktualizacja wymagana jest do poprawnej współpracy z Subiektem nexo 27.

Sello 1.32.2

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.32.2

INFORMACJE O WERSJI

Aktualizacja zawiera tylko poprawki związane z poprawną współpracą Sello z Subiektem nexo 27. W innych przypadkach instalowanie jej nie jest konieczne.


Sello 1.32.1

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.32.1

INFORMACJE O WERSJI

Zalecamy możliwie szybkie zainstalowanie niniejszej poprawki, ze względu na to, że adresuje ona problemy zgłoszone w ostatnim czasie, które wystąpiły w wersji 1.32.0.

Jest to m.in. problem z ustanawianiem połączenia SSL\TLS, który wymagał restartowania programu. Jest również poprawka zmian w ofertach trwających w przypadku gdy oferta była wystawiona jako zaplanowana przez serwis Allegro.

Przypominamy, że w razie wystąpienia problemów z aktualizacją, pierwszą czynnością powinno być pobranie pełnych danych tej oferty (stosowna funkcja jest w menu po prawym klawiszem myszy w module AUKCJE). Pozwoli to mieć pewność, że dane w ofercie są aktualne.


Sello 1.32.0

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Sello 1.32

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.32.0

Lista poprawek do wersji:
Sello 1.32.1
Sello 1.32.2

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie z wersji poprzedniej (1.30.4)

Pełna lista zmian

CO NOWEGO W AKTUALIZACJI?

MODYFIKACJA OFERT TRWAJĄCYCH

Najbardziej wyczekiwana funkcja od poprzedniej aktualizacji zawierającej nowy synchronizator Allegro. Przywróciliśmy możliwość aktualizowania ofert trwających na podstawie zmian oczekujących. Wśród zmian są oczywiście takie zmiany jak:

 • zmiana cennika dostaw
 • informacje dodatkowe o wysyłce
 • zmiana opcji faktury
 • dodawanie jak i usuwanie zdjęć z jednoczesną aktualizacją opisu
Wysyłanie zmian oczekujących do Allegro, modyfikacja ofert trwających

W inny sposób aktualizowane są również stany oraz ceny, dzięki czemu nie powinno dochodzić do sytuacji, że poprawnie wysłana zmiana nie zostanie uwzględniona w serwisie. Zmiany powinny pojawiać się również dużo szybciej w serwisie – choć przypominamy, że Allegro zastrzega sobie do godziny czasu na pojawienie się zmian w serwisie po ich wysłaniu.

Ważne, aby zmian w ofertach dokonywać zawsze na możliwie najświeższych danych pobranych z serwisu (pełnych danych).

Mechanizm zmian w nowym API Allegro działa inaczej niż w starym API i każda zmiana w ofercie aktualizuje wszystkie pola aukcji, łącznie z cenami oraz stanem! Jeśli Sello będzie wysyłać dane na podstawie przestarzałych danych nadpisze aktualne dane w ofercie własnymi, nieaktualnymi.

Druga różnica jest taka, że wszystkie zmiany oczekujące aplikowane są za jednym razem, nie trzeba, jak w starym API, wysyłać różnych zmian osobno.

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY

Przeniesienie oferty z trwających do zakończonych aktualizuje teraz datę zakończenia (jeśli jest ona ustawiona jako przyszła), tak aby korzystanie z filtrów zakończenia wg. daty było możliwe.

AKTUALIZACJA OFERT NA PODSTAWIE TRWAJĄCYCH

Nie trzeba już pobierać ofert zakończonych, aby zniknęły one z zakładki TRWAJĄCE. Oferty niepoprawne podczas synchronizacji tylko trwających będą automatycznie uznawane za zakończone.

AUTOMATYCZNE ODŚWIEŻANIE LISTY PO SYNCHRONIZACJI

Uzupełniamy również brakujący mechanizm odświeżania listy aukcji po wykonaniu synchronizacji. Klawisz F5 nadal odświeża listę na żądanie, ale nie trzeba będzie już go używać aby dane odświeżyły się samoczynnie po wykonaniu synchronizacji.

DALSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM NA NOWE API ALLEGRO

Kontynuujemy prace nad stopniowym przechodzeniem na nowe API Allegro, a wraz z nim całkowicie przepisujemy kolejne fragmenty programu. W tej aktualizacji zmianie uległ sposób wysyłania danych do serwisu ręcznie (w tym okno wysyłania danych). Z wierzchu w zasadzie niewiele się zmieniło, ale prosimy zwrócić uwagę czy nie wystąpiły tutaj jakieś problemy z działaniem wysyłania danych.

AUTORYZACJA W ALLEGRO

Przypominamy, że warunkiem poprawnej współpracy Sello z Allegro jest poprawna autoryzacja Sello dla używanych kont Allegro. Mechanizm w poprzednich wersjach mógł w pewnych przypadkach powodować złą autoryzację, co skutkowało pojawianiem się różnych błędów podczas pracy (403 forbidden, invalid_token, itp).

W wersji 1.32 w oknie autoryzacji widnieje informacja do jakiego konta należy się zalogować w Allegro oraz za każdym razem pojawia się okno wpisywania danych, z ewentualnym oknem umożliwiającym potwierdzenie lub zmianę konta na które należy się zalogować.

Autoryzacja Sello dla konta Allegro

Dodatkowo, po zalogowaniu się do konta, Sello zweryfikuje, czy na pewno zalogowano się na właściwe konto i nie pozwoli posłużyć się innym loginem.

SYGNATURA – NOWE POLE

W oknie aukcji pojawiło się nowe pole Sygnatura. Dla kont firmowych pole to widoczne jest tylko dla sprzedawcy, zaraz pod tytułem oferty. W Sello pole to znalazło się obok pola EAN.

Sygnatura

Pole to jest synchronizowane z Allegro (trzeba pobrać pełne dane), można modyfikować je w ofertach trwających, jak również można wykorzystać sygnaturę, do połączenia aukcji z towarami – np. jeśli w Allegro w tym polu znajduje się symbol towaru.

Zbiorcze powiązanie aukcji z towarami na podstawie sygnatury

Oczywiście pole dostępne jest również na liście aukcji – domyślnie ukryte. Włączyć je można w ustawieniach listy kolumn Ctrl+Shift+K. Można również wyszukiwać oraz filtrować oferty po tym polu (F7/F8).

Pole sygnatura powinno działać również dla kont niefirmowych, ale nie jest ono prezentowane w Allegro na karcie produktu.

NOWY MECHANIZM RAPORTOWANIA BŁĘDÓW

W wersji 1.31 wprowadziliśmy raportowanie błędów wprost na liście aukcji (podobnie jak wcześniej w paczkach). Z założenia użytkownik powinien reagować na pojawiające się błędy podświetlone na czerwono i rozwiązywać je w miarę na bieżąco – jeśli wymagają interwencji. Poprawione problemy zdejmują informację o błędzie w momencie powtórzenia synchronizacji ze skutkiem pozytywnym.
Dodatkowo użytkownik może również samodzielnie wyczyścić te błędy wywołując funkcję Wyczyść błędy aukcji.

Wyczyść błędy aukcji

Usunęliśmy okno potwierdzenia wykonania tej operacji oraz dodaliśmy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+B w celu szybszego i łatwiejszego zarządzania.

ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Wdrażamy również funkcję pozwalającą uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego problemu w sposób szybki i łatwy, bez konieczności przeglądania naszego forum w poszukiwaniu rozwiązania.

Kliknij aby zobaczyć rozwiązanie problemu

Kliknięcie w przycisk ZOBACZ ROZWIĄZANIE obok treści błędu, otworzy domyślną przeglądarkę internetową na odpowiednim temacie e-pomocy (które powstają) lub na temacie na naszym forum, w którym będzie można zapoznać się z powodem oraz rozwiązaniem tego problemu.

Rozwiązania pojawiają się dynamicznie i będą przez nas dodawane na podstawie aktualnych statystyk występowania konkretnych problemów, oraz istnienia gotowych tematów z rozwiązaniem, które można zaserwować wprost z treści błędu. Dlatego też, na początku korzystania z nowej wersji, rozwiązania mogą nie być widoczne – będą sukcesywnie pojawiać się w Sello.

PARAMETRY SYSTEMU SPRZEDAŻY

Przygotowujemy się do wdrożenia nowych synchronizatorów z Subiektami. W tej wersji przebudowie uległa struktura parametrów systemu sprzedaży zapisanych w bazie danych. Prosimy zwrócić uwagę, na ewentualne zakłócenia w działaniu synchronizacji z Subiektem a w razie wystąpienia takiego problemu o informację do nas, oraz o zweryfikowanie ustawień w parametrach systemu sprzedaży.

Informacja ta może być również istotna dla użytkowników zewnętrznych rozwiązań lub ich twórców, jeśli korzystają z tych parametrów zapisanych w bazie Sello.

Nie są to wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w tej wersji. Powyżej wyszczególnione zostały tylko te najważniejsze. Więcej szczegółów na liście zmian.