Sello 1.31.0

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Sello 1.31 ważna aktualizacja

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.0

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie z wersji poprzedniej (1.30.4)

POPRAWKI DO WERSJI 1.31

Sello 1.31.1

BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Wersja 1.31 wnosi znaczące zmiany w mechanizmach synchronizacji w Sello. Początkowo dotyczyć będzie synchronizacji z Allegro w zakresie zarządzania ofertami. W kolejnych aktualizacjach będzie obsługiwał pobieranie transakcji, obsługę wiadomości, paczek oraz Subiekta.

Kod synchronizatora Allegro w zakresie zarządzania ofertami został stworzony zupełnie od nowa. Co za tym idzie, mogą wystąpić pewne niedogodności związane z brakiem niektórych funkcji istniejących w poprzednich wersjach jak i mogą pojawić się problemy, których wcześniej nie było. Uczulamy na ten fakt i prosimy wszelkie zauważone problemy zgłaszać jak najszybciej na forum lub mailowo.
Prosimy również o wyrozumiałość – zrobimy co w naszej mocy aby ewentualne usterki usunąć w możliwie najkrótszym czasie, ale pamiętajmy, że używany i dopracowywany przez 12 lat kod w zasadzie z programu zniknął i został zastąpiony nowym, który takiego „stażu” po prostu nie ma.

Wersja 1.31 jest od pewnego czasu testowana przez wybranych sprzedawców/użytkowników Sello, aczkolwiek systemy jak i scenariusze pracy w firmach bywają różne i nie wszystkie problemy można w ten sposób wykryć.

KONIECZNA AKTUALIZACJA

Aktualizacja do wersji 1.31 jest konieczna, ze względu na stopniowe wygaszanie starego API przez Allegro. Prosimy nie odkładać aktualizacji na później bo w ciągu najbliższych dni wersje starsze niż 1.31 przestaną funkcjonować (wystawianie i odbieranie aukcji, odbieranie transakcji).

CO ZOSTAŁO ZMIENIONE W SYNCHRONIZACJI Z ALLEGRO?

Funkcje Allegro, które zostały w 1.31 przepisane na nowo:

 • pobieranie kategorii
 • pobieranie parametrów specyficznych
 • pobieranie słownika dostaw
 • pobieranie cenników dostaw
 • wysyłanie cenników dostaw
 • aktualizacja cenników w Allegro
 • pobieranie warunków zwrotów, gwarancji, reklamacji
 • tworzenie draftu oferty (aukcji) w serwisie
 • aktualizacja draftu w serwisie
 • publikowanie oferty (uruchamianie jej)
 • wysyłanie zdjęć
 • pobieranie zdjęć
 • pobieranie ofert trwających i zakończonych
 • pobieranie szczegółów ofert (pełne dane oferty)
 • kończenie oferty
 • zmiana stanów

CZEGO NIE MA W WERSJI, CO BYŁO WCZEŚNIEJ DOSTĘPNE?

 • zmiany zbiorcze na aukcjach trwających, oprócz kończenia ofert i zmiany stanów, które są dostępne
 • automatycznego pobierania kategorii i parametrów
 • synchronizacji słowników typu czasy trwania aukcji, lista państw, lista województw, lista opcji promowania ofert, itp.

Zmiany zbiorcze w aukcjach trwających pojawią się niebawem.

BARDZO WAŻNE! PIERWSZE URUCHOMIENIE

Różnice pomiędzy starym i nowym API Allegro pociągnęły za sobą konieczność zmian struktury przechowywanych w bazie danych. Po pierwszym uruchomieniu nowej wersji, należy wykonać kilka kroków opisanych poniżej:

 • Autoryzować wszystkie konta (jeśli nie są zautoryzowane)
 • Pobrać wszystkie parametry i kategorie z serwisu – proces ten wystartuje samoistnie, aczkolwiek jeśli któreś konto nie było zautoryzowane, to proces nie powiedzie się. Trzeba będzie uruchomić synchronizację parametrów ręcznie, o czym poniżej.
 • Pobrać z Allegro lub utworzyć cenniki dostaw
 • Pobrać pełne dane o aukcjach trwających, ewentualnie o zakończonych w razie potrzeby z menu Wyślij/Odbierz > serwisy aukcyjne > Odbierz.
 • Upewnić się, że w słowniku dostaw są poprawnie powiązane dostawy Allegro

Nie wszystkie dane można było łatwo skonwertować ze starej wersji, dlatego wymagane jest pobranie danych ponownie. Dużym problemem, może być zmiana struktury parametrów specyficznych. O ile dla aukcji trwających można te dane pobrać ponownie z serwisu o tyle dla szablonów aukcji jest to niemożliwe i trzeba będzie je uzupełnić ponownie. O tym w dalszej części.

AUTORYZACJA KONT

Jest teraz obowiązkowa, gdyż wymaga tego nowe API Allegro. Przy dodawaniu nowego konta, Sello wymaga jego autoryzacji. Prosimy upewnić się, że wszystkie konta obsługiwane przez Sello są zautoryzowane.

Przypominamy, że autoryzację można przeprowadzić poprzez okno zarządzania kontami i licencjami w oknie edycji danych konta.

Póki co Sello wymaga również podania hasła do konta, bo jeszcze używane jest stare API.
Proces odświeżania tokenów autoryzujących (które wygasają co kilka godzin) jest teraz obsługiwany w inny sposób i nie powinien już tak często doskwierać jak do tej pory (błędy typu Access Token expired).

POBIERANIE PARAMETRÓW Z SERWISU

Uciążliwe pobieranie kategorii i parametrów specyficznych zostało z Sello usunięte! Parametry typu kategorie, parametry specyficzne, opcje dostaw, cenniki, warunki zwrotów itp. są nadal synchronizowane z serwisu, ale na nieco innych zasadach. Przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanej wersji zostanie uruchomione pobieranie tych parametrów. Będzie ono również uruchamiane po dodaniu konta, tak aby były do niego pobrane najświeższe dane.
Wszystkie te dane można teraz odświeżyć szybko i punktowo w miejscu, w którym są one potrzebne. Czyli np. w oknie kategorii można odświeżyć wybraną gałąź drzewa kategorii (jeśli jest z nią problem lub Allegro zwraca błędy związane z nieistniejącą kategorią), w oknie parametrów specyficznych można pobrać parametry specyficzne dla danej kategorii, w cennikach odebrać lub wysłać do Allegro cenniki itp.

Pobieranie drzewa kategorii z Allegro

OKNO POBIERANIA PARAMETRÓW ZBIORCZO

Wszystkie parametry synchronizowane z serwisu Allegro można również pobrać z jednego miejsca w razie potrzeby: Menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu.

Okno pobierania kategorii i parametrów

CENNIKI DOSTAW

W nowym API Allegro nie ma już możliwości przypisywania cen dostaw bezpośrednio do aukcji. Zamiast tego należy posługiwać się zdefiniowanymi dla konta cennikami dostaw. Cenniki takie można utworzyć w panelu Allegro (dla każdego konta osobno).

Jeśli masz już w Allegro zdefiniowane cenniki to zostaną one pobrane do słownika cenników dostaw w Sello. Można również posłużyć się nowym linkiem Importuj, aby pobrać lub zaktualizować cennik w Sello po zmianach w Allegro.

Zarządzanie cennikami Allegro w Sello

Cenniki używane wcześniej w Sello nie miały powiązania z Allegro i po aktualizacji nadal nie będą go miały. Edytując cennik należy w nim ustawić konto, którego będzie on dotyczył, a następnie cenniki można wysłać (Eksportować) do Allegro.
Należy jednak uważać, gdyż raz utworzonego w Allegro cennika nie można usunąć – można go jedynie zmodyfikować. Dlatego polecamy rozważnie korzystać z funkcji Eksportu. Do serwisu wysyłane są wszystkie cenniki powiązane z kontami.

Aby przenieść cennik z jednego konta na pozostałe należy go w Sello powielić, ustawić w nim docelowe konto i po zapisaniu eksportować.

Wystawiając aukcję, należy wskazać cennik wysłany bądź odebrany z serwisu Allegro. Na liście dostaw pojawi się podgląd wybranych dostaw, dostępnych w danym cenniku.

Wybór cennika dostaw w ofercie Allegro

Edycję cennika należy przeprowadzić edytując ceny w słowniku cenników dostaw a następnie eksportując dane do Allegro, lub z poziomu Allegro – importując te dane do Sello. Zmiana kwot lub dostaw w cenniku powoduje automatyczną zmianę we wszystkich aukcjach trwających w Allegro – nie ma potrzeby już wysyłać zmiany cennika do każdej aukcji trwającej.

POBIERANIE OFERT (AUKCJI) Z ALLEGRO

Pobieranie aukcji uprościliśmy do aukcji trwających oraz zakończonych.

Sam proces pobierania danych jest rozbity na 3 etapy, zatem może się zdarzyć, że aukcje będą uzupełniane etapami:

 • pobranie podstawowych danych jak tytuł, numer oferty, kategoria
 • pobranie pełnych danych: opis, parametry specyficzne, pozostałe dane oferty
 • zdjęcia

ZBIORCZE ZMIANY AUKCJI TRWAJĄCYCH

W pierwszej odsłonie nowej synchronizacji z Allegro nie będą one dostępne, prócz kończenia ofert oraz zmiany stanów – uznaliśmy, że są to najważniejsze funkcje, które muszą być zrealizowane od początku.
Kolejne zmiany pojawią się wkrótce.

Aby jednak umożliwić edycję ofert dodaliśmy link otwierający przeglądarkę bezpośrednio na edycji oferty w Allegro. Link znajduje się w dolnej zakładce szczegóły po prawej stronie.

Edytuj ofertę w serwisie Allegro

PARAMETRY SPECYFICZNE KATEGORII

Lista parametrów specyficznych kategorii jest pobierana w momencie wejścia na zakładkę SPECYFICZNE w aukcji – jeśli dla danej kategorii nie było ich jeszcze pobranych. Jeśli na zakładce brakuje jakiegoś parametru lub wartości są nieaktualne należy zaktualizować informacje o dostępnych parametrach w danej kategorii klikając odpowiedni link.

Nowe okno parametrów specyficznych kategorii

Z powodu braku kompatybilności struktury parametrów z poprzednich wersji i usunięcia tych parametrów z szablonów aukcji, dodaliśmy funkcję, umożliwiającą wczytanie do szablonu lub aukcji parametrów specyficznych z innej wybranej aukcji.
W ten sposób można uzupełnić parametry w szablonach w oparciu o aukcje trwające lub zakończone.
Parametry można również przenosić pomiędzy różnymi (podobnymi) kategoriami – przeniosą się tylko te, które są dla obu kategorii wspólne.

Listę aukcji, z której parametry będą wczytane można dostosować do własnych potrzeb (kolumny) za pomocą uniwersalnego skrótu Ctrl+Shift+K. Dzięki temu wyświetlisz tylko to co jest potrzebne w celu identyfikacji aukcji.
Na liście tej można również wyszukiwać aukcje:

 • Ctrl+F – wyszukuje po wszystkich widocznych polach, czyli np. po tytule aukcji, numerze, symbolu towaru
 • Posortuj i wpisz – jeśli posortujesz po wybranej kolumnie to wpisując na liście wprost początek szukanego słowa zostanie ono odszukane na liście w tej kolumnie

KONIEC OBSŁUGI SERWISU eBay

Od wersji 1.31 Sello nie będzie już obsługiwać serwisu eBay. Do tej decyzji zmusił nas (nie)stety nowy mechanizm synchronizacji, który obecnie wdrażany jest m.in. dla Allegro. Dalsze utrzymywanie dwóch synchronizatorów a zwłaszcza kodu wspólnego, oraz szczątkowej obsługi serwisu eBay opartej na starym synchronizatorze jest bardzo czasochłonne i wręcz uniemożliwia dalszy rozwój programu w zakładanym kierunku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz obecne statystyki użycia serwisu eBay w Sello, było to jedyna możliwa do podjęcia decyzja.

Użytkownikom, którzy korzystają serwisu eBay w Sello pozostają dwa wyjścia. Jedno oczywiste – zrezygnować z obsługi tego serwisu przez Sello*, a drugie, to obsługiwać eBay dalej ale nie aktualizować wersji Sello.
Oznaczać to będzie brak możliwości korzystania na tej samej bazie i na tym samym komputerze z serwisu Allegro i eBay jednocześnie.

* sprawy związane z licencjami, czyli przeniesienie niewykorzystanego jeszcze czasu na konta Allegro, zwroty, prosimy kierować do nas na skrzynkę [email protected].

Czy wrócimy do tematu obsługi eBay w oparciu o nowe synchronizatory – w tej chwili nie ma takiej decyzji. Aczkolwiek szanse na odtworzenie jego obsługi w oparciu o nowy model synchronizacji są dużo większe niż do tej pory w oparciu o stary model.

Przepraszamy obecnych użytkowników tego serwisu, jednak te światy po prostu nie były do pogodzenia. Do końca staraliśmy się utrzymać wsteczną kompatybilność, ale jednak nakład pracy byłby wręcz ogromny i nie udało się, dlatego też ta informacja pojawia się dopiero teraz.

NOWY MECHANIZM SYNCHRONIZACJI

Wraz ze zmianami związanymi z nowym API Allegro, wprowadziliśmy nowy, pilotażowy model synchronizacji danych, oparty o priorytetowe kolejki zadań do wykonania. W praktyce oznacza to, że zadania nie dzielą się już (jak poprzednio) na wysyłanie aukcji, odbieranie transakcji, synchronizacja parametrów itp. Procesy te były nieprzerywalne, co np. prowadziło do sytuacji, że aby wysłać aukcję trzeba było poczekać na zakończenie odbierania transakcji lub parametrów.

Teraz każde zadanie typu: wyślij aukcję X, wyślij aukcję Y, pobierz dane aukcji Z, pobierz cennik z konta X, są niezależne i mogą być wykonywane naprzemiennie. Dodatkowo wprowadziliśmy priorytety zadań, które ustalają kolejność ich wykonywania. I tak:

 • zadania synchronizacji automatycznej wykonywane są z niskim priorytetem
 • zadania synchronizacji wywołane ręcznie z menu Wyślij/Odbierz z priorytetem wyższym
 • synchronizacja wymagana natychmiastowej reakcji programu, czyli np. pobranie kategorii, parametrów, cenników itp. z okna edycji ma priorytet najwyższy

Aktualnie nowy model synchronizacji jest zastosowany w zakresie obsługiwanym przez nowe API w module Allegro. W kolejnych aktualizacjach będzie on również zastosowany w pozostałych synchronizatorach (wiadomości, paczki, Subiekt).

STATUS SYNCHRONIZACJI

W dolnej części okna programu są teraz widoczne cztery osobne statusy synchronizacji – wcześniej wszystko pojawiało się w jednym pasku.

Status synchronizacji z zewnętrznymi systemami

Nowy model synchronizacji wspiera tutaj wyświetlanie paska postępu (obecnie tylko dla aukcji). Po zakończeniu operacji związanych z danym zadaniem przez około 5 sekund Sello będzie jeszcze wyświetlać status informujący czy wszystko się udało, czy jednak wystąpił jakiś problem po drodze.

Podsumowanie ostatniej synchronizacji

OKNO RAPORTU

Kliknięcie w pasek statusu otwiera okno raportu dotyczące tej konkretnej synchronizacji. Zlikwidowaliśmy wstępne okno raportu, w którym nie było żadnych przydatnych informacji nt. występujących błędów – zamiast tego od razu pojawia się log szczegółowy.

W raporcie można zauważyć nową kolumnę Obiekt z ikonkami np. aukcji. Oznacza to, że dwukrotne kliknięcie na tym wierszu spowoduje otwarcie okna edycji aukcji, która powoduje problem. W ten sposób bez konieczności wyszukiwania na liście można szybko uzupełnić np. brakujące pole w aukcji przed jej wystawieniem.

Otwarcie okna edycji aukcji powodującej błąd przy wystawianiu

Mechanizm ten działa na razie tylko w module aukcji. W kolejnych wersjach obejmie pozostałe synchronizatory.

ŁATWIEJSZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

To jednak nie koniec. Szybkie rozwiązywanie zaistniałych problemów synchronizacji jest dosyć istotne w codziennej pracy. Dlatego też, prócz wyżej wspomnianych ułatwień, w module aukcji wprowadzony został również mechanizm podświetlania aukcji wprost na liście.

Błędy synchronizacji widoczne wprost na liście aukcji

Mamy tutaj:

 • czerwoną plakietkę na przycisku AUKCJE informującą o liczbie zaistniałych problemów do rozwiązania
 • aukcje podświetlone na czerwono wprost na liście
 • informację o wykonywanym zadaniu oraz zaistniałym problemie w oknie szczegółów aukcji po wybraniu na liście odpowiedniej aukcji
 • podświetlony na czerwono status synchronizacji, informujący o tym, że nie została ona przeprowadzona pomyślnie

Usunięcie błędów, poprzez np. podanie prawidłowego kodu EAN w przypadku powyżej i ponowna próba wysłania aukcji spowoduje zniknięcie czerwonego podświetlenia z aukcji. Jest również możliwość zbiorczego usunięcia przypisanych do aukcji błędów za pomocą funkcji Wyczyść błędy aukcji, znajdującej się w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy.

Czyszczenie błędów wysyłania aukcji

PRZYJAZNE KOMUNIKATY

Zmieniliśmy treść wielu komunikatów pojawiających się w dymkach w programie. Część z nich jest bardziej szczegółowa, niektóre są uproszczone, jeszcze inne zawierają bardziej kontekstowe komunikaty o zmiennej treści. Skrótowa informacja pojawia się w tytule dymka dużymi literami i w większości przypadków powinna możliwie szybko przekazać najistotniejszy fragment związany z pojawienie się dymka.

Dodatkowo komunikaty podzielone zostały na trzy grupy, różniące się między sobą wizualnie:

Dymki z informacjami w Sello

Komunikaty w dymku niebieskim mają charakter informacyjny. Czerwone to oznaczenie błędu, które uniemożliwiają wykonanie operacji, zaś żółte to ostrzeżenia, które informują o pewnych dodatkowych skutkach wykonania operacji.
Po najechaniu myszką na taki komunikat nie zniknie on tak szybko, aby umożliwić dokładniejsze zapoznanie się z treścią w razie potrzeby.

PROGRAM SERWISOWY

W programie serwisowym pojawiło się kilka nowych przydatnych funkcji. Przede wszystkim poprawiliśmy problem z wyświetlaniem baz Sello, który występował na części systemów.

WŁĄCZANIE LOGOWANIA ALLEGRO

W przypadku występowania problemów z komunikacją z Allegro, często prosimy o przysłanie logów z komunikacji (czyli surowego zapisu wysyłanych i odbieranych danych). Teraz logowanie takie można włączyć łatwiej wprost w programie serwisowym.

CZYSZCZENIE BAZY DANYCH

Temat poruszany od bardzo dawna, przydatny w kontekście ograniczenia wielkości darmowej bazy danych Microsoft SQL Server Express dystrybuowanej z programem.

Czyszczenie nieodwracalnie usuwa dane z bazy, zatem przed użyciem funkcji konieczne jest wykonanie kopii zapasowej (archiwizacji).

Czyszczenie bazy danych

Do wyboru jest kilka zakresów danych, które najczęściej zajmują w bazach dużo miejsca.

WYSYŁANIE BAZY DO ANALIZY

Niektóre problemy wymagają przanalizowania na bazie danych użytkownika, wtedy, zgodnie z RODO prosimy o podpisanie umowy powierzenia danych osobowych i o wysłanie nam bazy. Proces ten bywa problematyczny, stąd dla ułatwienia, opcję wysłania nam bazy do analizy umieściliśmy w programie serwisowym. Nie trzeba wiedzieć nic na temat serwerów FTP, loginów, haseł, dzielenia plików na części; wystarczy wybrać funkcję Wyślij bazę oraz podać kod otrzymany od nas po podpisaniu umowy.

Nie są to wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w tej wersji. Powyżej wyszczególnione zostały tylko te najważniejsze. Więcej szczegółów na liście zmian.


Uwaga! Wygaszanie starego API Allegro

Kilka ważnych informacji w związku z wygaszaniem starego API Allegro służącego do komunikacji Sello z serwisem Allegro. Przeczytaj koniecznie!

Wygaszanie API Allegro 3 czerwca

Zgodnie z zapowiedziami Allegro, 3 czerwca 2019r zostanie wyłączona część API odpowiedzialna za zarządzanie ofertami (wystawianie, edycja trwających).

Informujemy iż konieczne jest zaktualizowanie Sello do wersji minimum 1.30, aby po 3 czerwca nie utracić możliwości wystawiania i edycji aukcji.

Część osób jeszcze korzysta z wersji wcześniejszych, zalecamy jak najszybszą aktualizację oprogramowania.

Najnowszą wersję można zawsze za darmo pobrać z naszej strony https://sello.pl/pobierz/

Kolejne poprawki wymagane przez nowe API Allegro będą pojawiać się sukcesywnie w najbliższym czasie.


Sello 1.30.7

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Sello 1.30.7 maskowane adresy Allegro

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.30.7

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

MASKOWANE ADRESY E-MAIL

Wprowadzone w serwisie Allegro tzw. maskowane adresy e-mail a wraz z nimi dodatkowe sufiksy do adresów powodują, że wiadomości dotyczące transakcji mają inny adres e-mail (literalnie) niż podstawowy adres klienta.

W aktualizacji 7 do wersji Sello 1.30 dodaliśmy obsługę maili z sufiksem (po znaku +) dzięki czemu, adresy typu 3de0a2b+1fa8de@…, 3de0a2b+3d9eca5@… będą traktowane jako ten sam adres klienta 3de0a2b@… Umożliwi to podpięcie wiadomości o płatności, uzupełnieniu formularza itp. do klienta, a tym samym do transakcji.

POBIERANIE TRANSAKCJI

W aktualizacji znalazła się również opublikowana wcześniej w postaci osobnego pliku Asi.dll poprawka pobierania transakcji dla aukcji z licytacją. Nie ma zatem konieczności podmiany tego pliku, zgodnie z informacjami podawanymi na forum – a nawet jest to niewskazane po instalacji 1.30.7.

X-PRESS COURIERS

Dodana została także obsługa (możliwość wyboru i mapowania dostaw) dla nowej, pilotażowej dostawy Allegro. Część sprzedawców, która może przystąpić do tego programu korzysta z Sello, zatem dodaliśmy możliwość mapowania tejże dostawy do dostawy Sello.


Sello 1.30.6

Aktualizacja dostosowuje Sello do współpracy z Subiektem nexo 25. Dodaliśmy również poprawkę pobierania transakcji.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.30.6

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

POBIERANIE TRANSAKCJI

W związku z problemami w działaniu jednej z funkcji API Allegro, która czasami nie zwracała informacji o sprzedaży na aukcjach, zmieniliśmy nieco działanie pobierania transakcji.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Sello nie bazuje tylko na danych zwróconych z serwisu Allegro, ale również weryfikuje, czy w bazie danych są zapisane wystarczające informacje o aukcji, aby stworzyć transakcję.

Powinno to wyeliminować problem pobierania transakcji spowodowany takim scenariuszem. Jeśli w bazie Sello nie będzie zapisanej aukcji do nowej transakcji i jednocześnie API Allegro nie zwróci tej aukcji, w raporcie pojawi się błąd, informujący o braku aukcji wymaganej do zapisania transakcji.

W takim przypadku należy odczekać pewien czas i ponowić próbę pobrania transakcji, lub też pobrać aukcje (odpowiednio trwające lub zakończone ze sprzedażą).

Uwaga! Nowa wersja Sello spowoduje, że brakujące do tej pory transakcje zostaną pobrane. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, jeśli transakcje były dodawane ręcznie a towar został już wysłany, bo utworzą się zaległe transakcje.

W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce TRANSAKCJE można ustawić datę pobierania transakcji na dzień dzisiejszy lub wczorajszy. Ewentualne pobrane starsze transakcje, które zostały już obsłużone ręcznie należy anulować (np. zmianami zbiorczymi Ctrl+B).

SUBIEKT NEXO 25

Wersja zawiera również poprawki umożliwiające pracę Sello z Subiektem nexo 25 i jest dla tej wersji Subiekta wymagana.


Sello 1.30.5

Aktualizacja poprawkowa dla wersji 1.30.4.

PLIKI DO POBRANIA

Uwaga! Aktualizacja przeprowadza konwersję bazy danych z wersji wcześniejszej 1.30.2 do 1.30.4.

Sello 1.30.5

Dokumentacja_bazy_Sello_1_30_4.zip
Zmiany_bazy_Sello_1_30_2_1_30_4.zip

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

Poprawki wersji 1.30.4

W wersji 1.30.4 wkradł się błąd, uniemożliwiający zapisanie numeru nadania paczki, w związku z czym wstrzymaliśmy tę wersję do czasu poprawienia problemu.

Dodatkowo poprawiliśmy działanie funkcji ustawiania aktywnego pola po otwarciu paczki, tak aby było ono zależne od rodzaju tworzonej paczki.

I tak, dla większości przesyłek po utworzeniu paczki aktywowane jest od razu pole z numerem nadania, dzięki czemu można je szybko uzupełnić wklejając zawartość ze schowka lub też używając czytnika kodów kreskowych.

Dla przesyłek InPost Paczkomaty* aktywowane jest pole z gabarytem, gdzie za pomocą kursorów góra/dół można dopasować odpowiedni gabaryt paczki.

Dla przesyłek InPost kurier standard* aktywowane jest pole z rozmiarem przesyłki.

* dotyczy przesyłek obsługiwanych przez wbudowaną integrację Sello-InPost.


Sello 1.30.4

Aktualizacja adresuje problem odświeżanie listy transakcji na niektórych systemach oraz dodaje rozmiary dla paczek kurierskich InPost

Sello 1.30.4

PLIKI DO POBRANIA

Pobieranie 1.30.4 niedostępne. Prosimy zainstalować wersję 1.30.5.

Dokumentacja_bazy_Sello_1_30_4.zip
Zmiany_bazy_Sello_1_30_2_1_30_4.zip

Uwaga! Aktualizacja przeprowadza konwersję bazy danych z wersji wcześniejszej.

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

ROZMIARY PRZESYŁEK INPOST KURIER

Dla kuriera standard InPost dodaliśmy możliwość zdefiniowania rozmiarów przesyłki. Aby uzupełnić domyślny rozmiar należy edytować każdą dostawę typu InPost kurier standard zdefiniowaną w słowniku dostaw.

Konfiguracja rozmiarów przesyłki InPost kurier standard

Przy wyborze takiego typu przesyłki w paczce pojawi się również miejsce na wpisanie rozmiarów.

Rozmiar przesyłki kurierskiej InPost w Sello

TRANSAKCJE

Poprawiliśmy problem z wyświetlaniem listy towarów w transakcjach zawierających więcej pozycji.

Również usunięty został problem zmiany cen w towarach dodanych do transakcji ręcznie przy przenoszeniu cen zakupu z formularza pozakupowego Allegro.


Sello 1.30.3

W aktualizacji poprawiony został problem z wyświetlaniem listy towarów w oknie transakcji.

Sello 1.30.3

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.30.3

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji wcześniejszej.

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

LISTA TOWARÓW

W transakcjach zawierających więcej towarów mógł występować problem z wyświetlaniem listy towarów. Aktualizacja nie jest konieczna, jeśli takiego problemu na danym stanowisku nie ma.

 


Sello 1.30.2

Poprawka zawiera m.in. przenoszenie kosztów towarów z formularza do transakcji, co pozwoli wyeliminować konieczność sprawdzania i ręcznego przenoszenia danych w przypadku zmiany ceny na aukcji lub naliczeniu rabatów w serwisie Allegro.

Sello 1.30.2

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.30.2

Dokumentacja_bazy_Sello_1_30_2.zip
Zmiany_bazy_Sello_1_30_0_1_30_2.zip

Uwaga! Aktualizacja przeprowadza konwersję  bazy z wersji wcześniejszej.

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

RABATY

Dodaliśmy funkcję przenoszenia wartości towarów z formularzy do transakcji – w związku z czym, jeśli w transakcji domyślne koszty towarów różnią się od tych zwróconych w formularzu Allegro, zostaną one skopiowane automatycznie a cały formularz będzie oznaczony jako zgodny.

Rozwiązanie to powinno rozwiązać problemy:

 • zmiany cen aukcji podczas kolejnych zakupów
 • rabaty ilościowe naliczone przy zakupie w Allegro
 • rabaty za zakup zestawów

W oknie formularza można skopiować koszt towarów do transakcji. Rabat zostanie naliczony tylko dla towarów, dla których faktycznie nałożony został rabat w Allegro. W przypadku transakcji wchodzących w skład grupy – przed zgrupowaniem, zmniejszy się zatem koszt towarów tylko jeśli akurat na te towary został udzielony rabat. Dopiero po zgrupowaniu transakcji wartość transakcji będzie się zgadzać z wartością pobraną z Allegro.

Rabaty i zestawy Allegro

Oczywiście, jeśli w parametrach wysyłania i odbierania ustawione jest automatyczne przenoszenie danych z formularzy, koszty towarów będą przenoszone automatycznie.

ODBIÓR OSOBISTY W PUNKCIE SPRZEDAWCY

21 lutego 2019 Allegro usunie stare odbiory osobiste i zastąpi je nowymi odbiorami osobistymi w punkcie sprzedawcy. W związku z tym w poprawce znajduje się również obsługa nowych odbiorów osobistych.

Nowe odbiory osobiste znajdują się w oknie definiowania dostaw na aukcji, oraz w cennikach dostaw w Sello.

Uwaga. Aby nowe dostawy poprawnie się zainicjowały należy wymusić pobranie parametrów z serwisu (Menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu > Wymuś).

Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy Allegro

Jednocześnie, poprzednie odbiory osobiste zostały w Sello oznaczone jako przestarzałe i nie są już wysyłane do Allegro przy wystawianiu aukcji.

Aby skorzystać z nowych odbiorów osobistych należy koniecznie zdefiniować je najpierw w serwisie Allegro w Allegro > MOJA SPRZEDAŻ > Ustawienia sprzedaży > Punkty odbioru.

Dopiero po ich zdefiniowaniu będzie można wystawić aukcję z nowym odbiorem osobistym.

ODBIORY OSOBISTE W AUKCJACH TRWAJĄCYCH

Allegro nie będzie automatycznie przenosić starych odbiorów osobistych na nowe – kupujący nie będzie ich widział podczas dokonywania zakupu. Aby dodać nowe odbiory do aukcji trwających należy:

 1. Dodać punkty odbioru i określić warunki odbioru w serwisie Allegro
 2. W słowniku cenników dostaw w Sello włączyć odbiory osobiste
 3. Za pomocą zmian zbiorczych dla aukcji trwających (Ctrl+B) zaktualizować cenniki (np. na bieżące).
 4. Wysłać zmiany oczekujące (dodanie odbioru osobistego) do serwisu Allegro poprzez Wyślij/Odbierz > Serwisy aukcyjne > Wyślij.

 

ODBIORY OSOBISTE W TRANSAKCJACH

W notatkach do transakcji z wybranym odbiorem osobistym pojawi się informacja o wybranym przez klienta punkcie odbioru – istotne, jeśli tych punktów jest więcej.

Adres punktu odbioru sprzedawcy w notatce do transakcji

KURIER STANDARD INPOST

W konfiguracji dostawy kuriera standard można zdefiniować teraz wagę paczki, która będzie albo stała ( z wybranego zakresu) albo brana z paczki. Dodaliśmy również możliwość wyłączenia usług typu powiadomienie SMS, email oraz możliwość włączenia doręczenia w sobotę.

Konfiguracja kuriera standard InPost

 


Sello 1.30.1

Aktualizacja naprawia problemy, które pojawiły się w wersji 1.30.

Sello 1.30.1

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.30.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji  bazy z wersji 1.30.0.

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

Aktualizacja poprawia trzy problemy, które pojawiły się w wersji 1.30. Pierwszy dotyczy konwersji bazy danych, która może się nie udać, jeśli w słownikach były usunięte dostawcy i dostawy. Aktualizacja modyfikuje aktualizację bazy do wersji 1.30+ dodając brakujące dostawy.

Wraz z wprowadzeniem nowego algorytmu pobierania transakcji z Allegro wystąpił również problem problem z pobieraniem transakcji eBay – został on również poprawiony. Jednocześnie przypominamy, że rozwój obsługi serwisu eBay jest obecnie wstrzymany – poprawiane są tylko problemy spowodowane zmianami w programie.

Trzeci z problemów, dotyczył braku możliwości dodania do dostaw InPost wydruków typu książka nadawcza, co uniemożliwia tworzenie list wysyłkowych.

 


Nowe ceny abonamentów

1 grudnia 2018 r. zmienią się ceny abonamentów Sello. Do 30 listopada można je kupować wg aktualnie obowiązującego cennika.

Nowe ceny abonamentów

 

Abonament Aktualna cena netto Cena netto od 1 grudnia
 30 dni  15,45 22,90
 1 rok  137,40 199,00
 2 lata  259,35 389,00

 

Aktywacja programu i przedłużanie licencji

Kupując abonament na dowolny okres, licencję Sello można aktywować w dogodnym dla siebie momencie. Licencja przedłużona bezpośrednio z poziomu programu zostanie aktywowana automatycznie, po zakończeniu trwania obecnej.