Nowy minimalny .NET Framework 4.7.2

Zmieniają się minimalne wymagania systemowe jeśli chodzi o platformę .NET Framework naszych programów od 17 października 2022.

ZMIANA WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH

Najbliższe wersje naszych programów: InsERT nexo 42 oraz InsERT GT 1.73 będą wymagały platformy .NET Framework 4.7.2, która nie jest dostępna na niektóre, przestarzałe już systemy Windows.

W związku z tą zmianą, pojawi się poprawka Sello 1.42.5 umożliwiająca dalszą pracę z Subiektem nexo 42 oraz Subiektem GT 1.73. Tym samym nowa wersja Sello będzie również wymagała wskazanej wersji platformy .NET.

Platforma .NET Framework 4.7.2 jest dostępna na wszystkich nowszych systemach Windows i jest instalowana automatycznie, dla niektórych, starszych systemów konieczne może być jej ręczne zainstalowanie.

Poniżej link do pobrania platformy .NET Framework 4.7.2

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/instalator-net-framework-4-7-2-w-trybie-offline-firmy-microsoft-dla-windows-05a72734-2127-a15d-50cf-daf56d5faec2

Na stronie firma Microsoft podaje również minimalne wersje systemów Windows, na których instalacja platformy jest możliwa, co jednocześnie oznacza minimalną wersję systemu dla naszych programów, w tym dla Sello.

 • Windows Server 2016 (wersja 1709)
 • Windows 10 rocznicowa aktualizacja (wersja 1607) (x86 i x64)
 • Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców (wersja 1703) (x86 i x64)
 • Windows 10 Fall Creators Update (wersja 1709) (x86 i x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)
 • Windows 8.1 (x86 i x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (x64)
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (x86 i x64)

Oznacza to, że z listy wspieranych przez nas systemów dla Sello znikną:

 • Windows 8 (nie dotyczy Windows 8.1)
 • Windows Server 2008 R2 (bez dodatku SP1)

Ponieważ, nie ma dla nich platformy w wersji 4.7.2.

Użytkowników posiadających stare i niewspierane już wersje systemów Windows prosimy o przygotowanie się na te zmiany, w szczególności sprawdzenie czy jest zainstalowana platforma .NET w tej wersji lub o jej doinstalowanie. W szczególnych przypadkach może zajść potrzeba aktualizacji systemów Windows na nowsze.

Prosimy również o wstrzymanie się z instalacją nowych wersji systemów Subiekt GT 1.73 oraz Subiekt nexo 42 do czasu gdy dostępna będzie również wersja Sello 1.42.5. Wyjdzie ona w tym samym okresie co Subiekty, możliwe są jednak drobne przesunięcia w czasie.


Sello 1.42.4

Aktualizacja dostosowuje Sello do zmian w serwisie Allegro związanych z nadawaniem przesyłek poprzez serwis Wysyłam z Allegro. Jest ona konieczna do poprawnej współpracy z tym serwisem.

Sello 1.42.4

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.4

NOWOŚCI I ZMIANY

WYSYŁAM Z ALLEGRO

W związku ze zmianami w strukturze danych związanych z obsługą serwisu WzA wdrożoną przez Allegro 3 października 2022 konieczna jest aktualizacja Sello do wersji 1.42.4.


Wersję tę publikujemy wraz z pojawieniem się zmiany w Allegro, gdyż nie jest ona kompatybilna z wcześniejszym stanem serwisu Allegro. Poprawka Sello nie przeprowadza aktualizacji bazy danych z wersji 1.42.3 więc sam proces aktualizacji zajmie tylko chwilę.


Brak zainstalowanej poprawki objawiać się może jednym z dwóch komunikatów błędu:

Brak zdefiniowanej usługi w serwisie „Wysyłam z Allegro” dla konta

Nie można użyć wybranej usługi ponieważ jest ona niezgodna z zamówioną przez kupującego metodą dostawy

Po aktualizacji do nowej wersji, konieczne jest wejście w konfigurację serwisu WzA w każdej dostawie Sello i zapisanie tej konfiguracji poprzez wciśnięcie OK.


Podczas uruchamiania okna konfiguracji Sello pobiera aktualne dane z serwisu WzA dotyczące usług wysyłki a przy zapisywaniu okna konfiguracji zapisuje dane potrzebne do utworzenia wysyłek – między innymi te dane, które ulegają zmianie w Allegro.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_4.exe


W związku ze zmianami w strukturze danych związanych z obsługą serwisu WzA zapowiedzianą przez Allegro na 3 października 2022 konieczna będzie aktualizacja Sello do wersji 1.42.4.


Wersję tę opublikujemy po pojawieniu się tej zmiany w Allegro, gdyż nie jest ona kompatybilna z obecnym stanem serwisu Allegro. Prosimy wziąć to pod uwagę planując wysyłki do klientów w dniu 3 października. Poprawka Sello nie będzie przeprowadzała aktualizacji bazy danych więc sam proces aktualizacji zajmie tylko chwilę.


Brak zainstalowanej poprawki będzie się objawiał jednym z dwóch komunikatów błędu:

Brak zdefiniowanej usługi w serwisie „Wysyłam z Allegro” dla konta

Nie można użyć wybranej usługi ponieważ jest ona niezgodna z zamówioną przez kupującego metodą dostawy

Nie będzie możliwości utworzenia przesyłek za pośrednictwem serwisu Wysyłam z Allegro korzystając z Sello w wersji starszej niż 1.42.4.

Po aktualizacji do nowej wersji, konieczne może okazać się wejście w konfigurację serwisu WzA w każdej dostawie Sello i zapisanie tej konfiguracji.
Podczas uruchamiania okna konfiguracji Sello pobiera aktualne dane z serwisu WzA dotyczące usług wysyłki a przy zapisywaniu okna konfiguracji zapisuje dane potrzebne do utworzenia wysyłek – między innymi te dane, które ulegają zmianie w Allegro.


Sello 1.42.3

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Sello 1.42.3

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.3

Aktualizacja przeprowadza konwersję bazy z wersji 1.42.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

WYBÓR PRODUKTU

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków. Wybrany produkt nie był zapisywany w ofercie, co uniemożliwiało wysłanie jej do serwisu Allegro.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_3.exe


Sello 1.42.2

Aktualizacja dodaje kilka usprawnień do wyszukiwarki produktów Allegro w tym możliwość wyszukiwania produktów będących w trakcie weryfikacji (nowość na Allegro od 1 sierpnia).

Sello 1.42.2

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.2

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.42.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

OBSŁUGA DRAFTÓW

Serwis Allegro wprowadził 1 sierpnia pojęcie draftów produktów – czyli takich produktów, które mają zgłoszone obecnie błędy lub zmiany i oczekują na weryfikację przez pracowników serwisu. Jest to szczególnie istotne, gdyż w Allegro jest już wymóg łączenia każdej nowej wystawianej oferty z produktem. Zdarza się jednak, że produkty zdefiniowane przez innych sprzedających zawierają błędy lub mają niepełne dane. Po zgłoszeniu poprawki jest ona rozpatrywana w ciągu 48 godzin, natomiast już po zgłoszeniu można ten poprawiony produkt (draft) przypisać do oferty.

W oknie wyszukiwarki dodaliśmy nową opcję Wyszukuj również produkty w trakcie weryfikacji (drafty). W wynikach wyszukiwania pojawią się wtedy również drafty będące aktualnie w weryfikacji. Są one dodatkowo oznaczone na liście znacznikiem W weryfikacji.

Wyszukiwarka produktów Allegro w Sello

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW I ZMIAN W PRODUKCIE

Teraz z poziomu wyszukiwarki w Sello można przejść do formularza zgłaszania błędu lub zmian w wybranym produkcie. Link zgłoś błąd w produkcie znajduje się w prawym dolnym rogu widgetu produktu i pojawia się po najechaniu myszką nad dany produkt. Po zgłoszeniu zmiany produkt przechodzi w tryb draftu i zgłaszanie poprawek jest w nim zablokowane do czasu zweryfikowania poprzednich zgłoszeń.

Zgłoszone zmiany kończą się w Allegro podsumowaniem:

PODPINANIE PRODUKTU PO IDENTYFIKATORZE

W oknie podsumowania można skopiować identyfikator produktu i wkleić go bezpośrednio w polu produktu w Sello, aby pominąć proces wyszukiwania i powiązać ofertę od razu z konkretnym produktem.

Identyfikator produktu Allegro wklejony do Sello

Sello zweryfikuje czy wklejony został poprawny identyfikator, następnie spróbuje pobrać dane produktu o takim identyfikatorze z Allegro. W ofercie zostaną zmienione pola zgodnie z opcjami importu danych produktu wybranymi w oknie wyszukiwania.

Jeśli produkt zostanie znaleziony to Sello podmieni wklejony identyfikator na nazwę produktu.

Znaleziony produkt Allegro

KATEGORIE PODOBNE

Część produktów może być wystawianych w więcej niż jednej kategorii. Prócz tzw. kategorii głównej mają też zdefiniowane kategorie podobne. Jeśli w wyszukiwarce produktów zostanie zaznaczona opcja Nie zmieniaj kategorii jeśli jest zgodna z kategoriami podobnymi, to gdy w ofercie wybrana jest kategoria inna niż główna kategoria produktu, ale znajduje się ona na liście podobnych dla tego produktu, nie zostanie ona zmieniona.

PARAMETRY PODSTAWOWE I DODATKOWE

Wśród parametrów produktu Allegro wyróżnia parametry podstawowe, na podstawie których identyfikuje produkt (oferta musi być wystawiona z wartościami przypisanymi do produktu) oraz parametry dodatkowe, które można zmieniać. W wyszukiwarce są one teraz odróżnione kolorystycznie. Kolorem czarnym prezentowane są ważniejsze parametry podstawowe, kolorem szarym dodatkowe.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_2.exe


Sello 1.42.1

Aktualizacja zawiera poprawkę problemu eksportowania dokumentów sprzedaży do Allegro.

Sello 1.42.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.42.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

Zmieniliśmy nieco sposób generowania i wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro. W mechanizmie dodanym w wersji 1.42.0 występował problem zbyt krótkiego czasu oczekiwania na wygenerowanie przez Subiekta pliku PDF z dokumentem, który następnie wysyłany był do Allegro. Kończyło się to w wielu przypadkach oznaczeniem transakcji na czerwono wraz z błędem dotyczącym braku dokumentu PDF.

Błąd ten nie powinien już występować w niniejszej poprawce.

WINDOWS 7

Przypominamy, że firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_1.exe


Sello 1.42


Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Sello 1.42.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.42.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

Zobacz także Sello 1.42.2

NOWOŚCI I ZMIANY

WINDOWS 7

Firma Microsoft zakończyła wsparcie systemu Windows 7 dnia 14 stycznia 2020. W związku z tym zaprzestajemy również wsparcia tego systemu dla Sello. Podczas instalacji wersji 1.42 instalator systemu Windows 7 nie może zweryfikować podpisu cyfrowego, co jest związane z brakiem aktualizacji systemu – przez to Sello 1.42 może nie zainstalować się na systemie Windows 7 home oraz professional.

Obejściem znanym w tej chwili jest instalacja programu z poniższego linku: https://gt.insertcdn.pl/sello/Sello_1_42_0.exe

SUBIEKT NEXO

Sello 1.42 do poprawnej współpracy z Subiektem nexo wymaga wersji nexo 41.

Poniżej kompatybilne ze sobą wersje Sello oraz Subiekta nexo:

 • Sello 1.40.0 – Subiekt nexo 37
 • Sello 1.40.1 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.0 – Subiekt nexo 38, 39
 • Sello 1.41.1 – Subiekt nexo 38, 39, 40, 41
 • Sello 1.42.0 – Subiekt nexo 41

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW ALLEGRO

Dostosowaliśmy możliwości wyszukiwarki produktów do zmian zapowiadanych przez serwis Allegro. Między innymi dodaliśmy nowe pole umożliwiające wyszukiwanie produktów po kodzie producenta.

produkty Allegro - wyszukiwanie po kodzie producenta

Pole to jest wypełniane odpowiednimi danymi z parametrów specyficznych, jeśli te są już wypełnione w ofercie (aukcji).

Obecne działanie wyszukiwarki jest następujące:

 • pole GTIN – wyszukuje po numerach EAN, ISBN, uzupełniane jest automatycznie jeśli w parametrach specyficznych oferty jest podany np. EAN.
 • pole Kod producenta – wyszukuje po numerze producenta przypisanym do produktu, uzupełniane jest automatycznie jeśli w parametrach specyficznych oferty jest uzupełnione pole z kodem producenta
 • pole Towar – wyszukuje po frazie tekstowej, tak jak pole tytuł, uzupełniane jest na podstawie nazwy towaru w Sello
 • pole Tytuł – wyszukuje po frazie tekstowej, tak jak pole towar, uzupełniane jest na podstawie aktualnie wpisanego tytułu w ofercie (aukcji) w Sello

Działanie pola Towar i Tytuł jest więc identyczne, Sello podpowiada tutaj dwa różne ciągi znaków z nazwy towaru i z tytułu aukcji aby usprawnić wyszukiwanie produktu.

POPRAWKI WIZUALNE I ROZWIJANIE PARAMETRÓW

W oknie wyszukiwarki poprawiliśmy również wyświetlanie większej liczby parametrów oraz dodaliśmy możliwość rozwinięcia całej listy.

katalog produktów - rozwijanie listy parametrów w Sello

LINK DO ZAKUPU LICENCJI PRZEZ SKLEP INSERT

W oknie zarządzania kontami i licencjami dodaliśmy link do sklepu InsERT, umożliwiający bezpośrednie przejście do zakupu licencji na program.

Kup licencję na Sello w sklepie InsERT

WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

Dodaliśmy możliwość wysyłania dokumentów końcowych do zamówień w serwisie Allegro. Mechanizm ten działa niezależnie od eksportu dokumentów do PDF po utworzeniu dokumentów.

W module transakcji pojawiła się nowa kolumna SWD (Status Wysyłki Dokumentu). Swoim działaniem odpowiada kolumnie z modułu paczek dotyczącej wysyłki numeru nadawczego do zamówienia Allegro. Dodatkowo dodaliśmy też filtr WYSYŁKA DOKUMENTU umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie.

Dokumenty końcowe dla wybranych transakcji można wysłać z poziomu nowej funkcji dodanej do menu kontekstowego.

Wyślij dokument sprzedaży do serwisu Allegro

Funkcja ta działa niezależnie od tego, jaki dokument jest wystawiony, wyśle zarówno paragon jak i fakturę.

AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DO ALLEGRO

W module USTAWIENIA > PARAMETRY > Wysyłanie i odbieranie danych na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodaliśmy możliwość skonfigurowania automatycznego wysyłania dokumentów końcowych.

Automatyczne wysyłanie dokumentów sprzedaży do Allegro

Mechanizm ten może być wyzwalany na jedno z dwóch zdarzeń:

 • wystawienie dokumentu końcowego
 • oznaczenie paczki jako wysłanej

Aby uruchomić automatyczne wysyłanie należy wybrać minimum jeden typ dokumentu, który będzie wysyłany. W przypadku dokumentów PA+FSd oraz PAi+FSd wysyłany jest zawsze FSd. Również po zaznaczeniu PA oraz FSd w tym przypadku wysłany zostanie FSd, lub PA – ale w przypadku gdy taki jest wybrany typ dokumentu końcowego. Innymi słowy zawsze wyśle się tylko jeden dokument końcowy.

Po wystąpieniu zdarzenia wybranego w konfiguracji w kolumnie SWD pojawi się żółta ikonka zegarka oznaczająca, że dokument dla tej transakcji czeka na wysłanie do serwisu. Status ten nie pojawia się przy ręcznym wywołaniu funkcji wysyłki z menu kontekstowego. Wysyłka dokumentu jest opóźniona o 15 sekund w stosunku do wybranego zdarzenia, tak aby zminimalizować ryzyko blokowania się danej transakcji na wysłanie statusu zamówienia do Allegro.

Gdyby z jakiegoś powodu program został w tym momencie wyłączony i nie zdążył wysłać dokumentów, należy je wysłać ręcznie korzystając np. z filtra WYSYŁKA DOKUMENTU i funkcji w menu kontekstowym. Sello samoczynnie nie ponowi tutaj procesu wysyłania dokumentu.

// Sello Team


Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.41.0

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.41.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO

Poprawki umożliwiają współpracę z Subiektem nexo w wersji 40. Są one bezpieczne również dla wersji nexo 39, można zatem ją zainstalować, aby wskaźnik wersji w prawym dolnym rogu okna Sello nie wskazywał wersji przestarzałej. Nie wnosi ona jednak nic poza poprawkami dla nexo.


Sello 1.41


Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Sello 1.41.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.41.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

WAŻNE! AKTUALIZACJA OFERT W ALLEGRO

Nowa metoda aktualizacji ofert dodana w Sello kilka wersji temu, została zaktualizowana do najnowszych wymagań Allegro. Poprzednia jej postać miała przestanie działać poprawnie od dnia 28.02.2022. Zachodzi zatem konieczność aktualizacji Sello do wersji 1.41 aby móc dalej korzystać z nowego mechanizmu aktualizacji ofert.

Aktualizacja: Wspomniana funkcja została wyłączona w połowie czerwca. Objawia się komunikatami w raporcie: Zasób `/sale/product-offers/1111222333444 (Content-type: application/vnd.allegro.beta.v2+json; charset=utf-8)` został wycofany z API. Zapoznaj się z https://developer.allegro.pl/news/28-lutego-wylaczymy-wersje-beta-zasobow-sale-product-offers-5LnvrD8kLs9 w celu uzyskania informacji na temat migracji. Aby wyeliminować problem konieczna jest aktualizacja Sello do wersji 1.41.

Jeśli z jakiegoś powodu aktualizacja wersji w najbliższym czasie nie jest możliwa, należy w parametrach wysyłania i odbierania ustawić starszą metodę aktualizacji ofert. Jednocześnie należy pamiętać, że starsza metoda aktualizacji wymaga posiadania w Sello najświeższych danych pobranych z Allegro. W przeciwnym wypadku dane w serwisie mogą zostać nadpisane danymi z Sello. Nie zalecamy jednak korzystania ze starszej metody aktualizacji.

Dla przypomnienia, poniżej różnica między starą i nową metodą aktualizacji ofert w Allegro.

MAKSYMALNA WAGA PACZKI ORAZ WŁASNY CZAS DOSTAWY W CENNIKACH

W oknie edycji cenników dodaliśmy dodatkowe pola dla maksymalnej wagi paczki oraz czasu wysyłki.

cennik wysyłki allegro

Dodanie tych pól umożliwia eksportowanie ich do Allegro bez nadpisywania wartości ustawionych w cenniku w serwisie. Najlepiej rozpocząć od zaimportowania cenników z Allegro. Jeśli w serwisie dane te są już uzupełnione dla któregoś dostawcy, pojawią się w programie.

Uwaga! Nie we wszystkich dostawach Allegro waga oraz czas są dostępne. Sello umożliwia wpisanie tam wartości, ale podczas eksportu Allegro może zwrócić informacje o błędnym uzupełnieniu danego wpisu w cenniku.

PARAMETRY SPECYFICZNE WŁASNE

W strukturze aukcji w bazie danych Sello dodaliśmy miejsce dla własnych parametrów specyficznych, możliwych do zdefiniowania w ofercie Allegro. Pola te nie są edycyjne z poziomu programu, nie są również widoczne, ale podczas aktualizacji oferty trwającej starą metodą zawierającej takie parametry w Allegro, nie będą one usuwane z oferty. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert, aby dane te pobrały się z Allegro do Sello.

PRZYSPIESZONE POBIERANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

Niektóre parametry specyficzne zawierają tysiące wartości do wyboru (np. producent, marka). Aktualizacja tych parametrów (np. z zakładki SPECYFICZNE okna edycji aukcji) trwała bardzo długo. Czas ten wynosił od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, a w niektórych przypadkach dochodził nawet do kilku minut.

Zlokalizowaliśmy kilka przyczyn tak wolnej aktualizacji parametrów i poprawiliśmy je. W naszych testach czas odświeżania z 30 sekund spadł do 1s, ale może się różnić w zależności od liczby różnych kategorii w bazie czy szybkości komputera.

AUTORESPONDER

Dodaliśmy możliwość generowania automatycznych odpowiedzi e-mail z wybranego szablonu, na podstawie reguł wiadomości.

autoresponder z regułami w Sello

W parametrach reguł wiadomości należy zdefiniować odpowiednie reguły np. dla wiadomości z pytaniami od kupujących, oraz wybrać szablon wiadomości.

Dodatkowo działanie autorespondera można ograniczyć do przedziału godzin jak i wybranych dni. Jeśli zajdzie potrzeba użycia autorespondera np. w weekend przez całą dobę, wystarczy dodać osobną regułę z wybranym weekendem. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek dnia oznacza, że reguła zadziała w każdy dzień.

Uwaga! Jeśli reguły będą na siebie nachodzić czasowo, to każda z nich wygeneruje wiadomość. Autoresponder nie jest świadomy tego, że do danego klienta została już wysłana wiadomość z innej reguły.

TWORZENIE PACZEK W WzA PRZY DRUKOWANIU

Od teraz, aby utworzyć przesyłkę, pobrać jej status oraz etykietę wystarczy przejść do modułu paczek i wybrać drukowanie etykiety WzA. W zależności od aktualnego statusu paczki Sello wykona serię czynności, takich jak wysłanie zlecenia utworzenia przesyłki, odebranie statusu wykonania tego zlecenia, odebranie stanu przesyłki, jeśli to konieczne odczeka chwilę na pojawienie się tych danych w serwisie WzA i ostatecznie pobierze etykietę dla paczki.

Tworzenie przesyłek podczas drukowania etykiet Wysyłam z Allegro

Znacząco powinno to ułatwić skomplikowany dość proces tworzenia przesyłek przez WzA, oraz pozbyć się dużej części błędów związanych z niepobranym statusem przesyłki przed jej wydrukowaniem. Można rozważyć całkowite wyłączenie automatycznego tworzenia przesyłek w WzA i posługiwania się tylko funkcją drukuj.

STAWKI VAT Z SUBIEKTA

W towarze dodaliśmy nowe pole ze stawką VAT, pobieraną z Subiekta. Jest też dodatkowa kolumna w module TOWARY. Aby stawka podstawowa została pobrana z Subiekta do Sello, należy pobrać dane towarów z Subiekta (z menu pod prawym klawiszem) lub też wymusić pełną synchronizację wszystkich towarów w parametrach systemu sprzedaż na zakładce TOWARY.

Stawka VAT w towarze Sello

Obecnie to pole nie jest edycyjne. Dane w nim pojawić się mogą tylko po synchronizacji z Subiektem lub po utworzeniu towaru z aukcji zawierającej przypisaną stawkę.

Uwaga! Nowe pole ma usprawnić zarządzanie stawkami VAT w ofertach Allegro. Od teraz podczas wczytywania towaru do aukcji lub wystawiania towaru na aukcji z szablonu, prócz nazwy, opisu, zdjęć, kodu EAN w aukcji zostanie także ustawiona stawka VAT oraz wybrana opcja wystawiam fakturę VAT.

Istnieje także możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT w ofertach przygotowanych oraz trwających, na podstawie wartości ustawionej w towarze – pobranej z Subiekta.

Zbiorcza zmiana stawki VAT w ofercie allegro z Subiekta

Uwaga! Zbiorcze ustawienie stawki VAT zadziała tylko dla aukcji, w których w opcjach faktury jest ustawiona wartość faktura VAT.

Jednocześnie pole ze stawką VAT udostępniliśmy także pod postacią tagu [Towar::VAT] oraz na wydrukach jako pole Towar_VAT.

PROGRAM SERWISOWY

Dodaliśmy w nim możliwość usuwania starych kopii baz, które Sello tworzy podczas każdej aktualizacji.

Usuwanie kopii baz danych Sello w programie serwisowym

Uwaga! Usuwając bazę upewnij się, że nie usuwasz bazy produkcyjnej, na której aktualnie pracujesz! Usuwanie jest zabezpieczone podwójnych pytaniem krzyżowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.

W menu Komputer pojawiła się również możliwość ustawienia parametrów startowych dla Sello. Parametry te są ustawiane w pliku konfiguracyjnym Sello.xml. Jeśli są stworzone różne pliki konfiguracyjne, można je wybrać na górze okna.

parametry uruchomieniowe dla Sello

Uwaga! Program umożliwia zaszyfrowanie jednostronne hasła. Za pomocą programu nie odszyfrujesz hasła ustawionego w pliku konfiguracyjnym. Jeśli edytujesz parametry z zaszyfrowanym hasłem, program nie zmieni tego hasła, dopóki nie zostanie wpisane nowe hasło.


Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.40.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Sello 1.40.1 współpracuje z Subiektem nexo w wersji minimalnej 38. Oznacza to, że do poprawnej pracy obu programów należy zainstalować odpowiednie wersje:

 • Subiekt nexo 37 – Sello 1.40.0
 • Subiekt nexo 38 – Sello 1.40.1