Sello 1.32.2

Aktualizacja wymagana jest do poprawnej współpracy z Subiektem nexo 27.

Sello 1.32.2

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.32.2

INFORMACJE O WERSJI

Aktualizacja zawiera tylko poprawki związane z poprawną współpracą Sello z Subiektem nexo 27. W innych przypadkach instalowanie jej nie jest konieczne.


Sello 1.32.1

Aktualizacja zawiera kilka poprawek związanych z obsługą Allegro w wersji 1.32.0.

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.32.1

INFORMACJE O WERSJI

Zalecamy możliwie szybkie zainstalowanie niniejszej poprawki, ze względu na to, że adresuje ona problemy zgłoszone w ostatnim czasie, które wystąpiły w wersji 1.32.0.

Jest to m.in. problem z ustanawianiem połączenia SSL\TLS, który wymagał restartowania programu. Jest również poprawka zmian w ofertach trwających w przypadku gdy oferta była wystawiona jako zaplanowana przez serwis Allegro.

Przypominamy, że w razie wystąpienia problemów z aktualizacją, pierwszą czynnością powinno być pobranie pełnych danych tej oferty (stosowna funkcja jest w menu po prawym klawiszem myszy w module AUKCJE). Pozwoli to mieć pewność, że dane w ofercie są aktualne.


Sello 1.32.0

Aktualizacja m.in. przywraca funkcję zbiorczej edycji ofert trwających. Jest również trochę udoskonaleń nowego mechanizmu synchronizacji.

Sello 1.32

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.32.0

Lista poprawek do wersji:
Sello 1.32.1
Sello 1.32.2

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie z wersji poprzedniej (1.30.4)

Pełna lista zmian

CO NOWEGO W AKTUALIZACJI?

MODYFIKACJA OFERT TRWAJĄCYCH

Najbardziej wyczekiwana funkcja od poprzedniej aktualizacji zawierającej nowy synchronizator Allegro. Przywróciliśmy możliwość aktualizowania ofert trwających na podstawie zmian oczekujących. Wśród zmian są oczywiście takie zmiany jak:

 • zmiana cennika dostaw
 • informacje dodatkowe o wysyłce
 • zmiana opcji faktury
 • dodawanie jak i usuwanie zdjęć z jednoczesną aktualizacją opisu
Wysyłanie zmian oczekujących do Allegro, modyfikacja ofert trwających

W inny sposób aktualizowane są również stany oraz ceny, dzięki czemu nie powinno dochodzić do sytuacji, że poprawnie wysłana zmiana nie zostanie uwzględniona w serwisie. Zmiany powinny pojawiać się również dużo szybciej w serwisie – choć przypominamy, że Allegro zastrzega sobie do godziny czasu na pojawienie się zmian w serwisie po ich wysłaniu.

Ważne, aby zmian w ofertach dokonywać zawsze na możliwie najświeższych danych pobranych z serwisu (pełnych danych).

Mechanizm zmian w nowym API Allegro działa inaczej niż w starym API i każda zmiana w ofercie aktualizuje wszystkie pola aukcji, łącznie z cenami oraz stanem! Jeśli Sello będzie wysyłać dane na podstawie przestarzałych danych nadpisze aktualne dane w ofercie własnymi, nieaktualnymi.

Druga różnica jest taka, że wszystkie zmiany oczekujące aplikowane są za jednym razem, nie trzeba, jak w starym API, wysyłać różnych zmian osobno.

DATA ZAKOŃCZENIA OFERTY

Przeniesienie oferty z trwających do zakończonych aktualizuje teraz datę zakończenia (jeśli jest ona ustawiona jako przyszła), tak aby korzystanie z filtrów zakończenia wg. daty było możliwe.

AKTUALIZACJA OFERT NA PODSTAWIE TRWAJĄCYCH

Nie trzeba już pobierać ofert zakończonych, aby zniknęły one z zakładki TRWAJĄCE. Oferty niepoprawne podczas synchronizacji tylko trwających będą automatycznie uznawane za zakończone.

AUTOMATYCZNE ODŚWIEŻANIE LISTY PO SYNCHRONIZACJI

Uzupełniamy również brakujący mechanizm odświeżania listy aukcji po wykonaniu synchronizacji. Klawisz F5 nadal odświeża listę na żądanie, ale nie trzeba będzie już go używać aby dane odświeżyły się samoczynnie po wykonaniu synchronizacji.

DALSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM NA NOWE API ALLEGRO

Kontynuujemy prace nad stopniowym przechodzeniem na nowe API Allegro, a wraz z nim całkowicie przepisujemy kolejne fragmenty programu. W tej aktualizacji zmianie uległ sposób wysyłania danych do serwisu ręcznie (w tym okno wysyłania danych). Z wierzchu w zasadzie niewiele się zmieniło, ale prosimy zwrócić uwagę czy nie wystąpiły tutaj jakieś problemy z działaniem wysyłania danych.

AUTORYZACJA W ALLEGRO

Przypominamy, że warunkiem poprawnej współpracy Sello z Allegro jest poprawna autoryzacja Sello dla używanych kont Allegro. Mechanizm w poprzednich wersjach mógł w pewnych przypadkach powodować złą autoryzację, co skutkowało pojawianiem się różnych błędów podczas pracy (403 forbidden, invalid_token, itp).

W wersji 1.32 w oknie autoryzacji widnieje informacja do jakiego konta należy się zalogować w Allegro oraz za każdym razem pojawia się okno wpisywania danych, z ewentualnym oknem umożliwiającym potwierdzenie lub zmianę konta na które należy się zalogować.

Autoryzacja Sello dla konta Allegro

Dodatkowo, po zalogowaniu się do konta, Sello zweryfikuje, czy na pewno zalogowano się na właściwe konto i nie pozwoli posłużyć się innym loginem.

SYGNATURA – NOWE POLE

W oknie aukcji pojawiło się nowe pole Sygnatura. Dla kont firmowych pole to widoczne jest tylko dla sprzedawcy, zaraz pod tytułem oferty. W Sello pole to znalazło się obok pola EAN.

Sygnatura

Pole to jest synchronizowane z Allegro (trzeba pobrać pełne dane), można modyfikować je w ofertach trwających, jak również można wykorzystać sygnaturę, do połączenia aukcji z towarami – np. jeśli w Allegro w tym polu znajduje się symbol towaru.

Zbiorcze powiązanie aukcji z towarami na podstawie sygnatury

Oczywiście pole dostępne jest również na liście aukcji – domyślnie ukryte. Włączyć je można w ustawieniach listy kolumn Ctrl+Shift+K. Można również wyszukiwać oraz filtrować oferty po tym polu (F7/F8).

Pole sygnatura powinno działać również dla kont niefirmowych, ale nie jest ono prezentowane w Allegro na karcie produktu.

NOWY MECHANIZM RAPORTOWANIA BŁĘDÓW

W wersji 1.31 wprowadziliśmy raportowanie błędów wprost na liście aukcji (podobnie jak wcześniej w paczkach). Z założenia użytkownik powinien reagować na pojawiające się błędy podświetlone na czerwono i rozwiązywać je w miarę na bieżąco – jeśli wymagają interwencji. Poprawione problemy zdejmują informację o błędzie w momencie powtórzenia synchronizacji ze skutkiem pozytywnym.
Dodatkowo użytkownik może również samodzielnie wyczyścić te błędy wywołując funkcję Wyczyść błędy aukcji.

Wyczyść błędy aukcji

Usunęliśmy okno potwierdzenia wykonania tej operacji oraz dodaliśmy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+B w celu szybszego i łatwiejszego zarządzania.

ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Wdrażamy również funkcję pozwalającą uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego problemu w sposób szybki i łatwy, bez konieczności przeglądania naszego forum w poszukiwaniu rozwiązania.

Kliknij aby zobaczyć rozwiązanie problemu

Kliknięcie w przycisk ZOBACZ ROZWIĄZANIE obok treści błędu, otworzy domyślną przeglądarkę internetową na odpowiednim temacie e-pomocy (które powstają) lub na temacie na naszym forum, w którym będzie można zapoznać się z powodem oraz rozwiązaniem tego problemu.

Rozwiązania pojawiają się dynamicznie i będą przez nas dodawane na podstawie aktualnych statystyk występowania konkretnych problemów, oraz istnienia gotowych tematów z rozwiązaniem, które można zaserwować wprost z treści błędu. Dlatego też, na początku korzystania z nowej wersji, rozwiązania mogą nie być widoczne – będą sukcesywnie pojawiać się w Sello.

PARAMETRY SYSTEMU SPRZEDAŻY

Przygotowujemy się do wdrożenia nowych synchronizatorów z Subiektami. W tej wersji przebudowie uległa struktura parametrów systemu sprzedaży zapisanych w bazie danych. Prosimy zwrócić uwagę, na ewentualne zakłócenia w działaniu synchronizacji z Subiektem a w razie wystąpienia takiego problemu o informację do nas, oraz o zweryfikowanie ustawień w parametrach systemu sprzedaży.

Informacja ta może być również istotna dla użytkowników zewnętrznych rozwiązań lub ich twórców, jeśli korzystają z tych parametrów zapisanych w bazie Sello.

Nie są to wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w tej wersji. Powyżej wyszczególnione zostały tylko te najważniejsze. Więcej szczegółów na liście zmian.


Sello 1.31.3

Kolejna porcja poprawek dla wersji 1.31. Dodaliśmy również możliwość aktualizacji cen w ofertach trwających.

Sello 1.31.3

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.3

INFORMACJE O WERSJI

AKTUALIZACJA CEN W OFERTACH TRWAJĄCYCH

W związku z licznymi zgłoszeniami dodaliśmy funkcję zmian cen Kup Teraz w ofertach trwających. Sama funkcja korzysta z nowego API Allegro ale jest zaimplementowana jeszcze w starym synchronizatorze z Allegro – który docelowo zniknie z Sello. Aktualnie trwają prace nad pozostałymi zmianami zbiorczymi w ofertach trwających działających już całkowicie w nowym modelu synchronizacji.

ROZSZERZONE ADRESY E-MAIL W TRANSAKCJACH

W aktualizacji dodaliśmy również przenoszenie rozszerzonych adresów e-mail (zawierających sufiks z +) z formularzy pozakupowych do adresu dostawy transakcji.


Sello 1.31.2

Aktualizacja zawiera poprawki najczęściej występujących problemów w wersji 1.31.

Sello 1.31.2

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.2

Instalator należy uruchomić w trybie administratora (Uruchom jako… administrator). W przeciwnym wypadku program może nie działać prawidłowo po instalacji*.

W przypadku problemów z uruchomienie wersji proszę odinstalować ją z systemu poprzez Dodaj/Usuń programy i zainstalować ponownie na czysto wersję 1.31.2.

INFORMACJE O WERSJI

WZNAWIANIE OFERT PRZEZ ALLEGRO

Dodaliśmy obsługę znacznika Wznawiaj ofertę po zakończeniu znajdującego się w zakładce SPECYFICZNE w aukcji. Funkcja taka była niedostępna w nowym API Allegro podczas publikowania wersji 1.31, została dodana w serwisie w terminie późniejszym.

POPRAWIONE PROBLEMY

W aktualizacji skupiliśmy się na najczęściej występujących problemach o których pisaliście na forum, poniżej kilka z nich:

 • Niedziałająca opcja wysyłania aukcji
 • Problem z paskiem statusu podczas pobierania transakcji
 • Pobieranie opisów aukcji ze znakami nowych linii
 • Niewidoczne aukcje w TRWAJĄCYCH po wystawieniu

DATA WZNOWIENIA

Przywróciliśmy funkcję wyliczania daty wznowienia oferty trwającej do wyczerpania towaru. Serwis Allegro niestety nie zwraca tej daty, dlatego jest ona, jak w poprzednich wersjach Sello, wyliczana na podstawie daty wystawienia. Przypominamy jednak, że są to tylko przybliżone wyliczenia i w razie przedłużenia ofert w serwisie daty te nie będą się zgadzać ze stanem rzeczywistym.

WYGASANIE TOKENA

W wersji znalazły się również poprawki odświeżania tokenów dostępowych do serwisu Allegro, które w przypadku pracy wielostanowiskowej nie były poprawnie odświeżane. W razie występowania jeszcze problemów z wygasaniem tokena prosimy o kontakt (błąd w raporcie invalid_token, access token expired). Oczywiście na początku wymagana może być ponowna autoryzacja, jeśli już taki problem występuje.

CO Z AKTUALIZACJĄ OFERT TRWAJĄCYCH?

Pracujemy obecnie nad zmianami zbiorczymi ofert trwających. Aktualizację zawierającą tę funkcję wypuścimy jak tylko będzie gotowa. Oszacowanie dokładnego terminu jest obecnie jednak trudne. Dokładamy jednak wszelkich starań aby było to jak najszybciej.

Najświeższe informacje odnośnie terminu pojawienia się kolejnej aktualizacji można znaleźć na naszym forum w pasku, w górnej części strony.

Wszystkie zmiany w wersji znajdują się na pełnej liście zmian.


Zaktualizuj Sello!

Przypominamy o konieczności aktualizacji Sello do wersji 1.31. W najbliższy poniedziałek, tj. 8.07.2019r wersje wcześniejsze przestaną działać.

Zaktualizuj swoje Sello do najnowszej wersji. Wygaszanie API Allegro

WYGASZANIE API ALLEGRO

Aktualizacja wersji jest konieczna ze względu na wygaszanie starego API przez Allegro. Starsze wersje nie będą poprawnie współpracować z serwisem Allegro od poniedziałku 8.07.2019r.

PRZEJŚCIE NA NOWĄ WERSJĘ

Nowa wersja zawiera w sobie bardzo dużo zmian w zakresie obsługi aukcji. Oznacza to, że niektóre funkcje będą działały inaczej, niektórych funkcji nie ma jeszcze dostępnych – szczegóły w poprzednim komunikacie.

Duża liczba zmian może przysporzyć na początku trochę więcej pracy a sama aktualizacja bazy danych może wymagać dodatkowych zabiegów związanych z wyczyszczeniem jej ze zbędnych danych.

Sugerujemy aby zająć się tematem możliwie szybko, gdyż z naszych danych wynika, że ponad połowa użytkowników jeszcze nie przeszła na nową wersję i w przyszłym tygodniu wsparcie każdego użytkownika w krótkim czasie może nie być możliwe, ze względu na liczbę zapytań.

KONIECZNE PODJĘCIE DODATKOWYCH KROKÓW

Przejście na nową wersję wymaga wykonania kilku dodatkowych czynności po aktualizacji programu i bazy danych.

Dla przypomnienia, należy:

 • Autoryzować wszystkie konta (jeśli nie są zautoryzowane)
 • Pobrać wszystkie parametry i kategorie z serwisu – proces ten wystartuje samoistnie, aczkolwiek jeśli któreś konto nie było zautoryzowane, to proces nie powiedzie się. Trzeba będzie uruchomić synchronizację parametrów ręcznie, o czym w poprzednim komunikacie
 • Pobrać z Allegro cenniki dostaw (lub utworzyć jeśli ich nie ma)
 • Pobrać pełne dane o aukcjach trwających, ewentualnie o zakończonych w razie potrzeby z menu Wyślij/Odbierz > serwisy aukcyjne > Odbierz.
 • Upewnić się, że w słowniku Wysyłka towarów – sposoby wysyłki są poprawnie powiązane dostawy Allegro, w razie potrzeby uzupełnij.

Więcej na ten temat w informacjach o wersji 1.30.

MOŻLIWE PROBLEMY PRZY MIGRACJI DO NOWEJ WERSJI

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH NIE POWIODŁA SIĘ

Może wystąpić problem z aktualizacją baz danych, działających pod kontrolą darmowej wersji serwera SQL Express, która dostarczana jest wraz z programem. Jeśli wielkość bazy Sello zbliża się do 10GB, może w niej nie być miejsca na przeprowadzenie aktualizacji. W takim wypadku można rozważyć użycie nowego narzędzia w Programie serwisowym do Sello, które umożliwia wyczyszczenie bazy ze zbędnych, starych danych, uwzględniając kryterium daty.

W razie wątpliwości zapraszamy na nasze forum, gdzie wiele zagadnień związanych z czyszczeniem bazy zostało już poruszonych.

NIE WYSYŁA AUKCJI

Część funkcji związanych z wystawianiem aukcji nie działa w obecnej wersji. Ich funkcjonowanie będzie przywrócone w najbliższym czasie.

Jeśli korzystasz z funkcji wystawiania aukcji automatycznie w momencie oznaczenia jej jako gotowej do wystawienia, to chwilowo funkcję tę należy wyłączyć w USTAWIENIA > PARAMETRY > Parametry wysyłania i odbierania > zakładka AUKCJE. Zamiast tego w zakładce PODSTAWOWE, w tym oknie, ustaw w sekcji DOMYŚLNE USTAWIENIA WYSYŁANIA DANYCH RĘCZNIE pole Pytaj o parametry wysyłania.

Aby wysłać aukcje skorzystaj z menu WYŚLIJ/ODBIERZ > Serwisy aukcyjne > Wyślij. Pojawi się okno, w którym można wybrać funkcję wysłania X aukcji przygotowanych.

Pamiętaj również, że w nowym API do wysłania aukcji wymagane jest ustawienie cennika dostaw Allegro, który należy stworzyć wcześniej w Allegro lub w Sello i wyeksportować do Allegro (USTAWIENIA > SŁOWNIKI > Cenniki dostaw – opcje Import/Eksport).

NIE WIDAĆ AUKCJI TRWAJĄCYCH PO WYSTAWIENIU

W związku ze zmianą sposobu wystawiania aukcji, tuż po wysłaniu aukcje trwające zyskują status aukcja wysłana. Aukcja taka w Allegro pojawi się do godziny czasu. Status aukcji wysłanej nie ma swojego odpowiednika w zakładkach w Sello więc aukcje takie znaleźć można w zakładce WSZYSTKIE.

Aby aukcje pojawiły się w zakładce TRWAJĄCE, należy odebrać aukcje trwające, definiując automatyczne pobieranie takich aukcji co określony czas (PARAMETRY WYSYŁANIA I ODBIERANIA > zakładka TRANSAKCJE) lub ręcznie w menu WYŚLIJ/ODBIERZ > Serwisy aukcyjne > Odbierz (aukcje trwające).

NIE POBIERA AUKCJI TRWAJĄCYCH

Proszę się upewnić, że w USTAWIENIA > Parametry wysyłania i odbierania jest włączony znacznik Pytaj o parametry odbierania.

NIE POBIERA TRANSAKCJI

Wraz z nową wersją i obsługą nowego API Allegro, wprowadzamy zupełnie nowy mechanizm synchronizacji, który obecnie działa jeszcze w powiązaniu z poprzednim. Powoduje to występowanie mylących zjawisk.

Podczas pobierania transakcji w dolnej belce pojawia się status synchronizacji z serwisami aukcyjnymi, który przedstawia m.in. pasek postępu pobierania aukcji, w których wystąpiła sprzedaż. Pasek ten dochodzi do końca, po czym status informuje o zakończeniu pobierania – a nowych transakcji brak.

W praktyce w tle trwa nadal pobieranie transakcji (starym mechanizmem), który nie jest odzwierciedlany w pasku statusu. Pomocne tutaj może okazać się odświeżanie listy transakcji za pomocą klawisza F5.

NIE POBIERA FORMULARZY POZAKUPOWYCH

Problem dokładnie taki sam, jak z pobieraniem transakcji. Pobieranie trwa w tle, ale status pobierania o tym nie informuje. Skorzystaj z klawisza F5 aby odświeżyć widok transakcji.

FORMULARZE POZAKUPOWE SĄ NIEZGODNE (CZERWONE)

Jeśli po wejściu w transakcję na zakładkę FORMULARZE podświetlone są na czerwono pola związane z wysyłką a jednocześnie próba skopiowania danych z formularza do transakcji ręcznie (przycisk [<]) powoduje wyświetlenie ostrzeżenia o braku powiązania dostaw, udaj się do USTAWIENIA > SŁOWNIKI > Wysyłka towarów – sposoby wysyłki, wybierz problematyczną dostawę i powiąż ją z dostawą Allegro.

PROGRAM ZAMYKA SIĘ PRZY PRÓBIE WYDRUKOWANIA PACZEK

Problem związany jest z niezgodnością wersji platform .NET Framework używanych w programie. Dokładniej, uruchomienie przed wydrukami synchronizacji z Allegro (nowa platforma) powoduje, że funkcja drukowania powoduje wyłączenia się programu. Rozwiązanie tymczasowe, to uruchomić ponownie program i przejść od razu do drukowania, nie rozpoczynać synchronizacji z serwisem Allegro.

NIE MOŻNA ZMIENIĆ CENY, CENNIKA W AUKCJACH TRWAJĄCYCH

Funkcja modyfikacji aukcji trwających nie jest obecnie dostępna, gdyż w związku z ograniczonym czasem nie zdążyliśmy jej zrealizować do wersji 1.31.0. Działają obecnie tylko: zmiana stanów oraz zakończenie aukcji. Zmiany w aukcjach trwających można przeprowadzić posługując się linkiem Edytuj w serwisie znajdującym się w dolnym podglądzie szczegółów aukcji trwającej.

„POZOSTAŁO NA AUKCJI” SIĘ NIE ZGADZA

Nowe API Allegro nie zwraca już informacji o liczbie wystawionych na aukcji sztuk, tylko liczbę dostępnych. Zatem kolumna Pozostało na aukcji, która wylicza Liczbę sztuk – sprzedano jest już zbędna. Zamiast tego skorzystaj z danych zawartych w kolumnie Ilość na aukcji.

Rozwiązania kolejnych powtarzających się problemów będą dopisywane w tym artykule.

Wspomniane tutaj problemy będą naprawione w najbliższym czasie, ale w związku z koniecznością aktualizacji oraz ograniczonym czasem przekazujemy tutaj tymczasowe rozwiązania i odpowiedzi w skróconej formie.


Sello 1.31.1

Poprawka problemu związanego z aktualizacją bazy danych zawierającej dużą liczbę zdjęć na darmowych bazach SQL Express.

Sello 1.31.1

PLIKI DO POBRANIA

Instalator Sello 1.31.1

INFORMACJE O WERSJI

Aktualizacja jest przeznaczona tylko dla użytkowników wersji wcześniejszych niż 1.31.0 oraz dla nowych użytkowników. Zmienia ona sposób konwersji bazy tak, aby duża liczba zdjęć nie stanowiła problemu w darmowych wersjach serwera SQL. Ma on ograniczenie do 10GB na wielkość bazy, co podczas konwersji ma znaczenie jeśli zdjęć w bazie jest dużo.

Jeśli posiadasz już wersję 1.31.0 nie instaluj tej poprawki.

Jeśli już poprawka zostanie zainstalowana na wersji 1.31.0 i program nie będzie chciał się uruchomić, proszę usunąć program poprzez Dodaj/Usuń programy a następnie zainstalować go ponownie (tutaj numer wersji nie ma już znaczenia, może być 1.31.1).


Sello 1.31.0

Uwaga! Wersja wnosi bardzo dużo ważnych zmian, przeczytaj koniecznie!

Sello 1.31 ważna aktualizacja

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.31.0

Dokumentacja bazy danych
Dokumentacja zmian w bazie z wersji poprzedniej (1.30.4)

POPRAWKI DO WERSJI 1.31

Sello 1.31.1

BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Wersja 1.31 wnosi znaczące zmiany w mechanizmach synchronizacji w Sello. Początkowo dotyczyć będzie synchronizacji z Allegro w zakresie zarządzania ofertami. W kolejnych aktualizacjach będzie obsługiwał pobieranie transakcji, obsługę wiadomości, paczek oraz Subiekta.

Kod synchronizatora Allegro w zakresie zarządzania ofertami został stworzony zupełnie od nowa. Co za tym idzie, mogą wystąpić pewne niedogodności związane z brakiem niektórych funkcji istniejących w poprzednich wersjach jak i mogą pojawić się problemy, których wcześniej nie było. Uczulamy na ten fakt i prosimy wszelkie zauważone problemy zgłaszać jak najszybciej na forum lub mailowo.
Prosimy również o wyrozumiałość – zrobimy co w naszej mocy aby ewentualne usterki usunąć w możliwie najkrótszym czasie, ale pamiętajmy, że używany i dopracowywany przez 12 lat kod w zasadzie z programu zniknął i został zastąpiony nowym, który takiego „stażu” po prostu nie ma.

Wersja 1.31 jest od pewnego czasu testowana przez wybranych sprzedawców/użytkowników Sello, aczkolwiek systemy jak i scenariusze pracy w firmach bywają różne i nie wszystkie problemy można w ten sposób wykryć.

KONIECZNA AKTUALIZACJA

Aktualizacja do wersji 1.31 jest konieczna, ze względu na stopniowe wygaszanie starego API przez Allegro. Prosimy nie odkładać aktualizacji na później bo w ciągu najbliższych dni wersje starsze niż 1.31 przestaną funkcjonować (wystawianie i odbieranie aukcji, odbieranie transakcji).

CO ZOSTAŁO ZMIENIONE W SYNCHRONIZACJI Z ALLEGRO?

Funkcje Allegro, które zostały w 1.31 przepisane na nowo:

 • pobieranie kategorii
 • pobieranie parametrów specyficznych
 • pobieranie słownika dostaw
 • pobieranie cenników dostaw
 • wysyłanie cenników dostaw
 • aktualizacja cenników w Allegro
 • pobieranie warunków zwrotów, gwarancji, reklamacji
 • tworzenie draftu oferty (aukcji) w serwisie
 • aktualizacja draftu w serwisie
 • publikowanie oferty (uruchamianie jej)
 • wysyłanie zdjęć
 • pobieranie zdjęć
 • pobieranie ofert trwających i zakończonych
 • pobieranie szczegółów ofert (pełne dane oferty)
 • kończenie oferty
 • zmiana stanów

CZEGO NIE MA W WERSJI, CO BYŁO WCZEŚNIEJ DOSTĘPNE?

 • zmiany zbiorcze na aukcjach trwających, oprócz kończenia ofert i zmiany stanów, które są dostępne
 • automatycznego pobierania kategorii i parametrów
 • synchronizacji słowników typu czasy trwania aukcji, lista państw, lista województw, lista opcji promowania ofert, itp.

Zmiany zbiorcze w aukcjach trwających pojawią się niebawem.

BARDZO WAŻNE! PIERWSZE URUCHOMIENIE

Różnice pomiędzy starym i nowym API Allegro pociągnęły za sobą konieczność zmian struktury przechowywanych w bazie danych. Po pierwszym uruchomieniu nowej wersji, należy wykonać kilka kroków opisanych poniżej:

 • Autoryzować wszystkie konta (jeśli nie są zautoryzowane)
 • Pobrać wszystkie parametry i kategorie z serwisu – proces ten wystartuje samoistnie, aczkolwiek jeśli któreś konto nie było zautoryzowane, to proces nie powiedzie się. Trzeba będzie uruchomić synchronizację parametrów ręcznie, o czym poniżej.
 • Pobrać z Allegro lub utworzyć cenniki dostaw
 • Pobrać pełne dane o aukcjach trwających, ewentualnie o zakończonych w razie potrzeby z menu Wyślij/Odbierz > serwisy aukcyjne > Odbierz.
 • Upewnić się, że w słowniku dostaw są poprawnie powiązane dostawy Allegro

Nie wszystkie dane można było łatwo skonwertować ze starej wersji, dlatego wymagane jest pobranie danych ponownie. Dużym problemem, może być zmiana struktury parametrów specyficznych. O ile dla aukcji trwających można te dane pobrać ponownie z serwisu o tyle dla szablonów aukcji jest to niemożliwe i trzeba będzie je uzupełnić ponownie. O tym w dalszej części.

AUTORYZACJA KONT

Jest teraz obowiązkowa, gdyż wymaga tego nowe API Allegro. Przy dodawaniu nowego konta, Sello wymaga jego autoryzacji. Prosimy upewnić się, że wszystkie konta obsługiwane przez Sello są zautoryzowane.

Przypominamy, że autoryzację można przeprowadzić poprzez okno zarządzania kontami i licencjami w oknie edycji danych konta.

Póki co Sello wymaga również podania hasła do konta, bo jeszcze używane jest stare API.
Proces odświeżania tokenów autoryzujących (które wygasają co kilka godzin) jest teraz obsługiwany w inny sposób i nie powinien już tak często doskwierać jak do tej pory (błędy typu Access Token expired).

POBIERANIE PARAMETRÓW Z SERWISU

Uciążliwe pobieranie kategorii i parametrów specyficznych zostało z Sello usunięte! Parametry typu kategorie, parametry specyficzne, opcje dostaw, cenniki, warunki zwrotów itp. są nadal synchronizowane z serwisu, ale na nieco innych zasadach. Przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanej wersji zostanie uruchomione pobieranie tych parametrów. Będzie ono również uruchamiane po dodaniu konta, tak aby były do niego pobrane najświeższe dane.
Wszystkie te dane można teraz odświeżyć szybko i punktowo w miejscu, w którym są one potrzebne. Czyli np. w oknie kategorii można odświeżyć wybraną gałąź drzewa kategorii (jeśli jest z nią problem lub Allegro zwraca błędy związane z nieistniejącą kategorią), w oknie parametrów specyficznych można pobrać parametry specyficzne dla danej kategorii, w cennikach odebrać lub wysłać do Allegro cenniki itp.

Pobieranie drzewa kategorii z Allegro

OKNO POBIERANIA PARAMETRÓW ZBIORCZO

Wszystkie parametry synchronizowane z serwisu Allegro można również pobrać z jednego miejsca w razie potrzeby: Menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu.

Okno pobierania kategorii i parametrów

CENNIKI DOSTAW

W nowym API Allegro nie ma już możliwości przypisywania cen dostaw bezpośrednio do aukcji. Zamiast tego należy posługiwać się zdefiniowanymi dla konta cennikami dostaw. Cenniki takie można utworzyć w panelu Allegro (dla każdego konta osobno).

Jeśli masz już w Allegro zdefiniowane cenniki to zostaną one pobrane do słownika cenników dostaw w Sello. Można również posłużyć się nowym linkiem Importuj, aby pobrać lub zaktualizować cennik w Sello po zmianach w Allegro.

Zarządzanie cennikami Allegro w Sello

Cenniki używane wcześniej w Sello nie miały powiązania z Allegro i po aktualizacji nadal nie będą go miały. Edytując cennik należy w nim ustawić konto, którego będzie on dotyczył, a następnie cenniki można wysłać (Eksportować) do Allegro.
Należy jednak uważać, gdyż raz utworzonego w Allegro cennika nie można usunąć – można go jedynie zmodyfikować. Dlatego polecamy rozważnie korzystać z funkcji Eksportu. Do serwisu wysyłane są wszystkie cenniki powiązane z kontami.

Aby przenieść cennik z jednego konta na pozostałe należy go w Sello powielić, ustawić w nim docelowe konto i po zapisaniu eksportować.

Wystawiając aukcję, należy wskazać cennik wysłany bądź odebrany z serwisu Allegro. Na liście dostaw pojawi się podgląd wybranych dostaw, dostępnych w danym cenniku.

Wybór cennika dostaw w ofercie Allegro

Edycję cennika należy przeprowadzić edytując ceny w słowniku cenników dostaw a następnie eksportując dane do Allegro, lub z poziomu Allegro – importując te dane do Sello. Zmiana kwot lub dostaw w cenniku powoduje automatyczną zmianę we wszystkich aukcjach trwających w Allegro – nie ma potrzeby już wysyłać zmiany cennika do każdej aukcji trwającej.

POBIERANIE OFERT (AUKCJI) Z ALLEGRO

Pobieranie aukcji uprościliśmy do aukcji trwających oraz zakończonych.

Sam proces pobierania danych jest rozbity na 3 etapy, zatem może się zdarzyć, że aukcje będą uzupełniane etapami:

 • pobranie podstawowych danych jak tytuł, numer oferty, kategoria
 • pobranie pełnych danych: opis, parametry specyficzne, pozostałe dane oferty
 • zdjęcia

ZBIORCZE ZMIANY AUKCJI TRWAJĄCYCH

W pierwszej odsłonie nowej synchronizacji z Allegro nie będą one dostępne, prócz kończenia ofert oraz zmiany stanów – uznaliśmy, że są to najważniejsze funkcje, które muszą być zrealizowane od początku.
Kolejne zmiany pojawią się wkrótce.

Aby jednak umożliwić edycję ofert dodaliśmy link otwierający przeglądarkę bezpośrednio na edycji oferty w Allegro. Link znajduje się w dolnej zakładce szczegóły po prawej stronie.

Edytuj ofertę w serwisie Allegro

PARAMETRY SPECYFICZNE KATEGORII

Lista parametrów specyficznych kategorii jest pobierana w momencie wejścia na zakładkę SPECYFICZNE w aukcji – jeśli dla danej kategorii nie było ich jeszcze pobranych. Jeśli na zakładce brakuje jakiegoś parametru lub wartości są nieaktualne należy zaktualizować informacje o dostępnych parametrach w danej kategorii klikając odpowiedni link.

Nowe okno parametrów specyficznych kategorii

Z powodu braku kompatybilności struktury parametrów z poprzednich wersji i usunięcia tych parametrów z szablonów aukcji, dodaliśmy funkcję, umożliwiającą wczytanie do szablonu lub aukcji parametrów specyficznych z innej wybranej aukcji.
W ten sposób można uzupełnić parametry w szablonach w oparciu o aukcje trwające lub zakończone.
Parametry można również przenosić pomiędzy różnymi (podobnymi) kategoriami – przeniosą się tylko te, które są dla obu kategorii wspólne.

Listę aukcji, z której parametry będą wczytane można dostosować do własnych potrzeb (kolumny) za pomocą uniwersalnego skrótu Ctrl+Shift+K. Dzięki temu wyświetlisz tylko to co jest potrzebne w celu identyfikacji aukcji.
Na liście tej można również wyszukiwać aukcje:

 • Ctrl+F – wyszukuje po wszystkich widocznych polach, czyli np. po tytule aukcji, numerze, symbolu towaru
 • Posortuj i wpisz – jeśli posortujesz po wybranej kolumnie to wpisując na liście wprost początek szukanego słowa zostanie ono odszukane na liście w tej kolumnie

KONIEC OBSŁUGI SERWISU eBay

Od wersji 1.31 Sello nie będzie już obsługiwać serwisu eBay. Do tej decyzji zmusił nas (nie)stety nowy mechanizm synchronizacji, który obecnie wdrażany jest m.in. dla Allegro. Dalsze utrzymywanie dwóch synchronizatorów a zwłaszcza kodu wspólnego, oraz szczątkowej obsługi serwisu eBay opartej na starym synchronizatorze jest bardzo czasochłonne i wręcz uniemożliwia dalszy rozwój programu w zakładanym kierunku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz obecne statystyki użycia serwisu eBay w Sello, było to jedyna możliwa do podjęcia decyzja.

Użytkownikom, którzy korzystają serwisu eBay w Sello pozostają dwa wyjścia. Jedno oczywiste – zrezygnować z obsługi tego serwisu przez Sello*, a drugie, to obsługiwać eBay dalej ale nie aktualizować wersji Sello.
Oznaczać to będzie brak możliwości korzystania na tej samej bazie i na tym samym komputerze z serwisu Allegro i eBay jednocześnie.

* sprawy związane z licencjami, czyli przeniesienie niewykorzystanego jeszcze czasu na konta Allegro, zwroty, prosimy kierować do nas na skrzynkę [email protected]

Czy wrócimy do tematu obsługi eBay w oparciu o nowe synchronizatory – w tej chwili nie ma takiej decyzji. Aczkolwiek szanse na odtworzenie jego obsługi w oparciu o nowy model synchronizacji są dużo większe niż do tej pory w oparciu o stary model.

Przepraszamy obecnych użytkowników tego serwisu, jednak te światy po prostu nie były do pogodzenia. Do końca staraliśmy się utrzymać wsteczną kompatybilność, ale jednak nakład pracy byłby wręcz ogromny i nie udało się, dlatego też ta informacja pojawia się dopiero teraz.

NOWY MECHANIZM SYNCHRONIZACJI

Wraz ze zmianami związanymi z nowym API Allegro, wprowadziliśmy nowy, pilotażowy model synchronizacji danych, oparty o priorytetowe kolejki zadań do wykonania. W praktyce oznacza to, że zadania nie dzielą się już (jak poprzednio) na wysyłanie aukcji, odbieranie transakcji, synchronizacja parametrów itp. Procesy te były nieprzerywalne, co np. prowadziło do sytuacji, że aby wysłać aukcję trzeba było poczekać na zakończenie odbierania transakcji lub parametrów.

Teraz każde zadanie typu: wyślij aukcję X, wyślij aukcję Y, pobierz dane aukcji Z, pobierz cennik z konta X, są niezależne i mogą być wykonywane naprzemiennie. Dodatkowo wprowadziliśmy priorytety zadań, które ustalają kolejność ich wykonywania. I tak:

 • zadania synchronizacji automatycznej wykonywane są z niskim priorytetem
 • zadania synchronizacji wywołane ręcznie z menu Wyślij/Odbierz z priorytetem wyższym
 • synchronizacja wymagana natychmiastowej reakcji programu, czyli np. pobranie kategorii, parametrów, cenników itp. z okna edycji ma priorytet najwyższy

Aktualnie nowy model synchronizacji jest zastosowany w zakresie obsługiwanym przez nowe API w module Allegro. W kolejnych aktualizacjach będzie on również zastosowany w pozostałych synchronizatorach (wiadomości, paczki, Subiekt).

STATUS SYNCHRONIZACJI

W dolnej części okna programu są teraz widoczne cztery osobne statusy synchronizacji – wcześniej wszystko pojawiało się w jednym pasku.

Status synchronizacji z zewnętrznymi systemami

Nowy model synchronizacji wspiera tutaj wyświetlanie paska postępu (obecnie tylko dla aukcji). Po zakończeniu operacji związanych z danym zadaniem przez około 5 sekund Sello będzie jeszcze wyświetlać status informujący czy wszystko się udało, czy jednak wystąpił jakiś problem po drodze.

Podsumowanie ostatniej synchronizacji

OKNO RAPORTU

Kliknięcie w pasek statusu otwiera okno raportu dotyczące tej konkretnej synchronizacji. Zlikwidowaliśmy wstępne okno raportu, w którym nie było żadnych przydatnych informacji nt. występujących błędów – zamiast tego od razu pojawia się log szczegółowy.

W raporcie można zauważyć nową kolumnę Obiekt z ikonkami np. aukcji. Oznacza to, że dwukrotne kliknięcie na tym wierszu spowoduje otwarcie okna edycji aukcji, która powoduje problem. W ten sposób bez konieczności wyszukiwania na liście można szybko uzupełnić np. brakujące pole w aukcji przed jej wystawieniem.

Otwarcie okna edycji aukcji powodującej błąd przy wystawianiu

Mechanizm ten działa na razie tylko w module aukcji. W kolejnych wersjach obejmie pozostałe synchronizatory.

ŁATWIEJSZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

To jednak nie koniec. Szybkie rozwiązywanie zaistniałych problemów synchronizacji jest dosyć istotne w codziennej pracy. Dlatego też, prócz wyżej wspomnianych ułatwień, w module aukcji wprowadzony został również mechanizm podświetlania aukcji wprost na liście.

Błędy synchronizacji widoczne wprost na liście aukcji

Mamy tutaj:

 • czerwoną plakietkę na przycisku AUKCJE informującą o liczbie zaistniałych problemów do rozwiązania
 • aukcje podświetlone na czerwono wprost na liście
 • informację o wykonywanym zadaniu oraz zaistniałym problemie w oknie szczegółów aukcji po wybraniu na liście odpowiedniej aukcji
 • podświetlony na czerwono status synchronizacji, informujący o tym, że nie została ona przeprowadzona pomyślnie

Usunięcie błędów, poprzez np. podanie prawidłowego kodu EAN w przypadku powyżej i ponowna próba wysłania aukcji spowoduje zniknięcie czerwonego podświetlenia z aukcji. Jest również możliwość zbiorczego usunięcia przypisanych do aukcji błędów za pomocą funkcji Wyczyść błędy aukcji, znajdującej się w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy.

Czyszczenie błędów wysyłania aukcji

PRZYJAZNE KOMUNIKATY

Zmieniliśmy treść wielu komunikatów pojawiających się w dymkach w programie. Część z nich jest bardziej szczegółowa, niektóre są uproszczone, jeszcze inne zawierają bardziej kontekstowe komunikaty o zmiennej treści. Skrótowa informacja pojawia się w tytule dymka dużymi literami i w większości przypadków powinna możliwie szybko przekazać najistotniejszy fragment związany z pojawienie się dymka.

Dodatkowo komunikaty podzielone zostały na trzy grupy, różniące się między sobą wizualnie:

Dymki z informacjami w Sello

Komunikaty w dymku niebieskim mają charakter informacyjny. Czerwone to oznaczenie błędu, które uniemożliwiają wykonanie operacji, zaś żółte to ostrzeżenia, które informują o pewnych dodatkowych skutkach wykonania operacji.
Po najechaniu myszką na taki komunikat nie zniknie on tak szybko, aby umożliwić dokładniejsze zapoznanie się z treścią w razie potrzeby.

PROGRAM SERWISOWY

W programie serwisowym pojawiło się kilka nowych przydatnych funkcji. Przede wszystkim poprawiliśmy problem z wyświetlaniem baz Sello, który występował na części systemów.

WŁĄCZANIE LOGOWANIA ALLEGRO

W przypadku występowania problemów z komunikacją z Allegro, często prosimy o przysłanie logów z komunikacji (czyli surowego zapisu wysyłanych i odbieranych danych). Teraz logowanie takie można włączyć łatwiej wprost w programie serwisowym.

CZYSZCZENIE BAZY DANYCH

Temat poruszany od bardzo dawna, przydatny w kontekście ograniczenia wielkości darmowej bazy danych Microsoft SQL Server Express dystrybuowanej z programem.

Czyszczenie nieodwracalnie usuwa dane z bazy, zatem przed użyciem funkcji konieczne jest wykonanie kopii zapasowej (archiwizacji).

Czyszczenie bazy danych

Do wyboru jest kilka zakresów danych, które najczęściej zajmują w bazach dużo miejsca.

WYSYŁANIE BAZY DO ANALIZY

Niektóre problemy wymagają przanalizowania na bazie danych użytkownika, wtedy, zgodnie z RODO prosimy o podpisanie umowy powierzenia danych osobowych i o wysłanie nam bazy. Proces ten bywa problematyczny, stąd dla ułatwienia, opcję wysłania nam bazy do analizy umieściliśmy w programie serwisowym. Nie trzeba wiedzieć nic na temat serwerów FTP, loginów, haseł, dzielenia plików na części; wystarczy wybrać funkcję Wyślij bazę oraz podać kod otrzymany od nas po podpisaniu umowy.

Nie są to wszystkie zmiany i nowości wprowadzone w tej wersji. Powyżej wyszczególnione zostały tylko te najważniejsze. Więcej szczegółów na liście zmian.


Uwaga! Wygaszanie starego API Allegro

Kilka ważnych informacji w związku z wygaszaniem starego API Allegro służącego do komunikacji Sello z serwisem Allegro. Przeczytaj koniecznie!

Wygaszanie API Allegro 3 czerwca

Zgodnie z zapowiedziami Allegro, 3 czerwca 2019r zostanie wyłączona część API odpowiedzialna za zarządzanie ofertami (wystawianie, edycja trwających).

Informujemy iż konieczne jest zaktualizowanie Sello do wersji minimum 1.30, aby po 3 czerwca nie utracić możliwości wystawiania i edycji aukcji.

Część osób jeszcze korzysta z wersji wcześniejszych, zalecamy jak najszybszą aktualizację oprogramowania.

Najnowszą wersję można zawsze za darmo pobrać z naszej strony https://sello.pl/pobierz/

Kolejne poprawki wymagane przez nowe API Allegro będą pojawiać się sukcesywnie w najbliższym czasie.


Sello 1.30.7

Aktualizacja związana głównie z obsługą maskowanych adresów e-mail z sufiksem +.

Sello 1.30.7 maskowane adresy Allegro

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.30.7

Pełna lista zmian

INFORMACJE O WERSJI

MASKOWANE ADRESY E-MAIL

Wprowadzone w serwisie Allegro tzw. maskowane adresy e-mail a wraz z nimi dodatkowe sufiksy do adresów powodują, że wiadomości dotyczące transakcji mają inny adres e-mail (literalnie) niż podstawowy adres klienta.

W aktualizacji 7 do wersji Sello 1.30 dodaliśmy obsługę maili z sufiksem (po znaku +) dzięki czemu, adresy typu 3de0a2b+1fa8de@…, 3de0a2b+3d9eca5@… będą traktowane jako ten sam adres klienta 3de0a2b@… Umożliwi to podpięcie wiadomości o płatności, uzupełnieniu formularza itp. do klienta, a tym samym do transakcji.

POBIERANIE TRANSAKCJI

W aktualizacji znalazła się również opublikowana wcześniej w postaci osobnego pliku Asi.dll poprawka pobierania transakcji dla aukcji z licytacją. Nie ma zatem konieczności podmiany tego pliku, zgodnie z informacjami podawanymi na forum – a nawet jest to niewskazane po instalacji 1.30.7.

X-PRESS COURIERS

Dodana została także obsługa (możliwość wyboru i mapowania dostaw) dla nowej, pilotażowej dostawy Allegro. Część sprzedawców, która może przystąpić do tego programu korzysta z Sello, zatem dodaliśmy możliwość mapowania tejże dostawy do dostawy Sello.