Allegro opublikowało informację dotycząca zakończenia obsługi szyfrowania TLS 1.0. Oznacza to, że Sello uruchomione na starszych systemach nie będzie w stanie połączyć się z API Allegro. Użytkownicy systemu Windows XP oraz Windows Server 2003 stracą możliwości korzystania z API Allegro.

Użytkownicy systemów poniżej Windows 8.1 muszą włączyć obsługę TLS 1.1 oraz/lub TLS 1.2 w Opcjach Internetowych > zakładka Zaawansowane, jeśli jeszcze obsługa tych protokołów nie została włączona. Użytkownikom starszych wersji zalecamy aktualizację systemu Windows do nowych wersji*.

Szczegółowe informacje od Allegro.

* Zgodnie z informacją podaną przez Microsoft system Windows XP nie jest już wspierany i nie ma on obsługi szyfrowania wyższego niż TLS 1.0.


Sello 1.25 do pobrania

Zmiany w wersja 1.25 skupiają się głównie na nowych opisach Allegro. W programie usunięty został dotychczasowy edytor HTML i zastąpiony został bardziej nowoczesnym rozwiązaniem, mającym dużo większe możliwości.

a

Pliki do pobrania:

Sello 1.25

Dokumentacja bazy danych 1.25
Zmiany w bazie danych 1.24.2-1.25.0

W wersji tej zmianie uległo bardzo wiele mechanizmów w obrębie aukcji, opisu, edycji, obsługi zdjęć itp. Zrealizowaliśmy ponad 150 różnych zagadnień związanych tylko z edycją opisu (jest to niemal 3 razy więcej zagadnień niż zawiera statystyczna wersja Sello).

Przed zainstalowaniem nowej wersji koniecznie należy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

PEŁNA LISTA ZMIAN

Zobacz listę wszystkich zmian w wersji

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku z wymogami jakie wprowadza Allegro odnośnie nowych opisów instalacja Sello 1.25 będzie niebawem konieczna, aby móc wystawiać aukcje od lutego 2018. Tak dużych zmian w działaniu aplikacji jeszcze w Sello nie było, choć z wierzchu może wydawać się, ze został zmieniony tylko edytor graficzny HTML. Prosimy zatem zgłaszać do nas ewentualne problemy z działaniem edytora oraz wystawiania aukcji.

NOWY EDYTOR OPISU

Wymieniliśmy całkowicie edytor HTML w aukcjach, szablonach aukcji oraz w szablonach opisu. Edytor działa na zupełnie innej zasadzie niż poprzedni, co pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia licznych zmian w module aukcji.

Nowy edytor obsługuje zarówno tryb HTML jak i nowy, blokowy opis Allegro. W tym celu powstały dwa osobne zmodyfikowane odpowiednio wersje edytora dostosowane odpowiednio do potrzeb serwisu. Sello na podstawie zapisanego opisu w bazie danych uruchamia edytor HTML lub edytor blokowy (może się pojawić tutaj również określenie edytor JSON (czyt. dżejson) – związane jest to z formatem zapisu nowego opisu przez Allegro).

EDYTOR HTML I EDYTOR BLOKOWY

Pomiędzy edytorami można się przełączać na zakładce OPIS w oknie aukcji. Na poniższym obrazku znajduje się porównanie wyglądu obu edytorów, gdzie kolorem żółtym oznaczono pole z wyborem typu opisu. Jako, że nowy opis Allegro może zawierać tylko kilka znaczników formatujących treść, edytor blokowy jest znacznie uproszczony w stosunku do pełnego edytora HTML.

.

W momencie przełączania Sello wykonuje konwersję opisu. Powoduje ona usunięcie z opisu wszelkich niedopuszczalnych w nowym opisie znaczników HTML oraz ich atrybutów (jak np. styl, czy klasa). Usunięciu podlegają również zdjęcia znajdujące się w opisie HTML. W nowym opisie nie ma możliwości linkowania zdjęć z serwerów zewnętrznych (FTP), wszystkie zdjęcia, które mają być umieszczone w opisie aukcji muszą być wysłane do Allegro. Tym samym, aby w nowym edytorze dodać zdjęcie towaru, należy w pierwszej kolejności dodać zdjęcia na zakładce ZDJĘCIA w aukcji.

Nowy opis podzielony jest na sekcje. Aktualnie Allegro udostępnia 5 rodzajów sekcji:
– Tekst
– Tekst + zdjęcie
– Zdjęcie + tekst
– Zdjęcie + zdjęcie
– Zdjęcie

W edytorze Sello aby dodać kolejną sekcję należy posłużyć się przyciskiem + DODAJ SEKCJĘ znajdującym się zawsze na dole edytowanego opisu lub z zasobnika po prawej stronie konkretnej sekcji wybrać opcję wstaw sekcję powyżej/poniżej. Domyślnie Sello wstawia sekcję typu tekst.

Z listy narzędzi w górnej części edytora, po zaznaczeniu sekcji można zmieniać jej typ, przełączając przyciski symbolizujące sekcję danego typu.

Konwersja opisu z HTML przenosi cały możliwy tekst, uwzględniając dopuszczalne tagi HTML do jednej sekcji typu tekst. Możliwa jest również konwersja w drugą stronę, z nowego opisu do HTML. Z sekcji tworzone są wtedy elementy typu div a w nich paragrafy zawierające treść.

Wybór sekcji nowego opisu Allegro

Po wybraniu sekcji z obrazkiem, pojawi się symbol pustego zdjęcia. Po kliknięciu w to zdjęcie Sello wyświetli wszystkie zdjęcia dostępne obecnie w galerii aukcji (zakładka ZDJĘCIA). Po wybraniu miniaturki zdjęcia jest ono wstawiane do opisu.
Możliwa jest zmiana typu sekcji po wpisaniu treści i wybraniu zdjęć, jednak należy wziąć pod uwagę, że zamiana sekcji zawierającej treść na sekcję bez treści (zdjęcie lub dwa zdjęcia) spowoduje usunięcie tekstu z opisu.

Nowy opis Allegro w Sello

Powyżej widok nowego opisu z sekcją typu tekst + zdjęcie.

W opisie można stosować obecnie dwa rodzaje nagłówków (odpowiednik h1 oraz h2 w HTML), pogrubianie (znacznik b), paragrafy (p), listę wypunktowaną (ul) oraz numerowaną (ol). Wszystkie te opcje są dostępne w narzędziach edytora blokowego.

NOWY EDYTOR A STARSZE SYSTEMY WINDOWS

Nowy edytor osadzony w Sello wymaga do prawidłowej pracy zainstalowanej przeglądarki Internet Explorer 11. Jeśli w systemie nie ma takiej przeglądarki zainstalowanej lub w parametrach użytkownika jest wybrany tryb zgodności HTML z wersją wcześniejszą niż 11, Sello zamiast nowego edytora uruchomi edytor uproszczony. Zaznaczamy jednak, że nowe opisy wykorzystują składnię języka HTML 5 oraz style CSS3, które nie są wspierane na starszych przeglądarkach i ich wizualna postać w edytorze uproszczonym może nieco odbiegać od wyglądu tej samej treści w Allegro.

EDYTOR UPROSZCZONY

Jest to bardzo prosta wersja edytora tekstowego prezentująca kod opisu oraz podgląd opisu w przeglądarce. W edytorze uproszczonym nie ma możliwości edycji graficznej opisu – czyli tak jak było do tej pory. Podgląd z prawej strony nie jest edycyjny. Po zmianie kodu po lewej stronie, Sello odczekuje sekundę po czym aktualizuje wygląd po stronie prawej.

Edytor uproszczony Markdown do tworzenia nowych opisów Allegro

W przypadku pracy w trybie IE11 jest możliwość przełączenia nowego edytora na edytor uproszczony – wystarczy zaznaczyć pole Edytor uproszczony. Na starszych przeglądarkach znacznik ten jest nieaktywny i domyślnie włączony. W przypadku nowych opisów daje to dodatkowe możliwości, o których poniżej.

EDYTOR UPROSZCZONY, NOWY OPIS I JĘZYK MARKDOWN

Edytując opisy HTML w edytorze uproszczonym Sello wyświetla kod HTML, który jest dość znany wśród osób zajmujących się edycją stron internetowych. W przypadku nowego opisu edytor uproszczony nie wyświetla go w swojej postaci, gdyż Allegro wymaga ściśle określonej struktury tego kodu, osadzonej w formacie JSON (HTML dopuszcza dowolną strukturę). Dla osób niezwiązanych z programowaniem zapis taki jest dosyć nieczytelny.
Dlatego też postanowiliśmy dodać uproszczony i dostosowany do wymogów Allegro zapis w formacie Markdown.

Markdown jest prostym językiem znaczników przeznaczonym do edycji treści w postaci tekstowej, przy czym umożliwia on łatwe formatowanie tego tekstu.

Edytor tekstowy Markdown do nowych opisów Allegro

Podobnie, jak w przypadku uproszczonego edytora HTML i tutaj, sekundę po edycji, Sello przetwarza kod Markdown na kod JSON według specyfikacji Allegro a następnie wyświetla jego podgląd w HTML po prawej stronie.
Dokładny opis języka Markdown stosowanego w Sello oraz dlaczego warto z niego korzystać mając nowy edytor graficzny opisujemy w dalszej części. Ogólne zasady posługiwania się tym językiem można znaleźć w sieci.

POBIERANIE AUKCJI Z SERWISU ALLEGRO

Sello rozpoznaje typ opisu po tym, jak jest on zapisany w bazie danych. Jeśli zatem obecnie część Waszych aukcji jest już wystawiona z nowym opisem i opis ten był pobierany do Sello za pomocą wersji publicznej 1.24 to Sello nie rozpozna go prawidłowo. Ale spokojnie Uśmiech.

Allegro zwraca opis w dwóch postaciach. W postaci czytelnej HTML oraz w postaci źródłowej w formacie JSON. Wersja 1.25 przy pobieraniu aukcji sprawdza czy jest opis w nowym formacie i ten właśnie opis jest zapisywany w bazie danych jako nadrzędny. Oznacza to dwie rzeczy:

  • W bazie danych Sello może istnieć tylko jedna postać opisu danej aukcji: HTML albo JSON
  • Aby Sello poprawnie rozpoznało nowy opis JSON należy dla wybranych aukcji pobrać opisy (pełne dane) jeszcze raz

Powielając tak pobraną aukcję Sello będzie już rozpoznawać opis i uruchamiać właściwą wersję edytora.

SZABLONY

Szablony opisów jak i opisy w szablonach aukcji z nowym formatem JSON działają identycznie jak szablony HTML. W edytorach tychże szablonów są dodane te same możliwości, które opisane zostały powyżej dla aukcji.

Można zatem utworzyć szablon opisu w nowym formacie, ułożyć sekcje według własnego pomysłu a następnie w szablonach aukcji podmienić zmianami zbiorczymi (ctrl+B) szablon graficzny.

ZDJĘCIA W SZABLONACH

W związku z faktem, że nowe opisy nie dopuszczają zdjęć linkowanych z zewnętrznych serwerów w szablonie opisu nie można użyć tagów [Towar::Zdjecie::X]. Tutaj nastąpiła istotna zmiana i należy zapamiętać, że w nowym opisie mogą być umieszczane tylko zdjęcia znajdujące się w galerii aukcji. W przypadku Sello oznacza to zdjęcia/tagi znajdujące się na zakładce ZDJĘCIA.

Aby zatem szablon zadziałał prawidłowo, spośród 16 dostępnych w galerii zdjęć należy zadbać o to, aby zdjęcia używane w opisie miały swoje pokrycie na zakładce ZDJĘCIA.

Wstawianie tagów zdjęć do szablonu aukcji

Proszę tutaj zwrócić uwagę, że w opisie dodajemy zdjęcia z aukcji, nie z towaru. Zdjęcia z towaru mogą być dodane do zakładki ZDJĘCIA. W przypadku szablonu aukcji, gdzie nie mamy zdjęć, pojawiają się ikony symbolizujące numer konkretnego zdjęcia z aukcji. Dlatego też nie stosujemy tutaj notacji znanej z tagów, aby odróżnić numer zdjęcia aukcji od zdjęć towarów.

Umieszczanie zdjęć w szablonie nowego opisu Allegro

Powyżej przykładowy szablon zawierający trzy sekcje wyróżnione kolorem żółtym. Zdjęcia mają widoczne numery odpowiadające kolejnym zdjęciom z galerii zdjęć.

Ikona z symbolem zdjęcia bez numeru oznacza, że w danym miejscu nie został jeszcze określony numer zdjęcia, które ma się pojawić w tym miejscu szablonu. Szablon taki jest również poprawny i można za jego pomocą wygenerować aukcje, a zdjęcie dodać na poziomie edycji aukcji przygotowanej nie modyfikując już struktury opisu. Próba wysłania aukcji zawierającej takie nieokreślone zdjęcia zakończy się niepowodzeniem – Allegro zwróci błąd informujący o niepoprawnym URL-u zdjęcia.

Jeśli w szablonie zostaną użyte zdjęcia o numerach większych niż liczba zdjęć pobrana z towaru przy generowaniu aukcji, nadmiarowe pola zostaną usunięte a sekcje skonwertowane na tekst lub zostanie taka sekcja usunięta. Dzięki temu można w szablonie umieścić odwołanie np. do 10 zdjęć a wystawiać towary zawierające 3 zdjęcia. Sekcje zawierające odwołanie do pozostałych 7 zdjęć zostaną usunięte lub skonwertowane na tekst.

POLA WŁASNE, TAGI I NOWY OPIS

Zapewne wielu z Was ma  tej chwili w opisie towarów lub w polach własnych umieszczone teksty sformatowane, czy to w postaci wizualnej czy w postaci kodu HTML. Najkorzystniej będzie sukcesywnie pozbyć się wszelkiego kodu HTML (poza wyjątkami dopuszczonymi przez Allegro).
Sello w momencie przetwarzania takich tagów do opisu w formacie JSON wykonuje czyszczenie ich treści z niedozwolonych tagów HTML oraz atrybutów. W zależności od stopnia skomplikowania tego kodu HTML może się okazać, że wyczyszczona treść nadal nie spełnia kryteriów Allegro i przy próbie wystawiania aukcji, serwis zwróci błąd o treści wskazującej na niepoprawny kod HTML. W stosunku do wersji BETA poczyniliśmy tutaj dodatkowe poprawki, aby generowany kod był przez Allegro akceptowany. Jest on dodatkowo na koniec filtrowany i poddawany przekształceniu w celu wyeliminowania nieprawidłowych zagnieżdżeń tagów HTML.

Jeśli mimo wszystko Allegro zwraca błąd związany z nieprawidłowym podzbiorem HTML można edytować taką aukcję/opis towaru/pole własne i poprawić kod. Może się okazać, że samo otworzenie edytora i zapisanie aukcji ponownie przefiltruje kod i będzie on już miał poprawną strukturę. W takich sytuacjach prosimy zgłosić do nas problem, zostanie on poprawiony lub podamy rozwiązanie.

WYSTAWIANIE AUKCJI Z NOWYM OPISEM

Wystawiając aukcję z nowym opisem, może dojść do sytuacji, że Allegro zwróci błąd informujący o niepoprawnym opisie. Dzieje się tak dlatego, że opis może być generowany z różnych fragmentów dosyć skomplikowanej struktury HTML, np. z opisu towaru.

Allegro najczęściej zwraca dwa rodzaje błędów, niekoniecznie zrozumiałych:

niepoprawny podzbiór HTML w section[0].item[1] – ten błąd należy czytać w taki sposób, że w sekcji pierwszej (section[0] oznacza sekcję pierwszą, section[1] drugą itd..) element drugi (item[1] – tutaj też liczymy począwszy od 0) zawiera niepoprawny HTML. Ta wiedza umożliwia stwierdzenie w której konkretnie sekcji jest problem i go usunąć. Przy usuwaniu błędów dobrze jest posłużyć się edytorem uproszczonym.

niepoprawny URL zdjęcia – błąd wskazuje na to, że w opisie znajduje się zdjęcie nieokreślone, czyli szara ikonka symbolizująca brak zdjęcia. Podmiana na zdjęcie prawdziwe lub usunięcie usunie ten problem.

MARKDOWN

Jak napisano wyżej, Markdown jest prostym językiem umożliwiającym tekstowe tworzenie sformatowanych treści. Poniżej opis używanych przez Sello znaczników. Wszystkie znaczniki muszą znajdować się w pierwszej kolumnie tekstu.

– 3 minusy oznaczają początek nowej sekcji. Znacznik ten występuje samotnie w linii.
# nagłówek duży – pojedynczy znak # oznacza, że w danej linii znajduje się duży nagłówek (h1). Treść występujący po znaku jest odsunięta spacją.
## nagłówek mały – podobnie jak wyżej, ale tworzony jest nagłówek mniejszy (h2).
– element listy wypunktowanej (ul). Zamiennie mogą być stosowane również * oraz +. Kolejne elementy listy należy umieszczać w nowych liniach. Po znaczniku musi być spacja.
1. – element listy numerowanej (ol). Można wstawić dowolną liczbę wraz z kropką oraz spacją. Wygenerowana lista będzie się zaczynać zawsze od 1.
**treść** – wstawienie treści pomiędzy podwójne gwiazdki oznacza pogrubienie tej treści.
ZDJECIE: 1 – oznacza utworzenie elementu ze zdjęciem, w tym wypadku pierwszym z galerii aukcji. Zwracamy uwagę na zapis ZDJECIE, bez polskiego znaku Ę.

Nowy opis Allegro w edytorze uproszczonym musi zaczynać się znacznikiem nowej sekcji . Brak takiego znacznika spowoduje, że Sello uzna ten opis za opis HTML.

Sekcja może zawierać 1 lub 2 elementy: tekst lub zdjęcie. Znacznik ZDJECIE: X powoduje dodanie w sekcji nowego elementu typu zdjęcie, zamykając tym samym wcześniej otwarty np. element tekstowy.

Oznacza to, że poniższy zapis usunie ostatnią linijkę tekstu, gdyż utworzona zostanie sekcja typu tekst + zdjęcie i na kolejny tekst pod spodem nie ma już miejsca:

---
 # Tutaj jest jakiś nagłówek

Tutaj jest jakiś akapit

Tutaj jest jakiś inny akapit z **pogrubionym fragmentem**.
ZDJECIE: 1
Tego tekstu nie będzie w opisie, ponieważ w tej sekcji są już dwa elementy, tekst i zdjęcie.

Z kolei zapis poniższy jest już poprawny i powoduje utworzenie sekcji typu zdjęcie + tekst:

---
ZDJECIE: 1
Ten tekst będzie widoczny, Sello utworzy sekcję typu zdjęcie + tekst

Sekcja typu zdjęcie + zdjęcie. Może zawierać pustą linię pomiędzy zdjęciami:

---
ZDJECIE: 1
ZDJECIE: 2
---

Ale dodanie nowej linii przed zdjęciem oznacza już pusty akapit. Dodanie pustej linii po zdjęciach również oznacza pusty akapit, ale zostanie on naturalnie odrzucony, bo już istnieją dwa elementy typu zdjęcie w sekcji.

Zatem aby utworzyć nowy akapit należy oddzielić teksty pustą linią.

Lista wypunktowana w sekcji typu zdjęcie + tekst:

---
ZDJECIE: 4
## Cechy produktu:

- odporny na ogień
- odporny na wodę
- nie zawiera ołowiu
- produkt z Polski

---

Dlaczego edytor uproszczony jest przydatny, gdy jest edytor wizualny?

Za jego pomocą można szybko podzielić jedną sekcję na kilka mniejszych – np. przy konwertowaniu opisu z HTML do opisu blokowego, aby pododawać zdjęcia, czy zmienić formatowanie, wyróżnić fragmenty tekstu. To wszystko można osiągnąć bez odrywania ręki od klawiatury, bez użycia myszki i konieczności klikania w przyciski edytora. Edytor tekstowy daje też możliwość skopiowania treści w języku Markdown i zapisanie ich poza Sello, czy przeniesienia opisu z jednej aukcji do drugiej.

Pełna lista zmian


Sello 1.25 BETA

Zmiany w wersja 1.25 skupiają się głównie na nowych opisach Allegro. W programie usunięty został dotychczasowy edytor HTML i zastąpiony został bardziej nowoczesnym rozwiązaniem, mającym dużo większe możliwości.

Sello 1.25 BETA

Pliki do pobrania:

Sello 1.25 BETA

Przypominamy, że jest to wersja BETA. Dołożyliśmy wszelkich starań aby wersja BETA była stabilna i działająca poprawnie ale mimo wszystko mogą w niej wystąpić nieoczekiwane problemy utrudniające pracę.
Prosimy o świadome instalowanie wersji BETA.
W wersji tej zmianie uległo bardzo wiele mechanizmów w obrębie aukcji, opisu, edycji, obsługi zdjęć itp. Zrealizowaliśmy ponad 150 różnych zagadnień związanych tylko z edycją opisu (jest to niemal 3 razy więcej zagadnień niż zawiera statystyczna wersja Sello).

Przed zainstalowaniem nowej wersji koniecznie należy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

W tym wątku prosimy zgłaszać błędy i sugestie odnośnie wersji BETA.

ZNANE PROBLEMY W WERSJI BETA

– brak informacji o nowościach w 1.25
– problem z wklejaniem tagów do edytora po dwukliku (przed kliknięciem na tag w drzewku kursor musi być widoczny w oknie edytora)
nie działa edytor opisu dla serwisu eBay. Użytkowników eBaya prosimy o powstrzymanie się od instalacji wersji BETA.
– problem z pierwszym zdjęciem w nowym edytorze – należy nacisnąć dwa razy na zdjęcie aby przejść do okna wyboru zdjęcia
– problem z przeskakiwaniem zdjęć w nowym edytorze po dodaniu nowego zdjęcia – należy najpierw dodać zdjęcia, potem przejść do edycji opisu
– problem ze znikającym kursorem w oknie edytora uproszczonego – należy kliknąć na dowolny inny element okna i powrócić do edytora, kursor pojawi się ponownie

PEŁNA LISTA ZMIAN

Zobacz listę wszystkich zmian w wersji

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku z wymogami jakie wprowadza Allegro odnośnie nowych opisów instalacja Sello 1.25 będzie niebawem konieczna, aby móc wystawiać aukcje od lutego 2018. Tak dużych zmian w działaniu aplikacji jeszcze w Sello nie było, choć z wierzchu może wydawać się, ze został zmieniony tylko edytor graficzny HTML. Prosimy zatem zgłaszać do nas ewentualne problemy z działaniem edytora oraz wystawiania aukcji.

NOWY EDYTOR OPISU

Wymieniliśmy całkowicie edytor HTML w aukcjach, szablonach aukcji oraz w szablonach opisu. Edytor działa na zupełnie innej zasadzie niż poprzedni, co pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia licznych zmian w module aukcji.

Nowy edytor obsługuje zarówno tryb HTML jak i nowy, blokowy opis Allegro. W tym celu powstały dwa osobne zmodyfikowane odpowiednio wersje edytora dostosowane odpowiednio do potrzeb serwisu. Sello na podstawie zapisanego opisu w bazie danych uruchamia edytor HTML lub edytor blokowy (może się pojawić tutaj również określenie edytor JSON (czyt. dżejson) – związane jest to z formatem zapisu nowego opisu przez Allegro).

EDYTOR HTML I EDYTOR BLOKOWY

Pomiędzy edytorami można się przełączać na zakładce OPIS w oknie aukcji. Na poniższym obrazku znajduje się porównanie wyglądu obu edytorów, gdzie kolorem żółtym oznaczono pole z wyborem typu opisu. Jako, że nowy opis Allegro może zawierać tylko kilka znaczników formatujących treść, edytor blokowy jest znacznie uproszczony w stosunku do pełnego edytora HTML.

.

W momencie przełączania Sello wykonuje konwersję opisu. Powoduje ona usunięcie z opisu wszelkich niedopuszczalnych w nowym opisie znaczników HTML oraz ich atrybutów (jak np. styl, czy klasa). Usunięciu podlegają również zdjęcia znajdujące się w opisie HTML. W nowym opisie nie ma możliwości linkowania zdjęć z serwerów zewnętrznych (FTP), wszystkie zdjęcia, które mają być umieszczone w opisie aukcji muszą być wysłane do Allegro. Tym samym, aby w nowym edytorze dodać zdjęcie towaru, należy w pierwszej kolejności dodać zdjęcia na zakładce ZDJĘCIA w aukcji.

Nowy opis podzielony jest na sekcje. Aktualnie Allegro udostępnia 5 rodzajów sekcji:
– Tekst
– Tekst + zdjęcie
– Zdjęcie + tekst
– Zdjęcie + zdjęcie
– Zdjęcie

W edytorze Sello aby dodać kolejną sekcję należy posłużyć się przyciskiem + DODAJ SEKCJĘ znajdującym się zawsze na dole edytowanego opisu lub z zasobnika po prawej stronie konkretnej sekcji wybrać opcję wstaw sekcję powyżej/poniżej. Domyślnie Sello wstawia sekcję typu tekst.

Z listy narzędzi w górnej części edytora, po zaznaczeniu sekcji można zmieniać jej typ, przełączając przyciski symbolizujące sekcję danego typu.

Konwersja opisu z HTML przenosi cały możliwy tekst, uwzględniając dopuszczalne tagi HTML do jednej sekcji typu tekst. Możliwa jest również konwersja w drugą stronę, z nowego opisu do HTML. Z sekcji tworzone są wtedy elementy typu div a w nich paragrafy zawierające treść.

Wybór sekcji nowego opisu Allegro

Po wybraniu sekcji z obrazkiem, pojawi się symbol pustego zdjęcia. Po kliknięciu w to zdjęcie Sello wyświetli wszystkie zdjęcia dostępne obecnie w galerii aukcji (zakładka ZDJĘCIA). Po wybraniu miniaturki zdjęcia jest ono wstawiane do opisu.
Możliwa jest zmiana typu sekcji po wpisaniu treści i wybraniu zdjęć, jednak należy wziąć pod uwagę, że zamiana sekcji zawierającej treść na sekcję bez treści (zdjęcie lub dwa zdjęcia) spowoduje usunięcie tekstu z opisu.

Nowy opis Allegro w Sello

Powyżej widok nowego opisu z sekcją typu tekst + zdjęcie.

W opisie można stosować obecnie dwa rodzaje nagłówków (odpowiednik h1 oraz h2 w HTML), pogrubianie (znacznik b), paragrafy (p), listę wypunktowaną (ul) oraz numerowaną (ol). Wszystkie te opcje są dostępne w narzędziach edytora blokowego.

NOWY EDYTOR A STARSZE SYSTEMY WINDOWS

Nowy edytor osadzony w Sello wymaga do prawidłowej pracy zainstalowanej przeglądarki Internet Explorer 11. Jeśli w systemie nie ma takiej przeglądarki zainstalowanej lub w parametrach użytkownika jest wybrany tryb zgodności HTML z wersją wcześniejszą niż 11, Sello zamiast nowego edytora uruchomi edytor uproszczony. Zaznaczamy jednak, że nowe opisy wykorzystują składnię języka HTML 5 oraz style CSS3, które nie są wspierane na starszych przeglądarkach i ich wizualna postać w edytorze uproszczonym może nieco odbiegać od wyglądu tej samej treści w Allegro.

EDYTOR UPROSZCZONY

Jest to bardzo prosta wersja edytora tekstowego prezentująca kod opisu oraz podgląd opisu w przeglądarce. W edytorze uproszczonym nie ma możliwości edycji graficznej opisu – czyli tak jak było do tej pory. Podgląd z prawej strony nie jest edycyjny. Po zmianie kodu po lewej stronie, Sello odczekuje sekundę po czym aktualizuje wygląd po stronie prawej.

Edytor uproszczony Markdown do tworzenia nowych opisów Allegro

W przypadku pracy w trybie IE11 jest możliwość przełączenia nowego edytora na edytor uproszczony – wystarczy zaznaczyć pole Edytor uproszczony. Na starszych przeglądarkach znacznik ten jest nieaktywny i domyślnie włączony. W przypadku nowych opisów daje to dodatkowe możliwości, o których poniżej.

EDYTOR UPROSZCZONY, NOWY OPIS I JĘZYK MARKDOWN

Edytując opisy HTML w edytorze uproszczonym Sello wyświetla kod HTML, który jest dość znany wśród osób zajmujących się edycją stron internetowych. W przypadku nowego opisu edytor uproszczony nie wyświetla go w swojej postaci, gdyż Allegro wymaga ściśle określonej struktury tego kodu, osadzonej w formacie JSON (HTML dopuszcza dowolną strukturę). Dla osób niezwiązanych z programowaniem zapis taki jest dosyć nieczytelny.
Dlatego też postanowiliśmy dodać uproszczony i dostosowany do wymogów Allegro zapis w formacie Markdown.

Markdown jest prostym językiem znaczników przeznaczonym do edycji treści w postaci tekstowej, przy czym umożliwia on łatwe formatowanie tego tekstu.

Edytor tekstowy Markdown do nowych opisów Allegro

Podobnie, jak w przypadku uproszczonego edytora HTML i tutaj, sekundę po edycji, Sello przetwarza kod Markdown na kod JSON według specyfikacji Allegro a następnie wyświetla jego podgląd w HTML po prawej stronie.
Dokładny opis języka Markdown stosowanego w Sello oraz dlaczego warto z niego korzystać mając nowy edytor graficzny opisujemy w dalszej części. Ogólne zasady posługiwania się tym językiem można znaleźć w sieci.

POBIERANIE AUKCJI Z SERWISU ALLEGRO

Sello rozpoznaje typ opisu po tym, jak jest on zapisany w bazie danych. Jeśli zatem obecnie część Waszych aukcji jest już wystawiona z nowym opisem i opis ten był pobierany do Sello za pomocą wersji publicznej 1.24 to Sello nie rozpozna go prawidłowo. Ale spokojnie Uśmiech.

Allegro zwraca opis w dwóch postaciach. W postaci czytelnej HTML oraz w postaci źródłowej w formacie JSON. Wersja 1.25 przy pobieraniu aukcji sprawdza czy jest opis w nowym formacie i ten właśnie opis jest zapisywany w bazie danych jako nadrzędny. Oznacza to dwie rzeczy:

  • W bazie danych Sello może istnieć tylko jedna postać opisu danej aukcji: HTML albo JSON
  • Aby Sello poprawnie rozpoznało nowy opis JSON należy dla wybranych aukcji pobrać opisy (pełne dane) jeszcze raz

Powielając tak pobraną aukcję Sello będzie już rozpoznawać opis i uruchamiać właściwą wersję edytora.

SZABLONY

Szablony opisów jak i opisy w szablonach aukcji z nowym formatem JSON działają identycznie jak szablony HTML. W edytorach tychże szablonów są dodane te same możliwości, które opisane zostały powyżej dla aukcji.

Można zatem utworzyć szablon opisu w nowym formacie, ułożyć sekcje według własnego pomysłu a następnie w szablonach aukcji podmienić zmianami zbiorczymi (ctrl+B) szablon graficzny.

ZDJĘCIA W SZABLONACH

W związku z faktem, że nowe opisy nie dopuszczają zdjęć linkowanych z zewnętrznych serwerów w szablonie opisu nie można użyć tagów [Towar::Zdjecie::X]. Tutaj nastąpiła istotna zmiana i należy zapamiętać, że w nowym opisie mogą być umieszczane tylko zdjęcia znajdujące się w galerii aukcji. W przypadku Sello oznacza to zdjęcia/tagi znajdujące się na zakładce ZDJĘCIA.

Aby zatem szablon zadziałał prawidłowo, spośród 16 dostępnych w galerii zdjęć należy zadbać o to, aby zdjęcia używane w opisie miały swoje pokrycie na zakładce ZDJĘCIA.

Wstawianie tagów zdjęć do szablonu aukcji

Proszę tutaj zwrócić uwagę, że w opisie dodajemy zdjęcia z aukcji, nie z towaru. Zdjęcia z towaru mogą być dodane do zakładki ZDJĘCIA. W przypadku szablonu aukcji, gdzie nie mamy zdjęć, pojawiają się ikony symbolizujące numer konkretnego zdjęcia z aukcji. Dlatego też nie stosujemy tutaj notacji znanej z tagów, aby odróżnić numer zdjęcia aukcji od zdjęć towarów.

Umieszczanie zdjęć w szablonie nowego opisu Allegro

Powyżej przykładowy szablon zawierający trzy sekcje wyróżnione kolorem żółtym. Zdjęcia mają widoczne numery odpowiadające kolejnym zdjęciom z galerii zdjęć.

Ikona z symbolem zdjęcia bez numeru oznacza, że w danym miejscu nie został jeszcze określony numer zdjęcia, które ma się pojawić w tym miejscu szablonu. Szablon taki jest również poprawny i można za jego pomocą wygenerować aukcje, a zdjęcie dodać na poziomie edycji aukcji przygotowanej nie modyfikując już struktury opisu. Próba wysłania aukcji zawierającej takie nieokreślone zdjęcia zakończy się niepowodzeniem – Allegro zwróci błąd informujący o niepoprawnym URL-u zdjęcia.

Jeśli w szablonie zostaną użyte zdjęcia o numerach większych niż liczba zdjęć pobrana z towaru przy generowaniu aukcji, nadmiarowe pola zostaną usunięte a sekcje skonwertowane na tekst lub zostanie taka sekcja usunięta. Dzięki temu można w szablonie umieścić odwołanie np. do 10 zdjęć a wystawiać towary zawierające 3 zdjęcia. Sekcje zawierające odwołanie do pozostałych 7 zdjęć zostaną usunięte lub skonwertowane na tekst.

POLA WŁASNE, TAGI I NOWY OPIS

Zapewne wielu z Was ma tej chwili w opisie towarów lub w polach własnych umieszczone teksty sformatowane, czy to w postaci wizualnej czy w postaci kodu HTML. Najkorzystniej będzie sukcesywnie pozbyć się wszelkiego kodu HTML (poza wyjątkami dopuszczonymi przez Allegro).
Sello w momencie przetwarzania takich tagów do opisu w formacie JSON wykonuje czyszczenie ich treści z niedozwolonych tagów HTML oraz atrybutów. W zależności od stopnia skomplikowania tego kodu HTML może się okazać, że wyczyszczona treść nadal nie spełnia kryteriów Allegro i przy próbie wystawiania aukcji, serwis zwróci błąd o treści wskazującej na niepoprawny kod HTML. W stosunku do wersji BETA poczyniliśmy tutaj dodatkowe poprawki, aby generowany kod był przez Allegro akceptowany. Jest on dodatkowo na koniec filtrowany i poddawany przekształceniu w celu wyeliminowania nieprawidłowych zagnieżdżeń tagów HTML.

Jeśli mimo wszystko Allegro zwraca błąd związany z nieprawidłowym podzbiorem HTML można edytować taką aukcję/opis towaru/pole własne i poprawić kod. Może się okazać, że samo otworzenie edytora i zapisanie aukcji ponownie przefiltruje kod i będzie on już miał poprawną strukturę. W takich sytuacjach prosimy zgłosić do nas problem, zostanie on poprawiony lub podamy rozwiązanie.

WYSTAWIANIE AUKCJI Z NOWYM OPISEM

Wystawiając aukcję z nowym opisem, może dojść do sytuacji, że Allegro zwróci błąd informujący o niepoprawnym opisie. Dzieje się tak dlatego, że opis może być generowany z różnych fragmentów dosyć skomplikowanej struktury HTML, np. z opisu towaru.

Allegro najczęściej zwraca dwa rodzaje błędów, niekoniecznie zrozumiałych:

niepoprawny podzbiór HTML w section[0].item[1] – ten błąd należy czytać w taki sposób, że w sekcji pierwszej (section[0] oznacza sekcję pierwszą, section[1] drugą itd..) element drugi (item[1] – tutaj też liczymy począwszy od 0) zawiera niepoprawny HTML. Ta wiedza umożliwia stwierdzenie w której konkretnie sekcji jest problem i go usunąć. Przy usuwaniu błędów dobrze jest posłużyć się edytorem uproszczonym.

niepoprawny URL zdjęcia – błąd wskazuje na to, że w opisie znajduje się zdjęcie nieokreślone, czyli szara ikonka symbolizująca brak zdjęcia. Podmiana na zdjęcie prawdziwe lub usunięcie usunie ten problem.

MARKDOWN

Jak napisano wyżej, Markdown jest prostym językiem umożliwiającym tekstowe tworzenie sformatowanych treści. Poniżej opis używanych przez Sello znaczników. Wszystkie znaczniki muszą znajdować się w pierwszej kolumnie tekstu.

– 3 minusy oznaczają początek nowej sekcji. Znacznik ten występuje samotnie w linii.
# nagłówek duży – pojedynczy znak # oznacza, że w danej linii znajduje się duży nagłówek (h1). Treść występujący po znaku jest odsunięta spacją.
## nagłówek mały – podobnie jak wyżej, ale tworzony jest nagłówek mniejszy (h2).
– element listy wypunktowanej (ul). Zamiennie mogą być stosowane również * oraz +. Kolejne elementy listy należy umieszczać w nowych liniach. Po znaczniku musi być spacja.
1. – element listy numerowanej (ol). Można wstawić dowolną liczbę wraz z kropką oraz spacją. Wygenerowana lista będzie się zaczynać zawsze od 1.
**treść** – wstawienie treści pomiędzy podwójne gwiazdki oznacza pogrubienie tej treści.
ZDJECIE: 1 – oznacza utworzenie elementu ze zdjęciem, w tym wypadku pierwszym z galerii aukcji. Zwracamy uwagę na zapis ZDJECIE, bez polskiego znaku Ę.

Nowy opis Allegro w edytorze uproszczonym musi zaczynać się znacznikiem nowej sekcji . Brak takiego znacznika spowoduje, że Sello uzna ten opis za opis HTML.

Sekcja może zawierać 1 lub 2 elementy: tekst lub zdjęcie. Znacznik ZDJECIE: X powoduje dodanie w sekcji nowego elementu typu zdjęcie, zamykając tym samym wcześniej otwarty np. element tekstowy.

Oznacza to, że poniższy zapis usunie ostatnią linijkę tekstu, gdyż utworzona zostanie sekcja typu tekst + zdjęcie i na kolejny tekst pod spodem nie ma już miejsca:

---
 # Tutaj jest jakiś nagłówek

Tutaj jest jakiś akapit

Tutaj jest jakiś inny akapit z **pogrubionym fragmentem**.
ZDJECIE: 1
Tego tekstu nie będzie w opisie, ponieważ w tej sekcji są już dwa elementy, tekst i zdjęcie.

Z kolei zapis poniższy jest już poprawny i powoduje utworzenie sekcji typu zdjęcie + tekst:

---
ZDJECIE: 1
Ten tekst będzie widoczny, Sello utworzy sekcję typu zdjęcie + tekst

Sekcja typu zdjęcie + zdjęcie. Może zawierać pustą linię pomiędzy zdjęciami:

---
ZDJECIE: 1
ZDJECIE: 2
---

Ale dodanie nowej linii przed zdjęciem oznacza już pusty akapit. Dodanie pustej linii po zdjęciach również oznacza pusty akapit, ale zostanie on naturalnie odrzucony, bo już istnieją dwa elementy typu zdjęcie w sekcji.

Zatem aby utworzyć nowy akapit należy oddzielić teksty pustą linią.

Lista wypunktowana w sekcji typu zdjęcie + tekst:

---
ZDJECIE: 4
## Cechy produktu:

- odporny na ogień
- odporny na wodę
- nie zawiera ołowiu
- produkt z Polski
---

Dlaczego edytor uproszczony jest przydatny, gdy jest edytor wizualny?

Za jego pomocą można szybko podzielić jedną sekcję na kilka mniejszych – np. przy konwertowaniu opisu z HTML do opisu blokowego, aby pododawać zdjęcia, czy zmienić formatowanie, wyróżnić fragmenty tekstu. To wszystko można osiągnąć bez odrywania ręki od klawiatury, bez użycia myszki i konieczności klikania w przyciski edytora. Edytor tekstowy daje też możliwość skopiowania treści w języku Markdown i zapisanie ich poza Sello, czy przeniesienia opisu z jednej aukcji do drugiej.


Nowe opisy Allegro

W związku ze zmianą wymagań odnośnie nowych ofert wystawianych w serwisie Allegro przygotowujemy wersję Sello, która będzie umożliwiała wystawianie aukcji z nowymi opisami.

Nowy opis Allegro w Sello

Według harmonogramu ogłoszonego przez serwis Allegro nowe opisy będą obowiązywały od lutego 2018.
Na początku stycznia planujemy wypuścić Sello 1.25, które będzie dostosowane do nowych wymagań Allegro w zakresie wystawiania aukcji. Obecnie kończymy prace nad zmianami w programie, jednak ze względu na okres świąteczny będziemy w stanie wypuścić program po nowym roku.

Dalsze modyfikacje, w tym możliwość zmiany opisów w aukcjach trwających, pojawią się w kolejnych wersjach, które będziemy systematycznie dostarczać po zrealizowaniu nowych funkcji w programie.
Zgodnie z harmonogramem, stare opisy typu HTML mają być zastąpione nowymi do czerwca 2018.


Sello 1.24.2

Wersja 1.24.2 usuwa problem wyłączania się programu przy pobieraniu danych aukcji. Dodatkowo dodaliśmy również obsługę nowych dostaw Allegro oraz poprawkę wysyłania wiadomości e-mail.

Sello 1.24.2

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.24.2

Wersja 1.24.2 nie przeprowadza aktualizacji bazy z wersji 1.24.0.

LISTA ZMIAN

Allegro

– Dodano obsługę nowych dostaw Allegro: Kurier wieczór oraz Kurier wieczór pobranie
– Poprawiono problem zamykania się aplikacji przy pobieraniu aukcji z kategorią usuniętą w serwisie Allegro

Wiadomości

– Poprawiono domenę w nagłówku wiadomości e-mail Message-Id – problem z trafianiem wiadomości Sello do spamu

Załoga Sello


Przypominamy, że obecnie aby wystawić aukcję w serwisie Allegro konieczne jest uzupełnienie pól z warunkami zwrotów oraz reklamacji. Pola te znajdują się w oknie aukcji na zakładce PODSTAWOWE.

Aby cały proces przeszedł sprawnie, trzeba wykonać kilka koniecznych czynności:

1. W panelu Allegro uzupełnić informacje o warunkach zwrotów oraz reklamacji dla każdego posiadanego konta oddzielnie.

2. Zainstalować Sello w wersji co najmniej 1.24.1, nową wersję można pobrać stąd.

3. Po instalacji należy autoryzować każde konto w Sello osobno do wykonywania dodatkowych operacji w Allegro. Autoryzacja związana jest z dostępem do nowego serwera API Allegro, który oferuje obsługę nowości w serwisie.

Autoryzację kont należy przeprowadzić w oknie zarządzania kontami i licencjami w Sello, wybierając link Autoryzuj.

Autoryzacja konta w Allegro

Należy zwrócić przy tym uwagę, aby wpisać dane logowania do konta, które faktycznie jest w danej chwili autoryzowane. Niedopilnowanie tego faktu spowoduje, że autoryzacja się powiedzie, ale w czasie synchronizacji wystąpi problem dotyczący braku dostępu do danego konta.

4. Pobranie stworzonych w Allegro warunków do Sello. Menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu. Jeśli przy pobieraniu wystąpi jakiś błąd, należy przyjrzeć się jego treści w oknie raportu (pełny log). W razie problemów z jego interpretacją można o taki błąd zapytać na forum lub skorzystać z wyszukiwania, co często pozwala uzyskać odpowiedź w krótszym czasie.

5. W oknie nowej aukcji należy wybrać teraz pobrane z Allegro warunki oferty. Można również skorzystać ze zmian zbiorczych Ctrl+B aby zmienić warunki jednocześnie na wielu aukcjach. Warunki można również określić w szablonie aukcji.


Sello 1.24.1

Wersja 1.24.1 zawiera poprawki problemów występujących w wersji 1.24.

Sello 1.24.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.24.1

Wersja 1.24.1 nie przeprowadza aktualizacji bazy z wersji 1.24.0.

LISTA ZMIAN

Allegro

– Poprawiono problem pobierania słownika zwrotów, reklamacji i gwarancji dla kolejnych kont Allegro
– Poprawiono problem z wyborem czasu trwania aukcji sklepowej 30 dni

Aukcje

– Poprawiono problem z zawieszaniem się widoków HTML (pusty ekran atrybutów specyficznych, strony startowej, podglądów szczegółów) po wykonaniu zmian zbiorczych specyficznych

eBay

– Poprawiono problem z pobieraniem atrybutów specyficznych
– Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutu stan towaru

Sello 1.24.1

Ważne! Aktualizacja Sello

Przypominamy o zmianach w serwisie Allegro zaplanowanych na 12 września. Są to zmiany dotyczące działania atrybutów specyficznych oraz nowe wymagane pola ze zwrotami, reklamacjami oraz gwarancjami.

Warunki zwrotów, reklamacje i gwarancje w Sello

Zmiany wymagają zainstalowania najnowszej wersji Sello 1.24. Starsze wersje programu przestaną synchronizować się z Allegro. Nie będzie możliwości pobrać atrybutów – serwis będzie zwracał błąd.

W nowej wersji Sello są również dostępne nowe wymagane pola z polityką zwrotów, reklamacjami oraz gwarancjami. Jest również możliwość uzupełnienia zbiorczo tych danych dla aukcji trwających.

Na czym polega aktualizacja wersji?

Należy ją przeprowadzić na każdym komputerze pracującym w sieci począwszy od komputera, na którym zainstalowany jest serwer SQL obsługujący bazę Sello. Wystarczy pobrać najnowszą wersję i uruchomić instalator.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji należy przeprowadzić standardową aktualizację bazy danych – Sello zapyta czy taką aktualizację przeprowadzić. Wymagane jest posiadanie hasła Szefa, jeśli było założone.

W normalnych warunkach aktualizacja powinna przejść bez problemów. W razie wystąpienia jakiegoś problemu z aktualizacją prosimy pisać na forum.

Zalecamy aby zrobić aktualizację czym prędzej, aby w razie wystąpienia jakiegoś problemu był czas na jego rozwiązanie.

Zmiany w serwisie będą już w najbliższy wtorek!

Ważne! Aktualizacja Sello

Ważne! Sello 1.24

Ważne! Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Sello 1.24.0

Pliki do pobrania:

Sello 1.24

Dokumentacja bazy wkrótce zostanie udostępniona.

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku ze zmianami jakie wprowadza Allegro konieczna była przebudowa kilku krytycznych do działania mechanizmów w Sello. Zmiany te były wprowadzone w sposobie działania aukcji (przetwarzania obrazków w opisie) oraz w module pobierania parametrów (atrybutów specyficznych) z serwisu. Zmiany te były dosyć znaczące więc prosimy zwrócić szczególną uwagę na to czy opis w aukcjach działa prawidłowo, oraz czy atrybuty specyficzne działają prawidłowo.

Wersja Sello 1.24 jest konieczna do działania z Allegro od 12 września, kiedy to Allegro usunie z API wykorzystywane przez wcześniejsze wersje Sello funkcje. Prosimy zatem nie odkładać instalacji wersji 1.24 na ostatnią chwilę, tylko przygotować się do niej wcześniej.

Na czym polega aktualizacja wersji?

Należy ją przeprowadzić na każdym komputerze pracującym w sieci począwszy od komputera na którym zainstalowany jest serwer SQL obsługujący bazę Sello. Wystarczy pobrać najnowszą wersję i uruchomić instalator.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji należy przeprowadzić standardową aktualizację bazy danych – Sello zapyta czy taką aktualizację przeprowadzić. Wymagane jest posiadanie hasła Szefa, jeśli było założone.

W normalnych warunkach aktualizacja powinna przejść bez problemów. W razie wystąpienia jakiegoś problemu z aktualizacją prosimy pisać na forum.

ZMIANY W ATRYBUTACH SPECYFICZNYCH

Z punktu widzenia API Allegro zmiana jest taka, że wcześniej API umożliwiało pobranie wszystkich pól formularza służącego do wystawiania aukcji (definicję wszystkich dostępnych pól) w tym pola stałe jak i atrybuty specyficzne, teraz dla każdej kategorii pola te muszą być pobierane niezależnie i mogą się różnić między sobą.

Zmiany w obsłudze atrybutów w Sello polegają na tym, że pobierane są tylko atrybuty dla wykorzystywanych w programie kategorii. Czym jest ich więcej, tym pobieranie atrybutów będzie trwało dłużej.

W przypadku wybrania nowej kategorii np. przy dodawaniu aukcji lub szablonu aukcji w momencie przejścia na zakładkę SPECYFICZNE Sello pobierze atrybuty dla wybranej kategorii i zapisze je w bazie danych. Atrybuty te są aktualizowane jeśli zmieni się wersja pól formularza wystawiania aukcji w Allegro. Atrybuty dla nieużywanych kategorii są usuwane przy synchronizacji.

Część słowników stałych, jak opcje wysyłki, płatności, opcje promowania, są synchronizowane z automatycznie wybranej kategorii. Gdyby okazało się, że automatycznie wybrana kategoria nie zawiera wszystkich wymaganych pól, w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE można ustawić ręcznie numer kategorii, z której te pola będą inicjowane.

Aby ustawić atrybuty [/b]zmianami zbiorczymi[/b] w sytuacji gdy wybierane są nowe kategorie należy najpierw zsynchronizować parametry aby atrybuty dla nowych kategorii zostały pobrane z serwisu.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji konieczne jest pobranie parametrów od nowa. Aktualizacja usuwa słowniki pól formularza istniejące w bazie Sello i konieczne jest ich ponowne pobranie w nowym formacie. Atrybuty wybrane w aukcjach pozostaną w aukcjach zapisane.

KONIEC PROBLEMU Z ATRYBUTAMI

Powyższe zmiany eliminują także problem powielających się i niepoprawnych atrybutów, które trzeba było usuwać za pomocą zmian zbiorczych atrybutów.

NOWA STRONA STARTOWA

Wraz ze zmianami wizualnymi aplikacji wprowadzonymi w wersji 1.23 zmieniamy również nieco wygląd strony startowej. Wyciągnęliśmy „na wierzch” bardziej przydatne informacje o aktualnej liczbie obiektów, którymi należy się zająć (liczba nowych transakcji, wiadomości, przygotowanych paczek) oraz dodatkowo, w każdej sekcji danych pojawił się prosty wykres słupkowy obrazujący aktualne trendy. Pozwoli to również lepiej zaplanować pracę.

Wykresy pojawiają się tylko jeśli wybrany jest tryb silnika HTML IE11 (lub najnowszy dostępny z zainstalowanym IE11).

Zmieniliśmy również zachowanie sekcji z ważnymi informacjami. Nowe informacje są przez 5 dni podświetlone kolorem, przeczytane stają się lekko wyszarzone (nie znikają jak w wersjach poprzednich). Zależy nam na polepszeniu czytelności ważnych informacji. Może okazać się konieczne oznaczenie wszystkich informacji jako przeczytane po instalacji nowej wersji.

PLAKIETKI

Plakietki mają zwrócić Waszą uwagę na pojawienie się pewnych istotnych informacji w którymś z modułów. Pojawiają się one na przyciskach modułów. W wersji 1.24 dodaliśmy plakietki w module START oraz AUKCJE.

START – plakietka pokazuje liczbę nieprzeczytanych ważnych informacji na stronie startowej. Mogą to być informacje diagnostyczne Sello lub ważne informacje publikowane przez nas, z którymi warto się zapoznać.

AUKCJE – plakietka pokazuje liczbę zmian oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających. Będzie ona szczególnie przydatna dla osób, które wysyłają zmiany np stanu towaru ręcznie.

Przy pracy sieciowej może zaistnieć sytuacja, że na jednym z komputerów zostaną wygenerowane lub pobrane dane, które spowodują pojawienie się na nim plakietki z liczbą. W takiej sytuacji na pozostałych komputerach plakietki pojawią się z kilkuminutowym opóźnieniem. Jest to związane z brakiem bezpośredniego połączenia pomiędzy komputerami a sama informacja umieszczana na plakietkach jest odświeżana co kilka minut.

ZMIANY ZBIORCZE

Dodaliśmy dwie nowe zmiany zbiorcze aukcji trwających. Opcje wyróżniające oraz Wysyłka w ciągu.

Za pomocą trójstanowego pola typu checkbox można dodawać, usuwać oraz pomijać zmianę konkretnej opcji wyróżniającej. Wybrany rodzaj zmiany zostanie zapisany w szczegółach zmiany oczekującej.

Przypominamy również, że dostępne są już zmiany gwarancji, reklamacji i warunków zwrotów, które będą wymagane na Allegro od 12 września 2017.

AUKCJE

Zmieniliśmy wewnętrzny mechanizm przetwarzający opisy (pod kątem obsługi obrazków oraz tagów). Istniejący w Sello od początku mechanizm niestety nie był do końca kompatybilny z nowszymi silnikami HTML wykorzystywanymi w programie i powodował liczne problemy. Jednym z nich było zawieszanie się programu przy wykonywaniu zbiorczej aktualizacji atrybutów specyficznych.
Mechanizm ten został przepisane na nowo i działa na innej zasadzie, dlatego prosimy zwrócić uwagę na zdjęcia dodawane do opisów, czy zachowują się poprawnie.

MODYFIKATORY

Rozszerzyliśmy parser tagów o dwa nowe modyfikatory:

index_of – umożliwia wyszukanie ciągu znaków w wartości tagu, zwracając indeks pierwszej znalezionej pozycji. Jeśli podany ciąg nie zostanie znaleziony to modyfikator zwraca wartość -1.

substring – umożliwia wycinanie z wartości tagu określonej liczby znaków, począwszy od wskazanej pozycji.

Oba modyfikatory mogą działać wspólnie razem pozwalając wyszukiwać i wycinać fragment wartości. Szczegóły oraz przykłady użycia można znaleźć w pomocy (F1) pod hasłem szablony.

WYDRUKI PACZEK W KOLEJNOŚCI

Wydruki paczek są teraz sortowane zgodnie z sortowaniem ustawionym na liście paczek. Dzięki temu można przed drukowaniem posortować listę paczek według numeru nadawczego bądź symbolu i w takiej kolejności pojawią się one na wydrukach.

PEŁNA LISTA ZMIAN

Allegro

– Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
– Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
– Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
– Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
– Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
– Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
– Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
– Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
– W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
– Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

– Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
– Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
– Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
– Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
– Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
– Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
– Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
– Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

– Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
– Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

– Na przycisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
– Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
– Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
– Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

– W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

– Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

– Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
– Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

– Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
– Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

– Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

– Poprawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
– Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
– Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

– [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

– Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek

Załoga Sello

Ważne! Sello 1.24

Sello 1.24 BETA

Wersja 1.24 niesie ze sobą istotne zmiany, bez których dalsza współpraca z serwisem Allegro nie będzie wkrótce możliwa. Pojawiły się także przydatne zmiany zbiorcze aukcji trwających. Zmianie uległa również strona startowa i sposób prezentowania na niej danych.

Sello 1.24.0 beta

Pliki do pobrania:

Sello 1.24 BETA

Przypominamy, że jest to wersja BETA. Dołożyliśmy wszelkich starań aby wersja BETA była stabilna i działająca poprawnie ale mimo wszystko mogą w niej wystąpić nieoczekiwane problemy utrudniające pracę. Prosimy o świadome instalowanie wersji BETA.

Przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy wykonać kopię zapasową (archiwizację) bazy danych.

W tym wątku prosimy zgłaszać błędy i sugestie odnośnie wersji BETA.

CO NOWEGO?

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

W związku ze zmianami jakie wprowadza Allegro konieczna była przebudowa kilku krytycznych do działania mechanizmów w Sello. Zmiany te były wprowadzone w sposobie działania aukcji (przetwarzania obrazków w opisie) oraz w module pobierania parametrów (atrybutów specyficznych) z serwisu. Zmiany te były dosyć znaczące więc prosimy zwrócić szczególną uwagę na to czy opis w aukcjach działa prawidłowo, oraz czy atrybuty specyficzne działają prawidłowo.

Wersja Sello 1.24 będzie konieczna do działania z Allegro od 12 września, kiedy to Allegro usunie z API wykorzystywane przez wcześniejsze wersje Sello funkcje. Prosimy zatem osoby, które chciałyby zapoznać się z wersją BETA aby zrobiły to możliwie szybko i zgłaszały ewentualne problemy, tak abyśmy mogli czym prędzej wypuścić oficjalną wersję RTM.

Z kolei pozostałych użytkowników prosimy o przygotowanie się do aktualizacji wersji Sello do 1.24 gdy ta będzie już gotowa. Prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, czyli na 12 września.

ZMIANY W ATRYBUTACH SPECYFICZNYCH

Z punktu widzenia API Allegro zmiana jest taka, że wcześniej API umożliwiało pobranie wszystkich pól formularza służącego do wystawiania aukcji (definicję wszystkich dostępnych pól) w tym pola stałe jak i atrybuty specyficzne, teraz dla każdej kategorii pola te muszą być pobierane niezależnie i mogą się różnić między sobą.

Zmiany w obsłudze atrybutów w Sello polegają na tym, że pobierane są tylko atrybuty dla wykorzystywanych w programie kategorii. Czym jest ich więcej, tym pobieranie atrybutów będzie trwało dłużej.

W przypadku wybrania nowej kategorii np. przy dodawaniu aukcji lub szablonu aukcji w momencie przejścia na zakładkę SPECYFICZNE Sello pobierze atrybuty dla wybranej kategorii i zapisze je w bazie danych. Atrybuty te są aktualizowane jeśli zmieni się wersja pól formularza wystawiania aukcji w Allegro. Atrybuty dla nieużywanych kategorii są usuwane przy synchronizacji.

Część słowników stałych, jak opcje wysyłki, płatności, opcje promowania, są synchronizowane z automatycznie wybranej kategorii. Gdyby okazało się, że automatycznie wybrana kategoria nie zawiera wszystkich wymaganych pól, w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE można ustawić ręcznie numer kategorii, z której te pola będą inicjowane.

Aby ustawić atrybuty [/b]zmianami zbiorczymi[/b] w sytuacji gdy wybierane są nowe kategorie należy najpierw zsynchronizować parametry aby atrybuty dla nowych kategorii zostały pobrane z serwisu.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji konieczne jest pobranie parametrów od nowa. Aktualizacja usuwa słowniki pól formularza istniejące w bazie Sello i konieczne jest ich ponowne pobranie w nowym formacie. Atrybuty wybrane w aukcjach pozostaną w aukcjach zapisane.

KONIEC PROBLEMU Z ATRYBUTAMI

Powyższe zmiany eliminują także problem powielających się i niepoprawnych atrybutów, które trzeba było usuwać za pomocą zmian zbiorczych atrybutów.

NOWA STRONA STARTOWA

Wraz ze zmianami wizualnymi aplikacji wprowadzonymi w wersji 1.23 zmieniamy również nieco wygląd strony startowej. Wyciągnęliśmy „na wierzch” bardziej przydatne informacje o aktualnej liczbie obiektów, którymi należy się zająć (liczba nowych transakcji, wiadomości, przygotowanych paczek) oraz dodatkowo, w każdej sekcji danych pojawił się prosty wykres słupkowy obrazujący aktualne trendy. Pozwoli to również lepiej zaplanować pracę.

Wykresy pojawiają się tylko jeśli wybrany jest tryb silnika HTML IE11 (lub najnowszy dostępny z zainstalowanym IE11).

Zmieniliśmy również zachowanie sekcji z ważnymi informacjami. Nowe informacje są przez 5 dni podświetlone kolorem, przeczytane stają się lekko wyszarzone (nie znikają jak w wersjach poprzednich). Zależy nam na polepszeniu czytelności ważnych informacji. Może okazać się konieczne oznaczenie wszystkich informacji jako przeczytane po instalacji nowej wersji.

PLAKIETKI

Plakietki mają zwrócić Waszą uwagę na pojawienie się pewnych istotnych informacji w którymś z modułów. Pojawiają się one na przyciskach modułów. W wersji 1.24 dodaliśmy plakietki w module START oraz AUKCJE.

START – plakietka pokazuje liczbę nieprzeczytanych ważnych informacji na stronie startowej. Mogą to być informacje diagnostyczne Sello lub ważne informacje publikowane przez nas, z którymi warto się zapoznać.

AUKCJE – plakietka pokazuje liczbę zmian oczekujących na wysłanie dla aukcji trwających. Będzie ona szczególnie przydatna dla osób, które wysyłają zmiany np stanu towaru ręcznie.

Przy pracy sieciowej może zaistnieć sytuacja, że na jednym z komputerów zostaną wygenerowane lub pobrane dane, które spowodują pojawienie się na nim plakietki z liczbą. W takiej sytuacji na pozostałych komputerach plakietki pojawią się z kilkuminutowym opóźnieniem. Jest to związane z brakiem bezpośredniego połączenia pomiędzy komputerami a sama informacja umieszczana na plakietkach jest odświeżana co kilka minut.

ZMIANY ZBIORCZE

Dodaliśmy dwie nowe zmiany zbiorcze aukcji trwających. Opcje wyróżniające oraz Wysyłka w ciągu.

Za pomocą trójstanowego pola typu checkbox można dodawać, usuwać oraz pomijać zmianę konkretnej opcji wyróżniającej. Wybrany rodzaj zmiany zostanie zapisany w szczegółach zmiany oczekującej.

Przypominamy również, że dostępne są już zmiany gwarancji, reklamacji i warunków zwrotów, które będą wymagane na Allegro od 12 września 2017.

AUKCJE

Zmieniliśmy wewnętrzny mechanizm przetwarzający opisy (pod kątem obsługi obrazków oraz tagów). Istniejący w Sello od początku mechanizm niestety nie był do końca kompatybilny z nowszymi silnikami HTML wykorzystywanymi w programie i powodował liczne problemy. Jednym z nich było zawieszanie się programu przy wykonywaniu zbiorczej aktualizacji atrybutów specyficznych.
Mechanizm ten został przepisane na nowo i działa na innej zasadzie, dlatego prosimy zwrócić uwagę na zdjęcia dodawane do opisów, czy zachowują się poprawnie.

MODYFIKATORY

Rozszerzyliśmy parser tagów o dwa nowe modyfikatory:

index_of – umożliwia wyszukanie ciągu znaków w wartości tagu, zwracając indeks pierwszej znalezionej pozycji. Jeśli podany ciąg nie zostanie znaleziony to modyfikator zwraca wartość -1.

substring – umożliwia wycinanie z wartości tagu określonej liczby znaków, począwszy od wskazanej pozycji.

Oba modyfikatory mogą działać wspólnie razem pozwalając wyszukiwać i wycinać fragment wartości. Szczegóły oraz przykłady użycia można znaleźć w pomocy (F1) pod hasłem szablony.

WYDRUKI PACZEK W KOLEJNOŚCI

Wydruki paczek są teraz sortowane zgodnie z sortowaniem ustawionym na liście paczek. Dzięki temu można przed drukowaniem posortować listę paczek według numeru nadawczego bądź symbolu i w takiej kolejności pojawią się one na wydrukach.

PEŁNA LISTA ZMIAN

Allegro

– Dodano informację w postaci procentu pobranych atrybutów specyficznych
– Dodano mechanizm pobierania atrybutów specyficznych po wybraniu kategorii w oknie nowej aukcji oraz szablonu
– Dodano możliwość wstawienia na aukcji do 16 zdjęć
– Dodano możliwość zbiorczej zmiany opcji promowania aukcji trwających
– Dodano obsługę czasu trwania 20 dni
– Dodano pobieranie kodu EAN z aukcji w serwisie
– Poprawiono problem z wczytywaniem polityki zwrotów, gwarancji oraz reklamacji przy zmianie konta w oknie aukcji oraz szablonu
– Poprawki w kodzie pobierającym aukcje w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Poprawki w kodzie wystawiającym aukcję w związku ze zmianami działania atrybutów specyficznych
– Usunięto obsługę parametrów wariantowych, nieobsługiwanych już przez serwis Allegro
– W oknie edycji szablonu aukcji dodano możliwość wstawienia 8 oraz 16 tagów zdjęć
– Zmiana mechanizmów działania parametrów specyficznych dla kategorii

Aukcje

– Dodano możliwość zbiorcze zmiany czasu wysyłki towaru dla aukcji trwających
– Na liście aukcji oraz szablonów aukcji dodano kolumny (domyślnie ukryte): warunki zwrotów, reklamacje oraz gwarancje
– Poprawka problemu z dodawaniem zmian oczekujących z długą treścią w polu Szczegóły
– Poprawka wizualna okna zmian zbiorczych atrybutów specyficznych
– Poprawka zamykania się programu po usunięciu ostatniego zdjęcia w oknie edycji aukcji
– Poprawki zmian zbiorczych w związku ze zmianą organizacji atrybutów specyficznych
– Usunięto zbędne okno dodawania szablonu graficznego z pliku
– Zmieniono wewnętrzne mechanizmy zarządzania obrazkami w opisie aukcji

Konwersja bazy danych

– Podczas aktualizacji z bazy danych usunięte zostaną wszystkie atrybuty specyficzne oraz słowniki wartości tych atrybutów. Nie dotyczy to aukcji. W pierwszej kolejności należy pobrać na nowo parametry z serwisu.
– Poprawki mechanizmu konwersji bazy danych

Okno aplikacji

– Na przycisku modułu START dodano plakietkę informującą o liczbie nieprzeczytanych ważnych informacji
– Na przycisku modułu AUKCJE dodano plakietkę informującą o liczbie zmian oczekujących na wysłanie do serwisu
– Poprawiono problem odświeżania parametrów użytkownika przy zmianie bazy danych
– Zmienione odwołania do www.sello.pl w związku z powstaniem nowej witryny Sello

Parametry

– W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano możliwość wyboru kategorii, z której pobierane są podstawowe pola formularza z Allegro (płatności, wysyłki itp.). Domyślnie kategoria, z której pobierane są parametry jest wybierana automatycznie.

Pomoc

– Dodano informacje do nowych modyfikatorów

Strona główna

– Poprawiono problem z usuwaniem notyfikacji o włączonym logowaniu komunikacji z serwisem aukcyjnym
– Zmieniono wygląd strony startowej

Szablony tekstowe i tagi

– Dodano modyfikator index_of zwracający pozycję wyszukiwanego ciągu znaków
– Dodano modyfikator substring umożliwiający wycinanie fragmentów wartości tagu

Towary

– Kolumna z nazwą towaru jest teraz domyślnie widoczna w nowych bazach

Współpraca z serwisami

– Poprawka pobierania statusów przesyłek z Paczkomatów
– Przesyłki w systemie Paczkomatów tworzone są tylko dla paczek niewysłanych w Sello
– Wydłużony został czas oczekiwania na odpowiedź od serwera Paczkomatów przy tworzeniu paczek

Współpraca z systemem sprzedaży

– [GT] Poprawiono problem z obcinaniem symbolu kontrahenta do 19 znaków

Wydruki

– Wydruki są teraz sortowane z uwzględnieniem sortowania listy paczek

Załoga Sello

Sello 1.24 BETA