Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.41.0

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy z wersji 1.41.0.

NOWOŚCI I ZMIANY

SUBIEKT NEXO

Poprawki umożliwiają współpracę z Subiektem nexo w wersji 40. Są one bezpieczne również dla wersji nexo 39, można zatem ją zainstalować, aby wskaźnik wersji w prawym dolnym rogu okna Sello nie wskazywał wersji przestarzałej. Nie wnosi ona jednak nic poza poprawkami dla nexo.


Sello 1.41


Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Sello 1.41.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.41.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

WAŻNE! AKTUALIZACJA OFERT W ALLEGRO

Nowa metoda aktualizacji ofert dodana w Sello kilka wersji temu, została zaktualizowana do najnowszych wymagań Allegro. Poprzednia jej postać przestanie działać poprawnie od dnia 28.02.2022. Zachodzi zatem konieczność aktualizacji Sello do wersji 1.41 aby móc dalej korzystać z nowego mechanizmu aktualizacji ofert.

Jeśli z jakiegoś powodu aktualizacja wersji w najbliższym czasie nie jest możliwa, należy w parametrach wysyłania i odbierania ustawić starszą metodę aktualizacji ofert. Jednocześnie należy pamiętać, że starsza metoda aktualizacji wymaga posiadania w Sello najświeższych danych pobranych z Allegro. W przeciwnym wypadku dane w serwisie mogą zostać nadpisane danymi z Sello. Nie zalecamy jednak korzystania ze starszej metody aktualizacji.

Dla przypomnienia, poniżej różnica między starą i nową metodą aktualizacji ofert w Allegro.

MAKSYMALNA WAGA PACZKI ORAZ WŁASNY CZAS DOSTAWY W CENNIKACH

W oknie edycji cenników dodaliśmy dodatkowe pola dla maksymalnej wagi paczki oraz czasu wysyłki.

cennik wysyłki allegro

Dodanie tych pól umożliwia eksportowanie ich do Allegro bez nadpisywania wartości ustawionych w cenniku w serwisie. Najlepiej rozpocząć od zaimportowania cenników z Allegro. Jeśli w serwisie dane te są już uzupełnione dla któregoś dostawcy, pojawią się w programie.

Uwaga! Nie we wszystkich dostawach Allegro waga oraz czas są dostępne. Sello umożliwia wpisanie tam wartości, ale podczas eksportu Allegro może zwrócić informacje o błędnym uzupełnieniu danego wpisu w cenniku.

PARAMETRY SPECYFICZNE WŁASNE

W strukturze aukcji w bazie danych Sello dodaliśmy miejsce dla własnych parametrów specyficznych, możliwych do zdefiniowania w ofercie Allegro. Pola te nie są edycyjne z poziomu programu, nie są również widoczne, ale podczas aktualizacji oferty trwającej starą metodą zawierającej takie parametry w Allegro, nie będą one usuwane z oferty. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert, aby dane te pobrały się z Allegro do Sello.

PRZYSPIESZONE POBIERANIE PARAMETRÓW SPECYFICZNYCH

Niektóre parametry specyficzne zawierają tysiące wartości do wyboru (np. producent, marka). Aktualizacja tych parametrów (np. z zakładki SPECYFICZNE okna edycji aukcji) trwała bardzo długo. Czas ten wynosił od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, a w niektórych przypadkach dochodził nawet do kilku minut.

Zlokalizowaliśmy kilka przyczyn tak wolnej aktualizacji parametrów i poprawiliśmy je. W naszych testach czas odświeżania z 30 sekund spadł do 1s, ale może się różnić w zależności od liczby różnych kategorii w bazie czy szybkości komputera.

AUTORESPONDER

Dodaliśmy możliwość generowania automatycznych odpowiedzi e-mail z wybranego szablonu, na podstawie reguł wiadomości.

autoresponder z regułami w Sello

W parametrach reguł wiadomości należy zdefiniować odpowiednie reguły np. dla wiadomości z pytaniami od kupujących, oraz wybrać szablon wiadomości.

Dodatkowo działanie autorespondera można ograniczyć do przedziału godzin jak i wybranych dni. Jeśli zajdzie potrzeba użycia autorespondera np. w weekend przez całą dobę, wystarczy dodać osobną regułę z wybranym weekendem. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek dnia oznacza, że reguła zadziała w każdy dzień.

Uwaga! Jeśli reguły będą na siebie nachodzić czasowo, to każda z nich wygeneruje wiadomość. Autoresponder nie jest świadomy tego, że do danego klienta została już wysłana wiadomość z innej reguły.

TWORZENIE PACZEK W WzA PRZY DRUKOWANIU

Od teraz, aby utworzyć przesyłkę, pobrać jej status oraz etykietę wystarczy przejść do modułu paczek i wybrać drukowanie etykiety WzA. W zależności od aktualnego statusu paczki Sello wykona serię czynności, takich jak wysłanie zlecenia utworzenia przesyłki, odebranie statusu wykonania tego zlecenia, odebranie stanu przesyłki, jeśli to konieczne odczeka chwilę na pojawienie się tych danych w serwisie WzA i ostatecznie pobierze etykietę dla paczki.

Tworzenie przesyłek podczas drukowania etykiet Wysyłam z Allegro

Znacząco powinno to ułatwić skomplikowany dość proces tworzenia przesyłek przez WzA, oraz pozbyć się dużej części błędów związanych z niepobranym statusem przesyłki przed jej wydrukowaniem. Można rozważyć całkowite wyłączenie automatycznego tworzenia przesyłek w WzA i posługiwania się tylko funkcją drukuj.

STAWKI VAT Z SUBIEKTA

W towarze dodaliśmy nowe pole ze stawką VAT, pobieraną z Subiekta. Jest też dodatkowa kolumna w module TOWARY. Aby stawka podstawowa została pobrana z Subiekta do Sello, należy pobrać dane towarów z Subiekta (z menu pod prawym klawiszem) lub też wymusić pełną synchronizację wszystkich towarów w parametrach systemu sprzedaż na zakładce TOWARY.

Stawka VAT w towarze Sello

Obecnie to pole nie jest edycyjne. Dane w nim pojawić się mogą tylko po synchronizacji z Subiektem lub po utworzeniu towaru z aukcji zawierającej przypisaną stawkę.

Uwaga! Nowe pole ma usprawnić zarządzanie stawkami VAT w ofertach Allegro. Od teraz podczas wczytywania towaru do aukcji lub wystawiania towaru na aukcji z szablonu, prócz nazwy, opisu, zdjęć, kodu EAN w aukcji zostanie także ustawiona stawka VAT oraz wybrana opcja wystawiam fakturę VAT.

Istnieje także możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT w ofertach przygotowanych oraz trwających, na podstawie wartości ustawionej w towarze – pobranej z Subiekta.

Zbiorcza zmiana stawki VAT w ofercie allegro z Subiekta

Uwaga! Zbiorcze ustawienie stawki VAT zadziała tylko dla aukcji, w których w opcjach faktury jest ustawiona wartość faktura VAT.

Jednocześnie pole ze stawką VAT udostępniliśmy także pod postacią tagu [Towar::VAT] oraz na wydrukach jako pole Towar_VAT.

PROGRAM SERWISOWY

Dodaliśmy w nim możliwość usuwania starych kopii baz, które Sello tworzy podczas każdej aktualizacji.

Usuwanie kopii baz danych Sello w programie serwisowym

Uwaga! Usuwając bazę upewnij się, że nie usuwasz bazy produkcyjnej, na której aktualnie pracujesz! Usuwanie jest zabezpieczone podwójnych pytaniem krzyżowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.

W menu Komputer pojawiła się również możliwość ustawienia parametrów startowych dla Sello. Parametry te są ustawiane w pliku konfiguracyjnym Sello.xml. Jeśli są stworzone różne pliki konfiguracyjne, można je wybrać na górze okna.

parametry uruchomieniowe dla Sello

Uwaga! Program umożliwia zaszyfrowanie jednostronne hasła. Za pomocą programu nie odszyfrujesz hasła ustawionego w pliku konfiguracyjnym. Jeśli edytujesz parametry z zaszyfrowanym hasłem, program nie zmieni tego hasła, dopóki nie zostanie wpisane nowe hasło.


Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.40.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Sello 1.40.1 współpracuje z Subiektem nexo w wersji minimalnej 38. Oznacza to, że do poprawnej pracy obu programów należy zainstalować odpowiednie wersje:

  • Subiekt nexo 37 – Sello 1.40.0
  • Subiekt nexo 38 – Sello 1.40.1

Sello 1.40

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Sello 1.40.0

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.40.0

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych


Uwaga! Otrzymaliśmy zgłoszenia o problemach z aktualizacją bazy danych do nowej wersji programu. Problem występuje tylko na niektórych konfiguracjach systemów. Jeśli napotkasz problem z aktualizacją bazy danych zajrzyj do Rozwiązania na naszym forum.

NOWOŚCI I ZMIANY

PARAGON IMIENNY + FAKTURA DETALICZNA

Dodaliśmy możliwość tworzenia zestawu Paragon imienny + Faktura detaliczna.

Automatyczną zmianę typu dokumentu (FS, PA+FSd, PAi+FSd) w transakcji gdy klient wybrał fakturę bez NIPu należy skonfigurować w parametrach zewnętrznego systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Wybór typu dokumentu dla klientów bez nipu

EKSPORT TOWARÓW DO SUBIEKTA

W module towarów dodaliśmy możliwość eksportowania wybranych towarów do systemu Subiekt. Funkcja dostępna jest z menu kontekstowego myszy.

Eksport towarów do Subiekta

Wybranie tej funkcji otwiera okno z parametrami eksportu. Można określić kiedy dodawanie towaru zostanie pominięte, jaką cechę nadać takiemu towarowi (domyślnie Sello dodaje cechę Import z Sello), oraz wybrać funkcję, która spowoduje wygenerowanie przyjęcia wewnętrznego PW na domyślnym magazynie wybranych w konfiguracji systemu sprzedaży. Przy dużej liczbie jednocześnie eksportowanych towarów Sello będzie wystawiać wiele dokumentów PW ze względów wydajnościowych.

Eksport towarów z Sello do Subiekta

Dzięki dodaniu eksportu towarów do Subiekta otworzyliśmy możliwość rozpoczęcia pracy z Sello oraz Subiektem począwszy od zaimportowania istniejących ofert z Allegro. Oferty trwające można przekształcić na towary Sello a te wyeksportować do Subiekta, dzięki czemu odpada dość dużo żmudnej pracy polegającej na tworzeniu towarów w Subiekcie zupełnie od nowa.

JEDNOSTKA SPRZEDAŻY W SUBIEKCIE A SELLO

W towarach Sello dodaliśmy nową opcję (obok jednostki domyślnej) umożliwiającą wybranie jednostki sprzedaży jako tej, która będzie synchronizowana do Sello z Subiekta.

Jednostka sprzedaży w towarze

FILTR SMART! W TRANSAKCJACH

W module transakcji dodaliśmy filtr przesyłek typu Smart!. Podobny istnieje już w paczkach.

Filtr Allegro Smart!

CENNIKI HURTOWE

Dodaliśmy w bazie pole zapamiętujące wybrany cennik hurtowy. Dzięki temu korzystając ze starej metody aktualizacji ofert trwających, cenniki hurtowe dodane w ofercie z poziomu Allegro nie będą usuwane. Warunkiem jest pobranie pełnych danych ofert. Dodatkowo, pojawiła się nowa kolumna mówiąca o tym, czy do oferty jest przypisany cennik hurtowy.

Cennik hurtowy Allegro

ANKIETY

W związku z pracami nad Sello NX chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na temat potrzeb, działania różnych funkcji w Sello, mechanizmów, oczekiwań w stosunku do tego jakie funkcje powinno mieć Sello i jak powinno działać aby sprostać Waszym oczekiwaniom i zapewnić jeszcze lepsze wsparcie Waszej sprzedaży.

W tym celu dodaliśmy mechanizm anonimowych ankiet. Będą się one pojawia na stronie startowej w postaci banera informującego o nowej ankiecie. Nie będzie żadnych wyskakujących okienek, bo też ich nie lubimy. Ale mamy do Was ogromną prośbę abyście poświęcili chwilę swojego czasu na wypełnienie ankiet. Co do zasady chcemy poznać zdanie wszystkich użytkowników, więc ankiety będą się pojawiać dla każdego zalogowanego użytkownika Sello.

Po wypełnieniu ankiety można ukryć baner na stronie startowej. Pojawi się on ponownie gdy opublikujemy nową ankietę.

Ankieta

Miej swój wkład w rozwój programu! Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne.

KONFIGURACJA PUNKTU ODBIORU DLA WzA

Dla niektórych kurierów Allegro zwraca inny identyfikator punktu odbioru przez klienta niż wymaga tego serwis WzA i dalej kurier. Dlatego w oknie konfiguracji synchronizacji Wysyłam z Allegro udostępniliśmy możliwość podania tego identyfikatora przy użyciu tagów Sello.

Punkt odbioru przez klienta konfiguracja Wysyłam z Allegro w Sello

Domyślna wartość jest taka jak była do tej pory, czyli identyfikator punktu odbioru wybrany przez klienta pobierany jest z adresu punktu odbioru, w skrócie: [Paczka::PunktOdbioru::Id]. Dla istniejących i działających dostaw nie trzeba nic tutaj modyfikować. Dla kurierów niedziałających można pozyskać identyfikator np z pola [Paczka::PunktOdbioru::Nazwa].

KOPIOWANIE NUMERU DOKUMENTU DO SCHOWKA

W dolnej zakładce DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu w numer dokumentu, zostanie on skopiowany do schowka.

Kopiowanie do schowka numeru dokumentu

Sello 1.39.1

Aktualizacja 1.39.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 37.

Sello 1.39.1

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.39.1

Aktualizacja nie przeprowadza konwersji bazy danych z 1.39.0.

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Sello 1.39.1 współpracuje z Subiektem nexo w wersji minimalnej 37.


Uwaga! Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące zamykania się aplikacji przy próbie utworzenia dokumentów. W praktyce problem występuje przy próbie wyświetlania okienka systemu Subiekt nexo z poziomu Sello, a więc przy tworzeniu dokumentu z widocznym okienkiem. Tymczasowym obejściem jest tworzenie dokumentów z wykorzystaniem funkcji Dokumenty końcowe – które nie wyświetlają okna dokumentu podczas jego tworzenia, albo wyłączenie w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY wyświetlania okna przy ręcznym tworzeniu.


Inne rozwiązanie problemu zaprezentowane jest tutaj.


Po ponad 15 latach prac nad rozwojem Sello 1.X.X z nieskrywaną radością mam przyjemność ogłosić rozpoczęcie prac nad zupełnie nowym wydaniem programu.

Sello NX

Projekt, o roboczej nazwie Sello NX, pozwoli Wam – użytkownikom – rozwinąć skrzydła, wejść na nowe rynki sprzedaży; skorzystać z nowych integracji, możliwości; jeszcze lepiej dostosować Sello do własnych potrzeb; zrealizować wyszukane scenariusze pracy, które do tej pory były trudne w realizacji ze względu na dość zamkniętą architekturę programu.

Skąd taka decyzja?

Duży wpływ na podjęcie takiej decyzji miała wizja rozwoju programu na lata następne. Sello 1 jest już programem dojrzałym, opartym na dość wiekowej technologii – jak na dzisiejsze standardy – która z biegiem czasu będzie się już tylko starzeć. To z kolei powoduje konieczność pokonywania kolejnych, trudniejszych barier, które pojawiają się wraz z rozwojem świata cyfrowego.

Chcielibyśmy zaoferować Wam bardziej nowoczesny program, o dużo większych możliwościach, otwarty na modyfikacje i łatwy w utrzymaniu dla nas – co przekłada się głównie na tempo wprowadzania nowości.

Zespół

Nasz zespół projektowy został powiększony o nowych, doświadczonych programistów oraz testerów. Zebrane przez te wszystkie lata doświadczenia związane z bezpośrednim kontaktem z Wami, cenne sugestie, dyskusje na forum Sello, pozwalają nam uczynić nowe wydanie Sello jeszcze lepszym, zachowując dobre rozwiązania znane z Sello 1.

Czy mogę pomóc?

Oczywiście! Na pewnym, dość wczesnym etapie projektowym, zaprosimy zainteresowanych użytkowników do współpracy na zasadzie konsultacji pewnych nowych rozwiązań przyjętych w programie. Zaczynając prace nad zupełnie nowym projektem, na niektóre zagadnienia i rozwiązania można spojrzeć zupełnie inaczej. Chcielibyśmy poznać Wasze opinie, przedyskutować z Wami nową wizję, nowe rozwiązania, pomysły. W końcu osoby zaangażowane w rozwój będą otrzymywać także wcześniejszy dostęp do aplikacji, aby mogły zapoznać się z działaniem zaproponowanych rozwiązań i mieć realny wpływ na to, co ostatecznie znajdzie się w programie Sello NX. Ogłosimy to w osobnym komunikacie.

Ponadto planujemy poznać Wasze potrzeby i zdanie na różne tematy, zagadnienia, wykorzystane mechanizmy za pomocą krótkich ankiet, które będą się okresowo pojawiać. Z góry prosimy o poświęcenie chwili na ich wypełnianie.

Dodatkowo można przystąpić także do programu polepszania jakości programów InsERT, zezwalając na przesyłanie do nas informacji telemetrycznych dotyczących wykorzystania Sello 1. Gorąco zachęcam do włączenia tych funkcji (Ustawienia > Parametry > Moja Firma > zakładka INNE). Dzięki temu nowe rozwiązania projektowane dla Sello NX będą uwzględniać także i Twoje potrzeby.

Kilka słów technicznych

Sello NX bazować będzie na platformie nexo, w związku z czym Sello będzie natywnie współpracować i rozszerzać możliwości Subiekta nexo oraz Gestora nexo. Nie zapominamy natomiast o użytkownikach platformy GT, którzy stanowią istotną część użytkowników Sello i tutaj wykorzystany zostanie nowy synchronizator, znany z Sello 1, wzbogacony o nowe możliwości i dostosowany do nowej platformy.
Innymi słowy, Sello NX będzie współpracować z Subiektem GT/Navireo na zasadach podobnych jak dotychczas i nie będzie wymagało zmiany Subiekta GT na Subiekta nexo. Z Subiektem nexo natomiast zasady te się nieco zmienią.

Będzie również możliwa praca na samym tylko Sello – bo tak również pracuje część użytkowników Sello 1.

Co będzie teraz z Sello 1?

W związku z tym, że cały nasz dotychczasowy zespół jest zaangażowany w prace nad Sello NX, rozwój obecnego programu zostaje ograniczony tylko do niezbędnych i krytycznych poprawek związanych np. z wymogami serwisu Allegro czy obsługiwanych integracji z kurierami. Postaramy się również dodawać ewentualne mniejsze usprawnienia, które w naszej ocenie będą konieczne i pozwolą zaadresować bieżące problemy.

W ostatnich wersjach programu skupiliśmy się na dostarczeniu funkcji, których brak dość mocno wpływał na komfort i szybkość pracy, m.in.:

  • Nowy, lepszy synchronizator Subiekta
  • Wystawianie FSd dla osób fizycznych
  • Automatyczne wznawianie ofert
  • Nowy sposób aktualizacji ofert
  • Nowa autoryzacja kont w Allegro
  • Wsparcie dla produktyzacji w Allegro

Oczywiście nie wszystkie zaplanowane wcześniej zagadnienia zostały zrealizowane, część musieliśmy porzucić – a właściwie odłożyć, bo zostaną zrealizowane w nowym Sello NX.

W najbliższej wersji 1.40 będzie dostępna również nowa możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta GT oraz Subiekta nexo.

Co będzie dalej z Sello 1?

Sello NX traktujemy jako kontynuację programu Sello, nie jako zupełnie odrębny, nowy produkt z innej linii. W związku z tym, po publicznym wydaniu Sello NX, ogłosimy termin zakończenia wsparcia dla Sello 1. Termin ten będzie kompromisem pomiędzy postępującą migracją a naszymi możliwościami dalszego zapewnienia wsparcia dla wersji Sello 1.

Możliwość bezproblemowej aktualizacji z Sello 1 do Sello NX jest jednym z naszych priorytetów. Jest to też dla nas niemałe wyzwanie.

Bardzo nam zależy, aby nowe Sello NX było dla Was nie tyle alternatywą, co kolejną, bardzo dużą i od dawna wyczekiwaną aktualizacją Sello – opartą o nowocześniejszą platformę, zaopatrzoną w szereg zaawansowanych funkcji, zwłaszcza związanych z automatyzacją sprzedaży, ale też wsparciem dla nowych platform handlowych, takich jak np. Amazon, EBAY, a także sklepów internetowych oraz dla nowych kurierów.

Kiedy można się spodziewać pierwszej publicznej wersji Sello NX? Raczej nie wcześniej niż pod koniec roku 2023. O postępie prac i terminach będziemy informować a już niebawem ogłosimy „nabór” dla osób chcących uczestniczyć w tworzeniu nowego programu.

//ST++


Do 30 września w serwisie Allegro należy zaktualizować warunki zwrotów. Jeśli warunki nie zostały jeszcze dostosowane do nowych wytycznych, prosimy to zrobić czym prędzej. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Allegro, jeśli warunki nie zostaną zaktualizowane to od 1 października:

  • nie będzie możliwości wystawienia nowych ofert ze starymi warunkami
  • nie będzie możliwości edycji ofert, w której warunki zwrotu nie są zaktualizowane

Problemy z serwerem licencji

Dnia 02.09.2021 (czwartek) odnotowujemy problemy z działaniem serwera licencji Sello.

Problem z dostępem do serwera licencji może objawiać się błędem Nie można porozumieć się z serwerem. Błędna odpowiedź SOAP z serwera lub też błędem 503 Service Unavailable przy próbie dodawania nowego konta lub przedłużania licencji.

Aktualnie trwają prace naprawcze. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość.


13:40 Aktualizacja: Problem został usunięty.


Sello 1.39

Pobieranie stanów z wielu magazynów Subiekta, wystawianie faktur detalicznych, przedsprzedaż na Allegro oraz kolejne duża porcja poprawek nowego synchronizatora Subiekta. Oto co przynosi nowa wersja Sello 1.39.

Sello 1.39

PLIKI DO POBRANIA

Sello 1.39.0

Przypominamy również, że Sello można aktualizować automatycznie po kliknięciu w czerwony komunikat o nieaktualnej wersji w prawym dolnym rogu okna programu.

Dokumentacja bazy danych
Lista zmian w bazie danych

NOWOŚCI I ZMIANY

NOWE STATUSY ZAMÓWIENIA ALLEGRO

W przypadku odbioru osobistego, w zamówieniu Allegro zamiast statusów do wysłania oraz wysłane ustawiane są nowe statusy Allegro do odbioru oraz odebrane. Prosimy zwrócić uwagę zwłaszcza na status do odbioru, który będzie ustawiony w momencie utworzenia paczki, aby nie wprowadził kupującego w błąd, jeśli fizycznie paczka nie jest jeszcze przygotowana do odbioru.

PRZEDSPRZEDAŻ

Dodaliśmy możliwość wystawiania ofert z opcją przedsprzedaży. Datę rozpoczęcia sprzedaży można ustawić na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ.

Przedsprzedaż w Allegro

Data rozpoczęcia sprzedaży dodana została także jako kolumna na liście ofert (aukcji). Można ją także ustawić bądź zmienić za pomocą zmian zbiorczych.

Ze względu na to, iż nowy sposób aktualizacji ofert w Allegro nie zapewnia jeszcze możliwości przeprowadzania niektórych zmian (promowanie ofert, przedsprzedaż), aby zbiorczo zmienić w ofertach trwających datę rozpoczęcia sprzedaży należy w parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE wybrać na czas wysyłania tych zmian stary mechanizm aktualizacji ofert. Po wysłaniu zmian można ponownie przywrócić nowy mechanizm.

DOMYŚLNE USTAWIENIA ZWIĄZANE Z KONTEM ALLEGRO

W oknie edycji danych konta dodaliśmy możliwość wyboru domyślnych wartości warunków zwrotów, reklamacji, gwarancji oraz cennika dostawy.

Domyślne wartości dla warunków zwrotów, reklamacji, gwarancji i cennika dostaw

Będą one używane przy wystawianiu/powielaniu ofert z jednego konta na drugie.

NOWI OPERATORZY PRZESYŁEK ALLEGRO

W słowniku dostawców dodaliśmy nowych operatorów przesyłek zdefiniowanych przez Allegro. Jednocześnie przypominamy, że nowe dostawy zdefiniowane przez Allegro, jak np. Allegro Punkty, Allegro DPD wysyłka za granicę itp. są przez Sello obsługiwane dynamicznie i aby pojawiły się w programie wystarczy z poziomu menu Sello > Narzędzia > Synchronizuj parametry z serwisu wybrać aktualizację listy dostaw.

Synchronizacja listy dostaw z Allegro

Po zakończonej synchronizacji lista nowych dostaw będzie dostępna do powiązania z dostawami Sello, oraz do wyboru w cenniku dostaw dla oferty.

Lista dostaw Allegro w dostawie Sello

STANY TOWARU Z WIELU MAGAZYNÓW SUBIEKTA

Tak, mamy to :). W końcu :). W oknie parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży na zakładce TOWARY można teraz wskazać dodatkowe magazyny, z których Sello będzie czerpać informacje o stanach i rezerwacjach.

Pobieranie stanów z wielu magazynów Subiekta

Dokumenty nadal są wystawiane w magazynie głównym, wybranym w zakładce POŁĄCZENIE . W przypadku braku stanów na tym magazynie należy te stany zapewnić poprzez odpowiednie przesunięcia międzymagazynowe w Subiekcie.

Włączając funkcję pobierania stanów sumarycznych upewnij się, że wybrany został również magazyn podstawowy – jeśli z niego również ma być pobierany stan.

FAKTURY DETALICZNE DLA KLIENTÓW BEZ NIPU

Jedna z większych zmian w tej wersji dotyczy wprowadzenia możliwości wystawiania nowego typu dokumentów końcowych: PA + FSd.

Nowy typ dokumentów końcowych Paragon + Faktura detaliczna

Dolna zakładka DOKUMENTY w module transakcji została rozszerzona o możliwość wystawiania dodatkowego dokumentu faktury detalicznej dla paragonu detalicznego.

Sekcja faktury detalicznej w zakładce dokumenty

Automatyczne ustawianie tego typu dokumentów końcowych dla zamówień z Allegro jest możliwe i należy je włączyć w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Automatyczne tworzenie faktury detalicznej FSd

Ustawienie tego parametru spowoduje, że gdy kupujący zażąda faktury na osobę fizyczną (brak NIPu), w transakcji zamiast dokumentu typu FS zostanie ustawiony typ PA+FSd.

Oczywiście ten jak i inne nowe mechanizmy dotyczące współpracy Sello z Subiektem GT/nexo dotyczą tylko nowego synchronizatora. Włączyć go można w parametrach systemu sprzedaży na dole zakładki POŁĄCZENIE.

Włączenie nowego synchronizatora Sello Subiekt

NOWY SYNCHRONIZATOR SUBIEKTA

W aktualizacji znajduje się wiele kolejnych poprawek a ich pełna lista dostępna jest w liście zmian do wersji.

Dodatkową zmianą jest domyślne włączenie nowego synchronizatora na nowych bazach danych. Istniejące bazy, które pracują na starym synchronizatorze nadal będą na nim pracować.

Zalecamy jednak zweryfikowanie nowej wersji z nowym synchronizatorem, gdyż ewentualne problemy zgłoszone nam mogły już zostać poprawione w obecnej aktualizacji.

To tylko najważniejsze zmiany i nowości jakie wprowadziliśmy w tej aktualizacji. Aby zobaczyć wszystkie zmiany zajrzyj do listy zmian.


Synchronizator Subiekta 2.0

Nowy synchronizator Subiekta jest już w Sello dostępny od dłuższego czasu. W wersji 1.38 wprowadziliśmy zmiany sposobu włączenia nowego synchronizatora. Upewnij się, że pracujesz na nowej wersji synchronizatora.

Nowy synchronizator Sello Subiekt

Aktualnie domyślnym synchronizatorem Sello-Subiekt jest jeszcze stary synchronizator, ale zmienimy to w najbliższym czasie. W wersji 1.38 zmieniliśmy sposób uruchamiania nowego synchronizatora i aktualnie można to zrobić prościej, w parametrach zewnętrznego systemu sprzedaży.

Nowy synchronizator Sello Subiekt

Prosimy o sprawdzenie tego parametru w swoich systemach i przełączenie się na nowy synchronizator. Parametr zmienia działanie na wszystkich komputerach, na których jest używane Sello podłączone do tej samej bazy danych. Po zmianie parametru należy zrestartować wszystkie programy Sello na tych komputerach. Parametr jest dostępny na wersjach Sello 1.38+.

Jest to ważne, ponieważ w chwili obecnej jest jeszcze wybór i gdyby występowały jakieś problemy prosimy o ich zgłaszanie na forum Sello. W jednej z najbliższych wersji wyłączymy stary synchronizator a nie chcemy dopuścić do sytuacji aby spowodowało to problemy z działaniem synchronizacji na linii Sello – Subiekt u Państwa.

Nowy synchronizator jest używany przez 30% użytkowników Subiekta GT. Lepiej jest w przypadku użytkowników Subiekta nexo, gdzie odsetek ten wynosi ponad 60%. Nadal są to jednak wartości dość niskie.

Przypominamy, że nowy synchronizator rozwiązuje wiele problemów synchronizacji, jak również dodawane są w nim kolejne nowe możliwości. Poprzednia wersja nie jest już od długiego czasu rozwijana oraz nie są w niej poprawiane błędy i problemy.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do sprawdzenia jaki synchronizator jest używany i przełączenia się na nową wersję.