Sello 1.43.3

Aktualizacja 1.43.3 zawiera poprawkę umożliwiającą obsługę PaczkoPunktów.

Transakcje

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji z PaczkoPunktami InPost

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.2

Aktualizacja 1.43.2 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 47. Dodatkowo w wersji znalazła się poprawka przeliczania kursów walut.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46
 • [nexo] Poprawiono problem z przeliczaniem walut dla CZK – były brane kursy z EUR

Sello 1.43.1

Aktualizacja 1.43.1 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 46. Dodatkowo w wersji znalazły się poprawki zgłoszonych problemów wersji 1.43.

Aukcje

 • Dostosowano okno aukcji do mniejszych rozdzielczości ekranu (768px wysokości)
 • Poprawiono działanie funkcji Wystaw na aukcji, która nie zaznacza już domyślnie publikacji w serwisie allegro.cz

Raport

 • Poprawiono problem z czyszczeniem raportu w przypadku dużej liczby wpisów – dotyczy sytuacji, gdy wpisy się w ogóle nie ładują

Słowniki

 • Zaktualizowano listę operatorów przesyłek, wymaganych do przesyłania numeru nadawczego do serwisu Allegro.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano możliwość automatycznego ustawienia typu WSTO-OSS dla paragonów
 • Poprawiono problem związany z brakiem wypełniania pola Dotyczy w dokumentach Subiekta
 • Poprawka synchronizacji cen w walucie (za pierwszym razem nie aktualizują się ceny)
 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.0

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej jak i w informacjach o wersji.

Allegro

 • Dodano automatyczne wyłączanie synchronizacji cen oraz anulowanie zmian cen dla ofert zakończonych, przeniesionych do archiwum Allegro
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania widoczności ofert w serwisie allegro.cz – w oknie zmian zbiorczych na zakładce LOKALIZACJA
 • Dodano ograniczenie automatycznej zmiany cen do 20% wartości.
 • Dodano pobieranie cen oraz statusu widoczności oferty w serwisu allegro.cz
 • Dodano zbiorczą możliwości zmiany ustawienia synchronizacji cen aukcji dla serwisu allegro.pl oraz allegro.cz w oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY
 • Na liście aukcji dodano kolumny ze statusem, ceną oraz walutą w serwisie allegro.cz
 • Poprawiono problem ze sklejonymi EANami podczas pobierania parametrów oferty z Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia automatycznej synchronizacji cen z towarem powiązanym z aukcją
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość zaznaczenia chęci wystawienia oferty w serwisie allegro.cz
 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano kolumnę Serwis bazowy, informująca o tym na jakim serwisie zostało założone konto Allegro.
 • W słowniku cenników dostaw dodano informację o dostępności w serwisach zagranicznych

Aukcje

 • Dodano funkcję aktualizacji ceny dla serwisu Allegro.cz dla funkcji Aktualizuj ceny z kartoteki towarów oraz Wystaw ponownie
 • Dodano możliwość wskazania cen w walucie obcej w szablonach aukcji
 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany cen w serwisie Allegro.cz dla aukcji przygotowanych i trwających
 • Na zakładce opis w oknie edycji aukcji dodano pole wyboru języka bazowego oferty – pole wymagane w Allegro od maja 2023.
 • Poprawiono niedziałający link w funkcji Pokaż w serwisie
 • Poprawiono problem z dołączaniem do szablonu aukcji produktu Allegro wraz ze zdjęciami (znikanie okna szablonu)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość wybrania wymagalności wiadomości do sprzedawcy wraz z dodatkową informacją dotyczącą treści tej wiadomości.
 • W oknie edycji aukcji przygotowanej dodano możliwość podania ceny Kup Teraz dla serwisu Allegro.cz.
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY dodano możliwość wyliczania cen dla serwisu allegro.cz oraz sterowania widocznością oferty tym w serwisie

Paczki

 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę zawierającą numer zamówienia Subiekta
 • Zaktualizowano linki do stron Allegro wywoływanych z dolnego podglądu szczegółów paczki

Parametry

 • Dodano możliwość rozciągania oraz zapamiętywania rozmiarów okna parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży

Słowniki

 • Poprawiono problem z brakiem możliwości zmapowania dostaw czeskich do dostaw Sello. Nowe dostawy czeskie mają sufiks (allegro-cz) w nazwie.
 • Poprawiony problem z generowanie cyfry kontrolnej dla puli numerów nadawczych dla kodu EAN/UCC-128

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z cenami w walutach [Towar::Cena::PLN], [Towar::Cena::CZK], [Towar::Cena::EUR]. Istniejący tag [Towar::Cena] zwraca cenę w PLN.

Towary

 • Dodano kolumny zawierające ceny sprzedaży w walucie EUR oraz CZK
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczania cen w aukcjach dla zaznaczonych towarów z uwzględnieniem ustawienia synchronizacji cen
 • Dodano synchronizację cen KT na aukcjach z cenami towarów
 • Dodano zbiorczą zmianę cen w walutach CZK oraz EUR
 • W oknie towaru dodano pola zawierające cenę sprzedaży w walucie EUR oraz CZK

Transakcje

 • Waluta w transakcji ustawiana jest teraz zgodnie z walutą na podsumowaniu zamówienia Allegro

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z walutą pobrania przesyłaną do serwisu

Wydruki

 • Dodano pole z walutą paczki Paczka_Waluta do wykorzystania na własnych wydrukach

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano funkcję transliteracji danych z cyrylicy na polskie znaki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie w Subiekcie kontrahentów, a tym samym wystawiania dokumentów
 • [GT] Poprawki związane z ustawianiem niepoprawnego kraju kontrahenta w Subiekcie
 • [nexo] Poprawki obsługi galerii zdjęć
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów w Subiekcie w walucie transakcji
 • Dodano synchronizację cen towarów w walutach EUR oraz CZK
 • W konfiguracji płatności na dokumentach Subiekta dodano możliwość wyboru form dla walut CZK oraz EUR
 • Zabezpieczono możliwość podłączenia Sello do bazy nexo, na której uruchomione jest Sello NX

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.8

Aktualizacja zawiera poprawkę tworzenia produktów w Allegro, która będzie wymagana od 19.04.2023. Jest ona konieczna aby móc utworzyć za pomocą Sello produkt Allegro po tym dniu.

Allegro

 • Dodano możliwość wskazania języka opisu przy tworzeniu produktu Allegro

Słowniki

 • W oknie dostaw Sello dodano możliwość wywołania aktualizacji dostaw z serwisu Allegro
 • W pulach numerów nadawczych dodano obsługę cyfry kontrolnej CODE128 stosowanej przez Pocztex.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.7

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

Allegro

 • Dodano obsługę ofert Allegro Biznes
 • Dodano zabezpieczenie przed zagubionymi w serwisie zleceniami aktywacji i dezaktywacji oferty.
 • Poprawiono problem dużego obciążenia serwera SQL przy aktualizacji parametrów specyficznych
 • Poprawiono problem przesyłania wartości pobrania z zerem na końcu do serwisu WzA. Zmiany objęły także wszystkie ceny przesyłane do Allegro.

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika B2B
 • Poprawiony problem z zapisywaniem aukcji z długą listą zamienników
 • W module Aukcje dodano kolumnę B2B, wskazującą na sprzedaż w Allegro Biznes – domyślnie ukryta.
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość zaznaczenia oferty do sprzedaży dla klientów biznesowych (Allegro Biznes)

Parametry

 • W oknie parametrów zewnętrznego systemu handlowego dodano parametr umożliwiający wyłączenie stosowania ostatnio użytego wzorca dokumentów przy wysyłaniu ich do Allegro.

Wydruki

 • [WzA] Poprawiono problem ze zmianą formatu wydruku. Może wymagać ponownej konfiguracji.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Dodano możliwość przesyłania do Allegro dokumentu wg wzorca, z którego wystąpiło ostatnie drukowanie. Funkcja do działania wymaga minimum Subiekta nexo 43.
 • Dodano możliwość ustawiania w dokumentach Subiekta daty sprzedaży zgodnej z datą wpłaty ONLINE. Ustawienie dostępne w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.6

Aktualizacja 1.42.6 dostarcza kilka poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz istotną poprawkę związaną ze zmianą identyfikatorów paczek w serwisie Wysyłam z Allegro.

Allegro

 • Poprawiono problem z tworzeniem produktu „Parametr nie jest parametrem stringowym”

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Do serwisu Allegro jest teraz wysyłany dokument wg ostatnio użytego przy drukowaniu wzorca. Wymaga Subiekta GT 1.73.
 • Dodano ustawianie państw innych niż PL w dokumentach Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem tworzenia przesyłek wywołany zmianą długości identyfikatora paczki w serwisie Wysyłam z Allegro. Błąd 0x80040E21.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.5

Aktualizacja 1.42.5 wymagana jest do poprawnej pracy z Subiektem nexo 42. Zmieniają się także wymagania co do platformy .NET Framework i od tej wersji konieczne jest posiadanie wersji 4.7.2.

Sello

 • Zmiana wymagań systemowych: Do pracy konieczna jest wersja .NET Framework 4.7.2

System sprzedaży

 • Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 42.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.4

Aktualizacja dostosowuje Sello do zmian w serwisie Allegro związanych z nadawaniem przesyłek poprzez serwis Wysyłam z Allegro. Jest ona konieczna do poprawnej współpracy z tym serwisem.

Allegro

 • Poprawki dostosowujące Sello do zmian w serwisie Wysyłam z Allegro (3 października 2022)

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.3

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Allegro

 • Poprawiono problem z wstawianiem do oferty produktu Allegro o zbyt długiej nazwie

Dodatkowe informacje o wersji