Sello 1.42.3

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Allegro

 • Poprawiono problem z wstawianiem do oferty produktu Allegro o zbyt długiej nazwie

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.2

Aktualizacja dodaje kilka usprawnień do wyszukiwarki produktów Allegro w tym możliwość wyszukiwania produktów będących w trakcie weryfikacji (nowość na Allegro od 1 sierpnia).

Allegro

 • Dodano możliwość podpinania produktu do oferty poprzez wklejenie identyfikatora produktu w pole produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyłączenia zmiany kategorii jeśli znajduje się ona na liście podobnych przy importowaniu kategorii i parametrów z produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyszukiwania produktów w trakcie weryfikacji (draftów)
 • Dodano wizualne wyróżnienie parametrów identyfikujących produkt od parametrów dodatkowych w oknie wyszukiwania produktów Allegro
 • Poprawki wizualne wyszukiwarki produktów Allegro
 • W wyszukiwarce produktów Allegro dodano link umożliwiający zgłoszenie błędu lub sugestii zmian

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.1

Aktualizacja zawiera poprawkę problemu eksportowania dokumentów sprzedaży do Allegro.

Allegro

 • Poprawiony problem z eksportowaniem dokumentów sprzedaży do Allegro „Nie znaleziono pliku PDF z dokumentem”

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.0

Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość wyszukiwania produktu Allegro wg kodu producenta
 • Dodano obsługę pola uwagi do zakupu
 • Dostosowana mechanizm wyszukiwania produktów do zmian w serwisie Allegro
 • Poprawki w oknie wyszukiwania produktów Allegro (większy rozmiar, rozwijanie parametrów)

Aukcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem zmodyfikowanego opisu oferty przy anulowaniu pobierania danych z towaru lub produktu Allegro

Inne

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem podglądu błędów w module transakcji, klientów oraz towarów w sytuacji gdy do błędu przypisane jest rozwiązanie (przycisk z żarówką ZOBACZ ROZWIĄZANIE)

Licencje i płatności

 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano link do sklepu InsERT, umożliwiający zakup licencji za pomocą zewnętrznej przeglądarki

Paczki

 • Poprawione działanie odnośnika do właściwego konta w szczegółach paczki

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodano sekcję umożliwiającą zarządzenie automatycznym wysyłaniem dokumentów sprzedaży do Allegro
 • W parametrach zewnętrznego systemu na zakładce DOKUMENTY dodano parametr określający czy wystawienie dokumentu końcowego powinno zmieniać stan transakcji z NOWA na W TRAKCIE REALIZACJI

Transakcje

 • Dodano filtr WYSYŁKA DOKUMENTÓW umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie wysyłki dokumentu do serwisu Allegro
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po oznaczeniu paczki jako wysłanej
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po utworzeniu dokumentu końcowego
 • Na liście transakcji dodano kolumnę SWD ze statusem wysyłki dokumentów sprzedaży do serwisu Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano funkcję wysyłania dokumentów sprzedaży (końcowych) do Allegro
 • Poprawiono problem zmiany płatności na ZK na gotówkę przy wystawianiu dokumentu końcowego

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające pracę z Subiektem nexo 40

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.41.0

Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Allegro

 • Dodano obsługę definiowalnego czasu przewozu dla dostaw Allegro
 • Dodano obsługę maksymalnej wagi dla dostaw Allegro
 • Dostosowano obsługę aktualizacji ofert do API Allegro. Uwaga! Poprzednia wersja v2.BETA zostanie wyłączona przez Allegro pod koniec lutego 2022. Konieczna jest aktualizacja Sello do nowej wersji, aby móc dalej modyfikować oferty trwające.
 • Poprawiono problem z usuwaniem własnych parametrów specyficznych dodanych do oferty przy aktualizacji aukcji starszą metodą (nadpisującą całą ofertę allegro)
 • Poprawki wydajności aktualizacji parametrów specyficznych z dużą liczbą wartości

Aukcje

 • Dodano wczytywanie stawki VAT z towaru do tworzonej aukcji. Uwaga, stawki VAT z towaru ustawiają domyślnie parametr Wystawiam fakturę VAT w aukcjach Allegro.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT w aukcjach przygotowanych oraz trwających na podstawie stawki VAT pobranej do towaru Sello z Subiekta
 • Poprawki dopasowywania zbiorczego towarów do aukcji
 • Poprawiony problem ujemnych wartości w zakresowych parametrach specyficznych

Paczki

 • Poprawiony link do zamówienia w szczegółach paczki. Uwzględnia teraz konto Allegro.

Parametry

 • W regułach wiadomości dodano akcję polegająca na wysłaniu wiadomości zwrotnej z możliwością określenia dnia oraz godziny działania tej reguły

Program Serwisowy

 • Dodano możliwość edycji domyślnych parametrów uruchomieniowych
 • Dodano możliwość usuwania baz danych
 • Dodano możliwość ustawienia lokalizacji kopii bazy danych tworzonej w trakcie konwersji (parametry serwera SQL)
 • Program serwisowy jest uruchamiany teraz z uprawnieniami administratora systemu

Słowniki

 • W słowniku cenników dostaw dodano pola oraz możliwość edycji maksymalnej wagi przesyłki oraz czasu przewozu

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano tag [Towar::VAT]

Uprawnienia

 • Dodano uwzględnianie uprawnienia do edycji przy zmianach zbiorczych dla aukcji, transakcji i towarów.

Wiadomości

 • Dodano konfigurowalny autoresponder, działający w oparciu o reguły wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano czytelny komunikat informujący o nieutworzonej przesyłce w serwisie kurierskim podczas drukowania etykiet
 • [WzA] Dodano możliwość drukowania etykiet niezależnie od stanu utworzenia przesyłki
 • [WzA] Usprawniono proces pobieranie statusu realizacji zlecenia utworzenia przesyłek

Wydruki

 • Dodano nowe pole na wydrukach Towar_VAT

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano przenoszenie stawek VAT z towarów Subiekta do towarów Sello

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.40.1

Aktualizacja 1.40.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 38.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 38 (wymagana jest wersja nexo minimum 38)
 • [nexo] Poprawiony problem importowania zdjęć z towarów Subiekta
 • Poprawki związane ze stabilnością

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.40.0

W aktualizacji 1.40 skupiliśmy się głównie na dopracowaniu współpracy z Subiektami, pojawiła się m.in. możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta. Jest też kilka mniejszych usprawnień oraz poprawki zgłoszonych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano obsługę nowego typu zdarzenia w zamówieniach Allegro – automatyczne anulowanie zamówienia
 • Poprawiony problem z wyborem kategorii, które zostały przeniesione do innego poddrzewa w serwisie Allegro
 • W danych aukcji dodano pole zawierające identyfikator cennika hurtowego, dzięki czemu aktualizacja aukcji starą metodą nie będzie usuwać tego cennika z ofert w Allegro. Wymagane jest pobranie pełnych danych ofert trwających.

Aukcje

 • Na liście aukcji dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z informacją o tym, czy oferta zawiera cennik hurtowy

Inne

 • Dodano mechanizm ankiet anonimowych
 • Poprawki problemu z niepoprawnymi znakami, które mogą się pojawić przy różnych synchronizacjach
 • Poprawki w działaniu biblioteki przetwarzającej format JSON
 • Poprawki związane z aktualizacją bibliotek do obsługi formatu JSON

Parametry

 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość wyboru zestawu dokumentów tworzonych dla klientów bez NIPu

Towary

 • W zmianach zbiorczych symbolu dodano możliwość skorzystania z tagów oraz licznika do nadawania symboli wg własnych kryteriów

Transakcje

 • Dodano filtr transakcji z dostawą typu Smart!
 • Dodano funkcję kopiowania do schowka numerów dokumentów z dolnej zakładki DOKUMENTY po dwukrotnym kliknięciu myszą
 • Dodano możliwość filtrowania po nowych typach dokumentów (PA+FSd)

Wiadomości

 • Linki z maili otwierają się teraz w domyślnej przeglądarce
 • Poprawiono renderowanie tabeli z towarami w tekstowych wersjach wiadomości (znikające pozycje)

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano możliwość ustawienia sposobu pozyskiwania punktu odbioru dla odbiorcy w konfiguracji serwisu WzA

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawka synchronizacji stanów dla dużych baz towarowych
 • Dodano możliwość eksportowania towarów z Sello do Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia paragonów imiennych wraz z fakturą detaliczną dla klientów bez NIPu
 • Dodano możliwość ustawienia w towarze jednostki sprzedaży towaru z Subiekta jeśli ta jest inna niż domyślna jednostka
 • Poprawiono działanie funkcji Utwórz dokumenty w przypadku tworzenia PA + FSd
 • Poprawki fiskalizacji paragonu przy tworzeniu paragonu z fakturą detaliczną
 • Poprawki konfiguracji listy płatności dla FSd

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.39.1

Aktualizacja 1.39.1 zawiera poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 37.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dotyczące współpracy z Subiektem nexo 37 (wymagana jest wersja nexo minimum 37)

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.39.0

Pobieranie stanów z wielu magazynów Subiekta, wystawianie faktur detalicznych, przedsprzedaż na Allegro oraz kolejne duża porcja poprawek nowego synchronizatora Subiekta. Oto co przynosi nowa wersja Sello 1.39.

Allegro

 • Dodano aktualizowania ilości sztuk przed wznowieniem oferty, aby wyeliminować błędy związane z zerową liczbą sztuk w ofertach wyprzedanych przez Allegro
 • Dodano obsługę nowych statusów zamówienia Allegro: DO ODBIORU oraz ODEBRANE, ustawianych automatycznie według stanu transakcji w Sello
 • Dodano obsługę pola przedsprzedaż przy wysyłaniu i pobieraniu pełnych danych oferty
 • Dodano obsługę produktowych specyfikacji Tecdoc oraz pola „pasuje do” przy wystawianiu oferty z produktem w kategoriach motoryzacyjnych
 • W oknie danych konta dodano możliwość ustawienia domyślnych wartości dla ofert: polityka zwrotów, reklamacje, gwarancje, cennik dostaw

Aukcje

 • Dodano automatyczne ustawianie domyślnych wartości dla ofert: polityka zwrotów, reklamacje, gwarancje, cennik dostaw przy zmianie konta w oknie aukcji i wystawianiu aukcji na inne konto
 • Dodano zbiorczą możliwość ustawienia przedsprzedaży dla ofert przygotowanych i trwających (Uwaga. Tylko stary mechanizm aktualizacji ofert trwających)
 • Na liście aukcji dodano kolumnę Przedsprzedaż – domyślnie ukrytą (Ctrl+Shift+K aby włączyć)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce WYSYŁKA dodano pola ustawiania przedsprzedaży

Interfejs graficzny

 • Poprawiono problem ze zbyt długim czasem odświeżania plakietek ze zmianami oczekującymi w ofertach po synchronizacji towarów

Słowniki

 • Dodano nowych dostawców Allegro w słowniku dostawców: Allegro, CNEExpress, Chukou1, PickPack, WanbExpress
 • Poprawki w słowniku dostaw Sello związane z pojawieniem się nowych dostaw Allegro
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro

Towary

 • Poprawki pola edycji jednostki miar w oknie towaru

Transakcje

 • Dodano automatyczne ustawianie dokumentów PA+FSd dla klientów bez NIPu chcących fakturę
 • W oknie transakcji dodano informację czy kupujący zażądał faktury

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z generowaniem przesyłek dla usługi Punkty Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Poprawiony problem z synchronizacją stanu minimalnego bez ustawionej jednostki miar
 • [GT] Poprawki komunikatów zwracanych z systemu Subiekt
 • [nexo] Poprawiono problem blokady zamówienia po usunięciu dokumentu końcowego
 • [nexo] Usunięto nadmiarowy (niepotrzebny) błąd zwracany przy pierwszej synchronizacji towarów
 • Dodano możliwość pobierania stanów z wielu magazynów Subiekta
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów PA+FSd
 • Dodano obsługę dodatkowych faktur detalicznych do paragonów, dla klientów nie posiadających NIPu
 • Dodano odświeżanie listy paczek po utworzeniu dokumentu (kolumna z symbolem dokumentu)
 • Dodano synchronizację stanu minimalnego z Subiekta do Sello
 • Importowanie nazwy pełnej z kontrahentów przy imporcie ZK do Sello
 • Poprawiona aktualizacja zamówień po zmianach w transakcji
 • Poprawiono problem skracania nazwy kontrahenta przy imporcie zamówień
 • Poprawiony komunikat przy synchronizacji powielonych grup towarów
 • Poprawiony problem z blokadą zamówienia przy nieudanym wystawieniu dokumentu końcowego – np przez brak stanów
 • Poprawiony problem z brakiem możliwości wystawienia nowego dokumentu po anulowaniu tworzenia poprzedniego
 • Poprawiony problem z importowaniem ZK gdy po przeliczeniu ilości sztuk wychodzi wartość 0
 • Poprawki interfejsu w oknie konfiguracji zewnętrznego systemu sprzedaży
 • Poprawki komunikatów zewnętrznego systemu sprzedaży
 • Poprawki związane z zaokrągleniami wartości dokumentu przy doliczeniach do transakcji
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro
 • W słowniku dostawców dodani zostali nowi operatorzy przesyłek z Allegro

Dodatkowe informacje o wersji