Sello 1.42.7

Kolejna porcja poprawek ostatnio zgłoszonych problemów oraz możliwość wystawiania ofert w Allegro Biznes.

Allegro

 • Dodano obsługę ofert Allegro Biznes
 • Dodano zabezpieczenie przed zagubionymi w serwisie zleceniami aktywacji i dezaktywacji oferty.
 • Poprawiono problem dużego obciążenia serwera SQL przy aktualizacji parametrów specyficznych
 • Poprawiono problem przesyłania wartości pobrania z zerem na końcu do serwisu WzA. Zmiany objęły także wszystkie ceny przesyłane do Allegro.

Aukcje

 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany znacznika B2B
 • Poprawiony problem z zapisywaniem aukcji z długą listą zamienników
 • W module Aukcje dodano kolumnę B2B, wskazującą na sprzedaż w Allegro Biznes – domyślnie ukryta.
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość zaznaczenia oferty do sprzedaży dla klientów biznesowych (Allegro Biznes)

Parametry

 • W oknie parametrów zewnętrznego systemu handlowego dodano parametr umożliwiający wyłączenie stosowania ostatnio użytego wzorca dokumentów przy wysyłaniu ich do Allegro.

Wydruki

 • [WzA] Poprawiono problem ze zmianą formatu wydruku. Może wymagać ponownej konfiguracji.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Dodano możliwość przesyłania do Allegro dokumentu wg wzorca, z którego wystąpiło ostatnie drukowanie. Funkcja do działania wymaga minimum Subiekta nexo 43.
 • Dodano możliwość ustawiania w dokumentach Subiekta daty sprzedaży zgodnej z datą wpłaty ONLINE. Ustawienie dostępne w parametrach systemu sprzedaży na zakładce DOKUMENTY.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.6

Aktualizacja 1.42.6 dostarcza kilka poprawek ostatnio zgłoszonych problemów, oraz istotną poprawkę związaną ze zmianą identyfikatorów paczek w serwisie Wysyłam z Allegro.

Allegro

 • Poprawiono problem z tworzeniem produktu „Parametr nie jest parametrem stringowym”

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Do serwisu Allegro jest teraz wysyłany dokument wg ostatnio użytego przy drukowaniu wzorca. Wymaga Subiekta GT 1.73.
 • Dodano ustawianie państw innych niż PL w dokumentach Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem tworzenia przesyłek wywołany zmianą długości identyfikatora paczki w serwisie Wysyłam z Allegro. Błąd 0x80040E21.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.5

Aktualizacja 1.42.5 wymagana jest do poprawnej pracy z Subiektem nexo 42. Zmieniają się także wymagania co do platformy .NET Framework i od tej wersji konieczne jest posiadanie wersji 4.7.2.

Sello

 • Zmiana wymagań systemowych: Do pracy konieczna jest wersja .NET Framework 4.7.2

System sprzedaży

 • Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 42.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.4

Aktualizacja dostosowuje Sello do zmian w serwisie Allegro związanych z nadawaniem przesyłek poprzez serwis Wysyłam z Allegro. Jest ona konieczna do poprawnej współpracy z tym serwisem.

Allegro

 • Poprawki dostosowujące Sello do zmian w serwisie Wysyłam z Allegro (3 października 2022)

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.3

Aktualizacja eliminuje problem wstawiania do nowych ofert produktów Allegro, których nazwa przekracza 50 znaków.

Allegro

 • Poprawiono problem z wstawianiem do oferty produktu Allegro o zbyt długiej nazwie

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.2

Aktualizacja dodaje kilka usprawnień do wyszukiwarki produktów Allegro w tym możliwość wyszukiwania produktów będących w trakcie weryfikacji (nowość na Allegro od 1 sierpnia).

Allegro

 • Dodano możliwość podpinania produktu do oferty poprzez wklejenie identyfikatora produktu w pole produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyłączenia zmiany kategorii jeśli znajduje się ona na liście podobnych przy importowaniu kategorii i parametrów z produktu Allegro
 • Dodano możliwość wyszukiwania produktów w trakcie weryfikacji (draftów)
 • Dodano wizualne wyróżnienie parametrów identyfikujących produkt od parametrów dodatkowych w oknie wyszukiwania produktów Allegro
 • Poprawki wizualne wyszukiwarki produktów Allegro
 • W wyszukiwarce produktów Allegro dodano link umożliwiający zgłoszenie błędu lub sugestii zmian

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.1

Aktualizacja zawiera poprawkę problemu eksportowania dokumentów sprzedaży do Allegro.

Allegro

 • Poprawiony problem z eksportowaniem dokumentów sprzedaży do Allegro „Nie znaleziono pliku PDF z dokumentem”

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.42.0

Wersja 1.42 prócz kilku poprawek zgłoszonych ostatnio problemów zawiera także zmiany w sposobie wyszukiwania produktów w katalogu Allegro oraz poprawki wizualne samego katalogu. Drugą nowością w tej wersji jest też możliwość wysyłania dokumentów sprzedażowych do Allegro.

Allegro

 • Dodano możliwość wyszukiwania produktu Allegro wg kodu producenta
 • Dodano obsługę pola uwagi do zakupu
 • Dostosowana mechanizm wyszukiwania produktów do zmian w serwisie Allegro
 • Poprawki w oknie wyszukiwania produktów Allegro (większy rozmiar, rozwijanie parametrów)

Aukcje

 • Poprawiono problem z nadpisywaniem zmodyfikowanego opisu oferty przy anulowaniu pobierania danych z towaru lub produktu Allegro

Inne

 • Poprawiony problem z wyświetlaniem podglądu błędów w module transakcji, klientów oraz towarów w sytuacji gdy do błędu przypisane jest rozwiązanie (przycisk z żarówką ZOBACZ ROZWIĄZANIE)

Licencje i płatności

 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano link do sklepu InsERT, umożliwiający zakup licencji za pomocą zewnętrznej przeglądarki

Paczki

 • Poprawione działanie odnośnika do właściwego konta w szczegółach paczki

Parametry

 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce SYSTEM SPRZEDAŻY dodano sekcję umożliwiającą zarządzenie automatycznym wysyłaniem dokumentów sprzedaży do Allegro
 • W parametrach zewnętrznego systemu na zakładce DOKUMENTY dodano parametr określający czy wystawienie dokumentu końcowego powinno zmieniać stan transakcji z NOWA na W TRAKCIE REALIZACJI

Transakcje

 • Dodano filtr WYSYŁKA DOKUMENTÓW umożliwiający filtrowanie transakcji po statusie wysyłki dokumentu do serwisu Allegro
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po oznaczeniu paczki jako wysłanej
 • Dodano możliwość automatycznego wysyłania dokumentów sprzedaży do Allegro po utworzeniu dokumentu końcowego
 • Na liście transakcji dodano kolumnę SWD ze statusem wysyłki dokumentów sprzedaży do serwisu Allegro

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano funkcję wysyłania dokumentów sprzedaży (końcowych) do Allegro
 • Poprawiono problem zmiany płatności na ZK na gotówkę przy wystawianiu dokumentu końcowego

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.41.1

Aktualizacja zawiera poprawki dostosowujące Sello do pracy z Subiektem nexo 40.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki umożliwiające pracę z Subiektem nexo 40

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.41.0

Wersja 1.41 wnosi kilka istotnych ułatwień, m.in. szybsze tworzenie etykiet dla WzA czy przenoszenie stawek VAT z Subiekta do ofert w Allegro, ale też i nowość w postaci konfigurowalnego autorespondera. W związku ze zmianami mechanizmu edycji ofert w Allegro wersja ta jest wymagana aby nadal móc aktualizować oferty trwające.

Allegro

 • Dodano obsługę definiowalnego czasu przewozu dla dostaw Allegro
 • Dodano obsługę maksymalnej wagi dla dostaw Allegro
 • Dostosowano obsługę aktualizacji ofert do API Allegro. Uwaga! Poprzednia wersja v2.BETA zostanie wyłączona przez Allegro pod koniec lutego 2022. Konieczna jest aktualizacja Sello do nowej wersji, aby móc dalej modyfikować oferty trwające.
 • Poprawiono problem z usuwaniem własnych parametrów specyficznych dodanych do oferty przy aktualizacji aukcji starszą metodą (nadpisującą całą ofertę allegro)
 • Poprawki wydajności aktualizacji parametrów specyficznych z dużą liczbą wartości

Aukcje

 • Dodano wczytywanie stawki VAT z towaru do tworzonej aukcji. Uwaga, stawki VAT z towaru ustawiają domyślnie parametr Wystawiam fakturę VAT w aukcjach Allegro.
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT w aukcjach przygotowanych oraz trwających na podstawie stawki VAT pobranej do towaru Sello z Subiekta
 • Poprawki dopasowywania zbiorczego towarów do aukcji
 • Poprawiony problem ujemnych wartości w zakresowych parametrach specyficznych

Paczki

 • Poprawiony link do zamówienia w szczegółach paczki. Uwzględnia teraz konto Allegro.

Parametry

 • W regułach wiadomości dodano akcję polegająca na wysłaniu wiadomości zwrotnej z możliwością określenia dnia oraz godziny działania tej reguły

Program Serwisowy

 • Dodano możliwość edycji domyślnych parametrów uruchomieniowych
 • Dodano możliwość usuwania baz danych
 • Dodano możliwość ustawienia lokalizacji kopii bazy danych tworzonej w trakcie konwersji (parametry serwera SQL)
 • Program serwisowy jest uruchamiany teraz z uprawnieniami administratora systemu

Słowniki

 • W słowniku cenników dostaw dodano pola oraz możliwość edycji maksymalnej wagi przesyłki oraz czasu przewozu

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano tag [Towar::VAT]

Uprawnienia

 • Dodano uwzględnianie uprawnienia do edycji przy zmianach zbiorczych dla aukcji, transakcji i towarów.

Wiadomości

 • Dodano konfigurowalny autoresponder, działający w oparciu o reguły wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano czytelny komunikat informujący o nieutworzonej przesyłce w serwisie kurierskim podczas drukowania etykiet
 • [WzA] Dodano możliwość drukowania etykiet niezależnie od stanu utworzenia przesyłki
 • [WzA] Usprawniono proces pobieranie statusu realizacji zlecenia utworzenia przesyłek

Wydruki

 • Dodano nowe pole na wydrukach Towar_VAT

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano przenoszenie stawek VAT z towarów Subiekta do towarów Sello

Dodatkowe informacje o wersji