Sello 1.44.0

Zmiany w API Allegro związane ze stawkami VAT oraz obsługa WSTO-SK oraz poprawki WSTO-OSS na dokumentach Subiekta.

Allegro

 • Dodano możliwość aktualizacji stawek VAT dla serwisów zagranicznych w ofertach trwających
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania stawek VAT dla serwisów zagranicznych Allegro.
 • Dostosowano strukturę oferty wysyłanej i odbieranej z serwisu Allegro do zmian w API, związanych z przekazywaniem informacji o stawkach VAT
 • W module Aukcje dodano nowe kolumny z wartościami stawek VAT dla serwisów zagranicznych
 • W oknie Aukcji dodano możliwość ustawienia stawek VAT dla serwisów zagranicznych
 • Zmiany w pobieraniu danych o stawkach VAT związane ze zmianami w API Allegro

Aukcje

 • Dodano ograniczenie wysyłania zmian oczekujących dla aukcji zakończonych ponad 90 dni temu.

Parametry

 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość sterowania blokadą wystawiania dokumentów, gdy waluta płatności nie jest zgodna z walutą transakcji
 • W parametrach systemu sprzedaży dodano możliwość wyboru typu transakcji WSTO-SK lub WSTO-OSS na dokumentach Subiekta

Słowniki

 • Poprawiono problem z powielonymi usługami dostawy Allegro w oknie mapowania dostaw. Do nazwy dodano człon wyróżniający dostawy od 48 godzin.

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z mapowaniem usług WzA na umowie własnej

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano obsługę WSTO-SK na zamówieniach w Subiekcie
 • Poprawiono problem z wyborem stawki VAT w przypadku stosowania WSTO-OSS

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.8

W aktualizacji znalazły się poprawki umożliwiające współpracę Sello z Subiektem nexo 50.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo 50.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.7

Nowa wersja z obsługą rynku słowackiego Allegro.sk! Dodatkowo kilka usprawnień związanych z wyszukiwaniem oraz tworzeniem produktów w Allegro oraz poprawki zgłaszanych ostatnio problemów.

Allegro

 • Dodano możliwość wystawiania i pobierania ofert dla rynku słowackiego
 • Podniesiono uprawnienia Sello w Allegro, wymagany jest dostęp do zasobów związanych z dostawami. Konieczne jest ponowne zalogowanie się do serwisu Allegro przez Sello i potwierdzenie nadania uprawnień.

Aukcje

 • Dodano możliwość automatycznego generowania zmian cen w ofertach dla serwisu allegro.sk po zmianie ceny w walucie euro w towarze
 • Dodano możliwość zbiorczego włączania i wyłączania widoczności oferty w serwisie allegro.sk oraz modyfikacji cen w ofertach trwających
 • Dodano obsługę ponawiania wysyłki nieistniejących zdjęć przy tworzeniu produktu w Allegro
 • Dodano obsługę produktów tymczasowych
 • Dodano obsługę wczytywania produktu znalezionego przez Allegro, przy używaniu funkcji dodawania nowego produktu.
 • Poprawki w oknie wystawiania ponownego aukcji, związane z rynkiem allegro.sk
 • W module aukcji dodano nowe kolumny ze statusem widoczności, ceną oraz walutą dla serwisu allegro.sk
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia dostępności oraz synchronizacji ceny na rynku allegro.sk
 • W oknie zmian zbiorczych cen aukcji dodano obsługę serwisu allegro.sk

Słowniki

 • W słowniku dostaw dodano informację o tym, czy dana dostawa jest obsługiwana przez serwis allegro.sk. Wymagane jest pobranie listy dostaw z serwisu poprzez menu Sello -> Narzędzia -> Synchronizuj parametry z serwisu
 • Zaktualizowano listę przewoźników Allegro. Dodano Orlen Paczka oraz DPD Česká republika.

Towary

 • Przy wystawianiu oferty z towaru dodano obsługę cen w euro dla rynku słowackiego

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano obsługę innych walut dla wartości ubezpieczenia
 • [WzA] Zmieniono obsługę pobierania danych o usługach kurierskich oferowanych przez Allegro, na potrzeby obsługi waluty ubezpieczenia

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dodano ustawianie domyślnej stawki VAT w dokumentach przy zakupach z dostawą do krajów zagranicznych

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.6

Aktualizacja umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo w wersji 49.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Dostosowano program do współpracy z Subiektem nexo 49

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.5

Aktualizacja poprawia problem z wysyłaniem parametrów ofertowych przy wystawianiu ofert.

Aukcje

 • Poprawiono problem z wysyłaniem do serwisu Allegro parametrów ofertowych (np. Stan)

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.4

Uwaga! Ważne zmiany w Allegro od 1 stycznia 2024 roku. Konieczna aktualizacja programu Sello do wersji 1.43.4.

Allegro

 • Dodano obsługę nowego modelu wystawiania ofert asynchronicznie.
 • Dostosowano pobieranie pełnych danych oferty do zmian w API Allegro
 • Dostosowano sposób wystawiania ofert do zmian w API Allegro
 • Poprawiono problem z ustawieniem daty przedsprzedaży w ofertach trwających

Aukcje

 • Dodano wyłączanie automatycznych synchronizacji oferty dla ofert nieznalezionych już w serwisie Allegro.
 • Dostosowano komunikat o przekroczeniu 50 znaków w polu tytuł do aktualnego stanu na Allegro (75 znaków).
 • Usunięto możliwość ustawiania i podglądu opcji wyróżniających w oknie oferty ze względu na zmiany w strukturze danych w Allegro.

Parametry

 • Usunięto możliwość korzystania ze starszej metody aktualizacji ofert w związku z usunięciem takiej możliwości w serwisie Allegro

Transakcje

 • Usunięto ograniczenie długości pola Dotyczy w oknie transakcji do 63 znaków (jest 100).

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.3

Aktualizacja 1.43.3 zawiera poprawkę umożliwiającą obsługę PaczkoPunktów.

Transakcje

 • Poprawiono problem z pobieraniem transakcji z PaczkoPunktami InPost

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.2

Aktualizacja 1.43.2 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 47. Dodatkowo w wersji znalazła się poprawka przeliczania kursów walut.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46
 • [nexo] Poprawiono problem z przeliczaniem walut dla CZK – były brane kursy z EUR

Sello 1.43.1

Aktualizacja 1.43.1 umożliwia współpracę Sello z Subiektem nexo 46. Dodatkowo w wersji znalazły się poprawki zgłoszonych problemów wersji 1.43.

Aukcje

 • Dostosowano okno aukcji do mniejszych rozdzielczości ekranu (768px wysokości)
 • Poprawiono działanie funkcji Wystaw na aukcji, która nie zaznacza już domyślnie publikacji w serwisie allegro.cz

Raport

 • Poprawiono problem z czyszczeniem raportu w przypadku dużej liczby wpisów – dotyczy sytuacji, gdy wpisy się w ogóle nie ładują

Słowniki

 • Zaktualizowano listę operatorów przesyłek, wymaganych do przesyłania numeru nadawczego do serwisu Allegro.

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano możliwość automatycznego ustawienia typu WSTO-OSS dla paragonów
 • Poprawiono problem związany z brakiem wypełniania pola Dotyczy w dokumentach Subiekta
 • Poprawka synchronizacji cen w walucie (za pierwszym razem nie aktualizują się ceny)
 • [nexo] Poprawki dostosowujące Sello do współpracy z Subiektem nexo 46

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.43.0

Wersja 1.43 wprowadza obsługę serwisu Allegro.cz oraz poprawki konieczne do wystawiania ofert w Allegro. Zmiany w programie występują w wielu modułach, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi poniżej jak i w informacjach o wersji.

Allegro

 • Dodano automatyczne wyłączanie synchronizacji cen oraz anulowanie zmian cen dla ofert zakończonych, przeniesionych do archiwum Allegro
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania widoczności ofert w serwisie allegro.cz – w oknie zmian zbiorczych na zakładce LOKALIZACJA
 • Dodano ograniczenie automatycznej zmiany cen do 20% wartości.
 • Dodano pobieranie cen oraz statusu widoczności oferty w serwisu allegro.cz
 • Dodano zbiorczą możliwości zmiany ustawienia synchronizacji cen aukcji dla serwisu allegro.pl oraz allegro.cz w oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY
 • Na liście aukcji dodano kolumny ze statusem, ceną oraz walutą w serwisie allegro.cz
 • Poprawiono problem ze sklejonymi EANami podczas pobierania parametrów oferty z Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość włączenia automatycznej synchronizacji cen z towarem powiązanym z aukcją
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość zaznaczenia chęci wystawienia oferty w serwisie allegro.cz
 • W oknie zarządzania kontami i licencjami dodano kolumnę Serwis bazowy, informująca o tym na jakim serwisie zostało założone konto Allegro.
 • W słowniku cenników dostaw dodano informację o dostępności w serwisach zagranicznych

Aukcje

 • Dodano funkcję aktualizacji ceny dla serwisu Allegro.cz dla funkcji Aktualizuj ceny z kartoteki towarów oraz Wystaw ponownie
 • Dodano możliwość wskazania cen w walucie obcej w szablonach aukcji
 • Dodano możliwość zbiorcze zmiany cen w serwisie Allegro.cz dla aukcji przygotowanych i trwających
 • Na zakładce opis w oknie edycji aukcji dodano pole wyboru języka bazowego oferty – pole wymagane w Allegro od maja 2023.
 • Poprawiono niedziałający link w funkcji Pokaż w serwisie
 • Poprawiono problem z dołączaniem do szablonu aukcji produktu Allegro wraz ze zdjęciami (znikanie okna szablonu)
 • W oknie edycji aukcji na zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ dodano możliwość wybrania wymagalności wiadomości do sprzedawcy wraz z dodatkową informacją dotyczącą treści tej wiadomości.
 • W oknie edycji aukcji przygotowanej dodano możliwość podania ceny Kup Teraz dla serwisu Allegro.cz.
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce CENY dodano możliwość wyliczania cen dla serwisu allegro.cz oraz sterowania widocznością oferty tym w serwisie

Paczki

 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę SWD, prezentującą status wysyłki dokumentów do serwisu Allegro
 • Dodano kolumnę zawierającą numer zamówienia Subiekta
 • Zaktualizowano linki do stron Allegro wywoływanych z dolnego podglądu szczegółów paczki

Parametry

 • Dodano możliwość rozciągania oraz zapamiętywania rozmiarów okna parametrów zewnętrznego systemu sprzedaży

Słowniki

 • Poprawiono problem z brakiem możliwości zmapowania dostaw czeskich do dostaw Sello. Nowe dostawy czeskie mają sufiks (allegro-cz) w nazwie.
 • Poprawiony problem z generowanie cyfry kontrolnej dla puli numerów nadawczych dla kodu EAN/UCC-128

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodano nowe tagi z cenami w walutach [Towar::Cena::PLN], [Towar::Cena::CZK], [Towar::Cena::EUR]. Istniejący tag [Towar::Cena] zwraca cenę w PLN.

Towary

 • Dodano kolumny zawierające ceny sprzedaży w walucie EUR oraz CZK
 • Dodano możliwość ręcznego wywołania przeliczania cen w aukcjach dla zaznaczonych towarów z uwzględnieniem ustawienia synchronizacji cen
 • Dodano synchronizację cen KT na aukcjach z cenami towarów
 • Dodano zbiorczą zmianę cen w walutach CZK oraz EUR
 • W oknie towaru dodano pola zawierające cenę sprzedaży w walucie EUR oraz CZK

Transakcje

 • Waluta w transakcji ustawiana jest teraz zgodnie z walutą na podsumowaniu zamówienia Allegro

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiono problem z walutą pobrania przesyłaną do serwisu

Wydruki

 • Dodano pole z walutą paczki Paczka_Waluta do wykorzystania na własnych wydrukach

Zewnętrzny system sprzedaży

 • [GT] Dodano funkcję transliteracji danych z cyrylicy na polskie znaki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie w Subiekcie kontrahentów, a tym samym wystawiania dokumentów
 • [GT] Poprawki związane z ustawianiem niepoprawnego kraju kontrahenta w Subiekcie
 • [nexo] Poprawki obsługi galerii zdjęć
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów w Subiekcie w walucie transakcji
 • Dodano synchronizację cen towarów w walutach EUR oraz CZK
 • W konfiguracji płatności na dokumentach Subiekta dodano możliwość wyboru form dla walut CZK oraz EUR
 • Zabezpieczono możliwość podłączenia Sello do bazy nexo, na której uruchomione jest Sello NX

Dodatkowe informacje o wersji