Sello 1.38.0

Aktualizacja 1.38 to bardzo dużo nowości i usprawnień. Tagi ofertowe, nowy sposób aktualizacji ofert trwających, dodawanie produktów Allegro, nowa metoda autoryzacji kont, zmiany zbiorcze opisów i zdjęć, płatności odroczone i kolejne poprawki synchronizatora Subiekta to tylko część zmian jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Dodana obsługę pola z załącznikami do ofert
 • Dodano funkcję przypisywania tagów do ofert przy wystawianiu aukcji
 • Dodano możliwość zbiorczego dodawania tagów ofertowych dla ofert trwających
 • Dodano nową możliwość autoryzacji konta w Allegro z użyciem domyślnej przeglądarki internetowej (niezależne od wersji Internet Explorera)
 • Dodano nowy sposób aktualizacji ofert trwających, polegający na przesyłaniu tylko zmienionych pól oferty. Starsza metoda przesyłała wszystkie dane zapisane w aukcji Sello, pomimo zmiany tylko jednego pola.
 • Dodano obsługę linków do kont powiązanych w dolnych podglądach szczegółów aukcji oraz transakcji: wyszukaj w ZAMÓWIENIA, wyszukaj w MOJE OFERTY
 • Dodano pobieranie tagów ofertowych dla kont, które posiadają zdefiniowane tagi
 • Na zakładce ZDJĘCIA w oknie edycji aukcji dodano sekcję z listą załączników.
 • W oknie edycji aukcji dodana została możliwość utworzenia produktu w Allegro
 • W oknie synchronizacji parametrów z serwisu dodano możliwość pobrania listy tagów ofertowych zdefiniowanych na kontach Allegro
 • W szablonach aukcji dodana została możliwość wpisania tagów ofertowych stałych (wybór z listy) oraz za pomocą pola tagów Sello. Wielokrotne wartości należy rozdzielić średnikiem
 • Zmieniono sposób przetwarzania błędów zwróconych z API Allegro

Aukcje

 • Dodana funkcja zbiorczego dodawania sekcji w opisach ofert oraz w szablonach
 • Dodana możliwość wyboru do 50 zdjęć towaru w szablonie aukcji
 • Dodana możliwość zmiany parametru specyficznego z własną wartością zbiorczo w aukcjach przygotowanych i trwających.
 • Dodana możliwość zmiany położenia zdjęcia w wielu aukcjach jednocześnie poprzez przeciągnięcie go w oknie zmian zbiorczych
 • Dodano automatyczną aktywację oferty w zależności od stanu towaru
 • Dodano automatyczne usuwanie znacznika automatycznego wznowienia oferty w sytuacji gdy oferta nie jest już dostępna w Allegro
 • Dodano kolumnę z informacją o istniejących załącznika do aukcji (domyślnie ukryta)
 • Dodano możliwość włączenia podglądu przezroczystości na zakładce zdjęcia
 • Dodany filtr tagów ofertowych
 • Na dolnym podglądzie szczegółów aukcji dodano symbol towaru
 • Poprawione odświeżanie zakładki parametrów specyficznych przy wyborze produktu Allegro
 • Poprawiony problem z oznaczaniem ofert trwających jako zakończone na wielu kontach przy wystąpieniu problemu na jednym koncie
 • Poprawiony problem z usuwaniem produktu z aukcji gdy oferta w serwisie nie posiada produktu powiązanego
 • Poprawka wyświetlania kolumny z ikoną kończenia/wznawiania aukcji w szablonach aukcji
 • Poprawki w obsłudze pól specyficznych z własną wartością dla wyboru INNE. Wymagana jest aktualizacja parametrów specyficznych.
 • W dolnym podglądzie szczegółów dodane zostało pole z listą tagów przypisanych do aukcji
 • W oknie edycji aukcji dodano możliwość wyboru tagów ofertowych przypisanych do aukcji
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce ZDJĘCIA dodana została funkcja Odśwież podglądy (problem czarnego tła w plikach PNG)
 • W oknie zmian zbiorczych opisu zmieniono typ pola wyboru sekcji do usunięcia z liczbowego na listę rozwijaną
 • W podglądzie szczegółów dodano pole z listą załączników
 • W wyszukiwarce produktu Allegro dodano identyfikator kategorii znalezionych produktów

Eksport

 • Z danych eksportu klienta usunięte zostało pole CustomerRank

Grid

 • Dodano filtr notatek w modułach aukcji, transakcji i paczek
 • Zmniejszono domyślną wysokość filtrów cech oraz grup, gdyż nie mieściły się na mniejszych ekranach

Inne

 • Dodano nową opcję autoryzacji w kreatorze startowym z wykorzystaniem zewnętrznej przeglądarki
 • Dodano nową opcję autoryzacji w oknie zarządzania kontem z wykorzystaniem zewnętrznej przeglądarki
 • Dodano obsługę przezroczystości w podglądach zdjęć PNG (problem czarnego tła)
 • W filtrach z datą dodano opcję ostatnie 60 dni, umożliwiającą np. łatwiejsze filtrowanie ofert zakończonych, które nie są jeszcze przeniesione do archiwum Allegro

Klienci

 • Poprawki anonimizacji danych osobowych
 • Usunięto nieużywane pole z liczbą punktów klienta w serwisie Allegro z interfejsu oraz bazy danych

Konwersja bazy danych

 • Dodano możliwość pomijania kompaktowania bazy danych po aktualizacji nowej wersji (niezalecane przy standardowej pracy)

Licencje i płatności

 • Zwiększony został domyślny limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera licencji, w związku z pojawiającymi się problemami z połączeniem do serwera

Moduł diagnostyczny

 • Dodany mechanizm archiwizacji zmian w aukcji starszych niż 60 dni
 • Poprawka funkcji wyłączającej logowanie Allegro ze strony startowej

Paczki

 • Dodana nowa kolumna z liczbą sztuk towarów w paczce
 • Dodano blokowanie tworzenia pustych paczek (paczek nie zawierających żadnej sztuki towaru)
 • Dodany filtr liczby sztuk: 1 lub więcej, ułatwiający obsługę gabarytów dla paczkomatów
 • Dodany filtr rozmiarów paczki dla Paczkomatów
 • Poprawiony problem z przetwarzaniem rozmiarów paczki serwisu WzA dla towarów jednorazowych. W skonfigurowanych już ustawieniach WzA należy przywrócić wartość domyślną dla tych pól.
 • Poprawiony problem z zapisywaniem pola Uwagi na liście wysyłkowej
 • W kolumnie rozmiar dodano informację o tym, czy paczka jest niestandardowa (N)
 • W oknie paczek dodano parametr określający czy paczka jest niestandardowych rozmiarów – funkcja używana obecnie przez synchronizację z InPost ShipX.
 • W podglądzie szczegółów dodano informację czy paczka jest niestandardowa – (N) obok rozmiaru.

Parametry

 • [WzA] W konfiguracji parametrów Wysyłam z Allegro zmienione zostało pole wyboru na pole tagowe dla masy przesyłki
 • Dodane okno z konfiguracją parametrów paczek
 • Dodany parametr określający czy blokować możliwość utworzenia pustych paczek
 • Zmieniono nazewnictwo parametrów
 • W parametrach wysyłania i odbierania dodano możliwość ustawiania statusu zamówienia Allegro W REALIZACJI po odebraniu transakcji
 • Dodano możliwość usunięcia nieprawidłowych powiązań towarów Sello z towarami Subiekta
 • W parametrach wysyłania i odbierania na zakładce AUKCJE dodano parametr umożliwiający awaryjne wyłączenie nowego mechanizmu aktualizacji ofert trwających i skorzystanie z dotychczasowego.
 • W oknie parametrów systemu sprzedaży dodano możliwość włączenia nowego synchronizatora

Pomoc

 • Dodana pomoc do modyfikatora tagów „value”

Program Serwisowy

 • Dodane nowe możliwości czyszczenia danych w bazie
 • Dodano możliwość wyłączenia kompaktowania bazy po aktualizacji z poziomu programu serwisowego
 • Dodano osobne okno do zarządzania logowaniem komunikacji. W menu pojawiła się nowa pozycja Komputer – związana z ustawieniami dotyczącymi komputera, na którym uruchamiany jest program serwisowy.
 • Poprawiony problem z odświeżaniem okna czyszczenia bazy danych (błąd -1)
 • Poprawiony problem z usuwaniem zdjęć niepowiązanych, które oczekują na wysłanie do serwisu aukcyjnego
 • Poprawki działania mechanizmu analizy i czyszczenia danych w bazie
 • Poprawki wyliczania zajmowanego miejsca w bazie przez dane
 • Zmiany wizualne poprawiające czytelność okna usuwania danych z bazy
 • Zmieniono wygląd okna parametrów dodatkowych ustawianych w rejestrze systemu Windows

Raport

 • Błędy zwracane z Allegro zapisują teraz dodatkowe informacje w raporcie pozwalające ustalić źródło problemu
 • Okna szczegółów zdarzenia dopasowuje się teraz do wielkości całego okna raportu

Słowniki

 • Dodana możliwość sortowania dostaw po aktywności i pobraniu
 • Na liście dostaw dodano informację o rodzaju usługi wybranej dla serwisu WzA
 • Poprawka weryfikacji powielonych wydruków typu „książka nadawcza” dodanych do jednej dostawy
 • Poprawki grupowania listy dostaw Allegro w oknie powiązywania wysyłek Sello

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodany modyfikator „value”, umożliwiający nadawanie tagom wartości
 • Dodany nowy tag [Inne::Pusty] umożliwiający tworzenie jego zawartości za pomocą modyfikatorów
 • Dodany nowy tag [Transakcja::OperatorPlatnosci], zwracający wartości: PayU, P24, inny oraz brak wartości – w przypadku gdy transakcja nie była opłacona szybkimi płatnościami.
 • Poprawiony problem z działaniem tagu dla pola własnego [Towar::PW::gabaryt_paczkomat]

Towary

 • Dodana możliwość zmiany położenia zdjęcia w wielu towarach jednocześnie poprzez przeciągnięcie go w oknie zmian zbiorczych
 • Dodano możliwość włączenia podglądu przezroczystości na zakładce zdjęcia
 • W oknie zmian zbiorczych na zakładce ZDJĘCIA dodana została funkcja Odśwież podglądy (problem czarnego tła w plikach PNG)

Transakcje

 • Dodano aktualizację punktu odbioru w paczce przy edycji punktu w transakcji
 • Dodano obsługę płatności odroczonych Allegro
 • Dodano w raporcie ostrzeżenie o wybraniu przez kupującego wysyłki krajowej i adresu zagranicznego
 • Poprawiono czytelność dostawy i punktu odbioru w podglądzie szczegółów transakcji
 • W dolnej zakładce DOKUMENTY dodano możliwość usunięcia typu dokumentu dla zamówień
 • W dolnym widoku towarów dodane zostały 3 nowe kolumny: stan magazynowy, rezerwacja na magazynie oraz dostępne na magazynie. Dostępne są domyślnie włączone.
 • W historii transakcji dodany został zapis daty utworzenia transakcji w Sello
 • Zmieniono skrót klawiszowy do tworzenia zamówień w systemie sprzedaży na Ctrl+Shift+Z. Dotychczasowy Ctrl+D mógł w specyficznych przypadkach powodować powielenie dokumentu w Subiekcie.

Wiadomości

 • Dodano wysyłanie wiadomości automatycznej dotyczącej zmiany danych odbiorcy również przy zmianie punktu odbioru
 • W szablonach wiadomości dotyczących wysyłki paczek dodano przycisk do śledzenia przesyłki (pojawia się gdy w paczce wypełnione jest pole z linkiem do śledzenia przesyłki)

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Dodano obsługę wielu umów własnych. Uwaga! Wymagana jest rekonfiguracja dostaw WzA i ponowne określenie wybranej usługi.
 • [InPost] Dodano nową usługę Kurier standard C2C. Istniejąca dostawa Kurier standard została przemianowana na Kurier standard (B2C).
 • [InPost] Dodana obsługa paczek niestandardowych
 • [InPost] Poprawki funkcji dostosowującej numer telefonu przekazany przez kupującego do wymagań API ShipX.
 • [WzA] Dodano wysyłanie numerów przesyłek utworzonych przez serwis WzA do zamówień Allegro

Wydruki

 • Dodany nowy wydruk zawierający zestawienie ilościowe towarów do spakowania
 • Poprawiony problem z brakiem wydruków WzA w niektórych bazach danych
 • Poprawiony link do forum z wydrukami, znajdujący się w oknie edycji wydruków

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator 2.0)

 • [GT] Poprawki mechanizmu zarządzania procesem Subiekta dla operacji wykonywanych w tle
 • Dodano możliwość przenoszenia danych punktu odbioru do adresu dostawy w Subiekcie
 • Poprawiono komunikat informujący o nieaktywnym towarze w systemie sprzedaży
 • Poprawiono problem dublowania kontrahentów przy wystąpieniu błędów związanych z utworzeniem dokumentów
 • Poprawiono problem z aktualizacją towaru w przypadku napotkania uszkodzonego lub nieobsługiwanego typu zdjęcia w Subiekcie
 • Poprawiony problem znikania zakładki DOKUMENTY po zbyt szybkim otwarciu transakcji po uruchomieniu programu
 • Poprawki czytelności często występujących błędów

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.6

Szybka poprawka problemu z koniecznością posiadania Sfery do Subiekta GT, jaki powstał w aktualizacji 1.37.5

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator Subiekta 2.0)

 • [GT] Wycofano poprawkę z wersji 1.37.5 – Usunięto wymaganie posiadania uprawnienia do zmiany magazynów w Subiekcie, gdy zalogowany użytkownik pracuje na swoim domyślnym magazynie

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.5

Pierwsza porcja poprawek związanych z nowym synchronizatorem Subiekta 2.0 dla publicznej wersji.

Allegro

 • Poprawki związane ze zmianą struktury zwracanych danych oferty z Allegro (EAN)
 • Poprawki związane ze zmianą struktury zwracanych danych produktu Allegro (EAN)

Zewnętrzny system sprzedaży (Synchronizator Subiekta 2.0)

 • [GT] Optymalizacja aktualizacji stanów towaru
 • [GT] Poprawiony problem importowania zamówienia z nieustawionym państwem w adresie
 • [GT] Poprawka wyświetlania okien dokumentu
 • [GT] Usunięto wymaganie posiadania uprawnienia do zmiany magazynów w Subiekcie, gdy zalogowany użytkownik pracuje na swoim domyślnym magazynie
 • [Navireo] Poprawka ustawiania magazynu
 • [nexo] Poprawiony problem eksportu dokumentów do PDF
 • [nexo] Poprawiony problem nieprawidłowych kosztów dostawy umieszczanych na dokumencie
 • [nexo] Poprawka aktualizacji cen towarów przy zerowym stanie
 • Poprawiony błąd „Nieprawidłowy wskaźnik” przy tworzeniu dokumentu
 • Poprawiony problem objawiający się błędem „Serwer RPC jest niedostępny”
 • Poprawka importowania niepoprawnych zdjęć z Subiekta
 • Poprawka importowania pobrań z zamówień Subiekta
 • Poprawka obsługi magazynów
 • Poprawki treści niektórych błędów (np. Invalid Pointer)
 • Poprawiono problem ze zwalnianiem nieużywanych połączeń z serwerem SQL
 • Dodano zaokrąglanie cen importowanych z Subiekta do 2 miejsc po przecinku.
 • Poprawiony błąd umożliwiający stworzenie wielu paragonów do jednej transakcji

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.4

Aktualizacja ta zawiera głównie poprawki do nowego modułu synchronizacji Sello-Subiekt. Liczymy na to, że są to już ostatnie poprawki przed publicznym udostępnieniem modułu szerszemu gronu użytkowników.

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawka przesyłania struktury danych dla dostawcy DHL

Zewnętrzny system sprzedaży

 • Poprawki modułu synchronizacji 2.0

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.3

W aktualizacji znalazły się głównie poprawki nowego modułu synchronizacji z Subiektem dla betatesterów oraz dwie mniejsze poprawki zgłoszonych problemów.

Aukcje

 • Poprawiony problem z brakiem możliwości zmiany parametrów specyficznych zbiorczo
 • Zmiana priorytetu odświeżania aukcji trwającej po wysłaniu zmian do serwisu. Aukcje aktualizowane są teraz od razu po wysłaniu zmiany, a nie jak wcześniej, po zakończeniu wysyłania wszystkich zmian.

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.2

Aktualizacja zawiera poprawkę wysyłania przesyłek pobraniowych do serwisu Wysyłam z Allegro oraz kolejne poprawki nowego synchronizatora Subiekta

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawiony problem z działaniem wysyłek pobraniowych

Współpraca z systemem sprzedaży

 • Kolejny zestaw poprawek do wersji BETA nowego synchronizatora

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.1

Aktualizacja zawiera poprawki związane z konwersją bazy danych, punktami odbioru, oraz konfiguracją serwisu Wysyłam z Allegro.

Inne

 • Poprawiony problem w obsłudze pul zadań do wykonania

Konwersja bazy danych

 • Poprawiony problem z długim czasem aktualizacji bazy danych do wersji 1.37

Paczki

 • Poprawiony problem z zapisaniem paczek z dostawą do punktu odbioru, utworzonych w wersjach wcześniejszych

Parametry

 • Poprawiony problem z mieszaniem tagów w polu referencji w oknie konfiguracji Wysyłam z Allegro
 • W konfiguracji Wysyłam z Allegro dodano brakujące pole z identyfikatorem punktu nadania

Współpraca z kurierami

 • [WzA] Poprawione wartości domyślne dla rozmiaru paczki. W już skonfigurowanych ustawieniach dla WzA należy przywrócić wartość domyślną w polach Wysokość, Szerokość, Głębokość.
 • [WzA] Poprawiony problem z brakiem umów własnych w konfiguracji parametrów. Uwaga! Konieczne jest wejście i ponowne wybranie usługi WzA dla skonfigurowanych już dostaw.

Wydruki

 • Dodane pola odwołujące się do danych punktu odbioru: PunktOdbioru_Nazwa, PunktOdbioru_Id, PunktOdbioru_Adres, PunktOdbioru_KodPocztowy, PunktOdbioru_Miasto

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.37.0

Nowa wersja programu dostarcza między innymi funkcję automatycznego wznawiania ofert i obsługę serwisu Wysyłam z Allegro, dzięki której można nadawać za pomocą Sello przesyłki w wielu różnych serwisach kurierskich.

Allegro

 • Dodana obsługa uprawnień w API Allegro
 • Poprawiony problem ze zmianami zbiorczymi EANu
 • Poprawki mechanizmu aktywacji ofert zakończonych

Aukcje

 • Dodana możliwość automatycznego wznawiania aukcji zakończonych gdy towar pojawi się na stanie
 • Dodana możliwość wyboru danych importowanych do aukcji Sello z produktu Allegro
 • Dodana możliwość wyboru konta, na które powielane są aukcje
 • Dodana zbiorcza możliwość oznaczenia wznawiania w aukcjach
 • Dodany filtr DOSTĘPNOŚĆ, umożliwiający filtrowanie aukcji według stanu funkcji automatycznego zakończenia i wznowienia
 • Funkcja przeliczania stanów uwzględnia teraz wznawianie aukcji zakończonych
 • Funkcja przeliczania stanów została dodana do menu w aukcjach zakończonych
 • Podczas powielania aukcji zachowywana jest teraz informacja o wybranym produkcie
 • Poprawiony problem z liczbą sztuk na aukcji wyprzedanej do 0. Pozostawała tam wartość 1.
 • Poprawiony problem z obsługą pól Marka oraz Producent w szablonach
 • Poprawki wyszukiwania produktów Allegro przy wklejaniu treści ze schowka
 • W aukcjach zakończonych dodana możliwość zmiany cen
 • W oknie aukcji dodana została możliwość włączenia automatycznego wznawiania dla aukcji powiązanej z towarem
 • Zmieniono wygląd ikon oraz dodano nowe, związane z automatycznym wznawianiem w kolumnie Zakończenie aukcji

Inne

 • Poprawki wyświetlania długich błędów w podglądach szczegółów

Instalacja

 • Poprawki instalatora programu

Konwersja bazy danych

 • Dotychczas używane szablony domyślne wiadomości zostały powielone i ustawione w parametrach wiadomości automatycznych. Stare szablony zostały nadpisane nowymi.

Moduł diagnostyczny

 • Poprawiony problem z zadaniem generowania listy zaległych transakcji do wysyłania przypomnień o zaległych transakcjach

Paczki

 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów paczki
 • Dodane zostało śledzenie zmian rozmiarów paczki w historii
 • Dodano nowe pole z adresem punktu odbioru. Zmieniono nazwę adresu wysyłki na dane odbiorcy
 • Dodany wpis w historii paczki informujący o zmianie statusu wysłania numeru nadawczego do Allegro
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii paczki
 • Poprawki wizualne w oknie paczki
 • Rozszerzono sposób zapisywania zmian adresów w historii paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodana została informacja o wadze oraz rozmiarze paczki
 • W podglądzie szczegółów paczki dodany link do przesyłek utworzonych w serwisie Wysyłam z Allegro
 • Wymiary w cm dodane zostały do kolumny Rozmiar, obok gabarytów dla paczkomatów

Parametry

 • Dodany parametr umożliwiający wyłączenie kopiowania punktu odbioru do notatek w transakcji
 • Usunięta została opcja ustawiania adresu punktu odbioru w adresie wysyłkowym – w związku z dodaniem osobnego pola przechowującego adres punktu odbioru

Słowniki

 • Dodano nowe okno parametrów synchronizacji z serwisem Wysyłam z Allegro

Szablony tekstowe i tagi

 • Dodane zostały nowe tagi z kategorii [Towar::RozmiarPaczki]
 • Dodano nową kategorię tagów [Transakcja::PunktOdbioru] oraz [Paczka::PunktOdbioru]
 • Kategorie tagów [Transakcja::AdresWysylkowy] i [Transakcja::AdresDokumentowy] zamieniono na [Transakcja::Odbiorca] i [Transakcja::Nabywca]. Stare, zapisane w szablonach wersje nadal będą działać, ale nie będą już dostępne do wyboru z listy tagów. Analogiczna zmiana dotyczy tagów dla Paczek.

Towary

 • Dodana zbiorcza zmiana rozmiarów paczki dla towarów
 • Dodane kolumny z wysokością, szerokością oraz głębokością opakowania/paczki (domyślnie ukryte)
 • Dodane nowe pola określające rozmiary towaru/przesyłki:
 • W dolnej zakładce szczegółów dodana masa towaru oraz rozmiar

Transakcje

 • Dodana obsługa nowej możliwości zmiany adresu dostawy przez kupującego w Allegro po dokonaniu zakupu (gdy status zamówienia to Gotowe do przetwarzania)
 • Dodane adresy punktu odbioru w dolnej zakładce szczegółów transakcji
 • Dodane zostało nowe pole z punktem odbioru. Adres wysyłkowy został zmieniony na dane odbiorcy, adres dokumentowy na dane nabywcy
 • Poprawki anonimizacji danych osobowych związane ze zmianą zapisu adresów w historii transakcji
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędów przy tworzeniu paczek
 • Rozszerzono sposób zapisu zmian adresów w historii transakcji

Wiadomości

 • Dodana możliwość powielania szablonów wiadomości w związku z zablokowaniem możliwości edycji szablonów domyślnych
 • Dodane nowe kolumny w szablonach wiadomości: autor, data utworzenia, data modyfikacji
 • Dodany nowy szablon wiadomości z informacją o opóźnieniu wysyłki
 • Zablokowana została możliwości edycji domyślnych szablonów wiadomości, gdyż są one teraz aktualizowane wraz z wersją programu
 • Zmienione zostały wzory szablonów wiadomości

Współpraca z kurierami

 • [InPost] Dodano możliwość ustawienia nadania kurierem z paczkomatu
 • [InPost] Dostosowanie synchronizatora ShipX do obsługi punktów odbioru definiowanych w nowych polach adresowych paczki
 • Dodana obsługa serwisu Wysyłam z Allegro

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.36.0

Najnowsza wersja to wiele przydatnych i koniecznych zmian: produktyzacja, stawki VAT w ofertach, wznawianie ofert zakończonych oraz zmiany zbiorcze w ofertach zakończonych, to tylko część nowości, jakie przygotowaliśmy.

Allegro

 • Do parametrów specyficznych dodana została informacja, czy jest wykorzystywany do opisu produktu Allegro. Parametry takie są oznaczone kolorem niebieskim. Wymaga aktualizacji parametrów z serwisu.
 • Dodana obsługa parametrów niejednoznacznych (Marka inna) z możliwością podania własnej wartości
 • Dodana obsługa pola ze stawką VAT oraz ceną netto w ofercie
 • Dodane funkcje związane z produktyzacją ofert w Allegro
 • Dodane pola NIP oraz email przy dodawaniu nowego konta z Allegro
 • Dodane zostało pobieranie dodatkowych informacji dotyczących obsługi produktów w kategoriach (wymaga aktualizacji drzewa kategorii)
 • Dodano obsługę powiązania towaru Allegro z aukcją Sello (pobieranie, aktualizacja oferty)
 • Poprawione zgłaszanie błędów podczas próby pobrania nieistniejących już w Allegro ofert
 • Poprawiony problem z wysyłaniem numeru przesyłek do Allegro dla operatora UPS
 • Usunięto kolejną porcję nieużywanego już kodu

Aukcje

 • Dodane zostało zapamiętywanie wybranych opcji w oknie wystawiania ponownego aukcji
 • Dodany został filtr cech towaru użytego w aukcji
 • Dodana funkcja wznawiania zakończonych ofert
 • Dodane ostrzeżenie o zmianie konta na nieaktywne w oknie aukcji
 • Dodany został filtr kategorii aukcji
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranych opcji w oknie powielania/wznawiania aukcji
 • Dodana została aktualizacja atrybutów specyficznych dla kategorii przy pobieraniu danych aukcji w przypadku gdy serwis Allegro zwróci parametr nieistniejący w słowniku zapisanym w bazie Sello
 • Dodana informacja o sposobie edycji oferty trwającej
 • EAN z zakładki PODSTAWOWE w oknie edycji aukcji jest teraz wykorzystywany do uzupełniania nowego parametru specyficznego typu GTIN
 • Zmodyfikowane zostało okno wystawiania ponownego aukcji. Służy ono teraz także do wznawiania aukcji.
 • Dodana została możliwość filtrowania aukcji po oczekującej zmianie typu „Wznowienie aukcji”
 • Dodana została możliwość wykonywania zmian zbiorczych w ofertach zakońocznych (istniejących w serwisie) w związku z dodaniem funkcji wznawiania ofert
 • Na zakładce ZAKOŃCZONE dodana została kolumna ze statusem synchronizacji w serwisie, w związku z możliwością wznawiania ofert
 • Dodana została możliwość anulowania zmian oczekujących z menu kontekstowego w zakładce ZAKOŃCZONE
 • Dodana kolumna z informacją o powiązaniu aukcji z produktem Allegro
 • W oknie edycji aukcji dodane nowe pole z możliwością wyboru produktu Allegro
 • Dodany filtr umożliwiający wyszukiwanie aukcji powiązanych z produktami Allegro
 • Dodane okno wyszukiwania produktów w Allegro na podstawie EANu, nazwy towaru, tytułu aukcji
 • Dodany filtr stanu towarów w module aukcji
 • Dodana możliwość wypełnienia nowej aukcji danymi produktu Allegro
 • Na liście aukcji dodane kolumny (domyślnie ukryte) stawka VAT oraz cena netto
 • Dodana możliwość ustawienia w aukcji stawki VAT (na zakładce Dostawa i płatności)
 • Dodano zbiorczą możliwość zmiany stawki VAT
 • Dodano kolumnę ze statusem synchronizacji z serwisem w zakładce WSZYSTKIE

Inne

 • Zmieniona została biblioteka użyta do przetwarzania danych typu JSON – nowe kolejki zadań, synchronizacja z Allegro, InPost itp. w związku z ograniczeniami poprzednio używanej.

Instalacja

 • Poprawki w instalatorze programu

Interfejs graficzny

 • Dodane zostało pole statusu wykonywania zadań systemowych obok przycisku raportu
 • Poprawiono czytelność treści błędów prezentowanych w czerwonym pasku w dolnym oknie szczegółów
 • Zmieniony został sposób prezentacji filtrów list w głównych modułach

Konwersja bazy danych

 • Konwersja bazy danych usuwa wszystkie zmiany oczekujące (niewysłane) z aukcji zakończonych – jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania wznawiania ofert

Moduł diagnostyczny

 • Dodane czyszczenie nieudanych zadań pobierania transakcji zapisanych w bazie
 • Moduł diagnostyczny przepisany został na nowy mechanizm kolejkowania zadań, wykorzystywany już w module aukcji
 • Zadania wykonywane przez moduł diagnostyczny zostały dostosowane do nowego mechanizmu kolejkowania zadań

Paczki

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych paczki (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Poprawiony problem wyliczania wartości pobrania dla paczek z wieloma sztukami tego samego towaru

Parametry

 • W parametrach użytkownika dodana została możliwość ustawienia domyślnie aktywowanego pola w edytowanej transakcji. Dostępny wybór to: pole Dotyczy, pole klienta, lista towarów

Słowniki

 • W słowniku dostawców zaktualizowana została lista operatorów przesyłek Allegro

Transakcje

 • Dodana została możliwość wyszukiwania po danych adresowych transakcji (w tym po nazwie firmy, NIP, numerze telefonu oraz maila)
 • Dodano normalizację numerów telefonów pobieranych z Allegro. Z numeru telefonu usuwane są spacje, kreski oraz nawiasy.
 • Dodany został mechanizm wykrywania nieważnych danych w transakcji przy aktualizacji statusu zamówienia w Allegro. W przypadku gdy w Sello jest pobrana starsza wersja zamówienia (kupujący dokonał zmian w międzyczasie), transakcja zostanie podświetlona na czerwono.
 • Na liście transakcji dodana została kolumna z numerem płatności (domyślnie ukryta)
 • Poprawiony problem z wysyłaniem błędnego statusu dla transakcji grupowych po ich pobraniu
 • W oknie zmian zbiorczych domyślnym stanem dla zmiany stanu transakcji jest teraz „w trakcie realizacji”
 • Zmienione zostało ograniczenie daty utworzenia transakcji dla aktualizacji statusów zamówienia w Allegro z 30 do 90 dni

Wiadomości

 • Dla transakcji grupowych pobieranych z serwisu nie są już generowane osobno wiadomości automatyczne „Nowa transakcja”, tylko jedna wiadomość dla zdarzenia „Grupowanie transakcji”
 • Poprawiony problem z usuwaniem polskich znaków z tematu wiadomości przy odpisywaniu oraz przekazywaniu dalej

Wydruki

 • Dodane zostało pole Paczka_AukcjaSygnatura na wydrukach

Dodatkowe informacje o wersji


Sello 1.35.1

Wersja umożliwiająca współpracę Sello z Subiektem nexo 31.

Aukcje

 • Ograniczenie wysokości pola specyficznego z wieloma wartościami (powyżej 10) do 5 linii

Transakcje

 • Dodano opóźnienie aktualizacji statusu zamówienia w Allegro o 10 sekund po zaktualizowaniu transakcji
 • Poprawiono problem z brakiem aktualizacji typu dokumentu z FS do wartości domyślnej, gdy kupujący zaktualizuje zamówienie w Allegro wyłączając chęć otrzymania faktury
 • Poprawiony problem ze zmianą typu dokumentu w grupach transakcji, gdy kupujący zmieni dane w zamówieniu

System sprzedaży

 • Poprawki związane ze współpracą Sello z Subiektem nexo 31

Dodatkowe informacje o wersji